Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Land- en Tuinbouw / Agriculture and horticulture

 


16004 25 jaar Landbouwschap. Den Haag, Landbouwschap, 1980. ill, 121 pp - softcover.

EUR 14,50


35281 A complete course in canning. The canning Trade, 1946. 7th ed. 382 pp - orig. hardcover.

EUR 17,50


1811 A.A.G. Bijdragen 12. Contributions presented to the third internationale conference of economic history. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1965. Slicher van Bath, B.H. Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrelle en Europe occidentale. Un orientation et un programme, 44p. Faber, J.A.; Roessingh, H.K.; Slicher van Bath, B.H.; Woude, A.M. van der; Xanten, H.J. van. Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey, 67p.

EUR 10,00


1813 A.A.G. Bijdragen 14. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1967. Kotelawele, D.A. Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767, 31p. Faber, J.A. De buitenlandse scheepvaart en handel van Harlingen in de jaren 1654 en 1655, 38p. Slicher van Bath, B.H. Le développement de la productivité des travaux agricoles, 19p. Slicher van bath, B.H. L'histoire des forêts dans les Pays-Bas septentrionaux, 14p. Slicher van Bath, B.H. Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis, 124p.

EUR 12,00


1814 A.A.G. Bijdragen 15. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1970. Dijk, H. van. Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied, 36p. Faber, J.A. De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de zeventiende eeuw, 26p. Slicher van Bath, B.H. Twee sociale stratificatie's in de agrarische maatschappij in de pre-industriële tijd, 10p. Slicher van Bath, B.H. Vrijheid en lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw), 30p. Slicher van Bath, B.H. Constante, fluctuerende en variabele factoren in de productie en consumptie van agrarische goederen in de pre-industriële maatschappij, 13p. Slicher van Bath, B.H. Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden, 16p. Slicher van Bath, B.H. De paleodemografie, 68p. Woude, A.M. van der. De omvang en samenstelling van de huishouding in het verleden, 40p.

EUR 12,00


1816 A.A.G. Bijdragen 18. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1973. Woude, A.M. van der. Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden, 20 p. Klep, P.M.M. Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849, 72p. Woude, A.M. van der. De Goldberg-enquête in het Departement van Texel, 1801, 156p. Faber, J.A.; ea. Urbanisering, industrialisering en milieu-aantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800, 21p.

EUR 14,00


1817 A.A.G. Bijdragen 19. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1975. Baars, C. Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw, 134 pp. Daelemans, F. Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek, 89 pp.

EUR 12,00


1830 A.A.G. Bijdragen 24. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, 1984. Boonstra, O.W.A.; Woude, A.M. van der. Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890, 58p. Snelders, H.A.M. Landbouw en scheikunde in Nederland in de vóór-Wageningse periode (1800-1876), 46p. Zanden, J.L. van. De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830, 26p. Zanden, J.L. van. Tienden als bron voor de geschiedenis van de Landbouw in Nederland in de achttiende eeuw (1650-1810), 32p.

EUR 14,50


4798 A.A.G. Bijdragen 08. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1962. Slicher van Bath, B.H., Accounts and diaries of farmers before 1800 as sources for agriculturale historu; Wouden, A.M. van der, De weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuiderkwartier van Holland als demografisch gegeven.

EUR 12,00


11360 A.A.G. Bijdragen 08. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1962. Faber, J.A. Het probleem van de dalende graanaanvoer uit de Oostzeelanden in de tweede helft van de zeventiende eeuw, 26p. Slicher van bath, B.H., Accounts and diaries of farmers before 1800 as sources for agricultural history. Woude, A.M. van der. De weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuiderkwartier van Holland als demografisch gegeven. 76 pp.

EUR 14,50


1808 A.A.G. Bijdragen 09. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1963. Faber, J.A. Het probleem van de dalende graanaanvoer uit de Oostzeelanden in de tweede helft van de zeventiende eeuw, 26p. Slicher van bath, B.H. De oogstopbrengsten van verschillende gewassen, voornamelijk granen, in verhouding tot het zaaizaad, ca. 810 - 1820, 98p. Woude, A.M. van der. De consumptie van graan, vlees en boter in Holland op het einde van de achttiende eeuw, 28p. Woude, A.M. van der. Een belangwekkende Sovjet-Russische studie over de Nederlands-Russische handel in de tweede helft van de 16e eeuw, 13p.

EUR 15,00


1810 A.A.G. Bijdragen 11. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1964. Rau, J. The settlement of Madeira and the suger cane plantations, 10p. Slicher van Bath, B.H. Studiën betreffende de agrarische geschiedenis van de Veluwe in de middeleeuwen, 66p. Roessingh, H.K. Het Veluwse inwonertal, 1526-1947, 72p. Roessingh, H.K. De uitkomst van de godsdiensttelling van 1809 op de Veluwe in sociaal-historisch perspectief, 31p. Slicher van Bath, B.H. Report on the study of historical demografy in the Netherlands, 9p. Slicher van Bath, B.H. Voorbeeld van verschillende bronnen van belang voor de historische demografie, 19p. Slicher van Bath, B.H. Alfabetische lijst van boeken en tijdschriften van belang voor de kennis van de oude Nederlandse en Belgische maten en gewichten, 11p.

EUR 17,00

+


6821 Aalbers, C. (vz) N.H.D.B.-staandaard. Uitgave van de Nederlandse Bond van Hoender-, dwerghoender-, sier- en watervogelfokkersverenigingen. NHDB. ringband met standaards van het water- en siergevolgelte + heruitgaaf v.d. vijf delen standaard pluimveerassen van Van Gink [zp].

EUR 245,00


26003 Aalbers, C. Dwerghoenders als liefhebberij. Zutphen, Thieme, 1982. 2e druk. Vele ill, 152 pp - paperback.

EUR 7,50


6793 Aalbers, C. Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber. Zutphen, Thieme, 1985. 84 ill, 184 pp - hardcover.

EUR 18,50


6805 Aalbers, C. Hoenders. Een hobby bij huis. Zutphen, Thieme, 1981. 176 pp.

EUR 20,00


4015 Aalpol, R. (sam) Tekenen van leven. Tekeningen, aquarellen en kaarten ten behoeve van de landbouwwetenschappen. Wageningen, Pudoc, 1984. 15p + 16 plates in map.

EUR 18,00


38734 Aarsen, A. Herbestemming van boerderijen in cultuurhistorisch perspectief. Een verkenning. Zeist, RDMZ, 1996. 35 pp - A4, ringbandje.

EUR 7,50


38737 Aarsen, A. Onverbloemd herbestemd. Behoud en vernieuwing van de landelijke bouwkunst. Amsterdam, UvA, 1996. Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis. ill, 118 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


4404 Abeele, M. Van den; Vandenput, R. De Voornaamste Cultures van Belgisch-Congo. Brussel, Dir. voor Landbouw, Veeteelt en Kolonisatie, 1951. 605p.

EUR 35,00


5922 Abeele, M. Van den, e.a. Trente années de culture cotonnière au Congo Belge 1918-1948. Bruxelles, Wellens & Godenne, 1948. 140pc.

EUR 27,50


43158 Abel, W. Strukturen und Krisen der spätmittelalerlichen Wirtschaft. Stuttgart, Fischer, 1980. 132 S. - softcover.

EUR 17,50


40539 Aben, P. e.a. Groen van toen voor nu en later. Wageningse landschappen, tuinen en buitenplaatsen. Comité Open Monumentendag Wageningen, 2012. ill, 88 pp - softcover.

EUR 12,50


37916 Abma, E. e.a. Boer en coöperatie in Zelhem. Een sociografische studie. Assen, Van Gorcum, 1961. Enkele kaartjes, 129 pp - gebonden.

EUR 15,00


36125 Abrahamse, J.; Haartsen, T. Boerderijen in beweging. 2003. Noorderbreedte #3a, ill, 47 pp - softcover.

EUR 7,50


17054 Achterstraat, J. Veluws landbouwverslag 1950 - '51. Arnhem, Directie van de Landbouw, 1951. ill, 112 pp.

EUR 17,50


15367 Adams, C. Love, labour & loss. 300 years of British livestock farming in art. Carlisle, Tullie House Museum & Art Galley, 2002. many col. ill. 111 pp.

EUR 15,00


40864 Addens, M.G. (sam.) Fonds ten behoeve van den landbouw in de provincie Groningen 1878 - 1953. Groningen, Hoitsema, 1954. 199 pp - linnen.

EUR 12,50


1834 Addens, N.G.; ea Ceres en Clio. Zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis. Wageningen, Veenman/Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw, 1964. 235p.

EUR 8,00


1828 Addens, N.G. De ,,vraagpunten'' der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941. Wageningen, Veenman, 1950. Agronomisch-historische Bijdragen 3, 466 pp.

EUR 15,00

Bibliotheek-exemplaar


2602 Addens, N.G. De studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw 1939-1964. Wageningen, Venman, 1965. 37p.

EUR 8,00


6213 Addens, N.G. De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan. Groningen, Wolters, 1960. 324 pp - linnen.

EUR 17,50


30757 Addens, N.H.H.; Veenstra, G. De ontwikkeling van het proefveldwezen in de provincie Drenthe gedurende de periode 1890 t/m 1936. Wageningen, Veenman, 1941.

EUR 7,50


43315 Addy, J. The agrarian revolution. Longman, 1976. Seminar Studies in History. 2nd impr. 104 pp - softcover.

EUR 10,00


7980 Adrichem Boogaert, D.H. van (bew.) De ontwikkeling van de Nederlandse rundveehouderij in deze eeuw. Een historisch overzicht over de periode tot 1970. Ministerie van Landbouw en Visserij. Directie veehouderij en Zuivel, 1970. ill, 332 pp.

EUR 23,50


1968 Aereboe, F.; Hansen, J.; Roemer, Th. (herausgabe) Handbuch der Landwirtschaft. Berlin, Parey, 1929-1930. 5 Bande: I: Aereboe, F. Wirtschaftlehre des Landbaues, 883p. II: Roemer, Th. Ackerbaulehre, 564p. III: Vormfelde, K. Landmaschinen, 220p. IV: Hansen, J. Allgemeine Tierzuchtlehre, 438p. V: Hansen, J. Besondere Tiersuchtlehre, 513p.

EUR 80,00


39511 Agnelli, M. Gardens of the Italian villas. London, Weidenfeld and Nicolson. Very many col. plates, 221 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


30769 Agrarische post. Hoofdorgaan van het Nederlandsch Agrarisch Front. Den Haag, 1940. Eerste jaargang, 41 nummers (dec 1940 - okt 1941) - gebonden, quarto linnen (voortgezet als 'boer en erf').

EUR 200,00


39 Agrarische productie en het grondbezit in de West-Betuwe. ETI-Gelderland, 1952.

EUR 4,54


17142 Agricultural science in the Netherlands (Including the former guide Wageningen, centre of agricultural science) 1979 - 1981. Wageningen, IAC. ill, 351 pp.

EUR 14,50


17143 Agricultural science in the Netherlands 1991 -1993. Wageningen, IAC. ill, 365 pp.

EUR 14,50


17144 Agricultural science in the Netherlands (Including the former guide Wageningen, centre of agricultural science) 1978 -1980. Wageningen, IAC. ill, 352 pp.

EUR 14,50


36655 Akerboom, J. e.a. Het Brabants boerderijenboekske. Stichting Federartie Noordbrabants Monumentenoverleg, 1993. ill, 54 pp - softcover, geniet, bibliotheeksticker.

EUR 7,00


41311 Akkerman, J. e.a. Bouwstenen voor creatief ruimtegebruik. Vier jaar praktijervaring met meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk. 2004. ill, 64 pp - hardcover met CD.

EUR 7,50


33424 Al. J. De geschiedenis, de economische betekenis en het pharmaceutische onderzoek van kruidnagelen. Amsterdam, De Bussy, 1936. ill, 140 pp - linnen.

EUR 35,00


39437 Albers, L.H. Het gewichtloze gewogen. Cultuurhistorische betekenis van landgoederen geëvalueerd met behulp van multicriteria analyse. Delftse Universitaire Pers, 1987. Dissertatie TUD. Enkele ill, 259 pp - softcover.

EUR 15,00


25491 Alcaraz Mira, E. Cultivo del tabaco en España. Memoria. Madrid, Biosca, 1934. 156 fot, 152 pp.

EUR 17,50


9596 Aleva, J.F.; Wessel-Brand, W. Herbarium Vadense 1896 - 1996. Wageningen, Vakgroep Plantentaxonomie, 1996. ill, 48 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


23482 Algemeene handelsvoorwaarden bevattende I. Handelsvoorwaarden, II. Regeling van vergoedingen, III Arbitrage, voorschriften en Codex voedermiddelen, vastgesteld mei 1913. Noord-Nederlandsche Oliefabriek te Groningen, 1914. 39 + 15 pp - gedecoreerd linnen.

EUR 9,00


24986 Algra, A. De historie gaat door het eigen dorp. Deel I. Leeuwarden, Friesch Dagblad, a.j. een bundel schetsen over de geschiedenis van onze Friese dorpen.Ill, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


4368 Algra, H. (bew) Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum. Franeker, Wever, 1978. Fryske Akademy 542, 445 pp.

EUR 12,50


40476 Alleblas, J.T.W.; Varekamp, M.J. (red.) De glastuinbouw in het derde milennium. Wendingen en kansen. 1998. Bij 800 jaar Naaldwijk. ill, 214 pp - linnen.

EUR 12,50


12702 Almanak voor kandbouwers en veehouders voor het jaar 1858. Leeuwarden, Eekhoff, 1857. bevattende vele nuttige zaken, om van den Landbouw en de Veeteelt de meeste voordeelen te trekken. Twaalfde jaargang, 80 pp - bibliotheekexemplaat.

EUR 45,00


41554 Alofs, W.; santen, G. van Identifying strawberry pests and diseases. Alphen, Plankto, 1993. 59 col. plates, 56 pp - softcover.

EUR 9,00


24017 Ammann, L. Meunerie et boulangerie. Paris, J.-B. Baillière, 1925. Encyclopédie Agricole (H. Wery). 190 fig, 527 pp.

EUR 45,00


12880 Amsterdam, H. van; Voort, P. van der Bloemen achter de duinen. Sassenheim, Rebo-proctions, 1987. z.p. vele foto's en 53 afb. van schilderijen van de bollenstreek - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


35655 Amylose. Amylopectine. Veendam, Avebe, z.j. Productenbrochure met enige bedrijfsfoto's - klembandje.

EUR 8,50


17149 Andela, G. e.a. Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap. Rotterdam / Amsterdam, NAi / SKOR, 2004. Met foto's van Cas Oorthuys e.a., 200 pp - sofcover, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


16783 Andela, G. Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland. Bussum, Thoth, 2000. Vele ill. en kaarten, 271 pp.

EUR 25,00


37750 Anderina de Kemenaer, A.A. van Memorie over den vrijen graanhandel in de Nederlanden. 's-Gravenhage, A.J. van Weelden, 1824. 51 pp plus overzicht - softcover, bibliotheekexemplaar.

EUR 17,50


28048 Anema, R.G.; Nieuhoff Veeteelt II. Het paard. Zwolle, Tjeenk Willink, 1952. Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs 31. 8e druk. 107 ill, 159 pp.

EUR 9,00


37745 Anonymus Middel tot vermindering der armoede. Goes, wed. P. Crombouw, 1844. Mij. tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, 14 pp.

EUR 14,50


15386 Arbury, J.; Pinhey, S. Pears. Maidstone, Wells & Winter, 1997. 15 plates, 103 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


38124 Arduini, P. e.a. Ill bue. Cattle. Milan, Agrimont (Montedison), 1987. many plates, 135 pp - hardcover, dust jacket, h.c.

EUR 17,50


37036 Arenas, Pablo Balbontín (phot.) The custodians of biodiversity. Torino, Edizioni Angolo Manzoni / FAO, 2003. 15 pp and many phot. - cloth, dustjacket, oblong, slip case.

EUR 35,00


4066 Arends, J.C.; Boelema, G.; Groot, C.T. de; Leeuwenberg, A.J.M. (red) Liber Gratulatorius in honorem H.C.D. de Wit. Wageningen, Veenman, 1980. Miscellaneous papers 19, 449 pp.

EUR 12,50


26394 Arense, J.L. Luchtfotografie in Nederland, en de fotograferende luchtvloot van de KLM. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 15,00


15421 Arnoux, A. d'; Lennard, E.; Laubadére, B. de Gardens by the sea. London, Thames & Hudson, 2002. very many ill, 237 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 27,50


36291 Aten, D. e.a. Recht toe, recht aan. Het boerenerf in de Schermer. Rabobank, 1998. ill, 36 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


31209 Atigues, M. d' Mémoire sur la conservation des blés. Paris, Huzard, 1820. 14 pp avec ue planche dépliante - snas couverture.

EUR 10,00


10990 Atkins, F.C. Mushroom Growing To-day. London, Faber and Faber, 1961. 4th ed, ill, 186 pp.

EUR 15,00


40491 Aufhammer, G. e.a. Barley varieties - EBC. Variétés d'Orges - Braugerstensorten. Amsterdam, Elsevier, 1958. ill, 159 pp - cloth, librarymarks.

EUR 10,00


7737 Baardse, A.A. Groot lelie boek. Hoorn, West Friesland, 1977. vele foto's, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


3578 Baars, C. De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Documenten en bijlagen. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1973. 343 pp.

EUR 16,00


39021 Baars, T.; Vries, A. de De boer als ervaringswetenschapper. Weten uit ervaring. handboek voor ervarend leren in de landbouwpraktijk. Elsevier Bedrijfsinformatie, 1999. ill, 165 pp - softcover.

EUR 8,50


260 Baartmans, K. Boer Koekkoek. Amsterdam, De Standaard, 1966. 71 pp.

EUR 6,50


38747 Baas, H. e.a. Leestekens van het landschap. 188 landschapselementen in kort bestek. Ontstaan, functie, verspreiding, steeknamen, meer weten. Utrecht, Landschapsbeheer Nederland, 2005. Vele ill, 176 pp - softcover.

EUR 20,00


36514 Baas, M.J. e.a. Afdeling Blijham Groninger Mij van landbouw. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen. Groningen, De Haan. ill, 272 pp - linnen, vier losse uitslaande kaarten.

EUR 12,50


10618 Baaten, M. (eindred.) Het beste onder de zon... Guus Holtrust, 1969-1994. Ede, Riedel Drankenindustrie, 1994. vele ill, 60 pp - hardcover, oplage 1000.

EUR 18,50


1935 Backer, C.A.; Slooten, D.F. van Geïllustreerd handboek der Javaanse theeonkuiden en hunne beteekenis voor de cultuur. Batavia, Ruygrok, 1924. 47 pp plus 239 onkruiden (afbeelding + beschrijving) plus registers - gebonden.

EUR 30,00


7854 Backer, C.A. Atlas of 220 weeds of sugarcane fields in Java. Deventer, Ysel Press, 1973. 600 copies, Handbook Cultivation Sugar-cane etc. vol. 7, plate 481- 747, 240 pp.

EUR 15,00


3834 Backerra, F. e.a. (red) Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland. Zutphen, Walburg, 1989. ill, 216 pp - softcover.

EUR 10,00


2036 Baert, J. Jan Kops. Pionier van Hollands landbouw. 's Gravenhage, Nijhoff, 1943. 5 ill, 89p pp - softcover.

EUR 18,50


5708 Bailey, L.H. The standard cyclopedia of horticulture. New York, MacMillan, 1942. 3 volumes, 4056 fig, 3639p.

EUR 250,00


12205 Bailly, Bixio, Malpeyre Maison Rustique de XIXe siècle. Paris, Dusacq, [1837?]. Par des tables méthodique et alphabétique. Tome quatrième. Agriculture forestière, législation et administration rurales, 2500 gravures, 576 pp.

EUR 35,00


41261 Bajard, S.; Bencini, R. Villa's en tuinen van Toscane. Atrium, 1995. 2e druk, vele platen, 223 pp - softover.

EUR 12,50


37366 Baker, H. Growing fruit. Mitchell Beazley. many ill, 191 pp - softcover.

EUR 10,00


17162 Bakker, D.L. Grondbeginselen der algemeene veeteelt. Zwolle, Tjeenk Willink, 1919. 100 pp.

EUR 8,50


3303 Bakker, G. de De bodemgesteldheid van enkele zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1950. De bodemkartering van Nederland 6, 182p + map bijlagen.

EUR 10,00


31298 Bakker, G. e.a. Om Aast. Folkskundige bijdragen II. Ljouwert, Fryske Akademy, 1975. It Beaken 37/1-2. Ill, 116 pp - softcover.

EUR 7,00


1683 Heselmans, M. (red.) In de wereld. 50 jaar studentenpastoraat in Wageningen. Wageningen, Studentenpastoraat, 1997. 153 pp - softcover.

EUR 10,00


23761 Bakker, M. Boterbereiding in de late negentiende eeuw. Zutphen, Walburg, 1991. ill, 72 pp.

EUR 8,00


39535 Bakker, P. e.a. Het boombergpark te Hilversum. Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied. Hilversum, Verloren, 2005. ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


27185 Balgooy, M.M.J. van Malesian seed plants. Volume 1. - Spo-characters. Leiden, Rijks Herbarium / Hortus Botanicus, 1997. 73 fig, 154 pp - softcover.

EUR 22,50


5231 Baljon, L. Designing Parks. An examination of contemporary approaches to design in landscape architecture, based on a comparativedesign of entries for the Concours International: Parc de Vilette, Paris 1982-3. Amsterdam, Architectura & Natura, 1992. Dissertation WUR, 187 ill, 322 pp - paperback.

EUR 47,50


31419 Balkenende, P.G. Handboek voor de bloembollenteelt en -handel 1921 - 1961. Lisse, 1961. Bij 40 jaar Holland's Bloembollenhuis.

EUR 10,00


14591 Bally, W. De ziekten van de koffie. Amsterdam, De Bussy / Algemeen landbouw Syndicaat, 1931. 14 gekleurde platen, 98 fig, 212 pp.

EUR 22,50


19458 Bally, W. Handboek voor de koffiecultuur. Eerste deel: De ziekten van de koffie. Amsterdam, Algemeen landbouw Syndicaat, 1931. 14 gekleurde platen, 98 fig. 212 pp - hardcover.

EUR 17,50


4392 Ban, A.W. van den Boer en landbouwvoorlichting. De communicatie van nieuwe landbouwmethoden. Wageningen, Pudoc, 1963. 279 pp - softcover.

EUR 10,00


17303 Ban, A.W. van den Boer en landbouwvoorlichting. De communicatie van nieuwe landbouwmethoden. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1963. 279 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


9675 Ban, J. van den De wens tot ontmoeting in de wetenschap. 125 jaar Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen (1876 - 2001). Wageningen, Van Gils, 2001. ill, 48 pp - softcover, geniet.

EUR 7,50


30900 Banga, O. Main types of the Western carotene carrot and their origin. Zwolle, Tjeenk Willink, [1963]. 71 fig, 153 pp - cloth, library marks.

EUR 35,00


6816 Banning-Vogelpoel, A.C. Kippen houden als liefhebberij. Het verzorgen en fokken van raskippen en hun miniaturen. Zutphen, Thieme, 1978. 208p.

EUR 17,50


11704 Banning-Vogelpoel, A.C. Hoenders en dwerghoenders. Rassen, fokken, verzorgen. Wageningen, Veen, 1972. 79 fig, 192 pp.

EUR 15,00


4328 Barendse, J. Hollands Tuin. De Westlandse tuinbouw van vroeger tot nu. Bond Westland, 1951. Enkele foto's, 159 pp - linnen.

EUR 8,50


23666 Barnes, A.C. Agriculture of the sugar-cane. London, Leonard Hill, 1954. 60 fig, 392 pp - cloth.

EUR 35,00


25508 Barnes, A.C. The sugar cane. London / New York, Leonard Hill / Interscience Publishers, 1964. World Crops Series. 32 plates, 21 fig, 456 pp - cloth, used.

EUR 30,00


35457 Barnes, A.C. The sugar cane. Aylesbury, Leonard Hill, 1974. 2bd ed.. 37 plates, 27 fig, 570 pp - cloth, dust jacket.

EUR 37,50


13304 Barral, J.-A. Journal de l 'agriculture de la ferme et des maisons de campagne, de 'horticulture, de l 'économie rurale et des interets de la propriété. Paris, 1868. Année 1868, tome troisième 9 juiliet `s septembre), many ill, 864 pp.

EUR 75,00


37420 Bärtels, A. Gartengehölze. Stuttgart, Ulmer, 1981. 2. Aufl. 265 Farbfotos, 2 Karten, 320 Zeichn, 686 S. - Leinen.

EUR 30,00


4207 Bartels, L.V. De onmisbare. De koe en haar enorme invloed op de mens. Bedum, Haan, 1989. 462p.

EUR 22,50


33394 Bartholomew, E.T. Sinclair, W.B. The lemon fruit.Its Composition, Physiology, and Products.Berkeley, University of California Press, 1951. 27 tables, 20 fig, 163 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


28653 Barton, L.V. Seeds. Their preservation and longevity. New Delhi, International Boos & Periodicals Supply, 1985. Plant Science Monographs. 13 platen, 216c pp - hardcover, dust jacket.

EUR 30,00


30572 Bats, E.J. Schapenfokkerij en - houderij in Nederland. Meppel, Ceres, 1954. ill, 125 pp - linnen.

EUR 10,00


15377 Batty, J. Lewis Wright & his poultry. Midhurst, West Sussex, Nothbrook Publishing, 2001. many ill, 80 col. plates + 130 pp - paperback.

EUR 20,00


37340 Bay, Ph. de; Bolton, J. Garden mania. The ardent gardener's compendium of design & decoration. New York, Clarkson Potter, 2000. Many ill, 400 pp - paperback, in slipcase.

EUR 10,00


37367 Bazeley, B. Growing tree fruits. A Practical guide to home-grown fruit from apples to walnuts. London, Collins, 1990. many plates, 159 pp - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


15501 Beardsley, J. Ten landscapes. Mario Schjetnan. Gloucester, Rockport Publishers, 2002. Many col. ill, 123 pp.

EUR 12,50


27012 Becking, J.H. In the mechanism of ammonium ion upotake by maize roots. Amsterdam, North-Holland, 1956. Dissertatie RUL, 79 pp - cloth.

EUR 6,00


30138 Beek, F. van der De koe. Amsterdam, Loeb, 1983. Foto's, 16 prenten in kleur van Jan Cremer, 168 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


5856 Beekman, H.A.J.M. Economische gevolgtrekkingen voortvloeiende uit een analyse van den djati-opstand en van het djati-boschbedrijf op Java. Wageningen, Veenman, 1920. Dissertatie WUR (de derde), 166p.

EUR 15,00

Librarystamps


14809 Beekman, J.H. De hoenderwereld. Amsterdam / Antwerpen, Keesing, [1974]. 10e, geill. druk, 44 afb, 176 pp.

EUR 10,00


35465 Behm, H.W. Korn wächst für alle. Pflanzenzüchtung und kultivierte Flora als neue Lebensmittelbasis der Menschheit.Berlin, Safar-Verlag, 1959. 60 Fotos, 36 Abb, 356 S. - Leinen.

EUR 8,50


28119 Behrendt, S.; Hanf, M. Ungräser des Ackerlandes. Bestimmung im blütenlosen Zustand. Ludwigshafen, Basf, 1979. 1. Aufl. Viele farb. Ill, 159 S. - gebunden, Umschlag.

EUR 17,50


42086 Beijer, J. e.a. (red.) Flipje, het fruitbaasje van Tiel, vanaf 1935. PrimaMedia, 2004. Vele ill, 87 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 22,50


284 Beijer, J. Festival in vierstromenland. 25 jaar oogst- en fruitcorso Tiel. Gemeente Tiel, 1985. vele ill, 143 pp.

EUR 14,50


4640 Beijerinck, W. Rubi Neerlandici. Bramen en frambozen in Nederland. Hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik. Amsterdam, Noord-Holland, 1956. KNAW II-51,1. 89 platen, 74 fig, 5 tab, 156 pp.

EUR 60,00


33623 Beijerinck, W. Zadenatlas der Nederlandsche flora ten behoeve van de botanie, palaeontologie, bodemcultuur en warenkennis. Amsterdam, Backhuys & Meesters, 1976. Mededeeling Biologisch Station te Wijster no. 30. Omvattende, naast de inheemsche flora, onze belangrijkste cultuurgewassen en verschillende adventiefsoorten. 140 platen met 1332 afb, 316 pp - linnen.

EUR 60,00


13135 Beljon, J.J. Twaalf omgevingen. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976. vele ill, 239 pp - paperback, rug verschoten.

EUR 10,00


35882 Bels-Koning, H.C.; Bels, P.J. Handleiding voor de champignoncultuur. Horst, Proefstation voor de Champignoncultuur, 1958. ill, 295 pp - linnen.

EUR 14,50


38156 Belt, H. van de e.a. Essays in rural sociology. In honour of R.A.J. van Lier. Wageningen, Department of Rural Sociology of the Tropics and subtropics, 1981. 304 pp - softcover.

EUR 12,50


38773 Beltrame, G. Il parco agricolo Sud Milano. Montacuto, Arienti & Maccarini, 2000. Fotografie Adriano Carafoli, Toni Nicolini, Vittorio Oigazzini. many ill, 197 pp - softcover.

EUR 24,50


36699 Bendermacher, J. Dorfformen im Rheinland. Auszüge aus den Kurzinvetaren rehinischer Dörfer 1048 - 1969. Köln, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landesschaftsschutz, 1971. Viele Abb, 192 S. - softcover, Umschlag, Bibliothekmarken.

EUR 10,00


15416 Beningfield, G. Beningfield's English farm. Devizes, Wiltshire, Selectabooks, 1985. many ill, 137 pp.

EUR 14,50


2924 Benoist-Gironière, Y. Concours Hippique avec notes critiques d'éminents spécialistes Français et étrangers. Paris, Libraie des Champs-Elysées, 1949. 127p.

EUR 95,00


30338 Berends, G. Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum. Arnhem, SHBO, 1978. SHBO-Monografieën 1. 4 fig, 11 pp - softcover.

EUR 7,50


8351 Berg, A. van den (red) Eerst de hoeve, dan het hart. De Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's. Nijmegen - Arnhem, SUN - SHBO, 2000. Kleurenfoto's van P.C. Pet, 143 pp - hardcover, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


8438 Berg, A. van den Kijk 's Zuidlaren. Zuidlaren, Coöperatieve Raiffeisenbank, 1973. vele ill, 104 pp.

EUR 17,50


42494 Berg, C.C.; Wiebes, J.T. African fig trees and fig wasps. Amsterdam, North-Holland, 1992. KNAW II-89. 70 fig, 298 pp - softcover.

EUR 40,00


5451 Berg, P.W.J. van den Het karakter der plattelandssamenleving. Assen, Van Gorcum, 1949. 133 pp - linnen.

EUR 8,50


2408 Bergmans, J. Vaste planten & rotsheesters. Tegelen, Faassen-Hekkens, 1939. 2e vermeerderde druk, 978 pp - gebonden.

EUR 30,00


4767 Bergsma, R. Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden. Assen, Van Gorcum/Prakke & Prakke, 1963. Disseratatie WUR, 225p.

EUR 13,00


8683 Berkel, C.J.M. van; Steinhauer, I.A. Drinkpoelen en sloten in het boerenland. Utrecht, Stichting LONL, 1988. foto's, 136 pp.

EUR 10,00


26145 Bernard, Ch. (vw.) Handelingen van het thee-congres met tentoonstelling, gehouden te Bandoeng van 21 tot 26 juni 1924. Weltevreden, Kolff. 47 platen, 369 pp - gebonden.

EUR 47,50


4201 Berns, J.B. Namen voor ziekten van het vee. Amsterdam, Rodopi, 1983. Proefschrift KUN, 316 pp.

EUR 10,00


39510 Berrall, J.S. The garden. An illustrated history. New York, Viking Press, 1978. 2nd printing. Many ill, 388 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


37620 Besnier, R.; Cuénot, G. Dans votre jardin... des fruites toute l'année. Paris, Flammarion, 1987. des ill. et planches col., 181 pp - hardcover.

EUR 10,00


11234 Betti, A. (fw) Camill farm. [ca. 1971]. many ill and pictures and data of cows on a Italian firm in Mirandola.

EUR 65,00


39333 Beuchert, M. Die Gärten Chinas. Frankfurt am Main, Insel Taschenbuch 2195, 1998. Insel Taschenbuch 2195. Ill, 272 S/ - paperback.

EUR 10,00


31550 Beukers, E. (eindred.) Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009. ill, 300 pp - hardcover.

EUR 24,50


38977 Beusekom, C. van (vw.) Wat iedere schapenhouden moet weten... Praktische wenken voor het houden van schapen. Leidschendam, Commissie voor Onderzoek Schapeziekten, 1967. Enkele foto's, 211 pp - softcover.

EUR 7,50


24031 Bezemer, J.; Staalduinen, J. van Feeding the success of breeding. Bergschenhoek, De Ruiter Seeds, 2006. Bij 60-jarig bestaan. Vele ill, 274 pp - gedecoreerd linnen, stofomslag.

EUR 35,00


14204 Bieleman (eindred.) Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen, Regio-project, 1994. vele ill, 248 pp hardcover, oblong.

EUR 12,50


2701 Bieleman, J. (eindred) Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland. Groningen, REGIO-PRoject, 1995. 471 pp - gebonden.

EUR 17,50


2104 Bieleman, J. A.A.G. Bijdragen 29. Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1987. 834 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 42,50


28170 Bieleman, J. Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw. Wageningen, 1987. Dissertatie WUR, 834 pp - softcover.

EUR 35,00


3631 Bieleman, J. Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid. Amsterdam, Boom Meppel, 1992. ill, 423 pp - paperback.

EUR 30,00


14 Bienfait, A.G.; Kossman, M.; Regteren Altena, J.Q. van Oude Hollandsche tuinen. 's Gravenhage, Nijhoff, 1943. Tekstboek (301 pp) + atlas (367 platen, oblong) - gevlekt linnen, tekstdelen heeft wat vocht op de snede.

EUR 325,00


41498 Bierkens, B. Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, politicus, journalist 1877 - 1955. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 2000. ill, 238 pp - softcover.

EUR 12,50


33374 Bijhouwer, A.P.C. Een bijdrage tot de kennis omtrent het bloeien en het vruchtdragende vermogen van den mangga (Mangifera Indica L.). Wageningen, Veenman, 1937. Dissertatie WUR. Kaarten, 17 fig, 106 pp - softcover.

EUR 20,00


12811 Bijhouwer, J.T.P.; Ruys, M. Leven met groen in landschap, stad en tuin. Amsterdam, Moussault, 1960. ill, 63 pp - linnen.

EUR 28,50


13777 Bijhouwer, J.T.P. Perspectief-constructie zonder vertekening voor tuinontwerpers. Amsterdam, Argus, 1954. Een sterk vereenvoudigde techniek, toegelicht met vele schetsen, tekeningen en foto's. 2e druk, 58 fig, 62 pp.

EUR 27,50


4663 Bison, M. 100 jaar veiling & tuinder 1887-1987. Beverwijk, Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland, 1987. ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


27964 Bisschop Grevelink, A.H. Planten van Nederlandsch-Indië bruikbaar voor handel, nijverheid en geneeskunde. Amsterdam, De Bussy, 1883. Enkele ill, 876 pp - voorbericht los en gescheurd, geplakte rug, inwendig goed.

EUR 60,00


39039 Björklund, S. Anders Zorn. Hembygdsvårdaren. Malung, Dalaförlaget, 1972. With summery in English und Deutsch. 62 ill. - softcover, librarysticker.

EUR 10,00


12254 Blaauboer, P. Omgevingskunst. De vrije- en monumentale vormgeving in de tuin- en landschapsarchitectuur. Amsterdam, Architectura & Natura, 1997. 99 afb, 160 pp - gebonden.

EUR 27,50


41165 Blaauw, A. De Drentse boerderij Zuidvelde 27. 1980. Overdruk Nieuwe Drentse Volksalmanak. 14 fig, pp 77-130 - softcover, geniet.

EUR 7,00


23157 Blaauw, F.E. Rijherinneringen uit vele landen. Amsterdam, 1928, Van Holkema en Warendorf. 98 foto's, 195 pp - (Vuil) linnen.

EUR 35,00


4625 Blake, S.F. Geographical guide to the flora's of the world. An annotated list with special reference to useful plants and common plant names. Part II. Western Europe. Königstein/Ts, Koeltz, 1974. Reprint of 1961, 742p.

EUR 46,00


37221 Blankestijn, C. Groeien in het Broek. De geschiedenis van de Darthuizer boomkwekerijen. Historische Vereniging Leersum, 2001. ill, 76 pp - softcover.

EUR 7,00


9804 Bläsing, J.F.E. Op het spoor van de Körver. Onstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken. Leiden, Nijhoff, 1986. ill, 396 pp - linnen, sofomslag.

EUR 10,00


36513 Blauw, M.J.E. Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. Ljouwert, 1995. Fryske Akademy 795. Disseratie. 31 afb, 334 pp - paperback.

EUR 17,50


38731 Blekkenhorst, T. (red.) Boerenerven in de provincie Utrecht. Eemland en de Gelderse Vallei. Boerderijenstichting Utrecht, 1995. ill, 21 pp - softcover.

EUR 7,50


38739 Blekkenhorst, T Behoud het beeld. Leidraad voor herbestemming van agrarische gebouwen. BSU / PUWC, 2000. Vele ill, 60 pp.

EUR 7,50


41970 Blerck, H. van (red.) Het stromende stadsgewest. Vormgeven aan de ecoregio Breda. Rotterdam, 010 / Eo Stichting, 1992. Ideeënprijsvraag. Vele ill, 56 pp - softcover.

EUR 10,00


5562 Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam. Rotterdam, Meneba, 1965. 84 pp.

EUR 8,50


13031 Blokhuis, H.J.; Metz, J.H.M. Volièrehuisvesting voor leghennen. Beekbergen / Wageningen, ID / Imag, 1994. 203 pp.

EUR 17,50


33376 Blomberg Jr., J. Bijdrage tot de kennis van Semen Strophanthi en de daaruit bereide galenische preparaten. Amsterdam, 1918. Dissertatie UvA. 82 pp met gekleurde plaat, softcover.

EUR 30,00


39546 Blomfield, R.; Thomas, F.I. The formal garden in England. London, Waterstone, 1985. Facsimile-reprint of 1892. 67 fig, 252 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


16953 Bode, A. Gärtnische Betriebslehre. Ein Leitfaden zum Selbststudium und zum Unterricht an gärtnerischen Lehranstalten. Berlin, Parey, 1905. Thaer-Bibliothek. 153 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 12,50


39520 Bode, U. e.a. Den Freunden der Natur und Kunst. Das Gartenreich des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau im Zeitalter der Aufklärung. Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, 1997. Viele Abb, 176 S. - softcover.

EUR 10,00


309 Boeijink, D. ea 100 bomen in en om Wageningen voor 100 jaar Bosbouwonderwijs (1883-1983). Wageningen, LH, vakgroep bosteelt, 1983. ill, 98 pp - softcover.

EUR 7,50


35208 Boekel, P.N. (vw.) Leerboek voor de melk- en zuivelhandel. 's-Gravenhage, Vakgroep Detailhandel in melk, Boter, Kaas en Eieren, 1953. 2e druk. vele ill, 246 pp - half linnen.

EUR 8,50


312 Boelema G.; Hensen, K.W.J.; Wit, H.C.D. de 75 jaar botanische tuinen 1896-1971. Wageningen, Laboratorium voor Plantenteelt, 1972. 104p.

EUR 5,00


33392 Boelmans, H.A.C. Bijdrage tot de geschiedenis van de geneeskruidcultuur in Nederlandsch oost-Indië. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1936. Dissertatie RUU, 114 pp - softcover.

EUR 50,00


11043 Boer, I. De uitvoering der ontworpen wet op de Grondbelasting in verband met het kadaster. Arnhem, Paap, 1919. 15 pp - bibliotheekstempels.

EUR 5,00


12609 Boer, J. Dorp in Drenthe. Een studie over veranderingen in mens en samenleving in de gemeente Zweeloo gedurende de periode 1930 - 1970. Meppel, Boom, 1975. 365 pp.

EUR 15,00


5516 Boer, K.Cz. (vw) Vereeniging De Centrale Landbouw-Onderlinge 1909-1934. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jaar bestaan op 12 juli 1934. Amsterdam, C.L.O., 1934. ill, 271 pp - linnen.

EUR 10,00


31228 Boer, R.W. Natuur- en landhuishoudkundig leerboek bestemd tot gebruik bij het onderwijs en tot zelfonderricht. Arnhem, D.A. Thieme, 1869. Twee delen. 368 en 394 pp - orig. softcover.

EUR 50,00


4348 Boerendonk, M.J. Landgebruik en landwaarde. Gorinchem, Noorduijn, 1960. 376p.

EUR 10,00


10884 Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw. 's Gravenhage, Nijhoff, 1935. Dissertatie WUR, 376 pp.

EUR 30,00


4314 Boerlage, J.G.; Hoek, P.P.C. Bibliografie van de flora en fauna van Nederland 1753-1886, zijnde een gedeeltelijke herdruk van Algemeene Aardrijkskundige Bibliographie van ... 1888. Amsterdam, Backhuys & Meesters, 1975. 150 pp - softcover.

EUR 8,50


17111 Boerner, F. Bloeiende heesters en bomen voor tuinen en plantsoenen. Amsterdam, Moussault, 1966. 2e verbeterde druk, , 67 ill, 188 pp - linnen.

EUR 10,00


23442 Boerseman, M.P.; Obbink, J.B.; Riemsdijk, J.J. van e.a. Welke wegen dient de Nederlandsche landbouw in te slaan om zich zoo snel mogelijk aan te passen aan de gewijzigde toestanden? Vijf antwoorden op een prijsvraag. Afdeeling 's-Gravenhage /Wageningen, Hollandsche Maatschappij van Landbouw / Veenman, 1932. 146 pp.

EUR 22,50


36099 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1949. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Leeuwarden, 1948. ill, 132 pp - softcover.

EUR 7,50


36100 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1953-1954. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Leeuwarden, 1954. ill, 326 pp - softcover.

EUR 8,50


36113 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1950. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1949. ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


36114 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1951. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1951. ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


36115 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1952. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1952. ill, 120 pp - softcover.

EUR 7,50


10561 Bogaart, N. Het paard. Utrecht / Antwerpen, Spectrum, 1978. Dieren dichetrbij 1, ill. van F. de Leeuwerk, 54 afb, 208 pp.

EUR 8,50


11871 Bohm, J. Die Schafzucht nach ihrem jetzigen rationellen Standpunkt. Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey, 1873. 2 Teilen in 3 Bde. I. Die Wollkunde, 16 farb. Tafeln, 109 Textholzschnitten, 469 S. II-1. Allgemeinde Züchtungsgrond. 4 farb. Tateln, 32 textholzschnitten, 400 S. II-2. Spezielle Züchtungskunde, 17 farb. Racebildern, 3 Tafeln, 89 Textholzschnitten, SS 401-1519 - Bibliothekstempel.

EUR 275,00


41240 Boijenga, Tj. 25 jaar Domo. 1938 - 1963. Nijeveen, 1962. vele ill, 100 pp - linnen.

EUR 10,00


14179 Boissevain, R.J.G. Landbouwcoöperatie in Frankrijk. Een voorbeeld ter navolging. Amsterdam, 1897. Dissertatie UvA, 224 pp - voorkant los.

EUR 15,00


3476 Bokma, A. Herinnering aan de Friesche landbouwtentoonstelling 1947. Leeuwarden, Miedema, 1947. 74 pp.

EUR 30,00


3288 Boks, A. De gewenste uitrusting van een dorp. Een onderzoek onder de bevolking van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen (Gemeente Apeldoorn). Wageningen, Landbouwhogeschool, 1971. Dissertatie WUR, 209p.

EUR 12,00


25288 Bokx, J.a. de; Want, J.P.H. van der (eds) Viruses of potatoes and seed-potato production. Wageningen, Pudoc, 1987. 44 fig, 259 pp - bound.

EUR 17,50


31586 Boldt, H. Das Dressur Pferd. Lage-Lippe, Edition Haberbeck, 1978. 4. Aufl. Viele Abb, 351 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 275,00


33403 Bolten, E. Cocos Nucifera. Practische handleiding voor de cocos-cultuur. Amsterdam, De Bussy, 1908. Overdruk uit 'De Indische Mercuur'. 79 pp - nieuw gebonden.

EUR 20,00


33948 Bolton, J.L. Alfalfa. Botany, cultivation and utilization. London, Leonard Hill, 1962. World Crop Series. 54 plates, 474 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


6706 Bomann, W. Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen. Weimer, Röhlaus, 1929. 2. Aufl, 212 Tafeln und Bildern, 282 S.

EUR 35,00


14846 Bon B.J. van Van 'Vestlandhest' tot 'Fjordenpaard'. Hoenderloo, Ned. Fjordenpaarden Stamboek, 1985. 1e druk, vele ill, 143 pp.

EUR 20,00


30559 Bonnett, H. Farming with steam. Shire Publications, 1974. History in Camera series. 97 ill, 88 pp -softcover.

EUR 7,00


24576 Boogman, J.C. e.a. A.C.W. Staring. Dichter en landman. Regionalist en nationalist. Zulphen, Walburg, 1990. ill, 255 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


17406 Boomsma, H.; Mangé, J.B. Het land van de Goudse kazen, zoals het was. Dordrecht, History Book - bureau voor bedrijfshistorisch onderzoek, 1993. Vele ill, 128 pp - hardcover.

EUR 11,00


23795 Boon, H. de, e.a. Samen sterk. Naaldwijk, Bloemenveiling Westland. een foto-impressie tgv het passeren van de 1 miljard gulden omzet. Vele ill, 97 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


1806 Boonstra, O.W.A. De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, LUW, 1993. Proefschrift, 465 pp - softcover.

EUR 17,50


2105 Boonstra, O.W.A. A.A.G. Bijdragen 34. De waardij van een vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1993. 464 pp - softcover.

EUR 17,50


40053 Boor-van der Putten, I.M.E. 75 Jaar geneeskunde van gezelschapsdieren in Nederland 1911 - 1986. Utrecht, Vakgroep Geneeskunde van het Kleine Huisdier, 1986. Enkele ill, 263 pp - hardcover.

EUR 8,50


36509 Boot, L. e.a. Van Hoogmade naar Arnhem. Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij Hoogmade 1600-2004. Arnhem, SHBO. ill, 79 pp - softcover.

EUR 12,50


6315 Booy, E.P. de De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. 1977. Stichtse Historische Reeks 3.

EUR 27,50


12207 Bord, J. Doolhoven en labyrinten. Speelboek der dwaalwegen. Landshoff, 1976. 259 ill, 171 pp - softcover.

EUR 10,00


1869 Bordewijk, H.W.C. Leerboek der Landhuishoudkunde. Haarlem, Bohn, 1936. 2dln, 469 + 399 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


33074 Bornemann, F. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Unkräuter. Berlin, Parey, 1920.

EUR 12,50


32724 Borret, S.J. e.a. Gedenkboekje van de landbouw-Bedrijfsraden uitgegeven bij gelegenheid van hun 10-jarig bestaan 1920 - 1930. Den Haag, 1930. Enkele portretten, 75 pp - softcover.

EUR 15,00


12682 Bos, A.; Keestra, W. Handleiding tot het aanleggen en bijhouden van melkstaten ten dienste van den veefokker-zuivelbereider. 's Gravenhage, Couvée, 1899. 41 pp.

EUR 7,50


25639 Bos, R. (sam.) Landelijk gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw. Rabobank Nederland, 1984. Fotoboek bij 100 jaar KNLC, 97 foto's.

EUR 8,50


36657 Bos, W. Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek 1971 - 1983. Arnhem, St. Historisch Boerderij-onderzoek, 1984. 86 pp - softcover, geniet.

EUR 7,00


23698 Bosch van Drakestein, R. e.a. Historische lusthoven in de Lage Landen. Utrecht, Kosmos-Z&K. Tekeningen van Anne Zuidhoek. Foto's van Lex Wapenaar. 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


34626 Bosch, C.H.; Borus, D.J. Prota. Cereals and pulses of Tropical Africa. Conclusions and recommandations based on Prota 1: 'Cereals and pulses. Wageningen, Prota, 2007. Plant Resources of Tropical Africa. 96 pp - softcover.

EUR 7,50


34629 Bosch, C.H.; Borus, D.J. Prota. Dyes and tannins of Tropical Africa. Conclusions and recommandations based on Prota 3: 'Dyes and tannins'. Wageningen, Prota, 2006. Plant Resources of Tropical Africa. 62 pp - softcover.

EUR 7,50


34628 Bosch, C.H.; Simonsma Prota. Vegetables of tropical Africa. Conclusions and recommendations based on Protea 2: 'Vegetables'. Wageningen, Prota, 2005. Plant Resources of Tropical Africa. 10 modules in portfolio.

EUR 7,50


34633 Bosch, G.H. e.a.(ed.) Prota. Basic list of species and commodity grouping / Liste de base des espèces et de leurs groupes d'usage. Wageningen, Prota, 2002. Plant Resources of Tropical Africa. 341 pp.

EUR 10,00


346 Bosch, H.van den Landbouwscholen in Wageningen. Wageningen, LUW, 1986. Naar aanleing van honderd jaren colleges in de bosbouwcultuur 1883-1983. Enkele ill, 392 pp - hardcover.

EUR 15,00


35994 Bosch, I.G.J. van den De veredelde schapenteelt, in verband gebragt met den landbouw in Zeeland in het belang zoowel van grondeigenaren als van landlieden. Middelburg, U.F. Auer, 1843. 39 pp - rug versleten, orgin. band.

EUR 125,00


5359 Boschma, C.; e.a. Meesterlijk vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900. Zwolle, Waanders, 1988. nav tentoonstelling Dordrechts Museum, 152p. 279p.

EUR 15,00


30752 Boschma, N.; Koolbergen, H. van Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ‘vierkant’ in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw. Arnhem / Amsterdam, SHBO / Meertens Instituut, 1988. SHBO-Monografieën 7. 36 ill,67 pp - softcover.

EUR 12,50


1865 Boshouwers, W.F.P. In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond 1917-1967. Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, 1967. ill, 195 pp - softcover.

EUR 17,50


14211 Boshouwers, W.F.P. In het spoor van kruis en ploeg. 50 jaren A.B.T.B. 1917-1967. Arnhem, 1967. 195 pp.

EUR 20,00


26543 Bosma, B. Spint en spintbestrijding bij vruchtboomen. 's-Gravenhage, Directie van den Landbouw, 1937. Mededeelingen van den tuinbouw-voorlichtingsdienst 3, 28 pp.

EUR 8,00


3398 Bosman, H.W.J. (red) Landbouw en bankwezen. 's Hertogenbosch, Zuid-Nederlandse Drukkerij, 1959. Opstellen tgv 60-jarig bestaan van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, 281 pp - linnen, plakbandsporen.

EUR 10,00


8347 Botke, J. Yn en om de reidwal. Snits, Brandenburgh, 1941. Natûr en Gea. in rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrald, 94 pp.

EUR 7,50


38708 Botke, Y. Zoo vele verscheidenheden der boerderij. 12 maanden op het Friese platteland; arbeid en ontspanning van een veehouder in de eerste helft van de 19e eeuw ; en nu. Leeuwarden, Friess Museum. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,50


9707 Bottenburg, H.H.J. (t.g.) Geschiedenis fokstal Knol Hartwerd 1854 - 1965. Sneek, De Driese Veefokkerij, 1965. vele ill, 417 pp.

EUR 30,00


33285 Bouma, G.J.A. e.a. Het Friese paard. Drachten, Het Friesch Paarden-Stamboek, 1999. Vele ill, 344 pp - hardcover, oblong.

EUR 40,00


2578 Bouma, G.J.A. Boerderijenboek. De nieuwe Friese boerderij. Amsterdam, Ahrend, 1949. 34 platen, 200 afb, 247 pp - hardcover.

EUR 30,00


41347 Bouma, G.J.A. Doelmatige Friese boerderijen. Amsterdam, Argos, 1961. vele bouwtekeningen, 111 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 40,00


8014 Bouma, G.J.A. Het Friese Paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979. Leeuwarden, Friese Pers, 1979. vele ill, 467 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


39040 Bouma, G.J.A. Het ontslag van Ir. G.J.A. Bouma. Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst voor de boerderijbouw van 1 januari 1947 tot 1 februari 1960. Wageningen, 1960. 7 pp plus 17 bijlagen in map - A4, stencil.

EUR 14,50


1855 Bouman, P.J.; e.a. Economisch-historische opstellen, geschreven voor prof. dr. Z.W. Sneller tgv zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947. Amsterdam, Paris, 1847. Bouman, Niermeyer, Jansma, Van Ravestijn, Smit, Van der Kooy, Wiskerke, Renooy, Thurlings, 212 pp.

EUR 10,00


1827 Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943. Wageningen, Veenman, 1946. 594 pp.

EUR 22,50


11240 Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943. Wageningen, Veenman, 1946. 594 pp - gebonden.

EUR 25,00


13100 Bouw zelf uw kartonstal. Eerbeek, Papierfabriek De Hoop H. Bos & Zonen, 1976. Bouwplaat, n.a.v. experiment met golfkartonnen stal op Waiboerhoeve bij Lelystad, in kartonnen omslag.

EUR 50,00


36046 Bouw, D. e.a. De hofsteden van de Lopikerwaard. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1987. Vele ill, 99 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


31582 Bouwer, K. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe. Voor profijt en genoegen. Utrecht, Matrijs, 2008. Vele ill, 431 pp - linnen, stofomslag.

EUR 45,00


23864 Bouwman, J. e.a. De melk an diek... Geschiedenis van de zuivelfabrieken in de gemeente Staphorst. historische Vereniging Staphorst, 1992. ill, 221 pp - softcover.

EUR 10,00


39499 Bowe, P. Gardens in central Europe. New York, Train/Scala. Antique Colletor's Club. Many phot. by Nicolas Sapieha, 215 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


19924 Bowling, B.L. The berry grower's companion. Portland, Oregon, Timber Press, 2002. 40 plates, 284 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


30616 Braber, H. (sam.) Achter de kromme dissel. Bijdrage over boerenwagens en andere voertuigen. Amsterdam, Van Hees, 1948. ill, 132 pp - half linnen.

EUR 27,50


23013 Brand, J.; Muynck, X.; Kleerebezem, J. Allocaties. Kunst voor een natuurlijke en kunstmatige omgeving. Zoetermeer, Stichting Floriade, 1992. Bij gelijknamige tentoonstelling. Ill, 248 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 7,50


7733 Brands, J.T. e.a. Equipment fot vegetable production. Wageningen, IMAG, [zj]. 227 fig, 185p.

EUR 10,00


23189 Brandts Buys, L. e.a. Oude luister van het Groninger land. Groningen, Dijkstra, 1961. Catalogus Groninger Museum voor Stad en Lande, 253 nrs.

EUR 8,50


41187 Brascamp, M. De geschiedenis van de Dorschvereeniging De Kar en Hooilanden. Klarenbeek, Belangenvereniging De Kar en Hooilanden, 2009. Vele ill, 64 pp - softcover.

EUR 12,50


32272 Braun, K.; Zwart, A. Elseviers boeren antiekboek. Amsterdam, Elsevier, 1982. Vele ill, 214 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


29302 Brauw, W.M. de (vz.) Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw. 1854. 2 platen, 57 pp - versleten, kapot en geplakt omslag.

EUR 15,00


41185 Breembroek, J. e.a. Als je bedrijf je leven is. Reed Business, 2007. Bedrijfsopvolging in het MKB en de agrarische sector.

EUR 9,00


4531 Breemer, J.P.M. van der Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust. Leiden, 1984. Proefschrift RUL, 723p.

EUR 19,00


362 Breen, A.G. Vijftig jaar BCGO 1903-1953. Vereniging Botercontrolestation Gelderland-Overijssel, 1953. ill, 81 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 14,50


20128 Breman, J. Meester en Knecht. een onderzoek naar de veranderingen in de betrekkingen tussen landheren en landarbeiders in Zuid-Gujarat, India. Amsterdam, 1970. Dissertatie UvA, 273 pp.

EUR 9,00


19342 Bremer, J.T. Wiringherlant. Deel 1. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen Deel 2. id. sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee. Schoorl, Pirola, 1979/1980. Ill. van Th. Mulder, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 32,50


2786 Brett, W. (ed) The new book of gardening. London, Newnes, [1925/6?]. 3 Vol, 52 col. plates.

EUR 125,00


42201 Brettschneider, W. Fruitbomen in potten. Zutphen, Terra, 1988. ill, 126 pp - sofocover.

EUR 7,00


16342 Breugelmans, M. e.a. (red.) Een boerevrouw haet noeët gedaon. Van Boerinnebond naar ZijActief Limburg 1930-2005. Mooi Limburgs Boekenfonds, 2005. ill, 48 pp + CD.

EUR 7,50


40359 Briejèr, C.J. Bloeiende bloembollen. Hillegom, C.J. Briejèr & Co, 1931. 19 afb, 31 pp - softcover.

EUR 14,50


37959 Brink, A. van den Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945 - 1985. Wageningen, 1990. Dissertatie WUR. 301 pp - softcover.

EUR 10,00


10046 Brink, J. e.a. (red.) Nederelandse bond van plattelandsvrouwen 1930-1955. Kerk-Avezaath, 1955. ill, 144 pp.

EUR 17,50


7709 Brink, M and R.P. Escobin (ed) Prosea 17. Fibre plants. Leiden, Backhuys, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 456 pp - hardcover.

EUR 60,00


7710 Brink, M and R.P. Escobin (ed) Prosea 19. Essential-oil plants. Leiden, Backhuys, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 277 pp - hardcover.

EUR 40,00


11655 Brink, M and R.P. Escobin (ed) Prosea 019. Essential-oil plants. Bogor, Indonesia, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 277 pp - paperback.

EUR 28,50


368 Brinkgreve J.H.; ea Men behind agriculture. 50 years service by Wageningen graduates. Utrecht, Hoonte, 1958. 96p.

EUR 6,00


27976 Brockmann-Jerosch, H. Schweizer Bauernhaus. Bern, Hans Huber, 1933. 60 Federzeichn. von Pierre Gauchat, 248 S. - leinen.

EUR 17,50


10026 Broeders, A.N. (Fr. M. Arnoldo) Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, 1971. 2e herziene en vermeerderde druk. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 20, 3, 245 fig op 67 platen, 279 pp - linnen.

EUR 17,50


16854 Broeders, A.N. (Fr. M. Arnoldo) Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire. Zakflora. Curaçao, Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, 1964. 2e herziene druk. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 16, 232 pp +156 fig - linnen.

EUR 8,50


2629 Broeders, M.A. Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen. 's Gravenhage, Nijhoff, 1954. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 3, 225 fig op 63 platen + 149 pp.

EUR 22,00


36094 Broeders, P.W.A. Tuinen in de Lopikerwaard. Stichting WBL, 1992. Waardenreeks 4. Twee delen in één band: Deel 1 Drie eeuwen geschiedenis van de kasteel- en buitenplaatstuinen in de Lopikerwaard, en van de tuinen bij het Huis te Linschoten. Deel 2 De verschijningsvormen van de boerentuinen in de Lopikerwaard. ill, 224 pp - softcover, oblong, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


11042 Broekema, L.; Ritzema Bos, J.; Pitsch, O. Dr. Staring's almanak voor den Groninger Landman voor 1920. Zwolle, Tjeenk Willink, 1920. 290 pp.

EUR 40,00


10441 Broekhuizen, R. van; Klep, L. e.a. Atlas van het vernieuwend platteland. Tweehonderd voorbeelden uit de praktijk. Doetinchem, Misset, 1997. ill, 240 pp.

EUR 12,50


9637 Broekmeyer, M.J. De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland. Utrecht / Antwerpen, Spectrum, 1983. Overzicht van de problemen in de Russische voedselvoorziening. Het Russische dorp en zijn bewoners, Aula Paperback 75, 223 pp.

EUR 8,50


41547 Brooks, Au. e.a. Fruit pests diseases and disorders. The Royal Horticultural Society. Wisley Handbook 27. 37 fog, 38 pp - softcover.

EUR 7,50


34566 Brouk, B. Plants conseumed by man. London, Academic Press, 1975. Many fig, 479 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


2280 Brouwer, B. Properties of 70 S and 80 Sribosomes from tabacco leaves. Wageningen, Veenman, 1970. Dissertation LUW, 101p.

EUR 8,00


5519 Brouwer, D.R. De Landbouwaankoopcoöperatie in Nederland. Handleiding. Schiedam, De Eendracht, 1939. 105 pp.

EUR 8,00


16990 Brouwer, R. Toerisme in de arena. een sociologische reflectie op de betekenis van toeristische attractievorming voor de sociale en fysiek-ruimtelijke omgeving in de Euregio Maas-Rijn. Wageningen, 1999. Dissertatie WUR, 263 pp.

EUR 12,50


2115 Brouwer, W.D. Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Wageningen, Pudoc, 1975. 2 dln. I. 1875-1939, 125p. II. 1940-1970, 185 pp.

EUR 9,00


40156 Brouwer, W. Landwirtschaftliche Samenkunde. Ein Schlüssel zum Bestimmen der kleinkörnigen Kultursamen sowie der wichtigsten Unkrautsamen. Neumann-Neudamm, 1927. 2 AA, 14 Tafeln, 130 S. - Leinen, Bibliothekmarken.

EUR 15,00


30546 Brouwers, A.P.J. De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1957. Dissertatie KUN, 175 pp - softcover.

EUR 17,50


17110 Brüchner, H. Tropische Nutzpflanzen. Ursprung, Evolution und Domestikation. Berlin / Heidelberg / New York, Springer, 1977. 245 Abb, 529 S. - hardcover.

EUR 95,00


3993 Bruggeman, L. Indisch tuinboek. Amsterdam, De Spieghel, 1948. 2e druk, 292 afb, 314p.

EUR 23,00

geplastificeerd


3290 Bruggeman, L. Indisch tuinboek. Amsterdam, De Spieghel, 1939. 1e druk, 292 afb, 314p.

EUR 25,00


2367 Bruggeman, L. Tuinboek voor de tropen. Amsterdam, De Spieghel, 1955/6. 3e/4e druk, 292 afb., 221 pp - gebonden.

EUR 17,50


6358 Brugmans, I.J. Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940. 's Gravenhage, Nijhoff, 1976. 591 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 15,00


30496 Bruijn, J. de Plakkaten van stad en lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594 - 1795. Groningen, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 1983. Historia Agriculturae 14, 394 pp - linnen.

EUR 14,50


23191 Bruin, H.P. de e.a. Landbouwaktualiteiten in Zeeland. Rijkslandbouwconsulentschappen in Zeeland. ills, 199 pp - softcover.

EUR 12,50


11094 Bruin, R. de; Ploeg, J.D. van der Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. Wageningen, Vakgroep Rurale Sociologie, 1991. Bedrijfsstijlenstudie 4, 112 pp.

EUR 7,00


32966 Brumfield, K. This was wheat farming. New York, Bonanza Books, 1968. A Pictorial History of the Farms and Farmers of the Northwest who grow the Nation's Bread. Very many ill, 191 pp - half cloth, dust jacket.

EUR 14,50


44221 Brunne, K. (Vw) Hessen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1968. Heftreihe Bauernhofmasze 9. 49 Abb. - A4.

EUR 14,50


44213 Brunne, K. (Vw) Ostpreussen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1959. Heftreihe Bauernhofmasze 1. Viele Abb. - A4.

EUR 12,50


44216 Brunne, K. (Vw) Sachsen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1963. Heftreihe Bauernhofmasze 5. 27 Abb. - A4.

EUR 12,50


44217 Brunne, K. (Vw) Sachsen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1965. Heftreihe Bauernhofmasze 7. 28 Abb. - A4.

EUR 12,50


44218 Brunne, K. (Vw) Sachsen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1967. Heftreihe Bauernhofmasze 8. 25 Abb. - A4.

EUR 12,50


44220 Brunne, K. (Vw) Sachsen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1968. Heftreihe Bauernhofmasze 10. 21 Abb. - A4.

EUR 12,50


44214 Brunne, K. (Vw) Schlesien. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1960. Heftreihe Bauernhofmasze. Viele Abb. - A4.

EUR 15,00


44222 Brunne, K. (Vw) Schlesien. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1970. Heftreihe Bauernhofmasze 11. 17 Abb. - A4.

EUR 15,00


44223 Brunne, K. (Vw) Thüringen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1971. Heftreihe Bauernhofmasze 13. 19 Abb. - A4.

EUR 12,50


44219 Brunne, K. (Vw) Westfalen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1966. Heftreihe Bauernhofmasze 7. 20 Abb. - A4.

EUR 12,50


44224 Brunne, K. (Vw) Westfalen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1971. Heftreihe Bauernhofmasze 14. 32 Abb. - A4.

EUR 12,50


36704 Brunne, K. Westfalen. Bürgerhausaufmasze. Landesamt für Baupflege, 1966. 20 Zeichn, o.S.- softcover.

EUR 8,50


41344 Bruno, A. Beurres et graisses animales. Margarines, saindoux et graisses alimentaires. paris & Li1ege, Béranger, 1912. Manuels pratiques d’analyses chimiques publiés sous la direction de M. F. Bordas et M. Eugène Roux. 12 fig, 300 pp - cloth.

EUR 17,50


2109 Brusse, P. A.A.G. Bijdragen 38. Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1999. 566 pp.

EUR 15,00


4218 Brusse, P. Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. Wageningen, LUW & Vereniging Gelre, 1999. Proefschrift LUW, 566 pp - softcover.

EUR 15,00


35519 Budelman, A. Woody species on auxiliary roles. Live stakes in yam cultivation. Wageningen, RTI / KIT, 1991. Dissrtatie WUR. 151 pp - softcover.

EUR 8,50


17060 Buerdorff, B. De voedingswaarde van vruchten. Den Haag, F.C. Koens. Uitg. van de Nederl. vegetariërsbond. Uit de Vegetarische Warte van 1902, 23 pp.

EUR 7,50


31801 Buijs, G.; Veen, J.W.H. van Moderne chrysantenteelt. Misset. ill, 272 pp.

EUR 10,00


9920 Buis, J.; Verkaik, J.P. Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland. Utrecht, Matrijs, 1999. vele ill, 286 pp - met stofomslag.

EUR 10,00


2103 Buis, J. A.A.G. Bijdragen 26/27. Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1985. 2 dln: I. Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw. II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw. 1058 pp.

EUR 45,00


43108 Buis, J. Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Wageningen, H&S, 1985. Twee delen. I. Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw. II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw. 1058 pp.

EUR 45,00


6811 Buishand, Tj. Fruittuin voor iedereen. Een compleet handboek voor het kweken van klein en groot fruit. Met handige tips voor inmaken en invriezen. Amsterdam - Antwerpen, Kosmos, 1979. Vele ill, 192 pp - hardcover.

EUR 12,50


16900 Buisland, Tj.; Houwing, H.P.; Jansen, K. Groenten uit alle windstreken. Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, Spectrum, 1986. Spectrum Natuurgids. Beschrijvingen en aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen, vele ill, 180 pp.

EUR 14,50


41987 Bulletin de l'agriculture. Tome VI. Bruxelles, Weissenbruch, 1890. 704 pp et 'Partie non officielle' (Situation de la laiterie en Belgique), 236 pp - demie cuir, used, librarymarks.

EUR 30,00


2138 Bulthuis, P. 500 jaar tabakscultuur. De geschiedenis van het roken. Bzztôh, 1992. 96p.

EUR 11,00


35408 Bulthuis, P. 500 jaren tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken. Bzztôh, 1992. vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


43287 Bunk, W. Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen graanhandel. Amsterdam, G.W. Mooij, 1856. Dissertatie RUL. 176 pp.

EUR 25,00


35293 Bunting, E.S. (ed.) Production and utilisation of protein in oilseed crops. Nijhoff, 1981. World Crops series 5. Proceedings Braunschweig 1980.382 pp - cloth.

EUR 14,50


39309 Burch Donald, E. The french farmhouse. Boston, Little, Brown and Company, 1995. Many ill, 200 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


3314 Burck, P. du Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geesterambacht. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1957. De bodemkartering van Nederland 17, 159p + bijlagen.

EUR 17,50


20249 Burckhardt, H.; Burckhardt, A. Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. Handbuch der Holzerziehung. Forstwirthen, Forstbesitzer und Freunden des Waldes. Trier, Linz, 1893. 6. Aufl. 580 S.

EUR 40,00


15497 Burg, B. van der; Repkema, S. De boterbereiding in de fabriek. Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1931. 6e herz. dr, 138 fig, 324 pp - hardcover.

EUR 20,00


17090 Burg, B. van der; Hepkema, S. De boterbereiding aan de fabriek. Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1918. 3e herz. dr, 101 fig, 210 pp - hardcover.

EUR 20,00


24172 Burg, B. van der; Hartmans, S. De kaasbereiding in de fabriek. Alhemeene Nederlandsche Zuivelbond, 1943. Zuivelbereiding IV. 65 fig, 263 pp - halflinnen.

EUR 15,00


3469 Burg, M. van der 'Een half miljoen boerinnen in de klas'. Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909. Heerlen, De Voorstad/Historisch Museum Marialust, 1988. ill, 128 pp - softcover.

EUR 10,00


6523 Burg, M. van der A.A.G. Bijdragen 41. Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, WUR, 2002. 468 pp - softcover.

EUR 17,50


9113 Burg, M. van der Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, WUR, 2002. Disseratie WUR. 465 pp - softcover.

EUR 17,50


6822 Burg, M. van der; Bos-Boers, M. Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918 - 2003. Hilversum, Verloren, 2003. ill, 254 pp - softcover.

EUR 10,00


40725 Burg, M. van der; Duffhues, T. Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noordbrabantse Boerenbond. Tilburg, NCB, 1998. ill, 115 pp - hardcover.

EUR 10,00


4382 Burger Hzn, D. Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland. Arnhem, Van der Wiel, 1962. 57 fig, 398 pp.

EUR 7,00


38686 Burgt, M. van der; Lievaart, K. Drie generaties in schort en overall. Terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw. Wageningen, AKB, 1998. ill, 118 pp - softcover.

EUR 7,00


16956 Burgtorf, F. Wiesen- und Weidenbau. Praktische Anleitung zur Auswahl und Kultur der Wiesen- und Weidenpflanzen nebst Berechnung der erforderlichen Samenmengen. Berlin, Parey, 1905. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 63 Abb, 171 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 27,50


25521 Burkart, A. Las leguminosas Argentinas. Silvestres y cultivadas. Buenos Aires, ACME Agency, 1943. 10 láminas, 123 fig, 590 pp - cloth.

EUR 50,00


38947 Burm, P.; Haartsen, A. Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen. Utrecht, matrijs, 2003. ill, 176 pp - softcover.

EUR 14,50


38948 Burm, P.; Haartsen, A. Nederland weer mooi. Op weg naar een natuurlijk en idyllisch landschap. Utrecht, matrijs, 2003. ill, 176 pp - softcover.

EUR 10,00


1950 Burton, W.G. The potato. A Survey of its History and of factors Influencing its Yield, Nutritive Value, Quality and Storage. Wageningen, Veenman, 1966. Second ed. (completely revised), 382 pp.

EUR 18,00


16114 Burton, W.G. The potato. A Survey of its History and of factors Influencing its Yield, Nutritive Value and Storage. London, Chapman & Hall, 1948. 319 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


37438 Bush, R. Fruit salad. London, Cassell, 1947. ill, 156 pp - cloth, dust jacket.

EUR 7,00


8664 Buter, A. Boerenerven in een groene lijst. Overijssels erf en ziujn beplanting. Zwolle, Waanders. ill, 96 pp - linnen.

EUR 10,00


3089 Butijn, J. Bodembehandeling in de fruitteelt. Wageningen, Pudoc, 1961. Dissertatie WUR, 3 dln, 403p + bijlagen.

EUR 19,00


9141 Butter, O.; Ruml, B. Encyclopédie Tchécoslovaque. Paris / Prague, Bossard / Orbis, 1923 / 29. Quatre volumes publiées, ill: Industrie et commerce (Verselý, J., 1923, 594 pp et 2 cartes). Communications, (Smetana, J., 1927, 365 pp et 2 cartes). Agriculture (Brdlík, V., 1928, 881 pp). Forêys (Brdlík, V., 1929, 296 pp, 13 cartes).

EUR 125,00


42155 Buul, D. van e.a. (red.) Gedenkboek. 1941-1957 Rijks Middelbare Landbouwschool 1957-1962; Rijks Hogere Landbouwschool 1962-1966; Hogere Landbouwschool Van Het Koninklijk Nederland Landbouw-Comite. Dordrecht, KNLC, 1966. ill, 136 pp - linnen.

EUR 17,50


9634 Buursink, Joh. Het boek van de Lonneker landbouw. Enschede, De gezamenlijke Lonneker Landbouw Coöperaties, 1956. Jubileumboek, ill, 480 pp.

EUR 65,00


26116 Cairns, M. (ed.) Voices from the forest. Integrating indigenous knowledge into sustainable upland farming. Washington, Resources fot the future, 2007. Many ill, 68 col. plates, 824 pp - paperback.

EUR 50,00


11447 Campbell, P. Death in templecrone. An account of the famine years in Northwest Donegal, 1845-1850. Jersey City, Campbell / Princeton Academic Press, 1995. 193 pp.

EUR 22,50


31208 camper, P. Lessen over de thans zweevende veesterfte openlyk gehouden door Petrus camper in het Theatrum Anatomicum te Groningen. 1769. uitslaande plaat met 7 fig, 110 pp - zonder band.

EUR 110,00


30781 Camper, Petrus De nieuwe wyze van landbouwen opgehelderd door proeven en waarnemingen over ziekten der paarden, runderen en schapen. Amsterdam, Houttuyn / Een Genootschap van liefhebberen van den landbouw, 1763. Tweede stuk met nauwkeurige afbeeldingen der ploegen en andere werktuigen verrykt, 9 uitslaande platen, 334 pp - gebonden.

EUR 350,00


40234 Camps, M.E.H. De bijdrage van de westeuropese landbouw in de strijd tegen het dollar-tekort. Heerlen, Winants, 1951. Dissertatie Tilburg. 141 pp - softcover, bibliotheekexemplaar.

EUR 10,00


4457 Canneman, E.A. Walenburg, huis en hof. Ned. Tuinenstichting. ill, 104 pp - softcover.

EUR 8,50


39693 Cardon, D. (ed.) Tuinen uit het Brusselse verleden. Bank Brussel Lambert, 1984. ill, 139 pp - softcover.

EUR 7,50


37351 Care, H.R. ten; Wit, S.B. Werktuigen en machines voor de fruitteelt. Zwolle, Tjeenk Willink, 1968. 165 afb, 183 pp - softcover.

EUR 15,00


39704 Carita, H.; Cardoso, H. Portuguese gardens. Antique Collectors'Club, 1990. Many col. plates, 314 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


37173 Carter, T. The Victorian garden. Bracken Books. Some col. plates, many ill, 186 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


15479 Casson, H.N. The romance of the reaper. New York, Doubelday, Page & Company, 1908. ill, 184 pp - hardcover.

EUR 22,50


42181 Catalogus Bibliotheek Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Haarlem, 1956. 262 pp - softover.

EUR 14,50


37929 Catalogus der tentoonstelling van landbouw-werktuigen te houden ter gelegenheid van het XXIe Nederlndsch Congres te Breda. Breda, Junij 1867. 11 pp - softcover.

EUR 12,50


30735 Catalogus van de nationale en internationale landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage 29 augustus - 15 september 1913. Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging / Mouton, 1913. 722 pp plus advertenties - linnen, goud op snee.

EUR 40,00


29017 Cattie, J.Th. Plemper van Balen, B.A. & H.C. Claassen Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1901. Zwolle, Tjeenk Willink, Derde jaargang. 180 pp + kalender.

EUR 22,50


29018 Cattie, J.Th. Plemper van Balen, B.A. & H.C. Claassen Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1902. Zwolle, Tjeenk Willink, Vierde jaargang. 195 pp + kalender.

EUR 22,50


35499 Cavendish, W. La Methode Nouvelle. Invention extraordinaire de dresser les Chevaux / A general system of horsemanship in alle it's branches. 's-Gravenhage, De Hoefslag. Facsimile-reprint of Antwerp/ Anviers 1743 - many plates, 142 pp - bound, number 501/1000.

EUR 100,00


65 Ceres, orgaan WSC. 1934/1937 ca. .

EUR 18,15


31296 Chalmot, J.A. de Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens, dienstig om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraaken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1786/1793. Compleet in negen delen zijnde het achtste t/m zestiende deel van het woordenboek. 53 (uirslaande) 'kunstplaten'', 6724 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 9.000,00


37441 Chandler, W.H. Evergreen orchards. Philadelphia, LEA & Febiger, 1950. 66 fig, 452 pp - cloth.

EUR 14,50


19585 Charlip, J.A. Cultivating coffee. The farmers of Carazo, Nicaragua 1880-1930. Athens, Ohio University Press, 2003. Latin America Series 39, 288 pp.

EUR 7,50


39684 Chatfield, J. The classic Italian garden. New York, Rizzolo, 1991. many col. illustration, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


37691 Chefas, J. The fruit & veg finder. Sources for 3000 commercially available vegetable varieties and nearly 1500 fruits. Ryton-on-Dunsmore, The Henry Doubleday Research Association, 1995. 5th ed. 367 pp - softcover.

EUR 17,50


37419 Chesshire, Ch. Japanese gardening. An inspirational guide to designing and creating an authntic japanese garden. London, Aquamarine, 2007. Over 260 phot. by Alex Ramsay, 160 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 15,00


9781 Child, R. Coconuts. London, Longmans, 1964. Tropical Agriculture Series, 23 fotos, 216 pp - cloth.

EUR 22,50


40484 Child, R. Coconuts. London, Longman, 1974. 2nd ed. Tropical Agriculture Series, 335 pp - cloth.

EUR 27,50


35744 Chittenden, F.J.; Synge, P.M. Dictionary of gardening. A practical and scientific encyclopedia of horticulture. Oxford, At the Clarendon Press, 1965. Four volumes, 2316 pp = supplement (1996), 554 pp - cloth, dust jackter.

EUR 50,00


31295 Chomel, Noël Huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1768-1777. Tweede druk, geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot. Compleet in zeven delen, 80 (utrslaande) 'kunstplaten', 4370 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 6.000,00


35049 Christiaansen, K.; Montens, C. Boerenverstand. Utrecht, IVBKU / LEU, 2009. vele ill, 66 pp - softcover.

EUR 10,00


29032 Claassen, C.H.; Plemper van Balen, B.A. Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1916. Zwolle, Tjeenk Willink, Achttiende jaargang. 154 pp + kalender.

EUR 22,50


29036 Claassen, C.H.; Plemper van balen, B.A. Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1920. Zwolle, Tjeenk Willink, 22e jaargang.

EUR 22,50


37922 Claassen, C.H.; Hazeloop, J.G.; Sprenger, A.M. Leerboek voor de fruitteelt. Zwolle, Tjeenk Willink, 1921. 3e druk, 76 fig, 416 pp - gebonden.

EUR 17,50


17602 Claassen, C.H. Mendelisme in meloenen. 1915. Overdruk uit 'De Tuinbouw', fig, 8 pp.

EUR 10,00


29034 Claassen, H.C.; Plemper van Balen, B.A. Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1918. Zwolle, Tjeenk Willink, Twintigste jaargang. 162 pp + kalender - bibliotheekplakker en scheur in kaart.

EUR 17,50


39545 Clarke, E. The art of the kitchen garden. London, Michael Joseph. il. and col. plates by Sharon Breden, 168 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


27121 Clayton, D.H.; Moore, J. (ed.) Host-parasite evolution. General principles & avian models. Oxford University Press, 1997. 473 pp.

EUR 45,00


19779 Clément, M. Manuel forestier. Bruxelles, Stapleaux, 1851. Bibliothèque Rurale 1-12, 92 pp.

EUR 12,50


3175 Clercq, F.S.A. de; Greshoff, M. Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Amsterdam, De Bussy, 1909. 395 pp - orig. band.

EUR 85,00


36031 Clevis, H. (vw.) Bronstijdboeren in Ittersumerbroek. Kampen, Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek, 1991. Vele ill, 122 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


39347 Clifford, D. Geschichte der Gartenkunst. München, Prestel. 82 Abb, 453 S. - Lenen, Umschlag.

EUR 12,50


33395 Cobley, L.S.; Steele, W.M. An introduction to the botany of tropical crops. London, Longman, 1977. 3th ed. ill, 371 pp - paperback.

EUR 17,50


33397 Cocoa. Barclays Bank D.C.O., 1966. With pictures, 78 pp - stiff wrappers.

EUR 7,50


39497 Coenen, H.; Götz, M. Schloss Dyck und seine Gärten. Neusser Zeitungsverlag, 2002. Viele farb. Abb, 95 S. - hardcover, Umschlag.

EUR 15,00


11027 Coenen, J.L.A.M. Landbouwcoöperatie. Den Haag, Badhuisweg 91, 1957. Boeren- en tuindersleergang, 115 pp - softcover.

EUR 7,50


5551 Coetzee, F.J.J. Landboukoöperasie in Suid-Afrika met besondere verwysing na die finansiering. Leiden, Luctor et Emergo, 1957. 152p.

EUR 7,00


9039 Cohen, I.B. Landbouw en sociale wetenschap. Groningen, Van der Kamp, 1910. Rede bij aanvbaarding buitengewoon hoogleraarschap RUU, 45 pp.

EUR 7,50


12726 Coleman, J. (ed.) The cattle of Great Britain: being a series of artcicles of the various breeds of cattle of the United Kingdom, their history, management, &c. London, 'The Field' office, 1875. illustrated with [19] full page engravings by Harrison Weir, 162 pp - original cover, library copy, binding loosened.

EUR 300,00


19772 Collins, J.L. The pineapple. Botany, cultivation and utilizations. London, Leonard Hill, 1968. World Crops Series. 31 fig, 39 plates, 294 pp - cloth, dust jacket, some passages underlined.

EUR 40,00


39058 Commissaris van Landbouw bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken Staat van den Landbouw in het Koningrijk van Holland, gedurende den jare 1808. 104 pp en 3 uitslaande tabellen.

EUR 145,00


15341 Compère, G.; Buren, R.; Hanset, R. Blanc. Bleu. Belge. L'aventure d'une race bovine à la conquête du monde. Tournai, Casterman. ill, 173 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


3059 Coo, Joz. de De Boer in de kunst van de 9e tot de 19e eeuw. Rotterdam, Wyt, [ca 1945]. 150 afbeeldingen, 96 pp - linnen.

EUR 20,00


8198 Cook, E.T. (ed.) The Century Book of Gardening. A comprehensive work for every lover of the garden. London - New York, Country Life - Scribner. The 'Country Life' Library, 1 col. plate, many fotos, X + 610 + XIII pp.

EUR 60,00


10173 Cooks, Ch.; Feret, Ed. Bordeaux et ses vins. Classés par ordere de mérite. Bordeaux, Feret et Fils, 1949. 11e ed., ill. de nombreuse vues de chateaux vinicoles, 1135 pp.

EUR 60,00


5440 Coolman, F.J. (sam.) Vijftig jaren coöperatieve vereeniging coöp. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam 1908-1958. Appingedam, De Eendracht, 1958. 121 pp + bijlagen.

EUR 24,50


15401 Cooper, P. The new tech garden. London, Mitchell Beazley, 2002. many col. ill, 192 pp.

EUR 27,50


15504 Coopper, G.; Taylor, G. The curious gardeners. Obsessions and diversity in 45 British gardens. Headline, 2001. Phot. by Clive Boursell.

EUR 14,50


39900 Copijn-Schukking, L.; Laméris, M. Welgelegen. Biografie van een Copijn-huis. Groenekan, Eigen Uitgave, 2011. Vele ill, 111 pp - hardcover.

EUR 17,50


37660 Correvon, H. (pf) Le nouveau jardin pittoresque. Association nationale pur la Rénovation dans l'Art des Jardins. Son programme. Bruxelles, Havermans, 1913. Rénovation. Vulgarisation. Des phot, 20 pp - softcover orig.

EUR 70,00


16630 Corstiaensen, W.P.M. Hoefbeslag. Wageningen, ILR, 1965. Publicatie 91, foto's , kaartjes, 87 pp.

EUR 10,00


38127 Coster, W. Erfgoed van Overijssel. Deel 1. Sporen van jacht, visserij en landbouw. Zwolle, Waanders, 1995. Jaarboek Overijssel 1995. Vele foto's van Joos lensink, 128 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 8,50


14208 Coster, W. Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1871-1996. Zwolle, Waanders, 1996. Gedenkboek OLM, vele ill, 191 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


4402 Cowell, F.R. Het rijk van de tuin. Van Achnatons hof tot Sissinghurst. Amerongen, Gaade, 1979. ill, 231 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


28078 Craig, J. An apple orchard survey of Wayne County, New York. Ithaca, Cornell University, 1905. Bulletin 226. I. The apple industry of Wayne County by G.R. Warren. II. Geology of Wayne County, by W.E. McCourt, fig 39-150, pp 232-410 - weak softcover.

EUR 25,00


33802 Craker, L.E.; Simon, J.E. Herbs, spices, and medical plants: Recent advances in botany, horticulture, and pharmacology. Vol. 3. Phoenix, Oryx Press, 1988. Some fig, 220 pp - hardcover.

EUR 8,50


6712 Crey, M. van; Kruijthoff, A. Een boom van een tuin. Een ontdekkingsreis in de botanische tuinen van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, Vakgroep Plantentaxonomie, 1996. ill, 31 pp - ringbandje.

EUR 5,00


23374 Crijns, A.H. Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950 - 1985. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1998. Dissertatie KUB. ill, 255 pp - softcover.

EUR 25,00


434 Crombach, C. In het laboratorium van de Nederlandse landbouw. Wageningen, Pudoc, 1984. ill, 109 pp - softcover.

EUR 8,50


15671 Crone, K. e.a. (sam.) Ode aan Sonsbeek. Arnhem, Stichting 100 jaar Stadspark, 1997. 63 pp - hardcover.

EUR 7,00


25534 Crowder, L.V. Gramíneas y leguminosas forrajeras en Colombia. Bogota, DIA, 1960. 32 fig, 111 pp - softcover.

EUR 9,00


30624 Cruyningen, P. van (vw.) De Graafschap. Landschap - landgoederen - landbouw - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2002. SHBO Jaarverslag 2001, ill, 100 pp - softcover.

EUR 15,00


38823 Cruyningen, P. van (sam.) Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Provincie Zeeland, 2003. ill, 76 pp - hardcover.

EUR 10,00


3753 Cruyningen, P.J. van Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Wageningen, WUR, 2000. ill, 486 pp.

EUR 20,00


24170 Cruyningen, P.J. van A.A.G. Bijdragen 40. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Wageningen, Afdeling Agrarische Geschiedenis, 2000. ill, 486 pp - softcover.

EUR 20,00


23087 Cultivator De R.K. Boerenorganisatie N.C.B. 's-Hertogenbosch, N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1936. Enkele foto's, 100 pp + vragenboekje 11 pp.

EUR 17,50


17998 Curwen, E.C.; Hatt, G. Plough and pasture. The early history of farming. ne York, Henry Schuman. Part I. Europe and the Near East. Part II/ Non-European peoples. Fig, 14 plates, 329 pp - cloth.

EUR 12,50


37618 Dale, A,; Luby, J.J. The strawberry into the 21st century. portland, Timber Press, 1991. Proceedings Third North American Strawberry Conference. Some ill, 288 pp - hrdbound, dust jacket.

EUR 14,50


12928 Dam, H. van (red.) Utrecht aan de werf. De geschiedenis van de Utrechtse werven en werfmuren. Utrecht, Matrijs, 1997. Historische Reeks Utrecht 9, vele ill, 128 pp.

EUR 9,00


30516 Dam, P.M. van (vz.) Jubileum-Gedenkboek verschenen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Algemene Nederlandsche Dwerghoenderfokkers-Vereeniging DV 1916 - 1941. Vele ill, 126 pp - half linnen, rug ingescheurd.

EUR 40,00


17806 Dam, W. van Recherches sur les processus de maturation de fromage d'Edam. Lierre, Joseph van In, 1909.

EUR 15,00


1910 Dammerman, K.W. The agricultural zoology of the Malay Archipelago. The animals injurious to agriculture, hortculture and forestry in the Malay Peninsula, the Dutch East Indies and the Philippines. Amsterdam, De Bussy, 1929. 179 fig, 40 plates, 473 pp - gebonden.

EUR 40,00


2417 Dammerman, K.W. Landbouwdierkunde van Oost-Indië. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin-, en boschbouw in Oost-Indië. Amsterdam, De Bussy, 1919. 368p.

EUR 57,00


11135 Dannenberg, H.D. Schwein haben. Historisches und Histörchen vom Schwein. Jena, Fischer, 1990. 100 Abb, 243 S.

EUR 9,50


3537 Davidian, H.H. The Rhododendron species. Vol IV. Azaleas. Portland, Oregon, Timber Press, 1995. 163 col. pictures, 25 drawings, 184 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 35,00


11903 Davidian, H.H. The Rhododendron Species. Vol. II. Elepidotes. Part 1. Arboretum - Kacteum. Portland, Oregon, Timber Press, 1989. 159 col photos, + 7 b/w photos and 46 line drawings, 2 maps, 392 pp.

EUR 35,00


11904 Davidian, H.H. The Rhododendron Species. Volume III Elepidotes conyinued. Neriiflorum - Thomsonii, Azaleastrum and Camtschaticum. Portland, Oregon, Timber Press, 1992. 161 colored and 8 b&w photos, 35 other ill, 380 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 35,00


39475 Davies, C. The eternal garden. Melbourne, Hill of Content, 1989. ill, plates, 142 pp - softcover.

EUR 9,00


26539 De 'roode worm' der frambozen (Lampronia Rubiella Bjerk.). Wageningen, Veenman, 1916. Verslagen en Mededeelingen van den PD 2. 1e druk, 3 ill, 13 pp - los verspreidingskaartje.

EUR 8,50


26540 De 'roode worm' der frambozen (Lampronia Rubiella Bjerk.). Wageningen, Veenman, 192. Verslagen en Mededeelingen van den PD 2. 3e druk, 3 ill, 13 pp - los verspreidingskaartje.

EUR 8,50


14192 De boerin en haar huis. 's Gravenhage, Ministerie van LNV, 1956. 45 afb, 75 pp.

EUR 15,00


43229 De Herdt, R. Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis van de rundveepest, 1769 - 1785. Leuven, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1970. 137 pp - softcover.

EUR 17,50


23233 De Kralinger hout. Ter herinnering aan de Rotterdamsche boomplantdagen gehouden in het voorjaar van 1928. Gemeente Rotterdam. 12 afb, 32 pp - keurig.

EUR 25,00


16922 De landbouw-crisiswetgeving. Beknopt overzicht van de totstandkoming en werking van de landbouw-crisiswetgeving in Nederland vanaf 1929. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1937-1938-1940. Drie delen. 671, 518, 560 pp - softcover, bibliotheekexemplaten.

EUR 35,00


31217 De oeconomische toestand der landarbeiders in Nederland. Overdruk uit Het Vaderland oct/nov 1909, 52 pp - softcover.

EUR 7,50


12697 De Remonte. Nijmegen, Vieweg / Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van landbouw. Overgenomen uit de 'Revue des deux mondes' van 15 januari 1889.

EUR 12,50


18105 De runderpest. Bijlage tot de landbouw-courant. 1865 - 1867. Nrs. 1 6 october 1865) t/175 (26 juni 1876) , 646 pp - ingebonden.

EUR 125,00


26529 De schurftziekte bij appel en peer. Wageningen, Veenman, 1947. Verslagen en Mededeelingen van den PD 50. 72 druk, 23 pp.

EUR 7,50


38901 De Surinaamse landbouw. 1953. Tijdschrift. Eerste jaargang, 6 afleveringen, 312 pp - quarto linnen.

EUR 8,50


38902 De Surinaamse landbouw. 1954. Tijdschrift. Tweede jaargang, 6 afleveringen, 272 pp - quarto linnen.

EUR 8,50


31400 De volmaakte princelyke hoef-smidt, paerde-kooper en stal-meester. 's Gravenhage, Hippoboek / Stichting De Hoefslag. Met plaaten. Facsimile-herdruk naar Amsterdam, Van Esveld t, 1767. 110 pp - kunstleer.

EUR 17,50


26538 De wintervlinder. Wageningen, Veenman, 1947. Verslagen en Mededeelingen va den PD 3. 6e druk, 6 ill, 16 pp.

EUR 7,50


39796 Debor, H.W. Bibliographie des historischen Schrittums im Obstbau. Berlin, Technische Universität Berlin, 1975/1977. 1I. Publications in German language, 102 pp. II. Publications in Foreign languages, 177 pp - softcover.

EUR 27,50


41308 Dekker, J. Voederstoffen. Scheikundige studie¨n betreffende de voeding der paarden in Indie¨ en monographisch overzicht der Nederlandsch-Indische voedermiddelen. Batavia, Kolff, 1909. 105 pp plus tabellen.

EUR 17,50


4044 Dekker, P. Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Westzijde. Schoorl, Pirola, 1988. 2 delen: 2a & 2b: pp 381-1339.

EUR 90,00


41569 Dekker, P. Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Oostzijde en Westzijde. Schoorl, Pirola, 1986 - 1988 - 1991. Drie delen compleet: 1, 2a & 2b: 1339 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 185,00


34612 Dekker, W.R.J. Conservation and biology of Megapodes (Megapodiidae, Galliformes, Aves). Amsterdam, Rodopi, 1990. Dissertation UvA. 132 pp - softcover.

EUR 17,50


33634 Dell, B. e.a. Resilience in mediterranean-type ecosystems. Dordrecht, Junk, 1986. Som. fig., 168 pp - cloth.

EUR 15,00


35357 Dellicour, A. Traité élémentaire de la culture herbagère et spécialement dus système cultural du Pays de Herve. Liège, E. Decq & M. Nierstrasz, 1886. Quelques figures, 186 pp - signé par l'auteur.

EUR 45,00


14582 Deloche, J. Le cheval et son harnachement dans l 'art Indien. Lausanne, Caracole, 1986. many ill, 93 pp - cloth.

EUR 20,00


17139 Demeter-Almanak & Demeter-Eugeia Almanak. Tien jaargangen. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening ('het corsps') Demeter, van studeerenden der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 50,00


25359 Demeter-Eugeia Almanak 1922. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening van leerlingen der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 6,00


3597 Demoed, H.B. Mandegoed schandegoed. Een historisch-geografische beschouwing van de markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19de eeuw. Zutphen, Walburg, 1987. Proefschrift UvA, 176 pp - softcover.

EUR 14,50


5325 Dendermonde, M. Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie. Veendam, Avebe, 1979. Vele ill, 318 pp + Summary/Zusammenfassung/Résumé, 111p - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


12271 Dengler-Schreiber, K.; Köberlein, P. Leben im Bamberger Land. 150 Jahre Kreissparkasse Bamberg. Bamberg, Kreissparkasse, 1990. sehr viele Abb, 431 S. - sehr gut, mit Umschlag.

EUR 20,00


28645 Dennis, E.S.; LLewellyn, D.J. (ed.) Plant gene research. Molecular approaches to crop improvement. Wien, Springer, 1991. 34 fig, 166 pp - hardcover.

EUR 17,50


40094 Denslagen, W. Beemden en bouwlanden. Het verdwijnende boerenlandschap. Rotterdam, NAi, 2011. ill, 168 pp - softcover.

EUR 10,00


37345 Der praktische Ratgeber in Obst- und Gartenbau. Jahrgang 1932. Frankfurt/Oder, Trowitzsch. Ill, 644 S. - gebunden.

EUR 35,00


42325 Derks, H. De koe van Troje. De mythe van de Griekse oudheid. Hilversum, Verloren, 1995. 32 ill, 319 pp - softcover.

EUR 12,50


42718 Deschodt, E.; Morane, Ph. De sigaar. Keulen, Köbnemann, 1998. Vele ill, 227 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9763 Devolder, A.M. (red) De openbare stadstuin. De omsluiting en ontsluiting van de openbare stadstuin. Rotterdam, NAi, 2002. ill, 174 pp.

EUR 18,50


14029 Devos, G. Katoen Natie 150 jaar. Deel 1. Over krukhaken, pirrewitjes en natiepaarden. Lannoo, 2002. vele ill, 197 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


3182 Dewez, W.J.; Slicher van Bath, B.H. De landbouw in Brabants westhoek in het midden van de achttiende eeuw; Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw (met de tekst-uitgave van het rekenboeck van Rienck Hemmema door dr P. Gerbenzon). Wageningen, Veenman, 1958. Agronomisch-Historische bijdragen 4, 208 pp - softcover.

EUR 15,00


16944 Die Kauflichen Düngerstoffe. Ihre Zusamennsetzung, Gewinnung und Anwendung Rümpler, A. Berlin, Parey, 1897. Thaer-Bibliothek. 4. Aufl, 31 Fig, 248 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 10,00


11847 Die Kooperative Molkerei und ihre Organisation in den Niederlanden zur Bekämpfung der Verfalschungen der Molkereiprodukte. FNZ, 1901. 23 S No. 1 der allen Butterimporteuren in England, Frankreich, Belgiën u. Deutschland zugesanden Propagandaschriften - Bibliothek-exemplar.

EUR 10,00


4063 Diederiks, H., e.a. (red) Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hilversum, Verloren, 1994. 348 pp - paperback.

EUR 17,50


11001 Diederiks, H.A.; Noordam, D.J.; Quispel, G.C.; Vries, P.H.H. Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1987. ill, 452 pp.

EUR 10,00


35133 Diemer, G.+ Slabbers, J. Irrigators and engineers. Essays in honour of Lucas Horst. Amsterdam, Thesis Publishers, 1992. 307 pp - softcover.

EUR 10,00


3233 Diepenhorst, P.A. Onze landbouw. Kampen, Kok, 1933. 483 pp.

EUR 10,00


33408 Dierendonck, F.J.E. van The manuring of coffee, cocoa, tea and tobacco. Geneva, Centre d'Etude de l'Azote, 1959. Ill, 205 pp - half cloth.

EUR 12,50


37968 Dijk, A. van Een keizerlijk cadeau. Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, 1992. Bij vijfhonderdjarig bestaan. Ill, 195 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


7992 Dijk, A. van Leven van het boerenland. De Boer. De koe en onze zuivelindustrie. Amsterdam, Elsevier, 1983. ill, 160 pp.

EUR 10,00


8002 Dijk, A. van Van eigen bodem. De permanente revolutie in agrarisch Nederland. Den Haag, Staatsuitgeverij, 1987. ill, 186 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


13299 Dijk, G. van; Klep, L.F.M. Als 'de markt' faalt. Inleiding tot coöperatie. Den Haag, Sdu, 2005. 225 pp - softcover.

EUR 20,00


15000 Dijk, G. van; Klep, L. Eigen zorg in eigen hand. De Eendracht, 2007. 55 pp.

EUR 17,50


32061 Dijk, G. van; Klep, L. Eendracht maakt pracht. Een allegorie over de invloed van professionalisering op verenigingen. Den Haag, 2005. Bij publicatie van 'Als de markt faalt'.

EUR 6,50


5404 Dijk, G. van; Klep, L.F.M. Van onder op. Besturen met een achterban. Den Haag, NCR, 1997. 146 pp.

EUR 7,50


24123 Dijk, G. van; Klep, L. Democratie en de grote economie. Utrecht, NCR, 2008. 64 pp - softcover.

EUR 10,00


41551 Dijkstra, J. De teelt van aardbeien in de vollegrond. Wilhelminadorp, Consulentscjap / Proefstation voor de Fruitteelt, 1972. 3e druk. Publicatie 1. 33 foto's, 80 pp - softcover, geniet.

EUR 9,00


30140 Dijkstra, J.M. Een beschrijving van het verband tusschen landbouw en veeteelt in Friesland en de fabrieksmatige zuivelbereiding in hare verschillende vormen bestaat, enz. Leeuwarden, Mercurius, 1933. Bekroond antwoord op prijsvraag 'Landbouwkunde' van Gedeputeerde Staten, 213 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 15,00


35463 Dillewijn, C. van Botanique de la canne à sucre. Wageningen, Veenman, 1960. Centre techniques de la canne et du sucre de la guadeloupe et martinique . 229 fig, 391 pp - cloth.

EUR 125,00


39785 Dinn, Th.J. De villatuin. Aanleg - beplanting - onderhoud. Amsterdam, Kosmos, 1929. 117 afb, 1 ingeplakte plaats, 210 pp - beduimeld linnen.

EUR 17,50


41746 Dinther, H. van e.a. Alfa-bouw. Inspiratieboek. ZLTO, 2008. Vele ill, z.p. - hardcover, oblong.

EUR 15,00


23176 Directie van den Landbouw Een en ander betreffende de regeeringsbemoeiingen in zake den landbouw. 's-Gravenhage, J. & H. van Langenhuysen, 1907. ill, 210 pp - linnen.

EUR 27,50


30804 Dittmer, K. Vom Grabstock zum Pflug. Ein Gang durch die Wirtschaftsgeschichte. Braunschweig, Limbach, 1949. 31 Abb, 36 S. - softcover.

EUR 8,50


16303 Dix, J.F. Ch. (red.) Floralia. 52e jaargang. Haarlem, Floralia, 1931. Geïllustreerd Tuinbouwblad, 842 pp - linnen.

EUR 22,50


25103 Dix, J.F. Ch.; Hoog, M.H. De veredeling van Tulpen, Hyacinten, Narcissen en Irissen. / De oorsprong van de Tulipa. 1974. Compilatie van arikelen uit Bloembollencultuur, enkele ill, 94 pp - A4.

EUR 15,00


23562 Dix, J.F. Ch. Diverse winterharde bolgewassen. Amsterdam/Assen, Kosmos/Van Gorcum, [zj]. Weten en kunnen 134.ill, 62 pp.

EUR 8,50


4276 Dix, J.F. Ch. Gekweekte planten. Meer dan vierhonderd fraaie afbeeldingen naar foto's en vijf platen in de natuurlijke kleuren. Met korte beschrijving van gewas en cultuur verdeeld in de groepen éénjarige zaadbloemen, vaste planten, rotsplanten, enz. Amsterdam/Assen, Kosmos/Van Gorcum, [zj]. 176p.

EUR 20,00


38721 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 2: Marken en Volendam. Arnhem, NOM, 1961. 31 grote platen met documentatiekatern (30 ill, 20 pp) in kartonnen map.

EUR 55,00


38722 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 4. Twee en dertig opmetingstekeningen van boerderijen. Arnhem, NOM, 1967. 32 grote platen met documentatiekatern (31 ill, 20 pp) in kartonnen map.

EUR 45,00


38723 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 5. Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee. Arnhem, NOM, 1971. 29 grote platen met documentatiekatern (23 ill, 16 pp) in kartonnen map.

EUR 40,00


42848 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 1: Dertig opmetingen van boerderijen. Arnhem, NOM, 1961. 30 grote platen met een ten geleide - in kartonnen map.

EUR 40,00


42849 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 3: Eenendertig opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen. Arnhem, NOM, 1963. 31 grote platen met documentatiekatern (33 ill, 20 pp) in kartonnen map.

EUR 50,00


9312 Dodd, V.A.; Grace, P.M. (Eds.) Agricultural Engineering. Rotterdam / Brookfield, Balkema, 1989. 4 Volumes: I. Land and water use. II Agricultural buildings. III.Agricultural Mechanisation. IV. Power, processing and systems, 3119 pp.

EUR 45,00


33413 Dodge, B.S. Potatoes and people. The story of a plant. Boston, Little, Brown and Company, 1970. map, 190 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


39260 Doedes de Jong, J. Boerenwerk. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2009. Fotoboek, 173 pp - hardcover, oblong.

EUR 17,50


41977 Doeksen, J. Bijdrage tot de vergelijkende morphologie der Thysanoptera. Wageningen, Veenman, 1941. Disseratie WUR. 24 platen, 112 pp - softcover.

EUR 14,50


39348 Doelman, E.; Zuylen, M.L.C. van Bibliografie historisch boerderij-onderzoek 1983 - 1990. Arnhem / Amsterdam, SHBO / Meetens-Instituut, 1991. 132 pp - softcover.

EUR 7,00


35749 Doerflinger, F. The Bulb Book. Newton Abbot, David & Charles, 1973. ill, 124 col. plates, 309 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


39501 Dohna, U. Gräffin zo e.a. Private Gartenkunst in Deutschland. Herford, Busse Seewald, 1986. Sehr viele Abb, 114 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 30,00


9833 Dols, M.J.L.; Sevenster, J. Productie en bestemming van melk in Nederland. Een landbouw- en voedingseconomische studie. 1950. 175 pp - linnen.

EUR 10,00


11333 Dommerhold, E.J. Het varken. Doetinchem, Misset, 1951. 2e dr, vele ill, 386 pp.

EUR 20,00


11670 Dongen-van Lawick, K. Pastorietuinen in Nederland. Utrecht / Amsterdam, Kwadraat / Nederlandse Tuinenstichting, 1989. ill, 175 pp.

EUR 8,50


2699 Donker, C.P. Iets over dijk- en polderlasten. Amsterdam, Brinkman & vd Meulen, 1886. Proefschrift UvA,116p.

EUR 16,00


28863 Donner, J. Fazer 100. Helsinki, Oy Karl Fazer AB / Otava, 1991. Many ill, 206 pp - cloth, tear in dust jacket - in english.

EUR 15,00


40099 Dooren, N. van; Leewen, R. van (red.) Alle Hosper. Landschapsarchitect 1948 - 1997. Rotterdam, 010, 2003. Vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 22,50


26535 Dopluis op perzik en druif. Wageningen, Veenman, 1917. Verslagen en Mededeelingen van den PD 5. 8 fig, 15 pp.

EUR 8,50


35363 Doran, J.C.; Turnbull, J.W. Australian trees and shrubs: species for land rehabilitation and farm planting in the tropics. Canberra, ACIAR, 1997. ill, 384 pp - softcover, fold in frontpage.

EUR 75,00


13552 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1944 Twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 200 pp.

EUR 15,00


13553 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1946 Een en twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 221 pp.

EUR 15,00


13557 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1950 Vijf en twintigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 288 pp.

EUR 12,50


13562 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1955 Dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 328 pp.

EUR 12,50


13563 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1956 Een en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen. 333 pp.

EUR 12,50


13564 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1957 Twee en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwgewassen, 1957. 333 pp.

EUR 12,50


13566 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1959 Vier en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling der rassenlijst voor landbouwgewassen. 336 pp.

EUR 12,50


13567 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1960 Vijf en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling der rassenlijst voor landbouwgewassen. 340 pp.

EUR 12,50


19581 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1961 Zes en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling der rassenlijst voor landbouwgewassen. 336 pp.

EUR 12,50


19582 Dorst, J.C. e.a. (vw) 1962 Zeven en dertigste beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen. Wageningen, Rijkscommissie voor de samenstelling der rassenlijst voor landbouwgewassen. 344 pp.

EUR 12,50


35425 Dossenbach, M. e.a. Stoeterijen. Amerongen, Gaade, 1978. Vele ill, 292 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


16653 Doyer, L.C. Leifaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen Gesundheitszustand. Wageningen, Internationale Vereiniging für Samenkontrole, 1938. Tekst, 60 S. + XXXIII Abb. zusammen in Mappe.

EUR 17,50


3822 Dransfield, J.; Manokaran, N. (ed) Prosea 6. Rattans. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1993. Plant Resources of South-East Asia, 137 pp - hardcover.

EUR 20,00


11639 Dransfield, J.; Manokaran, N. (ed) Prosea 06. Rattans. Bogo, Indonesia, 1994. Plant Resources of South-East Asia, 137 pp - paperback.

EUR 20,00


3823 Dransfield, S.; Widjaja, E.A. (Ed) Prosea 7. Bamboos. Leiden, Prosea/Backhuys, 1995. Plant Resources of South-East Asia, 189 pp - hardcover.

EUR 20,00


38153 Drechsel, P.; Kunze, D. (ed.) Waste composting tot urban and peri-urban agriculture. Closing the rural-urban nutrient cycle in sub-sahara Africa. Wallingford, CABI, 2001. 229 pp - hardcover.

EUR 30,00


38141 Drenth, B. Het boerenerf in vroeger tijd. De Noordoostelijke Achterhoek. Arnhem / Wageningen, St. tot Behoud van Boerderij en Erf in Gelderland / Blauwdruk, 2002. ill, 38 pp - softcover.

EUR 8,50


36530 Drernth, B. Boerenerf in vroeger tijd. De noordoostelijke Achterhoek. St. tot Behoud van Boeorderij en Erf in Gelderland, 2002. Vele ill, 38 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 8,50


38733 Drielsma, H.A. Grondbezit en mutatierecht in het oude Friesland. Leeuwarden, 1974. Fryske Akamemy 457. 173 pp - softcover.

EUR 10,00


15360 Drower, G. Gardeners, gurus & grubs. The stories of garden inventors & innovations. Phoenix Mill, Sutton Publishing, 2001. ill, 260 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,00


3106 Druenen, P. van Een begeerlijk produkt. Woerden, Melkunie Holland, 1990. ill, 172 pp.

EUR 16,00

gescheurde stofomslag


41568 Druijven, C.N. Boerderijen in Limmen. In het bijzonder de voormalige hofstede Clevesteijn en het armenhuisje De Kamers. Limmen, 2003. vele foto's, 271 pp - paperback, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


9294 Drunen, A.A.P. van e.a. (red) Economie en landbouw. Opstellen bij het afscheid van prof.dr. Th.L.M. Thurlings als hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit. Vuga, 's Gravenhage, 1983. 303 pp.

EUR 12,50


10175 Du Toit, Heinrich S. Droge-Land Boerderij. Pochefstroom, Het Westen, 1913. ca. 40 ill, 127 pp.

EUR 20,00


39652 Dudley Stamp, L. The land of Britain. Its use and misuse. London, Longmans, 1950. 2nd ed. 237 fig, 507 pp - cloth.

EUR 12,50


37784 Duffhues, T. (red.) Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep 1811-2011. Zutphen, Walburg, 2011. Vele ill, 511 pp - hardcover.

EUR 10,00


5434 Duffhues, T. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996. Nijmegen, Valkhof Pers, 1996. 423p.

EUR 32,50


12195 Dufrenoy, J. Jean Dufrenoy 1894-1972. Hommages. Paris, Académie d'Agriculture de France, 1979. 5 planches, 187 pp.

EUR 17,50


31223 Duhamel du Monceau, M. Eléments d'agriculture. Paris, H.L. Guerin & L.F. Delatour, 1762/1763. Deux tomes. Avec figures en taille-douce (quelques d'pliantes), 499 et 410 pp - la couverture est très usée.

EUR 200,00


33855 Duke, J.A. Handbook of edible weeds. Boka Raton, CRC, 1992. Many plates, 246 pp - hardcover.

EUR 50,00


35458 Dumont, R. La culture du riz dans le delta du Tonkin. Prince of Songkla University, 1995. Revision de 1935. 37 fig, 50 planches, 4 cartes, 590 pp - hardcover.

EUR 30,00


37592 Dumont, R. La fumure raisonnée des arbres fruitiers et de la vigne. paris, Larousse, s.a. 11 gravures, 186 pp - softcover.

EUR 15,00


20146 Dunning, C.W. Wood-using industries of Ohio. Wooster, Ohio Agricultural Experiment Station, 1912. 30 fig, 133 pp - librarymarks.

EUR 12,50


31546 Duparc, H.J.A. Trams en tramlijnen. De Amsterdamse paardetrams. Rotterdam, Wyt, 1973. Vele ill, 83 pp - softcover.

EUR 9,00


42164 Duyn, A. van e.a. Hogewoning BV 75 jaar. Een bloeiend verhaal. Rijnsburg, 2001. Vele ill, 130 pp - linnen.

EUR 10,00


42408 Duysters, K. Theepotten steengoed. Roodstenen theepotten uit Yixing en Europa. Arnhem, Historisch Museum Het Burgerweeshuis, 1998. twee gevouwen uitslaande posters 26 ill, 52 pp -.

EUR 14,50


33786 Ebeling, W. Handbook of Indian foods and fibers of Arid America. Berkeley, University of California Press, 1986. 73 fig, 971 pp - cloth, dust jacket.

EUR 85,00


1866 Ebels, F.E.H. Honderd jaren landbouworganisatie 1842-1942. Schets van de Geschiedenis der afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Winschoten, Van der Veen, 1942. ill, 207 pp - linnen.

EUR 22,50


19440 Eckervogt, R. Kefir, seine Darstellung aus Kuhmilch. Louis Heuser, 1890. 19 S. - kein Tafel.

EUR 10,00


8162 Edelman, C.H. De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe. Assen, Van Gorcum, 1943. foto, 446 pp - los in band.

EUR 10,00


23662 Eden, T. Tea. London, Longman, 1976. Tropcical Agriculture Series. 3th ed, 20 fig, 55 fotos, 236 pp - bound.

EUR 20,00


5808 Edmonds, J.M. Herbarium survey of African Corchorus L. species. Rome, IBPGR/IJO, 1990. 20 fig, 284 pp - softcover.

EUR 8,00


30622 Edwards, E.E.; Rasmussen, W.D. A bibliography on the agriculture of the American indians. Washington, US Department of Agriculture, 1942. 107 pp - softcover.

EUR 7,00


9057 Edwards, K.B. Hoe men van kippen 500 procent voordeel 's jaars kan trekken en jonge vette kippen tegen 6 stuiver per kilo, eieren (winter en zomer) tegen 1 stuiver per dozijn verkrijgen. Veenendaal, Le Cosquino de Bussy, [z.j.]. 2e dr, 8 afb, 39 pp.

EUR 20,00


14789 Eederschmid, E. e.a. (red.) Land en lucht. Almanak voor de R.K. landman. Den Haag, Bert Bakker, 1972. Waarin opegenomen; een heiligenkalender. ill, 54 pp.

EUR 6,00


31733 Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer. Uithuizen, Coöperatieve Raiffeisenbank, 1968. Geïllustreerd met ruim honderd historische foto's, 76 pp - softcover, rug getaped.

EUR 10,00


16723 Eenige mededeelingen over Rijksinrichtingen welke op de landbouwtentoonstelling te Roermond hebben ingezonden. 's Gravenhage, Van Langhuysen, 1909. Het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen, 19 pp; Rijksseruminrichting te Rotterdam, 15 pp; Het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, 19 pp; Rijkslandbouwwinterschool te Sittard, 7 pp.

EUR 22,50


26211 Efdée, R. Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken 1846 - 1996. Leeuwarden, 1996. Vele ill, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


40800 Egbers, H. Chocolade in de kunst. Weert, M&P / Van Nelle, 1988. Vele platen, z.p. - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 8,50


27982 Eggebrecht, H. Gefährliche Unkräuter und Schädlinge im Saatgut. Radebeul, Neumann, 1953. Viele Bildtafeln. 58 S.

EUR 12,50


11249 Eijdman, F.H. Rietsuiker-bereiding op Java. Over suikerwinning uit Ampas en uit Melasse. Soerabaia, Hieme & Co, 1884. 14 pp.

EUR 5,00


35325 Eijnatten, C.L.M. Kola: Its botany and cultivation. Amsterdam, KIT, 1969. 22 plates, 100 pp - softcover.

EUR 10,00


548 Eijsvogel, W.F.; e.a. LH 50. De Landbouwhogeschool op een keerpunt. Wageningen, LH, 1968. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Enkele ill, 383 pp - linnen.

EUR 15,00


13626 Elema, H.M. 1920 - 1950. De landbouw mechaniseert. Doetinchem, Misset, 1982. ill, 95 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


38755 Elerie, H.; Foorthuis, W. De Groninger boerderij. Vernieuwing als traditie. Groningen, Stichting Voorwerk/Libau, 2004. ill, 69 pp - softcover.

EUR 10,00


38748 Elerie, J.N.H.; Huigen, P.P.P. De verstedelijking van het platteland. Na mij de deur dicht!. Groningen, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, 1996. 63 pp - softcover.

EUR 6,00


35516 Ellstrand, N.C. Dangerous liaisons? When cultivated plants mate with their wild relatives. Baltimore, The John Hopkins University Press, 2003. 244 pp -cloth, dust jacket.

EUR 20,00


23090 Elsen, A.M. van den 't Kloppend hart van Uden. 90 jaar landbouworganisatie 1897 - 1987. Uden, 1989. ill, 104 pp - softcover, gesigneerd door auteur, NCB.

EUR 20,00


25038 Elsken, E. van der Wereldreis in foto's 1. Coöperatieve Condensfabriek Friesland. 52 pp - softcover.

EUR 17,50


25039 Elsken, E. van der Wereldreis in foto's 2. Coöperatieve Condensfabriek Friesland. 52 pp - softcover.

EUR 15,00


36705 Embden, A.G. van; Damme, M.J. van Inventarisatie ter bepaling van waardevolle boerderijstroken in Utrecht-West. Utrecht, Provinciale Planologische Dienst, 1976. ill, 25 pp plus uitslaande kaarten - A4, softcover, bibliotheeksticker.

EUR 14,50


24482 Emboden, W.A. Leonardo da Vinci on plants and gardens. Portland, Dioscoridespress, 1987. Historical, ethno- & economic botany series I. 99 fig, 234 pp - cloth, dust jacket.

EUR 35,00


12311 Emich, G. Naturheilkunde bei Pferdekrankheiten. Ergänzungsband. Bewährte Behandlungsmethoden bei Erkrankungen der Atmungsorgane. Friedberg, L.N. Ahnert-Verlag, 1988. ill, 135 pp.

EUR 10,00


38661 Emmelkamp, J.E. De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam. Bedum, Profiel, 2005. Vele ill, kaartjes, 719 pp - linnen, stofomslag.

EUR 75,00


25740 En de boer ploegt voort. Agrarisch program van De Nederlandsche Unie. Amsterdam, Dico, z.j. [1940/41]. 72 pp - softcover.

EUR 10,00


2410 Encke, F. Pareys Blumengärtnerei. Bescheibung, Kultur end Verwendung der Gesamten Gärtnerischen Schmuckpflanzen. Parey, Berlin und Hamburg, 1958-1960-1961. 2. Aufl. 3 Bänden: 2 Teilen + Index: I. 572 Abb., 22 vielfarbige Tafeln, 941 S. II. 549 Abb., 18 vielfarbige Tafeln, 840 S. Index (1961), 222 S. - beschicht.

EUR 170,00


38324 Enda Boemi, A. Het grondenrecht in de Bataklanden (Tapiannaoeli, Simeloengoen en het Karoland). Leiden, IJdo, 1925. Dissertatie Leiden. 170 pp - softcover.

EUR 45,00


39500 Enge, T.O.; Schroër, C.F. Gartenkunst in Europa 1450 - 1800. Vom Villengarten der italienischen Renaissance bis zum englischen Landschaftsgarten. Köln, Taschen, 1990. Viele fot. von Martin Claßen und Hans Wiesenhofer, 236 S. - softcover.

EUR 10,00


16931 Engel, F. Die Viehstall. Bau und Einrichtung der Ställe für Rindvieh, Schafe und Schweine. Berlin, Parey, 1900. Thaer-Bibliothek. 3. Aufl, 147 Abb, 181 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 27,50


10901 Engelhardt, J.H. (vz.) Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912 - 1937. Wolters, Groningen, 1938. n.a.v. 35-jarig bestaan in 1937, ill, 99 pp.

EUR 17,50


10500 Engler, A.; Gilg, E. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine übersicht das gesamte Pflanzensystem mit besonderer Berücksichtigung der Medizinal- und Nutzpflanzen. Berlin, Borntraeger, 1912. 8. aufl, 457 Abb, 395 S.

EUR 23,00


12853 Engler, A. Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine übersicht das gesamte Pflanzensystem mit besonderer Berücksichtigung der Medizinal- und Nutzpflanzen. Berlin, Borntraeger, 1904. 4. aufl, 237 S.

EUR 15,00


31221 Enklaar, E.C. Handboek voor den houder van rundvee. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856. 2e druk. - met houtgravuren, 263 pp plus veekeurderstafel - zonder band.

EUR 70,00


7615 Entius, S. 100 jaar Broeker veiling. 350 jaar tuinbouw en veiling geschiedenis in de Langendijk. Stichting Broeker Veiling, 1986. 95 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


6237 Es, A. van 50 jaar Centrale Aalsmeerse veiling. Amsterdam, De Bussy, 1962. ill, 356 pp - linnen.

EUR 25,00


38035 Evenson, R.E.; Gollin, D. Crop variety and its effects on productivity. The impact of international agricultural research. Oxon, CABI Publishing, 2003. 522 pp - hardcover.

EUR 45,00


4587 Everaarts, A.P. Weeds of vegetables in the highlands of Java. jakarta, Horicultural Research Institute, 1981. 88 fig, 121p pp - softcover.

EUR 7,50


8689 Everaarts, W. Krielhoenders. Hun bekoring en hun profijt. Doetinchem, Misset, [z.j.]. 121 pp.

EUR 18,50


36034 Everhard Jans, E.; Kreulen, A. Langs oude bomen en boerderijen in Salland. Oldenzaal, De Bruijn, 1997. Vele tekeningen, 64 pp - softcover, oblong, gesigneerd door auteurs, bibliotheeksticker.

EUR 8,50


5760 Eysselsteijn Bij de horens gevat. Akkrum-Maarssen, Twijnstra. Jubileumuitgave U. Twijnstra's Oliefabrieken. ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


29307 Fa Wed. P. Eveleens & Zonen. Aalsmeer (Holland) 1930. aalsmeer, 1930. catalogus. Duitse uitgave in Deutsch, Abb, 52 S. - orig, softcover.

EUR 20,00


29308 Fa Wed. P. Eveleens & Zonen. Aalsmeer (Hollande) 1930. aalsmeer, 1930. Catalogus por Horticulteurs. Franse uitgave en FrançaisDeutsch, Abb, 56 pp - orig, softcover.

EUR 20,00


12167 Faase, J.W. e.a. Verslagen wegens proefnemingen met de zogenaamde Wittingtonsche tarwe; bekroond en uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem. Haarlem, Loosjes, 1843. No. 36. Landbouw, 108 pp.

EUR 17,50


1846 Faber, J.A. A.A.G. Bijdragen 17. Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1972. 2 delen, 760 pp.

EUR 17,50


1807 Faber, J.A. Drie eeuwen Friesland. Wageningen, Veenman, 1972. Proefschrift WUR, 2 delen, 758 pp.

EUR 15,00


37437 Fabicon, J.E. e.a. Modern ways of fruit growing. Manila, National Bookstore, 1974. ill, 141 pp - paperback.

EUR 8,50


40761 Fagiolo, M. Roman gardens. Villas of the countryside. New York, Monacelli Press, 1997. Many phot. by Roberto Schezen, 261 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


10420 Fairchild, D. Garden islands of the Great East. Collecting seeds from the Plilippines and Netherlands India in the Junk 'Chêng Ho'. New York, Charles Scribner's Sons, 1944. ill, 239 pp.

EUR 40,00


4621 Faridah Hanum, I.; Maesen, L.J.G. van der (eds) Prosea 11. Auxiliary plants. Leiden, Backhuys, 1997. Plant Resources of South-East Asia, 389 pp - hardcover.

EUR 35,00


11644 Faridah Hanum, I.; Maesen, L.J.G. van der (eds) Prosea 011. Auxiliary plants. Bogor, Indonesia, 1997. Plant Resources of South-East Asia, 389 pp - paperback.

EUR 27,50


15398 Farrar, L. Ancient Roman gardens. Budding Books, 2000. plates, ill, 237 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


29688 Faveton, P. Autour du tabac. Tabatières, pipes, cigares, allumettes et briquets. Paris, Ch. Massin, 1988. Many ill, 95 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


29450 Fawdry, M. An international survey of rocking horse manufacture. London, New Cavendish Books, 1992. many ill, 58 pp - softcover.

EUR 15,00


44127 Feenstra, W. e.a. (ed.) Images of farming. Heijningen, Jan Sam Books, 2011. ill, 205 pp - paperback.

EUR 10,00


40180 Felmann, W. Die Landwirtschaft in Surinam. Natürliche Grundlagen, Entwicklung und Betriebsformen. Witzenhausen, Trautvetter, 1926. Dissertation Leipzig. Abb, 74 S. - ohne Band.

EUR 18,50


24526 Fenton, A. Scottish country life. Edinburgh, John Donald, 1977. 84 ill, 255 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


5947 Feret, E. Bordeaux et ses vins. Classés par ordere de mérite. Bordeauc / Paris, Feret / Libraires Associés, 1898. 7e ed., 450 vues de chateaux, 859p.

EUR 400,00


35332 Ferwerda, F.P.; Wit, F. Outlines of perennial crop breeding in the tropics. Wageningen, Veenman / Landbouwhogeschool, 1969. Miscllaneous Papers 4. Ill, 510 pp.

EUR 24,50


20022 Fiedler, A. Funktionelle Klauenpflege beim Rind. München, VerlagsUnion Agrar, 2000. 76 kol. Abb, 127 S.

EUR 17,50


18012 Finck, A. Ein Jahrhundert Untersuchungs- und Forschungstätigkeit im Dienst von Landwirtschaft, Verbraucher und Umwelt. Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten e. V. (VDLUFA). 1888-1988. Darmstadt, 1988. ill, 147 S - leinen.

EUR 10,00


41866 Fischer, L. e.a. Ein Haus zieht um. Erfahrungen mit dem Umsetzen eines Baudenkmals. Interessengemeinschaft bauernhaus, 2002. Abb, 96 S. - softcover.

EUR 18,50


32922 Fischer, P. Bauernhöfe. Neu- und Umbauentwürfe für die deutschen Gaue. München, Callwey, 1940. 98 Tafeln, 214 S. - halb Leinen, band mit Flecken.

EUR 20,00


36703 Fitchen, J. The new world Dutch barn. A study of it's characteristics, it's structural system, and its probable erectional procedures. Syracuse University Press, 1968. 52 plates, 178 pp - cloth.

EUR 27,50


4620 Flach, M.; Rumawas, F. (eds) Prosea 9. Plants yielding non-seed carbohydrates. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1996. Plant Resources of South-East Asia, 237 pp - hardcover.

EUR 25,00


41442 Flitsen uit 40 jaar organisatieleven. Nijmegen, R.K. Bond van Handelaren in melk en Melkproducten in Nederland / De Gelderlander, 1959. ill, advertienties, 94 pp - softcover.

EUR 20,00


33788 Flood, R.J. Seed identification handbook. cambridge, NIAB, 1086. First ed. Many col. plates, 72 pp - softcover.

EUR 20,00


39474 Floryan, M. Gardens of the Tsars. A study of the aesthetics, semantics and use of late 18th Century Russian Gardens. Aarhus University Press, 1996. ill, 263 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


38162 Fokkens, F. The great cultures of the isle of Java. Leiden, Brill, 1910. 30 phot, 48 pp - softcover.

EUR 12,50


33797 Fokkinga, A.; Felius, M. Het varken. Bussum, Thoth, 1997. vele ill, 199 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


4080 Fokkinga, A. Een land vol vee. Landbouwhuisdieren van Nederland. Doetinchem, Misset, 1995. illustraties van Marleen Felius, 160 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


36771 Foley, G.; Moss, P. Improved cooking stoves in developing countries. Eartgscan, 1983. Revised ed. Some ill, 177 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


36507 Fowler, P. Farming in the first millennium AD. British agriculture between Julius Caesar and William the Conqueror. Cambridge University Press, 2002. ill, 393 pp - paperback.

EUR 22,50


36116 Fraassen, A.M. van De kiemplanten der tweezaadlobbige akkeronkruiden. 1952. Landbouwvoorlichtingsdienst 57. 37 ill, 34 pp - half linnen.

EUR 7,00


40231 Frahm, K. Runderrassen in de Europese Gemeenschap. Zutphen, Terra, 1985. Vel ill, 176 pp - softcover.

EUR 18,50


39756 Francis, M.; Hester, R.T. The meaning of gardens. Idea, place, and action. Cambridge, The MIT Press, 1990. ill, 283 pp - softcover.

EUR 40,00


31063 Frank, H. Pruimtabak. Amsterdam, Rodopi, 1983. Enkele ill, 22 pp - softcover.

EUR 7,00


33347 Franke, G. Nutzpflanzen der Tropen und Subtropen. Leipzig, S. Hirzel Verlag, 1975. 2. Aufl. Zwei Bnde. I. 133 Abb, 468 S. II. 107 Abb, 423 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 35,00


33769 Franken, A.A. e.a. De teelt van asperge. Cultivation of Asparagus. Wageningen, Prioefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond, 1968. Proefstation Mededeling 40. 117 pp - softcover.

EUR 17,50


33768 Franken, A.A. Geslachtskenmerken en geslachtsovererving bij asperge. Wageningen, Pudoc / Prioefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond, 1969. Proefstation Mededeling 48. 106 pp - softcover.

EUR 9,00


31245 Franken, S. De transformatie van de Zeeuwse landbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw. Goes, Heemkundige kring De Bevelanden, z.j. ill, 79 pp - A4.

EUR 7,00


24431 Frankenhuis, M.Th. Huisdierrassen in Nederland. Heden en verleden. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde / Stichting Flevohof, 1982. Vele ill, 96 pp.

EUR 9,00


16877 Frankenhuyzen, A. van Schadelijke en nuttige insekten en mijten in fruitgewassen. 's-Gravenhage / Wageningen, NFO / PD, 1988. 1e druk, 463 ill, 285 pp - hardcover.

EUR 25,00


37931 Franq van Berkhey, J. Le Natuurlyke historie van Holland. Het paard. Amsterdam, Ploegsma, 1975. Facsimile-herdruk van het eerste stuk van het vierde deel van de Natuurlyke histotie van Holland ((1769). 6 uitlslaande platen in kleur, 314 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 20,00


40616 Franq van Berkhey, J. Le Natuurlyke histotrie van Holland. Het rundvee. Amsterdam, Ploegsma, 1975. Facsimile-herdruk van het negende deel van de Natuurlyke histotie van Holland ((1811). 19 uitlslaande platen in kleur, 470 pp - gebonden, lederen rug.

EUR 40,00


42863 Franq van Berkhey, J. Le Natuurlyke historie van Holland. Compleet. Amsterdam, Yntema en Tiboel, 1769 - 1811. Negen delen in twaalf volumes. Eerste drie delen (zes volumes, 1769-1776) zijn gebonden (gemarmerd), de overige zes hebben (1799-1811) wit gebonden - vijf platen ontbreken: in deel 1 de derde plaat en het kaartje, in deel 3 plaat zes en in deel 9 plaat XXXXVII en LXI.

EUR 1.950,00


27118 Fred, E.B.; Bladwin, I.L.; McCoy, E. Root nodule bacteria and leguminous plants. Madison, 1932. University of Wisconsin Studies in Science 5, 46 plates, 343 pp - cloth.

EUR 45,00


35427 Fredericson, I. Paard & Sprong. Rotterdam, Ad. Donker, 1973. Foto series van internationale spring combinaties. Actie fotografie en onderzoekingen. Zenuwen, spieren en springtechniek. Fokken, trainen en rijden. Zeer vele ill, 123 pp - linnen, plakbandsporen.

EUR 20,00


5521 Frietema, H.J. (vw) De landbouwcoöperatie in Amerika. Den Haag, Contactgroep Opvoering Productiviteit, 1953. 198 pp.

EUR 7,50


11122 Frietema, H.J. (fw.) The co-operative movement in the Netherlands. An analysis. The Hague, NCR, 1956. 103 pp.

EUR 7,00


23440 Frölich, G. Lehrbuch der Pferdezucht. Des Pferdes Rassen, Körperbau, Züchtung, Ernährung und Haltung. Berlin, Parey, 1926. 6. Aufl von Schwarzneckers Pferdezucht. mit 2 lithograph. Tafeln, 37 Rassetafeln und 140 Textabb, 682 S. - Orginalband.

EUR 90,00


30778 Frost, J. Agrarverfassung und landwirtschaft in den Niederlanden. Berlin, Parey / Deutsche landwirtschafts-Gesellschaft, 1906. 6 auss. Karten, 495 S.- leinen.

EUR 60,00


17801 Frost, J. Die Butterhandel in Dänemark, Frankreich und den Niederlanden. Berlin, Deutsche Lanwirtschafts-Gelsellschaft, 1906. 38 S. - beschadigde kaft.

EUR 7,50


30777 Frost, J. Die Holländische Landwirtschaft. Ein Muster moderner Rationalisierung. Berlin, Springer, 1930. 58 Bildern, 3 Kerten, 249 S. - leinen.

EUR 12,50


26209 Frowein, F.J. Het volbloed fokwezen. Den Haag, Stichting De Hoefslag, z.j. 37 foto's, 200 pedigrees, 354 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 14,50


34143 Fryxell, P.A. The natural history of the cotton tribe (Malvaceae, Tribe Gossypieae). College Station, Texas A&M Press. 55 fig, 245 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


5388 Fryxell, P.A. The natural history of the cotton tribe (Malvaceae, Tribe Gossypieae). College Station and London, Texas A&M University Press. 245p.

EUR 16,00


12730 Fürstenberg Leisering Die Rindviehzucht nach ihrem jetzigen rationellen Standpunkt. Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey, 1876. 2. Aufl, 2 Bd: Erste Band: Anatomie und Physiologie des Rindes, 373 Holzschnitten, 795 S. (Müller, C.F.). Zweiter Band: Racen des Rindes, Milchwirthschaft, Züchtung und Fütterung, 21 getönten lith. Racebildern, 161 S (O. Rohde) - Bibliothekexemplar.

EUR 275,00


40054 Gagny, P.; Gouin, R. Hygiène et maladies du bétail. Paris, Baillièrre, 1914. 2me ed. 187 fig, 628 pp - hardcover.

EUR 10,00


41306 Galesloot, E. Over de vroeg beginnende gasvorming in kaas. Wageningen, Veenman, 1946. LEB-publicatie 29.

EUR 10,00


39507 Galinou, M. (ed.) London's pride. The glorious history of London's parks and gardens. London, Anaya, 1990. Many ill, 224 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


5821 Galjart, B.F. Itaguaí. Old habits and new practices in a Brazilian land settlement. Wageningen, Pudoc, 1968. Dissertation WUR, 170p.

EUR 6,00


3532 Gallais, A.; Bannerot, H. (coord) Amélioration des espèces végétales cultivées. Objectifs et critères de sélection. Paris, INRA, 1992. 768p.

EUR 39,00


9898 Gallée, J.H. Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Zwolle, Waanders, 1978. Herdruk van Oosthoek, 1908. Twee delen: I. Tekst, 55 + 12 fig, 189 pp. II. Atlas-map (51 x 37 cm) met 63 losse platen.

EUR 85,00


39769 Ganay, E. de Bibliographie de 'Art des Jardins. Paris, Bibliothèque des Arts Décorarifs, 1989. 169 pp - softcover.

EUR 40,00


19429 Ganghofer, Aug. Das forstliche Versuchswesen. Unter Mitwirkung forstlicher Autoritäten und tüchtiger Vertreter der Naturwissenschaften herausgegeben. Augsburg, Schmid, 1881. Zwei Bände, 504 + 477 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 150,00


19789 Garden, architectural and fossil decoration. Sussex, Sotheby's, September 2007. BO7861, 294 ill, 132 pp.

EUR 15,00


2124 Garner, W.W. The production of tobacco. Philadelphia-Toronto, Blackiston, 1946. 516 pp - cloth.

EUR 15,00


14353 Garnock, J. Trellis. Originele en creatieve toepassingen van latwerk in elke tuin. Zutphen, Terra, 1991. 190 foto's en tekeningen (60 in kleur), 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


38146 Gaudy, M. Manuel d'agriculture tropicale. (Afrique tropicale et équatoriale). Paris, La Maison Rustique, 1959. ill, 443 pp - cloth.

EUR 17,50


37680 Gautier, M. L'arboriculture fruitière. Paris, Hachette, 1978. ill, 253 pp - softcover.

EUR 17,50


33638 Gavi, R.; Anderlini, R. 'Nature...'. Bologna, Annuari d'Italia, 1978. many col. plates, 473 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


1798 Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937. Groningen, Hoitsema, 1937. 601 pp.

EUR 25,00


26807 Gedenkboek der Nederlandsch Indische theecultuur 1824 - 1924. Bandoeng / Weltevreden, Proefstation voor Thee / Kolff, 1924. t.g.v. Ttheecongres met tentoonstelling. 43 platen, 1 ingeplakt in kleur, 241 pp - linnen, keurig.

EUR 70,00


26786 Gedenkboek ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de Orang Peladang. Deventer, 1926. Periodiek van het Deventer Landbouw Corps. ill, 288 pp - gedecoreerd linnen, vuil omslag, verder prima.

EUR 30,00


30499 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum der coöperatieve landbouwersbank en handelsvereniging voor Almelo en omstreken te Almelo 1902 - 1927. Almelo, 1927. Foto's, 89 pp - gedec. linnen.

EUR 70,00


85 Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de Landbouwhoogeschool te Wageningen. Wageningen, Veenman, 1918. ill, 57 pp - softcover, biblotheeksticker.

EUR 22,50


25612 Geerts, J. e.a. (red.) Economische opstellen van de boer voor de boer. Assen, [ca 1933]. 127 pp.

EUR 17,50


5454 Geessink, M. (sam) Niks nieuws. Den Haag, Ter Zake, 1995. 96p.

EUR 8,00


19355 Geist, V. Mountain sheep. A study in behaviour and evolution. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1974. Wildlife behavior and ecology series. 2nd. impr, 49 fig, 89 plates, 383 pp.

EUR 25,00


41439 Gelderen, P. van Friese Bond van Zelfstandige Melkhandelaren 1934 - 1984. Leeuwarden, 1984. Vele ill, 65 pp - softcover.

EUR 12,50


39984 Gent, A.P. van Bijdrage tot het onderzoek van de Nederlandse suikerwerkindustrie. Roosndaal, van Poll. Dissertatie EUR. 300 pp - softcover.

EUR 10,00


12777 Gerhardt, W.F. Ir. P.W. Bakker Arkema. Een bijzonder mens. 1967. Bakker Arkema was rijkslandbouwconsulent. ill. van Eppo Doeve, ill, 39 pp.

EUR 6,00


15712 Geschiedenis van de Broeker veiling. z.j. [ca 1977]. brochure, 24 pp, met veel advertenties.

EUR 7,00


41871 Geurts, H.M.L. Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. Groningen/Wageningen, NAHI, 2002. Historia Agriculturae 32. Enkele ill, 372 pp - softcover.

EUR 12,50


10436 Geus, J.G. de Fertilizer Guide for the Tropics and Subtropics. Zürich, Centre d'Etude de l'Azote, 1973.

EUR 12,50


40327 Geus, J.G. de Fertilizer guide for tropical and subtropical farming. Zurich, Centre d'Etude de l'Azote, 1967. 727 pp.

EUR 10,00


5570 Geuze, M.A. Zeeuw in zaaizaden, Gesprekken met en over Daniël J. van der Have. Breda, Suiker Unie, 1984. 128p.

EUR 10,00


13707 Gevers, A.J.; Mensema, A.J. De Havezaten in Twente en hun bewoners. Zwolle, Waanders / Rijksarchief in Overijssel, 1995. vele ill, 544 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


3386 Geytenbeek, E. Oranjerieën in Nederland. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1991. Vele ill, 278 pp - linnen, stofomslag.

EUR 65,00


23380 Gezelle Meerburg, O. e.a. Practische handleiding bij de wet op de coöperatieve vereenigingen. Alphen a/d Rijn, N. Samson, 1925. 132 pp.

EUR 12,50


35543 Gholz, H.L. (ed.) Agroforestry: Realioties, possibilities and potentials. Dordrecht, Nijhoff, 1987. 227 pp - hardcover.

EUR 20,00


40433 Gibault, M.G. Histoire des légumes. paris, Librairie Horticole, 1912. 404 pp - softcover, librarymarks, loose in cover.

EUR 50,00


38981 Gilst, W.J. van Machines op cultuurtechnische werken in Nederland. Wageningen, ILR, 1963. Publicatie 75, 87 afb, 279 pp - softcover.

EUR 20,00


6820 Gink, C.S.Th. van (red. en ill.) Officiële standaards der ekende pluimveerassen. Doetinchem, Misset / N.H.B. - D.V., [zj, circa 1950]. 5 delen: I. Algemene toelichting, 80p; II. Nederlandse hoenderrassen, 114p; III.Europese hoenderrassen uitgezonderd de Nederlandse, 271p; IV. Aziatische, Amerikaanse, Afrikaanse en Australische Hoenderrassen, 217p; V (a en b). Krielhoenderrassen, 288p.

EUR 225,00


7577 Gink, C.S.Th. van (red. en ill.) Officiële standaards der ekende pluimveerassen. Deel II. Nederlandse hoenderrassen. Doetinchem, Misset / N.H.B. - D.V., [zj, circa 1950]. 114p.

EUR 30,00


40265 Gink, C.S.Th. van N.B.B.-D.V. Pluimvee-standaard. Deel V (a en b). Krielhoenderrassen. Doetinchem, Misset, z.j. vele ill, 288 pp - half linnen, originele uitgave.

EUR 17,50


39780 Ginneken, L. van (inl.) Follies? De zin van nutteloze bouwsels in geordende natuur. Openbaar Kunstbezit, 1981. Kunstschrigt '88 - 4, pp 111-142 - softcover.

EUR 7,50


37439 Giordano, L. Des arbres fruitiers. Plantation et conduite des arbres fruitiers. Amphora. ill, 201 pp - softcover.

EUR 10,00


33953 Glassman, S.F. Revisions of the Palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Urbana, University of Illinois, 1987. Illinois Biological Monographs 56. 20 fig, 13 plates, 11 maps, 230 pp - softcover.

EUR 24,50


39421 Goethals, H.; Schuit, F. Bladverliezende azalea's. De glorie van boskoop en Gen in hedendaagse tuinen en parken. Utrecht, Kosmos, 1999. Vele ill. in kleur, 128 pp - hardcover.

EUR 7,50


19607 Goethe, R.; Ikne, E. Deutscher Obstbau. Berlin, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, 1908. 2 Karten, 104 zu, teil farb. Abb, 320 s.- Einband verziert.

EUR 75,00


38149 Göhl, B. Les aliments du bétail sous les tropiques. Données sommaires et valeurs mutritives. Rome, FAO, 1982. FAO Animal Production and Health Series 12. 543 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


38148 Göhl, B. Tropical feeds. Feed information summaries and nutritive values. Rome, FAO, 1981. FAO Animal Production and Health Series 12. 529 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


30358 Gompel, W. van Grondbewerkingswerktuigen en -gereedschappen. Een tentoonstellingsbrochure. Heemkunde Werkgroep Reusel, 1987. Bijdragen tot de kennis van Reusels heem 8. vele ill, 89 pp - softcover.

EUR 14,50


31167 Gonissen, L. 10.000 jaar huisdieren. Leuven, Davidsfonds, 1996. 2e druk. Enige ill, en platen, 276 pp - paperback.

EUR 14,50


10128 Goodwin, J.P. (ed.) Britain can breed it. Live Stock of the British Isles Reviewed. London, Farmer and stock-breeder, 1948. many ill, 128 pp.

EUR 27,50


30548 Gooren, H.; Heger, H. Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw 1800-1914. Groningen, NAHI, 1993. Historia Agriculturae 26.Enkele ill, 235 pp - softcover.

EUR 17,50


1853 Goossenaerts, J. De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen. Een taal- vak-, geschied-, heem-, en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat. Gent, Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1956-1958. 1094 pp.

EUR 45,00


19864 Goossens, E.J. e.a. De Fonteijn van pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits. Amsterdam / Kleef, Stichting Koninklijk Paleis / Architectura & Natura / Stedelijk Museum Hans Koekkoek. 45 ill, 72 pp.

EUR 9,00


2119 Gorkom, K.W. van; Prinsen Geerligs, H.C. Dr. K.W. van Gorkom's Oost-Indische Cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. Amsterdam, De Bussy, 1913. Compleet in drie delen, 974p.

EUR 80,00


2413 Gorkom, K.W. van; Oost-Indische Cultures in betrekking tot handel en nijverheid. Amsterdam, De Bussy, 1884. 2e herziene druk, twee delen + supplement (1890): 664 + 619 + 302p.

EUR 50,00

Bibliotheekstempels


14892 Gorter, E. e.a. Verwachting en vervulling. Coöperatieve Condensfabriek Friesland, z.j. ill. van Frans Lammers, 62 pp.

EUR 8,00


1973 Goudswaard, N.B. Agrarisch onderwijs in Nederland 1783-1983. Hoe het wor(s)telde en groeide. Culemborg, Educaboek, 1986. 124 fig, 449 pp - gebonden.

EUR 30,00


9293 Graaff, J. de The economics of coffee. Pudoc, Wageningen, 1986. Economics of crops in developing countries 1, 294 pp.

EUR 17,50


16825 Graf, A. B. Exotica. Color cyclopedia of exotic plants from tropical and near-tropic regions. Series 3. East Rutherford, Roehrs, 1976. 12.000 ill, 204 plants in color. Guide to care of plants indoors. 7th. ed., 1834 pp - hardcover.

EUR 175,00


19804 Graf, A. B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants. Guide to care of plants indoors. Rutherford, Roehrs, 1963. 12.025 ill, 291 plants in color. ts indoors. 7th. ed. 1826 pp - hardcover.

EUR 145,00


34973 Graf, A. B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants from tropical and near-ytopic regions. Guide to care of plants indoors. Rutherford, Roehrs, 1980. 12.000 ill, 291 plants in color. ts indoors. 10th. ed. 1834 pp - hardcover.

EUR 150,00


16822 Graf, A. B. Tropica. Color cyclopedia of exotic plants from the tropics and subtropics for warm-region horticulture - in cool climate the sheltered indoors. East Rutherford, Roehrs, 1978. 7.000 photgraphs in living color, 1120 pp - hardcover.

EUR 170,00


38706 Grant, I.F. Highland folk ways. London, Routledge & Kegan Paul, 1961. 76 fig, 377 pp - paperback (Scotland).

EUR 10,00


30581 Granvoinnet, J.A. Le génie rural. Recueil spécial de machinerie agrocole, constructions rurales, irrigations et drainage. Paris, Lacroix et Baudry, 1858. Deux volumes: I. Texte. Deux parties, 216 et 169 pp. II. Atlas, 62 planches - demie cuir.

EUR 110,00


41316 Gratz, O. Die technik ders Scmelzkäse-Herstellung. Kempten, Kurtz, 1931. 48 Abb, 175 S. - Leinen.

EUR 15,00


38885 Greef, W. de Geschiedenis van de Honskamp in Lunteren. Woudenberg, Bureau voor Familiehistorie, 2001. ill, 29 pp - A4, softcover.

EUR 8,50


31804 Greenwood, P.; Halstead, A. Pests & diseases. London, Dorling Kindersley, 1997. The Royal Horticultutal Society. Very many ill, 224 pp - hardcover.

EUR 17,50


41406 Griep, H.G. Das Bauernhaus im Ostfälischen Sprachgebiet. Heimat- und Geschichtsverein Osterode/Harz und Umgebung, 1965. Ill, 61 S. - softcover, A4.

EUR 7,50


15496 Griffiths, M. The Times. A century in photographs. Gardening. Times Books / The Royal Horticultural Society, 2000. Ill, 216 pp.

EUR 14,50


25449 Grimwood, B.E. Coconut palm products. Their processing in developing countries. Rome, FAO, 1975. Agriculture Fevelopment Paper 99. 91 fig, 261 pp.

EUR 12,50


23673 Grist, D.H. Rice. London, Longmans, 1975. Tropical Agriculture Series. Fifth ed. figs, 70 fotos, 2 col. plates, 601 pp - cloth.

EUR 20,00


7267 Groen, H.D. Australische parkieten. Verzorging en kweek in Europa. Haren, Groen, 1974. 3e dr, 258p.

EUR 20,00


39701 Groen, L.E.; Bierens de Haan, J.C. Zwierig binnen de perken. De herstelde boventuin van paleis Het Loo in vogelvlucht 1692 - 2008. Apeldoorn, Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum, 2008. Vele ill, 32 pp - hardcover.

EUR 8,50


4813 Groenendaal-Schortenhuis, A.J.; e.a. (vw) Honderd jaar plattelandsleven in Groningen. Groninger Maatschappij van landbouw, 1952. 550 pp - linnen.

EUR 20,00


36555 Groenman - Van Waateringe, W.; Wijngaarden-Bakker, L.H. van Farm life in a Carolingian village. A model based on botanical and zoological data from an excavated site. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1987. Studies in Prae- en Protohistorie 1. UvA. ill, 129 pp - softcover, library sticker.

EUR 30,00


30704 Groneman, J.L.T. De proefneming op het gebied der zuivelbereiding vanwege de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, uitgevoerd te Berkhout in den zomer van 1880. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881. 52 pp met uitslaande plattegrond van tochthuis met boet en erf - softcover.

EUR 35,00


37215 Groningen, C.L. van De Tombe van Nellesteyn. Leersum, ICS, 1997. ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


11596 Groot Brunderink, G.W.T.A. Wilde ganzen en cultuurgrasland in Nederland. Wageningen, 1987. Dissertatie WUR, 5 foto's, 205 pp.

EUR 14,50


6217 Groot, A. Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 100 jaar NPV - NFO 1898 - 1998. 's Gravenhage, NFO, 1998. ill, 172 pp - hardcover.

EUR 15,00


41443 Groot, G. de (vz.) 35 Jaar Protestants Christelijke Bond van handelaren in melk en zuivelproducten in Nederland. Esplanade Utrecht, 1961. ill, advertienties, 68 pp - softcover.

EUR 17,50


15387 Groot, H. (red.) Groeien en oogsten. De WFO veilt. Hoorn, 1983. t.g.v. opening veiling op 11 november.

EUR 10,00


14310 Groot, J.P. De leefbaarheid vande dorpen in de gemeente Borger. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1932. Bulletin 32, 147 pp.

EUR 10,00


13798 Groot, J.P. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving. Schaalvergroting en dorpsbinding. Wageningen, Sociologie en Sociografie, LH, 1972. 275 pp.

EUR 10,00


31531 Grootevheen, A.H. van de Het paradepaard van Hoogland. 50 jaar paardensport. St. Paardensportdag Hoogland, 1996. Vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 12,50


28352 Grooth, M.E.Th. de; Verwers, G.J. Op goede gronden. De eerste boeren in Noordwest-Europa. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, 1984. Vele ill, 71 pp - softcover.

EUR 14,50


11862 Groothoff, A. De kinacultuur. Haarlem, Tjeenk Willink, 1925. Onze koloniale landbouw III, 3e dr, 36 fig, 122 pp.

EUR 12,00


37964 Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster. 's-Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1875. Verslag van den Landbouw in Nederland. Vele, deels uitslaande tabellen, 266 pp - gebonden, bibliotheekexemplaar.

EUR 75,00


30762 Groustra, G.R. Mei slykboar en kramizer. Oer dykwurkers en lânoanwinners yn Fryslân en har ark. Ljouwert, De Tille, 1981. Fryske Akamemy 606. ill. van E. van der Woude, foto's, 142 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


4618 Grubben, G.J.H.; Partohardjono, S. (eds) Prosea 10. Cereals. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1996. Plant Resources of South-East Asia, 199 pp - hardcover.

EUR 27,50


5831 Grubben, G.J.H. La culture de lÁmarante, légume-feuilles tropical, avec référence spéciale au sud-Dahomey. Wageningen, Veenman, 1975. Dissertation WUR, 31 fig, 223p.

EUR 12,50


23645 Grubben, H.J.H.; Denton, O.A. Prota 2. Vegetables. Wageningen, Prota, 2004. Plant Resources of Tropical Africa. ills, maps, 667 pp - paperback.

EUR 30,00


44370 Grube, J. Das ostfriesische Bauernhaus. Entwicklung, Erhaltung, Nutzungswandel. Aurich, Verlag Ostfriersische Landschap\ft, 1978. 44 Planen, 50 Fotos, 80 S. - softcover, oblong.

EUR 17,50


37287 Grunert, C. Das große Blumenzwiebelbuch. Berlin, VEB, 1970. 2. Aufl. 86 Farb- und 91 S/W-bildern, 47 Zeichn, 383 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 27,50


27945 Gulik, D. van Beveiliging tegen bliksemschade. Groningen, P. Noordhoff, 1013. 3e druk. 58 fig, 75 pp - bibliotheeksticker.

EUR 14,50


11317 Güney, O. e.a. Production of hides, skins, wool and hair. Wageningen, Pudoc, 1993. Proceedings EAAP-CIHEAM-EC-CUZF-MAFRA Symp. Adana, Turkey, 1991, EAAP Publication 56. 292 pp.

EUR 10,00


7705 Guzman, C.C. and J.S. Siemonsma Prosea 13. Spices. Leiden, Backhuys, 1999. Plant Resources of South-East Asia, 400 pp - hardcover.

EUR 45,00


7503 Haan, H. de, e.a. De Friese sjees. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1997. 179 sjees-foto's, 255 pp - met stofomslag.

EUR 37,50


22900 Haan, H. de; Uilenburg, N.G. (sam.) Wageningen. Centre of agricultural secience. 1954. Wageningen, Institute of Agricultural Plant Breeding. uitslaand kaartje, ill, 116 pp.

EUR 15,00


22901 Haan, H. de; Uilenburg, N.G. (sam.) Wageningen. Centre of agricultural science 1947. Wageningen, Institute for Plant Breeding. kaartje, ill, 26 pp + afb.

EUR 15,00


3604 Haan, T. de; Woude, M. van der (red) Moed en ondernemersbloed. 22 inspirerende verhalen van boeren en tuinders die durven vernieuwen. Oss, Roodbont, 1994. 147p.

EUR 8,00


9753 Haar, A.A. ter Handboek voor den nuthoenfokker. Groningen, Noordhoff, 1920. bijna los in band, 2e dr, 177 afb, 420 pp.

EUR 35,00


17799 Haar, A.A. ter Practische handleiding voor het berekenen van voederrantsoenen. Maastricht, Leiter-Nypels, 1913. 3e druk, 59 pp.

EUR 7,50


673 Haar, J. van der De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, LUW, 1993. Drie delen: Van school naar hogeschool (349 pp); Verdieping en verbreding (449 pp); Van revolutie naar rendement (330 pp) - linnen, stofomslag.

EUR 45,00


12714 Haaren, H. van; Oxenaar, R. André Volten. Beelden voor de eigen ruimte. Beelden voor de openbare ruimte. / Sculpture in Private Space. Sculpture in Public Space. Rotterdam, NAi, 2000. vele ill, 135 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 30,00


33378 Haas, G. de Bijdrage tot de kennis van de chemisch-technische verwerking van damarhars. Amsterdam, 1948. Dissertatie UvA. 4 afb, 71 pp - half linnen.

EUR 27,50


5408 Haastert, H. van; Huysmans, G.W.M. Veertig jaren landbouwkrediet onder leiding der Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 1898-1938. Eindhoven, 1938. 126 pp - linnen.

EUR 12,50


2364 Haccoû, J.F. De Indische exportproducten. Hun beteekenis voor Indië en Nederland. Leiden, Kroese, 1947. 256p.

EUR 8,00


39681 Hadfield, M. The art of the garden. London, 1965. Dutton Vista Pictureback. Many ill, 160 pp - softcover.

EUR 7,00


12407 Hadfield, M. Topiary and ornamental hedges. Their history and cultivation. London, Adam & Charles Black. ill, 100 pp - dust jacket.

EUR 25,00


5457 Hage, J.P.; Hage-de Stigter, D. Kijken over buurmans heg. Het 50-jarig bestaan van de buitenlandse dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Den Haag, L&V, 1971. 99p.

EUR 13,00


4406 Hagen, J. De koffiecultuur. Haarlem, Tjeenk Willink, 1932. Onze koloniale landbouw VII, 1932.

EUR 11,12


15532 Hagoort, R. Twintig eeuwen emancipatie. een overzicht over de ontwikkeling van de positie der landarbeiders. 1964. n.a.v. het vigtigjarig bestaan van de Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfsbond. Ill, 192 pp - pocket.

EUR 8,50


30798 Hahn, Ed. Die Entstehung der Pflugkultur (unres ackerbaus). Heidelberg, Carl Winter, 1909. 192 S.

EUR 12,50


9621 Hak, P.S. Honderd jaar Vereeniging tot Bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland en haar concoursen hippique. Bennekom, 2003. ill, 112 pp.

EUR 15,00


1972 Hall, C.J.J. van; Koppel, C. van de De landbouw in den Indischen Archipel. 's Gravenhage, Van Hoeve, 1946-1950. 3 dln in 4 banden: I: Algemeen gedeelte, 423 pp. IIa: Voedingsgewassen en geneesmiddelen, 905 pp. IIb: Genotmiddelen en specerijen, 784p. III: Industriële gewassen en register, 756 pp.

EUR 35,00


11046 Hall, H.C. van; Iterson, W.J.D. van De landhuishoudkundige school te Groningen. Herinneringen tot eene feestgave bij gelegenheid van het 25jarig bestaan dezer intselling. Groningen, Hoitsema, 1867. 44 pp - voorkant los.

EUR 24,50


31395 Ham, W. van der Een dorp over de Maas. De Geschiedenis van boerderij De Kapel te Charlois en omgeving. Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht / SHPR, 1992. ill, 119 pp - softcover.

EUR 12,50


30782 Hamm, W. De landhuishoudelijke gereedschappen en werktuigen van Engeland. Zwolle, Tjeenk Willink, 1851. Bewerkt door E.C. Enklaar. 12 uitslaande platen, 566 pp - opnieuw ingebonden in linnen.

EUR 175,00


12859 Hamm, W. Grondtrekken der natuurkunde van planten en dieren, ten dienste van landbouwers. Zwolle, Tjeenk Willink, 1857. 64 fig, 302 pp.

EUR 45,00


31749 Hammer, P.R. Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst. Spectrum, 1992. vele ill, 260 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


8000 Hammond, J.; Johansson, I.; Haring, F. Handbuch der Tierzüchtung.Hamburg - Berlin, Parey, 1958. 3 Bande: I. Biologische Grundlagen, 160 Abb, 527 pp. II. Haustiergenetik, 196 Abb, 595 pp. III-1. Rassenkunde, 227 Abb, 492 pp. III-2. Rassenkunde, 246 Abb, 456 pp.

EUR 175,00


30788 Handboek voor den houder van rundvee. Arnhem, G.J. Thieme, 1892. VIe stukje der landbouwwerkjes uitgegeven door de Geldersche Maatschappij van Landbouw. 234 pp . Orig., maar versleten softcover.

EUR 35,00


23049 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1972. GMvL. 300 pp.

EUR 8,00


23051 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1974. GMvL. 274 pp.

EUR 8,00


23052 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1975. GMvL. 367 pp.

EUR 8,00


23053 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1976. GMvL. 306 pp.

EUR 8,00


23054 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1977. GMvL. 327 pp.

EUR 8,00


23055 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1978. GMvL. 320 pp.

EUR 8,00


23056 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1979. GMvL. 369 pp.

EUR 8,00


23057 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1980. GMvL. 340 pp.

EUR 8,00


23059 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1982. GMvL. 220 pp.

EUR 8,00


23060 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1983. GMvL. 197 pp.

EUR 8,00


23061 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1984. GMvL. 201 pp.

EUR 8,00


23062 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1985. GMvL. 210 pp.

EUR 8,00


23063 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1986. GMvL. 287 pp.

EUR 8,00


23064 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1987. GMvL. 304 pp.

EUR 8,00


23065 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1988. GMvL. 272 pp.

EUR 8,00


34892 Handleiding voor de genezing van de meest voorkomende veeziekten. Rotterdam, Laboratorium De Denneboom, 1922. Enige ill, 112 pp - softcover.

EUR 10,00


28035 Hansen Larsen, L.; Brücker, K. Nye Danske Landbrugsbygninger. København, H. Hirschsprung, 1945. 3. Udg. 164 fig, 315 pp - half cloth, library stamps.

EUR 25,00


30682 Hansen, W. Hauswesen und Tagewerk im alten Lippe. Ländliches Leben in vorindustrieller Zeit. Münster, Aschendorff, 1982. 1356 Abb, 512 S. - leinen.

EUR 60,00


3998 Harbers, G.H. 70 jaar agrarisch onderwijs in noordoost-Gelderland. Winterswijk, Middelbare Agrarische School, [1989]. 159p.

EUR 10,00


17267 Harbison, R. The Italian garden. New York, Harrt N. Abrams, 1991. Photopraphs by Geoffrey James, 128 pp - cloth, dust jacket, very fine.

EUR 40,00


25486 Hardy, F. Cacao manual. Turrialba, Inter-American Institute of Agricultural Sciences, 1960. ill, 395 pp - softcover.

EUR 47,50


39773 Harenberg, J. De Voorst. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1981. Vele prenten, z.p. - hardcover, oblong.

EUR 12,50


41869 Harkema, P. Boerderij en beleid in drie zuidoostdrentse esdorpen. Groningen, RUG, 1988. Doctoraalscrptie Sociale Geografie.41 fig, 90 pp - softcover, A4.

EUR 12,50


1933 Harler, C.R. The culture and marketing of tea. London, Oxford University Press, 1933. 389p.

EUR 19,00

slightly damaged


42734 Harris, J. A garden alphabet. Octopus, 1979. ill, plates, n.p. - cloth, oblong.

EUR 8,50


39682 Harris, J. The garden. A celebration of one thousand years of British Gardening. Victoria and Albert Museum, 1979. ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,00


38732 Harris, R. Discovering timber-framed buidings. Princes Risborough, Shire Publications, 1984. 2nd ed. 27 plates, 45 fig, 96 pp - softcover.

EUR 14,50


38946 Harris, R. Weald & Downland Open Air Museum guidebook. n.d. ill, map, 55 pp - softcover.

EUR 7,00


36018 Harsema, O.H. Drents boerenleven van de bronstijd tot de middeleeuwen. Assen, Pronciaal Museum van Drenthe, 1980. Vele ill, 67 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


13579 Harte, S. Zentuinen. Baarn, Bosch & Keuning, 2000. vele ill, 160 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 24,50


11965 Harten, A.M. van Mutation breeding techniques and hevavior of irradiated shoot apices of potato. Wageningen, Pudoc, 1978. Agricultural Research Reports 873, 23 fig, 132 pp.

EUR 7,00


9883 Harten, J.D.H.; Renes, J. e.a. De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost. Matrijs, 1992. Historische Reeks Utrecht 16, vele ill, 111 pp - softcover.

EUR 12,50


10651 Hartlaub, G.F. Der Gartenzwerg und seine Ahnen. Eine ikonographische und kulturgeschichtliche Betrachtung. Heidelberg, Heinz Moos, 1962. Reihe Forum Imaginum 6.

EUR 8,50


23636 Hartley, C.S.W. The oil palm. London, Longman, 1979. 2nd ed, figs, 83 plates - bound.

EUR 50,00


35459 Hartley, C.S.W. The oil palm. London, Longman, 1970. Revised impression. 82 plates, many fig, 606 pp - cloth.

EUR 35,00


4693 Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen, heesters en kegeldragende gewassen ten dienste van vaklieden en liefhebbers. Zutphen, Van Belkum, 1908. 196 pp.

EUR 37,00


37311 Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. De siertuin. Geïllustreerd handboek ten dienste van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouwonderwijs. De Bilt, P. van Belkum, 1920. 117 afb, 326 pp - gebonden.

EUR 15,00


2726 Hartwig, J. Henriette Danidis' Küchen- und Blumen-Garten. Bäbefer, 1886. 15e Aufl.

EUR 30,00


16930 Haselhoff, E. Emil Wolff's Anleitung zur Untersuchung landwirtschaftlicher wichtiger Stoffe. Berlin, Parey, 1899. Thaer-Bibliothek. 4. Auf, 17 Fig, 186 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 27,50


39920 Haskell, E.T. The gardens of Brécy. A lasting landscape. Paris, Huitième Jour, 2007. many ill, 87 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 70,00


12725 Haubner, C.G. De gezondheidsleer der landhuishoudelijke huisdieren, vooral met het oog op hunne bijzondere diensten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1867. 2de druk, bewerkt door E.C. Enklaar, 358 pp.

EUR 45,00


40527 Haubner, G.C.; Siedamgrotzky, O. G.C. Haubners's landwirtschaftliche Thierheilkunde. Berlin, Paul Parey, 1884. 9. Aufl. 97 Abb, 800 S.

EUR 24,50


37333 Hautecoeur, L. Les jardins des dieux et des hommes. paris, Hachette, 1959. des ill., 230 pp - hardbound, dust jacket.

EUR 14,50


14230 Haven, M.C. van der e.a. (red.) Melkwinning. Wageningen, Consulentschap in algemene dienst voor melkwinning enz., 1986. vele ill, 365 pp - hardcover.

EUR 10,00


30794 Havik, P.W. e.a. (vw) Het land van Kessel. Landschap, landbouwgeschiedenis, boerderijen. Arnhem, SHBO. SHBO Jaarverslag 1997. ill, 93 pp - softcover.

EUR 10,00


38750 Havik, W.; Hoek, S. van der Is vrijheid niet alles waard? Nieuwe bewoners in oude Groninger boerderijen. Grononingen, Elchers, 2003. Vele foto's (24 boerderijen) van Stijntje de Olde. 106 pp - ringband, bibliotheeksticker.

EUR 45,00


35292 Hawtin, G.; Webb, C. (ed.) Faba bean improvement. Nijhoff, 1982. World Crops series 6. Proceedings Faba Bean Conference Cairo 1981.398 pp - cloth.

EUR 45,00


25939 Hayes, Captain M.H. Riding and hunting. London, Kirst and Blackett, 1910. 258 ill, 480 pp - discol. cloth.

EUR 27,50


35211 Heer, J. World events 1866 - 1966. The first hundred years of Nestlé. Rivaz, 1966. ill, 90 plates, 226 pp - dec. hardcover.

EUR 10,00


3031 Heerdt, M.J. Bsse Het paard in de kunst. Van den praehistorischen tot den tegenwoordigen tijd. Haarlem, Ruijgrok, [ca 1940]. 302p.

EUR 18,50


10114 Hegener, M. Boerderijen in Gelderland. Warnsveld, Terra, 2003. vele ill, 144 pp - softcover, oblong.

EUR 15,00


12829 Heijboer, A.S.; Mark, R.R.P. van der Kippen en krielen. Rassen, huisvesting, verzorging. Almere, Zuid Boekprodukties, 1987. ill, 137 pp.

EUR 17,50


37913 Heijden, C. van der; Rooijakkers, G. Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 1993. 246 ill, 192 pp - softcover.

EUR 17,50


41444 Heijden, C.G.W.P. van der Boterhandel in Zuidoost-Brabant 1870 - 1895. 1989. Overdruk Noordbrabants Historisch Jaarboek 6, pp 105-130.

EUR 7,00


33391 Heijmeijer, Jos.A.M. De cocospalm. Populair-wetenschappelijke beschrijving van den cocospalm en zijne voortbrengselen. Amsterdam, Heijmeijer, 1923. foto's, kaartje, 48 pp - opnieuw gebonden.

EUR 20,00


32720 Heilbron, D. Verhandeling over de kenteekenen van de ware runderpest en de middelen om deze veeziekte voor te komen. Haarlem, de Weduwe A. Loosjes, Pz., 1845. 55 pp -.

EUR 35,00


35462 Heilijgers, N.M. Richtlijnen voor de rietplanter ten dienste van het personeel der suikerondernemingen onder beheer van de Nationale Industrie en Landbouw Maatschappij N.V. z.j. [1947]. 24 tab, 152 pp - quarto linnen.

EUR 12,50


35452 Heise, U. Coffee and Coffee-houses. West Chester, Schiffer, 1987. 147 fig, 246 pp - cloth.

EUR 15,00


13894 Hekkema, H. Stadspark Schothorst Amersfoort. Een hecht samengaan van geschiedenis, recreatie, landschap, ontwerp en milieu. Amersfoort / De Bilt, Dienst Stadsontwikkeling / Grontmij, 1993. vele ill, 54 pp.

EUR 7,50


30850 Hekker, R.C.; Poel, J.M.G. van der De Nederlandse boerderij in het begin van de 19de eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw. Arnhem, SHBO, 1989. 2e druk. Ill, 35 platen, 123 pp - softcover.

EUR 18,50


30851 Hekker, R.C.; Poel, J.M.G. van der De Nederlandse boerderij in het begin van de 19de eeuw. Een documentatie-onderzoek van het Kabinet van Landbouw. Arnhem, SHBO, 1967. Ill, 35 platen, 120 pp - softcover.

EUR 14,50


5365 Hekker, R.C. De Noord-Hollandse Stolphoeve. Assen, Torenlaan. Zaan-serie, 48p.

EUR 8,00


29591 Hekker, R.C. De Schouwse stolp. Een verdwenen boerderijtype. Arnhem, SHBO, 1985. Monografieën 5. Vele ill, 31 pp - softcover.

EUR 8,00


30753 Hekker, R.C. De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940. Vaktermen en werkwijze. Arnhem, SHBO, 1984. SHBO-Monografieën 4. Vele ill, 103 pp - softcover.

EUR 24,50


30863 Hekker, R.C. De Zeeuwse hofstede. Middelburg, Altorffer, 1951. Overdruk uit Archief Zeeuws Genootschap 1951. 14 afb, 39 pp - softcover.

EUR 14,50


41391 Hekker, R.C. Historische boerderijtypen / Historical types of farms. Arnhem, SHBO, 1991. Overdruk uit Jaarverslag 1990. 5 platen, z.p. - softcover, geniet, bibliotheeksticker.

EUR 6,00


41342 Hekker, R.V. De ontwikkeling van de Gooise Hoeve. Uit: Oudheidkundig jaarboek 12 (1943), pp 47 - 58, 3 foto's, 8 ill.

EUR 7,00


20007 Hekmeijer, F.C. e.a. (red.) Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt. Eerste jaargang (1). Utrecht, 1987. Facsimile-herdruk naar 1863, Bij 125 jaar KNMvD, 64 pp.

EUR 8,50


31229 Hekmeijer, W.J.E. De Hollandsche vee-arts of de kunst om de ziekten van paarden, rundvee, schapen, geiten en varkens te kennen en te genezen : voorzien van beproefde voorschriften, om de gebreken der melk, die aan het kaas- en botermaken hinderen, te voorkomen of te herstellen, tevens inhoudende de grondregels hoe te handelen bij moeijelijke en kunstmatige verlossingen der genoemde huisdieren. Tiel, A. van Loon, 1858. 292 pp - ingenaaid, rug ontbreekt.

EUR 65,00


6293 Helbers, G.C.; Goedewaagen, D.A. Goudsche pijpen. Goudaer Pfeifen. Pipes de Goud. Gouda, 1942. Monographiae Nicotianae 4. Helbers: De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda (Helbers); De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda (Goedewaagen), 273 ill, 252 pp - half linnen.

EUR 22,50


9364 Hellinga, F. (intro) Dissertation abstracts of the Agricultural University Wageningen 1918 - 1968. Wageningen, Veenman, 1968. Miscellaneous papers I, 349 pp.

EUR 10,00


26546 Helm, G.W. van der De pepermuntteelt. Bijzonderheden over de teelt van pepermunt en verslag over de proeven welke in 1937 in de gemeente Ter Aar genomen zijn. 's-Gravenhage, Directie van den Landbouw, 1938. Mededeelingen van den tuinbouw-voorlichtingsdienst 9, 18 afb, 88 pp.

EUR 9,00


3228 Hemmink, G.L. e.a. 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward. Bolsward, Vereniging Afgestudeerden RHS, 1979. 256p.

EUR 18,00


4170 Hendriks, A.J. Regionale polititiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1964. Proefschrift EUR, 163p.

EUR 19,00


2597 Hendriks, G. Een stad en haar boeren. Kampen, Kok, 1953. Proefschrift RUU, 223p.

EUR 23,50


13840 Hendriks, K.; Stobbelaar, D.J. Lanbouw in een leesbaar landschap. Hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit. Wageningen, 2003. Proefschrift WUR, vele ill, 268 pp.

EUR 20,00


38828 Hendrix, G. e.a. IJsselhoeven in de IJsselvallei. Behoud door verandering. Veessen, Stichting IJsselhoeven, 2006. Elf deeltjes (o.a. een CD) in doosje.

EUR 17,50


37382 Hendy, J. Topiary. An inspirational guide to the art of clipping, training and shaping plants. London, Anness Publishing, 2004. many phot, 160 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 17,50


28239 Hengeveld, J. Altijd in de buurt. 100 jaar tabaksdetailhandel in Nederland. Leidschendam, NSO Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, 2006. 1906 - 2006. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 15,00


38003 Henrard, J.A. Kaart der plantaardige producties ban Belgisch-Congo - Carte des productions vegetales du Congo belge. Brussel, Ministerie van Koloniën, 1953. 26 pp met grote uitslaande kaart.

EUR 14,50


35542 Henriquez, P.C. De plantenteelt zonder aarde. Nieuwe cultuurmethoden voor amateurs enn kweekers. Den Haag, Van Stochum, 1941. 32 fig, 179 pp - half linnen.

EUR 14,50


15353 Henshaw, P. The illustrated directory of tractors. London, Greenwich Editions, 2004. many col. ill, 480 pp.

EUR 12,50


33418 Hermans, A.H.W.M. De notemuskaatcultuur in Nederlandsch-Indië sedert de opheffing van het monopolie. Steil, Drukkerij van het Missiehuisc, 1926. Dissertatie UvA. 111 pp plus 22 platen in apart boekje - softcover.

EUR 20,00


30165 Hermans, B.J. (vz.) Wetenswaardigheden over de Nederlandse sabelpootkrielen. Driebergen, 1959. Bij 10 jaar Sabelpootclub. Enige foto's, 48 pp - softcover.

EUR 17,50


30631 Hermans, C.R. Beredeneerd overzigt der landbouwkundige schriften, betrekkelijk de Provincie Noord-Braband. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1845. 60 pp -.

EUR 45,00


12574 Hermsen, J. Kasteeltuinen in Nederland. Lisse, Zuidboek, 1998. Foto's van Cees Versteeg, vele ill, 197 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


28550 Herstein, J. (fot.) Portret van de boer. Maasbree, Corrie Zeelen, 1979. Fotoboek, z.p.

EUR 20,00


39630 Herter, M. Zucht, Fütterung und Haltung des Schweins in Nordamerika. Berlin, Deutsche Landswirtschaft-Gesellschaft, 1905. Nach dem Original von Georg Rommel. 70 und 6 S. - softcover.

EUR 7,50


35217 Herweijer, P. De margarineconventie. Eenige beschouwingen over haar totstandkoming en werking binnen het kader van de crisis-zuivelpolitiek. Rotterdam, z.j. Dissertatie EUR, 156 pp - softcover.

EUR 8,50


35317 Heslinga, M.W. De onderdeelen van het Twrntsche boerenhuis en hun benamingen. Leiden, 1941. Overdruk uit T.A.G., 12 foto's, 7 afb, pp 285-311.

EUR 7,00


26573 Hesselink, G.J. Tweestromenland. Ommen, Larcom, 2000. Bij 75 jaar Univé. ill, 88 pp - softcover.

EUR 8,00


43524 Hester, R.T. Design for ecological democracy. Cambridge, The MIT Press, 2006. many ill, 509 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


25895 Het agrarisch welvaartsplan voor Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, Princiaal bestuur van Noord-Brabant, 1955. Enige foto's (Martien Coppens), 220 pp, uitslaande kaart - rug beschadigd, enkele passages met pen onderstreept.

EUR 20,00


15835 Het landschap onze tuin?. Wageningen, 1994. Bij het afscheid van professor ir. M.J. Vroom. Ill, 66 pp.

EUR 7,00


7790 Heusden, W.C. van (vw) Handleiding voor de cacaocultuur en cacaobereiding. Bogor, Proefstation der C.P.V., 1953. 56 fig, 229 pp.

EUR 45,00


25503 Heusden, W.C. van (vw.) Handleiding voor de cacaocultuur en cacaobereiding. Bogor, 1953. 55 fig, 429 pp - linnen.

EUR 37,50


14160 Heuvel, A. v.d. Holland's glorie! Kaas. Gouda, 'De Producent'. 3 fig, 20 pp - Bijpraatboekje voor detaillisten, knik in voorkaft.

EUR 5,00


9482 Heuvel, H.W. Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het geheele jaar rond. Deventer, Kluwer, 1928. 2e dr, 512 pp - gedecoreerd linnen.

EUR 15,00


25885 Heuvel, L. v.d. De Berghemse Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. 1906 - 1981. Heesch, 1882. 75 jaar strijd en samenwerking voor het behoud van een zelfstandige positie. ill, 44 pp.

EUR 9,00


39424 Heyer, H.R. Historische Gärten der Schweiz. Die Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bern, Benteli, 1980. Viele Abb, 272 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 20,00


1678 Heyligenberg, H. (vw) Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen. Arnhem, Vrienden der Gelderse Kastelen, 1990. 16 platen, 259 ill, 232p pp / softcover.

EUR 10,00


16945 Heyne, J. Die Schafzucht. Rassen, Züchtung, Ernährung, Rentabilität und Krankheiten des Schafes, Wollkunde und technische Verarbeitung der Wolle. Berlin, Parey, 1906. Thaer-Bibliothek. 42 Abb, 148 pp.

EUR 20,00


2680 Heyne, K. De nuttige planten van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, Dep. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1927. 2e druk, 2dln, 1450p.

EUR 125,00


41596 Hiemink, M.H.D.; Sprik, P.H. In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en -handel. Assen, Vanderveen, 1993. Asser Historische Reeks V. 59 ill, 211 pp - softcover.

EUR 10,00


39328 Highstone, J. Victorian gardens. San Francisco, Harper & Row, 1980. ill, plans, 183 pp - paperback.

EUR 9,00


32134 Hijink, M. Van eigen bodem. Atlas van Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs 1903 - 2003. VWA Velp, 2003. Met CD-Rom. Ill, 93 pp - hardcover.

EUR 8,50


14210 Hillegers, H. Behouden vee. Zeldzaam maar springlevend. Doetinchem, Reed Business Information, 2003. vele ill. in kleur, 128 pp - hardcover.

EUR 14,50


23150 Hillenga, M. (red.) Boerderijenboek. Oud Groningse Veenkoloniën. Kleinemeer. Kalkwijk. Borgercompagnie. Tripscompagnie. REGIO-PRoject Uitgevers. Vele ill, 438 pp - hardcover.

EUR 70,00


35303 Hinamn, C.W.; Hinman, J.W. The plight and promise of arid land agriculture. New York, Columbia University Press, 1992. ill, 253 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


18031 Hirsch, H.Th. De inlandsche landbouwproductie in verband met het welvaartsprobleem. Wageningen, Veenman, 1929. Dissertatie WUR, 117 pp.

EUR 12,50


11247 Hissink, D.J. De reorganisatie van het Proefstationwezen in Nederland. Wageningen, Kniphorst. Overdruk uit 'De Indische Mercuur' 1916, 42 pp - bibliotheekstempels.

EUR 6,50


2139 Hissink, D.J. Verslag van de op Deli met betrekking tot de tabakscultuur genomen bemestingsproeven op proefvelden in het jaar 1900. Deel I. Batavia, Kolff, 1902. Mededeelingen uit 's lands plantentuin LV, 63p.

EUR 8,00


2140 Hissink, D.J. Verslag van de op Deli met betrekking tot de tabakscultuur genomen bemestingsproeven op proefvelden in het jaar 1901. Deel II. Batavia, Kolff, 1902. Mededeelingen uit 's lands plantentuin LX, 171p.

EUR 11,00


2141 Hissink, D.J. Verslag van de op Deli met betrekking tot de tabakscultuur genomen bemestingsproeven op proefvelden in het jaar 1902. Deel III. Batavia, Kolff, 1903. Mededeelingen uit 's lands plantentuin LXII, 68p.

EUR 8,00


31029 Historia Agriculturae. Tentative Bibliography I. Groningen, NAHI, 1971 - 1975. 471 pp - losbladig in ringband, met indices nrs 1-3690.

EUR 30,00


26741 Hittcher, K. Milchviehzucht auf Leistung. Berlin, Parey, 1899. 41 pp - library marks.

EUR 8,50


40139 Hobhouse, P.; Taylor, P. (red.) De tuinen van Europa. Zutphen, Rerra, 1992. Vele ill. en kaarten, 384 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


12592 Hochegger, A. Jahrbuch der ... Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien. Wien, Selbstverlag, 1888. 456 S.- Bibiothekememplar.

EUR 45,00


41578 Hoed, J. den; Dijk, K. van (sam.) Een boerenstand die verdween. Boerderijen in en rond De Lier. Stichting Publicatiefonds De Lier. Kaart, vele ill, 127 pp - hardcover, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


25495 Hoedt (vw) Vraagbaak voor koffiecultuur en de koffiebereidin. Buitenzorg, Centrale Ver. tot Beheer van Proefstations voor de Overjarige Cultures in Nederlandsch-Indië, 1954. Niet in den boekhandel verkrijgbaar. 2e druk. 299 pp - linnen.

EUR 17,50


5844 Hoedt, Th.G.E. Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen. Wageningen, Veenman, 1930. Dissertatie WUR, 243 pp.

EUR 16,00


31720 Hoefnagel, K. Ziekten en gebreken van het rundvee. Gouda, G.B. van Goor, 1907. 20 ill, 293 pp - gedec. omslag, linnen van rug ligt los.

EUR 45,00


36681 Hoek, S. van der e.a. Boerenbouw. Open monumentendag 2003. Gemeente Ede, 2003. ill, 42 pp - softcover.

EUR 10,00


36684 Hoek, A.P. van der Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard. Deel I. 'Eiland van Dordrecht'. Heinenoord, Eigen uitgave, 2006. Vele ill, kaart, 592 pp - hardcover.

EUR 70,00


40303 Hoek, A.P. van den Open boek '73. Jubleum en openingsuitgave van de R.H.S.T.L / R.M.R.S. te Boskoop. Boskoop, 1973. Rijks Middelbare Tuinbouw School - Rijks Hogere School voor Ruin- en Landschapsinrichting. ill, 73 pp - softcover.

EUR 10,00


41348 Hoek, G. Oude boerderijen op Goeree-Overflakkee. Overdruk uit De Motte '8'/82, 25 fig, pp 57 - 83 - A4, softcover.

EUR 7,00


23307 Hoek, P. van (vw.) Lijst van officiëele personen, instellingen en vereenigingen op land- en tuinbouwgebied. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1924. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1924-1, 157 pp.

EUR 9,00


23322 Hoek, P. van (vw.) Rundveefokkerij en -fokkerij in Nederland. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1924. Verslagen en Medeedelingen van de Directie van de Landbouw 1924-3, foto's, 182 pp.

EUR 17,50


23326 Hoek, P. van (vw.) Wetenschappelijk onderzoek en Regeeringszorg voor de aardappelcultuur; De Overstrooming in Noordholland in Januari 1916 en haar gevolgen voor de Land- en Tuinbouw; De bedrijfsuitkomsten van den Nederlandschen Landbouw gedurende- en na de crisisjaren. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1921. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1921-1, 171 pp.

EUR 15,00


23327 Hoek, P. van (vw.) Lijst van officiëele personen, instellingen en vereenigingen op land- en tuinbouwgebied. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1926. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1926-1, 168 pp.

EUR 9,00


14327 [Hoek, P. van] De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen. Korte geïllustreerde omschrijving van het onderwijs. Den Haag, J. & H. van Langenhuysen, 1905. ill, 128 pp - softcover.

EUR 15,00


23340 Hoek, P. van Het grondgebruik in Nederland in 1921. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1923. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1923-2, 81 pp.

EUR 9,00


9599 Hoek, P. van Hooger landbouwonderwijs. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1906. 102 pp - opnieuw gebonden.

EUR 14,50


23320 Hoek, P.A. van (vw.) De landbouw in Noord-Frankrijk. Rundveefokkerij in België. Fokkerij van zwartbont vee in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Wirtschaftberatung en Beispielwirtschaften in Duitsland. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1923. Verslagen en Medeedelingen van de Directie van de Landbouw 1923-I, 206 pp.

EUR 17,50


14357 Hoek, S. van der Het platteland. Over de laatste Nederlandse boeren. Amsterdam / Antwerpen, Contact, 2002. 173 pp - paperback.

EUR 8,50


36317 Hoekstra, O. De hofstede Donkerzicht.Kamperland, H.A. Leendertse, 1995. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810 - 1995. vele ill, 64 pp - hardcover.

EUR 12,50


3033 Hoekstra, P. Paardenteelt op het eiland Soemba. Batavia-C., Kapee, 1948. Proefschrift Universiteit van Indonesië, 190p.

EUR 13,61


1799 Hoepen, S. van Van veertig zegenrijke melkjaren 1908 - 1948. Gedenkboek Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne. Mijdrecht, Verwey, 1948. ill, 264 pp - linnen.

EUR 20,00


1851 Hoepen, S. van Van veertig zegenrijke melkjaren 1908 - 1948. Vereeniging voor zuivelindustrie en melkhygiëne. Mijdrecht, Verwey, 1948. herdruk op houthoudend papier, 267 pp.

EUR 17,50


38886 Hoeve 't Slot 1750 - 2000. Historische Kring Halsteren-Lepelstraat, 1999. ill, z.p. - A4, softcover, geniet.

EUR 7,00


2713 Hoeven, W. van der De Nederlandse sigarenmakers en tabaksbewerkersbond, opgericht op 26 december 1887. Zijn geschiedenis, werken en streven. Amsterdam, 1937. 256p.

EUR 39,00


42210 Hof, J.; Alderse Baes, J. (red.) Samen sterk: uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw "Centraal Bureau" G.A. te Rotterdam. Rotterdam, 1959. ill, 58 pp - in tijdschriftvorm.

EUR 12,50


8195 Hoffmann, H. Garten und Haus. Die schönsten deutschen und ausländischen Wohngärten und ihren Einbauten. Stuttgart, Julius Hoffmann Verlag. in cassette, 276 Bildern und Plänen, 190 S.

EUR 75,00


32732 Hofstede de Groot, C.P. De runderpest. Rede naar aanleiding van Jesaja XXVI. Purmerend, J. Schuitemaker, 1966. 20 pp - orig. omslag.

EUR 7,50


30491 Hofstee, E.W.; Vlam, A.W. Opmerkingen over de ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland. 1952. Overdruk 'Boor en Spade V'.16 fig, pp 194-239 - softcover.

EUR 9,00


4749 Hofstee, E.W. Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Wageningen, Pudoc, 1985. 422 pp - hardcover.

EUR 24,50


1856 Hofstee, E.W. Rural life and rural welfare in the Netherlands. The Hague, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1957. 364 pp - cloth.

EUR 12,50


35396 Hogeveen, H. (ed.) Mastitis in dairy production. Current knowledge and future solutions. Wageningen Academic Publishers, 2005. 744 - hardcover.

EUR 50,00


20011 Holderness, B.A.; Turner, M. (ed.) Land, labour and agriculture, 1700 - 1920. Essays for Gordon Mingay. London, The Hambledon Press, 1991. 262 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


41800 Holland, garden of the world. Leeuwarden, jnsma & Terpstra, 1984. many ill, 272 pp - leather, dust jacket.

EUR 14,50


35419 Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Jaarboekje voor het jaar 1901. Schiedam, H.A.M. Roelants. 54e jaargang. 160 pp.

EUR 8,50


40721 Hollenberg, P. Gerlacus van den Elsen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand 1853 - 1925. 's-Hertogenbosch, Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1956. ill, 388 pp - half linnen.

EUR 17,50


17259 Holman, Th. e.a. Museumplein (werk in uitvoering / work in progress). Rotterdam, NAi. Foto's van Siebe Swart (vele uitklapbaar), 69 pp.

EUR 8,50


15371 Holmes, H. As good as a holiday. Potato harvesting in the Lothians from 1870 to the present. East Linton, Tuckwell Press, 2000. ill, 334 pp - paperback.

EUR 12,50


13408 Holstein & Kappert Phönix-Handbuch. Abteilung II - Molkerei. Dortmund, Maschinenfabrik Phönix, 1941. Fünfte erweiterte Aufl.209 Abb, 447 S.

EUR 17,50


37030 Holtermann, C. Einfluss des Klimas auf den Bau den Pflanzengewebe. Anatomisch-physiologische Untersuchungen in den Tropen. Leipzig, Engelmann, 1907. 6 Bildern und 16 lithogr.Tafeln, 249 S. - Leinen.

EUR 22,50


1982 Homan, J. (sam) Gedenkboek van het Drentsch Landbouw Genootschap. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Meppel, Noord-Nederlandsche drukkerij, 1947. 283 pp - half linnen.

EUR 22,50

Bibliotheekstempel


117 Honderd jaar gedurfd leven 1878-1978. Wageningen, Ceres, 1978. Gedenkboek Wagenings Studenten Corps, ill, 302 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


4723 Honig, P.; Verdoorns, F. Science and Scientists in the Netherlands Indies. New York, Board for the Netherlands Indies, Surinam and Curaçao, 1945. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Nederlandsche Indië 102, Special Supplement, 491p.

EUR 27,50


28360 Hooft Graafland, W.C. (vw.) Vijftigste jaarverslag van de Coöperatieve Boerenleenbank (Raiffeisenbank) te Amstelveen. Amstelveen, 1948. ill, 27 pp - softocver.

EUR 20,00


38724 Hooft, P. 't Nederlandsche boerderijen. Amsterdam, Albert de Lange, 1944. Heemscht-serie. 3e druk. Ill, 93 pp - half linnen.

EUR 7,00


15816 Hooftman, H. Landbouwvliegtuigen. Amsterdam, De Kern, 1956. 30 foto's, 56 pp.

EUR 8,50


36713 Hoog, K. de De academie van het ongewone leven. Columns over universiteit en gezin. Wageningen, Cereales, 2000. 119 pp - softcover.

EUR 7,50


41579 Hoogerdijk, W.; Oosten Slingeland, J.F. van De boerderij West-Vlisterdijk 43, 1584 - 1992. Schoonhoven, 1994. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 19-1. ill, 24 pp - oftcover, geniet, blliotheesticker.

EUR 7,50


14761 Hoogerhuis, O.W. A.A.G. Bijdragen 42. Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigenlingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, WUR, 2003. Dissertatie WUR, 336 pp.

EUR 12,50


16108 Hoogerkamp, M.; Stryckers, J. (ted.) Handboek onkruidkunde. Wageningen, Pudoc, 1990. 234 pp - hardcover.

EUR 30,00


5525 Hoogland, J. Landbouwcoöperatie, in het bijzonder coöperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden in Nederland. Leeuwarden, Miedema, 1923. Disseratie WUR, 150p.

EUR 12,00


43495 Hoorn, A.J.M. van der De invloed van de veiling op de ontwikkeling van den handel in groenten en fruit. Tilburg, 1946. Dissertatie KUB. 135 pp - softcover, waterschade.

EUR 10,00


16835 Hopkins, J.C.F. Tobacco diseases with special reference to Afrika. Kew, The Commonwealth Mycological Institute, 1956. 91 fig, 178 pp - cloth.

EUR 20,00


40171 Hoppe, W. Die Eierversorgung der Stadt Halle-Saale. Halle, Künz, 1934. Dissertation Martin Luther-Universität. 61 S - softcover.

EUR 8,50


1805 Hoppenbrouwers, P.C.M. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515. Wageningen, LUW, 1992. Proefschrift, 2 dln, 997 pp - softcover.

EUR 25,00


1824 Hoppenbrouwers, P.C.M. A.A.G. Bijdragen 32. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360 - ca. 1515). Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1992. 2 dln, 997 pp - softcover.

EUR 25,00


27898 Horlings, I. Duurzaam boeren met beleid. Innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw. landbouwuniversiteit Wageningen, 1996. Dissertatie. 357 pp - softcover.

EUR 10,00


3790 Horn-van Nispen, L.C.W.J.M. ten Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1971. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXI, 242p.

EUR 16,00


31348 Horring, J. Methode van kostprijsberekening in de landbouw. Emmen, Ten Kate, 1948. 179 pp, softcover.

EUR 9,00


16145 Horst, A.J. van der; Bader, J. De tulp. Het symbool van zon en voorjaar. Lisse, Zuid Boekproducties, 1994. De geschiedenis en de toepassing ter inspiratie van iedere tuinier. Foto's van Marcel Malherbe. Vele ill, 142 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 8,50


4378 Horst, A.J. van der 25 eeuwen tuinkunst. Klassieke ideeën voor de hedendaagse tuin. Zutphen, Terra. vele ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


7784 Horst, A.J. van der Tuinen in Nederland. Zutphen, Nederlandse Tuinenstichting / Terra, 1991. Vele gekleurde foto's van Marijke Heuff, 200 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


37376 Horst, A.J. van der Serres en patio's. Mogelijkheden en inrichting van de besloten tuin en de serre. Lisse, R&B, 1995. Vele foto's, 141 pp - softcover.

EUR 8,50


41616 Horst, A.J. van der; Rijsbergen, T. van Tuinornamenten. Ede, Zomer & Keuning. Vele platen, 162 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


30168 Horst, H.L.A. van der (vw.) Jublileum-Uitgave D.V. Algemene Nederlandse Bond van Dwerghoenderfokkers en dwerghoenderfokker-verenigingen. Jutfaas, [1951]. Bij 35-jarig bestaan, ill, 36 pp - softcover.

EUR 17,50


34552 Hough, C.A.M. e.a.(ed.) Developments in sweeteners - 1. London, Applied Science Publishers, 1979. 28 tab, 66 ill, 192 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


34219 Houghton, P.J. (ed.) Valerian. The Genus Valeriana. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1997. Medicinal and Aromatic Plants - Industral Profiles 1. Ill, 142 pp - hardcover.

EUR 30,00


4008 Houting, E.; Poel, K.R. de; Vaart, J. van der Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe. Assen, Van Gorcum, 1981. Werkgroep Brinken, 302 pp - linnen.

EUR 10,00


41183 Houting, E.; Poel, K.R. de; Vrijer, H. Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe. Groningen, Noordboek, 2007. 168 afb, 112 pp - softcover.

EUR 14,50


17147 Houwink Hzn., R. De hoenderrrassen. Overzicht van alle bekende hoenderrassen in hunnen vormen en kleuren. z.j. Vier delen in twee banden. Facsimile-herdruk van Assen, 1909-1916. I. De stelselmatige verdeeling der tamme hoenderrassen in normale en abnormale, naar hunnen vormen. II. De verdeeling van de hoenderrassen, naar hunne vormen, in alle andere landen. III. De teeltkeus, fokleer, overzicht van kruisingsproeven bij hoenderrassen volgens Mendel. IV. De stelselmatige verdeeling der tamme hoenderrassen in hunne kleurslagen. 646 afb, 49 gekleurde platen, 976 pp - linnen, versierde stofomslag, als nieuw.

EUR 65,00


30158 Houwink Hzn., R. Ons hoenderboek / Onze hoenders. Beverwijk, N.V. Sigarenfabriek v/h Gebr. Majoor, [1929]. Album. Ill. van Theo Dijkwel. 144 plaatjes, 158 pp - compleet, kaft beschadigd.

EUR 75,00


3830 Hovius, H. 50 jaar Nederlandse landbouw 1915-1965. Doetinchem, Misset, 1967. 184 pp.

EUR 20,00


37418 Hrdlicka, V. et Z. L'art des jardins japonais. Paris, Gründ, 1981. 192 phot. by Z. Thoma.

EUR 20,00


34288 Hu, Shing Tsung (Peter) e.a. Forage resources of China. Wageningen, Pudoc, 1992. ill, 327 pp - hardcover.

EUR 20,00


34957 Huang, Shing-Fan Strongylodon (Leguminosae - Erythrininae), a revision of the genus. Wageningen Agricultural University, 1991. WAU papers 90-8. 13 maps, 12 fig, 69 pp - softcover.

EUR 10,00


37589 Hubbeling, N. Ziekten en beschadigingen van bonen. Directie van de Landbouw, 1955. Tuinbouwvoorlichting 3. 10 afb, 80 pp, 32 losse platen in kleur - softcover.

EUR 18,50


12684 Hubenet, L. Een woord over de veepest gerigt aan de landbouwers en veehouders in Frenthe. Provinciale Drentsche en Asser Courantendrukkerij, 1866. Genootschap ter bevordering van den landbouw in Drenthe, 20 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 8,50


40652 Hubert, P. Le cocotier. Paris, Dunod et Pinat, 1906. 39 fig, 127 pp - hardbound, librarymarks.

EUR 27,50


4847 Hugenholltz, F.W.N. Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlanderen 1323-1328, Grankrijk 1358, Engeland 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn. Haarlem, Tjeenk Willink, 1949. 275 pp.

EUR 22,00


30557 Hughes, W.J. A century of traction engines. Being an historical account of the rise and decline of an industry whose benefits to mankind were and are uncalculable. Newton Abbot, David & Charles, 1970. 181 fig, 262 pp - paperback.

EUR 14,50


41878 Huidrink, J. Gelderse boerenerven met al hun elementen.Arnhem, Stichting andschapsbeheer Gelderland. tekeningen van G. Boerema, 76 pp - softcover.

EUR 8,50


38754 Huijgen, J. Van dorpsboerderij tot 'stadteland'. Tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandshoeve. Bunschoten, Eemlandboeve, 2003. Vele ill, 78 pp - hardcover, oblong.

EUR 10,00


3995 Huijts, C.S.T.J. Markante Boerderijen. Doetinchem, Misset, 1992. 51 boerderijn met ill, 123 pp - hardcover, oblong.

EUR 15,00


36701 Huijts, C.S.T.J. De ontwikkeling van de middendelflandse boerderij. Maasland, Bureau van Uitvoering Midden-Delfland, 1984. Een onderzoek in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland..ill, 85 pp, uitslaande kaart - A4.

EUR 25,00


28679 Huijts, C.S.T.J. e.a. Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul dzn. Zutphen, Terra / SHBO, 1989. ca 250 platen en afbeeldingen van aquarellen, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


35058 Huisman, J. (red.) Waar rook is, is vuur. De dynamiek van de Caballero fabriek. Gemeente Den Haag, 2009. Vele ill, 127 pp - hardcover, oplage 3000.

EUR 15,00


37384 Huisman, J.; Kloet, J. van der Floriade. Feel the art of nature. Blaricum, V+K Publishing, 2001. Vele ill, 160 pp - softcover.

EUR 8,00


6215 Huitenga, T. (sam) Gedenkboek Rijks Hogere Landbouwschool 1912-1962. Groningen, Wolters, 1962. RHLS Groningen, ill, 134 pp.

EUR 12,50


5832 Huizinga, L.H. Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40. Wageningen, Vada, 1958. Dissertatie WUR, 296p.

EUR 14,50


36399 Hulsen, J.; Scheepens, K. Pig signals. Look, think and act. Zutphen, Roodbont, 2006. Vele ill. in kleur, 94 pp - softcover.

EUR 24,50


7741 Hulten, M.H.M. De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. Amsterdam, Koersen, 1962. Dissertatie UvA, 223p.

EUR 12,50


33341 Hunger, E.W.T. Cocos nucifera. Handboek voor de kennis van den cocos-palm in Nederlandsch-indië, zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1920. 2e veel vermeerderde druk.92 platen (9 in kleur), 2 kaarten, 34 fig, 518 pp - softcover.

EUR 40,00


3703 Hunt, J.D.; Jong, E. de (red.) De gouden eeuw van de Hollandse Tuinkunst / The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary. Amsterdam, Toth, 1988. Journal of Garden History, vol 8, no 2 & 3, ill, co. plates, 341pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


39514 Hunt, J.D.; Willis, P. The genius of the place. The English landscape garden 1620 - 1820. London, Paul Elek, 1979. 101 fig, 390 pp - paperback.

EUR 18,50


41343 Hunziker, O.F. Dried milk and dried milk products. Chicago, Douthitt Engineering Comapany, 1928. 37 pp - sodtcover, rope binding, some underlinings.

EUR 8,50


26522 Hus, P. Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bessen, frambozen, aardbeien). Wageningen, Veenman, 1937. Verslagen en Mededeelingen van de PD 70. 2e druk, 20 fig, 42 pp.

EUR 9,00


26523 Hus, P. Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bessen, frambozen, aardbeien). Wageningen, Veenman, 1933. Verslagen en Mededeelingen van de PD 70. 1e druk, 20 fig, 37 pp.

EUR 9,00


37607 Huxley, A. An illustrated history of gardening. New York, Paddington Press, 1978. many ill, 352 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


11028 Huxley, A. Tuinieren door de eeuwen heen. Zwolle, Waanders. Vele ill, 336 pp - linnen, stofomslag, 1983. Uitgave i.s.m. Royal Horticultural Society.

EUR 18,50


9472 Huygens, M.M. Huygenoten. Doorbladerboekje. Wageningen, 1975. Opgedragen aan de leden van de IAC-familie en kantoorgenoten van voordien hier en in Den Haag. 2 dikke delen.

EUR 17,50


39343 Hyams, E. English cottage gardens. Middlesex, Penguin, 1970. Many ill, 234 pp - softcover.

EUR 10,00


28491 Hylkema, A. Zuivelbereiding. Voor landbouwwinterscholen. Zwolle, Tjeenk Willink, 1946. Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs 11. 7e druk. 65 ill, 108 pp - softcover.

EUR 7,50


24072 Hylkema, H.B. Gedenkboek van de Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boter- en Kaashandel 1885 - 1914. Wolvega, vh G. Taconis, 1933. ill, 377 pp - gebonden.

EUR 40,00


38206 Ickx, H. la fumure rationelle et 'enttretien des arbres fruitiers. Brasschaet, 1911. ill, 12 planches hors texte, 64 pp - softcover.

EUR 18,50


19334 Ide, A.; Ritzema Bos, J. Pereschurft en hare bestrijding. 1902. Overdruk uit Tijdschrift over plantenziekten VIII, 2 platen, 23 pp.

EUR 6,00


30498 IJsseldijk, W.E.P. van Oude boerderijen in Zeeland. Nisse, 1975. 2e druk. ill, 255 pp - softcover.

EUR 10,00


26710 Ildham, Chas. H. The cultivation of berried fruits in Great Britain. History, varieties, culture and diseases. London, Crosby Lockwood, 1946. 41 fig, 374 pp - cloth, library marks.

EUR 20,00


10132 In Memoriam Cyril George Hopkins 1866-1919. University Illinois Press, 1922. one litlle library-stamp.

EUR 10,00


15399 Israel, B. Antique Garden Ornament. Two centuries of American taste. New York, Harry N. Abrams, 1999. Many phot. by Mick Hales, 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


9955 Italiaander, R. Xocolati. Ein süßes Kapitel unserer Kulturgeschichte. Düsseldorf, Droste Verlag, 1980. viele Abb, 139 S.

EUR 12,50


1892 Iterson Jr., G. van; Dooren de Jong, L.E. den; Kluyver, A.J. Verzamelde geschriften van M.W. Beijerinck. Zesde deel met registers op alle zes delen benevens eene beschrijving van zijn leven en beschouwingen over zijn werk. 's Gravenhage, Nijhoff / Delftsch Hoogeschoolfonds, 1940. ill, 192 pp - linnen, stofomslag, in cassette.

EUR 17,50


16924 Iterson jr., G. van De vezelcultuur op Java en het vezelcongres met tentoonstelling te Soerabaia in 1911 gehouden. 1913. Verslagen en Meededelingen van de Afdeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 51 ill, 240 pp.

EUR 15,00


39062 Ittersum, J.W.C. van e.a. De Landhuishoudkundige School te Groningen. Groningen, 1868. Verweerschrift aan Tweede Kamer. 17 november 1868, 16 pp.

EUR 7,50


41875 Iven, W. Bovenlichten. Den Hout, Boerderijenstichting Noord-Brabant. ill, 16 pp - softcover.

EUR 7,50


37611 Jaarsma, R. Van boerenkar tot PC Hoofttractor. Over veranderend gebruik van plattelandswegen. Wageningen Universiteit, 2011. 40 fig, 120 pp - softcover.

EUR 12,50


39678 Jackson-Stops, G. An English Arcadia 1600 - 1990. Designs for Gardens and Garden Buildings in the Care of the National Trust. Washington, American Institute of Architects Press. 125 ill, 160 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


35406 Jaeger, P. de Hoe verder boeren. Twaalf gesprekken met wijkers, groeiers en vernieuwers. de Geus, 1998. ill, 235 pp - paperback.

EUR 8,50


36289 Jager Gerlings, J.H. (vw.) Richtlijnen voor de opmeting en vragenlijst voor de beschrijving van oude boerderijen. Arnhem, SHBO, 1973. 2e druk, z.p. - softcover.

EUR 10,00


37000 Jain, S.K. Methods and approaches in Ethnobotany. Lucknow, Society of Ethnobotanists, 1989. 192 pp.

EUR 7,50


3040 Jankovich, M Pferde, Reiter, Völkerstürme. München/Basel/Wien, BLV. 118 Abb, 6 farbig, 45 Zeichn, 260p - leinen, Umschlag.

EUR 14,50


36902 Jans, E.; Hagens, H. Huis en hof in en om Geesteren (O.). Geesteren, 1975. ill, 24 pp - softcover, geniet.

EUR 7,00


38728 jans, E. Korenspiekers in Oost-Nederland. Historie, architectuur en gebruik. Enschede, Van de Berg, 2001. ill, 139 pp - paperback, gesigneerd door auteur.

EUR 14,50


2559 Jans, E. Tuugkisten in Oost-Nederland. Versiering en typologie. Oldenzaal, De Bruyn, 1994. 144p.

EUR 20,00


3249 Jans, J.; Buter, A. Dorpen in Oost-Nederland. Enschede, VanderLoeff, 1991. 169p.

EUR 30,00


4073 Jans, J. Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. Enschede, Van der Loeff, 1975. 191 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


2675 Jans, J. Langs oude Drentse boerderijen. Assen, Van Gorcum, 1980. 40 ill, 77 pp - softover.

EUR 10,00


27906 Janse, J.A. In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen. Utrecht, Oosthoek, 1966. 23 ill, 15 platen, 115 pp - gebonden.

EUR 12,50


1829 Jansen, J.C.G.M.; Rutten, W.J.M.J. Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw. Leeuwarden/Mechelen, Eisma, 1992. 418p.

EUR 13,00


2117 Jansen, J.C.G.M. Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden. Assen, Van Gorcum, 1979. 320 pp - softcover.

EUR 18,50


3816 Jansen, P.C.M.; e.a. Prosea. Basic list of species and commodity grouping. Final version. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1991. Plant Resources of South-East Asia, 372 pp.

EUR 35,00


23649 Jansen, P.C.M.; Cardon, D. (eds) Prota 3. Dyes and tannins. Wageningen, Prota, 2004. Plant Resources of Tropical Africa 3. ills, maps, 213 pp - paperback.

EUR 25,00


23650 Jansen, P.C.M.; Cardon, D. (eds) Prota 3. Colorants et tanins. Wageningen, Prota, 2004. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale. ills, maps, 237 pp - paperback.

EUR 25,00


39810 Jansen, R. (vw.) B.A.T. Nederland 1906-1986. Amsterdam, 1986. Uitgave bij het tachtigjarig bestaan. Zeer vele ill, 100 pp - in bijbehorende doos.

EUR 14,50


5150 Jansma, K.; Schroor, M. (red) Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Boer, bedrijf en wereld. Leeuwarden, Inter-Combi van Seyen, 1987. 532p.

EUR 34,50


38940 Janssen, J. Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000. Tilburg, Stichting Historisch Contact Tilburg, 2006. ill, kaartjes, 300 pp.

EUR 28,50


24138 Jansz, D. Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636). Hilversum, Verloren, 1993. Egodocumenten-serie 5, 218 pp - paperback.

EUR 17,50


3689 Jaques, D.; Horst, A.J. van der De tuinen van Willem en Mary. Zutphen/Amsterdam, Terra/Nederlandse tuinenstichting, 1988. Vele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


38808 Jardins et sites historiques. International Committee of Historic Gardens and Sites. Journal scientifique.

EUR 27,50


39742 Jarrett, D. The English landscape garden. New York, Rizzoli, 1978. Many ill, 144 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


16932 Jaspers, G. Der Bauernhof. Anleitung zur praktischen Anlage und Einrichtung seiner Baulichkeiten. Berlin, Parey, 1890. Thaer-Bibliothek. 21 Abb, 125 S. + 17 Tafeln - Bibliothek-Nummer.

EUR 22,50


30467 Jazeu, Johannes De onderwijzende landman met zijne kinderen, in leerzame gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkunde. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1820. 4 platen, 224 pp - kapotte rug.

EUR 125,00


39570 Jekyll, G.; Weaver, L. Gardens for small country houses. London, Country Life, 1920. 4th ed. 387 ill, 262 pp - cloth, back not good.

EUR 35,00


41176 Jekyll, G. Garden ornament. Antique Collector' Vlub, 1984. Reprint. Very many ill, 460 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


30568 Jenkins, G. (ed.) Studies in folk life. Essays in honour of Iorwerth C. Peate. London. Routledge & Kegan Paul, 1969. ill, 344 pp - cloth.

EUR 10,00


31212 Jennes, J. Verhandeling over den Overijsselschen vee-stapel; in verband beschouwd met de hulpmiddelen tot deszelfs verbeteringen en behoud. Zwolle, J.J. Tijl / Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Princiale Welvaart, 1849. 93 pp - zonder band.

EUR 45,00


38666 Jensema-Vos, J. e.a. Boerderijenboek Gemeente Stedum. Bedum, Profiel, 2002. Vele ill, 207 pp - linnen, met losse uitslaande kaart.

EUR 34,50


25489 Jensen, Hj. Ziekten van de tabak in de Vorstenlanden. Leiden, Brill, 1921. Proefstation voor Vorstenlandsche tabak. Mededeeling XL. 171 pp + 59 (deels gekleurde) platen - gebonden.

EUR 24,50


32721 Jessen, P. De runderpest, hare kenteekenen en bestrijding. Gouda, J. van Bentum & Zoon, 1966. Vert. J.N. Snellen, 20 pp - orig. kaftje.

EUR 20,00


30849 Jeswiet, J. (vw.) Bibliographisch overzicht van geschriften, boek- en plaatwerken op het gebied der tuinkunst. Wageningen, LEB-fonds / Veenman, 1935. 166 pp - softcover.

EUR 125,00


1925 Jeswiet, J.; ea (red) Gedenkboek J. Valckenier Suringar 24 december 1864 - 17 october 1932. Wageningen, Veenman / Nederlandsche Dendrologische Vereniging, 1942. ill, 272 pp - linnen.

EUR 14,50


30811 Jirlow, R. Äldre plogar och årder i Kungl. Lantbruksakademiens Museum. Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1951. 114 fig., 102 pp - softcover.

EUR 17,50


30799 Jirlow, R. Die Geschichte des schwedischen Pfluges. Stockholm, 1970. Norduska Museets Handlinhar 72, 104 Abb, 140 S. - softcover.

EUR 15,00


44371 Johannsen, C.I. Das niederdeutsche Hallenhaus und seine Nebengebäude im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Horst Wellm Verlag, 1979. 38 Abb, 19 tafeln un 134 S. - hardcover.

EUR 55,00


34075 Johns, L.; Stevenson, V. The complete book of fruit. Angus & Robertson, 1979. ill. and col. photos, 309 pp - hardbound, dust jacket.

EUR 14,50


37627 Johns, L.; Stevenson, V. The complete book of fruit. London, Angus & Robertson, 1979. ill. by Marianne Yamaguchi, col. plates, 309 pp - harcover, dust jacket.

EUR 14,50


17122 Jones, W.E. Genetics and horse breeding. Philadelphia, Lea & Febiger, 1982. ill, 660 pp - hardcover, library-signs.

EUR 85,00


28998 Jong, D.J. de; Beeke, H. Bladrollers in appel- en pereboomgaarden. Wilhelminadorp, Proefstation voor de Fruitteelt, 1982. Mededeling 19. 81 afb, 218 pp - softcover.

EUR 8,50


9124 Jong, E. de e.a. (red) Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur 1 - 1995. Architectura & Natura, 1996. 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


39319 Jong, E. de e.a. (red) Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken. Zutphen, Walburg, 1997. ill, 120 pp - softcover, oblong.

EUR 14,50


37383 Jong, E. de; Dominicus-van Soest, M. Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlande kunst, 15de tot 18de eeuw. Gent, Snoeck-Ducaju, 1996. ill, 148 platen, 244 pp - softcover.

EUR 17,50


39790 Jong, E., de; Schellekens, C. Het beeld buiten. Vier eeuwen tuinsculptuur in Nederland. Heino - Wijhe, Hannema-de Stuers Fundatie, 1994. Vele ill, 135 pp - softcover.

EUR 10,00


10064 Jong, J.A. de De teelt van granen. Drachten, 1986. ill, 206 pp.

EUR 5,00


10062 Jong, J.A. de Gras... Cultuur en conservering. Drachten, 1985. ill, 168 pp.

EUR 5,00


10063 Jong, J.A. de Modern graslandgebruik. Drachten, 1988. ill, 233 pp.

EUR 5,00


4117 Jong, L. de De Drentse boerderij. Assen, Provinciaal Museum van Drenthe, 1979. Museumfonds Publicatie 2, 80 pp + bijlagenmapje met 5 plattegronden.

EUR 17,50


25637 Jong, M.D. de Risico voor fruitbomen en inheemse bomen na bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) met loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum). Wageningen, 1988. Dissertatie WUR, 138 + 37 pp.

EUR 10,00


30745 Jong, S. de 17de eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse van een aantal bouwbestekken, afrekeningen en contracten van agrarische gebouwen. Arnhem, SHBO, 1988. SHBO-Monografieën 8. Met ill. en bestekken.

EUR 12,50


35847 [Jonker,L.] Harm. Boer'nlèv'n an de Riest. Zwolle, Tijl. 148 pp - gedec. linnen.

EUR 30,00


12477 Joode, T. de Landleven. Het boerenbestaan van toen. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1981. Foto's van Petyer Schütte, vele ill, 239 pp - stogomslag met scheurtje.

EUR 8,50


15278 Jorritsma, J. De wilde haver in Nederland. Wageningen, N.A.K., 1946. 60 pp - softcover.

EUR 14,50


38882 Jozephs, K. e.a. Boerenleven in Wanroij. Heemkundevereniging Wanrode's Heem, 2004. ill, 76 pp - softcover, zonder CD.

EUR 10,00


41880 Jurgens, S. Hooibergen in de gemeente Voorst. Stichting Luikenfonds Gemeente Voorst, 2994. vele ill, 192 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 24,50


37907 Jüttemann, H. Alte Bauernsägen in Schwarzwald und in den Alpenländern. Karlsruhe, G. Braun, 1984. Viele Abb, 248 S. - hardcover.

EUR 70,00


11849 Kalkmilchwaage 'Regula' verfasst von ing. K. Löbl. Prag, Maschinenfabrik Havelka $ Mész, 1933. 17 Abb, 19 S.

EUR 7,50


1905 Kalshoven, L.G.E.; Vecht, J. van der De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. 's Gravenhage, Van Hoeve, 1950/51. 2dln, 1065 pp.

EUR 45,00


3213 Kalshoven, L.G.E.; Vecht, J. van der De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. 's Gravenhage, Van Hoeve, 1950/1951. 2dln, 1065 pp.

EUR 45,00


15813 Kalshoven, L.G.E.; Laan, P.A. van der Pests of crops in Indonesia. Jakarta, P.T. Ichtiar - Van Hoeve, 1981. 493 fig (partly in col.), 701 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 225,00


34491 Kamemoto, H.; Kuehnle, A.R. Breeding anthuriums in Hawaii. Honolulu, University of Hawai'i Press, 1996. col. ill, 132 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


38302 Kamerlingh Onnes, A.H. Openbare wegen over particulieren grond. Leiden, IJdo, 1915. Dissertatie RUL. 148 pp - softcover.

EUR 10,00


44320 Kamermans, J.A. Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit. Wageningen, WUR, 1999. 404 pp - softcover.

EUR 12,50


2153 Kammen, A. van The occurrence of onfectious virus robonucleic acid in the ribosomal fraction from tobacco mosaic virus infected tobacco leaves. Wageningen, Veenman, 1963. Disseretation, UvA, 65p.

EUR 8,00


25744 Kamp, A.W. Naar 't land terug. Openluchtspel in twee afdeelingen. Assen, Van Gorcum, z.j. Geschreven voor den Nationonale Bond Landbouw en Maatschappij. Opevoerd op 16 juli 1935 op Nationale Landdag te Assen, 28 pp.

EUR 15,00


15878 Kamp, J.E. van Dien Hoetink. 'Bij benadering'. Biografie van een landbouw-juriste in crisis- en oorlogstijd. Groningen / Wageningen, NAHI, 2005. Historia Agriculturae 36. 391 pp - softcover.

EUR 15,00


7623 Kamphuis, H. Groninger borgen en Drentse havezaten. Zutphen, Walburg, 1995. Kleine Monumenten Reeks, ill, 176p.

EUR 8,50


29992 Kan, J.B. (vw.) Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der rijkslandbouwproefstations 1927. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1927. Ill, 136 pp - half linnen.

EUR 30,00


16444 Kanaries. Weesperkarspel, P. Sluis Pluimvee-, vee- en vogelvoederfabriek. Album met ingeplakte plaatjes, 16 pp - orgineel mapje met touwtje.

EUR 14,50


18097 Karel, E.H. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953 - 1970. Groningen / Wageningen, NAHI, 2005. Historia Agriculturae 37. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, Dissertatie RUG, ill, 400 pp.

EUR 18,50


33377 Kearney, Th.H. Date varieties and date culture in Tunis. Washington, U.S. Dept. of Agriculture, 1906. 52 fig, 10 plates, 110 pp - softcover. Original edition.

EUR 50,00


41445 Keestra, F.; Faber, A. Zuivelbereiding voor landbouwwinterscholen en veehouders. Zutphen, Thieme, 1942. 3e druk, 88 fig, 196 pp - gebonden.

EUR 12,50


12681 Keestra, W. Veefokkerij. Alkmaar, Coster & Zoon, 1898. Lezing gehouden te Bergen en Alkmaar in april 1898 op uitnoodiging van de Commissie tot verbetering van den Noordhollandschen veestapel voor Almaar e.o., 17 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 10,00


22740 Keg's thee-album 'Internationaal'. Zaandam, C. Keg, 1913. album, échte' eerste druk, 90 plaatjes - compleet, omslag versleten, enkele pagina's hebben kreukels, potloodkrassen op titelpagina.

EUR 40,00


29759 Keisers, J.Th. Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858 - 1992. 134 jaar plaatselijke landbouworganisatie. HML, Afdeling Haarlemmermeer, 1995. ill, 126 pp - hardcover, met losse kaart.

EUR 20,00


39460 Keller, H. Kleine Geschichte der Gartenkunst. Berlin, Parey. 79 Abb, 198 S. - hardcover.

EUR 10,00


12701 Kellner, O.; Haar, A.A. ter De voeding der landbouwhuisdieren. Maastricht, Leiter-Nypels, 1907. 666 pp - bibliotheekstempels.

EUR 17,00


3049 Kemmers, W.; Gijsberts, L. CBT 75 jaar. Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland. Zoetermeer, CBT, 1992. Ill, 189 pp - gebonden.

EUR 12,50


1969 Kemmers, W.H. (red) Van crisis tot kracht. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfenzeventig-jarig bestaan van de bond Westland, 1889-1964. Bond Westland, 1964. Enkele ill, 218 pp - linnen.

EUR 15,00


11622 Kerckhoff, E. van Oud-Italiaanse villa's, tuinen en parken. Rotterdam, Brusse, 1923. 62 afb. buiten den tekst, 62 pp - linnen.

EUR 10,00


9584 Kesler, B.; Vlist, M. van der Een tuin belicht. Planvorming in het spanningsveld van participatie en vormgeving. Utrecht / Wageningen, Landelijke Vereniging Centraal Wonen, 1989. ill, 96 pp - softcover.

EUR 7,00


39318 Keswick, M. The Chinese garden. History, art & architecture. London, Academy Editions, 1986. 214 ill, 216 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


11065 Ketelaars, E.H. Historie van de Nederlandse pluimveehouderij. Van kippenboer tot specialist. Barneveld, BDU, 1992. ill, 270 pp - linnen, stofomslag, bibliotheekstickers.

EUR 20,00


4121 Keuning, H.J. Kaleidoscoop der Nederlandse Landschappen. De regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief. 's Gravenhage, Nijhoff, 1979. 290 pp.

EUR 12,00


17795 Keuringsboek Paarden en Rundvee. Utrecht, 's Rijks Veeartsenijschool. Zoötechnische Afdeeling. Beoordelingsformulieren met oefenings puntenschalen.

EUR 7,50


12000 Kidder Jr., J.E. Japanese temples. Sculpture, paintings, gardens and architecture. London, Thames and Hudson, 1964. many ill, 554 pp.

EUR 85,00


34531 Kiers, A.M. Endive, chicory, and their wild relatives: A systematic and phylogenetic study of Cichorium (Asteraceae). Leiden, 2000. Dissertation RUL.ill, plates, 77 pp.

EUR 9,00


11138 Kijk op koöperatie 1973. Den Haag, NCR, 1974. aktiviteiten en ontwikkelingenvan in de nationale coöperatieve raad voor land- en tuinbouw gebundelde organisaties, ill, 109 pp.

EUR 5,00


36037 Kila, J.D.; Bos, H.D.E. (red.) Tekeningen van boerderijen in Koedijk door Gerrit Kooyman (1880/1958). Historische Vereniging Alkmaar, 2003. z.p. - geniet.

EUR 10,00


1870 Kint, Ph. Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850. Amsterdam, VU Uitgeverij, 1989. Proefschrift, 459 pp - softcover.

EUR 15,00


16138 Kirby, R.H. Vegetable fibres. Botany, Cultivation, and Utilization. London / New York, Leonard Hill / Interscience Publishers, 1963. World Crops Series. Some ill, 464 pp - cloth.

EUR 27,50


24112 Kißling, R. Handbuch der Tabakkunde, des Tabakbaues und der Tabakfabrikation. Berlin, Parey, 1905. 96 Fig, 368 S. - gebunden.

EUR 40,00


36551 Klápste, J. (ed.) The rural house from the migration period to the oldest still standing buildings. Prague, Památky Archeologiké, 2002. Ruralia IV. Supplementum 15. Many ill, 362 pp - softcover.

EUR 35,00


6788 Klaver, I. Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Nijmegen, SUN, 1974. Sunschrift 71, 247p.

EUR 8,50


886 Kleene, P. H van; Albada; Bouvy, E; ea Rafels. Wageningse Studenten Pers, 1963.

EUR 7,00


30615 Klein, E. Die historischen Pflüge. Die Hohenheimer Sammlung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen. Ein kritischer Katalog. Stuttgart, Fischer, 1967. 454 Abb, 230 S. - leinen.

EUR 40,00


23377 Kleinpenning, J.M.G. Geografie van de landbouw. Utrecht, 1968. Aula 373, 364 pp.

EUR 6,00


26000 Klep, L. 90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau 1916 - 1918. Wageningen, Wagenings Universiteits Fonds, 2008. ill, 48 pp - karton.

EUR 12,50


23095 Klep, L.F.M. (red.) Mythen & Sagen rond de varkenshouderij. Wageningen, WUR. Denktank varkenshouderij, 46 pp.

EUR 9,00


21000 Klep, L. Voorbeelden van de Wageningse aanpak: systeembenadering, interdisciplinair, interactief en innovatief. Wageningen, Werkgroep Dos, Wageningen UR, 2003. 56 pp - softcover.

EUR 8,00


5848 Klep, P.M.M. Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900. Nijmegen, SUN, 1981. 575 pp - paperback.

EUR 10,00


38800 Klep, P.M.M. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse kempen en de Baronie van Breda, 1750 - 1850. Tilburg, Zuidelijk Historisch Contact, 1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXVI. 211 pp - linnen.

EUR 8,50


10989 Kligman, A.M. Handbook of Mushroom Culture. 1950, Swayne, J.B., Kennet Square, Pa. 2nd ed, 115 fig,356 pp.

EUR 17,50


4747 Klijnhout, C.C. Een eeuw Hollandsch Boerenleven. Hollandsche maatschappij van Landbouw, 1947. Gedenkboek bij 100 jaar HMvL, foto's, 288 pp - linnen.

EUR 10,00


14841 Klingborg, A. The ever changing garden. Man's search for harmony in garden design. The lanthorn Press, 1988. 189 ill, 183 pp.

EUR 27,50


5779 Klink, E. van Aspects of productivity of traditionally managed Barotse cattle in the Western Province of Zambia. Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1994. Dissertation WUR, 227p.

EUR 6,00


8624 Klomp, H.; Wiebes, J.T. Sluipwespen in relatie tot hun gastheren. Wageningen, Pudoc, 1979. 71 fig, 198 pp.

EUR 8,50


26534 Kluyver, H.N. De bisamrat. Wageningen, Veenman, 1937. Verslagen en Mededeelingen van den PD 85. 5 fig, 7 afb, 32 pp.

EUR 9,00


26531 Kluyver, H.N. Vogelverschrikkers en andere afweermiddelen tegen vogelschade. Wageningen, Veenman, 1941. Verslagen en Mededeelingen van den PD 96. 3 platen, 12 pp.

EUR 8,00


12689 Knauer, F. Das Zukunfts-Schaf Norddeutschlands. Berlin, Wiegandt & Hempel, 1872. 3. Aufl, 50 pp - bibiothekexemplar.

EUR 10,00


37681 Kniese, L. Einführung in das gärtnerische Planzeichnen und Nivellieren. Berlin, Gärtnerei-Fachblatt, 1928. 60 Abb, 62 S. - halb Leinen, oblong.

EUR 24,50


33127 Knoop, J.H. Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Amsterdam en Dordrecht, Allart, Holtrop, De Leeuw en Krap, 1790. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. [New edition of Pomologia] 3 vol. in one. (8), 36; (4), 70; amd (4), 87, (1), (4) pp with 39 handcoloured folded engraved plates.

EUR 2.750,00


38760 Knuttel, W.P.C.; Bernard, J.H. Inventarisatie ter bepaling van waardevolle boerderijstroken in het veenweidegebied van Zuid-Holland. Zuid-Holland, Provinciale Planologische Dienst, 1978. 62 ill, 93 pp - A4, softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


33342 Koch,L. Cassaveselectie. Wageningen, Veenman, 1934. Dissertatie WUR. 29 foto's, 71 pp plus bijlagen - linnen.

EUR 15,00


1849 Kocks, G.H.; Poel, J.M.G. van der Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Een heruitgave, deel I. Groningen. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1979.

EUR 25,00

Heruitgave diverse artikelen 1839-1871


1850 Kocks, G.H.; Poel, J.M.G. van der Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Een heruitgave, deel II. Overige provincies. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1981.

EUR 14,50

Heruitgave diverse artikelen 1834-1870


5442 Koeckhoven, B.W.M. (vw) Viering van het eeuwfeest van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Den Haag, KNBTB, 1996. 31 pp.

EUR 5,00


20473 Koekebakker, F/Ae. Landbouwcode voor het klasseren van landbouwliteratuur. Wageningen, Pudoc, 1962. 2e druk, 88 pp.

EUR 8,00


902 Koekoek, H Commentaar van Koekoek op het boekje 'boer Koekoek'. Vrije Boer, [1966 ca]. 72 pp.

EUR 8,50


26551 Koeman, C. Naamlijst van siergewassen. 's-Gravenhage, Directie van den Landbouw, 1940. Mededeelingen van den tuinbouw-voorlichtingsdienst 21, 114 pp.

EUR 12,50


3231 Kok, G.A. de Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing. ZLM, 1965. ill, 212 pp - linnen.

EUR 14,50


36510 Kok, H. de Boer en boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Noordeloos, Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijheerenlanden, 2003. Vele ill, 351 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 30,00


36118 Kok, J. e.a. Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw. Groningen, NAHI, 1999. Historia Agriculturae 29. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, enige ill, 257 pp - softcover.

EUR 15,00


3295 Kok, J. Grepen uit het verleden in de Groninger veenkoloniën. Wageningen, Veenman, 1948. Agronomisch-historische bijdragen 1, 153p.

EUR 14,50


5567 Kok, J. Veenkoloniale boerenbond. Gedenkboek 1903-1928. Veendam, 1928. ill, 101 pp.

EUR 20,00


29136 Koning, C.J. Biologische und biochemische Studien über Milch. Zweites Heft. Leipzig, M. Heinsius Nachfolger, 1908. 2 tafeln, 98 S.

EUR 14,50


4373 Koning, H.C. Het winden der slingerplanten. Utrecht, Schotanus & Jens, 1933. proefschrift RUU, 74 pp - softcover.

EUR 12,50


31523 Koning, J. U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952 - 2002. Giessen, Hak. ill, 1168 pp - half linnen, leeslint.

EUR 17,50


28167 Koning, N. The failure of agrarian capitalism. Agrarian politics in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and the United States 1846 - 1919. Wageningen, 1994. Dissertation WUR.

EUR 75,00


11354 Kooij, P. e.a. De actualiteit van de agrarische geschiedenis. Groningen, NAHI, 2000. Historia Agriculturae 30. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 194 pp - softcover.

EUR 8,50


18096 Kooij, P.; Paping, R. Where the twain meet again. New results of the Dutch-Russian project on regional development 1750 - 1917. Groningen / Wageningen, NAHI, 2004. Historia Agriculturae 34. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 298 pp.

EUR 17,50


12081 Kooistra - Van der Lelie, A. Rabobank Ermelo-Harderwijk 75 jaar. Harderwijk, 1990. ill, 57 pp.

EUR 8,00


15753 Kooistra, U. (vw.) De brochure Blink beoordeeld. Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland, 1930. Brochure, 16 pp.

EUR 5,00


3134 Koolmees, P.A. Symbolen van openbare hygiëne. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940. Rotterdam, Erasmus Publishing, 1997. Dissertatie RUU. ill,309 pp - softcover.

EUR 27,50


3136 Koolmees, P.A. Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985. Utrecht, St. Histosearch, 1991. i.o.v. KNMD, 136p.

EUR 22,50


36553 Koorevaar, T. Rapport archeologisch onderzoek onder de boerderij Dorpsstraat 16 te Bleskensgraaf. AWN Lek- en Merwedestreek, 1995. 14 afb, 29 pp - A4, softcover.

EUR 7,50


26553 Koot, Y. van De fusariumziekte van komkommer en meloen. 's-Gravenhage, Directie van den Landbouw, 1940. Mededeelingen van den tuinbouw-voorlichtingsdienst 42, 12 afb, 85 pp.

EUR 8,50


25613 Kooy, G.A. e.a. Gemengde bedrijvigheid. een kwart eeuw Wageningse sociologie (1946 - 1971). Wageningen, Landbouwhogeschool / Veenman, 1971. Enkele ill, 263 pp/.

EUR 10,00


3335 Kooy, G.A. De oude samenwoning op het nieuwe platteland. Een studie over de familiehuishouding in de agrarische Achterhoek. Assen, Van Gorcum / Prakke, 1959. 236 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


15238 Kooy, G.A. Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. Wageningen, Afd. Sociologie en Sociografie, 1965. Mededelingen LH 65-7, 173 pp - linnen.

EUR 12,50


36437 Koppel, V. van de; Rowaan, P.A. Theezaadolie. Amsterdam, De Bussy, 1937. Berichten Koloniaal Instituut 121. 14 pp - softcover.

EUR 6,00


23376 Korsten, J.; Duffhues, T. Ondernemen in kruiden. Kruiden- en groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997. Uden, 1997. ill, 95 pp - hardcover.

EUR 17,50


2055 Korteweg, A. Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van landbouw 1944-1969. [Goes], ZLM, 1982. 632 pp.

EUR 37,50


26862 Koster, A. De groene omgeving. een bijdrage aan een gezonde samenleving. Haarlem, Schuyt, 1994. Vele ill, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


13836 Koster, A. Openbaar groen op ecologische grondslag. Wageningen, 2001. Dissertatie WUR, 264 pp.

EUR 22,50


5592 Koster, E. Natuur onder architectuur. INB-DLO Wageningen. Architect Stefan Behnisch. Haarlem, Schuyt & Co, 1998. Vele ill, 199 pp - hardcover, in cassette.

EUR 14,50


27972 Kotte, W. Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und ihre Bekämpfung. Berlin, Parey, 1952. 2. Aufl., 8 farb. Tafeln, 186 Abb, 280 S. - leinen, Bibliotkek-sticker.

EUR 10,00


40047 Kowal, J.M.; Knabe, D.T. An Agroclimatological Atlas of the Northern States of Nigeria. Zaria, Ahmadu Bello University Press, 1972. 111 pp and 16 big folding maps - hardcover, oblong.

EUR 40,00


8006 Kraaij, G.J. Verspreiding van bloedgroepen in het Nederlandse zwartbonte rundvee. Een onderzoek naar de frequenties van bloedgroepen en naar enige factoren, die de frequenties beïnvloeden. Wageningen, Veenman, 1967. Dissertatie WUR, 127 pp.

EUR 7,00


16112 Kraal, A. (vw.) De Nederlandse landbouw in een groeiende economie. 's-Gravenhage, LEI, 1965. 2e druk, 137 pp - linnen.

EUR 8,50


17471 Krafft, G. Die Ackerbaulehre. Berlin, Wiegandr, Hempel & Parey, 1876. Lehrbuch der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage 1, 313 Textabb, 1 Tafel, 316 S - Bibliothekstempel.

EUR 28,50


12664 Krafft, G. Die Thierzuchtlehre. Berlin, Wiegandr, Hempel & Parey, 1876. Lehrbuch der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage 3, 209 Textabb, 315 S - Bibliothekstempel.

EUR 30,00


4828 Krafft, G. Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon. Berlin, Parey, 1910. 4. Aufl., 60 porträts, 1250 Abb.

EUR 125,00


11039 Krafft, G. Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon. Berlin, Parey, 1900. 3. Aufl., 1126 Abb - library-stamps.

EUR 120,00


15875 Krajenbrink, E.J. Het Landbouwschap. 'Zelfgedragen verantwoordelijkheid' in de land- en tuinbouw 1945 - 2001. 2001. ill, 464 pp - hardcover.

EUR 10,00


35844 Kramer, H. e.a. Plantenlijst 1008 - 2009. Ede, De Hessenhof. Enige ill, 244 pp - softcover.

EUR 7,50


38175 Krause, W. (ed.) Application of vegetation science to grassland husbandry. The Hague, Junk, 1977. handbook of Vegetation Science XIII. Some ill, 535 pp - cloth, dust jacket.

EUR 60,00


41949 Kreuger, F.H. De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde. Diemen, Veen Magazines, 2007. ill, 167 pp - paperback.

EUR 8,50


23305 Krips - van der Laan, H.M.F. Praktijk als antwoord: S.L. Louwes en het landbouwcrisisbeleid. Groningen, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 1985. Historia Agriculturae 16, 117 pp - softcover.

EUR 15,00


16019 Kroft, W.G. van der, e.a. Verslagen van buitenlandse reizen. 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1921. Verslagen en Mededeelingen 1921-5, 8 afb, 118 pp.

EUR 15,00


38004 Kroll, R. De groenteteelt in Belgisch-Congo. Brussel, Ministerie van Koloniën, 1957. ill, 134 pp - softcover.

EUR 12,50


30507 Kroon, H.M. (vz. red.) Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs. 's Rijks Veeartsenijschool. Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821- 1921. Utrecht, De Senaat, 1921. Groot uitslaand vakkenoverzicht, 81 ill, 286 pp - softcover.

EUR 50,00


17154 Kroon, H.M. De opleiding der hoefsmeden in Nederland. 1909. Overdruk uit het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde 1 mei 1910, Aflevering 9. 18 pp.

EUR 7,00


17156 Kroon, H.M. De witte lijn in den hoef. 1915. Overdruk uit het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde 15 december 1915, aflevering 24. 6 fig, 7 pp.

EUR 7,50


37371 Krüger, Fr.; Rörig, G. Die Krankheiten und beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des Gartenbaues. Stuttgart, Ulmer, 1908. 212 S. und 4 farb. Tafeln - dek. Leinen.

EUR 12,50


35395 Kruijsen, B. Asperges in olieverf. Een koninklijke groente in de zeventiende eeuw. Zwolle, Waanders, 2005. Catalogus Limburgs Museum. Vele ill. en platen, 168 pp - softcover.

EUR 10,00


13163 Kruithof, A. Fabrieken Bond Mensen. 1956. Gedenkschrift bij 50 jaar Bond van op coöperatieve grondslag werkende Zuivelfabrieken in Noordholland, foto's van o.a. Cas Oorthuys, 80 pp.

EUR 8,50


7750 Kruyk, P.A. Vijftig jaar Westlandse bloemen. Hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte. Honselersdijk, CCWS, 1973. vele foto's, 375 pp.

EUR 18,50


37316 Kuck, L. The world of Japanese garden. From Chinese origins to modern landscape art. New York, Weatherhill, 1980. 2nd ed.205 ill, 414 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


33344 Kuhlmeijer, H.J. Nationale of internationale katoenpolitiek. Arnhem, Gouda Quint, 1953. 215 pp - linnen.

EUR 9,00


38184 Kühnemann, H. Geiten houden. Baarn, Tirion, 2003. Praktische kleinveebibliotheek.

EUR 9,00


36722 Kühnemann, H. Schapen houden. Baarn, Tirion Natuur, 2003. Praktische kleinveebibliotheek. Ill, 92 pp - hardcover.

EUR 8,50


20059 Kuier. H. e.a. Hoe ver is mijn heide ... Meppel, [2000]. Uitgave bij 50 jaar Stichting 'Het Drentse Heideschaap' schaapskudde Ruinen.

EUR 7,00


8879 Kuijk, G.A. Uitstapjes op tuinbouwgebied. Arnhem, A.L. van der Meer, 1898. 186 pp.

EUR 17,50


14481 Kuperus, G. Het cultuurlandschap van West-Soembawa. Wolters, Groningen, 1936. Dissertatie RUU, 16 foto's, 220 pp + twee kaarten en twee tabellen - achterflap los.

EUR 27,50


15874 Kuperus, J.A. Honderd jaar bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-1913). [1959]. Overdruk uit Historia Agriculturae VI. 3 uitslaande kaarten, 157 pp - linnen.

EUR 27,50


25649 Kurpershoek, E.; Berg, H. van den Zorgvlied. De gerschiedenis van een begraafplaats. Amsterdam, D'Arts, 1995. Fotoboek, 115 pp - softcover, oblong.

EUR 27,50


16943 Kutscher, H. Plan- und Situationszeichnen. Vorlagen zum Gebrauche für Landwirte und landwirtschaftliche Lehranstalten. Berlin, Parey, 1892. Thaer-Bibliothek. 50 S. + 24 Farbendrucktafeln - Bibliothek-Nummer.

EUR 21,50


38802 Kuys, J.; Schoenmakers, J.T. Landpachten in Holland, 1500 - 1650. Amsterdam, Historisch Seminarium UvA, 1981. 78 pp - softcover.

EUR 9,00


1875 L'Agriculture aux Pays-Bas. La Haye, Ministère de l'agriculture et des Pêcheries, 1937. 195 pp + carte dépliante.

EUR 17,50


9299 La vie à la Campagne. Chasse, pêche, courses, haras, nouvelles, beaux-arts. Paris, Furrne. 10 planches, nombreuses gravures en texte, 387 pp.

EUR 110,00


42547 Laaij, J. Het boek van 'De denneboom' over veeziekten, geneesmiddelen, veeverloskunde, ouderdomskennis, enz. Rotterdam, Laboratorium De Denneboom, 1926. ill, 31 pp plus foto's - linnen.

EUR 14,50


39055 Laenen, M. Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk. Brussel, Ludion, 1992. Serioe Culturala Nostra / Musea in België. Vele afb, 124 pp - softcover.

EUR 8,50


40462 Laere, R. van Driek. 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zicht en zessie maaide, stijf en oud werd. Stichting Kek Liemt, 1986. vele foto's, 258 pp - linnen.

EUR 12,50


3407 Laere, R. van Marinus. Liempde, St. Kêk Liemt, 1990. 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen, 'kwelen', 'n paddescheet en andere ongemakken, 179p.

EUR 16,00


37289 Laere, S. van Aardbeien. Verleidelijk lekker. Leuven, Davidsfonds, 2006. Vele ill. in kleur, 136 pp - hardcover.

EUR 8,50


17324 Lambrechts, J. Koppelen, kweken en spelen. De kunst in de duivensport. Deventer, Kluwer, 1970. 175 pp.

EUR 8,50


17323 Lambrechts, J. Rasverbetering van postduiven. Deventer, Kluwer, 1971. 152 pp.

EUR 8,50


6694 Lambrechts, J. Van ei tot kampioen. Deventer, Kluwer, 1965. 146p.

EUR 8,50


33687 lampeter, W. Unkräuter und Saatguterzeugung. Berlin, Akademie-Verlag, 1962. Anleitung zum Erkennen sowie Hinweise zur Beurteilung und Bekämpfung der häufigsten Fremdarten und der wichtigsten Samenunkräuter. 35 tafeln, 44 Abb, 241 S. - Leinen. Mit Beilage.

EUR 10,00


31575 Landbouw. Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch-Indië. Buitenzorg, Archipel, 1925-1935. Eerste elf jaargangen plus de index op de jaarhangen 1 (1925-'26) tot en met XII (1936). Gebonden, één rig beschadigd.

EUR 300,00


2737 Landbouwgids 1952. Den Haag, SDU. 536 pp.

EUR 10,00


2740 Landbouwgids 1955. Den Haag, SDU. 618p.

EUR 8,00


2741 Landbouwgids 1956. Den Haag, SDU. 647p.

EUR 8,00


2742 Landbouwgids 1957. Den Haag, SDU. 672p.

EUR 8,00


2743 Landbouwgids 1958. Den Haag, SDU. 672p.

EUR 8,00


2744 Landbouwgids 1959. Den Haag, SDU. 676p.

EUR 8,00


2745 Landbouwgids 1960. Den Haag, SDU. 676p.

EUR 8,00


2746 Landbouwgids 1961. Den Haag, SDU. 671p.

EUR 8,00


2747 Landbouwgids 1962. Den Haag, SDU. 656p.

EUR 8,00


2749 Landbouwgids 1964. Den Haag, SDU. 640p.

EUR 8,00


2750 Landbouwgids 1965. Den Haag, SDU. 612p.

EUR 8,00


2751 Landbouwgids 1966. Den Haag, SDU. 624p.

EUR 8,00


2752 Landbouwgids 1967. Den Haag, SDU. 487p.

EUR 8,00


2753 Landbouwgids 1968. Den Haag, SDU. 496p.

EUR 8,00


2754 Landbouwgids 1969. Den Haag, SDU. 488p.

EUR 8,00


2755 Landbouwgids 1970. Den Haag, SDU. 512p.

EUR 8,00


2756 Landbouwgids 1971. Den Haag, SDU. 512p.

EUR 8,00


7596 Landelijk wonen. Leuven, Boerinnenbond. zesde uitgave, 186p.

EUR 20,00

archi


34683 Landing, J.E. American essence. A history of the Peppermint and Spearmint industry in the United States. Kalamazoo Public Museum, 1969. maps, 60 fig, 244 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


39529 Landman, W. De appel van Eden tot heden. Emmen, Noorder Dierenpark, z.j. 34 pp - softcover.

EUR 7,00


5975 Landwehr, J. Atlas van de Nederlandse grassen en een aantal alternatieven en gekweekte soorten. Zutphen, Thieme, 1976. KNNV 20, 207 platen, 362 pp - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 25,00


20586 Landwehr, J. Tekenen van bomen en heesters. Potloodstudies voor tuintekenaars, leerlingen van tuintekencursussen en bouwkundigen. Amsterdam, Ahrend, 1950. 16 pp + 69 fig.

EUR 45,00


36089 Lange, A.G. De Horden near Wijk bij Duurstede. Plant remains from a native settlement at the Roman frontier. A numerical approach. Amersfoort, ROB, 1990. Nederlandse Oudheden 13. figs, 166 pp - softcover.

EUR 17,50


39765 Lange, W. Gartengestaltung der Neuzeit. Leipzig, J.J. Weber, 1919. 4. Aufl. 309 Abb, 16 Tafeln, 462 S. - gebunden.

EUR 30,00


11116 Langenhuyzen, T. Van den eerlijken handel. Een eeuw coöperatieve veehandel en vleesverwerking: Encebe Boxtel in historisch perspectief. Boxtel, Encebe, 1989. ill, 190 pp.

EUR 18,50


15185 Langenhuyzen, T. Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss. Oss, 1988. ill, 147 pp - softcover.

EUR 12,50


5155 Laren, A.J. van Decoratieve tuinbeplanting. Tuinboek voor vaklieden en liefhebbers. Amsterdam, Van Campen, 1922. 2e dr, 312p - linnen, schutblad ontbreekt.

EUR 17,50


25107 Laren, A.J. van De wilde plant in de moderne tuinkunst. Overveen en Wassenaar, NV Kweekerijen 'Duinvoet en Teunisbloem', z.j. Overdruk uit Natura (NNV), ill, 72 pp.

EUR 9,00


37661 Laren. A.J. van (red.) Gedenkboek der Xe groote keuring der Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde gehouden door de Afdeeling Amsterdam en Omstreken in samenwerking met de Vaste Keuringscommissie in het Concenrtgebouw te Amsterdam 25-29 Sept. 1918. Amsterdam, van Kreveld, 1918. 39 pp en vele foto's - gedec. softcover, oblong.

EUR 60,00


39284 Larson, R.A. Production of florist azaleas. Portland, Timber Press, 1993. 26 col. fig, 136 pp - softcover.

EUR 14,50


3166 Laur, E. Der Schweizer Bauer, seine Heimat und sein Werk. Festgabe zum fünfzigjährigen Bestehen des Schweizerischen Bauernverbandes dem Schweizervolk und seinen Behörden gewidmet. Bern, Schweizerischen Bauernverband, 1947. 808p.

EUR 39,00


16866 Lavalle, A. Die Margarine-Gesetzgebung und ihre Entwicklung in den einzelnen Cultuurstaten. Bremen, M. Heinsius Nachfolger, 1896. 7 Tafeln in Frarbendruck, 15 Textill, 264 S. - mit einer vergleichenden Uebersichtstabelle.

EUR 35,00


29756 Lawson, D. Hand to the plough. Old farm tools and machinery in pictures. Sevenoaks, Ashgrove Press, 1982. 148 pictures, n.p. - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


37393 Le Poste, P. Opwindende gerechten. Een unieke serie zinnenprikkelende schotels gefotgrafeerd door David Thorpe. Hazerswoude, Mondria, 1983. z.p. - softcover.

EUR 7,50


16779 Le Roy Ladurie, E. De boeren van de Languedoc. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 326 pp - paperback.

EUR 10,00


43335 Le Roy Ladurie, E. The French peasantry 1450 - 1660. Berkeley, University of California Press, 1987. 447 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


25412 Leclerc, J.M.J. Traité de drainage ou lettres sur l'assainissement des terrains humides. Bruxelles, A. jam,ar. 1 planche, 38 fig, 123 pp - estampille de bibl.

EUR 35,00


7914 Leclercq, W.L. Limburg. Land en Menschen. Amsterdam, Van kampen. 212 foto's, 177 pp.

EUR 15,00


31231 Ledeboer, F.G. De ervarene Paardenkooper. Eene aanwijzing, om de Paarden te onderzoeken en te beproeven, alle gebreken en slechte hoedanigheden derzelve te erkennen, en ontdekking der kunsten, waardoor de mismaaktheden dezer dieren bedekt worden. Een Hand- en Hulpboekje voor elken Paardenkooper. Groningen, M. Smit, 1842. Met voorwoord van D. van Setten - zeer kapot rugje, inwendig prima.

EUR 185,00


41570 Lee, N. van der; Teunis, M. Boerderij De Eenhoorn. Een monument in de Beemster. Haar eigenaars en bewoners. Pancras, Geneaboek, 1999. vele ill, 157 pp - hardcover.

EUR 22,50


25408 Leent, F.H. van Handleiding bij het chemisch onderzoek van boter en kaas. Overdruk, pp 307-357, 7 fig - opnieuw ingebonden.

EUR 7,00


36523 Leffers-Dekker, S.; Buuren, A. van De buitenplaats Sparrendaal te Driebergen. Een park op historische grondslag. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1975. 'Scriptie over een doctoraalstudie'. Vele ill, uitslaande kaarten, 174 pp - A4, softcover, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


35697 Legel, S. Tropical forage legumes and grasses. Berlin, DLV, 1990. 91 ill,335 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


16939 Lehmann, C. Emil Wolff"s rationelle Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere auf Grundlage der neueren tierpsychologischen Forschungen gemeinverständlicher Leitfaden der Fütterungslehre. Berlin, Parey, 1899. Thaer-Bibliothek. 7. Aufl, 253 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 10,00


11060 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Lankwarden, E.J.; Blink, N.H.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Landbouw-Almanak: 1935. Zwolle, Tjeenk Willink, 1935. 88e jaargang, 297 pp.

EUR 35,00


18006 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, W.J.; Otten, J.M.L.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1949. Zwolle, Tjeenk Willink, 1949. 102e jaargang, 299 pp.

EUR 22,50


18007 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, e.a. Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1950. Zwolle, Tjeenk Willink, 1950. 103e jaargang, 249 pp - bibliotheek-exemplaar.

EUR 20,00


18008 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, e.a. Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1954. Zwolle, Tjeenk Willink, 1954. 107e jaargang, 303 pp.

EUR 22,50


18009 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, e.a. Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1959. Zwolle, Tjeenk Willink, 1959. 112e jaargang, 389 pp.

EUR 22,50


18010 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, W.J.; Otten, J.M.L.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Nederlandsche Landbouw-Almanak voor 1944. Zwolle, Tjeenk Willink, 1944. 97e jaargang, 272 pp - bibliotheekexemplaat.

EUR 22,50


18034 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Dewez, e.a. Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1953. Zwolle, Tjeenk Willink, 1953. 106e jaargang, 338 pp.

EUR 22,50


19580 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Lankwarden, E.J.; Blink, N.H.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Almanak voor den Frieschen landman voor het jaar 1887. Zwolle, Tjeenk Willink. Veertigste jaar. uitgegevn door directeur en leeraren der Rijks Landbouwschool. 162 pp + agenda.

EUR 40,00


29120 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Lankwarden, E.J.; Blink, N.H.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Landbouw-Almanak: 1932. Zwolle, Tjeenk Willink, 1935. 85e jaargang, 321 pp.

EUR 37,50


33518 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Landbouw-Almanak: 1946. Zwolle, Tjeenk Willink. 99e jaargang, 268 pp.

EUR 30,00


38685 Leignes Bakhoven, H.G.A.; Blink, N.H.; Riel, J.A. van Dr. Staring's Landbouw-Almanak: 1948. Zwolle, Tjeenk Willink. 101e jaargang, 352 pp.

EUR 27,50


3702 Lemmens, G. (sam.) Het Valkhof te Nijmegen. Nijmegen, Commanderie van St. Jan, 1980. Catalogie van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 3, 214 pp.

EUR 21,00


3812 Lemmens, R.H.M.J. Prosea. Basic list of species and commodity grouping. Version 1. Wageningen, Prosea, 1989. Plant Resources of South-East Asia, 147 pp + commodity groups.

EUR 5,00


3819 Lemmens, R.H.M.J.; Wulijarni-Soetjipto, N. (eds.) Prosea 3. Dye and tannin-producing plants. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1992. Plant Resources of South-East Asia, 195 pp - hardcover.

EUR 27,50


6361 Lemmens, R.H.M.J.; Soerianegara, I.; Wong, W.C. Prosea 5 (2) Timber trees: Minor commercial timbers. Wageningen, Prosea, 1995. Plant Resources of South-East Asia, 655 pp - hardcover. librarymarks.

EUR 30,00


11634 Lemmens, R.H.M.J.; Wulijarni-Soetjipto, N. (eds.) Prosea 03. Dye and tannin-producing plants. Bogor, Indonesia, 1992. Plant Resources of South-East Asia, 195 pp - paperback.

EUR 22,50


7704 Lemmers, R.H.M.J. and N. Bunyapraphatsara (ed) Prosea 12 (3) Medicinal and poisonous plants 3. Leiden, Backhuys, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 664 pp - hardcover.

EUR 50,00


11647 Lemmers, R.H.M.J. and N. Bunyapraphatsara (ed) Prosea 012 (3) Medicinal and poisonous plants 3. Bogor, Indonesia, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 664 pp - paperback.

EUR 65,00


39762 Lennox-Boyd, A. e.a. Traditional English gardens. Londson, Weidenfeld and Nicolson, 1987. many col. phot, 160 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 8,50


39339 Lenstra-van Ingen Schenau, C.F. Tuinen van A-Z - 26 voorbeelden. Stichting Bouwcentrum, 1978. 48 pp - geniet, softcover.

EUR 14,50


17330 Lentjes, M. De Arnhemse Koeienparade. Arnhem Promotion, 2000. vele ill, 68 pp - hardcover.

EUR 7,50


25844 Lenz, H. Mit dem Pferd durch die Zeiten. Berlin, VEB, 1973. ill, 127 S. - leinen, Umschlag.

EUR 8,50


30530 Lerche, G. (ed.) Axel Steensberg. 1st June 1976. Cartias Romana. The concept of culture. Copenhagen, National Museum of Denmark, 1976. ill, 111 pp - softcover, dust jacket.

EUR 12,50


30553 Leser, P. Entstehung und Verbreitung des Pfluges. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1931. Anthropos Etnologische Bibliothek 3. 351 Abb, 22 Tafeln, 676 S.

EUR 65,00


39513 Lestrieux, E. de Tuinen van Elisabeth de Lestrieux. Warnsveld, Terra, 1994. Vele foto's en ill.127 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


36141 Leuwen, A. van Gezondheidsleer van het vee ten dienste van ontwikkelde veehouders. Leeuwarden, Meijer en Schaafsma, 1915. Ill, 256 pp - softcover.

EUR 15,00


33673 Lewis, G.P.; Owen, P.E. Legumes of the Ilha de Maracá. Kew, Royal Botanical Gardens, 1989. 8 plates, 7 fig, 95 pp - softcover.

EUR 14,50


11040 Lewis, H.R. Productive poultry husbandry. A complete text dealing with the principles and practices involved in the management of poultry. Philadeplhia & London, Lippincott, 1919. Lippincott's Fram Manuals,3 th ed, 363 ill, 574 pp.

EUR 20,00


33636 Liberty Hyde Bailey Hortorium Hortus third. A concise dictionary of plants cultivated in the United States and Canada. New York / London, MacMillan / Collier macMillan, 1976. ill, 1290 pp - cloth, dust jacket.

EUR 35,00


2145 Liem, A.S.N. De invloed van auxine, tryptofaan en enige anorganische zouten op de infectie van Nicotiana Glutinosa met tabaksmozaïekvirus. Wageningen, Pudoc, 1963. 46 pp.

EUR 7,50


9741 Lieshout, J. van En de boer, hij gardeniert voort ... Grubbenvorst, Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland, ZON, 1991. De geschiedenis van de Coöperatieve Veiling-Vereeniging (1915-1946) en de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (1946-1990), ill, 422 pp.

EUR 22,50


30442 [Liger, L.] La nouvelle maison rustique, ou économie générale de tous les biens de campagne. La manière de les entretenir et de les multiplier. Paris, La Veuve Savoye, 1775/. 10me ed. Deux volumes. Beaucoup d'ill. 916 et 918 pp - plein veau.

EUR 450,00


5903 Ligne, Prince C.J. de Coup d'oeil at Beloeil and a great number of European gardens. Berkeley - Los Angeles - Oxford, University of California, 1991. 295p.

EUR 50,00


18102 Lindenberg, Johs. E. Vereeniging ter bevordering van landbouw en nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841 - 1941. Leens, 1941. ill, 304 pp - linnen - bibliotheekstempels.

EUR 25,00


16951 Lintner, Grundriß der Bierbrauerei. Berlin, Parey, 1910. Thaer-Bibliothek. 4. Aufl, 20 Abb, 192 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 30,00


27996 Lioe Hong, H. Penjakit tebu di Indonesia. Pasuran, balai Penjeldikan Perusahaan Gula, 1960. Proefstation voor de Java-suikerindustrie. 26 (col.) plates, 120 pp - cloth.

EUR 20,00


37888 Lips, J. Glossarium witlof. Merelbeke, Rijksstation voor Landbouwtechniek, 1991. 282 pp - softcover.

EUR 45,00


39772 Lisman, A.J.A.M. Heemstede gelegen in de provincie Utrecht. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1973. Vele prenten, z.p. - hardcover, oblong.

EUR 10,00


19927 Littmann, E. e.a. Praktische Schweinemast. Haltung, Fütterung, Gesundheit, Qualität, Markt, Ökonomik. München, Verlags Union Agrar, 2000. 70 Abb, 159 S.

EUR 17,50


19928 Littmann, E. e.a. Praktische Sauenhaltung. Zucht, Management, Wirtschaftlichkeit. München, Verlags Union Agrar, 1997. 99 Abb, 159 S.

EUR 17,50


24475 Livre, Au. je Miss Willmott of Warley Place. Het life and her gardens. London & Boston, Faber & Faber, 1980. 12 ill, 240 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


15536 Lodewijk, T. Een kop groter. De na-oorlogse onwenteling in het bloembollenvak. 1985. t.g.v. 125 jaar Koninklijke Algemeene Vereeniging voor de Bloembollencultuur. Vele ill, 207 pp - hardcover.

EUR 20,00


7736 Lodewijk, T. Goud op de klei. 50 jaar Bloembollenveiling Vereniging 'West Friesland'. Noordholland, 1969. foto's, 186p.

EUR 25,00


7728 Lodewijk, T. Van wildernisse tot bollenstreek. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks, 129p.

EUR 6,00


30466 Loerakker, A.J. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse R.K. landarbeidersbond Sint Deusdedit. [ca 1945]. Veertig jaar geschiedenis en een worsteling van een halve eeuw. Met foto's, 192 pp - half linnen.

EUR 27,50


33406 Loewenfeld, C.; Back, Ph. The complete book of herbs and spices. London, David & Charles, 1974. Many ill. and col. plates, 314 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 10,00


31216 Löhnis, D.B. Stakingen van landarbeiders in Groningen. Wageningen, Vada, [ca 1919]. Overdruk Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij 32,2. - 18 pp.

EUR 8,50


23434 Löhnis, F.B, Landbouw en Regeering. Geschiedkundig overzicht van de maatregelen in den loop dezer eeuw in Nederland genomen, ten behoeve van den landbouw. Groningen, Wolters, 1895. 111 pp - gebonden, bibliotheekexemplaar.

EUR 20,00


20500 Löhnis, F.B. De veefokkerij in Nederland en het Nederlandsche Rundveestamboek. 1901. 19 pp - Overdruk uit landbouwkundig Tijdschrift.

EUR 5,00


2370 Loohuis, J.G. De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-Azië. Hilversum, De Mercuur, 1931. 420 pp.

EUR 8,50


30755 Loon, P.J. van Honderd jaren Maatschappij van Landbouw in Noord-Brabant 1851 - 1951. Amsterdam, Alta, 1951. ill, advertenties, 140 pp - softcover.

EUR 35,00


41499 Loonen, J. Bestuurskracht bepalend voor de toekomst coöperaties. BDU, 2009. ill, 59 pp - hardcover.

EUR 10,00


26730 Loosjes, A. Kasteelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken van Nederland. Deel 3. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 594 afb. - orig. linnen band.

EUR 35,00


6790 Lorsheijd, F. Het appel- en perenboek. Kweken, verzorgen, snoeien en oogsten. Ede/Antwerpen, Zomer & Keuning, 1991. ill, 140 pp - softcover.

EUR 15,00


37549 Lorsheijd, F. Het druivenboek. Succesvol druiven kweken in eigen tuin. Ede, Zomer & Keuning, 1998. 5e druk. ill, 132 pp - softcover.

EUR 8,50

+


41030 Lörzing, H.e.a. (red.) Het landschap & de stad. Internationale Triennale Apeldoorn. 100 dagen cultuur, tuin en landschap. Apeldoorn, 2009. Bidboek concept okotober 2009. vele ill, 58 pp - ringband.

EUR 7,50


8599 Lotgering-Hillebrand, R. Cacao de veelzijdige. Koog-Zaandijk, Cavaofabriek De Zaan. ill. van Tom de Heus,50 pp.

EUR 7,50


34638 Louppe, D. e.a. (ed.) Prota 7 (1). Bois d'oeuvre 1. Wageningen, Prota, 2008. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale. ill, 785 pp - softcover.

EUR 40,00


7653 Louwes, A.J. Het tuinbouwcentrum Huissen en zijn toekomstihe ontplooiing. Assen, Van Gorcum, 1951. Practische Onderzoekingen D 4, 2 foto's, 98p.

EUR 17,50


28348 Louwes, H.D. (vw.) Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837 - 1937. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1937. Enkele ill, 601 pp - linnen.

EUR 25,00


28358 Louwes, H.D. Redevoeringen H.D. Louwes 1930 - 1941. Groningen, Hoitsema / Groninger Maatschappij van Landbouw, 1947. 580 pp - linnen.

EUR 24,50


16021 Lovink (vw.) Maatregelen ter hervorming van het pachtwezen in Groot-Britannië en Ierland. 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1909. Verslagen en Mededeelingen 1909-3, 128 pp.

EUR 10,00


23321 Lovink (vw.) Rundveefokkerij. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1908. Verslagen en Medeedelingen van de Directie van de Landbouw 1908-7, 73 pp.

EUR 8,50


23323 Lovink (vw.) Rundveefokkerij. 's Gravenhage, 1905. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1905-6, 63 pp.

EUR 8,50


30463 Lovink (vw.) Schapenhouderij. Langenhuysen, 's-Gravenhage, 1908. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1908-3. Met kaart, 19 foto's, 70 pp - softcover, voorpagina ontbreekt.

EUR 24,50


5798 Lovink, H.J. (vw) Rapporten en voorstellen betreffende den oecomischen toestand der landbouwers in Nederland. 's Gravenhage, Langenhuysen / Staatscommissie voor den Landbouw, 1909. 228p + bijlagen.

EUR 12,50


23686 Loxton, H. De tuin. Historie, ontwikkeling, ontwerp, praktijk, planten en beplanting, tuinmeubilair en ornamenten, uit alle delen van de wereld. Warnsveld, Terra / Lannoo, 1993. Zeer vele ill, 336 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


14765 Lucassen, J. Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900. Gouda, 1984. Enkele ill, 406 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


39733 Luciani, D. Garten Landschaft Wahlverwandtschaften. Il governo del Paesaggio e del giardino. Treviso, Benetton, 1993. Ill, 244 S. - softcover.

EUR 40,00


5817 Luitse, P. 60 jaren peulvruchtenhandel. Ver. De Rotterdamse Korenbeurs, 1958. 144 pp.

EUR 7,50


5799 Lumeij, J.T.; Hoogeveen, Y.R. De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland. Amersfoort, Organisatiecommissie Nederlandse Wilde Hoenders, 1990. 262p.

EUR 14,00


26029 Luten, J.B. e.a. (ed.) Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Wageningen Academic Publishers, 2006. 565 pp - bound.

EUR 47,50


11846 Lydtin, A. Die körperliche Entwicklung der Deutschen Rinder, Dargestellt an Messungs- und Wägungsergebnissen auf den jüngsten sechs Schauen der DLG. Berlin, DLG, 1904. 184 + 141 S.

EUR 27,50


12731 Lydtin, R.; Werner, H. Das Deutsche Rind. Beschreibung der in Deutschland heimischen Rinderschläge. Berlin, Unger, 1899. Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 41. 2 Volumes: Text (901 pp) and Atlas, 41 plates, drawn and lithographed by J. Thomann.

EUR 225,00


1011 Maanen, G.van (sam) Sporen van Wageningen. Wageningen, LUW, 1993. 128 pp.

EUR 9,00


20019 Maaskant, A.A.C.; Post, K. Woonboerderijen. Zwolle, Waanders, 1980. Zeer vele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


33650 Mabry, T.J. e.a. Creosote bush. Biology and chemistry of larrea in New world deserts. Stroudburg, Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. US/IBP Synthesis Series 6. 284 pp - cloth.

EUR 70,00


2127 Machlin, M.C. Western tobacco. A manual for extension staff in Malawi. Zomba, Malawi, Min. of Agricultue and Natural Resources, 1970. 95p.

EUR 13,00


37288 Mackaness, L. Apples. More than 70 inspiring recipes. London, Conran Octopus, n.d. ill, 96 pp - hardcover.

EUR 7,50


34956 Maesen, L.G.J. van der Revision of the genus Dunbaria Qright & Arn. (Leguminosae - Papilionoideae)). Wageningen Agricultural University, 1998. WAU papers 85-4 (1985), 16 maps, 17 fig, 109 pp - softcover.

EUR 14,50


36616 Maesen, L.G.J. van der Cicer L. A monograph of the genus, with a special reference to the chikpea (Cicer Arietinum l.), its ecology and cultivation. Wageningen, Veenman, 1972. Dissertatie WUR. figs, maps, 10 plates, 342 pp - softcover.

EUR 12,50


3817 Maesen, L.J.G. van der; Somaatmadja, S. (ed) Prosea 1. Pulses. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1989. Plant Resources of South-East Asia, 105 pp - hardcover.

EUR 16,00


11632 Maesen, L.J.G. van der; Somaatmadja, S. (ed) Prosea 01. Pulses. Bogor, Indonesia, 1992. Plant Resources of South-East Asia, 105 pp - paperback.

EUR 15,00


12673 Maitland, R.T. Hand- en standaardboek voor den hoenderliefhebber. Amsterdam, Van Holkema, 1882. bevattende het verzorgen verplegen en kweeken der hoenders alsmede korte beschrijving van alle bekende hoenderrassen. 32 gekleurde platen van B.W. Wierink, 258 pp - bibliotheekexemplaar, binnenkant keurig.

EUR 350,00


6245 Makkink, J.B. Rondom het boerenleven in Zelhem. Zelhem, Remmelink, 1956. ill, 139 pp - softcover.

EUR 10,00


3119 Maliepaard, C.H.J. (red) Rundvee. Amsterdam, Contact - Agrarisch Fonds, 1948. Foto's Cas Oorthuys, 196 pp - half linnen, bibliotheekstricker.

EUR 27,50


4735 Maliepaard, C.H.J. De Nederlandse landbouw. Utrecht/Brussel, Spectrum. De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen, 95 pp.

EUR 10,00


1024 Maltha, D.J. Agricultural Science Wageningen in focus. Wageningen, Pudoc, 1981. 92 pp - softcover.

EUR 10,00


2631 Maltha, D.J. De landbouw als bron van volksbestaan in Nederland. Haarlem, Bohn, 1944. Nederlandsch Economisch Instituut, nr. 36. In opdracht van het Studiecomité 1941. 336p.

EUR 16,00


1860 Maltha, D.J. Landbouw. Amsterdam, Contact, 1946. ill, foto's Cas Oorthuys, 198 pp - half linnen.

EUR 15,00


1026 Maltha, D.J Hogeschool voor Welzijnskunde. AO-reeks 1203, 1968. ill, 16 pp - softcover, geniet.

EUR 6,00


27991 Mandere, H.Ch.G.J. van der De Javasuikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis. Amsterdam, Bureau Industria, 1928. Het Koloniale Bedrijfsleven I. ill, 180 pp - opnieuw gebonden bibliotheekexemplaar.

EUR 20,00


5447 Manders, H. (red) Agrarisch positief, bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité. Den Haag, KNLC, 1984. 269 pp - hardcover.

EUR 12,50


31210 Manen - Thesingh, M.J. van Het eenige middel om bevrijd te worden van eene drukkende belasting. 's-Gravenhage, Belinfante, 1973. eerste prijs Hollandsche maatschappij van landbouw 1872. 32 pp - geplakte rug.

EUR 12,50


11258 Mangelsdorf, P.C. Corn. Its origin, evolution and improvement. Camebridge, Massachusets, Belknap, 1974. ill, 262 pp.

EUR 17,50


3820 Mannetje, L. 't; Jones, R.M. (ed) Prosea 4. Forages. Bogor, Prosea, 1992. Plant Resources of South-East Asia, 300 pp - hardcover.

EUR 15,00


11635 Mannetje, L. 't; Jones, R.M. (ed) Prosea 04. Forages. Bogor, Indonesia, 1992. Plant Resources of South-East Asia, 300 pp - paperback.

EUR 20,00


7772 Mansholt, S. (vw) Landbouwcursus. Ontwikkelingsleergang 1946/47. 's Gravenhage, Min. van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. 413 pp + bijlage - linnen.

EUR 15,00


17603 Marck, H.A.M. van der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. 1919. Overdruk Neerlands Welvaart, ill, 16 pp.

EUR 17,50


35077 Margaris, N. e.a. (ed.) Aromatic plants: basic and applied aspects. The Hague, Nijhoff, 1982. World crops: production, utilization, description Series 7. ill, 283 pp - hardcover.

EUR 80,00


2598 Maris, A.; Rijneveld, R. De landarbeiders in Nederland 2. Een beroepsgroep in beweging. Een onderzoek naar de landarbeiders op de zandgronden en in de riviergebieden, enz. 's Gravenhage, LEI, 1958. 22 bijlagen, 141p.

EUR 13,50


14177 Maris, A.; Visser, M.A.J.; Rijneveld, R. De landarbeiders in Nederland. Een beroepsgroep in beweging. 's Gravenhage, LEI, afdeling streekonderzoek, 1954. ill, 158 pp + 49 bijlagen.

EUR 24,50


1031 Maris, R. Joh van Uven,. Een leven vol wiskunde en muziek. Wageningen, WSKOV, 1989. ill, 80 pp - softcover.

EUR 6,00


7375 Mark, R.R.P. van der Sierwatervogels. Amsterdam, Veen, 1969. 88 (deels gekleurde) ill, 167p.

EUR 17,50


33747 Markerink, M. Koniks. Wilde paarden in Nederland. Stichting Ark, 2002. ill, foto's, 159 pp - hardcover.

EUR 14,50


5568 Marrewijk, J.M. van (eindred) Blijvende dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Haarlem, LTB, 1991. 2 delen: ill, 128 + 259 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


38909 Martins, S.W. Historic farm buildings, including a Norfolk survey. London, Batsford, 1991. 132 ill, 256 pp - cloth, dust jacket, signed.

EUR 17,50


12201 Martius, C.G.Ph. von, e.a. Berigten en Mededeelingen door het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht. Utrecht, D. Scheltema, 1843-1848. I. Martius, C.G.Ph. von, De aardappel-epidemie der laatste jaren of de kankerachtige en schurftachtige ziekten der aardappelen, 3 platen, 56 pp. Totaal 6 aflevringen.

EUR 125,00


35475 Massee, A,M. The pests of fruits and hops. London, Crosby Lockwood, 1946. 2nd ed. 26 plates, 284 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


41418 Masson, G. Italian gardens. Antique Collectors' Club, 1987. Very many plates, 300 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


8647 Mastalerz, J.W.; Langhans, W. (eds) Roses. A manual on the culture, management, disseases, insects, economies and breeding of greenhouse roses. Pennsylvania Flower Growers e.a., 1969. ill, 331 pp.

EUR 20,00

library-stamps


11037 Matenaars, F.F. Der rationelle Maisbau nach praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Beobachtungen in Nordamerika. Berlin, Parey, 1914. 91 Abb, 172 S.

EUR 20,00


16104 Mathot, H.J. (vw.) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Groningen. IB, 1965. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan 1890 - 1965. Enkele ill, 171 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


38036 Matthews, G.A.; Tunstall, J.P. Insect pests of cotton. Oxon, CAN International, 1994. ill, 593 pp - hardcover.

EUR 30,00


11044 Mayer, A. De voeding der planten, vooral met het oog op landbouwgewassen. Wageningen, Ophorst, 1879. 99 pp.

EUR 10,00


37939 Mayer, A. Eenige vragen op het gebied der bemestingsleer, gedeeltelijk volgens het Hoogduitsch van prof. P. Wagner. Wageningen, 1886. 70 pp - softcover, bibliotheekstempels.

EUR 17,50


16929 Mayer, Ad. Ernährung der Kulturpflanzen. Berlin, Parey, 1876. Thaer-Bibliothek, 146 S. - Bebliothek-Nummer.

EUR 12,50


28357 Mazoyer, M.; Roudart, L. Histoire des agricultures du monde, du néolithique à la crise contemporaine. Paris, Seuil, 1998. Édition revue en corrigée, 53 pp - paperback.

EUR 14,50


15405 McClelland Sowing modernity. America's first agricultural revolution. Ithaca and London, Cornell University Press, 1997. ill, 348 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


35628 McDowall, F.H. The buttermaker's manual. Wellington, New Zealand, 1953. Two volumes. 200 tables, 242 fig. and plates, 1590 pp and index - cloth, library marks.

EUR 50,00


33427 McGinnes, W.G. Food, fiber and the arid lands. Tuscon, The University of Arizona Press, 1971. ill, 437 pp - cloth.

EUR 24,50


5970 McNeillie, A. Elseviers duivengids. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1976. 159p.

EUR 17,50


7247 McNeillie, A. Guide to the pigeons of the world. Lausanne, Elsevier, 1976. ill Johan Lentink, 164p.

EUR 8,50


25836 Mechow, K.B. von Kamerad Pferd. Ein Buch von Ross und Reiter. Berlin, Safari-Verlag, 1956. 80 Bildern der europäischen Pferderassen, 231 S. - leinen.

EUR 8,50


12755 Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de Afdeelingen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Rotterdam / Schiedam, Kramers / Roelants, 1848-1978. Alle 31 jaargangen compleet.

EUR 600,00


14187 Meel, C.J. van Enkele aspecten van de Franse landbouw. Wageningen, 1957. Dissertatie WUR, 171 pp.

EUR 8,50


38918 Meer, P.L.G. van der Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824. Ljouwert, Fryske Akademy 921, 2001. 206 pp - hardcover.

EUR 12,50


29632 Meertens, Ph. Maatwerk per kavel. dertig jaar provinciale agrarische structuurverbetering in Noord-Holland 1962-1992. Haarlem, STIVAS Noord-Holland, 1992. Vele ill, 168 pp - hardcover.

EUR 15,00


37802 Meeuwese, Ellen Karel Hendrik. Heemstede, Emma en Art, 1999. Vele lithografieen van kippen, los uitneembaar door elastiekbinding - genummerd 728/1999.

EUR 65,00


30161 Meggelen, B. van (sam.) Herinnering & transformatie. 100 dagen cultuur, tuin en landschap. Rotterdam, NAi, 2008. Internationale triënnale Apeldoorn. Vele ill, 172 pp - softcover.

EUR 14,50


3583 Mégnin, P. Le Livre d'Or de la Santé Animaux domestiques. Memento pratique de zootechnie et d'hygiène des Animaux domestiques permettant de reconnaître et de traiter soi-même les Maladies les plus communes. Paris, Bong. 129 gravures, 11 planches coloriées, 6 tableaux démontables.

EUR 345,00


31207 Meihuizen, L.S. J. Heidema, l. ir. 1870 - 1940. Overdruk Groninger Mij. van landbouw, 1069. ill, 60 pp.

EUR 9,00


12267 Meijer, H. Rural Brazil at the cross-roads. Wageningen, Veenman, 1951. 208 pp.

EUR 8,50


14218 Meijer, R. Floriade Amsterdam 1972. Internationale tuinbouwtentoonstelling. Amsterdam, 1972. ill. in kleur, 74 pp - linnen.

EUR 7,50


16102 Meijers, P.G. Onze cultuurgewassen in het verleden. Zwolle, Tjeenk Willink, 1962. Enkele ill, 123 pp.

EUR 10,00


38861 Meischke, M.C.A. Boerenwagens. Bussum, van Dishoeck, 1968. ill, 23 foto's, 96 pp.

EUR 7,50


12718 Meixner, H. Landwirtschaftliche Vorträge. Ein Hilfsbuch zur Abhaltung in sich abgeschlossener Vorträge aus den verschiedensten Gebieten der Landwirtschaft. Berlin, Parey, 1906. 234 S.

EUR 17,50


41877 Melkert, H.M.J. e.a. De Maasgouw. Themanummer De Historische Boerderij. LGOG, 2004. ill, 53 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


29429 Melman, D. Slootkanten in het Veenweidegebied. Mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur in argrarisch grasland. Leiden, 1991. Dissertatie RUL. Ill, 338 pp - softcover, lichte vochtschade.

EUR 30,00


16942 Mendel, H. von Die Landwirtschaflichen Ankaufs- und Verkaufs-Genossenschaften, ihre Wesen und ihre Einrichtung. Berlin, Parey, 1886. Thaer-Bibliothek, 155 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 10,00


135 Mengvoer. 25 jaar Pudoc. Wageningen, Lustrumcommissie Pudoc, 1982. ill, 88 pp - softcover.

EUR 8,50


1993 Mens, J. De handen ineen! De geschiedenis van een coöperatie. Gedenkboek uitegegeven ter gelgenheid van het 25-jarig bestaan der coöperatieve zuivelfabriek 'West Friesland' te Lutjewinkel, 1916-1941. Schagen, Trapman, 1941. ill, z.p. - gebonden, bibliotheekstempel.

EUR 37,50


30867 Merbitz, J. Streifzüge durch die Geschichte der Bodenbearbeitung. Bonn, 1975. 123 S. und 8 tafeln - softcover.

EUR 9,00


11550 Meredith, T.J. Bamboo for gardens. Portland, Timber Press, 2001. many col. ill, 406 pp - hardcover, dust jaquet.

EUR 30,00


7290 Merne, O.J. Ducks, Geese and Swans. London, Hamlyn, 1974. ill. Helen Haywood, 160p.

EUR 12,50


11976 Meulen, J. van der De gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. 33 afb, 120 pp.

EUR 12,50


37291 Meulenkamp, W. Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek. Overvloed en welbehagen. Weesp, Heureka, 1995. Vele foto's van Evert Boeve, kaartje, 167 pp. - linnen.

EUR 20,00


24168 Meyer, E.K. Martha Schwartz. Transfiguration of the commonplace. Washington, Spacemaker Press, 1997. Many col. ill, 175 pp.

EUR 35,00


35227 Meyer, H. Der Mensch und das Tier. Anthropologische und kultursoziologische Aspekte. München, Heinz Moos, 1975. Abb, 178 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 14,50


30809 Michelsen, P. Danish wheel ploughs. An illustrated catalogue. Copenhagen, National Museum, 1959. Publications from the International Secretariat for Research on the History of Agricultural Implements 2. 16 pp and 192 ill - softcover.

EUR 15,00


10932 Middelbare landbouwschool te Groningen. Programma van het onderwijs voor het schooljaar 1928-'29. Groningen, Boekdrukkerij van de strafgevangenis, 1928. 31p.

EUR 6,50


32193 Mijland, H.J.M. Inventaris van het archief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1845 - 1941. Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, 1976. 99 pp - A4, softcover.

EUR 12,50


7789 Miles, W.J. Modern Practical Farriery. A Complete System of the Veterinary Art as at present Practised at the Royal Veterinary College London. Including practical treatises on cattle, their Managament in dairy, field and stall by John Walker. Pasture grasses and forage plants, by S.P, Preston. The practise of sheep farming, by Ch. Scott. And the diseases of cattle, sheep and pigs by J.L. Lupton. London, Gresham, [n.d., ca 1875]. many ill, 40 plates incl. chromolithos, 538 + 96pp.

EUR 250,00


17107 Milsum, J.N.; Grist, D.H. Vegetable gardening in Malaya. Kuala Lumpur, Department of Agriculture, 1941. 52 plates, 206 pp - cloth, dust jacket.

EUR 37,50


25456 Milthorpe, F.L.; Ivins, J.D. The growth of cereals and grasses. London, Butterworths, 1966. Proceedings of the 12th Easter School in Agricultural Science, Univ. of Nottington, 1965. ill, 358 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


10 Minderhoud, G.; Boonstra, A.E.H.R.; Becking, J.H.; e.a. Veenman's agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Wageningen, Veenman, 1954-1957. 3 dln, 687 + 719 + 814p.

EUR 35,00


4059 Minderhoud, A.P. (inl) Tussen ras en gewas. 1932-1957. Een serie artikelen opgesteld t.g.v. het 25-jarig bestaan van de N.A.K. Wageningen, NAK, 1957. Ned. Alg. Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed, 232p.

EUR 10,00


23379 Minderhoud, G. De Nederlandse Landbouw. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1999. Agronomisch-historische Bijdragen 16, 2e druk, 220 pp - Facsimile-herdruk naar Volksuniviversiteits Bibliotheek, 1952 - linnen stofomslag.

EUR 10,00


5410 Minderhoud, G. Landbouw-coöperatie in Nederland. Groningen, Wolters, 1949. 2e dr,193 pp - gebonden.

EUR 10,00


5561 Minderhoud, G. Landbouw-coöperatie in Nederland. Groningen, Wolters, 1940. 173 pp - half linnen.

EUR 8,50


5409 Minderhoud, G. Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen. Groningen, Van der Kamp, 1925. Disseratie WUR, 284 pp - softcover, scheurtje in voorkaft.

EUR 27,50


36020 Modderman, P.J.R. A native farmstead from the Roman period near Kethel, municipality of Schiedam. 1973. Overdruk Berichten ROB 23. 9 fig, 2 plates, pp 149-158.

EUR 7,00


39419 Modrow, B. Historische Gärten in Hessen. Staatliche Gärten und Parkanlagen in Hessen. Bad Homburg, 1989. Ill, 79 S. - softcover.

EUR 8,50


44121 Mol, A.P.J.; Buuren, J.C.L. van (ed.) Greening industrialization in Asian transitional economies. China and Vietnam. Lanham, Lexington Books. 268 pp - hardcover.

EUR 25,00


11161 Mol, J.A. Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar 1847-1872. Overdruk uit het Archief van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1986, pp 73-108.

EUR 5,00


13091 Molen, H. van der Geschiedenis van de Friese landbouw 1945-1980. De ontwikkeling van de Friese landbouw op technisch en bedrijfsekonomisch gebied in het tijdvak 1945-1980. Leeuwarden, Friese Maatschappij van Landbouw, 1983. ill, 291 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 15,00


2576 Molen, S.J. van der Het Friesche boerenhuis. Assen, Van Gorcum, 1943. 60 ill, uitslaand kaartje, 160 pp - halflinnen.

EUR 18,50


3379 Molen, S.J. van der; Vogt, P. Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf. Zutphen, Walburg, 1978. 83 afb, 158 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 8,50


3057 Molen, S.J. van der Kijk op boerderijen. Elsevier, 1979. vele ill, 144 pp - gebonden.

EUR 10,00


4065 Molen, S.J. van der Langs Frieslands oude boerderijen. Baarn, Bosch & Keuning, 1974. 167 pp - paperback.

EUR 8,50


4097 Molen, S.J. van der Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling. 's Gravenhage, Hamer, zj. ill, 76 pp - gebonden - bibliotheekexemplaar.

EUR 10,00


13657 Molen, S.J. van der Uileborden. Drachten / Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1981. foto's van Paul Vogt, 128 pp.

EUR 10,00


23198 Molen, S.J. van der Boerderij. Boerderijen boek. Doetinchem, Misset, 1987. Met (ingeplakte) foto's van Ger Dekkers, 64 pp - hardcover, oblong.

EUR 10,00


36537 Molen, S.J. van der; Mulder, J.A,. Dorpstimmerman of stadsarchitect? Notities bij enige Friese boerderij-ontwerpen uit de 19de eeuw. Arnhem, SHBO, 1980. SHBO-Monografieën 3. 21 ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


38727 Molen, S.J. van der Oanteikeningen oer it Fryske boerehus. Snits, Brandenburgh, 1938. 25 ill, 111 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


34645 Moll, H.A.J. The economics of oil palm. Wageningen, Pudoc, 1987. Economics of crops in developing countries Series 2. maps, 22 plates, 288 pp - hardcover.

EUR 14,50


29012 Moll, L.; Gayot, Eug. La connaissance générale du boeuf. Études de zootechnie pratique dur les races bovines de la France, de l'Algérie, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, de la Russie et de la Belgique. Paris, Firmin Didot, 1860. 600 pp - relié, cachets de bibliothèque.

EUR 125,00


23898 Mollenhauer, H.P. Von Omas Küche zur Fertigpackung. Aus der Kinderstube der Lebensmittelindustrie. Gernsbach, Casimir Katz Verlag, 1988. Ill, 253 pp - gebunden.

EUR 8,50


7910 Möller, H. Hufkrankheiten des Pferdes, ihre Erkennung, Heilung und Verhütung. Berlin, Parey, 1920. 5. Aufl, 62 Abb,.

EUR 30,00


2700 Molltzer, J.P. Landbouw en kapitaalbelegging. Eene studie over den privaatrechtelijken grondslag van ons landbouwbedrijf. Haarlem, Tjeenk Willink, 1892. 263p.

EUR 30,00


8947 Mooij, Ch. de; Weijer, R. van de (sam.) Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse volkscultuur ca 1700-1900. Zwolle, Waanders, 1992. 185 afb, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


11036 Moor, V.P.G. de Traité des Graminées céréales et fourgagères. Bruxelles, Tarlier, 1854. 104 fig, 151 pp - library-stamps.

EUR 20,00


6759 Morgan, J.; Richards, A. A paradise out of a common field. The pleasures and plenty of the Victorian garden. Harper, New York, 1990. 8 col. plates, 256p.

EUR 20,00


24257 Moritz, L.A. Grain-mills and flour in classical antiquity. Oxford, At the Clarendon Press. Facsimile-reprint of Oxford, 1958. Tables, figs, 16 plates, 230 pp - bound, dust jacket.

EUR 22,50


39766 Morse, H.K. Gardening in the shade. Planting the shaded garden with shrubs and herbaceous perennials. New York, Charles Scribner's Sons, 1939. ill, 205 pp - cloth.

EUR 8,00


33511 Mortimer, W.G. History of coca. The devine plant of the Incas. San Francisco, And/Or Press, 1974. Facsimile-reprint of 1901. Many ill, 576 pp - paperback.

EUR 20,00


14220 Moussault, P. (red.) Brinkers' Margarinefabrieken 1878-1953. Zoetermeer, 1953. 50 pp.

EUR 17,50


40696 Mulder, A. Ald ark. Ljouwert, 1990. Fryske Akademy 727. Vele ekeningen fan Jelle Imkes Klaver, 256 pp - gebonden.

EUR 27,50


6814 Mulder, B.; Jong, J. de Sierduiven. Voeding, verzorging, huisvesting. Best, Zuidgroep, 1981. 183p.

EUR 18,50


8582 Mulder, H. Document van het verzet. Wageningen, Studium Generale LH. 93 pp.

EUR 7,50


6709 Mulder, H. Leed en leedvermaak. Een zwart-witte en gekleurde kroniek van de bezetting. Wageningen, Studium Generale LH. 64p.

EUR 7,50


38819 Mulder, J.A.; Olst, E.L. van Het Oud-friese langhuis. Een (bijna) verdwenen boerderijvorm. Arnhem, SHBO, 1996. 11 ill, 44 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


25558 Mulder, J.A.; Swierstra, J. Uit het oude Friese akkerbouwbedrijf. Leeuwarden, Fries Genootschap, 1981. Tekeningen, 23 pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


38994 Mulder, J.A. Boerderijen rond Leeuwarden. Een momentopname van het platteland bij de stad. Leeuwarden, Princessehof, 1988. met foto's van Paul Vogt, 46 pp - softcover.

EUR 9,00


16619 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Eerste jaargang. Deventer, J. de Lange, 1855. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 400 pp + 156 pp verslagen + 40 pp bijblad - vesleten band, losse voorkant.

EUR 85,00


16620 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Tweede jaargang. Deventer, J. de Lange, 1856. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 384 pp + 232 pp verslagen + 12 pp bijblad.

EUR 85,00


16621 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Derde jaargang. Deventer, J. de Lange, 1857. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 388 pp + 224 pp verslagen + 8 pp lijsten - vesleten band.

EUR 85,00


16622 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Vierde jaargang. Deventer, J. de Lange, 1858. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 384 pp + 198 pp verslagen - vesleten band, gebroken in rug.

EUR 85,00


16623 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Vijfde jaargang. Deventer, J. de Lange, 1859. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 368 pp + 156 pp verslagen.

EUR 85,00


16625 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Zevende jaargang. Deventer, J. de Lange, 1861. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 416 pp + 106 pp verslagen - versleten rug, achterzijde los.

EUR 85,00


16626 Mulder, L. (Hoofdred.) De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Achtste jaargang. Deventer, J. de Lange, 1862. Inzonderheid ten dienste van het platteland. 432 pp + 88 pp verslagen.

EUR 85,00


28020 Mulder, L. Onze weilanden. Wat ze zijn - en zouden moeten wezen. 1888. 2e druk. overdruk, 27 pp - softcover, bibliotheekstempels.

EUR 6,50


36093 Mulder-Radetzky, R.; Vries, B. de Landgoedboerderijen van Oranjewoud. Heerenveen, Museum Willem van Haren, 2005. Vele ill, 131 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 22,50


3359 Mulder-Radetzky, R.L.P.; Vries, B.H. de 'Groot Terhorne' te Beetgum. 'Een der schoonste buitengoederen van dit gewest'. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1984. 116 pp.

EUR 12,50


16946 Müller, G. Die gesunde Hund. Geschichte, Körperbau, Rassen, Anzucht, Pflege uns. des Hundes. Berlin, Parey, 1911. Thaer-Bibliothek. 2. Aufl, 78 Abb,.

EUR 17,50


31232 Müller, H.; Entrup Bavink, Th.G. De ervarene paardendoctor, voor den burger en landman, of handboek voor alle in- en uitwendige ziekten der paarden. Groningen, J. Oomkens, 1841. Ten dienste van veeartsen, smeden, landbouwers, paardenkoopers, enz. Benevens onderrigting, om den ouderdom der paarden te kunnen bepalen. 442 pp - orig. band met versleten rug, geen ill.

EUR 350,00


16957 Müller, H.C. Wolffs Düngerlehre mit einer Einleitung über die allgemeinen Nährstoffe der Pflanzen und die Eigenschaften des Kulturbodens. Berlin, Parey, 1904. Thaer-Bibliothek. 14. Aufl, 177 S.

EUR 12,50


36050 Münch, W. Niederbergische Steingaden und Wehrspeicher. Düsseldorf, Rheinland-Verlag, 1967. 87 Abb, 116 S. - Leinen, Umschalg, Biblioteksticker.

EUR 10,00


36101 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1956-1957. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Fijnaart, 1957. ill, 94 pp - softcover.

EUR 7,50


36102 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1956-1957. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1958. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36103 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1958. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1958. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36104 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1959. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1959. ill, 104 pp - softcover.

EUR 7,50


36105 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1960. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1960. ill, 120 pp - softcover.

EUR 7,50


36106 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1961. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1961. ill, 121 pp - softcover.

EUR 7,50


36107 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1962. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1962. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36108 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1963. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1963. ill, 112 pp - softcover.

EUR 7,50


5836 Murabaa, A.I.M. el Factors infecting seed set in Brussels Sprouts, radish and cyclamen. Wageningen, Veenman, 1957. Dissertation WUR, 4 photos, 33p.

EUR 5,00


17178 Musquetier, H.A.; Rinkes Borger, J. De boterwet. Wet van den 23sten juni 1889 (staatsblad No. 82), met aantekeningen en toelichtingen. Alfen a.d. Rijn, N. Samson, 1889. Wettelijke bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel, 80 pp met afdrukken der lettters en werken alphabetisch register.

EUR 35,00


31230 Musset, V.D. de Bibliographie agronomique ou dictionnaire raisonné sur l'économie rurale et domestique et sur l'art vétérinaire.Paris, D. Colas, 1810. Suivie de Notices biographiques sur les Auteurs, et d’une Table alphabétique des différentes parties de l’Art agricole...[etc.].

EUR 375,00


28797 Naaldwijck, P. van De paardenvriend. De paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631). Rotterdam, Erasmus Publishing, 1985. Enige ill, 222 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


3094 Nagalhard, Ph. K.; Weigmann, H. Männer um Martiny. Hildesheim, Molkerie-Zeitung, 1936. Zeichnungen von G. Zimmermann, 124p.

EUR 19,00

Bibliothekstempels


35412 Nasution, R.E.; Wulijarni-Soetjipto, N. (ed) Prosea. Proceedings of the second Prosea International Symposium November 7-9, 1994, Jakarta and Cisarua, Indonesia. Bogor, Prosea/Pudoc, 1995. Plant Resources of South-East Asia, 183 pp.

EUR 17,50


1941 Nederlandsche Heidemaatschappij Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Wageningen, Vada, 1928. 701 pp - linnen.

EUR 35,00


3058 Nederlandsche Heidemaatschappij (red) Boerderijen in Nederland. Amsterdam, Ahrend, 1944. 3e dr, foto's, plattegronden, tekeningen, 52 platen, 118 pp - linnen.

EUR 20,00


35143 Nederlandsche Heidemaatschappij (red) Boerderijen in Nederland. Amsterdam, Ahrend, 1942. 2e dr, foto's, plattegronden, tekeningen, 52 platen, 120 pp / gedec. linnen.

EUR 22,50


3117 Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging 1891-1966. Wageningen, NPV, 1966. Herdenkingsnummer, commemorative issue, Netherlands Journal of Plant Pathology, Vol 72-2, 168 pp - in cassette.

EUR 27,50


33398 Neger, Fr. W. Grundriss der botanischen Rohstofflehre. Stuttgart, Enke, 1922. Ein kurzgefasstes Lehr- und Nachschlagebuch für Techniker, Fabrikingenieure, Kaufleute und Studierende der Technischen und Handelshochschulen.. 130 Abb, 304 S. - neu gebunden.

EUR 24,50


34218 Németh, E. (ed) Caraway. The Genus Carum. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1998. Medicinal and Aromatic Plants - Industral Profiles 7. Ill, 200 pp - hardcover.

EUR 50,00


27988 Nestlé in profile. [ca 1960]. many pictures, 81 pp - hardcover, library marks.

EUR 9,00


21835 Newark, P. Sabre & Lance. An illustrated history of cavalry. Poole, Blandford, 1987. Many ill, 256 pp.

EUR 18,50


37315 Newsom, S. A Japanese garden manual for westerners. Basic design and construction. Tokyo, Tokyo News Servive, 1971. 3th printing. Many b/w ill., 192 pp - sloth, dust jacket.

EUR 18,50


39670 Nicholson, Sh. Nymans. The story of a Sussex garden. Stroud, Sutton Publishing, 2001. ill, 17 col. plates, 178 pp - softcover.

EUR 14,50


15973 Nicolas, Edm. Over zuivel. Zeist, Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, 1970. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 8,50


25642 Nicolas, Edm. Over aardappelen. Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, 1966. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


34049 Nicolson, D.H. Flora of Dominica 2: Dicotyledoneae. Washington, 1991. Smithsonian Contributions to Botany 77. 274 pp - softcover.

EUR 14,50


36528 Niemeijer, F. (vw.) Bossies aan de diek. Herstel van het groene karakter van Staphorst-Rouveen. Zwolle, Het Oversticht, 1985. ill, 9 pp - softcover, oblong, geniet.

EUR 7,00


41956 Niemeijer, J.A. Leven op het platteland. Nijkerk, Callenbach, 1996. 7e druk. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 10,00


41431 Niesten, E.; Pector, M. Milleke Melleke Mol. De terugkeer van de melkbrigade. Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2009. Bij de 50ste verjaardag van De Melkbrigade. Ruim 100 beelden uit de tijd van toen. 17 pp - softcover.

EUR 12,50


39869 Niethammer, A.; Tietz, N. Samen und Früchte des Handels und der Industrie. 's-Gravenhage, Junk, 1961. Biologica er Industria II. 30 Abb,.

EUR 17,50


11316 Nieuwdorp, W.A. De bladrandclorose van Rhododendron Catawbiense 'Grandiflorum'. Wageningen, Veenman, 1945. vele tabellen, 41 fig, 180 pp.

EUR 14,50


3721 Nieuwenhuis, H. Stijltuinen. Vijf eeuwen Nederlandse tuinkunst. Zwolle, Waanders, 1981. vele ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


37431 Nigelle, E. Pouvoirs merveilleux du citron. Soissond, La Duffusion Nouvelle du Livre, 1968. 90 pp - paperback.

EUR 7,50


34602 Niggli, I. Schweizer Bauernhäuser. Swiss cottages. Teufen, Niggli. Viele Abb, 111 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 10,00


40471 Nijman, Ch. A management perspective on the performance of the irrigation subsector. Wageningen, WAU. 272 pp - softcover.

EUR 10,00


40472 Nijman, Ch. Irrigation decision-making process and conditions. A case study of Sri Lanka's Walawe Irrigation Improvement Project. Wageningen, IIMI. 272 pp - softcover.

EUR 10,00


2652 Nissenson, M.; Jonas, S. The ubiquitous pig. New York, Abrams, 1992. 136p.

EUR 23,00


9706 Nissenson, M; Jonas, S. Het alomtegenwoordige varken. Keulen, Könemann, 1992. vele ill, 136 pp.

EUR 12,50


37324 Nitschke, G. Japanese gardens. Right angle and natural form. Köln, Taschen, 2003. many ill, 237 pp - softcover.

EUR 15,00


10145 Njemetzki Die Industrialisierung der Landwirtschaft. Nebest einer Antwort auf die Frage: Brotzoll oder Handelsverträge?. Berlin, Ernst Hofmann, 1901. 50 S. - mit Bibliothekstempel.

EUR 7,50


31247 Nobel, C.J.R.; Brummel, W. Plaatselijke verordening op den in- en doorvoer van vee, binnen de gemeente Oldenbroek. 1865. 2 pp.

EUR 6,00


41876 Nobel, V.J.; Bakker, C. Goed geboerd. St. Vrienden van het Wesrfries Museum. ill, 23 pp - softcover.

EUR 7,00


5313 Nobel, V.J. Verdwenen water. Gewonnen melk. Hoorn, U.-M. West-Friesland, 1968. Stolphoevereeks VI.

EUR 8,50


26352 Nockolds, H. (ed.) The coachmakers. A history of the worshipful company of coachmakers and coach harness makers 1677-1977. London, J.A. Allen, 1977. 48 plates, 239 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


15618 Noordam, D.J. Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Hilversum, Verloren, 1986. Hollandse Studiien 18. Ill, 262 pp - softcover.

EUR 18,50


23341 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1921. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1922. 151 pp.

EUR 20,00


23342 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1922. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1923. 219 pp.

EUR 20,00


23343 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1923. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1924. 245 pp.

EUR 20,00


23344 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1924. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1925. 203 pp.

EUR 20,00


23345 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1925. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1926. 198 pp.

EUR 20,00


23346 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1926. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1927. 210 pp.

EUR 20,00


23347 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1927. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1928. 209 pp.

EUR 20,00


23348 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1928. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1929. 229 pp.

EUR 20,00


5696 Noordegraaf, L. (red) Agrarische geschiedenis van Nederland, van prehistorie tot heden. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. ill, 196 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


5271 Noorlander, H Klompen. Hun makers en hun dragers. Arnhem, NOM, 1978. 2e druk. 106 ill, 74 pp - softcover.

EUR 8,00


4390 Noort, P.C. van den Omvang en verdeling van het agrarisch inkomen in Nederland, 1923-1963. Wageningen, Pudoc, 1965. Dissertatie WUR, 164 pp.

EUR 10,00


5658 Norges Landbruks Høgskole 1859-1959. Oslo, Grøndahl, 1959. 519p.

EUR 20,00


37321 Nosé, M.K. The modern Japanese garden. London, Mitchell Beazly, 2005. Many phot. by Michael Freeman, 176 pp - softcover.

EUR 20,00


8143 Noske, W. Chr. Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers. Amsterdam, Becht, 1898 - 1900. Twwe delen. I. 16 platen, 65 tekeningen, 270 pp; II. 280 pp.

EUR 40,00


16949 Nowacki, A. Praktische Bodenkunde. Anleitung zur Untersuchung, Einteilung und Darstellung des Grund und Bodens. Berlin, Parey, 1910. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 15 Abb, 1 Farbentafel, 216 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 12,50


28732 Nowen, G. Wool away. The art and technique of shearing. New Tork, Van Nostrans Reinhold, 1974. 80 fig, 192 pp - paperback.

EUR 24,50


15240 O'Gorman, P.W. Patios and gardens of Mexico. New York, Architectural Book Publishing, 1979. Photographs by Rob Schalkwijk. Many ill, 254 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


34829 Ochoa, C.M. The potatoes of South America: Bolivia. Cambridge University Press, 1990. 180 fig, 25 col. plates, 512 pp - cloth, dust jacket.

EUR 75,00


12982 Ochse, J.J. Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen). Buitenzorg, Dep. Landbouw, Nijverheid en Handel, 1931. Overzicht der in- en uitheemse gewassen, welke in Insulinde totgroente en toespijs dienen, 1001 pp - minder mooi exemplaar (vocht).

EUR 105,00


15632 Oettingen, B. von Die Zucht des edlen Pferdes in Theorie und Praxis. Berlin, Parey, 1908. 1 Abb, 630 pp - leinen.

EUR 65,00


37319 Ohashi, H. Japanese garden, photographed by Hazuro Ohashi. Tokyo, Graphic-sha Publishing, 1986. 96 col. phot, 107 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


33190 Oijen, C.F. van; Reitsma, K. Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Vlees en vleeskeuring. Amsterdam, v/h Van Mantgem & De Does, 1951/1950. Twee delen. 322 & 350 pp - linnen, onderstrepingen in potlood.

EUR 30,00


16375 Oldenburger-Ebbers, C.S.; Backer, A.M.; Blok, E. Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Zuid. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. Rotterdam, De Hef, 1996. Vele ill, 462 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


37580 Oldham, Chas. H. The cultivation of berried fruits in Great Britain. History, varieties, culture and disseases. London, Crosby Lockwood & Son, 1946. 41 fig, 374 pp - cloth.

EUR 18,50


11941 Oliemans, W.H. Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten. 's Gravenhage, SDU, 1988. 23 afb, 348 pp - paperback.

EUR 12,50


30458 Olst, E. van (vw.) Tiengemeten. Ontwikkeling - Natuurwaarden - Landbouw - Bewoning - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2001. SHBO Jaarverslag 2000. ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


36292 Olst, E.L. van Boerderij Vuurrever. Arnhem, SHBO, 1994. Boerderijtje uit Haarlo, herbouwd bij het museum in Eibergen. ill, 18 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


14522 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Zuid-Holland. Arnhem, SHBO, 1994. 47 grote bladen in kartonnen map, ook in ringband.

EUR 25,00


31440 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Noord-Brabant. Arnhem, SHBO, 1988. 45 grote bladen in kartonnen map, ook in ringband.

EUR 30,00


38719 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Overijssel. Arnhem, SHBO, 2002. 58 grote bladen in kartonnen map.

EUR 30,00


38720 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Utrecht. Arnhem, SHBO, 1993. 45 grote bladen in kartonnen map, ook in ringband.

EUR 30,00


39044 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Limburg. Arnhem, SHBO, 2004. 60 grote bladen in kartonnen map.

EUR 40,00


39046 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Friessland. Arnhem, SHBO, 2006. 47 grote bladen in kartonnen map, ringband.

EUR 30,00


39047 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Gelderland. Arnhem, SHBO, 1996. 47 grote bladen in kartonnen map, ringband.

EUR 30,00


39048 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Noord-Holland. Arnhem, SHBO, 1989. 44 grote bladen in ringband.

EUR 25,00


36708 Olsthoorn, A.C.J.M. Type of hybride? Traditionele boerenhuizen in de Langstraat, bekeken vanuit een historisch-geografisch oogpunt. Papendrecht, 1985. Doctoraalscriptie VUA. 75 pp plus ill. en uitslaande kaarten - softcover, A4.

EUR 22,50


37562 Olthoff, B.H.; Mulder, F. Handleiding voor zaadteelt op landbouwbedrijven. 's-Gravanhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1953. 75 fig, 211 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 17,50


15318 Olthoff, T. De paardetrams in noord- en oost Nederland. Rotterdam, Wyt, 1976. Trams en tramlijnen 23. ill, 72 pp.

EUR 9,00


31767 Onze zangvogels. Weesperkaarspel, 1923. Julileumboekje NV P.Sluis Pluimvee- en vogelvoederfabrieken 1823 - 1923. Gekleurde platen van aantal rassen, gebonden met (orig.) koordje.

EUR 30,00


33514 Ooi, P.A.C. Insects in Malaysian agriculture. Kuala Lumpur, Tropical Press, 1988. Many plates, 106 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


36109 Oome, H. Boerderijen, het zal ons een zorg zijn. Zwartboek. Commissie voor Boerderijenzorg in Noord-Brabant. 41 platen 32 pp - softcover.

EUR 8,50


38142 Oortwijn Botjes, J. e.a. Ordening en Landbouw. KNLC, 1938. 100 pp - softcover.

EUR 14,50


20235 Oostenhoff, A.A.P. Boerderijbouw. Rotterdam, Van Staal, z.j. ill, 7 bouwplannen, 63 pp - orig. softcover.

EUR 25,00


30464 Oosterbaan, W. Beschrijving der vlascultuur en vlasindustrie in Nederland. Van Langenhuysen, 's-Gravenhage, 1913. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1913-3. Kaart, 13 foto's, 154 pp - softcover, beschadigde rug.

EUR 27,50


41916 Oosterwijk, T.H. Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde. De Zuid-Oost Hoek, 1989. ill, 177 pp - gedecoreerd hardcover.

EUR 10,00


20008 Osterloh, A. e.a. Lagerung von Obst und Südfrüchten. Stuttgart, Ulmer, 1996. Handbuch der Lebensmitteltechnologie. 83 Farbfotos und Tafeln, 83 s/w Abb, 55 Tab, 253 S. - leinen.

EUR 17,50


12669 Ott de Vries, J.J. Untersuchungen über die Fleischbildung des Saugkalbes. Göttingen, Dieterich, 1896. Dissertation Georg-Augusts-Universität, 80 S. - Bibliothekstempel.

EUR 10,00


1142 Otten, D. Boerderijnamen in Heerde. Heerde, Heerder Historische Vereniging, 1982. 85 afb, 104 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


1772 Otten, D. Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde. Gysbers & Van Loon, 1982.

EUR 11,00


42192 Otten, M. Kijk daar... een kudde schapen! De geschiedenis van het Veluwse Heideschap, de schaapskooien, de herders en hun honden. Oosterbeek, Kontrast, 2007. Tek. van Edwin van der Eijk, foto's van Huub Veldhuijzen, 88 pp - hardcover, oblong.

EUR 12,50


37918 Oudheusden, J. van; Trienekens, G. Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914. SBRG, 1993. ill, 315 pp - softcover.

EUR 24,50


5824 Ouédraogo, A.S. Parkia biglobosa (Leguminosae) en Afrique de lÓuest: Biosystématique et Amélioration. Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1995. Dissertation WUR, 205p.

EUR 10,00


14172 Our farmers' fight for the future. 's Gravenhage, Ministerie voor Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 1946. Brochure (om in buitenland begrip te wekken van de moeilijke situatie), ill (T. Michels, F. Hazeveld), foto's, [ 20 pp ].

EUR 22,50


10716 Ouweneel, A. (sam.) Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika, vanaf 1520. Amsterdam, Thela Publishers, 1993. 32 afb, 483 pp.

EUR 35,00


1163 Overeem, B.; Leenknegt, R. Jan, d'r is volk op de deel. Langs oude Veluwse hoeven. Baarn, Bosch & Keuning, 1983. foto's, 128 pp - softcover.

EUR 20,00


1164 Overeem, B.; Leenknegt, R. Kom d'r in, de koffie is bruun. Langs oude Veluwse hoeven. Baarn, Bosche & Keuning, 1984. foto's, 128 pp - softcover.

EUR 18,50


1705 Overeem, B.; Leenknegt, R. Geertje, 't hooi moet om. Langs oude Veluwse hoeven. Baarn, Bosch & Keuning, 1987. foto's, 127 pp.

EUR 20,00


26467 Owen, S. Rijst. Rijkdom in recepten. Haarlem, Schuyt / Novib, 1994. Enige ill, 400 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


34634 Oyen, L.P.A.; Lemmens, R.H.M.J. Prota. Précurseur. Wageningen, Prota, 2002. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale. ill, 206 pp - softcover.

EUR 10,00


24032 Paarlberg, A. Handboek voor de bereiders van Goudse boerenkaas. Leusden, Kaascontrolestation voor Boerenkaas, 1978. Enige ill, 121 pp.

EUR 12,50


9406 Paassen, Chr. van De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland. Assen, Van Gorcum / Hak & Prakke, 1955. Rapport uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, Sociaal Geografische Studies I,.

EUR 27,50


6362 Padua, L.S. de; Bunyapraphatsara; Lemmens, R.H.M.J. Prosea 12 (1) Medicinal and poisonous plants 1. Leiden, Backhuys, 1999. Plant Resources of South-East Asia, 711pp - hardcover.

EUR 50,00


11864 Paerels, J.J. De rijst. Haarlem, Tjeenk Willink, 1923. Onze koloniale landbouw V, 3e dr, 28 fig, 99 pp.

EUR 10,00


32730 Panhuijs, van; Laan, A. van der Mededeeling van het belangrijke dat met opzigt tot de runderpest in 1867 in de provincie Friesland is voorgevallen. Leeuwarden, Provinciale Drukkerij van H. de Groot / Gedeputeerde Staten, 1867. 13 pp plus uitslaande staat - orig. omslag.

EUR 7,00


37914 Paping, R. Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. Groningen, NAHI, 1995. 77 afb, 535 pp - gebonden.

EUR 18,50


12269 Papousek, D.A. The peasant potters of los pueblos. Stimulus situation and adaptive processes in the Mazahua region in central Mexico. Assen, Van Gorcum, 1981. 11 ill, 181 pp.

EUR 7,00


14592 Paridaans, A.F. 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband. Invloed van de stamboekorganisatie op de kwaliteitsverbetering van het varkens in (Zuid)Nederland. 1987. ill, 281 pp.

EUR 22,50


23696 Parmentier, J. Thee van overzee. Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw. Ludion - The Flagstaff House Museum of Tea Ware, Hong Kong - Havenbestuur Brugge - Zeebrugge, 1996. Vele ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


30582 Partridge, M. Early agricultural machinery. London, Hugh Evelyn, 1969. ill, 50 pp + 16 col. plates - bound.

EUR 8,50


36673 Pastoor, M.J.C. Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Bedum, Profiel, 2002. 49 ill, 71 pp - softcover.

EUR 7,50


31544 Paul, A.; Rees, Y. The garden design book. London, HarperCollins, 1991. Many plates, 256 pp - softcover.

EUR 20,00


42394 Paus, S.; Glader, H. Blühende Paradiese. Niederrheinische Gärten öffnen ihre Pforten. Mercator. Sehr viele Abb, Karte, 165 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 22,50


35238 Pax, F.; Arndt, W. (Hrsg) Die Rohstoffe des Tierreichs. Berlin, Bontraeger, 1940. SS 1 bis 694, 296 Abb. - neu gebunden.

EUR 95,00


16116 Peachey, R.A. Cereal varieties in Great Britain. London, Crosby Lockwood & Son, 1951. ill, 202 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


38091 Pearson, E.O.; Darling, M. the insect pests of cotton in tropical Africa. London, Empire Cotton Growing Corporation, 1958. 8 col. plates, 355 pp - cloth.

EUR 18,50


37923 Pearson, M. (ed.) Flitting the flakes. The diary of J. Badenach, a stonehaven farmer 1789 - 1797. Edinburgh, Aberdeen University Press, 1992. 325 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


10903 Penders, J.M.A. Boeren bouwen aan de toekomst. 's Hertogenbosch, Malmberg, 1951. Uitgegeven door KNBTB, vele ill, 143 pp.

EUR 17,50


27986 Penders, J.M.A. De landbouwvoorlichting in Suriname in verband met landbouwonderwijs en landbouwkundig onderzoek. 1958. Enkele afb, 95 pp - gestencild A4 - rapport van een studiereis, softcover.

EUR 8,50


12548 Perkins, J.M. e.a. An atlas of environmental and ruminant population characteristics of Java. A multivariate analysis approach. Ciawi - Bogor, Balai Penelitian Ternak / Forage Research Project, 1986. 80 pp + 18 maps.

EUR 25,00


36126 Perspectieven voor de relatie tussen landbouw en natuurbehoud. 's-Graveland, Natuurmonumenten, 1981. Symposiumverslag 4 maart 1981. ill, 80 pp - softcover, oblong.

EUR 5,00


30570 Pesch, F.J. van Beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen Landbouw. Nijmegen, P.H. van Alphen, Firma Joh. Noman, 1881. 2e herz. druk. ca 140 figuren, 544 pp - kwarto linnen.

EUR 30,00


40182 Peter, A. Praktische Anleitung zur Fabrikation und Behandlung des Emmentalerkäses. Bern, K. J. Wyß, 1930. 35 Fig. und 122 S. - gebunden, Bibliotekmarken.

EUR 35,00


17800 Petersen, C. Zur Lage der Absatzverhältnisse für die deutschen Molkerei-Erzeugniss. Bremen, Heinsius, 1988. 40 S.

EUR 9,00


25515 Peterson, R.F. Wheat. Botany, cultivation and utilizations. London, Leonard Hill, 1965. World Crops Series. 46 fig, 77 plates, 422 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


36072 Petit, K.L.; Warie, R. Hoevenbouw. Gent, L. vanmelle, 1943. 77 pp,. met uitslaande bijlagen - softcover.

EUR 30,00


16938 Petri, K. Das Schriftwerk des Landwirts. Anleitung zur Abfassung seiner schriftlichen Arbeiten im Beruf und bürgerlichen Leben. Berlin, Parey, 1916. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 253 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 7,50


17646 Pfeiffer, E. De vruchtbaarheid der aarde. Haar behoud en haar vernieuwing. Het biologisch-dynamische principe in de natuur. Deventer, Kluwer, 1951. 2e druk. 21 fig, 183 pp - softcover.

EUR 10,00


1832 Philips, J.F.R.; Jansen, J.C.G.M.; Claessens, J.A.H. Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914. Assen, Van Gorcum/Prakke, 1965. gebonden, 306 pp.

EUR 13,00


1848 Philips, J.F.R.; Jansen, J.C.G.M.; Claessens, J.A.H. Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914. Assen, Van Gorcum/Prakke, 1965. ingenaaid, 306 pp.

EUR 35,00

plakbandsporen


20973 Piekalkiewicz, J. Pferd und Reiter im II. Weltkrieg. München, Südwest, 1976. Viele ill, 255 S. - leinen, Umschlag.

EUR 14,50


44227 Pieper, F. (Vw.) Hessen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1982. Heftreihe Bauernhofmasze 19. 18 Abb. - A4.

EUR 12,50


44225 Pieper, F. (Vw.) Westfalen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1974. Heftreihe Bauernhofmasze 15. 15 Abb. - A4.

EUR 12,50


44226 Pieper, F. (Vw.) Westfalen. Bauernhofmasze. Münster, Baupflegamt Westfalen, 1974. Heftreihe Bauernhofmasze 16. 29 Abb. - A4.

EUR 12,50


35445 Pierik, R.L.M.; Ruibing, M.A. In vitro kultuur van hogere planten. Bibliografie. Wageningen, LNV / Vakgroep Tuinbouwplantenteelt, 1991. 3e druk, 354 pp - softcover.

EUR 14,50


24826 Pierik, R.L.M. In vitro culture of higher plants. Bibliography. Zutphen, Thieme, 1979. 149 pp.

EUR 9,00


42211 Piers, D.A. (red.) Jubileum-uitgave van de Landbouwcourant voor de Veenkoloniën en Omliggende Streken. Officieel orgaan van de Veenkoloniale Boerenbond. Wildervank, de Noord-Ooster, 1953. Honderd jaar Landbouwverenigingsleven, vijftig jaar Veenkoloniale Boerenbond. Ill, advertenties, 85 pp - softcover.

EUR 17,50


35210 Piers, D.A. 20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. 's-Gravenhage, 1959. Bij 75-jarig bestaan. Enige foto's, 359 pp - gedec. linnen.

EUR 22,50


30543 Pieter Gillis Meijers. De Zeeuwse Groninger. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1956. ill, 30 pp.

EUR 7,50


12694 Piétrement, C.-A. Les chevaux dans les temps préhistoriques et historiques. Paris, Librairie Germer Baillière, 1883. 776 pp.

EUR 165,00


9782 Piggott, C.J. Coconut growing. london, Oxford University Press, 1964. Oxford tropcical handbooks, 31 fig, 109 pp.

EUR 11,50


9653 Pijpers, D.; Constant, Jac.G.; Jansen, K. Fruit uit alle windstreken. utrecht / Antwerpen, Spectrum, 1985. Een kleurrijke, smaakvolle gids met aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen, vele gekleurde ill, 179 pp.

EUR 12,50


32711 Pilat, D. Dutch agricultural export performance (1846-1926). Groningen, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 1989. Historia Agriculturae 19, 133 pp.

EUR 15,00


7765 Plakboek van een feest. 29 januari 1963. Arnhem, 1963. Tijdschrift der Kon. Ned. Heidemaatschappij, 74e jaargang, no 4, april 1963. Viering 75-jarig bestaan.

EUR 8,50


25536 Plant ecology. Reviews of research / Écologie végétale. Compte rendu de recherches. Paris, Unesco, 1955. Arid Zone Research VI. 377 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


4125 Plantenberg, P. 100 jaar veilingen in de tuinbouw. CBT/VBN, 1987. ill, 206 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


2047 Plassche, A.W. van de (vw) Landbouwatlas van Nederland. Zwolle, Tjeenk Willink, 1959. 34 kaarten.

EUR 30,00


4211 Platenburg, Th. J. Nationaal landbouwbeleid. 's Gravenhage, KNBTB, 1947. 400p.

EUR 10,00


16003 Platenburg, Th. Kleine boeren. Hilversum, Brand, 1943. Verkenningen 9, 138 pp.

EUR 7,50


12018 Platt, Ch. A. Italian gardens of the renaissance. Portland, Oregon, Sagapress / Timber Press, 1993. many plates, 170 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


29027 Plemper van Balen, B.A.; Claassen, H.C. Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1911. Zwolle, Tjeenk Willink, Dertiende jaargang. 160 pp + kalender.

EUR 22,50


29033 Plemper van Balen, B.A.; Claassen, H.C. Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1917. Zwolle, Tjeenk Willink, Negentiende jaargang. 160 pp + kalender.

EUR 22,50


39425 Plessen, M.L. Berlin durch die Blume oder Kraut und Rüben. Gartenkunst in Berlin-Brandenburg. Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhanlung, 1985. Viele Abb, 335 S. - softcover.

EUR 20,00


14212 Ploeg, C.J. van der Oogst van de laatste 10 jaren. Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit, 1954. t.g.v. gouden jubileum, ill, 243 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


5891 Ploeg, J.D. van der The virtual farmer. past, present and future of the Dutch peasantry. Assen, Van Gorcum, 2003. 432 pp - paperback.

EUR 20,00


11095 Ploeg, J.D. van der; Roep, D. Bedrijfsstijlen in de zuidhollandse veenweidegebieden. Nieuwe perspectieven voor beleid en belangenbehartiging. Haarlem / Wageningen, LTB / LUW, 1990. 96 pp.

EUR 7,50


15340 Ploeg, J.D. van der e.a. Kleurrijk platteland. Zicht op een nieuwe land- en tuinbouw. Den Haag, Stichting Hart voor het Land / Van Gorcum, 2002. vele ill, 104 pp - hardcover.

EUR 15,00


38584 Ploeg, J.D. van der e.a. Living Countrysides. Rural development in Europe: the state of the art. Elsevier, 2002. many plates, 231 pp - hardcover.

EUR 12,50


39702 Plumptre, G. The latest country gardens. London, The Bodley Head, 1988. ill, 165 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


27752 Pochon, J.; Barjac, H. de Traité de microbiologie des sols. Apllications agronomiques. Paris, Dunod, 1958. 46 fig, 685 pp - cloth, dust jacket.

EUR 90,00


1202 Poel, J.M.G. van der Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Wageningen, Pudoc, 1976. Een beknopt bibliografisch Vademecum, 152 pp.

EUR 8,00


1203 Poel, J.M.G. van der Van Brakell van den Eng. Een Betuws hereboer uit het begin van de 19e eeuw. Wageningen, Veenman, 1959. 17 afb, 109 pp - softcover.

EUR 22,50


1837 Poel, J.M.G. van der Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, 1983. 127 afb, 307 pp.

EUR 10,00

Heruitgave van 1967


2057 Poel, J.M.G. van der Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen, Veenman, 1967. 127 afb, 307 pp.

EUR 12,50


5294 Poel, J.M.G. van der Wegwijzer in de landbouwgeschiendenis. Zwolle, Tjeenk-Willink, 1953. 71 pp.

EUR 7,50


6048 Poel, J.M.G. van der Oude Nederlandse ploegen. Arnhem, NOM, 1967. 50 afb, 72 pp - softcover.

EUR 15,00


6200 Poel, J.M.G. van der Landbouw-leerboekjes voor de lagere school uit de negentiende eeuw. Wageningen, Pudoc, 1976.

EUR 5,00


16632 Poel, J.M.G. van der De Rijnsburgse ploeg. z.j. 3 fig, 10 pp.

EUR 6,00


25728 Poel, J.M.G. van der Geschiedenis van de landbouw. Commissie Kadercursussen, [ca 1955]. 7 afb, 38 pp.

EUR 7,50


30796 Poel, J.M.G. van der De Wilhelminapolder 1809 - 1959. Wageningen, Veenman, 1959. 271 pp + foto's - blauw linnen.

EUR 80,00


2624 Poel, J.M.G. van der; Reinders, C.G. Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878). Warffum, 1962. 10 platen, 57 pp - gedec. linnen.

EUR 42,50


10181 Poel, K.R. de (red) Hackfort - een onderzoek naar vormen van aangepaste landbouw in een zandgebied. Wageningen, Staring Centrum, 1992. ill, 278 pp + 4 kaarten.

EUR 14,50


14005 Poels, J. Rapport over de kalverziekte in Nederland. 's Gravenhage, Nijhoff, 1899. In op dracht van de minister van Binnenlandse Zaken. 25 fig, 236 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 12,50


38980 Poesse, G.J. Grond en werktuig. Wageningen, ILR, 1969. Publicatie 134, 57 afb, 72 pp - softcover.

EUR 14,50


19339 Poeteren, N. van Bestrijding van dopluis op Perzik en Druif. Wageningen, Veenman, 1917. Overdruk uit Tijdschrift over Plantenziekten XXIII, 1 plaat, 9 pp.

EUR 5,00


35428 Poll, F. van der Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie. Schiedam, Schie-Pers, 1974. Facsimile-herdruk van derde druk (bew. H.H. Laseur), 1859. - 672 pp - kunstleer, stofomslag.

EUR 20,00


37443 Pommes et poires. Apples and pears (revision). Paris, OECD, 1983. International stadardisation of fruit and vegetables. Many ill, 109 pp - softcover.

EUR 17,50


15422 Pool, M.J. Gardens in the City. New York in Bloom. New York, Harry N. Abrams, 1999. many col. phot. by Betsy Pinover Schiff, maps, 208 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


30736 Poortman, J. Oud-Drentsch boerenleven. Geoogst uit oude dagboeken, notities, illustraties en mondelinge mededeelingen uit den tijd van 1860-1900. Assen, van Gorcum, 1941. Nieuw Drentsch Mazïk, Nieuwe Reeks 14.Enkele tekeningen, 80 pp - gedec. linnen, bibliotheekstempel.

EUR 10,00


41320 Popma, M. Beelden van bollenschuren. Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850 - 1940. Lisse, Museum De Zwarte Tulp, 1998. Zeer vele ill, 111 pp - hardcover, met losse uitslaande kaart.

EUR 27,50


26200 Popp, M. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Versuchs- und Kontrollstation der Oldenburgischen Landwirtschaftskammer 1876 - 1926. Oldenburg, Sußman, 1926. 91 S.

EUR 27,50


1825 Poppel, F. van A.A.G. Bijdragen 33. Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1992. 653 pp - softcover.

EUR 20,00


17861 Poppel, F. van Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1992. Dissertatie WUR, 653 pp.

EUR 10,00


3237 Popta, IJ.A. van Adelijk bloed. De preferente F.R.S. stieren. Akkrum - Maarssen, U. Twijnstra's Oliefabrieken, 1962. Album met 85 gekleurde plaatjes. De van 1910 t/m 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekstieren. 181pp - linnen.

EUR 30,00


17119 Porter, V. Practical rare breeds. Kondon, Pelham Books, 1987. ill, 274 pp - cloth, library-signs.

EUR 20,00


2934 Posch, J. (vw) De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Symposiumverslag 425 jaar Schermerboezem. Edam, Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 1970. 87p.

EUR 13,00


5955 Posselt, E.A. The structure of fibres, yarns and fabrcs. Being a practical treatise for the use od all persons employed in the manufacture of textile fabrics. Philadelphia / London, Posselt / Sampson, Low, Marston, Searle & Rivington, 1891. over 400 ill, 2 volumes in one book: I. Description of growth and manipulation of Cotton, Wool, Worsted, Silk, Flax, Hute, Ramie, Chinagrass and Hemp, 221p, II. Manufacturers' calculations ans structures of all kinds of textile fabrics; arithmetic and technical terms, 140p.

EUR 225,00


2784 Post, K. Het boerenhuis in Nederland. 's Gravenhage, Boekencentrum, 1975. Triangelreeks, 119 pp.

EUR 8,50


2577 Post, K. Oude boerderijen. Deventer, Kluwer, 1969. Vele ill, 189 pp - linnen.

EUR 12,50


4156 Post, K. Oude boerderijen. Deventer, Ankh-Hermes, 1976. 2e druk, vele ill, 189 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


19934 Postema, J.L. Geschiedenis en ontwikkeling van de Purmerender markt. Purmerend, Nooy, 1940. 17 afb, 143 pp.

EUR 15,00


30770 Postma, O. [-1 De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen. Leeuwarden, Noord-Nederlandsche Boekhandel, 1934. 200 pp en 14 kaarten - softcover.

EUR 17,50


30761 Postma, O. De Fryske Boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu. Snits, Brandenburgh, 1937. Frisia Rige 5. 61 pp - met enkele aantekeningen.

EUR 10,00


5991 Pottinger, R.P.; Leroux, E.J. The biology and dynamics of Lithocolletis Blancardella (Lepidopterra: Gracillariidae) on apple in Quebec. Ottawa, 1971. Memois of The Entomological Society of Canada 77, 44fig, 437p.

EUR 20,00


38725 Prakke, H.J. De Prakkehof te Meppen-Zweeloo (Dr.). Van Gorcum. ill, 29 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,00


2723 Prakke, H.J. Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'olde lantschap'. De achtste der zeven provincien. Assen, Van Gorcum, 1969. 4e herziene druk, 391 pp - linnen.

EUR 10,00


8173 Prakke, H.J. Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'olde lantschap'. De achtste der zeven provincien. Assen, Van Gorcum, 1951. 1e druk, disseratie RUG, 343 pp.

EUR 14,50


32726 Prakke, H.J. Een ander tertium in zake de bestrijding der runderpest. Leeuwarden, H. Kuipers, 1867. 13 pp - orig. kafje.

EUR 9,00


16737 Préaudeau, Ph.B. de; Robinet, J.-F. Maroc. Les chevaux du Royaume. Drémil-Lafage, Daniel Brand, 1990. 185 pp - harcover, dust jacket.

EUR 37,50


35701 Prendergast, H.D.V. (ed.) Plants for food and medicine. Kew, The Royal Botanic Gardens, 1998. Proceedings. Ill, 438 pp - paperback.

EUR 20,00


1823 Priester, P. A.A.G. Bijdragen 31. De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1991. 639 pp.

EUR 20,00


2108 Priester, P. A.A.G. Bijdragen 37. Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1998. 880 pp - softcover.

EUR 27,50


1804 Priester, P.R. De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen. 1800-1910. Wageningen, LUW, 1991. Proefschrift, 639 pp - softcover.

EUR 20,00


15566 Prins, M. (vw) Obst und Gemüse aus Holland. Den Haag, Zentralbüro der Gartenbauversteigerungen in den Niederlanden / CBT, n.d. Met ca. 50 foto's van groenten en fruit.

EUR 12,50


20510 Prinsen Geerligs, H.C. Resultaten der aanplantingen van Serehvrije rietvariëteiten. Soerabaia, H. van Ingen, 1896. 18 pp - Overdruk uit Archief voor de Java-Suikerindustrie 23.

EUR 6,00


35323 Prinsley, R.T. (ed.) The role of trees in sustainable agriculture. Dordrecht, Kluwer, 1993. Forestry Sciences Series 43. Reviews Albury 1991. ill, 196 pp - hardcover.

EUR 35,00


12405 Prockter, N.J. Garden Hedges. London / Florida, Collingridge / Transatlantic Arts, 1960. 54 plates, 144 pp.

EUR 20,00


30744 Prooije, L.A. van De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940. Vaktermen en werkwijze. Arnhem, SHBO, 1984. SHBO-Monografieën 4. Vele ill, 103 pp - softcover.

EUR 18,50


39441 Pückler-Muskau, H. Fürst von Andeutungen über Landschaftsgärtnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau. Frankfurt am Main, 1988. Insel Taschenbuch 1024. 38 Abb, 3 Karten, 372 S. - paperback.

EUR 9,00


3787 Puijenbroek, F.J.M. van Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800 in de Brabantse klompenmakerij. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1969. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XVI, 259p.

EUR 22,00


5218 Purseglove, J.W. Tropical crops. Dicotyledons. London and Harlow, Longman, 1968. 2 vol, 102 fig, 719 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


11610 Purseglove, J.W. Tropical crops. Monocotyledons. London, Longman, 1972. 2 vol, 32 fig, 607 pp - cloth, dustjacket.

EUR 37,50


34543 Purseglove, J.W. e.a. Spices. Harlow, Longman, 1987/1988. Tropical Agricultural Series. Second impression. Ill, 813 pp - cloth, dust jacket.

EUR 175,00


12551 Purseglove, J.W. Tropical crops. Dicotyledons. Harlow, Longman Group, 1979. 102 fig, 719 pp - softcover.

EUR 20,00


25404 Pyro Exposition d'industrie laitière de Gand. Gand, Socété agricole de la Flandre orientale, 1881. 52 pp - estampille de bibl.

EUR 17,50


7115 Quartel, H.C. de, e.a. C.H.L.S. 1957-1982. Jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan van de Christelijke Hogere Landbouwschool te Dronten. Dronten / Kampen, Kok, 1982. 125p.

EUR 8,50


15358 Quinn, T. Tales of the old country farmers. Devon, David and Charles, 2006. ill, 183 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


35595 Quintanilha, A.; Pinto-Lopes, J. Aperçu sur l'état actuel de nos connaissances concernant la 'conduite sexuelle'des espèces d'Hyménomycètes. I. Sociedade Broteriana, 1950. Vol. XXIV (2. série), pp 115 - 290.

EUR 10,00


4762 Quintus, R.A. Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke ZEE-VAERT opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van SUYCKER int' Eylant Java maior ende onse aanplantinge so van THEE als van TOEBACQ ende KAOETSJOEK, enz. 's Gravenhage, Nat. Mij. voor Kasgeldleeningen-Mulié & Co, 1945. oplage 1525, 192p.

EUR 23,00


39363 QWright, T. Large gardens and parks. Maintenance, management and design. Londin, Granada, 1982. ill, 194 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


9529 Raaij, S. van; Spies, P In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988. ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


16111 Raalte, D. van Dak- en balkontuinen. Zutphen, Terra - Internationaal Tuinbouwkundig Publicatiebureau, 1974. ill, 112 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


14860 Raan-Onderwater, G.J.M. van e.a. Boeren erfgoed. Boerderijen in Bennekom, Ede en Lunteren door de eeuwen heen. Ede, 2003. ill, 72 pp - softcover.

EUR 8,50


25641 Raap, J.W. Holland en de Hollanders. Hollandsche Maatschhappij van Landbouw. ill, 208 pp - softcover.

EUR 7,50


37635 Radecka, H. The fruit & nut book. New York, McGraw-Hill, 1984. ill, 255 pp - gardcover, dust jacket.

EUR 12,50


5413 Raemaekers, H.M. Ontwikkeling in agrarische organisaties. Organisatie-ontwikkeling in standsorganisaties en coöperatieve verenigingen. Arnhem, Van Maastrigt en Verhoeven, 1983. Disseratie WUR, 347p.

EUR 8,00


38159 Randhawa, G.S.; Mukhopadhyay, A. Floriculture in India. New Delhi, Allied Publishers Private Limited, 1986. Some ill, 656 pp - hardcover.

EUR 17,50


13790 Randhawa, M.S. e.a. Farmers of India II. MadrasAndhra Pradesh, Mysore & Kerala. New Delhi, Indian Council of Agricultural Research, 1961. Many ill, some maps, 428 pp - cloth, damaged dustjacket.

EUR 14,50


6063 Randhawa, M.S. A history of agriculture in India. New Delhi, Indian Council of Agricultural Research, 1980, 1982, 1983. 3 volumes: I. Beginning to 12th century, 541p; II. Eighth to eighteenth century, 358p; III. 1757-1947, 422 pp - cloth, library stamps.

EUR 80,00


34209 Rant, A. De gummosis der Amygdalaceae. Amsterdam, de Bussy, 1906. Dissertatie UvA. 91 pp, 7 uitslaande platen - softcover.

EUR 10,00


37965 Rasmussen, A.O. Landbohistoriske billeder. Lanbrugets Informationskontor, 1978. Akvareller af Rasmus Christiansen. Very many plates, 96 pp - cloth, oblong.

EUR 14,50


12685 Rauwenhoff, N.W.P.; Geuns, W.A.J. van; Oudemans, A.C.; Mulder, L. De natuurkundige grondslagen van den landbouw. Openbare voordragten voor landbouwers. Haarlem, Kruseman, 1856. 65 pp, 370 pp.

EUR 45,00


31227 Rauwenhoff, N.W.P.; Geuns, W.A.J. van; Oudemans, A.C.; Mulder, L. De natuurkundige grondslagen van den landbouw. Openbare voordragten voor landbouwers. Haarlem, Kruseman, 1856. 370 pp.

EUR 35,00


24527 Rauwerda, A.; Akker, K.J. v.d. Omzetting van eenzijdige greidebedrijven in gemengde bedrijven. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1917. Bekroond antwoord op de prijsvraag van Gedeputeerde Staten van Friesland, 142 pp.

EUR 17,50


7234 Ravestijn, H.P.W. van De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen. 's Hertogenbosch, Van Lanschot, 1942. Ill van Jo Spier, band van C.L.A. Kuijs, 2 uitslaande kaarten, 136 pp - linnen.

EUR 24,50


37361 Rawitscher, G. Les sources de rendement des cultures fruitières. Études faites en Valais. Lausanne, F. Rouge, 1945. 188 pp - softcover.

EUR 7,00


40052 Reed, H.H. Central Park. A photographic guide. New York, Dover, 1979. Many phot. by Victor Laredo, 78 pp - softcover.

EUR 8,50


25972 Reeskamp, J. De Nederlandse paardetram in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 171 pp - gebonden, oblong.

EUR 12,50


25504 Rehm, S.; Espig, G. Die Kulturpflanzen der Tropen und Subtropen. Stuttgart, Ulmer, 1984. 2. Aufl. 101 Abb, 504 S. - gebunden.

EUR 20,00


23566 Reich, A. Gärten, die wir lieben. München, Bruckmann, 1966. 172 Abb, 191 S. - leinen, Umschlag.

EUR 14,50


5458 Reijnders, L. Het boerenbedrijf in de Lage Landen. Geschiedenis en toekomst. Amsterdam, Van Gennip, 1997. 199 pp - paperback.

EUR 7,50


4824 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893 - 1895. 3e dr, 5 delen in 3 banden, 418+390+464 pp.

EUR 130,00


4825 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1899-1901-1903. 4e dr, 5 delen in 3 banden, 528p.

EUR 125,00


41112 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893. 3e dr, 2 dln. 418 en 390 pp - gebonden.

EUR 30,00


16089 Reinders, G. Rundveeteelt. Groningen, Wolters, 1902. Geïllustreerde land- en tuinbouwbibliotheek. 37 fig, 152 pp.

EUR 8,50


16092 Reinders, G. Schapen- en varkensteelt. Groningen, Wolters, 1904. Geïllustreerde land- en tuinbouwbibliotheek. 50 fig, 150 pp.

EUR 14,50


38937 Reinink, W. (sam.) Landgoed Linschoten. Een geschiedboek. Bussum, Thoth, 1994. Vele ill, 563 pp - half linnen.

EUR 35,00


34682 Reis, S. von; Lipp, F.J. New plant sources for drugs and foods from the New York Garden Herbarium. Cambridge, Harvard University Press, 1982. 1 plate, 363 pp - cloth.

EUR 18,50


3127 Reitsma, G.G. Zoölogisch onderzoek der Nederlandse terpen. Tweede gedeelte. Het varken. Wageningen, LEB-fonds, 1935. 55 tabellen, 90 figuren, 54p.

EUR 13,61


40658 Remy, Th. Der Kartoffelbau. Berlin, Parey, 1909. Der Hackfruchtenbau I. 21 Abb, 177 S. - Bibliotekmarken.

EUR 17,50


40657 Remy, Th. Handbuch des Kartoffelbaues. Berlin, Parey, 1928. 2. Aufl. 87 Abb, 312 S. - Bibliotekmarken.

EUR 15,00


3133 Renkema, J.A. Structuren van het rundveehouderij-graslandbedrijf. Een programmeringsonderzoek voor tweemans-bedrijven met uiteenlopende oppervlakte grasland. Wageningen, Veenman, 1970. Dissertatie WUR, 196p + bijlagen.

EUR 8,00


11090 Renting, H.; Bruin, R. de, Pohlmann, E. Bruggen bouwen. Een integrale aanpak van landbouw, milieu, natuur en landschap in Eastermar's Lânsdouwe. Wageningen, LUW, 1994. Studies van Landbouw en platteland 16, 114 pp.

EUR 7,00


30810 Research on ploughing implements. The conference in Copenhagen. June 1954. Copenhagen, National Museum, 1956. Publications from the International Secretariat for Research on the History of Agricultural Implements 1. ill, 170 pp - softcover.

EUR 17,50


12344 Rhoen, R.P.M. Klarenbeek in de wandeling. Arnhems eerste stadspark 1886-1986. Gemeentearchief Arnhem, 1986. vele ill, 48 pp.

EUR 10,00


34788 Rice, R.P. e.a. Fruit and vegetable production in Africa. London, Macmillan, 1993. Reprint of 1987. Ill, 371 pp - paperback.

EUR 60,00


40181 Riecke, A. Anbau und Ertragsleistungen des Roggens in Deutschland während der letzten 50 Jahre. Berlin, 1937. Dissertation Friedrich-Wilhelms-Universität. 8 Abb, 81 S. - softcover.

EUR 15,00


16952 Riehm, E. Die wichtigsten pflanzichen un tierischen Schädlinge der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Berlin, Parey, 1910. Thaer-Bibliothek. 60 Abb, 158 S.

EUR 17,50


41868 Rienks, W.A, e.a. De boerderij voorbij?! Ontwerpopgaven voor de ontwikkeling vn boerderijenin het landschap ... Wageningen, Alterra, 2003. Rapport 536. 123 pp plus posters - A4, softcover, bibliotheeksticker.

EUR 8,50


2422 Ries, L.W. Pareys Landwirtschaftslexicon. Hamburg/Berlin, Parey, 1956/57. 7e Ausgabe, 2 Bänden: I. A-K, 270 Abb., 414p. II. L-Z, 230 Abb., 379p.

EUR 35,00


14358 Riezenkamp, J. (inl.) Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad. Maarssen / 's Gravenhage, Gery Schwartz / Sdu, 1990. 54 fig, 88 pp.

EUR 7,50


28416 Rijnvos, C.J. (red.) De verbeelding van het platteland. De mens, zijn werk en zijn leven op het platteland van de toekomst. Deverter, Kluwer / Heidemij, 1991. ill, 248 pp - softcover.

EUR 12,50


15270 Rip, W. landbouw en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Wageningen, Veenman, 1952. 272 pp.

EUR 15,00


38099 Rippert, W.E.; George, L. Cotton pests of the Sudan. Their habits and control. Oxford, Blackwell, 1965. 13 col. plates, folding map, 345 pp - cloth, library stamps.

EUR 27,50


2032 Ritzema Bos, J. Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Tierzucht, Wald- und Gartenbau. Lebensformen, Vorkommen, Einfluss und die Massregeln zu Vertilgung und Schutz. Prakliches handbuch. Berlin, Parey, 1891. 477 abb, 876 pp - Bibliothekstempel.

EUR 75,00


12460 Ritzema Bos, J. e.a. (red.) Landbouwkundig Tijdschrift VI. Groningen, Wolters, 1898. Originele band, 384 pp.

EUR 8,50


12464 Ritzema Bos, J. e.a. (red.) Landbouwkundig Tijdschrift X. Groningen, Wolters, 1902. originele band, 576 pp.

EUR 17,50


16941 Ritzema Bos, J. Zoologie für Landwirte. Berlin, Parey, 1923. Thaer-Bibliothek. 8. Aufl, 179 Abb, 267 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 15,00


28041 Ritzema Bos, J. De dierlijke parasieten van den mensch en de huisdieren. Zwolle, Tjeenk Willink, 1888. 100 houtsneefiguren, 262 pp - softcover, beschadigde ruug.

EUR 22,50


9178 Rix, M.; Philips, R. The bulb book. A photographic guide to over 800 hardy bulbs. London, Pan Books, 1981. 192 pp - softcover.

EUR 20,00


26254 Robbertsen, R.C. (vw.) Langbroekerweteringgebied. landbouw en landschap anno 2000. St. Promotie Langbroekerweteringgebied e.o., 2000. Vele foto's in kleur, 66 pp - gebonden.

EUR 8,50


33782 Robbrecht, E. (ed.) Kawa. Koffie ontsluierd: van koffiestruik tot kopje koffie. Meise, Nationale Plantentuin van België, 1995. 89 platenm 127 pp - softcover.

EUR 12,50


35091 Roe, D.A. A plague of corn. The social history of Pellagra. Ithaca, Cornell University Press, 1973. 4 fig, 7 ill - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


4108 Roebroeck, E.J.M.G. Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied. Assen, Van Gorcum/Prakke&Prakke, 1967. Proefschrift RUU, 409 pp - linnen.

EUR 20,00


23306 Roebroek, Alph. (vw.) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1939. No. 1. De economische toestand van den landbouw in 1937/1938 en andere onderwerpen. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1939. 146 pp + kaarten.

EUR 9,00


23308 Roebroek, Alph. (vw.) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 2. Verslag over den landbouw in Nederland over 1936. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1937. 291 pp.

EUR 17,50


23325 Roebroek, Alph. (vw.) De bedrijfsuitkomsten van den landbouw in het boekjaar 1934/1935. 's Gravenhage, Allgemeente Landsdrukkerij, 1936. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1936-2, 82 pp + 2 kaarten.

EUR 14,50


23328 Roebroek, Alph. (vw.) Lijst van officieele personen, instellingen en vereenigingen op land- en tuinbouwgebied. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1940. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1940-1, 344 pp.

EUR 10,00


23329 Roebroek, Alph. (vw.) Het grondgebruik in Nederland in 1930, gevolgd door een beschrijving der landbouwgebieden. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1935. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935-3. 251 pp.

EUR 27,50


23333 Roebroek, Alph. (vw.) De bedrijfsuitkomsten van den landbouw in het boekjaar 1933/1934. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1935. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1935-2, 32 pp.

EUR 8,00


23334 Roebroek, Alph. (vw.) De economische toestand van den landbouw in 1936/1937 en andere onderwerpen. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1938. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1938-2, 183 pp.

EUR 17,50


23335 Roebroek, Alph. (vw.) De economische toestand van den landbouw in 1935/1936 en andere onderwerpen. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1937. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1937-2, 93 pp en 3 kaarten.

EUR 15,00


23336 Roebroek, Alph. (vw.) De economische toestand van den landbouw in 1938/1939 en andere onderwerpen. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1940. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1940-2, 187 pp + kaartenm.

EUR 17,50


23337 Roebroek, Alph. (vw.) Verslag betreffende de takken van dienst ressorterende onder de directie van den landbouw over 1939 en beknopte verslagen der landbouwproefstations. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1940. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1940-3, twee delen, 820 pp.

EUR 30,00


11867 Roelfsema, H.R. De kokos-cultuur. Haarlem, Tjeenk Willink, 1929. Onze koloniale landbouw XII, 3e dr, 43 fig, 114 pp.

EUR 10,00


23291 Roelfsema, H.R. De kokoscultuur. Haarlem, Tjeenk Willink, 1929. Onze koloniale landbouw X, 3e dr, 43 fig, 114 pp.

EUR 10,00

ca


40602 Roemer, Th.; Scheffer, F. Lehrbuch des Ackerbaues. Berlin, Parey, 1959. 5. Aufl., 98 Abb, 156 Tab, 555 S. - gebunden, Umschlag.

EUR 10,00


1874 Roemer, Th.; Vormfelde, K. Handbuch der Landwirtschaft. Dritter Band. Planzenbaulehre. Landmaschinen. Berlin, Parey, 1930. Planzenbaulehre (Roemer, Th.), 517p. Landmaschinen (Vormfelde, K.), 220p. Mit 331 Textabbildungen und 12 Farbendrucktafeln.

EUR 57,00


11064 Roep, D.; Ploeg, J.D. van der; Leeuwis, C. Zicht op duurzaamheid en kontinuïteit. Bedrijfsstijlen in de Achterhoek. Wageningen, Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie, 1991. 208 pp.

EUR 7,50


38914 Roessel, J. van (vw.) Over d'n boerenstand. Een eeuw boerenleven in Udenhout en Biezenmortel. Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout Biezenmortel, 2002. Vele ill, 300 pp - hardcover.

EUR 14,50


1243 Roessingh H.K. Schets van het ontstaan van de Landbouwhogeschool te Wageningen. [1970 ca]. Van gemeentelijke landbouwschool in 1873 tot Landbouwhogeschool in 1918, 26 pp - softcover, geniet - Overdruk Bijdragen Gelre LXVIII, pp - 173-194.

EUR 8,50


1818 Roessingh, H.K. A.A.G. Bijdragen 20. Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1976. 594 pp - softcover.

EUR 37,50


1847 Roessingh, H.K. Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Wageningen, Veenman, 1976. Dissertatie WUR, 594 pp - softcover.

EUR 20,00


2685 Roessingh, H.K.; Schaars, A.H.G. De Gelderse landbouw, beschreven omstreeks 1825. Wageningen, Vereniging voor Landbouwgschiedenis, 1996. Agronomisch-Historische Bijdragen 15, Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke besxchrijving van Gelderland (1826), 525 pp - met stofomslag.

EUR 25,00


12662 Roloff, F. Die beurtheilungslehre des Pferdes und des Zugochsen. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1870. 292 S - Bibiothekstempel.

EUR 45,00


9526 Romer, H. De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geïllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij. 's Gravenhage, Kriseman, 1979. 63 afb, 104 pp.

EUR 10,00


36650 Ronse, A.; Raison, Th. Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre. Bruges, Charles Beyaert, 1918. Plans, reproductions photographiques, hors-texte, planches en couleurs. Deux tomes. Couverture et planches en bistre par Flori van Acker. 271 et 306 pp / loose front pages and broken back.

EUR 325,00


42121 Ronse, A.; Raison, Th. Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre. Bruges, Charles Beyaert, 1918. Plans, reproductions photographiques, hors-texte, planches en couleurs. Deux tomes. Couverture et planches en bistre par Flori van Acker. 271 et 306 pp - soft cover, library marks.

EUR 275,00


36135 Rooijakkers, G. e.a. De boerderij als inspiratiebron. Historiografie. Monumentenzorg. Literatuur. Lyfestyle. Plattelandsbeelden. Streekgebonden bouwen. Arnhem, SHBO, 1999. SHBO Jaarverslag 1999. Ill, 199 pp - softcover.

EUR 10,00


36136 Rooijakkers, G. e.a. Tiengemeten. Ontwikkeling - Natuurwaarden - Landbouw - Bewoning - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 1999. SHBO Jaarverslag 1999. Ill, 199 pp - softcover.

EUR 12,50


39685 Rooijen, M. van De groene stad. Een historische studie over de groenvoorziening in de Nederlandse stad. 's-Gravenhage, Stichting Cultuurfonds, 1984. Enkele ill, 187 pp - softcover.

EUR 8,50


3090 Roosenschoon, C.F. Van vader op zoon. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Zuivelbond 1900-1950. Den Haag, 1950. ill, 173 pp - half linnen.

EUR 15,00


5566 Roosenschoon, C.F. 100 jaar Van der Have 1879-1979. Kapelle, Van der have, 1979. foto's, 145 pp - linnen, met los portrettenboekje.

EUR 10,00


5763 Roosenschoon, C.F. Een wandeltocht door 75 jaar zuivelgeschiedenis. FNZ, 1975. 40 artikelen uit Zuivelzicht, 108 pp - softcover.

EUR 8,50


23833 Roosenschoon, C.F. Bakens in de tijdstroom. Een kenschets van de Bond van coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland. 1972. bij het 75-jarig bestaan, ill, 06 pp - softcover.

EUR 10,00


30241 Roosevelt, Th. Memories of the American frontier. Westvaco, 1977. ill, 187 pp - half cloth, in slip case, ex libris.

EUR 12,50


4405 Rooy, M. van Beelden van het landleven. Nederlandse agrarische monumenten. Rabobank Nederland, 1981. vele ill, 110 pp.

EUR 9,00


39753 Roper, L. The gardens in the Royal park at Windsor. London, The Reprint Society. Many plates, 127 pp - cloth, dustjacket.

EUR 7,50


20140 Roscam Abbing, M. Rozegeur en zonneschijn. Amsterdam, Ploegsma, 1979. Tuindagboek met prenten en foto's van kunstwerken en curiosa uit alle tijden. Vele ill, 126 pp - beetje vocht gehad.

EUR 7,50


9126 Rossel, G. Taxonomic-Linguistic study of plantain in Africa. Leiden, CNWS / School of Asian, African and Amerindian Studies, 1998. Dissertation WUR, 276 pp + appendices.

EUR 12,50


34335 Rossem, A. van Van empirie tot wetenschap in de rubberindustrie. Delft, Meinema, 1940. 26 pp - softcover.

EUR 9,00


37551 Roudaut, R. Les fruits. Paris, Parangon, 2000. Vele iil, 379 pp - softcover.

EUR 24,50


44534 Rouse, J.E. The Criollo. Spanish cattle in the Americas. Norman, University of Oklahoma Press, 1977. Many plates, 303 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 34,50


37563 Rousseau, L.P. Le cerisier. Culture, taille, variétés. Paris, Rustica, 1996. la Culture Familiale.

EUR 7,50


33379 Rowaan, P.A. Natuurharsen (in het bijzonder copal en damar uit Nederlandsch-Indië) tegenover kunstharsen. KIT, 1943. Berichten Koloniaal Instituut 190. (Overdruk uit Verfkroniek 1943). 3 foto's, 23 pp - softcover.

EUR 8,50


36447 Rowaan, P.A. oude en nieuwe drogende oliën en de productiemogelijkheid daarvan in Overzeesch Nederland. Amsterdam, KIT, 1941. Berichten Koloniaal Instituut 191. niek'. 2 ill, 12 pp - softcover.

EUR 5,00


36435 Rowaan, P.A. Tengkawang (illipé). Amsterdam, De Bussy, 1937. Berichten Koloniaal Instituut 113. 30 pp - softcover.

EUR 7,50


7913 Roy van Zuydewijn, N. de Antiek van het Nederlandse platteland. Gaarlem, Gottmer, 1982. gekleurde ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


25646 Ru, J.H. de Landbouw en maatschappij. Een analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren. Van Loghum Slaterus, 1979. 377 pp - paperback.

EUR 8,50


30567 Rübel, H.U. Viehzucht im Oberwallis. sachkunde, Terminologie, Sprachgeographie. Frauenfeld, Huber, 1950. Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartforschung II. 56 Abb, 5 auss. Karten, 178 S. - softcover.

EUR 20,00


41359 Ruigt, A.J.G. (sam.) Hoeve Bergerhof. Sittard, 1984. ill, 28 pp - softcover.

EUR 7,00


23338 Ruiter, G.J. (vw.) Verslag betreffende de takken van dienst ressorterende onder de directie van den landbouw over 1940 en beknopte verslagen der landbouwproefstations. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1942. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1942-1, 679 pp.

EUR 25,00


18086 Rümpler, R.; Woy, R. Die käuflichen Düngestoffe, ihre Zusammensetzung, Gewinnung und Anwendung. Berlin, Parey, 1911. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 192 S. - bibliothekstempel.

EUR 14,50


1932 Rümpler, R. Stohman's handbuch der Zuckerfabrication. Berlin, Parey, 1899. 645p.

EUR 35,00


30795 Russell, E.J. (fw.) Library catalogue of printed books and pamphlets on agriculture, published between 1471 and 1840. Harpenden, Rothamsed Wxperimental Station, 1940. First ed. 293 pp -cloth.

EUR 40,00


16601 Rutgers, A. Australische Volgelwelt. Gorssel, Littera Scripta Manet. 2 Bnde; 160 Tafeln, 2 x 167 S.

EUR 24,50


23506 Rutimeyer, L. Die Rinder der Tertiär-Epoche nebst Vorstudien zu einer natürlichen Geschichte der Antilopen. Zürich, 1877. Abhandlungen der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. Vol IV. I. Teil, 3 Doppeltafeln,72 S.

EUR 20,00


7808 Rutten, W. 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokken epidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1997. Dissertatie WUR, 569 pp.

EUR 23,50


2107 Rutten, W. A.A.G. Bijdragen 36. 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokken epidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1997. 562 pp - softcover.

EUR 20,00


5311 Ruys, M.; Zandvoort, R. Van vensterbank tot landschap. Bussum, Moussault, 1981. 224 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 10,00


41056 Ruys, M. Mijn tuinen. Dedemsvaart, Het Huis van Linnaeus, 1987. ill, 72 pp - hardcover.

EUR 22,50


12691 S'Jacob, H.T. Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij. Amersfoort, Valkhoff, 1896. Dissertatie RUU, 124 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 17,50


1868 Saal, C.D. Het boerengezin in Nederland. Sociologische grondslagen gezin en bedrijf. Assen, Van Gorcum / Hak & Prakke, 1958. 307 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


43140 Saalfeld, D. Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der Vorindustriellen Zeit. Stuttgart, Fischer, 1960. 167 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 15,00


5924 Sabbe, E. De Belgische vlasnijverheid. Kortrijk, Nationaal Vlasmuseum, 1975. 2 delen: I. De zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713), heruitgave van 1943, 396p; II. Van het verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw, 703p.

EUR 80,00


14078 Sagnier, M.H. Omnium Agricole. Dictionnaire Pratique de l 'Agriculture moderne. Paris, Hachette, 1920. Construction & Aménagement de la ferme; Outillage agricole; cultures prairies; potgarers, fruitiers, vignes vergers, bois, élevages, basse, cour industries agricoles & rurales, m;edicine veterinaire et agricole, many ill, 794 pp - original clotrh.

EUR 80,00


28036 Salmon, D.E. e.a. Special report on diseases of cattle and on cattle feeding. Washington, Government Printing Office, 1892. 696 pp - library binding.

EUR 17,50


28051 Salmon, D.E.; Charman, E.A. e.a. Special report on the history and present condition of the sheep indsutry of the United States. Washington, Depatment of Agriculture, 1892. plates, 1000 pp - bound, library stamp.

EUR 65,00


36057 Salverda, I.E.; Mulder, J.R. Het verhaal achter de boerderij. Een zoektocht van boerderijeigenaren uit de Over-Betuwe naar het verleden van hun boerderij als inspiratiebron voor de toekomst. Wageningen, 2003. Alterra-rapport 863. Ill, 120 pp - softcover, bibliotheeksticker (deel pagina's zit verkeerd om).

EUR 20,00


24607 Salverda, M.; Le Roy, J.J. Salverda - Le Roy's handleiding bij de beoefening van de kennis der natuur ten dienste van onderwijzers en aankomende onderwijzers. Dier- en plantkunde. Groningen, Wolters, 1890. Eerste deel, tweede druk, 610 fig, 464 pp - orig. gedecoreerde band.

EUR 50,00


23639 Samson, J.A. Tropical Fruits. London, Longman, 1980. Tropcical Agriculture Series. ill, 250 pp - bound.

EUR 75,00


25460 Samson, J.A. Tropical Fruits. Second edition. London, Longman, 1986. Tropcical Agriculture Series. ill, 335 pp - bound, dust jacket.

EUR 85,00


35464 Sande-Bakhuyzen, H.L. van de Studies on wheat grown under constant conditions. A monograph on growth. Stanford University. 57 tables, 27 fig, 400 pp - cloth, library stamps.

EUR 20,00


38508 Sanders, D.J. Handleiding voor de Deli-tabakscultuur. Amsterdam, De Bussy, 1924. 84 afb, 346 pp - gebonden, bibliotheekstempels.

EUR 30,00


15355 Sanders, R.W. Vintage International Harvester Tractors. Stillwater, MN, Voyageur Books, 1997. many col. ill, 160 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


37363 Sanders, T.W. Fruit and its cultivation in garden and orchard. London, Collingridge, n.d. 5th ed. Ill, plates, 288 pp - cloth.

EUR 15,00


27977 Saniewski, M. e.a. 6. International Symposium on Flower Bulbs. Skierniewsice, ISHS, 1992. Acta Horticulturae 325. Two volumes, some ill, 894 pp - softcover.

EUR 30,00


39041 Sanoku, W. Materialy. Wydaje, Muzeum Budownictwa Ludowego, 1984. 169 pp - A4, softcover.

EUR 12,50


38944 Saron, J. Vernacular architecture at the Estonian Open Air Museum. Tallinn, Huma, 1997. Catalogue. Ill, 93 pp - softcover.

EUR 10,00


27044 Sastrapradja, S. Ubi-Ubian. Bogor, Lembaga Biologi Nasional - Lipi, 1977. LBN 7. ill, 113 pp.

EUR 10,00


27045 Sastrapradja, S. Buah-Buahan. Bogor, Lembaga Biologi Nasional - Lipi, 1977. LBN 8. ill, 133 pp.

EUR 10,00


40541 Saudan-Skira, S.; Saufan, M. Orangerien. Paläste aus Glas vom 17. bis zum 19, Jahrhundert. Köln, Taschen, 1998. Viele Abb, 214 S. - hardcover, dust jacket.

EUR 15,00


17176 Sãvulescu, T. Porumbul. Studiu monografic. Academiei Republicii Populare, 1957. fig, col. plates, 926 pp - cloth, nr 491/3100.

EUR 30,00


10118 Schaafsma, R. Wandelingen in het voetspoor van Hemmo Bos rond Wageningen. Utrecht, Matrijs, 2004. vele ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


1272 Schaars, A.H.G. Boerentermen in Achterhoek en Lijmers. Zutphen, Walburg, 1977. 286p.

EUR 15,00


19925 Schaller, R. Pflanzenernährung im Gartenbau. Stuttgart, Ulmer, 1985. Handbuch des Erwerbsgärtens. 3. Aufl. 35 Farbfotos, 37 s/w, 84 Zeichn, 163 Tab., 352 S. - hardcover.

EUR 12,50


29631 Schans, P. van der (vw.) 75 jaar r.m.t.s. aalsmeer. Rijks Middelbare Tuinbouw School Aalsmeer, 1972. Vele foto's, 104 pp - softcover, oblong.

EUR 22,50


38793 Scheepens-Jacobs Dagboek van een Brabantse boerin. Best, 2002. ill, 94 pp - softcover.

EUR 8,50


29805 Schellart, A.I.J.M. Kastelen. Deventer, Ankh-Hermes, 1974. Vele ill, 222 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


44212 Schepers, J. Daas Bauernhaus in Nordwestdeutschland. Bielefeld, 1978. Nedeudruck der Dissertation von 1943. 22 tafeln, 7 Karten 87 Abb. und 250 S - Leinen.

EUR 40,00


41557 Scherer, W. Schäden an Johannisbeeren und Stachelbeeren. Erkennen, bestimmen - richtig handeln. Augsburg, Pröll, 1989. 71 Abb, 128 S. - softcover.

EUR 12,50


3114 Schermerhorn, W. De boeren in onze volksgemeenschap. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1934. 119p.

EUR 16,00


17854 Schery, R.W. Plants for man. New York, Prentice-Hall, 1952. Many ill, 564 p - orig. cloth.

EUR 24,50


11014 Schey, L.T.C. Over het gebruik van reincultuur of zuursel bij de kazerij op de boerderij en in de kaasfabriek. Hoorn, Houdijk, [z.j.]. 12 pp + plaat en losse tabel - Houdijk is zuivelconsulent voor Noord-Holland.

EUR 5,00


3522 Schiemer, F.; Boland, K.T. (ed) Perspectives in tropival limnology. Amsterdam, SPB Academic Publishing, 1996347p. 347p.

EUR 70,00


38703 Schier, B. Skandinavisch-english-deutsche Kulturverflechtung im Bereiche des Flurwesens. Ein Beitrag zu den volkskundlichen Ingwäonismen Nordwestdeutschlands. Münster, Volkskundige Kommission Westfalen-Lippe, 1963. 7 Abb, 81 S. - softcover.

EUR 8,50


35209 Schiere, J.C. Moderne boterbereiding. De kubuskarn. Sneek, Pijtersen's Machinehandel, 1944. 46 fig, 168 pp - half linnen.

EUR 8,50


36652 Schijen, J.M. (red.) Agrarische voorlichting. ´s-Geravenhage, Directie Landbouw, 1961. Enige ill, 579 pp - linnen.

EUR 17,50


20587 Schiller, H. Gartengestaltung. Die Gestaltungsgesetze, Planung und Durchführung öffentlicher Grünanlagen und privater Gärten. Berlin und Hamburg, Parey, 1958. 550 Abb, 431 S. - leinen, Umschlag.

EUR 30,00


6655 Schilstra, J.J.; Brandts Buys, L.; Jong, C. de De stolp te kijk. Wogmeer, Lammes, 1978. ill, 124 pp - softcover.

EUR 7,50


25894 Schimme;, W.C. De klauwziekten bij het schaap. Utrecht, 1887. 26 pp - Overdruk uit Veeartsenij en Veeteelt.

EUR 7,00


20504 Schimmel, W.C. De klauwzieketen van het rund. 1887. 17 pp - Overdruk uit Veeartsenij en Veeteelt.

EUR 5,00


30576 Schindlmayr, A. Pioniere des Ackers. Eine Agrargeschichte in Lebensbildern. München, Lehmanns, 1959. 18 Bildern, 162 S. - Leinen.

EUR 9,00


35371 Schirner, M. (vw.) Camel creative challenge. Kunst mit dem camel. JT International, 2001. Viele farb. Abb, 145 S. - softcover.

EUR 15,00


38775 Schleiff, H. e.a. Hausbau in Thüringen und angrenzenden Regionen. Marburg, Jonas Verlag, 2002. Jahrbuch für Hausforschung 48. Viele Abb, 509 S. - gebunden.

EUR 18,50


35347 Schleyer, A. De aardappelplant in woord en beeld. assen, Stoomdrukkerij Floralia, [1908]. 11 pp plus 5 platen met 31 details. pop-up boek avant la lettre - halflinnen, orig. band, keurig.

EUR 125,00


4155 Schlipfs populäres Handbuch der Landwirtschaft. Berlin, Parey, 1908. 526 Abb, 20 Tafeln in Farb, 662p.

EUR 45,00


16935 Schlotfeldt, E. Jagd-, Hof- und Schäferhunde. Berlin, Parey, 1909. Thaer-Bibliothek. 2. Aufl, 27 Abb, 189 S. - Bibliotheknummer.

EUR 17,50


23644 Schmelzer, G.H.; Omino, E.A. (eds.) Prota. Proceedings of the First Prota International Workshop. Wageningen, Prota, 2003. Plant Resources of Tropical Africa. 360 pp.

EUR 7,50


34627 Schmelzer, G.H.; Omino, E.A. (eds.) Prota. Proceedings of the first Prota International workshop. Wageningen, Prota, 2003. Plant Resources of Tropical Africa. 96 pp - softcover.

EUR 7,50


34632 Schmelzer, G.H.; Gurib-Fakim, A. Prota 11 (1). Medicinal plants 1. Wageningen, Prota, 2008. Plant Resources of Tropical Africa 11 (1). ills, maps, 790 pp - paperback.

EUR 37,50


34636 Schmelzer, G.H.; Gurib-Fakim, A. (ed.) Prota 11 (1). Plantes médicinales 1. Wageningen, Prota, 2008. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale 11 (1). ill, 868 pp - softcover.

EUR 35,00


37435 Schmid, H. Het snoeien van vruchtbomen. Zutphen, Thieme, 1978. 138 afb, 143 pp - gebonden.

EUR 9,00


25507 Schmidt, Geo A.; Marcus, Au. Handbuch der tropischen und subtropischen Landwirtschaft. Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1963. Zwei Bnde. Viele Abbe, 830 und 942 S. - gebunden.

EUR 30,00


10193 Schmidt, H. Schweineaufzucht bis zur Reise. Berlin, Parey, 1901. Gekrönte Preisschrift. 2. Aufl, 29 S.

EUR 7,50


34047 Schmutz, E.M. Livestock-poisoning plants of Arizona. Tuscon, University of Arizona Presss, 1968. 76 fig, 176 pp - cloth.

EUR 15,00


15534 Schnadelbach, R.T. Ferruccio Vitale. Landscape architect of the country place era. New York, Princeton Architectural Press, 2001. Very many plates, 326 pp - cloth, dust jacket.

EUR 50,00


19337 Schoevers, T.A.C. Eenige woorden over appelschurft. 1917. Overdruk uit Tijdschrift over Plantenziekten XXIII, 6 platen, 14 pp.

EUR 6,00


26526 Schoevers, T.A.C. Bestrijdingsschema voor fruitgewassen. Wageningen, Veenman, 1947. Verslagen en Mededeelingen van den PD 73. 13e druk, 12 pp + uitslaand schema.

EUR 7,00


30606 Schönfeldt, G. von Bauernhäuser in Hessen. Umbau & Erneuerung. Teil I: Grundlagen Ausgangssituation. Wiesbaden, AVA, 1973. Teil II nicht erschienen. Sonderheft 45.

EUR 8,50


19367 Schoorel, A.F. De landbouwkundige grondslag van snoei en pluk bij Assamthee. Wageningen, Veenman, 1950. Dissertatie WUR, 24 staten, 34 foto's, 150 pp.

EUR 17,50


1952 Schoorel, A.F. Handleiding voor de theecultuur. Wageningen, Veenman / Cent. Ver. tot beheer van proefstations voor de overjarige cultures in Indonesië, 1949. 12 kaarten, 191 fig, 342 pp - linnen.

EUR 27,50


30749 Schotel, G.D.J. Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. 's gravenhage, P.H. Noordendorp, 1848. 213 pp - opnieuw ingebonden, geplakte pagina's.

EUR 35,00


10127 Schou, R. l'Agriculture en Danemark. Textes, planches et gravures / Om landbruget i Danmark. Paris / Kjøbenhavn, Libraire Agricole de la Maison Rustique, 1900. Préparés sous les auspices de la Commission Danoise à l'exposition universelle de 1900 à Paris, 329 + 45 pp, 24 planches - cachet de bibliotèque.

EUR 50,00


38832 Schulte, A.G.; Warffemius, A.A.M. Landgoed Sint-Gerlach. Kruispunt van culturen in het land van Valkenburg. Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1999. De Nederlandse MJonumenten van Geschiedenis en Kunst. 417 afb, 416 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 30,00


3102 Schulz, M.E. Molkerei-Lexikon. Milchwirtschaft von A bis Z. Kempten, Deutsche Molkerei-Zeitung, 1952. Chemisch-bakteriologisch und molkerei-technisch, 3. Aufl.

EUR 19,00

Bibliothemstempels


23468 Schulze, S. (ed.) The Painter's Garden. Design. Inspiration. Delight. Osfildern, Hatje Cantz, 2006. Catalogue. 262 ill, 392 pp - hardcover, dust jacket, as new.

EUR 40,00


41930 Schulze, S. (ed.) Gärten. Ordnung. Inspration. Glück. Hatje Cantz. Catalogue. 262 Abbl, 392 S - hardcover, dust jacket, as new.

EUR 30,00


4453 Schuring, H.; Beemt, F. van den; Ruiten, T. van Veranderend Landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten. Den Haag, Min. van LNV, 1992. 200 pp.

EUR 10,00


27786 Schurink, D. Uitwendige runderkennis. Doetinchem, Misset, 1904. 96 ill, 72 pp - orig. boards, goed.

EUR 110,00


1822 Schuurman, A.J. A.A.G. Bijdragen 30. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1989. 450 pp - softcover.

EUR 15,00


1844 Schuurman, A.J. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, LUW, 1989. Dissertatie WUR, 450 pp - softcover.

EUR 15,00


11860 Schuurman, H. De vereeniging het Nederlandsche Rundvee-Stamboek na hare reorganisatie 1906-1916. Den Haag, 1917. vele portretten, 17 pp - 2 bijlagen, één met 12 koeien-foto's.

EUR 18,50


5464 Schuyt, C.J.M.; Dijk, G. van; Wijffels, H.H.F. In grote lijnen. Drs. Herman H.F. Wijffels en zijn bijdragen aan het maatschappelijk debat. Assen, Van Gorcum, 1999. 117 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,00


39351 Scott-James, A. The cottage garden. Middlesex, Penguin, 1982. ill, 23 col. plates, 159 pp - softcover.

EUR 7,50


9773 Seabrook, W.P. Modern Fruit Growing. London, Ernest Benn, 1947. 71 fig, 313 pp.

EUR 18,50


6058 Seelhorst, C. von Acker- und Wiesenbau auf Moorboden. Berlin, Parey, 1892. 11 Abb, 4 Tafeln, 292 S.

EUR 22,50


37286 Seghers, Joz. De fruitwijnen en de hydromel. Bereiding - ziekten en behandeling van zieke wijnen - champagniseren - wetten - De wijnbereiding in arme landen. Antwerpen, De Techniek, z.j. 7e uitgave. 40 fig, 118 pp - softcover.

EUR 12,50


34189 Selected plants and planting for a garden city. Forty popular climbers. Singapore, Ministry of law and National Development. ill, 95 pp - softcover.

EUR 10,00


5923 Sergent, E. e.a. Études sur les piroplasmoses bovines. Alger, Institut Pasteur d'Algérie, 1945. 324 fig, 816p.

EUR 79,00


30642 Serrurier, J.F. De buitenman. J. Allart, 's-Gravenhage, 1822/1824. Tweede en derde deel, 416 en 327 pp - geen omslag.

EUR 150,00


35494 Sethi, B.L. e.a. Cotton in India. A monograph. Four volumes. Bombay, Indian Central Cotton Committee, 1960/1961. I. History etc. 34 ill, 3o plates, 474 pp. II. Physiology etc. 48 ill, 16 plates, 339 pp. III.Technology etc. 37 ill, 20 plates, 295 pp. IV. 38 ill, 20 plates, 378 pp - cloth, used.

EUR 145,00


35495 Sethi, B.L. e.a. The Idian Cotton Atlas 1959. Bombay, Indian Central Cotton Committee, 1959. 2nd ed. many maps and statistics, 135 pp - cloth.

EUR 20,00


11858 Settegast, H.; Krocker, A. Deutsches Heerdbuch. Ein Verzeichnis von Individuen und Zuchten edler Thiere Deutschlands. Zweiter Band. Berlin, Wiegandt und Hempel, 1868. 4 lithogr. Beilagen, 201 S. - Inhalt: Rinder, Schafe und Schweinen - Bibliothekstempel.

EUR 45,00


3103 Sevenster, J. Productie en bestemming van melk in Nederland II. Een confrontatie van twee studies. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1953. Dissertatie WUR, 115p.

EUR 5,00


15627 Shaw, Th. Soiling crops and the silo. New York, Irange Judd, 1915. 37 fig, 362 pp - cloth.

EUR 16,50


35696 Shay, G. (fw) Saline agriculture. Salt-tolerant plants for developing countries. Washington, National Academic Press, 1990. ill, 143 pp - softcover.

EUR 8,50


15 Shepherd, J.C.; Jellicoe, G.A. Italian gardens of the renaissance. London, Alec Tiranti, 1966. 118p.

EUR 115,00


7850 Siemes, H.; Horst-Hemmink, J. van der De boer op in Overijssel. Waanders, 1988. Jaarboek Overijssel 1988.

EUR 10,00


9125 Siemes, H. Anderhalve eeuw aanwakkeren. Utrechts Landbouw Genootschap, 1997. ill, 174 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


37944 Siemes, H. Een greep uit het landbouwverleden: 1900-1950. Deel 2. Doetinchem, Elsevier, 1997. vele foto's, 48 pp -softcover, oblong.

EUR 8,50


10825 Siemes, H. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1984-2004. Den Haag, Stichting KNLC, 2004. vele ill, 222 pp - gebonden.

EUR 17,50


3815 Siemonsma, J.S.; Wulijarni-Soetjipto, N. (ed) Prosea. Proceedings of the first Prosea International Symposium May 1989, Jakarta, Indonesia. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1989. Plant Resources of South-East Asia, 337 pp.

EUR 15,00


4619 Siemonsma, J.S.; Piluek, K. Prosea 8. Vegetables. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1993. Plant Resources of South-East Asia, 412 pp - hardcover.

EUR 40,00


5780 Siemonsma, J.S. La Culture du Gombo (Abelmoschus spp.). Légume-fruit tropical. Avec référence spéciale à la Côte d'Ivoire. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1982. Dissertation WUR, 21 photos, 297p.

EUR 8,00

ve


15276 Sietema, W. Het grasland op de Zeeuwsche boerderij. Bond van den Bond van Boerenboterproducenten in Zeeland, 1936. 109 pp.

EUR 18,50


33370 Siewek, F. Exotische Gewürze. Herkunft - Verwendung - Inhaltsstoffe. basel, Birkhäuser, 1990. farb. Abb, 190 S. - softcover.

EUR 10,00


36335 Sillitoe, p. Roots of the earth. Crops in the highlands of New Guinea. Manchester University Press, 1983. 14 plates, 285 pp - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


38157 Silvestre, P.; Arraudeau, M. Le manioc. Paris, Maisonneuve & Larose, 1983. 38 fig, 262 pp - softcover.

EUR 35,00


22799 Simmonds, N.W. Bananas. London, Longmans, 1966. Tropical Agriculture Series, 2nd ed., 96 phot., 10 col. plates, 512 pp - dust jacket, library stamps.

EUR 30,00


40487 Simmonds, N.W. Bananas. London, Longmans, 1959. Tropical Agriculture Series. First ed. 87 phot, 466 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


32728 Simon van der AA, C.M.A. Iets over de vee-sterften in Friesland en de daartegen genomen maatregelen van af 1713 tot heden. Leeuwarden, V. Meursinge, 1849. 84 pp - geen kaftje.

EUR 22,50


20402 Singh, L.B. The mango. Botany, cultivation and utilization. London / New York, Leonard Hill / Interscience Publishers, 1968. World Crops Series. 75 fig, 54 plates, 438 pp - cloth, dust jacket.

EUR 85,00


8194 Sipkes, C. Flora van onze gekweekte kruidachtige vollegrondsgewassen (een-, tweejarige, overblijvende en nuttige planten) met determineertabellen voor de famililie's en geslachten van de groote families. Zutphen, Thieme, 1922. ca 2000 soorten en variëteiten, voor liefhebbers van gekweekte okanten, bloemisten, enz., 302 pp - gebonden.

EUR 10,00


20507 Sirks, H.A. Colorimetrisch onderzoek van boter- en kaaskleursel. 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1922. pp 62-74, Overdruk uit Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations XXVII.

EUR 5,00


37731 Skibbe, B. Agrarwirtschaftsatlas der Erde in vergleichender Darstellung. Gotha, Hermann Haack, 1958. Fünfsprachig. Sehr viele Karten, 246 S. und drei Beilagen - Leinen, oblong, Bibliotekmarken.

EUR 40,00


30701 Slade, D.D. The evolution of horticulture in New England. London and New York, Putnam's Sons, 1895. 180 pp - quaro leather (with some wear), marmered.

EUR 45,00


1809 Slicher van Bath, B.H. A.A.G. Bijdragen 10. Yield Ratios, 810 - 1820. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1963. 264 pp - softcover.

EUR 13,50


5276 Slicher van Bath, B. Geschiedenis: theorie en praktijk. Artikelen over de grondslagen van de geschiedenis. Wat is de inhoud van de geschiedwetenschap, welke de richting van het historisch onderzoek?. Utrecht/Antwerpen, Spectrum, 1978. Aula 625. 374 pp.

EUR 8,00


12116 Slicher van Bath, B.H. Herschreven historie. Schetsen en studieën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1978. Onveranderde herdruk naar 1949, 315 pp - met stofomslag.

EUR 17,50


13146 Slicher van Bath, B.H. Leven met het verleden. Groningen, Erven B. van der Kamp, 1998.

EUR 16,00


14181 Slicher van Bath, B.H. Mutabiliteit en continuïteit. Groningen, Wolters, 1950. Rede bij aanvaarding ambt tijdelijk buitengewoon hoogleraar WUR, 18 pp.

EUR 7,50


14851 Slicher van Bath, B. Spaans Amerika omstreeks 1600. Utrecht/Antwerpen, Spectrum, 1976. Aula Paperback 50. Structuuranaluse van Spaans Amerika rond 1600, gebaseerd op twee geografische beschrijvngen uit die tijd, 93 tab, 21 kaartjes, 272 pp.

EUR 7,50


29630 Slob, W. De witte boerderij. Uitgave van de stichting 'Meerhistorie' ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan 1972 - 1982. 1982. Haarlemmermeer. Enkele ill, 37 pp - gestencild A4.

EUR 9,00


30717 Slob, W. Het Nederlandse paard. De geschiedenis van de Nederlandse warmbloedfokkerij tot 1950. Doetinchem, Misset, [1996]. Vele ill, 119 pp - linnen, stofomslag, gesigneerd met opdracht van de auteur.

EUR 27,50


14191 Slob, W. Het paard in de landbouw. Geschiedkundige beschouwing van de rol, welke het paard in de landbouw tot disver vervulde. Doetinchem, Misset, 1967. 75 afb, 227 pp.

EUR 12,50


3991 Slootmans, C.J.F. Paas- en Houdemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565, 1e t/m 3e stuk. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1985. 3 dln, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXIV t/m LXVI, 1789p.

EUR 27,50


4126 Slot, J. (red) De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879-1979. Supplement: Het Europese koeienboek. Amsterdam, J&T Publicity / CMC/Melkunie, 1979. ill, 71 + 128 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


11063 Sluyterman, K.; Dankers, J.; Linden J. van der; Luiten van Zanden, J. Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898 - 1998. Den Haag, SDU, 1998. vele ill, 408 pp - limnen, stofomslag.

EUR 12,50


3803 Sluyterman, K.E. Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijvigheid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1983. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LVIII, 319p.

EUR 17,50


13618 Sluyterman, K.E. Driekwart eeuw C.S.M. Cash flow, strategie en mensen. Diemen, CSM, 1994. ill, 235 pp.

EUR 17,50


38831 Smallegange, G. 'Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland. Goes, De Kopen Tuin, 2003. Vele ill, 144 pp - hardcover.

EUR 22,50


30763 Smeding, P. De Fryske túnbou. Ljouwert, Friese Pers Boekerij, 1979. Fryske Akamemy 591. ill. 164 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


25734 Smid, J.D. Het program der boerenbonden. Meppel, Boom, [ca 1932]. 56 pp.

EUR 15,00


10690 Smit, G.G. Het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland. Ontstaan, ontwikkeling en betekenis - 1908-1965. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1966. vele ill, 215 pp.

EUR 10,00


34614 Smit, H.P.A.; Welcker, A. De toepassing van kinine in de verloskunde. Amsterdam, Cinchona-Instituur, 1939. 20 en 44 pp - softcover.

EUR 8,50


8980 Smit, J.J.; Terlouw, R.J.S. Vogels in het Eemland. De ontwikkeling van de vogelstand en het agrarisch gebruik vanaf 1900. Utrecht, Jan van Arkel, 1991. ill, 134 pp - softcover.

EUR 8,50


3722 Smit-Kremer, K. de; Horst, A.J. van der (red) Tuinen in Nederland. Zutphen, Terra / Nederlandse Tuinenstichting, 1982. vele ill, 200 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 20,00


5508 Smit-Kremer, K. de; Horst, A.J. van der (red) Stadstuinen in Nederland. Zutphen, Terra/Nederlandse Tuinenstichting. 207 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


14183 Smits, M.B. De landbouw in de Nederlandsche gemeenschap. Hilversum, Paul Brand, 1961. Verkenningen 5, 97 pp - softcover.

EUR 7,50


2418 Smits, M.B. Over den landbouw in Nederlandsch-Indië. Groningen/Fen Haag/Weltevreden, Wolters, 1929. 270p.

EUR 13,00

Bibliotheekstempels


5416 Smits, M. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996. Nijmegen, Valkhof Pers, 1996. ill, 327 pp - hardcover.

EUR 17,50


15594 Sneep, P.M. De coöperatieve vlasfabriek 'Dinteloord' G.A. gedurende 25 jaren. 1920 - 1945. Donteloord, 1946. 103 pp + prtretten en foto's - linnen - bibliotheekstempel.

EUR 40,00


41500 Snelink, J.H. (red.) Waar vraag en aanbod samenkomen is handel. 75 jaar Amsterdamsche Kaasbeurs. Rijswijk, GemZu / Vereniging Nederlands Zuivelbeurs, 1998. ill, 44 pp - hardcover.

EUR 10,00


29105 Snellen van Vollenhoven, S.C. De schadelijke insecten in tuinen, met de middelen tot derzelver verdelging, benevens eene opgave der voor tuinen nuttige insecten. Rotterdam, H.A. Kramers, 1843. 5 platen (ca 30 afb.), 122 pp - geplasticiceerd, bibliotheekstempels.

EUR 80,00


1800 Sneller, Z.W. (red) Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1795 - 1940. Groningen, Wolters, 1943. 1e druk, 544 pp.

EUR 24,50


15607 Sneller, Z.W. (red) Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1795-1940. Groningen, Wolters, 1951. 2e druk, 535 pp - linnen.

EUR 25,00

Versleten rode rug


41599 Snels, A.D.C. Agrarische reconstructie van de oostelijke langstraat en Bovenland van Heusden (ruilverklaveling Heusden - Vlijmen). Nieuwkuyk, Heemkundige kring Onsenoort - Abdij Mariënkroon, 1960. ill, foto's, uitslaande kaarten, 176 pp - softcover.

EUR 15,00


41013 Snoo, G.R. de e.a. Akkerranden in Nederland. CML e.a., 1995. Lezingen en posterpresentaties. Ill, 194 pp - softcover.

EUR 7,00


3821 Soerianegara, I.; Lemmens, R.H.M.J.; Wong, W.C. (Eds) Prosea 5 (1) Timber trees: Major commercial timbers. Wageningen, Prosea, 1993/1995. Plant Resources of South-East Asia, 2 Vol.: 610 pp - hardcover.

EUR 27,50


11636 Soerianegara, I.; Lemmens, R.H.M.J.; Wong, W.C. (Eds) Prosea 05 (1) Timber trees: Major commercial timbers. Bogor, Indonesia, Prosea, 1994. Plant Resources of South-East Asia, 610 pp - paperback.

EUR 65,00


5881 Soest, J.L. van e.a. (red) Grassen en granen. Zwolle, Tjeenk Willink, 1951. 651 pp - 134 fig, linnen.

EUR 24,50


17262 Solomon, B.S. Green architecture and the agrarian garden. New York, Rizzoli, 1988. many col. ill, 137 pp.

EUR 30,00


6455 Someren Brand, J.E. van (vw) De groote cultures der wereld. Haar geschedenis, teelt en nuttige toepassing. Amsterdam, Elsevier, 1906. rijst, tarwe, koffie, thee, tabak, enz., vele ill, 376 pp - gedec. linnen.

EUR 25,00


2997 Someren, C. van Het Vlistboek. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. Vele ill, 263 pp - hardcover.

EUR 27,50


39782 Sommer, K.A. Bauernhof-Bibliographie. Leipzich, Hiersemann, 1944. Zugleich Schrifttumsverzeichnis zum Werk "Haus und Hof deutscher Bauern". 247 S. - softcover.

EUR 12,50


3098 Sommerfeld, P. (Herausgeber) Handbuch der Milchkunde. Wiesbaden, Bergmann, 1909. 999p.

EUR 28,00


13047 Sonneur Zwanezang. Met jacht- en posthoornbegeleiding. Den Haag, Stok - Forum, z.j. ill, 166 pp - linnen.

EUR 15,00


34131 Sørensen, M. Observations on distribution, ecology and cultivation of the tuber-bearing legume genus Pachyrhizus Rich. ex DC. Wageningen, WAU, 1990. 7 fig, 38 pp - softcover.

EUR 8,50


31349 Sorge, W. 10 Jahre Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 1961. Viele Abb, 111 S/ - Leinen.

EUR 10,00


7932 Sosef, M.S.M.; Hong, L.T.; Prawirohatmodjo, S. (Eds) Prosea 5 (3) Timber trees: Lesser-known timbers. Wageningen, Prosea, 1998. Plant Resources of South-East Asia, 859 pp - hardcover.

EUR 35,00


11638 Sosef, M.S.M.; Hong, L.T.; Prawirohatmodjo, S. (Eds) Prosea 05 (3) Timber trees: Lesser-known timbers. Bogor, Indonesia, 1995. Plant Resources of South-East Asia, 859 pp - paperback.

EUR 30,00


33800 Southwell, I.; Lowe, R. Tea tree. The Genus Melaleuca. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1999. Medicinal and Aromatic Plants - Industral Profiles 9. 9 col. plates, 285 pp - hardcover.

EUR 80,00


37392 Spaar, D. e.a. Kernobst. Diagnose von Krankheiten und Beschädigungen an Kulturpflanzen. VEB. 76 Farbabb, 28 Zeichn., 295 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 20,00


19905 Spaar, D. e.a. Öl- und Faserpflanzen. Berlin, VEB, 1990. Diahnose von Krankheiten und Beschädigungen an Kulturpflanzen. 71 Farbtafeln, 22 Zeichn, 248 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


1795 Spahr van der Hoek, J.J. Geschiedenis van de Friese landbouw. Friesche Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1952. Drachten, Laverman, 1952. 2 dln 686 + 718 pp. Losse bijlage 63 pp.

EUR 40,00


5767 Spahr van der Hoek, J.J. Geschiedenis van de Friese landbouw. Drachten, Friesche Maatschappij van Landbouw/Laverman, 1952. 2 delen: 686 + 718 pp.

EUR 35,00


6799 Spahr van der Hoek, J.J. Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui. Drachten, Laverman, 1969. Dissertatie RUG. 307 pp - paperback, rug niet netjes.

EUR 10,00


7030 Speet, L.; Elte, B. In en om de Alkmaarsche Waag. Voorheen en thans. Alkmaar, NMB / Verenigde Noordhollandse Dagbladen, 1982. Aangevulde versie van 1929, 144p.

EUR 10,00


37972 Spek, Th. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie. Utrecht, Matrijs, 2004. Dissertatie WUR. Twee delen. Vele ill, 1100 pp. Samen met uitslaande kaart in linnen cassette.

EUR 200,00


33352 Spoon, W. Cacaoboter en vervangingsmiddelen. Amsterdam, 1953. Berichten Koloniaal Instituut 241. 7pp - softcover.

EUR 7,50


36446 Spoon, W. Iets over de conserveering van Balsa-hout. Amsterdam, De Bussy, 1941. Berichten Koloniaal Instituut 174. 5 fig, 11 pp - softcover.

EUR 6,00


36436 Spoon, W. Sawarie-noten uit Suriname. Amsterdam, De Bussy, 1937. Berichten Koloniaal Instituut 109. 3 fig, 34 pp - softcover.

EUR 7,50


40120 St. Anthony Gasthuis 1425 - 1925. Leeuwarden, 1925. Met vele foto's, o.a. van de verhuurde boerderijen, waarionder Wilhelmina-Oord. z.p. - sofcover, oblong, vetersluiting.

EUR 125,00


30233 St. John de Crèvecoeur, J.H. Letters from an American farmer. Westvaco, 1976. 39 fig, 274 pp - cloth, in slip case, ex libris - Describing certain provincial manners, and cuistoms, not generally known; and conveying some idea of the late and present interior circumstances of the British Colonies in North America (1782).

EUR 14,50


25645 Staatscommissie voor den Landbouw Algemeen overzicht van den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1908/1909. 2 delen: 297 + 338 pp (bijlagen) + 228 pp (rapporten en voorstellen).

EUR 30,00


16629 Staatszorg voor den landbouw. 's-Gravenhage, Directie van den Landbouw, 1913. Enige ill, 188 pp - Bibiotheekstempels.

EUR 8,00


13830 Staf, C. (vw.) Agrarisch bestemmingsplan Bommelerwaard. Amsterdam, Nederlandsche Heidemaatschappij m.m.v. Den Rijksdienst voor Werkverruiming, 1942. 66 pp + 4 kaartbijlagen.

EUR 32,50


29002 Staf, C. (vw.) De teelt van peren. Barendrecht, NFO, 1963. Publicatie 21. 47 afb, 67 pp - softcover.

EUR 17,50


34324 Stählin, A. Die Acker- und Grünlandleguminosen im blütenlosen Zustand. Bestimmungsschlüssel.Frankfurt am Main, DLG Verlag, 1960. 101 Fig, 162 S. - halb Leinen.

EUR 20,00


33667 Stapleton, Chr. Bamboos of Bhutan. Kew, Royal Botanic Gardens, 1994. ill, 67 pp - softcover.

EUR 8,50


3595 Staring, A. e.a. Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913. Den Haag, Mouton, 1913. ill, 232 pp - gebonden.

EUR 20,00


12400 Stearn, W.T.; Boom, B.K. Internationaal reglement voor de naamgeving van gekweekte planten. Wageningen, IVT, 1953. Mededeling 52, 25 pp.

EUR 12,50


35699 Steenbekkers, A,. e.a. Thuis op het platteland. De leefsituatie van stad en platteland vergeleken. Den Haag, SCP, 2006. 396 pp / paperback.

EUR 8,50


30621 Steensberg, A. Stone shares of ploughing implements from the bronze age of Syria. A contribution to the early history of the ard-plough. København, 1977. Kongelige Danske Vidensk. Selskab 47,6. - 6 plaes, 47 pp.

EUR 14,50


11313 Steffen, A. Handbuch der Marktgärtnerei. Zum praktischen Gebrauch für den Topfpflanzen- und Schnittblumengärtner und zum Studium für den gärtnerischen Nachwuchs. Berlin, Parey, 1940. 2. Aufl, 431 Abbm, 629 S.

EUR 24,50


42991 Stegenga, W. De Friese koe. Een geschiedenis in woord en beeld. Leeuwarden-Utrecht, Steven Sterk, 2008. Vele foto's, 224 pp - hardcover, oblong.

EUR 12,50


23175 Steigenga, W. Werkgelegenheid en werkloosheid in de agrarische productie. Kemink en Zoon, Utrecht, [1939]. Promotie RUU.

EUR 17,50


40391 Steineck, H. Champignonkultur. Stuttgart, Ulmer, 1970. 48 Abb, 92 S. - softcover, Bibliotekmarken.

EUR 7,00


15578 Steinmann, A. De ziekten en plagen van Hevea brasiliensis in Nederlandsch-Indië. Buitenzorg, Archipel Srukkerij, 1925. 90 platen + 146 pp - hardcover.

EUR 15,00


5241 Stevels, J.M.C. Légumes traditionnels du Cameroun. Une étude agro-botanique. Wageningen, 1990. Dissertation WUR, ill, 262p.

EUR 14,50


42366 Stieltjes, D. Plantenziekten en onkruiden, nuttige- 3n schadelijke dieren voor den landbouw. Groningen, Noordhoff, 1925. ill, 85 platen, 157 pp - gebonden.

EUR 10,00


19428 Stöckhardt, E.; Stöckhardt, A. Der angehende Pachter. Die wichtigsten Lehren aus Praxis und Wissenschaft für den angehenden Landwirth. Braunschweig, Schwetschke, 1869. 7. Aufl, 714 S.

EUR 32,50


10274 Stokvis, B. Het paard in de literatuur. Lochem, De Tijdstroom, z.j. 24 ill,.

EUR 10,00


10616 Stokvis, B. Man en paard. Lochem, De Tijdstroom, 1950. 190 pp + 33 ill - stofomslag ingescheurd.

EUR 17,50


34433 Stomps, Th.J. Kerndeeling en synapsis bij Spinacia Oleracea L. Amsterdam, Portielje, 1910. Dissertatie UvA. 162 pp en 24 fig. op 3 platen - softcover.

EUR 24,50


1867 Stork-Van der Kuyl, D.M.E.A.J. De boerin van nu en straks. Vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1966. 219 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,00


8161 Stork-Van der Kuyl, D. De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving. Assen, Van Gorcum, 1952. Dissertatie UvA. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij VI, 211 pp + bijlagen.

EUR 17,50


37010 Story, R. Some plants used by the bushman in obtaining food and water. Union of South Africa, Department of Agriculture, 1958. Botanical Survey Memoir 30. map, 62 plates, 115 pp - newbound.

EUR 45,00


38892 Straalen, B. van; Oyen, B. van (red.) Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Schoorl, Pirola, 1990. Bij 150 jaar Noord- en Zuid-Holland. Ill, 175 pp - hardcover.

EUR 10,00


39596 Strating, J. (red.) De Smaak van Rijk Zwaan. Rijk Zwaan. 85 jaar van natuurlijke groei. De Lier, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel. Vele ill. en recepten, 116 pp - hardcover.

EUR 22,50


39768 Streatfield, C.; Duckworth, A.M. Landscape in the gardens and the literature of eighteenth-century England. Los Angeles, William Andrews Clark Memorial Library, 1981. 34 ill, 138 pp - softcover.

EUR 17,50


11852 Strecker, W. Ratgeber bei Wahl und Gebrauch landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen. Abriß der landwirtschaftlichen Geräte- und Maschinenkunde. Berlin, Parey, 1911. Thaer-Bibliothek. 10. Aufl, 235 Abb, 262 S + Anzeigen - Bibiothekstempel.

EUR 35,00


4068 Strikwerda, R. Een eeuw Fries stamboekvee. Leeuwarden, Het Friesch Rundveestamboek, 1979. ill, 399 pp.

EUR 32,50


10507 Strikwerda, R. Melkweg 2000. CR Delta, 1998. vele ill, 215 pp.

EUR 12,50


12099 Stroinck, A.F. Groninger Maatschappij van Landbouw 1937-1987. Kroniek over 50 jaar. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1987. ill, 432 pp - gebonden.

EUR 12,50


3714 Strong, R. Koninklijke tuinen in Engeland. Warnveld, Terra, 1997. 168p.

EUR 23,00


15487 Strong, R. The renaissance garden in England. London, Thames and Hudson, 1998. 144 ill, 240 pp - paperback.

EUR 14,50


31951 Stroosnijder, L.; Rheenen, T. van (ed.) Agro-silvo-pastoral land use in Sahelian villages. IUSS, 2001. Advances in geoecology 33. Ill, 408 pp - hardcover.

EUR 50,00


2550 Strouw, W.H. Bestemoeders Hofstad. Een eeuwenoude boerderij aan de dijk in Ingen. Kesteren, Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe, 1994. Osenvorenreeks 49, 46 pp - softcover, geniet, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


39525 Stuart, D.C. The kitchen garden. A historical guide to traditional crops. London, Robert Hale. ill, 270 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


9759 Stuijvenberg, J.H. van De bloemisterij in Nederland. 's Gravenhage, Vereniging 'De Nederlandse Bloemisterij', 1961. t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging, 306 pp.

EUR 10,00


34918 Stuijvenberg, J.H. van Honderd jaar margarine 1869 - 1969. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1969. 48 platen, 353 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


29220 Sturing, J. (red.) Krelage's bloemhof. Geillustreerd maandblad voor bloemenliefhebbers, bezitters van tuinen, enz. Vierde jaargang. Haarlem, E.H. Krelage, 1903. Maart 1902 - Maart 1903. zonder chromolith. premieplaat, 37 afb, 96 pp plus advertenties - gebonden, bibliotheekstickers. Dit maandblad is vier jaar verschenen.

EUR 30,00


29222 Sturing, J. (red.) Krelage's bloemhof. Geillustreerd maandblad voor bloemenliefhebbers, bezitters van tuinen, enz. Derde jaargang. Haarlem, E.H. Krelage, 1902. Maart 1901 - Maart 1902. met chromolith. premieplaat, 37 afb, 96 pp plus advertenties - ingenaaid, bibliotheekstempel. Dit maandblad is vier jaar verschenen.

EUR 24,50


31256 Sturing, J. (red.) Krelage's bloemhof. Geillustreerd maandblad voor bloemenliefhebbers, bezitters van tuinen, enz. Eerste jaargang. Haarlem, E.H. Krelage, 1900. Maart 1899- maart 1900, 1 chromolith. premieplaat, afb, 92 pp plus advertenties - gebonden. Dit maandblad is vier jaar verschenen.

EUR 24,50


25501 Stürler, F.A. von Nederlandsch Oost-Indische Cultuurgewassen. Hunnen kenmerken, teelt en bereiding. Tiel, A. van Loon, 1906. 21 platen, circa 100 fig, 373 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 95,00


2814 Stuvel, H.J. Bouwen op nieuwe bodem ten behoeve van de gemeenschap in het voormalige Zuiderzeebekken. Assen, Van Gorcum/Prakke, 1967. Vele ill, 282 pp - linnen.

EUR 20,00


13578 Surendonk, H. Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A. (1899-1999). Breda, 1999. ill, 143 pp - linnen.

EUR 17,50


25476 Surre, Ch.; Ziller, R. Le palmier à huile. Paris, Maisonneuve & larose, 1963. Techniques agricoles et productions tropicales Series II. 36 fig, 65 photos, 243 pp - toile, chemise.

EUR 35,00


23330 Swaving (vw.) Het zuivelbedrijf in Denemarken. De teelt van groente en vroege aardappelen in Italië. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1927. Verslagen en Mededeelingen van de Directie van de Landbouw 1923-3, enkele ill, 138 pp.

EUR 12,50


1951 Tait, L. Tobacco in Canada. 1967. Sponsored by the Ontario flue-cured tobacco growers' marketing board, 560p.

EUR 21,00


40522 Talekar, N.S.; Griggs, T.D. Chinese cabbage. Asian Vegetable Research and Developement Centter, 1981. Proceedings of the first international symposium. Ill, 489 pp - cloth.

EUR 17,50


38281 Tamis, P. Ruilverkaveling Obdam. Adransons, [1978]. ill, 202 pp - linnen.

EUR 17,50


37422 Tamura, Tsuyoshi Art of the landscape garden in Japan. Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936 [1935]. 192 fig, 245 pp - hardcover, plastified.

EUR 40,00


29104 Tandberg, G.; Naess, I. Bygningsvaesen paa landet. Oslo, H. Aschehoug, 1925. 2nd ed. Kortfattet veiledning I. 359 fig, 206 pp - half cloth.

EUR 30,00


33854 TeBeest, D.O. Microbial control of weeds. New York, Chapman and Hall, 1991. 284 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


15598 Teeltafbakening in Nederland. Nederlandse Algemeene Keuringsdienst voor Groentezaden, 1948. 2e druk - 8 kaarten.

EUR 17,50


10913 Tenkink, J.B.G. (vw) Honderd jaar Geldersche Maatschappij van Landbouw. Winterswijk. Winterswijk, 1966. Enkele ill, 160 pp.

EUR 8,50


5517 Terlouw, F. Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland. 1969. Vele ill, 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


1839 Terpstra. P Honderd jaar Friese landbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw. Van Seijen. ill, 398 pp.

EUR 7,50


26818 Tersteeg, J. (red.) De levensschets van Geert Reinders 1737 - 1815. Historische Vereniging Winsum - Obergum. Werkgroep 'Winsumer schrijvers en schrijfsters', ill, 2 ingeplakte foto's, 120 [[ - softcover.

EUR 20,00


14207 Terwan, P. e.a. Values of Agrarian Landscapes across Europe and North Amercia. Doetinchem, Reeds Business Information, 2004. many col. ill, 144 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


31214 Tex, C.A. den Twee voorlezingen over graanwetten en graanhandel gehouden bij de School voor Koophandel en Nijverheid te Amsterdam op 12 en 19 december 1846. Amsterdam, Johannes Müller, 1847. 94 pp - zonder band.

EUR 37,50


5315 Thacker, C. Tuinen door de eeuwen heen. Amsterdam, Ploegsma, 1979. 187 afb, 281pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


30589 Thaer, A. Boeren Goudmijn, of Handleiding tot de Kunst, om van verschillende Soorten van Landerijen het meest mogelijke nut te trekken, meer Vee te kunnen houden dan naar de gewoonte, en hetzelve over 't geheel beter te kunnen voeden en doelmatiger behandelen; benevens een aantal wetenswaardige bijzonderheden tot den Landbouw betrekkelijk: alles met voorbeelden, op ondervinding berustende, opgehelderd, en t. Amsterdam, Johannes Allart, 1807. Vijf uitslaande platen, 534 pp - softcover, rug ontbreekt maar boekblok intact.

EUR 175,00


31393 Thaer, A. Boeren Goudmijn, of Handleiding tot de Kunst, om van verschillende Soorten van Landerijen het meest mogelijke nut te trekken, meer Vee te kunnen houden dan naar de gewoonte, en hetzelve over 't geheel beter te kunnen voeden en doelmatiger behandelen; benevens een aantal wetenswaardige bijzonderheden tot den Landbouw betrekkelijk: alles met voorbeelden, op ondervinding berustende, opgehelderd, en t. Amsterdam, Johannes Allart, 1807. Vijf uitslaande platen, 534 pp - vochtvlekken, los in band, schutblad aangevreten.

EUR 150,00


12590 Thaer, A.D. Grondbeginselen van een wetenschappelijke landbouw. Derde deel. Zwolle, Tjeenk Willink, [1846]. Bewerkt door E.C. Enklaar, 374 pp, 11 platen - Bibliotheekband.

EUR 40,00


16921 Thaer, A.D. Grondbeginselen van een wetenschappelijke landbouw. Vier delen. Zwolle, Tjeenk Willink, [1846]. Bewerkt door E.C. Enklaar. Vier delen: 1. (1842), enige tabellen, 513 pp. 2. (z.j.) enige tabellen, 382 pp. 3. (z.j.) 11 platen, 374 pp. 4. (1847), 592 pp.

EUR 275,00


28040 The complete catalog of seeds. Redwood City, J.L. Hudson, 1984. Catalog 45, 105 pp - tears in cover.

EUR 9,00


16119 The Czechoslovak agriculture. [ca 1965]. 16 tables, 24 plates.

EUR 12,50


23637 The date palm. From traditional resource to green wealth. Abu Dhabi, The emirates center for strategic studies and research, 2003. ill,,433 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


39703 The English vicarage garden. Thirty gardens of beauty and inspiration, introduced by Miss Read. Michael Joseph, 1988. Many ill, 177 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


3781 Theunisse, J.G.L. Jan Frederik Vlekke 184901903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1966. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland VI, 405p.

EUR 23,00


1838 Theuwissen, J. Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen. Antwerpen/Utrecht, Standaard, 1969. 209 afb, 349 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


23232 Thielen, E. Unified. Sara Lee / DE, 1996. Veelluik, geschilderd in opdracht van Sara Lee / DE door Evert Thielen in de periode 1993 - 1996. Boekje (ill, 44 pp) en uitslaande plaat in linnen mapje.

EUR 7,50


25453 Thieme, J.G. Coconut oil processing. Rome, FAO, 1968. Agricultural Development Paper 89. 168 fig, 251 pp.

EUR 14,50


3620 Thissen, P.H.M. Heideontginning en modernisering in het bijzonder in drie Brabantse Peelgemeenten 1850-1940. Utrecht, Matrijs, 1993. Proefschrift KUN, 332 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


34954 Thomas, G.S. Perennial garden plants or the modern florilegium. A concise account of herbaceous plants, including bulbs, for general garden use. London, J.M. Dent, 1986. New enlarged ed. 16 col. and 24 b/w plates, 397 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


9899 Thurlings, Th.L.M. Turgot en zijn tijdgenoten. Schets van de bevestiging van de economische wetenschap. Wageningen, Veenman, 1978. 292 pp.

EUR 15,00


36124 Tijms, W. Groninger graanprijzen. de prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990. Groningen / Wageningen, NAHI, 2000. Historia Agriculturae 31. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 102 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 9,00


5220 Tiktak, K. e.a. (red) Beeld van een vereniging. 115 Ceres. Wageningen, Ceres, z.j. ill, 296 pp - linnen.

EUR 16,50


29637 Tilburg, R. van (vw.) Een Aalsmeerse school. 100 jaar middelbaar tuinbouwonderwijs. Aalsmeer, Florens College. Ill, 111 pp - softcover.

EUR 8,50


31589 Timmermans, F. Schoon lier. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1924]. 1e druk. ill, 132 pp - gedec. linnen.

EUR 18,50


41863 Timmers, J. Gemertse boerderijen in soorten ofwel: De Mythe van de langgevelboerderij. 1997. Gemerts Heem 1997-4. pp145-180 - softcover, geniet.

EUR 7,50


39776 Tinley, G.F. Colour planning of the garden. London, Jack, 1929. 300 col. drwawings on 50 plates by M. Walters Anson, 288 pp - cloth.

EUR 30,00


6057 Tjebbes, K. Antwoord op de prijsvraag in noevember 1908 uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw over de veredeling van landbouwgewassen te Svalöv. Hol. My. van Landbouw, 1910. 157p.

EUR 20,00


3091 Tjepkema, K. Dat is 't kondensfabryk. Een halve eeuw coöperatieve condensindustrie in Friesland. CCF, 1963. Bij 50-jarig bestaan CC Friesland, 276 pp.

EUR 12,50


5511 Tjepkema, K. Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985. Leeuwarden, Inst. voor Landbouwcoöperatie in Friesland, 1986. 272p.

EUR 14,00


39674 Tombe, A.L. des (vw.) Over volkstuinen... nu. Stichting Recreatie / Algemeen Verbond van Volkstuinvereenigingen in Nederland, 1978. ill, 88 pp - met losse uitslaande kaarten en plattegronden.

EUR 17,50


16284 Tongeren, B. van Groenendaal 1978. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 1978. Vele ill, 50 pp.

EUR 22,50


24595 Tóth, S.C.; Cornelissen, J.A.T. (inl.) Holland schept ruimte. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover. Den Haag / Blaricum, Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen / V+K Publishing, 1999. Met CD-rom, vele ill, 155 pp - linne, stofomslag.

EUR 10,00


31114 Toxopeus, A.G. ISM, an interactive spatial and temporal modelling system as a tool in ecosystem management. Amsterdam, 1996. Dissertation UvA. With two case studies: Cibodas Biosphere Reserve, Indonesia, and Ambroseli Bioshere Reserve, Kenya. ill, 250 pp - softcover.

EUR 17,50


41336 Tréfois, C.V. De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie der ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsche architectuur. Antwerpen / Utrecht, De Sikkel / W. de Haan, 1941. Maerlanrtbibliotheek III. 50 foto's, 71 pp - half linnen.

EUR 24,50


41881 Trefois, C.V. Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur. Antwerpen, De Sikkel, 1950. 250 ill, 297 pp - orig. softcover, bibliotheeksticker.

EUR 40,00


17971 Trefois, Cl. V. Van vakwerk tot baksteenbouw. Sint-Niklaas, Danthe, 1979. 139 ill, 246 pp - linnen, stofomslag, bibliotheekstempel.

EUR 45,00


2186 Treub, M. Landbouw, januari 1905 - october 1909. Beredeneerd overzicht der verrichtingen en bemoeiingen met het oog op de praktijk van land-, tuin- en boschbouw, veeteelt, visscherij en aanverwante aangelegenheden. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1910. 150 pp - quaro linnen.

EUR 17,50


26752 Trew, C.G. The accoutrements of the riding horse. London, Seeley Service, 1951. 267 ill on 64 plates, 159 pp - cloth.

EUR 22,50


4043 Trienekens, G.M.T. Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945. Utrecht, Matrijs, 1985. 537 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


4158 Trienekens, G.M.T. Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945. 1985. Dissertatie WUR, 537 pp - linnen.

EUR 17,50


26887 Trienekens, G. Voedsel en honger in oorlogstijd 1940 - 1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid. Utrecht, Kosmos Historisch, 1995. ill, 176 pp - pocket.

EUR 19,00


14003 Trjeschtik, L Vademecum des angehenden Garten-Ingenieurs. Ein praktisch Handbuch für Gärtner, Architekten und Liebhaber der Gartenkunst. Wien, Pest, Leipzig, Hartlebens Verlag, 1873. 60 Holzschnitten, 84 S. - Neu gebunden, Bibliothekexemplar.

EUR 35,00


2540 Tromp, H.; Henry-Buitenhuis, T. (sam.) Historische buitenplaatsen in particulier bezit. Utrecht, Spectrum, 1991. 256 pp.

EUR 45,00


30441 Trotz, Christian. Henr. Jus agrarium foederati Belgii. Franeker (Franequerae), 1751 - 7554-1753. Three volumes. 683, 672 pp et index, 603 pp et index - orig. half calf.

EUR 1.100,00


20250 Tschaggeny, E.; Vermeulen, H.A. Ontleedkundige atlas van het rund. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 98 platen in kleuren gedrukt met verklarende tekst - 18 gekleurde platen ontbreken, in deze gevallen zijn de schematische 'b-tekeningen' ingekleurd. ook de tekst ontbreekt. De ca 100 platen zijn keurig.

EUR 125,00


33367 Tschirch, A. Indische Heil- und Nutzpflanzen und deren Cultur. Berlin, Gaertner, 1892. 128 Tafeln und 223 S. - Leinen.

EUR 185,00


11969 Tsror, L. (Lahkim) Nachmias, A.; Zaag, D. van der (eds) Advanced potato production in hot climates. Nahal-Oz, Israël, The Center for potatoe research in hot climates, 1992. 120 pp + fotos.

EUR 10,00


32706 Tuin, J. (vz.) Historia Agriculturae 09. Groningen, Wolters, 1968. Historia Agriculturae 09. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. 374 pp met losse uitslaande kaarten - softcover.

EUR 22,50


2760 Tuinbouwgids 1947. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

EUR 8,00


2762 Tuinbouwgids 1949. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 1024p.

EUR 8,00


2763 Tuinbouwgids 1950. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 714p.

EUR 5,00

slechte band


2764 Tuinbouwgids 1951. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 844p.

EUR 8,00


2765 Tuinbouwgids 1952. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 693p.

EUR 8,00


2766 Tuinbouwgids 1953. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 651p.

EUR 8,00


2767 Tuinbouwgids 1954. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 703p.

EUR 8,00


2769 Tuinbouwgids 1956. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 764p.

EUR 8,00


2770 Tuinbouwgids 1957. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 802p.

EUR 8,00


2771 Tuinbouwgids 1958. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 752p.

EUR 7,00

beschadigd


2772 Tuinbouwgids 1959. Den Haag, Dep. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 764p.

EUR 8,00


2773 Tuinbouwgids 1960. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 680p.

EUR 8,00


2774 Tuinbouwgids 1961. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 700p.

EUR 8,00


2775 Tuinbouwgids 1962. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 728p.

EUR 8,00


2776 Tuinbouwgids 1963. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 767p.

EUR 8,00


2777 Tuinbouwgids 1964. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 707p.

EUR 8,00


2779 Tuinbouwgids 1966. Den Haag, Min. van landbouw & Visserij. 547p.

EUR 8,00


39440 Tuinen, K. van Nederlandsche planten. Beschrijving onzer akkerbouw-, tuinbouw-, boschbouw-gewassen en onkruiden benevens een kort overzicht der voor de planten schadelijke en nuttige dieren. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1874. 171 pp - opnieuw gebonden.

EUR 30,00


38982 Tukker, J.G.; Rijpma, P.E. Het ei bij de pluimveehouder en bij de verzamelaar. Bedrijfschap voor Pluimee en Eieren, 1953. ill, 79 pp - softcover.

EUR 12,50


1424 Tummers, T. Het Schip van Blaauw. Bouwen voor de LUW 1877-1990. Wageningen, LUW, 1990. ill, 104 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


2147 Tupan, H.R. De bruidegomspijp. De geschiedenis van een volkskundig huwelijksfenomeen. Hoogezand, Stuberg, 1983. 82p.

EUR 12,00


30632 Twee antwoorden op het door het Genootschap ter Bevordering van den landbouw in de Pronincie Drenthe uitgeschreven prijsvraag over eene handleiding tot de beste wijze van botermaken. Assen, M.T.Sz. Gratama, 1853. 48 pp - omslag ontbreekt.

EUR 17,50


36001 Twintig jaren ondernemings-Derris-cultuur in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, De Bussy, 1941. Berichten Koloniaal Instituut 160. 5 fig, 16 pp - softcover.

EUR 7,50


37347 Tyberg, S. Alles over de appel. Aartselaar, De Keyser, 1984. ill, enkele platen, 139 pp - softcover.

EUR 12,50


40261 Uhlig, H. Die Siedlungen des ländlichen Raumes - Rural Settlements - L'habitat Rural. Gießen, Lenz, 1972. Materialen zur Terminologie der Agrarlandschaft II. 10 Fig, 278 S. - softcover, Bibliotekmarken.

EUR 27,50


16933 Ulsar, B. von Die Gemüsebau. Anleitung zum Gebrauche an Lehrabstalten und zum Selbstunterricht. Berlin, Parey, 1890. Thaer-Bibliothek. 2. Aufl, 95 Abb, 180 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 17,50


23303 Ulsen, H. (sam.) Voerman's paarden. Heino / Wijhe, 2001. Bij tenmtoonstelling in Kasteel het Nijenhuis.

EUR 14,50


11863 Ultée, A.J. Caoutchouc. Haarlem, Tjeenk Willink, 1931. Onze koloniale landbouw IV, 4e dr, 44 fig, 100 pp.

EUR 11,00


13008 Urlings, M.J. De trapakkers [-1. Ede, 2003. fotoboek (Anne Alders), 96 pp - softcover, oblong.

EUR 14,50


40486 Urquhart, D.H. Cocoa. London, Longmans, 1953. 97 phot., 230 pp - cloth, librarymarks.

EUR 30,00


35118 Usher, G. A dictionary of plants used by man. London, Constable, 1974. 619 pp - bound, dust jacket.

EUR 75,00


38741 Vaart, J.H.P. van der Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland. Leeuwarden, Fryske Akademy 874, 1999. Dissertatie KUN. 20 afb, 222 pp - softcover.

EUR 12,50


1433 Vader, J. Een Oud-Walcherse boerderij. Arnhem, Ver. Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum, 1979. Monografieën 3, 52 ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


35852 Vahrmeijer, J. Gifplante van Suider-Afrika wat veeverliese veroorsaak. Kaapstad, Tafelberg, 1981. Vele ill, 168 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


7703 Valkenburg, J.L.C.H. and N. Bunyapraphatsara (ed) Prosea 12 (2) Medicinal and poisonous plants 2. Leiden, Backhuys, 2001. Plant Resources of South-East Asia, 782 pp - hardcover.

EUR 50,00


37593 Van Cauwenberghe, Edm. Sujets porte-greffes pour arbres fruitiers. Verviers, Leens, 1946. ill, 417 pp - platified softcover.

EUR 27,50


33976 Van den Abeele, M.; Vandenput, R. De voornaamste cultures van Belgisch-Congo. Brussel, Directie van Landbouw, Veeteelt en Kolonisatie, 1951. 2e uitg.. 294 fig, 605 pp - softcover.

EUR 27,50


5921 Vandenput, R. Notes sur les Principales Cultures du Congo Belge. Ministère des Colonies, 1939. 128 fig, 20 pl. col., 151p.

EUR 30,00


25470 Vanderweyen, R. Notions de culture d'elaeis au Congo Belge. Bruxelles, Ministère des Colonies, 1952. une carte, 81 ill, 292 pp - toile, chemise.

EUR 27,50


37432 Vanicek, K.H. Beerenobst. Anbau im Garten. Berlin, VEB, 1989. 16 Farbtafeln, 66 S/W-Bildern, 73 Zeichn., 208 S. - paperback.

EUR 7,50


37389 Vanicek, K.H/ Obstbau im Garten. Ein Leitfaden für den Obstbau im Klein-, Siedler-, Haus- und ländlichen Nutzgarten. Berlin, VEB, 1973. 8. Aufl. 182 Fig, 16 tafeln, 256 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 7,50


15798 Vansalen, V. Erfelijke kwaliteiten bij postduiven. Mendel, chromosomen en duiventeelt. Deventer, Ankh-Hermes, 1978. 3e druk. Ill, 204 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


17247 Vansalen, V. Vitamines en dopings in de duivensport. Deventer, Anks Hermes, 1975. 2e druk, enkele ill, 111 pp.

EUR 6,00


17326 Vansalen, V. Vleugelkwaliteiten bij sportduiven. Ideaal vleugelpatroon, ventilatie en profiel. Conditie, biologische voeding, medische verzorging e.d. Deventer, Ankh-Hermes, 1976. vele ill, 204 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


4202 Veen, H. van der Boeren op toegemaakte grond; geschiedenis van de veenkoloniale landbouw. Groningen, Van Dijk en Foorthuis REGIO PRoject, 1992. ill, 119 pp - hardcover.

EUR 16,50


11440 Veen, H. van der Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland. Van Gorcum, Stichting Groninger Historische Publikaties, Assen / Maastricht. Tekeningen Geert Schreuder, 106 pp.

EUR 6,50


2144 Veen, J.H. van der Studies on the inheritance of leaf shape in Nicotiana Tabacum L. Den Haag, Excelsior, 1957. Dissertation, 112p.

EUR 8,00


37606 Veenland-Heineman, K.M. (red.) Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht. Utrecht, Matrijs, 1992. vele ill, 108 pp - softcover.

EUR 12,50


6364 Veenstra, G. De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandsscholen in hun grootse werk t.b.v. land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuq. 1972. 225 pp.

EUR 17,50


4060 Veenstra, H. (vw) Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld n.a.v. de cursus 'Landbouwgeschiedenis' 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van LNV. 's Gravenhage, Hoofdafd. Documentatie en Publikaties, 1960. 210 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


27916 Veenstra, H.; Leeuwen, A. van Handleiding ten dienste van cursussen in paardenkennis. Groningen, Erven B. van der Kamp, 1905. 99 fig, 152 pp - softcover, voorkaft ligt los, bibliotheekstempel.

EUR 14,50


26504 Veer, K. van der De grote cultures van Indonesië. A. Boomgewassen. Groningen, Wolters, 1946. Insulinde II. 32 fig, 131 pp.

EUR 8,50


17535 Veld, A. in 't Petit à petit, l'oiseau fait son nid 1954-2004. Voorhout, 2004. Bij 50 jaar Theo de Boer BV, Voorhout, vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 10,00


3216 Veldink, J.G. W.C.H. Staring 1808-1877 Geoloog en landbouwkundige. Wageningen, Pudoc, 1970. Dissertatie WUR, 206p.

EUR 12,00


5512 Veldman, H.; Royen, E. van; Veraart, F. Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999. St. Historie der Techniek, 1999. vele ill, 256 pp.

EUR 17,50


6838 Ven, D.J. van der De peerdenhemel. Van Zuudlaordermaark en Groningen als paardenstad. Bergen (nh), Gesto, [zj]. vele ill, 196 pp - softcover.

EUR 7,50


38138 Verhagen, P. De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Molenaarsgraaf, Hostorische Vereniging Binnenwaard, 1987. Vele ill, 174 pp - hardcover.

EUR 17,50


36534 Verhagen, P. Van oude tuinen en boomgaarden. De Stroombaan, 1999. Vele foto's en tekeningen, 119 pp - hardcover, bibliotheekstickers.

EUR 10,00


3818 Verheij, E.W.M.; Coronel, R.E. (ed) Prosea 2. Edible fruits and nuts. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1991. Plant Resources of South-East Asia, 446 pp - hardcover.

EUR 85,00


36508 Verheijen, G.F. e.a. (red.) Horster historiën 3. Van boeren en ondernemers. Horst, Stichting Het Gelders Overkwartier, 1992. ill, 320 pp - paperback.

EUR 12,50


19659 Verheul, Dzn., J. Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930. 30 pp + 36 reproducties - quarto linnen, bibliotheekstickers.

EUR 35,00


29436 Verheul, G. De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Haarlem, De Haan, 1982. Vele ill, 221 pp -gebonden.

EUR 10,00


5523 Verhoef, A.G. Een bevlogen onderneming. Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989. Nijmegen, KDC/KSC, 1994. Dissertatie KUN, 344p.

EUR 10,00


7582 Verhoef, E.; Rijs, A. Geïllustreerde kippen encyclopedie. Lisse, Rebo, 2002. talrijke kleurenfoto's, 336 pp.

EUR 14,50


7984 Verhulst, A.; Bublot, G. De Belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden. Brussel, Mercatorfonds/Cultura, 1980. ill, 128 pp.

EUR 20,00


16588 Verkuil, G.M.; Keser, H. Samenspel. Van mensen, welvaart en Rabobanken; de Bommelerwaard in de twintigste eeuw. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1998. Vele ill, 107 pp.

EUR 8,50


16011 Vermeulen, W.H. Den Haag en de landbouw. Keerpunten in het negentiende-eeuwse landbouwbeleid. Assen, Van Gorcum - Prakke & Prakke, 1966. Enkele ill, 130 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


5982 Vernooij, A. Hard van binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur. Het Nederlands Zuivelbureau, 1994. Vele ill, 112 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


3399 Verrijn Stuart, G.M. (vz) Het landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de commissie landbouwkrediet. 's Gravenhage, Cedo nulli, [1959]. 328p.

EUR 13,00


3824 Verrips-Roukens, K. Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977. 's Gravenhage, Nijhoff, 1982. 237p.

EUR 8,00


36117 Verschuijl, H. (slotwoord) Houdt uw schapen gezond. Ze zijn het waard. NRLO TNO. ill, 47 pp - softcover.

EUR 7,50


2935 Verslag der staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 15 december 1927, No 34. 's Gravenhage, Rijksuitgeverij, 1933. tot het onderzoeken van de vraag of en, zoo ja, in hoeverre en door welke oorzaken in den land- en tuinbouw eene wanverhouding bestaat tusschen de bodemprijzen en productiekosten den de opbrengst der producten anderzijds, 338 pp - bibliotheekstempels.

EUR 37,50


2659 Verslag over de landbouw in Nederland over 1951. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1952. Verslagen en Mededelingen 1952-4, 388p.

EUR 13,00


2660 Verslag over de landbouw in Nederland over 1952. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1954. Verslagen en Mededelingen 1954-1, 454p.

EUR 10,00

Kapotte omslag


2661 Verslag over de landbouw in Nederland over 1954. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1956. Verslagen en Mededelingen 1956-1, 471p.

EUR 13,00


2663 Verslag over de landbouw in Nederland over 1956. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1958. Verslagen en Mededelingen 1958-1, 465p.

EUR 13,00


2664 Verslag over de landbouw in Nederland over 1957. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1959. Verslagen en Mededelingen 1959-1, 504p.

EUR 13,00


2665 Verslag over de landbouw in Nederland over 1958. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1960. Verslagen en Mededelingen 1960-1, 496p.

EUR 13,00


2666 Verslag over de landbouw in Nederland over 1959. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1961. Verslagen en Mededelingen 1961-1, 494p.

EUR 13,00


2667 Verslag over de landbouw in Nederland over 1960. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1962. Verslagen en Mededelingen 1962-1, 481p.

EUR 13,00


2668 Verslag over de landbouw in Nederland over 1961. 's Gravenhage, Hoofdafd. Documentatie en Publicaties L&V, 1963. 472p.

EUR 13,00


2669 Verslag over de landbouw in Nederland over 1962. 's Gravenhage, Hoofdafd. Documentatie en Publicaties L&V, 1964. 411p.

EUR 13,00


2670 Verslag over de landbouw in Nederland over 1963. 's Gravenhage, Hoofdafd. Documentatie en Publicaties L&V, 1965. 423p.

EUR 13,00


2671 Verslag over de landbouw in Nederland over 1964. 's Gravenhage, Hoofdafd. Documentatie en Publicaties L&V, 1966. 433p.

EUR 13,00


2673 Verslag over de landbouw in Nederland over 1966. 's Gravenhage, Afd. Publikaties en Voorlichtingsmiddelen L&V, 1968. 434p.

EUR 13,00


5284 Verslag over de landbouw in Nederland over 1949. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1951. Verslagen en Mededelingen 1951-1, 504p.

EUR 13,00


15801 Verslag over den landbouw in Nederland over 1921. 's Gravenhage, J. & H. van Langenhuysen, 1922. Verslagen en Mededelingen 1922-3, 124 pp.

EUR 17,50


15802 Verslag over den landbouw in Nederland over 1903. 's Gravenhage, 1904. Verslagen en Mededelingen 1904-2, 167 pp - omslag ontbreekt.

EUR 18,50


15804 Verslag over den landbouw in Nederland over 1940. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1943. Verslagen en Mededelingen 1943-2, 224 pp.

EUR 17,50


16015 Verslag over den landbouw in Nederland over 1912. 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1913. Verslagen en Mededelingen 1914-4, 132 pp.

EUR 18,50


16016 Verslag over den landbouw in Nederland over 1931. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1932. Verslagen en Mededelingen 1932-3, 224 pp.

EUR 17,50


16017 Verslag over den landbouw in Nederland over 1934. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1935. Verslagen en Mededelingen 195-4, 240 pp.

EUR 14,50


29629 Verzaal, D. (vw.) Fotocatalogus van de expositie over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen. Aalsmeer, Van Oorde, 1986. 56 pp - softcover.

EUR 20,00


17055 Verzamelde opstellen uit 'Het Paard', geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Tweede bundel. Groningen, Heidema, 1908. Kerstnummer, 51 fig, 232 pp.

EUR 22,50


17056 Verzamelde opstellen uit 'Het Paard', geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Derde bundel. Groningen, Heidema, 1910. 19 fig, 204 pp.

EUR 22,50


17057 Verzamelde opstellen uit 'Het Paard', geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Vierde bundel. Groningen, Heidema, 1914. enige ill, 207 pp.

EUR 22,50


41844 Verzameling van adviezen door de Landbouwcommissie ... aan de Regeering uitgebracht. 's-Gravenhage, Van Cleef, 1891. 158 pp - gebonden.

EUR 10,00


12727 Vesque, J. Traité de botanique. Agricole et industrielle. Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1855. 598 figures, 976 pp.

EUR 60,00


28024 Veth, P.J. Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederlandsch Indië IV. De koffij. Amsterdam, Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1861. 57 pp - softcover.

EUR 17,50


38712 Viersen, A. Tabakschuur aan de Paardenkop 7 te Elst gem. Amerongen (Utr.). Arnhem, SHBO, 1999. Bouwhistorische waarneming 31. Enkele foto's, uitslaande tekeningen.

EUR 7,50


37943 Vijf-en-twintig jaar zuivelgeschiedenis juli 1908 - juli 1933. 1933. Gedenkschrift van de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne. Enige foto's, 43 pp - softcover, bibliotheekexemplaar.

EUR 12,50


39683 Villiers Stuart, C.M. Gardens of the great Mughals. New Delhi, Cosmo Publications, 1983. 39 platen, 290 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


41256 Vilmorin-Andrieux Les fleurs de pleine terre. Deuxième partie. ill, 3 plans, pp 1107 - 1344 - demi cuir.

EUR 30,00


6273 Vink, A.P.A.; Zuilen, E.J. van De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland. Wageningen, Sitboka, 1967. 49p + kaart in 4 bladen.

EUR 10,00


38744 Vink, N. de Waardevolle boerderijstroken in Utrecht-oost. Utrecht, PPD, 1983. 31 afb, 32 pp plus 7 losse uitslaande kaarten - A4, softcover.

EUR 18,50


33959 Viola, H.J.; Margolis, C. Seeds of change. A quincentennial commemoration. Five hundred years since Columbus. Washington, Smithsonian Institution Press, 1991. Many ill, 277 pp - softcover.

EUR 8,50


28044 Visser, M.A.J. e.a. De landbouw in Noord-Groningen. 's-Gravenhage, LEI, 1959. Deelrapport, 95 pp - gestencild A4.

EUR 8,50


9651 Visser, M.F. De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw. Wageningen, Veenman, 1949. Afscheidsrede 15 december 1948.

EUR 5,00


1497 Visser, P. e.a. (red) 25 jaar stichting studentenhuisvesting LHW. Wageningen, SSH, 1983. Ill, 80 pp - softcover.

EUR 8,50


5510 Visser, Th.J.; Haverkamp, J.R. 60 jaren landbouw, jaren krediet, jaren organisatie. Utrecht, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, 1959. 118 pp.

EUR 8,50


18039 Visser, W.C.; Hogen Esch, J.A. Verslag omtrent een studiereis naar Duitsland ter bestudeering van de werkwijze toegepast doorr Joh. Görbing te Rellingen. Wageningen, Veenman, 1937. LEB-fonds 19,108 pp.

EUR 7,50


39808 Vivian, J. Building stone walls. Charlotte, VT, Garden Way, 1976. ill, 75 pp - softcover.

EUR 12,50


25462 Vlaassen, C.H.; Camman, J.P.M. Coöperatie in fruit- en groentenhandel. Een woord ter overweging aan belanghebbenden. Tiel, A. van Loon, [ca 1983?]. 16 pp.

EUR 15,00


16780 Vluchtige verkenning langs de melkweg. Nationale Zuiveltentoonstelling. Houtrusthallen Den Haag 1953. 's-Gravenhage, Het Nederlands Zuivelbureau, 1953. ill, 31 pp.

EUR 10,00


6795 Voeten, Adr.C. Gezondheid en ziekte bij bedrijfspluimvee. Amsterdam/Brussel, Agon Elsevier, 1974. Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant, 269p.

EUR 17,50


20420 Vogels, E.; Wöber, O. Tabaklexikon. Mainzer Verlagsanstalt, 1967. 466 S (+ 68 S. Anzeigen), leinen, Umschlag.

EUR 17,50


30920 Vogler, Ch .Au. Grundlehren der Kulturtechnik.

EUR 14,50


8503 Volbeda, Sj. Pionierssteden in het oerwoud. Stedelijke ontwikkelingen aan een agrarisch kolonisatiefront in het Braziliaanse Amazonegebied. Nijmegen, Geografische en Planologisch Instituut KUN, 1984. Disseratie KUN, ill, 377 pp.

EUR 17,50


8682 Vondeling, A. (vw.) Die Holländische Landwirtschaft. Den Haag, Ministrum für Landwirtschaft, 1958. ill, 204 pp + Karte.

EUR 8,50


16769 Voorhorst, J. Boerenerven vroeger en nu. Warnsveld, Terra, 1996. Foto's van Marijke Heuff e.a., 96 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 18,50


36112 Voorthuis, S.R. (vw.) Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Spijk, 1932. ill, 252 pp - softcover.

EUR 8,50


23757 Voortman, A.J. Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945 - 1995. Ruurlo, Klanderman, 1996. Enige ill, 318 pp - softcover.

EUR 8,50


4116 Vooys, A.C. de De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. Groningen/Den Haag/Batavia, Wolters, 1933. 195p + map met kaarten.

EUR 30,00


11457 Vorenkamp, A.P.A. (vw); Moreux, Ch. De Franse tuin van middeleeuwen tot op onze dagen. Tentoonstelling. Rotterdam, Museum Boymans, 1948. Catalogus, inl, 218 nrs, 20 afb, 32 pp.

EUR 12,50


39331 Vorenkamp, A.P.A. (vw.) De Franse tuin van middeleeuwen tot op onze dagen. Tentoonstelling. Rotterdam, Museum Boymans, 1948. 32 pp, 218 nrs, en 24 foto's - softcover, licht vocht.

EUR 10,00


30618 Vorsterman van Oijen, G.A. Beschrijving der Zuid-Hollandsche methode van zuivelbereiding. Middelburg, J.C. en W. Altorffer, 1883. 37 ill, 98 pp - softcover, kapotte rug.

EUR 14,50


31087 Vos, J.G. Boerderij-museum 'de Lebbenbrugge' ye Borculo (Gld.). Borculo, Meester H.W. Heuvelstichting, 1980. ill, 24 pp - softcover.

EUR 7,50


4812 Vos, J.G. Het erve kots. Monumentboerderij van de Bernard Weeninkstichting.Lievelde. Lichtenvoorde. Zutphen, Walburg Pers, 1976. ill, 29 pp.

EUR 7,50


14324 Vos, R. De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100. Utrecht, OPG @@@@@@@@, 1999. many ill, 192 pp - harcover, met een pil erin.

EUR 10,00


3244 Voskuil, J.J. Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland. Arnhem, SHBO, 1979. SHBO-Monografieën 2, 127 afb, 160 pp - linnen.

EUR 30,00


7706 Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) Prosea 14. Vegetable oils and fats. Leiden, Backhuys, 2001. Plant Resources of South-East Asia, 229 pp - hardcover.

EUR 37,50


7707 Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) Prosea 15 (1) Cryptogames: Algae. Leiden, Backhuys, 2001. Plant Resources of South-East Asia, 318 pp - hardcover.

EUR 55,00


7933 Vossen, H.A.M. van der; Wessel, M. (Eds) Prosea 16. Stimulants. Leiden, Backhuys, 2000. Plant Resources of South-East Asia, 201 pp - hardcover.

EUR 50,00


11650 Vossen, H.A.M. van der and B.E. Umali (ed) Prosea 015 (1) Cryptogames: Algae. Bogor, Indonesia, 2001. Plant Resources of South-East Asia, 318 pp - paperback.

EUR 40,00


23664 Vossen, H.A.M. van der; Mkamilo, G.S. Prota 14. Vegetable oils. Wageningen, Prota, 2007. Plant Resources of Tropical Africa 14. ills, maps, 236 pp - paperback.

EUR 35,00


39686 Vredeman de Vries, H. Hortorvm viridario rumqve. Amsterdam, Van Hoeve, 1980. [ Hortorum viridario rumque] elegantes & multiples formae dad architectonicae artis normam affabre delineatae a Iohanne Vredmanno Frisio. facsimile-herdruk naar Galle, Antwerpen, ca 1587. 28 platen met losse korte toelichting - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 45,00


17241 Vreden, G. van; Ahmadzabidi, A.L. Pests of rice and their natural enemies in Peninsular Malaysia. Wageningen, Pudoc, 1986. 336 fig, 330 pp - hardcover.

EUR 70,00


41029 Vreumingen, L. van Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911. Eigen uitgave, 2011. vele ill, 107 pp - hardcover (Gouda).

EUR 30,00


16722 Vriend, J.J. De bouwkunst van ons land II. Het platteland. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1949. 2e druk. 143 afb, 30 schetstekeningen, 102 pp - linnen.

EUR 12,50


20241 Vriend, J.J. De bouwkunst van ons land. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1949 - 1950. 3e druk. Drie delen. I. De steden. 269 afb, 22 tek, 235 pp. II. Het platteland (2e druk), 145 afb, 30 tek, 102 pp. III. Het interieur. 287 afb, 26 tek, 162 pp,.

EUR 35,00


9298 Vries, A. de Groot-Nederlands Boerenboek. Nijkerk, Callenbach. m.m.v. P.J. Meertens, foto's van Hans Gilberg, 274 pp.

EUR 10,00


1975 Vries, E. de De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek. Den Haag, Albani, 1951. 2e druk, 218 pp - linnen.

EUR 8,00


1862 Vries, H. de Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895). Wageningen, Veenman, 1971. Vereniging voor Landbouwgeschiedenis dl. 7. 225 pp - softcover.

EUR 14,50


6823 Vries, H. de Van Texas naar Florida. Reisherinneringen. Haarlem, Tjeenk Willink, 1913. ill, 397p.

EUR 25,00


5569 Vries, J. de Sa buorke de C.A.F. Driekwart eeuw aan- en verkoopcoöperatie in Friesland. Nijmegen, CAF/Thieme, 1971. 236p.

EUR 10,00


5515 Vries, Joh. de De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component. Utrecht, Coöperatie Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, 1973. 260 pp.

EUR 10,00


1852 Vries, W. de 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1972. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXIII, 473 pp - linnen.

EUR 27,50


6662 Vrieze, P.L. de Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen. Groningen, Dijkstra Niemeyer, 1986. 62p.

EUR 15,00


5420 Vrij, J.M. Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties. 's Gravenhage, VUGA, 1981. Disseratatie WUR, 265 pp.

EUR 8,00


30639 Vroesen, V.R.IJ. (vw.) Literatuur over runveeteelt, voeding en verpleging, geschreven door Nederlanders. 's-Gravenhage, langenhuysen, 1916. Mededeelingen en Berichten van de Koninklijke Nederlandscxhe Landbouwvereeniging 1916 - 12.

EUR 7,50


31204 Vromen, W.J. Spreuken en gezegden ten plattelande. 's Gravenhage, Katholike Ned. Jonge Boeren- en Tuindersbond - KNTBTB, [ca 1947]. 16 pp -softcover.

EUR 12,50


24504 Vroom, M.J. (red.) Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945. Amsterdam, Thoth, 1992. Many ill, 208 pp - hardbound.

EUR 35,00


40124 Vroom, M.J. (red.) Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945 / Ourdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945. Bussum, Thoth, 1992. Vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 20,00


5635 Vuyk, A. Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij. Boskoop, Plant Propaganda Holland, 1966. 318 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


38745 Waal, G.M. van der (coörd.) Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen. Rotterdam, Stichting Dorp, Stad en Land, 2003. Verslag en een onderzoek en symposium. Enige ill, 157 pp - A4, softcover, ringband.

EUR 8,50


1518 Waal, M. de (red.) Wageningen als woon- en studiestad. Wageningen, VVV / Veenman, 1928. ill, 167 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 50,00


3491 Waal, M. de Zuivel, Ei en Honing. Door alle eeuwen heen. Zutphen, Thieme. 102 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 8,50


30865 Wagenen, J. van The golden age of homespun. Ithaca, Cornell University Press, 1954. ill. by E.H. Austin. 2nd printing. 280 pp - cloth.

EUR 14,50


13296 Wageningen. Centre of agricultural secience. Centre agronomique. 1960. Wageningen, IAC. ill, 188 pp.

EUR 14,50


13298 Wageningen. Centre of agricultural secience. Centre agronomique. 1964-1965. Wageningen, IAC. ill, 361 pp.

EUR 14,50


15298 Wageningen. Centre of agricultural secience. Centre agronomique. 1961. Wageningen, IAC. ill, 188 pp.

EUR 13,50


22898 Wageningen. Centre of agricultural secience. 1950. Wageningen. kaartje, ill, 80 pp.

EUR 17,50


22899 Wageningen. Centre of agricultural secience. 1954. Wageningen. uitslaand kaartje, ill, 116 pp.

EUR 17,50


208 Wageningsche verzen. Keuze van gedichten 1930/1940 in maandblad en almanak. Wageningen, Wagenisch Studentencorps, 1941. 55 pp.

EUR 17,50


29224 Wakker, J.H. Onderzoek der ziekten van hyacinthen en andere bol- en knolgewassen gedurende de jaren 1883, 1884 en 1885. Haarlem, Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Vier ingekleurde platen, 38, 26 en 43 pp - katernen liggen los.

EUR 17,50


33566 Walls, G. Tomato growing today. Newton Abbot, David & Charles, 1972. 168 fiog, 239 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


20479 Wandelt, R.; Wolters, J. Handboek rashoenders. De hoenderrassen van de wereld. Baarn, Tirion, 2002. 2e druk, 354 gekleurde ill, 416 pp.

EUR 17,50


6270 Wander, B. Bibliografie Historisch Boerderij-onderzoek. Arnhem, St. Historisch Boerderij-onderzoek, 1971. 76 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


41816 Wander, B. Het Oldambter boerenbedrijf 1800 - 1920. Literatuurrapport. Arnhem, Nederlands Openluchtmuseum, 1977. 37 pp plus die bijlagen (gwassen, werktuigen, terminologie) - Softcover A4.

EUR 10,00


33596 Warburg, O.; Someren Brand, J.E. van Kulturpflanzen der Weltwirtschaft. Leipzig, Voigtländer, [1908]. 653 s.w und 12 farb. Abb. 411 S. - dek. Leinen.

EUR 40,00


25505 Wardlaw, C.W. Banana diseases. Including plantains and abaca. London, Longman, 1972. ill, 878 pp - cloth.

EUR 30,00


24183 Warmenhoven, J. e.a. Nieuw leven voor oude bollenschuren. Lisse, 2008. ill, 74 pp - softcover.

EUR 10,00


8875 Wasscher, J. De teelt der blauwe bessen (vaccinum Corymbosum L. en hare hybriden) in de Vereenigede Staten van Noord Amerika en ten onzent. 's Gravenhage, Algemene Landsdrukkerij, 1944. Mededeelingen van den tuinbouwvoorlichtingsdienst 33, 16 fig, 59 pp.

EUR 12,50


1888 Waterbolk, A. Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu. Hoogezand, Stubeg, 1989. Met een bijdrage van Stork-van der Kuyl, M.E.A.J.,240 pp - softcover.

EUR 10,00


14708 Waterbolk, H.Tj. De praehistorische mens en zijn milieu. Een plynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland. Assen, Van Gorcum - Hak & Prakke. Archivum Archeologium 1, 153 pp + 22 afb.

EUR 17,50


16194 Waterhouse Hawkins, B. The anatomy of the horse. London, Winsor & Newton. 16th thousand, 24 ill, 84 + 64 pp.

EUR 20,00


38174 Watson, S.J. The science & practice of conservation: grass and forage crops. london, the Fertiser and Fedding Stuff Journal, 1939. Two volumes, 820 pp - softcover.

EUR 60,00


19596 Webb, J.L.A. Tropical pioneers. Human agency and ecological change in the Highlands of Sri lanka, 1800 - 1900. Athens, Ohio University Press, 2002. 243 pp - cloth, dust jacket.

EUR 9,00


23670 Webber, H.J.; Batchelor, L.D. (ed.) The citrus industry. Nerkeley and Los Angeles, University of California Press, 1948. Two Violumes. I. History, botany and breeding, 233 fig, 1028 pp - cloth, back loosened. II. Production of the crop - hardbound.

EUR 90,00


2229 Weberling, F.; Herkommer, U. Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen. Stuttgart, Steiner, 1989. 62 Abb, 124p.

EUR 8,00


29133 Weckerlin, Au. von Beitrag zu den Betrachtungen über Constanz in der Thierzucht. Stuttgart, Cotta, 1860. 34 S. - Bibliothekmarken.

EUR 30,00


4788 Weerdenburg, L.J.M. Het beoefenen van landbouw als nevenberoep. Achtergronden, betekenis en ontwikkelingen van landbouw als nevenberoep. Wageningen, Veenman, 1972. Dissertatie WUR, 231p.

EUR 15,00


37659 Weijer, L.; Stieltjes, D. Groenten, fruit, bloemen en kamerplanten op de boerderij. Meppel, 1926. ill, 128 pp - gebonden.

EUR 8,50


15280 Weijer, L. Bonte mengeling van gedichtjes en stukjes proza voor de agrarische jeugd. Meppel, de Jeugdcommissie van L en M, 1940. 117 pp, 143 fragmenten.

EUR 6,00


39038 Weijns, J. Het openluchtmuseum te Bokrijk. Omstandige gids voor de bezoeker. Bokrijk, 1964. Eerste uitgave. 76 ill, 103 pp, uitslaande plattegrond - softocover, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


38966 Weijs, F.J. Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. Lisse, Zuid Boekprodukties, 1989. vele ill, z.p.- hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


36515 Weller, J. History of Farmstead. The development of energy sources. London, Faber and faber, 1982. 223 ill, 248 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


20404 Wellman, F.L. Coffee. Botany, cultivation and utilization. London / New York, Leonard Hill / Interscience Publishers, 1961. World Crops Series. 69 plates, 488 pp - cloth, used.

EUR 60,00


4372 Welzen, P.C. van Guioa Gav. (Sapindaceae): taxonomy, phylogeny, and historical biogeography. Leiden, Rijksherbarium/Hortus Botanicus, 1990. Leiden Botanical Series 12. 129 fig, 315 pp - softcover.

EUR 20,00


39505 Wengel, T Gartenkunst im Spiegel der Zeit. Innsbruck, Pinguin, 1985. Ill, 144 farb. Fotos, 273 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 10,00


36620 Werf, H. van der Crop physiology of fibre hemp (Cannabis sativa L.). Wageningen, 1994. Dissertation WUR. 153 pp - softcover.

EUR 14,50


12711 Werner, H. Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Prakrisches Handbuch. Berlin, Parey, 1892. 645 S. + 136 Tafeln mit Rinderporträts - Bibliothekstempel.

EUR 350,00


27532 Werner, H. Die Rinderzucht. Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. Praktisches Handbuch. Berlin, Parey, 1902. 2. Aufl. 638 S. + 128 Tafeln mit Rinderporträts.

EUR 250,00


16928 Werner, H. Kartoffelbau. Berlin, Parey, 1906. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 16 Fig, 231 S. - Bibliother-Nummer.

EUR 22,50


14201 Werners, J. e.a. (red.) 1913 - 1953 Demeter. Groningen, 1953. t.g.v. het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouschool te Groningen, enkele ill, 140 pp - linnen.

EUR 10,00


25467 Wessel, M. Fertilizer requirements of cacao (Theobroma Cacao L.) in South-Western Nigeria. Wageningen, 1971. Dissertation WUR,104 pp.

EUR 7,50


3733 Westendorp-Frikkee, D; Horst, A.J. van der; Jongepier, J.W. De tuinen en landschappen van Zeeland. Alphen a/d Rijn, Canaletto/Nederlandse Tuinenstichting, 1989. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 24,50


30514 Wester, J. Verborgen gebreken bij dieren (Artt. 1540 - 1547 B.W.). Zwolle, Tjeenk Willink, 1927. Met een hoofdstuk over Pathologisch-anatomische afwijkingen bij verborgen gebreken door H. Schornagel. Enkele ill, 384 pp - softcover.

EUR 10,00


33402 Wester, P.J. The food plants of the Philippines. Manilla, Bureau of Agriculture, 1924. Bulletin 39. 3th rev. ed. ill, folding map, 236 pp - newbound.

EUR 45,00


17053 Westerink, G.J. Kippen houden op de boerderij. Doetinchem, Misset, [ca 1924]. ill, 52 pp - omslag beschadigd.

EUR 15,00


33349 Westermann, D. Die Nutzpflanzen unserer Kolonien und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das Mutterland. Berlin, Dietrich Reimer, 1909. 36 farb. Tafeln von K. Bock, 94 S. mit Nachtrag - orig. Leinen.

EUR 30,00


30465 Weston, R. Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant 1644 - 1645. Brugge, Desclée de Brouwer, 1950. Inl. van P. Lindemans, enkele foto's, 57 pp - linnen.

EUR 24,50


213 Westphal, E. (vz) WSR Argo 1913-1963. Wageningen, 1963. ill, 200 pp - linnen.

EUR 20,00


5805 Westphal, E.; e.a. l'Agriculture autochtone au Cameroun. Les techniques, les séquences de culture, les plantes alimentaires et leur consommation. Wageningen, Veenman, 1981. Miscellaneous papers 20, 175 pp.

EUR 7,00


3813 Westphal, E.; Jansen, P.C.M. (ed) Prosea. Proposal for a handbook. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1986. Plant Resources of South-East Asia, 72 pp + map.

EUR 7,00


3814 Westphal, E.; Jansen, P.C.M. (ed.) Prosea. A selection. Wageningen, Prosea, 1989. Plant Resources of South-East Asia, 322 pp.

EUR 10,00


28452 Westphal, E. Agricultural systems in Ethiopia. Wageningen, Pudoc, 1975. 103 phot. 278 pp - 10 maps.

EUR 24,50


3284 Westphal, E. Cultures vivrières tropicales, avec référence spéciale au Cameroun. Wageningen, Pudoc, 1985. 514 pp - hardcover.

EUR 12,50


5790 Westphal, E. Pulses in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Wageningen, Pudoc, 1974. Dissertation WUR, 72 plates, 261p.

EUR 15,00


38858 Weulersse, J. Paysans de Syrie et du proche-rient. Gallimard. 8me ed. 69 fig, 16 planches, 329 pp - softcover, librarymarks.

EUR 15,00


38965 Weyns, J. De stoffelijke volkscultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk. Bokrijk, Openluchtmuseum, 1964. 35 tekeningen, 45 pp - softcover.

EUR 14,50


20413 Whitaker, Th.W.; Davis, G.N. Cucurbits. Botany, cultivation, and utilization. London / New York, Leonard Hill / Interscience Publishers, 1962. World Crops Books. 19 figs, 29 plates, 250 pp - cloth.

EUR 40,00


27953 Whitehead, Ch.; Pahud de Mortnages, F.T. Insecten, badeelig voor graan- en grassoorten, erwten, boonen en klaver. Arnhem, P. Gouda Quint, 1997. 121 afb. in 22 fig, 60 pp - hardcover bibliotheekexemplaar.

EUR 20,00


30560 Whitehead, R.A. Garretts of Leiston. Hetfordshire, Model & Allied Publications, 1973. 155 fig, 319 pp - softcover.

EUR 17,50


9309 Whitlock, R. Bulls through the ages. Guidford, Surrey, Lutterworth Press, 1977. ill, 176 pp.

EUR 12,50


10999 Whitson, J.; John, R.; Smith Williams, H. Luther Burbank. His methods and discoveries and their practical application. New York and London, Luther Burbank Press, 1914. 3 Volumes (of 12). I. 105 col. ill, 203 pp. II. 105 col. ill, 302 pp. III. 105 col. ill, 303 pp.

EUR 95,00


33648 Wickens, G.E. e.a. New crops for food and industry. London, Chapman and Hall, 19889. Int. Symposium. ill, 444 pp - hardcover.

EUR 50,00


39745 Wiebenson, D. The picturesque garden in France. Princeton University Press, 1978. 137 pp and 165 plates - cloth, dust jacket.

EUR 65,00


33798 Wiel, K. van der; Zijlstra, J. Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland. Wormerveer, RON / Noord-Holland. vele ill, 424 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


3369 Wielen, H.G.W. van der Een Friesche landbouw-veenkolonie. Bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Amsterdam, Centen, 1930. Dissertatie UvA, 8 garfieken, 1 kaart, 146 pp - softcover.

EUR 17,50


20210 Wieler, A. Kaffee, Tee, Kakao und die übrigen narkotischen Aufgußgetränke. Leipzig, B.G. Teubner, 1907. Aus Natur und Geisteswelt. 25 Abb, 105 S.

EUR 14,50


1854 Wiersma, J.P. Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak van de coöperatieve gedachte, de opkomst van de Friese landbouwcoö. Drachten, Laverman, 1959. 364 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


1836 Wiersma, J.P. Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw. Meppel, Noord-Nederlandse drukkerij, 1969. 222 pp.

EUR 12,50


20585 Wiersma, K. Kassen en kassenbouw. 's-Gravenhage, Js. Bootsma, z.j. [1918]. Vele ill, 55 platen, 96 pp - gebruikt.

EUR 75,00


30337 Wiersma, P. Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek. Arnhem, SHBO, 1976. 8 afb, 32 pp - softcover.

EUR 8,50


2286 Wijdeveld, M.M.G. Symptom development, X-body formation and 126-kDa-protein in plants with tobacco mosaic virus. Wageningen, 1990. Dissertation LUW, 105p.

EUR 8,00


17257 Wijk Pzn., P.J. Pluimveehouderij. Zwolle, Tjeenk Willink, 1940. Bibliotheek voor de huisvrouw op het platteland. Leidraad voor het landbouwhuishoudonderwijs 4. 3e druk, ill, 129 pp.

EUR 8,00


40516 Wijk, J. van Het sierteeltcentrum Boskoop. Utrecht, Kemink, 1941. Dissertatie RUU. 119 pp - softcover. Met losse kart, grafieken en tabellen.

EUR 12,50


6644 Wijk, P. Vinc. van Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis. Leiden, Brill, 1948. 2e druk, ill, 230 pp - linnen.

EUR 30,00


8337 Wijk, P.A.M. van (red.) Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in Nederland. Arnhem / Amersfoort, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek / De Horstink, 1985. vele ill, 120 pp - softcover.

EUR 10,00


14178 Wijk, P.P. Een Oldambster bedrijf in 1970. Den Haag, LEI, 1960. Bedrijfseconomische Mededelingen 34, enkele ill, 91 pp.

EUR 10,00


17080 Wijnand, Joh. Chr. Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken koffiebranderijen theehandel. Joure en Utrecht 1753 - 1928. Sneek, Flach, 1928. Gekleurde prent Joure, ill. van Herman Moerkerk, 48 pp.

EUR 40,00


22733 Wijnen, A. van (vw.) Vereeniging Het Botercontrôlestation Zuid-Holland 1901-1951. BCZH. ill, 113 pp - linnen.

EUR 17,50


30563 Wik, R.M. Steam power on the American farm. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1953. Some ill. and plates, 288 pp - cloth.

EUR 24,50


5986 Wildens, M. Nordamerikanische Landwirtschaft. Erfahrungen und Unschauuungen gesammelt auf einer Studienreise im Jahre 1889. Tübingen, Laupp'schen Buchhandlung, 1890. 41 Abb, 292p.

EUR 20,00


3113 Wiljes, H.G. de Het Pad der Genen. (Het Pad van de Erfelijke Eigenschappen). Wageningen, De Wiljes, 1984. 689 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


14462 Wilkens-Rothe, C.G.H. Oude atlassen en kaarten aanwezig in de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheek van de afdeling Cultuurtechniek. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1970. Voorlopige uitgave, 115 pp.

EUR 8,00


35579 Willik, W.K.E. van der Utrechtse CBTB 75. naar grazige weiden. 1993. ill, 110 pp - softcover.

EUR 8,50


19899 Wilsdorf, G. Die Ziegenzucht mit ausführlicher Beschreibung der Ziegenrassen in Deutschland und der Schweiz. Berlin, Parey, 1908. 52 Abb, 228 S. - leinen.

EUR 40,00


15186 Wilson, Ch.; Baudet, H. Unilever in de Tweede Industriële Revolutie 1945 - 1965. 's-Hertogenbosch, 1984. Fotomechanische herdruk naar 1967. 323 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


36769 Wink, A. Land and sovereignty in India. Agrarian Society and Politics under the Eighteenth-Century Maratha Svarajya. Camridge University Press, 1986. 417 pp - boudn, dust jacket. signed.

EUR 27,50


43144 Winkel, H. ( Geschichte und Naturwissenschaft in Hohenheim. Beiträge zur Natur-, Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Südwestdeutschlands. Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1982. 338 S. - Leinen.

EUR 17,50


30693 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 03. Groningen, Wolters, 1956. Historia Agriculturae 03. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. 261 pp - linnen.

EUR 20,00


30694 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 04. Groningen, Wolters, 1957. Historia Agriculturae 04. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. 204 pp - linnen.

EUR 20,00


30695 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 05. Groningen, Wolters, 1959. Historia Agriculturae 05. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. 288 pp - linnen.

EUR 20,00


32703 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 06. Groningen, Wolters, 1962. Historia Agriculturae 06. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. uitslaande kaarten en tabellen, 273 pp - softcover.

EUR 20,00


32704 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 07. Groningen, Wolters, 1963. Historia Agriculturae 07. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. uitslaande kaarten, 284 pp - softcover.

EUR 20,00


32705 Winter, P.J. van (vw) Historia Agriculturae 08. Groningen, Wolters, 1965. Historia Agriculturae 08. Jaarboek Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut. 541 pp met losse uitslaande kaarten - softcover.

EUR 20,00


43141 Winter, P.J. van De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1951/1955. NEHA 12.. Twee delen, 740 pp - gedec. linnen.

EUR 50,00


37586 Winter, R. e.a. Lucas' Anleiting zum Obstbau. Stuttgart, Ulmer, 1975. 29. Auflage. 16 Farbtafelm, 196 Abb, 522 S. - hardbound.

EUR 27,50


7708 Winter, W.P. de and V.B. Amoroso (ed) Prosea 15 (2) Cryptogames: Ferns and fern alies. Leiden, Backhuys, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 268 pp - hardcover.

EUR 45,00


11651 Winter, W.P. de and V.B. Amoroso (ed) Prosea 015 (2) Cryptogames: Ferns and fern alies. Bogor, Indonesia, 2003. Plant Resources of South-East Asia, 268 pp - paperback.

EUR 40,00


23332 Wintermans (vw.) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 3. Verslag over den landbouw in Nederland over 1932. Register op de verslagen en mededeelingen over 1924-1932. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1934. 256 pp.

EUR 20,00


30783 Wintermans, J.J. Geschiedenis van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond 1896 - 1946. 's-Hertogenbosch, Zuid Nederlandsche Drukkerij, 1946. 615 pp plus ill. - linnen. oplage 1000.

EUR 80,00


11945 Wiseman, J. The pig. A British history. London, Duckworth, 2000. With a dissertation upon Roast Pig by Charles lamb, 2nd ed, ill, 124 pp.

EUR 10,00


5430 Wiskerke, J.S.C. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuïteit. Een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing. Wageningen, LU, 1997. Dissertatie WUR, 401 pp.

EUR 13,50


24971 Wit, A. de Het balkon. Op zoek naar lucht en licht. Amsterdam, Valiz, 2008. Zeer vele ill, 217 pp.

EUR 10,00


34003 Wit, H.C.D. de Revision of the genus Sindora Miquel (Legum.). Buitenzorg, 1949. Reprint from the Bulletin of the Botanic Gardens, Buitenzorg. 82 pp - newbound.

EUR 14,50


38825 Wit, J.N. de Leven en werken in en om De Stolpboerderij tussen 1650 en 1950. Renkum, 2003. 57 fig, 80 pp - softcover [Over De Beemster].

EUR 10,00


10730 Witsen Elias, J.W.J.; Kooij, J.; Mensonides, H.M. Honderd jaar 'Leeuwarder Onderlinge' 1850 - 1950. Gedenkboek. Leeuwarden, 1950. Waarin opgenomen de geschiedenis der Leeuwarder brandweer, ill. van J. Hallema, 139 pp.

EUR 10,00


44350 Wolveren, F. van Vijftig jaar karakter in Food. Bodegraven, Groothandel in levensmiddelen Van Tol B.V., 2001. Vele ill, 100 pp - linnen.

EUR 20,00


25477 Wood, B.J. Pests of oil palms in malaysia and their control. Kuala Lumpur, The incorporated Society of Planters, 1968. 107 fig, 31 col. plates, 204 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


40485 Wood, G.A.R.; Lass, R.A. Cocoa. London, Longman, 1985. 4th ed. Tropcical Agriculture Series. ill, 620 pp - cloth, dust jacket.

EUR 85,00


23663 Wood, G.A.R. Cocoa. London, Longman, 1975. Tropcical Agriculture Series. 3th ed, figs, 80 fotos, 6 col. plates, 292 pp - cloth, dust jacket.

EUR 50,00


40647 Woodroof, J.G. Coconuts: Production. Processing. Products. Westport, AVI, 1979. 2nd ed. Some ill, 307 pp - linnen, librarymarks.

EUR 12,50


15409 Woods, M. Visions of Arcadia. European gardens from Renaissance to Rococo. London, Aurum, 1996. many col. ill, 224 pp - cloth, dust jacket.

EUR 27,50


26528 Wormstekigheid bij appel en peer. Wageningen, Veenman, 1937. Verslagen en Mededeelingen van den PD 20. 4e druk, 6 fig, 18 pp.

EUR 7,00


1815 Woude, A.M. van der A.A.G. Bijdragen 16. Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de lare middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1972. 3 dln, 858 pp.

EUR 25,00


1821 Woude, A.M. van der; ea A.A.G. Bijdragen 28. Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1986. 383 pp.

EUR 20,00


1845 Woude, A.M. van der Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de lare middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Wageningen, LH, 1972. Dissertatie WUR, 3 dln, 857 pp.

EUR 25,00


2110 Woude, A.M. van der; Schuurman, A. A.A.G. Bijdragen 23. Probate Inventories. A new source for the historical study of wealth, material culture and agricultural development. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1980. 320p.

EUR 20,00


18098 Woude, A.M. van der Dertig jaar afdeling Agrarische Geschiedenis. Wageningen, 1986. Overdruk uit A.A.G. Bijdragen 28, 42 pp.

EUR 10,00


26301 Woudt, K.; Nieuwenhuys, W. Honderd jaar Verkade 1886 - 1986. Wormer, Immerc. Vele ill, 133 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


4623 Wulijarni-Soetjipto, N.; Siemonsma, J.S.(ed) Prosea. Bibliography 1: Pulses. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1990. Plant Resources of South-East Asia, 154p.

EUR 8,00


4624 Wulijarni-Soetjipto, N.; Siemonsma, J.S.(ed) Prosea. Bibliography 3: Dye and tannin-producing plants. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1991. Plant Resources of South-East Asia, 100 pp.

EUR 8,00


6421 Wyck, H.W.M. van der Atlas Gelderse buitenplaatsen. De Veluwe. Alphen a/d Rijn, Canaletto en Stichting Nederlandse Buitenplaatsen en Historische Landschappen, 1988. 89p + 65 provincie- en streekkaarten, 160 individuele kaarten van buitenplaatsen, samen in doos.

EUR 175,00


3564 Wyk, B-E van A synopsis of the genus Lotononis (Fabaceae: Crotalarieae). Cape Town, Bolus Herbarium, 1991. Contributions from the Bolus Herbarium 14 - 19 June 1991, 292p.

EUR 18,00


33404 Young, A.M. The chocolate tree. A natural history of cacao. Washington, Smithsonian Institution Press, 1994. ill, pltes, 200 pp - half cloth, dust jacket.

EUR 14,50


34220 Yu, He-Ci e.a. (ed.)Houghton, P.J. Perilla. The genus Perilla. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1997. Medicinal and Aromatic Plants - Industral Profiles 2. Ill, 191 pp - hardcover.

EUR 50,00


2150 Zaal, E.J. van der Auxin-induced gene expression in tobacco. Katwijk, All In, 1989. Disseration RUL, 105p.

EUR 7,50


16940 Zajícek, F. Der Landwirt als Kulturingenieur. Berlin, Parey, 1902. Thaer-Bibliothek. 2. Aufl, 196 Fig, 231 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 15,00


33396 Zand, St.J. Kapok. A survey of its history, cultivation and uses, with special consideration of its application to thermal and acoustical treatments. New York, Own edition, 1941. ill, 119 pp - cloth.

EUR 12,50


7093 Zande, H. van der Het Westland. De tuin van Europa. 's Gravenhage, Boekencentrum, 1978. Triangelreeks, 128p.

EUR 7,50


34754 Zande, H. van der (red.) Floriade. Een boek over bloemen en planten, bomen en vruchten, een aktuele kijk op groente en groenvoorziening voor de liefhebber en de vakman. Helmond, Helmond, 1982. vele ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


1831 Zanden, J.L. van De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1985. 461 pp - softcover.

EUR 20,00


2035 Zanden, J.L. van A.A.G. Bijdragen 25. De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1985. 461 pp.

EUR 20,00


5268 Zanden, J.L. van De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. Utrecht, H&S, 1985. HES Historica XIII, 461 pp.

EUR 18,50


23884 Zandstra, E. VCS. Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen. 1957. 60 pp + 121 pp foto's van Hans de Boer) - linnen.

EUR 8,50


3246 Zandstra, E. Wiersum. Gedenkboek bij het vijtigjarig bestaan van de N.V. Landbouwbureau M. Wiersum. 1959. 59 pp + vele foto's van Hans de Boer.

EUR 12,50


32725 Zee, F.J. de e.a. (vw.) Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Gedenkboek 1904 - 1929. Wildevank, De Noord-Ooster, 1929. ill, 59 pp - orig. kaft.

EUR 17,50


29259 Zee, P.R. van der Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753 - 1987. Leeuwarden, Eisma, 1987. Vele ill, 270 pp - gebonden.

EUR 8,50


6853 Zee, P.R. van der Cornelis Johannus de Jong 1869-1955. Sijn libben - syn minsken - syn fabryk. Joure, Douwe Egberts, 1989. 108pagr.

EUR 10,00


42594 Zeevat, C. (red.) Tot nut & genoegen. Volkstuincultuur in Nederland. Rotterdam, 010, 2001. Zeer vele ill, 170 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 18,50


25535 Zehntner, L. Le cacaoyer sans l'état de Bahia. Berlin, Friedländer, 1914. Un tableau statistique, 48 planches, 156 pp.

EUR 60,00


30539 Zevenboom, K.M.C.+ Wittop Koning, D.A. Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. De Tijdstroom, 1970. 2e aangevulde druk. 16 afb, 255 pp - softcover.

EUR 18,50


14198 Zijlma, I.H. De boerderijen in de Marne. Leens, Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid, [1966]. t.g.v. 125-jarig bestaan. ill, ruim 200 boerderijbeschrijvingen, 407 pp + losse kaart - linnen.

EUR 95,00


41823 Zijlstra, B. Nederlandse tuinarchitectuur 1850-1940. Nederlandse Tuinenstichting, 1986. Tuinen van Henri Copijn, Leonard A. Springer, Hugo A.C. Poortman, Dirk F. Tersteeg en John Bergmans. 113 ill, 233 pp - rapport, A4, sofcover.

EUR 12,50


5422 Zijlstra, R. (vz.) De financiering van de coöperatieve onderneming. Onderzoeksrapport van de Commissie 'Financiering van de coöperatieve onderneming'. 's Gravenhage, NCR / Eburon, 1990. 85 pp.

EUR 8,50


33432 Zimmermann, A. Kaffee. Hamburg, Bangert, 1926. 28 Abb, 204 S. - Leinen.

EUR 25,00


16100 Zimmermann, M. Schlipf's praktisches Handbuch der Landwirtschaft. Berlin und Hamburg, Parey, 1929. 30. Aufl., 503 Abb, 511 S. - leinen, mit Umschlag.

EUR 18,50


33152 Zischka, A. De geheime oolog om de katoen. Utrecht, Bijleveld, 1935. 2 kaarten, 23 ill, 190 pp - linnen.

EUR 15,00


4403 Zoethout, D.A. De plant in nijverheid en handel. Amsterdam, Elsevier, 1914. De Groote Cultures II. 394 ill, 4 gekleurde platen, 395 pp - gedec. band.

EUR 20,00


30497 Zon, H. van Bibliografie van literatuur over Nederlandse agrarische geschiedenis, verschenen in de jaren 1978 tot en met 1980 met aanvulling uit voorgaande jaren. Groningen, NAHI, 1983. Historia Agriculturae 15, 113 pp - softcover.

EUR 9,00


32709 Zon, H. van Bibliografie van lop Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1975 tot en met 1977. Groningen, NAHI, 1978. Historia Agriculturae 12, 60 pp - softcover.

EUR 7,00


11337 Zuidberg, A.C.L. Huishoudkunde in Nederland. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1978. Miscellaneous papers 16, 281 pp.

EUR 7,50


41317 Zuijlen, J. van De boerderijen van het jaar 2003. Genomineerde en onderscheiden boerderijen voor de verkiezing. Arnhem, SHBO, 2003. ill, 28 pp - softcover, geniet, oblong.

EUR 7,50


38589 Zwaenepoel, M.; Vanhove, N. De landbouw in West-Vlaanderen. Een ekonomische en sociografische analyse. Brugge, Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1965. Los uitslaande overzicht, 353 pp - softcover, beschadigd stofomslag.

EUR 27,50