Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Natuur & Bos / Nature & Forestry

 


10458 3 jaren Indisch Natuurleven. Opstellen over landschappen, dieren en planten. Tevens elfde verslag (1936 - 1938) van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming. Batavia, 1939. 156 fig, 430 pp.

EUR 15,00


1813 A.A.G. Bijdragen 14. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1967. Kotelawele, D.A. Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767, 31p. Faber, J.A. De buitenlandse scheepvaart en handel van Harlingen in de jaren 1654 en 1655, 38p. Slicher van Bath, B.H. Le développement de la productivité des travaux agricoles, 19p. Slicher van bath, B.H. L'histoire des forêts dans les Pays-Bas septentrionaux, 14p. Slicher van Bath, B.H. Theorie en praktijk in de economische en sociale geschiedenis, 124p.

EUR 12,00


40354 Aanen, P. e.a. Natuurtechniek en waterstaatswerken. KNNV, 1990. ill, 153 pp - softcover.

EUR 7,50


30913 Aanen, P. Natuurtechniek en waterstaatswerken. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke mededelingen 199. ill, 143 pp - softcover.

EUR 8,50


38737 Aarsen, A. Onverbloemd herbestemd. Behoud en vernieuwing van de landelijke bouwkunst. Amsterdam, UvA, 1996. Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis. ill, 118 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


24976 Aarts, N. e.a. (red.) Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland. Wageningen, WUR, 2006. ill, 255 pp - softcover.

EUR 15,00


35503 Aartsen, N.; Peeters, L. Woest in orde. Identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de Lens van Noud Aartsen. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 2000. Vele foto's, 1132 pp - gebonden.

EUR 17,50


33982 Abbey, E. Appalachian wilderness. The Great Smoky Mountains. Promontory Press. Beautifull phot. by Eliot Porter, 123 pp - dust jacket.

EUR 14,50


29958 Abrahamse, J. e.a. Het Drentse landschap. Zutphen / Assen, Walburg / Het Drentsche Landschap, 1985. 2e druk. Vele ill, 296 pp - hardcover.

EUR 9,00


32840 Adam, H. Intarsien. Werkstoff. Formgestaltung. Technik. Stuttgart, DVA, 1971. 351 Ill, 328 S. - Leinen.

EUR 22,50


2199 Adema, F. Cupaniopsis Radlk. (Sapindaceae): A monograph. Leiden, Rijksherbarium, 1991. Dissertation RUL, 84 fig, 190 pp.

EUR 15,00


6386 Adriani, M.J.; e.a. Ontdek de duinen. IVN, VARA, PWN, 1980. Serie Nederlandse landschappen, 288 pp.

EUR 10,00


4396 Adriani, M.J. Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de halophytes de la région Néerlandaise mériodionale, ainsi que de la méditerranée française. Groningen, Wolters, 1945. Dissertation UvA, 217p.

EUR 16,00


35308 Agosta, W. Bombardier beetles and fever trees. A close up at chemical warfare and signals in animals and plants. Reading, Addison-Wesley Publishing, 1996. 224 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


41311 Akkerman, J. e.a. Bouwstenen voor creatief ruimtegebruik. Vier jaar praktijervaring met meervoudig duurzaam landgebruik in Winterswijk. 2004. ill, 64 pp - hardcover met CD.

EUR 7,50


42438 Alamany, O.; Vicens, Eu. Parques nacionales de España. 26 itinerarios para descubrirlos conocerlos. Barcelona, Lynx Edicions, 2003. Many col. phot, 302 pp - sodtcover.

EUR 17,50


25790 Albers, L.P.J. Tussen strand en Waterland. De laatste tien jaar van de blauwe tram in beeld. Deventer, Kluwer, 1981. Zeer vele foto's, 167 pp - softcover.

EUR 14,50


34673 Alden, P. e.a. Field guide to Florida. New York, National Audubon Society / Knopf, 1998. Maps, many col. ill, 447 pp - stiff wrappers.

EUR 12,50


4756 Alkhoven, P. The changing image of the city. A study of the transformation of the township using computer-Aided architectural design and visualisation techniques. A case study: Heusden. Canaletto, 1993. Disseration RUU, 287p.

EUR 10,00


34169 Allen, P.H. The rain forests of Golfo Dulce. Stanfod, CA, Stanford University Press, 1977. 34 p;lates, 417 pp - cloth.

EUR 17,50


16269 Altner, G. Die Überlebenskrise in der Gegenwart Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987. 234 S. - leinen.

EUR 7,00


23497 Altum, B, Forstzoologie I. Säugetiere. Berlin, Julius Springer, 1876. 2. Aufl.120 Fig, 5 Platten,409 S.

EUR 110,00


37682 American oak and yellow poplar. Columbus, Ohio, W.M. Ritter Lumber Company, 1923. 71 fig, 88 pp - orig. softcover.

EUR 20,00


34298 Anderson, A.B. e.a. the subsidy from nature. Palm forests, pesantry and development on an Amazon frontier. New York, Columbia University Press, 1991. ill, 233 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


40199 Aquaterra / Magenta De kustatlas van Vlaanderen / België. oostende, Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, z.j. ill, 99 pp - spiraalband in map.

EUR 27,50


44727 Arcy Shillock, Robert d', e.a. Wind, Wad en Waterverf. 25 Kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog. Groningen, B&P, 1992. vele ill, 174 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


14679 Asman, W.A.H. e.v.a. Het Kromme-Rijnlandschap. een ekologische visie. Amsterdam, Natuur en Milieu, 1974. Natuur en Milieu 4, KRP-rapport 30. Ill, 104 pp, 3 losse kaarten.

EUR 7,50


29419 Atlas van onderzoeksgebieden bodembescherming in Overijssel. Zwolle, Provincie Overijssel, 1993. Vele kaarten, 212 pp - sofcover.

EUR 24,50


25717 Augustijn, P. De geur van hout. Gorcums Museum, 1996. Bij tentoonstelling over het gebruik van hout in de beeldende kunst. Vele platen, 79 pp.

EUR 8,50


34690 Aweke, G. Revision of the genus Ficus L. (Moraceae) in Ethiopia. Wageningen, Veenman, 1970. Mededelingen LH 79-3. 22 fig, 115 pp - softcover.

EUR 10,00


33515 Ayensu, E.S. (fw.) Firewood crops. Shrub and tree species for energy production. Washington, National Academy of Sciences, 1980. ill, 237 pp - softcover.

EUR 10,00


17481 Baardman, C. e.a. De ruige Biesbosch. Den Haag, Voorhoeve. 2e dr, ill, 102 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


13835 Baas, H. e.a. (red.) Landschap in archieven. Utrecht, Matrijs, 2002. Historisch-Heografisch Tijdschrift, 20e jaargang, nr 3. Vele ill, 160 pp.

EUR 12,50


38747 Baas, H. e.a. Leestekens van het landschap. 188 landschapselementen in kort bestek. Ontstaan, functie, verspreiding, steeknamen, meer weten. Utrecht, Landschapsbeheer Nederland, 2005. Vele ill, 176 pp - softcover.

EUR 20,00


35355 Bachofer, M.; Mayer, J. Welke boom is dat? 370 bomen en heesters van Midden-Europa. 's-Graveland, Fontaine, 2010. Zeer vele foto's, 285 pp - paperback.

EUR 17,50


31339 Bade, T.; Schroeff, O. van der De Veluwe verdient beter. De nieuwe economie van de Veluwe. Onderzoek KPMG, 2006. ill, 84 pp - softcover.

EUR 7,50


38193 Bade, T. Van Betuweroute naar Veluweroute. De Nederlandse natuurontwikkeling op de rails. Utrecht, KNNV, 2005. ill, 41 pp - softcover.

EUR 7,50


12205 Bailly, Bixio, Malpeyre Maison Rustique de XIXe siècle. Paris, Dusacq, [1837?]. Par des tables méthodique et alphabétique. Tome quatrième. Agriculture forestière, législation et administration rurales, 2500 gravures, 576 pp.

EUR 35,00


5173 Bakhuizen, T. (vw) Beelden op de berg 6. Musée des beaux arts, musée des beaux arbres. Wageningen, St Beelden op de Berg, 1993. Catalogus, 83p.

EUR 7,00


37758 Bakker, E.S. Herbivores as mediators of their environment. The impact of large and small species on vegetation dynamics. Wageningen, 2003. Dissertation WUR. Some ill, 184 pp - softcover.

EUR 14,50


4669 Bakker, J.G. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion Robori-Petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten zuiden van de Waal. Wageningen, Veenman, 1969. 144 pp + 8 tabellen - softcover.

EUR 10,00


39535 Bakker, P. e.a. Het boombergpark te Hilversum. Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied. Hilversum, Verloren, 2005. ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


5118 Bakker, P.; Boeve, E. Stinzenplanten. Zutphen, Terra / Natuurmonumenten, 1985. ill, 168 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


4419 Bakker, T.W.M.; Klijn, J.A.; Zadelhoff, F.J. van Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Wageningen, Pudoc, 1979. 201 pp + bijlagen in hoes.

EUR 18,50


8821 Balen, W.J. van De Gulden Spade. Omzwervingen door onze elf provinciën. Haarlem, Tjeenk Willink, 1938. Samengesteld t.g.v. het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Heidemaatschappij, 80 foto's, 151 pp.

EUR 22,50


34212 Balick, J. e.a. (ed.) Medicinal resources of the tropical forest. Biodiversity and its importance to human health. New York, Columbia University Press, 1996. Some ill, 440 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


5231 Baljon, L. Designing Parks. An examination of contemporary approaches to design in landscape architecture, based on a comparativedesign of entries for the Concours International: Parc de Vilette, Paris 1982-3. Amsterdam, Architectura & Natura, 1992. Dissertation WUR, 187 ill, 322 pp - paperback.

EUR 47,50


4055 Bandel, K. The radulae of Caribbean and other mesogastropoda and neogastropoda. Leiden, Brill, 1984. Zoölogische verhandelingen 214, 22 plates, 188p.

EUR 16,00


25313 Bang, P. Elseviers diersporengids. Sporen en kentekens van zoogdieren en vogels. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1973. Zeer vele ill, 240 pp - hardcover.

EUR 10,00


3331 Bannink, J.F.; Leijs, H.N.; Zonneveld, I.S. Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse naaldhoutbossen. Wageningen, Stiboka, 1973. Bodemkundige studies 9, 183 pp.

EUR 8,50


35246 Barends, S. e.a. (red.) Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Utrecht, Matrijs, 1997. 7e druk. Vele kaartjes en ill., 120 pp - softcover.

EUR 12,50


6477 Barends, S.; Renes, H., e.a. Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland. utrecht, Matrijs, 1993. vele ill, 120 pp - softcover.

EUR 10,00


33915 Barkhuizen, B.P. Die broodboomtuin van Unisa. The cycad garden of Unisa. Pretoria, Universiteit van Suid-Afrika, 1975. col. plates, 80 pp - hardcover, oblong.

EUR 17,50


4698 Barkman, J.J. De epifyten-flora en -vegetatie van midden Limburg (België). Amsterdam, Noord-Holland, 1963. KNAW II-LIV 4, 44p + kaart.

EUR 13,00


37420 Bärtels, A. Gartengehölze. Stuttgart, Ulmer, 1981. 2. Aufl. 265 Farbfotos, 2 Karten, 320 Zeichn, 686 S. - Leinen.

EUR 30,00


28055 Bauer, F. Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form. Unter Zugrundelegung der an der K. Württemb. forstlichen Versuchsanstalt angestellten Untersuchungen bearbeitet. 7 Tafeln, 103 S. - Bibliotheksticker.

EUR 30,00


29412 Baumgarten, L. Die Namen der Bäume. Hylaea. Eindhoven, Van Abbe Museum, 1982. ill, 423 S. - leinen, limited edition (740).

EUR 500,00


34397 Bawa, K.S.; Hadley, M. Reproductive ecology of tropical forest plants. New York, Unesco / The Parthenon Publishing Group, 1993. Man and The Biosphere Series 7. Some plates, 421 pp - hardcover.

EUR 14,50


39625 Bax, G.M. e.a. Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002. KNNV, Afdeling Wageningen, 2003. Met kaartjes, 226 pp - spiraalband, A4.

EUR 12,50


39901 Beardsley, J. Earthworks and beyond. Contemporary art in the landscape. New York, Abbeville Press, 1989. Expanded ed.Many ill, 176 pp - softcover.

EUR 20,00


15501 Beardsley, J. Ten landscapes. Mario Schjetnan. Gloucester, Rockport Publishers, 2002. Many col. ill, 123 pp.

EUR 12,50


23608 Becking, J.H. (vw.) Documentatie van de eerste dertig jaargangen van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, [1959]. 192 pp.

EUR 17,50


27147 Beek, C.G.G. van Een geomorfologische studie van het Gunung Leuser Nationale park, Noord Sumatra, Indonesië. Utrecht, 1982. Dissertatie RUU, met foto's en uitslaande kaarten, 187 pp - softcover.

EUR 10,00


25955 Beek, J. van e.a. (red.) Tunnels in Nederland. Een nieuwe generatie. Rijkswaterstaat, Bouwdienst, 2003. Vele ill, 212 pp - half linnen.

EUR 20,00


35446 Beek, M.; Kooiman, M. Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierendijklandschap. Rotterdam, 010, 1998. ill, maps, 143 pp - hardcover.

EUR 12,50


26962 Beekman, H.; Beumée, J.G.B. Een onderzoek naar den aanwas in secundair natuur-djatibosch in N. Japara - Hoogte-metingen aan staande boomen. Batavia, Kolff, 1917. Mededeelingen voor het Boschwezen 2. Fig, uitslaande tabellen, 28 pp.

EUR 17,50


5397 Beekman, H.A.J.M. Boschbeschadigingen en boschbescherming in Indonesië. Wageningen, Veenman, 1947. 164p.

EUR 15,00

Library-stamps


5621 Beekman, H.A.J.M. Houtteelt in Indonesië. Wageningen, Veenman, 1949. LEB Fonds 33, 386p.

EUR 22,50

Librarystamps


5856 Beekman, H.A.J.M. Economische gevolgtrekkingen voortvloeiende uit een analyse van den djati-opstand en van het djati-boschbedrijf op Java. Wageningen, Veenman, 1920. Dissertatie WUR (de derde), 166p.

EUR 15,00

Librarystamps


35511 Beerr, J.H. de; McDermott, M.J. The economic value of non-timber forest products in Southeast Asia. Amsterdam, Netherlands Committee for IUCN, 1989. 21 ill, 174 pp - A4, softcover.

EUR 22,50


4154 Beije, H.M.; e.a. (red) Levensgemeenschappen. Leiden, Bachuys, 1994. Bos- en Natuurbeheer in Nederland I. 3e dr, 431 pp.

EUR 22,50


38231 Beijerinck, W. De bodemprofielen onzer heidevelden. Biologisch Station te Wijster, 1934. Overdruk Heidemaatschappij . 5 fig, 20 pp.

EUR 7,00


38232 Beijerinck, W. de oorsprong onzer heidevelden. Ned. Botanische Vereeniging, 1933. Overdruk Kruidkundig Archief pp 272-292.

EUR 7,00


4640 Beijerinck, W. Rubi Neerlandici. Bramen en frambozen in Nederland. Hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik. Amsterdam, Noord-Holland, 1956. KNAW II-51,1. 89 platen, 74 fig, 5 tab, 156 pp.

EUR 60,00


6863 Beintema, A.J. e.a. Dieren. Wageningen, Pudoc, 1983. Natuurbeheer in Nederland 2, ill, 423 pp.

EUR 25,00


34284 Beller, W. e.a. (eds.) Sustainable development and environmental management of small islands. New York, Unesco / The Parthenon Publishing Group, 1990. Man and The Biosphere Series 5. 419 pp - hardcover.

EUR 20,00


27255 Bellman, H. Libellen. Beobachten - bestimmen. Neudamm, Neumann, 1987. Viele farb. Abb, 272 S. - hardbound.

EUR 35,00


44039 Bels, L. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks V. Fifteen years of bat banding in the Netherlands. Maastricht, Goffin. 43 fig, 99 pp - softcover.

EUR 15,00


5227 Beltman, B.G.H.J. Van de wal in de sloot. Een typologisch onderzoek aan makrofaunacoenosen. Wageningen, 1983. Dissertation WUR, 435p.

EUR 13,00


43617 Bemerkungen über die Sächsische Forstwirthschaft und Forstkultur; nebst den Qualitäten einiger Waldbesitzer, so wie deren Forstbedienten. Halle und Leipzig, Von einem durch Sachsen reisenden Forstmann, 1797. 180 S. - gebunden.

EUR 17,50


36699 Bendermacher, J. Dorfformen im Rheinland. Auszüge aus den Kurzinvetaren rehinischer Dörfer 1048 - 1969. Köln, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landesschaftsschutz, 1971. Viele Abb, 192 S. - softcover, Umschlag, Bibliothekmarken.

EUR 10,00


42494 Berg, C.C.; Wiebes, J.T. African fig trees and fig wasps. Amsterdam, North-Holland, 1992. KNAW II-89. 70 fig, 298 pp - softcover.

EUR 40,00


2423 Berg, Kaj Biological studies on the river Susaa. København, Munksgaard, 1848. Folia Limnologica Skandinavica 4, 7 plates, 5 primary tables, 318p.

EUR 21,00


34666 Berg, M. van den (vw.) Rietlanden en moerassen in Noord-Holland. Meer kansen voor natuur. Provincie Noord-Holland, 1990. 3 losse uitslaande kaarten, ill, 99 pp - softcover.

EUR 8,00


5861 Berge, J. van den Beoordeling van de waarde van fungicide stoffen voor houtconserveering. Delft, Waltman, 1934. Dissertatie TUD, 185p.

EUR 7,00


2408 Bergmans, J. Vaste planten & rotsheesters. Tegelen, Faassen-Hekkens, 1939. 2e vermeerderde druk, 978 pp - gebonden.

EUR 30,00


4149 Bergmans, W.; Zuiderwijk, A. Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Reptielen en hun Bedreiging. KNNV/Lacerta, 1986. Vijfde herpetogeografisch verslag (with enlish summaries), KNNV 39, 52 fig, 13 tab, 177 pp.

EUR 22,50


8683 Berkel, C.J.M. van; Steinhauer, I.A. Drinkpoelen en sloten in het boerenland. Utrecht, Stichting LONL, 1988. foto's, 136 pp.

EUR 10,00


17287 Berkhout, J.G. e.a. Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap. Amsterdam, 1978. ill, pp 85-192 - Bij tentoonstelling Amsterdams Historisch Museum / Culturele Raad Noord-Holland.

EUR 8,00


38385 Berlin, R.J. Die natur. Ein Lesebuch für Schule und Haus. München, J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1866. 3. Aufl. 175 Abb, 560 S.

EUR 12,50


6682 Bernet Kempers, A.J. Om een struik die palm werd. Arnhem, NOM, 1966. 93 ill, 180 pp - softcover.

EUR 7,50


9787 Bernink, J.B. Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente. 's Graveland, Natuurmonumenten, 1978. fotografische herdruk naar 1926, ill, 190 pp + advertenties.

EUR 9,00


39378 Bernink, J.B. Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente. Denekamp, Natura Docet, 1926. 190 pp en advertenties- half linnen.

EUR 20,00


13062 Berrisford, J. Rhododendrons & Azaleas. London, Faber and Faber, 1973. Revised edition, 32 plates + 2 col. plates, 289 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 14,50


39736 Betsky, A. Landscrapers. Building with the land. London, Thames & Hudson, 2002. Many ill, 191 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


31550 Beukers, E. (eindred.) Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009. ill, 300 pp - hardcover.

EUR 24,50


5783 Beumée, J.G.B. Floristisch-analytische onderzoekingen van de korte flora in kunstmatig aangelegde djati-plantsoenen op Java in verband met de ontwikkeling van den djati-opstand. Wageningen, Veenman, 1922. Dissertatie Landbouwhogeschool, 166p.

EUR 7,00


34756 Beylevelt, K. Natuurgids Nederlandse Antillen & Aruba. Haarlem, GMB, 1995. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 8,50


34621 Bianchi, A.T.J. Houtherkening voor de praktijk. Inleiding tot de herkenning van loofhoutsoorten, in het bijzonder tropische soorten, met de loupe. KIT, 1956. 6 fig, 83 pp - softcover.

EUR 15,00


33972 Bianchi, A.T.J. Oude practijkproeven met Merbau (Intsia Sp.) in Nederland. Amsterdam, KIT, 1951. Berichten no. 231. Overdruk 'Weg en Waterbouw', 3 ill, 8 pp.

EUR 5,00


42512 Bibelriether, H.; Schreiber, R.L. De nationale parken van Europa. Weert, M&P, 1990. ill, kaartjes, 288 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14204 Bieleman (eindred.) Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen, Regio-project, 1994. vele ill, 248 pp hardcover, oblong.

EUR 12,50


34824 Bierregaard, R.O. e.a. (ed.) Lessons from Amazonia. The ecology and conservation of a fragmented forest. New Haven, Yale University Press, 2001. 13 col. plates, 478 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 35,00


17665 Bijhouwer, J.T.P. Geobotanische studie van de Berger duinen. Deventer, De IJssel, 1926. Dissertatie WUR, 40 kaarten, 202 pp - softcover.

EUR 35,00


4342 Bijhouwer, J.T.P. e.a. Het Nederlandse landschap. Amsterdam, Kosmos, 1977. 2e dr, herzien door T.A.M. van Keulen en I.T. Klaasen, ill, 182 pp - hardcover.

EUR 10,00


7942 Bijhouwer, J.T.P. Het Nederlandse landschap. Amsterdam, Kosmos, 1971. 1e dr, 158 pp - linnen.

EUR 16,00


4085 Bink, F.A. e.a. (vw) Levensgemeenschappen. Wageningen, Pudoc, 1984. Natuurbeheer in Nederland 1, 2e druk, 391 pp.

EUR 22,50


8818 Bink, F.A. e.a. (red) Levensgemeenschappen. Wageningen, Pudoc, 1979. Natuurbeheer in Nederland 1. 1e druk, 392 pp.

EUR 18,50


12254 Blaauboer, P. Omgevingskunst. De vrije- en monumentale vormgeving in de tuin- en landschapsarchitectuur. Amsterdam, Architectura & Natura, 1997. 99 afb, 160 pp - gebonden.

EUR 27,50


34511 Blackburn, J. Charles Waterton, 1782 - 1865. De eerste natuurbeschermer. Amsterdam, Van Oorschot, 1990. Enige ill, 275 pp - paperback.

EUR 8,50


37221 Blankestijn, C. Groeien in het Broek. De geschiedenis van de Darthuizer boomkwekerijen. Historische Vereniging Leersum, 2001. ill, 76 pp - softcover.

EUR 7,00


43565 Blerck, H. van; Harsema, H. (red.) Canon van het Nederlandse landschap. Wageningen, Blauwdruk, 2008. vele platen, 147 pp - softcover.

EUR 17,50


24818 Bloemendaal, F.H.J.L.; Roelofs, J.G.M. Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, 1988. Natuurhistorische Bibliotheek 45, ill, 189 pp - gebonden.

EUR 27,50


39541 Bloemers, J.H.F. e.a. Cultuurhistorie en milieu in 2015. Op weg naar een landschap zonder verleden?. Amsterdam, RAAP, 1990. 41 fig, 72 pp - softcover.

EUR 8,50


5291 Blom, C.W.P.M. Effects of trampling and soil compaction on the occurrance of some Plantago species in coastal sand dunes. Rotterdam, Baars en Mortel, 1979. Dissertation KUN, 135p.

EUR 8,00


7840 Blomert, A-M. e.a. (eds.) Oystercatchers and their estuarine food supplies. 1996. Ardea 84A, IX + 538 pp.

EUR 18,50


32166 Bode, A.D. e.a. De zoogdieren van Overijssel. Voorkomen, verspreiding en ecologie van de in het wild levende zoogdieren. Zwolle, Waanders, 1999. ill, verspreidingskaartjes, 176 pp - softcover.

EUR 20,00


309 Boeijink, D. ea 100 bomen in en om Wageningen voor 100 jaar Bosbouwonderwijs (1883-1983). Wageningen, LH, vakgroep bosteelt, 1983. ill, 98 pp - softcover.

EUR 7,50


31049 Boeijink, De.E. e.a. Loofbomen in en buiten het bos 2. Beschrijving van soorten. Muiderberg, Coutinho, 1992. 5 kaarten, 346 ill, 246 pp - softcover.

EUR 25,00


17669 Boekhorst - van Maren, E.N. Het landschap van de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering. Advies voor de toekomstige landschappelijke structuur. Utrecht, Staatsbosbeheer, 1981. Rapport 1980-6. ill, (deel-)kaartjes, 185 pp - twee uitvouwbare kaarten, titelpagina ligt los.

EUR 10,00


39636 Boekhorst, J. te Het fenomeen delta. The phenomenon. Landschap van Nico de Jonge. Wageningen, Blauwdruk, 1996. Vele ill, 82 pp - softcover, oblong.

EUR 7,00


26421 Boekhorst, P. e.a. Herleef de beek. Cultuurhistorische kansen voor vier molen- en wasserijlocaties in Ugghelen. Apeldoorn, 2003. ill, 30 pp - met CD-Rom - softcover.

EUR 9,00


3610 Boerboom, J.H.A. De plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen. Wageningen, Veenman, 1960. Dissertatie WUR, 1Uitslaande vegetatiekaarten, 5 foto's, 135 pp - softcover.

EUR 14,50


10774 Boerhave Beekman, W. Hout in alle tijden. Deel I. Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Prae-historie tot en met de Iraniërs. Deventer, Kluwer, 1949-1955. ill, 711 pp - linnen.

EUR 27,50


10775 Boerhave Beekman, W. Hout in alle tijden. Deel II. Historie van de Grieken tot en met de Byzntijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw. Deventer, Kluwer, 1949-1955. ill, 776 pp - linnen.

EUR 27,50


17111 Boerner, F. Bloeiende heesters en bomen voor tuinen en plantsoenen. Amsterdam, Moussault, 1966. 2e verbeterde druk, , 67 ill, 188 pp - linnen.

EUR 10,00


36525 Boers, H. e.a. Beplantingen buiten bosverband. Ontwerp, aanleg en beheer. Utrecht, Staatsbosbeheer, 1987. 3e druk. ill, 100 pp, 1 bijlage - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


33941 Bonar, A. Shrubs and decorative trees. London, Ward Lock, 1973. ill, some col. plates, 253 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


40877 Boo, M. de Luisteren naar het landschap. Het herstel van een Twentse natte heide. Rijswijk, Verwin e.a., 1996. ill, 74 pp - hardcover.

EUR 7,50


29432 Boois, H. de e.a. De Biesbosch na de 'grote verandering'. Amsterdam, Kosmos, 1980. Foto's van Toon Fey, 125 pp - hardcover.

EUR 8,50


15864 Boom, B.K.; Kleijn, H. Bomen. Hun vorm en kleur. Amsterdam, Becht, 1966. Met 194 in de natuur genomen kleurenfoto's van G.D. Swanenburg de Veye e.a. 136 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


37650 Boom, B.K. De groei der houtgewassen. Boskoopsche Handelsdrukkerij, 1935. 26 pp - softcover.

EUR 7,50


1945 Boom, B.K. Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1942. 2e vermeerderde druk, 105 fig, 366 pp.

EUR 16,50


3026 Boom, B.K. Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1968. 6e druk, 134 fig, 456 pp.

EUR 16,00


3755 Boom, B.K. Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1949. 3e druk, 134 fig, 444p.

EUR 16,00


35842 Boom, B.K. Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1959. 5e druk, 133 fig, 456 pp - hardcover.

EUR 15,00


8205 Boom, B.K. Nederlandse dendrologie. Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1980. 11e druk, 454 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


7591 Boonen, Chr. Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechtse grachten. Utrecht, Westers, 1982. ill, 48 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


6240 Boot, R.G.A.; Dorp, D. van De plantengroei van de Duinen van Oostvoorne in 1980 en veranderingen sinds 1934. Rotterdam, St. Het Zuidhollands Landschap, 1986. ill, 119 pp + 2 uitslaande kaarten.

EUR 10,00


35267 Borger, G. e.a. Het groene hart. Een Hollands cultuurlandschap. Utrecht, Matrijs, 1997. Vele ill, 130 pp - softcover.

EUR 7,50


37406 Borghout, E. van e.a. Het bos in de klas. Lessenpakket voor het middelbaar onderwijs. Brussel, Vlaamse Bosbpouwvereniging, 1984. Herwerking 1984. Ill, 437 pp - A4, softcover.

EUR 22,50


32766 Bos, H. De houtige gewassen. Assen, Floralia, 1919. Tuinbouwplantkunde 2. 94 fig, 1 kaart, 157 pp - softcover.

EUR 8,00


31066 Bos, K.; Oele, B. Vliedbergen. Tekens van de tijd in het Zeeuwse landschap. Middelbuerg, NRI, 1986. ill, 80 pp - softcover.

EUR 9,00


5781 Bos, L. Heksenbezemverschijnselen. Een pathalogisch-morphologisch onderzoek. Wageningen, Veenman, 1957. Dissertatie Landbouwhogeschool, 9 foto's, 79p.

EUR 7,00


346 Bosch, H.van den Landbouwscholen in Wageningen. Wageningen, LUW, 1986. Naar aanleing van honderd jaren colleges in de bosbouwcultuur 1883-1983. Enkele ill, 392 pp - hardcover.

EUR 15,00


26046 Bosma, K. Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900 - 1945. Rotterdam, NA I Uitgevers, 1993. ill, 404 pp - softcover.

EUR 14,50


13434 Bosscha, J.; Tjaden Modderman, R.S.; Suringar, W.F.R. (red) Blikken in het leven der natuur. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1861. 283 pp + plaat.

EUR 18,50


28604 Bosscher, F. Cultuurmonumenten van natuurmonumenten. Warnsveld, Vereniging voor Natuurmonumenten, Vele foto's van Joop van Reeken, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


39368 Bosscher, F. Monumenten van monumenten. Cultuur. Natuur. Terra / Vereniging Natuurmonumenten, [2003]. Vele foto's van Joop van Reeken, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


44337 Bossen. Onmisbaar voor mens en natuur. Fascinatie, belevenis en mythe. Zeist, WNF, 2004. many ill, 240 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


8347 Botke, J. Yn en om de reidwal. Snits, Brandenburgh, 1941. Natûr en Gea. in rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrald, 94 pp.

EUR 7,50


38160 Bouillenne, Ray.; Went, F. Recherches expérimentales sur la néoformation des racines dans les plantules et les boutures des plantes supérieures (substances formatrices de racines). Leyde, Brill, 1933. 28 fig, 38 phot, 168 pp - softcover.

EUR 17,50


32204 Bouman, A.E. e.a. Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie. De studie in Meiendel. Utrecht, 1991. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 204, met foto's, 68 pp - softcover.

EUR 7,00


24845 Bousema, A. Het Zaaneiland. Rotterdam, 010, 1998. Vele foto's - ringbandje.

EUR 8,50


31582 Bouwer, K. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe. Voor profijt en genoegen. Utrecht, Matrijs, 2008. Vele ill, 431 pp - linnen, stofomslag.

EUR 45,00


1986 Bouwmeester, W.L. De ontwikkeling van Nederlands landschappen. Bijdrage tot de geschiedenis van Nederlandsche beschavingstoestanden, zooals die onder wisselwerking van bodem en mens zijn ontstaan. 's Gravenhage, Van Cleef, 1911. Met 13 kaartjes en 44 afb., 444 pp - linnen.

EUR 25,00


34134 Brandis, D. Indian trees. An account of trees, shrubs, woody climbers, bamboos and palms indegenous or commonly cultivated in the British Indian Empire. Dehra DUN, Singh, 1978. 2nd reprint. 201 fig, 767 pp - cloth.

EUR 22,50


27254 Brandt, H. Insekten Deutschlands. Heidelberg, Carl Winter, 1954. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 20, 23 und 29. Drei Teilen. I Schmettelinge (64 farb. Tafeln, 176 S. II. Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, 64 farb. Tafeln, 264 S. III. Käfern, Bienen u.a. 72 tafeln, 208 S. - leinen, Umschlag, einige Tafeln in I. Teil sind lose.

EUR 30,00


17798 Brascamp, E.H.B. Ringen van djatiboomen in 1686. Buitenzorg, 1925. Overdruk uit Tectona XVIII, maart 1925. 2 pp.

EUR 5,00


43916 Brauer, A. Die Süsswasserfauna Deutschlands. Jena, Fischer, 1909. 15 Heften: 1, 2A und 7 - 19 - Bibliothekmarken.

EUR 65,00


33014 Bridgeman, P.H. Tree surgery. A complete guide. London, David & Charles. 42 ill, 144 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


30040 Bright, M. 1001 natuurwonderen. De meest fascinerende plekken op aarde. Kerdriel, Librero, 2006. Zeer vele ill, 960 pp.

EUR 17,50


26371 Brink, G.E. Handboek snoeien. Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1988. ill, 143 pp - gebonden.

EUR 10,00


36390 Brink, G.E. Moussault's snoeiboek. Baarn, Moussault, 1980. Vele ill, 342 pp.

EUR 8,50


10490 Brockmann-Jerosch, H. Baumgrenze und Klimacharakter. Zürich, Von Rascher, 1919. 1 farbigen Karte, 4 Tafeln, 18 Fig,.

EUR 24,50


44257 Broek, J. van den Strandevolutie. Diemen, Veen, 2008. Vele ill, 128 pp - hardcover, oblong.

EUR 10,00


5273 Broek, J.M.M. van den; Diemont, W.H. Het Savelsbos. Bosgezelschappen en bodem. Wageningen, Pudoc, 1966. De bodemkartering van Nederland 23. 120 pp + 2 kaarten en bijlagen.

EUR 10,00


4537 Brosse, J. Atlas des arbres de France et d'Europe occidentale. 1977, Bordas. ill. col., 239p.

EUR 39,00


1920 Brouwer, G.A.; ea Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-Geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven. 's Gravenhage, Nijhoff, 1950. 22 fig, 13 tab, 26 afb, 310p - linnen.

EUR 30,00


24610 Brouwer, G.A. De organisatie van de natuurbescherming in de verschillende landen. Amsterdam, De Spieghel, 1931. ill, 201 pp.

EUR 15,00


24542 Brouwer, G.A. Over natuurbehoud in Drente. Kroniek van een halve eeuw. 1968. ill, 119 pp - overdruk.

EUR 7,00


39729 Brouwers, R. Nuttig landschap. Useful landscape. Rotterdam, Stimuleringsfonds voor Architectuur, 2002. vele foto's, 91 pp - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 8,50


37426 Brown, G.E. The pruning of trees, shrubs & conifers. London, Faber and Faber, 1972. 51 fig, 351 pp - cloth, plastified dust jacket.

EUR 17,50


1978 Bruijn, J.H. de Vennen in Noord-Brabant. Eindhoven, Bura Boeken, 1981. 150p.

EUR 12,50


37294 Brumm, F.; Mehlisch, K. Der Baumschulbetrieb. Ein Lehr- und Nachschlagebuch. Stuttgart, Ulmer, 1964. 2. Aufl. 262 Abb, 482 S. - Leinen.

EUR 20,00


39376 Brunies, S. Der Schweizerische Nationalpark. Basel, Schwabe, 1948. 4. Aufl. Ill, Karten, 270 S. - Leinen.

EUR 17,50


3624 Buchner, O. Einführung in die europäische Meeresmollusken-Fauna an der Hand ihrer Hauptrepräsentanten. Stuttgart, Lutz, 1913. 26 Tafeln, 125 Textfiguren, 166p.

EUR 14,50


35519 Budelman, A. Woody species on auxiliary roles. Live stakes in yam cultivation. Wageningen, RTI / KIT, 1991. Dissrtatie WUR. 151 pp - softcover.

EUR 8,50


28512 Buffon, G.L.C. de; Daubenton Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton, et la classification de Cuvier Oiseaux I et 2. Paris, Furne, 1838/1839. Volume 5 et 6 des oevres complètes. 653 pp and 730 pp, 43 and 30 handcoloured steel-engravings after Edouard Travies (two with small tears). Plates a nit browned - orig. half calf.

EUR 275,00


9920 Buis, J.; Verkaik, J.P. Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland. Utrecht, Matrijs, 1999. vele ill, 286 pp - met stofomslag.

EUR 10,00


2103 Buis, J. A.A.G. Bijdragen 26/27. Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1985. 2 dln: I. Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw. II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw. 1058 pp.

EUR 45,00


43108 Buis, J. Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Wageningen, H&S, 1985. Twee delen. I. Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw. II. Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw. 1058 pp.

EUR 45,00


11329 Buis, J. Holland houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos. Amsterdam, Prometheus, 1993. 243 pp - paperback.

EUR 9,00


35275 Bunk, H. e.a. Nationale landschappen en parken. Nederland op z'n mooist. Den Haag, ANWB, 2009. Zeer vele ill, 304 pp, losse uitslaande kaart - hardcover.

EUR 12,50


20249 Burckhardt, H.; Burckhardt, A. Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. Handbuch der Holzerziehung. Forstwirthen, Forstbesitzer und Freunden des Waldes. Trier, Linz, 1893. 6. Aufl. 580 S.

EUR 40,00


4382 Burger Hzn, D. Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland. Arnhem, Van der Wiel, 1962. 57 fig, 398 pp.

EUR 7,00


1953 Burger Hzn., D. Seedlings of some tropical trees and shrubs mainly of South East Asia. Wageningen, Pudoc, 1972. 154 fig, 399 pp - cloth, dust jacket.

EUR 28,50


28144 Burger, J.E. e.a. Visies op het landschap. Amsterdam / Nijmegen, Op lemen Voeten / Dwarsstap, 1989. Vele ill, 119 pp - softcover.

EUR 8,50


16561 BurgerHzn, D. Open vragen en wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de openlucht, en landschapsbeheer in Nederland. Zeist, 1966. Ribon Verhandeling 2.

EUR 8,00


5787 Burgers, P.H. De stichting van een boschbedrijf in Andalusië. Wageningen, Landbouwhoogeschool, 1925. Dissertatie WUR, 166p + kaart.

EUR 8,50


38947 Burm, P.; Haartsen, A. Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen. Utrecht, matrijs, 2003. ill, 176 pp - softcover.

EUR 14,50


38948 Burm, P.; Haartsen, A. Nederland weer mooi. Op weg naar een natuurlijk en idyllisch landschap. Utrecht, matrijs, 2003. ill, 176 pp - softcover.

EUR 10,00


28480 Burrough, P.A. e.a. Het informatiesysteem landschapsbeeld. Wageningen, Pudoc, 1982. Reeks Lanschapsstudies 3. 66 fig, 130 pp - 3 losse bijlagen.

EUR 10,00


34851 Burton, J.A. (ed.) The atlas of endangered species. London, Apple Press, 2000. Many ill, 272 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


36949 Burton, Ph.J. e.a. (ed.) Towards sustainable management of the boreal forest. National Research Council of Canada, 2003. 1039 pp - hardcover.

EUR 45,00


7330 Bustard, R. Sea Turtles. Their Natural History and Conservation. London - Sydney, Collins, 1972. 24 phot. plates, 16 fig, 2 maps, 220p.

EUR 17,50


3089 Butijn, J. Bodembehandeling in de fruitteelt. Wageningen, Pudoc, 1961. Dissertatie WUR, 3 dln, 403p + bijlagen.

EUR 19,00


9141 Butter, O.; Ruml, B. Encyclopédie Tchécoslovaque. Paris / Prague, Bossard / Orbis, 1923 / 29. Quatre volumes publiées, ill: Industrie et commerce (Verselư, J., 1923, 594 pp et 2 cartes). Communications, (Smetana, J., 1927, 365 pp et 2 cartes). Agriculture (Brdlík, V., 1928, 881 pp). Forêys (Brdlík, V., 1929, 296 pp, 13 cartes).

EUR 125,00


26116 Cairns, M. (ed.) Voices from the forest. Integrating indigenous knowledge into sustainable upland farming. Washington, Resources fot the future, 2007. Many ill, 68 col. plates, 824 pp - paperback.

EUR 50,00


11535 Callenbach, E. Bring back the buffalo! A sustainable future for America's Great Plains. Berkeley, University of California Press, 2000. ill, 303 pp - paperback.

EUR 10,00


32337 Cameron, R.; Sheeman, J. Above las Vegas. Its canyons and mountains. San Fracisco, Cameron and Campany. Many phot, 160 pp - cloth, dust jacket, oblong.

EUR 8,50


17286 Cammen, H. van der (red.) Nieuw Nederland 2050. Onderwerp van Ontwerp. Amsterdam, Stichting Nu als Ontwerp, 1987. Twee delen: Achtergronden, 165 pp + Beeldverhalen, 113 pp.

EUR 10,00


6800 Canters, K.J.; Muntingh, H.J. Oost-Ameland. Biologische waarden, bedreigingen en aanbevelingen voor behoud en beheer. Harlingen, Vereniging Waddenzee, 1975. 114pna.

EUR 7,50


41233 Carpenter, K.E.; Niem, V.H. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 4. Bony dishes part 2 (Mugilidae to Carangidae). Rome, 1999. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. Many ill, 40 col. phot., pp 2069-2790 - paperback.

EUR 80,00


42872 Carpenter, K.E.; Niem, V.H. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 3. Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). Rome, 1999. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. Many ill, 40 col. phot., pp 1398-2668 - paperback.

EUR 80,00


17827 Castel, I.I.Y. e.a. De vallei van de Leuvenumse beek (Noordwestelijke Veluwe). Eem fysisch-geografische streekbeschrijving. 1983. Wetenschappelijke mededelingen KNNV 159. 33 fig, 2 tab, 55 pp.

EUR 8,50


34163 Castri, F. di, e.a. Biological invasions in Europe and the Mediterranean Basin. Kluwer, Dordrecht, 1990. Monographiae Biologicae 65. 463 pp - hardcover.

EUR 30,00


20509 Cattie, J.H. Hoe sluipwespen den vijgeboom (Ficus Garcia L.) bevruchten. Arnhem, 1892. 8 + 4 pp.

EUR 6,00


35679 Chapman, E.F. Cyprus trees and shrubs. Nicosia, 1967. Facsimile-reprint of 1945. 88 pp - newbound.

EUR 10,00


27221 Chapman, V.J. Mangrove vegetation. Vaduz, Cramer, 1976. Folding maps, 297 fig, 447 pp - cloth.

EUR 110,00


33909 Chasseraud, J. l'Arbre dans la ville. Paris, 1980. Beaucoup d'ill, 220 pp - softcover.

EUR 14,50


19757 Chevandier, E.; Wertheim, G. Die mechanischen Eigenschaften des Holzes. Wien, Wilhelm Braumüller, 1871. 123 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 18,50


35049 Christiaansen, K.; Montens, C. Boerenverstand. Utrecht, IVBKU / LEU, 2009. vele ill, 66 pp - softcover.

EUR 10,00


3251 Chun, C.; Buekers, P.G. Uit de diepten der wereldzee. Zutphen, Thieme, zj. 582 pp.

EUR 39,00


11696 Citroen, P. Landschappen. Zutphen, Terra. 60 afb - stofomslag niet perfect.

EUR 35,00


39563 Claerbergen, Johan Vergilinn van Vertoog over de veengraveryen. Leeuwardeb, Willem Coulon, landschaps en Academiedrukker der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland, 1766. 184 pp - softcover.

EUR 300,00


19779 Clément, M. Manuel forestier. Bruxelles, Stapleaux, 1851. Bibliothèque Rurale 1-12, 92 pp.

EUR 12,50


34306 Codd, L.E.W. Bome en struike van die nasionale Kruger-Wildtuin. Pretoria, Departement van landbou, 1951. 165 fig, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


24571 Colafranceschil, D. Landscape + 100 words to inhabit it. Barcelona, Gustavo Gili, 2006. Land&Scape Series. Ill, 208 pp.

EUR 37,50


33862 Collins, M. (ed.) The last rain forests. A world conservation atlas. London, Guild, 1990. Many col. ill, 200 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 10,00


15462 Collins, N.M.; Sayers, J.A.; Whitmore, T.C. (eds.) The conservation atlas of tropical forests. Asia and the Pacific. New York, Simon & Schuster / IUCN, 1991. ill, maps, 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


67 Commissie infiltratie Veluwe. 1976. landschapsonderzoek en landschapsplan - kroondomein.

EUR 11,12


34969 Cook, Chr.D.K. Aquatic and wetland plants of India. A Reference Book and Indentification Manual for the Vascular Plants Found in Permanent or Seasonal Fresh Water in the Subcontinent of India South of the Himalayas. Oxford University Press, 1996.

EUR 175,00


6042 Copijn, J. Bomen laten leven. Bomen in stad en land, hun functie, geschiedenis en verzorging. Amsterdam, De Driehoek, [zj]. ill, 203 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


27759 Corner, E.J.H. The freshwater swamp-forest of South Johore and Singapore. Singapore, Botanic gardens, 1978. Gardens' Bulletin Supplement 1. 40 plates and 266 pp - softcover.

EUR 35,00


34385 Corner, E.J.H. The natural history of palms. London, Weidenfeld and Nicolson, 1966. The World Naturalist Series. 24 plates, 393 oo - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


33523 Correvon, H. Unsere Bäume. Berne, F. Zahn, 1920. 100 farrb. Abb von A. and F. Correvon, 364 S. - orig. Band.

EUR 20,00


27268 Coster, Ch.; Verhief, L. Wortelstudiën in de Tropen. Bogor, Korte mededeelingen B.B.P.K., 1957. 2e druk, zes artikelen.

EUR 17,50


43343 Couwenberg, J.; Joosten, H. (ed.) C.A. Weber and the raised bog of Augstumal. Greifswald, Botanical Institute, 2002. With a Translation of the 1902 Monograph by Weber on the "Vegetation and Development of the Raised Bog of Augstumal in the Memel Delta. 3 folding platesm, 278 pp - hardcover.

EUR 20,00


33624 Cowen, D.V. Flowering trees and shrubs in India. Bombay, Thacker & Co, 1952. 2nd rev. ed. ill, 60 col. plates, 142 pp - cloth, library marks.

EUR 10,00


37343 Cox, P.A. The larger rhododendron species. London, Batsford, 1990. ill, 82 col. plates, 389 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


9200 Craighead, M. The sign of the tree. Meditations in Images & Words. London, Artists House, 1979. ill, 192 pp.

EUR 37,50


34761 Cremona, J. A field atlas of the seashore. Cambridge University Press, 1988. ill, 100 pp - softcover.

EUR 32,50


2403 Creutzberg, F. On the orientation of migrating elvers (Anguilla vulgaris turt.) in a tidel area. Groningen, Wolters, 1961. Dissertation RUG, Netherlands Journal of Sea Research 1, 3, 1961, p257-338.

EUR 8,00


34331 Creutzberg, P.H.; Wijngaarden, A. van (sam.) De levende Natuur. Register op de jaargangen I - XLV, 1896 - 1941. Amsterdam, Stichting dr. Jac.P. Thijsse-Fonds, 1965. 328 pp - softocover.

EUR 17,50


16135 Croin Michilesen, N. (red.) Meijendel. Duin - water - leven. den Haag / Baarn, W. van Goeve, 1974. 275 (gekleurde) fig, 271 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


39660 Croix, I.F. la Rhododendrons and azaleas. Newton Abbott, David & Charles, 1973. b/w ill, 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


11944 Crompvoets, H. Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België. Amsterdam, Rodopi, 1981. 466 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


28435 Crowe, S. (ed.) Space for living. Landscape architecture and the allied arts and professions. Amsterdam, Djambatan, 1961. , 1961. ill, 75 plates, 140 pp - hardbound.

EUR 32,50


30624 Cruyningen, P. van (vw.) De Graafschap. Landschap - landgoederen - landbouw - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2002. SHBO Jaarverslag 2001, ill, 100 pp - softcover.

EUR 15,00


7863 Dale, I.R.; Greenway, P.T. Kenya trees & Shrubs. Nairobi, Buchanan, 1961. 31 col. plates by Joy Adamson, 80 monchrome plates, 110 drawings1 map, 654 pp - cloth.

EUR 75,00


40705 Dallimore, W.; Jackson, A.B. A handbook of Coniferae and Ginkgoaceae. London, Edward Arnold, 1966. 4th ed. 131 fig, 46 plates, 729 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


7847 Dam, A. van De Blauwe Kamer. Nieuwe natuur langs de Nederrijn. Abcoude, Uniepers / St. Het Utrechts Landschap, 2002. vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


35601 Dam, H. van Verzuring van vennen: een tijdsverschijnsel. Wageningen, 1987. Dissertatie WUR. 175 pp - softcover.

EUR 8,50


8187 Dam, J.H. Natuurgebieden in Nederland. Landschappen en avifauna van Nedeland en België. Zutphen, Thieme, 1968. vele ill, 285 pp.

EUR 12,50


26695 Dammerman, K.W. Preservation of wild life and nature reserves in the Netherlands-Indies. Java, 1920. Fourth Pacific Svience Congress. 15 b/w plates, 5 tipped in col. plates, 91 pp - half cloth.

EUR 17,50


27078 Dammerman, K.W. (red.) De Tropische Natuur. Jaargang XX. Weltevreden, Visser, 1931. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging, 236 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 12,50


24265 Däniker, A.U. Über die Bedeutung des Schweizerwaldes. Basel, Schweizerischer Bund für Naturschutz, 1945. Schweizerische Naturschutzbücherei Band 1. 181 S.

EUR 15,00


33614 Davidson, L.; Jeppe, B. Acacias. A field guide to the acacias of Southern Africa. Johannesburg, Centaur, 1981. ill, 121 pp - softcover.

EUR 17,50


23233 De Kralinger hout. Ter herinnering aan de Rotterdamsche boomplantdagen gehouden in het voorjaar van 1928. Gemeente Rotterdam. 12 afb, 32 pp - keurig.

EUR 25,00


12074 De Nederlandsche Heidemaatschappij en natuurschoon. Arnhem, NHM, z.j. voorwoord + 29 grote foto's.

EUR 10,00


38546 De Noordzeekust van Den Helder tot Cadzand. Leeuwarden, Van Seijen, 1982. Fotoboek. 97 pp plus zeer vele foto's. In Nederlands, Eglish, Deutsch en Français.- hardcover, stofomslag.

EUR 7,00


27669 De Oorsprong. Oosterbeek. natuurpad. Renkum, Instituut voor natuurbeschermingseducatie, Zuidwest Veluwezoom, Ringbandje, 10 pp.

EUR 7,50


27067 De Tropische Natuur. Jaargang IX. Weltevreden, Visser, 1920. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging.

EUR 12,50


36686 De typologie van het landschap in het gewest Helmond. Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt Wittermans Architekten en Stedebouwkundigen, 1969. Enige ill. en kaartjes, 37 pp - A4, softcover met grote uitslaande kaart 1:25.000.

EUR 15,00


12253 De Wodanseiken. Wolfheze. Natuurpad. Renkum. Ringbandje, 10 pp.

EUR 6,00


31489 [Defauconpret, A.J.B.] Mémoires et anecdotes sur la cour de Napoléon Bonaparte. Nouvelle édition. En Belgique, chez les principeaux libraires, 1818. 250 pp - demi cuir, déchirure en dos.

EUR 90,00


37730 Deinse, A.B. van De fossiele en recente Cetacea van Nederland. Amsterdam, Paris, 1931. Dissertatie RUU. 39 afb, 304 pp - softcover.

EUR 75,00


3597 Demoed, H.B. Mandegoed schandegoed. Een historisch-geografische beschouwing van de markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19de eeuw. Zutphen, Walburg, 1987. Proefschrift UvA, 176 pp - softcover.

EUR 14,50


40094 Denslagen, W. Beemden en bouwlanden. Het verdwijnende boerenlandschap. Rotterdam, NAi, 2011. ill, 168 pp - softcover.

EUR 10,00


3615 Deraniyagala, P.E.P. A colored atlas of some vertebrates from Ceylon. Volume one. Fishes. Ceylon, Ceylon Government Press, 1952. 34 colored plates, 60 fig, 149p.

EUR 95,00


30173 Derks, G.J.M. e.a. Cultuurhistorische analyse. Het nationale Park De Hoge Veluwe. 'Een aestetisch beeld van ons moderne Nederland'. Arnhem, Gelders Genootschap, 2007. Vele ill., 12 kaartjes, 267 pp - softcover.

EUR 10,00


35244 Derksen, E. e.a. (red.) Ruimte en kunst. Tussen vrijdenken en compromis. Utrecht, CBKU, 2010. vele ill, 72 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


27767 Diamond, A.W.; Lovejoy, T.E. Conservation of tropical forest birds. International Council for Bird Preservation, 1982. Technical Publication 4. Proceedings Symposium Cambridge '82. 318 pp - paperback.

EUR 12,00


39803 Dichter en landschap. Willem van Toorn, Lieuwe Wynia en Hanna Svobodova. Baarn, Kasteel Groenveld, 1989. catalogus. ill, 56 pp.

EUR 7,50


17479 Dicke, O.; Bonma, H. Nuchter landschap. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. z.p.

EUR 8,50


44040 Diehl, J.M. e.a. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks VII. Maastricht, Goffin, 1954. ill, 83 pp - softcover.

EUR 15,00


40594 Diemont, W.H. Zur Soziologie und Synoekologie der Buchen- und Buchenmischwälder der nordwestdeutschen Mittelgebirge. Hannover, Engelhard, 1938. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschapft in Niedersachsen 4. 182 S., 4 tafeln und Beilagen.

EUR 17,50


38759 Dijk, H. van e.a. Kookboek cultuurhistorie. Kwaliteit als grondslag. Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 2000. z.p. 18 ideeen met uitslaande afb. em kaartjes - softcover, ringband. cd's ontbreken.

EUR 7,00


40352 Dijk, H.F.G. van Droge stroomdalgraslanden langs de Maas. Utrecht, KNNV, 1984. Wetenschappelijke mededelingen 165. ill, 146 pp, - softcover.

EUR 7,50


28274 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Amsterdam, Hydrobiologische Vereniging, 1960. Publicatie 5. Enige ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


39301 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Hydrobiologische Vereniging Amsterdam, 1960. Enkele ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


14352 Dijk, J. van, e.a. Natuurgids voor de duin- en bollenstreek. Noordwijk, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 2000. vele ill. in kleur, 184 pp.

EUR 14,50


16559 Dijk, J. van De geologie van de gemeente Winterswijk. Een inventarisatie ten beoeve van de natuurbescherming. Leersum / Groningen, RIN / RU. Twee delen. Samen 293 + 32 pp - A4, gestencild.

EUR 17,50


488 Dijkhuizen, S.; Schimmel, H.; Westra R. Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen. IVN/VARA, 1976. 288 pp - met stofomslag.

EUR 10,00


17917 Dijkhuizen, S.; Schimmel, H.; Westra R. Ontdek de Veluwe. Nederlandse landschappen. IVN/VARA, 1976. 288 pp - zonder stofomslag.

EUR 10,00


41746 Dinther, H. van e.a. Alfa-bouw. Inspiratieboek. ZLTO, 2008. Vele ill, z.p. - hardcover, oblong.

EUR 15,00


38752 Dinther, M. van e.a. Parkstad Nederland. Stad wordt land wordt stad. Volkskrant / NIROV, 2002. ill, 72 pp - softcover.

EUR 10,00


15948 Dippel, L. Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. Berlin, Parey, 1889 - 1892 - 1893. Drei Teilen: I Monocotyleae und Sympetalae der Dicotyleae, 280 Abb, 449 S. II. Dicotyleae, Choripetalae (einscliesslich Apetalae). Urticinae bis Frangulinae. 272 Abb, 591 S. III. Dicotyleae, Choripetalae (einscliesslich Apetalae). Cistinae bis Serpentarieae. 277 Abb, 752 S. - Neu gebunden.

EUR 245,00


35251 Dirkmaat, J. Nederland weer mooi. Op weg naar een natuurlijk en idyllisch landschap. Den Haag, ANWB, 2005. Vele ill, 300 pp - hardcover.

EUR 14,50


491 Dirkse, G.M.; Laar, V. van (red) Arkemheen te Velde. Landschap, flora & fauna. Utrecht, KNNV, 1992. 190p.

EUR 18,00


30906 Dirkse, G.M. Bostypen in Nederland. Utrecht, KNNV, 1993. Wetenschappelijke mededelingen 208. ill, kaartjes, 166 pp - softcover.

EUR 8,00


38628 Dirkx, J. e.a. Kampereiland. Een wereld op de grens van zout en zoet. Utrecht, Matrijs, 1996. ill, 112 pp - softcover, met losse fietskaart.

EUR 8,50


33955 Dirr, R. Hamamelis und andere Zaubernussgewächse. Stuttgart, Ulmer, 1994. 50 farb. Fotos, 14 Zeichn, 156 S. - hardcover.

EUR 20,00


38627 Dix, A. (Hrsg.) Angewandte Historische Geographie im Rheinland. Aufsätze und Spezialbibliographie. Köln, Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 1997. Ill, 212 S. - softcover.

EUR 15,00


16303 Dix, J.F. Ch. (red.) Floralia. 52e jaargang. Haarlem, Floralia, 1931. Geïllustreerd Tuinbouwblad, 842 pp - linnen.

EUR 22,50


4276 Dix, J.F. Ch. Gekweekte planten. Meer dan vierhonderd fraaie afbeeldingen naar foto's en vijf platen in de natuurlijke kleuren. Met korte beschrijving van gewas en cultuur verdeeld in de groepen éénjarige zaadbloemen, vaste planten, rotsplanten, enz. Amsterdam/Assen, Kosmos/Van Gorcum, [zj]. 176p.

EUR 20,00


6238 Doing, H. Beschrijving van de vegetatie der duinen tussen IJmuiden en Camperduin. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1966. 13 tab, 63p.

EUR 6,00


5828 Doing, H. Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en IJmuiden. Wageningen, Veenman, 1974. Mededelingen LH 74-12, 111p + 5 bijlagen in map.

EUR 9,00


4031 Doing, H. Systematische Ordnung unf floristische Zusammensetzung Niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften. Amsterdam, North-Holland, 1962. Wentia VIII, 85 pp.

EUR 7,00


41931 Doing, H. Übersicht der floristischen Zusammensetzung, der Struktur und der dynamischen Beziehungen niederla¨ndischer Wald- und Gebüschgesellschaften. Wageningen, Veenman, 1963. 60 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


40099 Dooren, N. van; Leewen, R. van (red.) Alle Hosper. Landschapsarchitect 1948 - 1997. Rotterdam, 010, 2003. Vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 22,50


35363 Doran, J.C.; Turnbull, J.W. Australian trees and shrubs: species for land rehabilitation and farm planting in the tropics. Canberra, ACIAR, 1997. ill, 384 pp - softcover, fold in frontpage.

EUR 75,00


37710 Dorland, G. van e.a. (red.) Kennis in kaarten. Atlas van Wagenings onderzoek naar onze groene leeftomgeving. Mapping research. Atlas of Wageningen research om our green living environment. Wageningen UR / ESG-Alterra, 2011. many ill, 192 pp - hardcover.

EUR 27,50


26823 Dorsman Czn, L. Langs strand en dijken. Amsterdam, Scheltens & Giltay, [1930]. 1e druk, ca 200 ill. van den schrijver, 279 pp - orig. gedec. linnen.

EUR 30,00


40437 Dorsman, L. Langs stranden en dijken. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. 2e druk.vele ill, 288 pp - linnen.

EUR 10,00


3822 Dransfield, J.; Manokaran, N. (ed) Prosea 6. Rattans. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1993. Plant Resources of South-East Asia, 137 pp - hardcover.

EUR 20,00


11639 Dransfield, J.; Manokaran, N. (ed) Prosea 06. Rattans. Bogo, Indonesia, 1994. Plant Resources of South-East Asia, 137 pp - paperback.

EUR 20,00


3823 Dransfield, S.; Widjaja, E.A. (Ed) Prosea 7. Bamboos. Leiden, Prosea/Backhuys, 1995. Plant Resources of South-East Asia, 189 pp - hardcover.

EUR 20,00


33821 Dransfield, S. The bamboos of Sabah. Sabah, Foestry Department, 1992. Sabah Forest Records 14. 32 fig, 94 pp - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


27505 Drift, J. van der Analysis of the animal community in a beech forest floor. Wageningen, Ponsen & Looijen, 1950. Dissertation RUL. tabs, 168 pp.

EUR 18,50


15576 Druce, A.P. Botanical Survey of an Experimental Catchment, Taita, New Zealand. Ne Zealand Dep. of Scientific and Industrial Research, 1957. Bulletin 124. 4 maps, 15 fig, 81pp.

EUR 8,50


20146 Dunning, C.W. Wood-using industries of Ohio. Wooster, Ohio Agricultural Experiment Station, 1912. 30 fig, 133 pp - librarymarks.

EUR 12,50


41957 During, R.; Schreurs, W. Historische ecologie. KNNV, 1995. Wetenschappelijke mededelingen 215, 29 afb, 95 pp.

EUR 9,00


44788 Duut, T. e.a. (red.) Verborgen schatten. Gebouwen van Natuurmonumenten. 's-Gravenland, Natuurmonumenten, 2013. Zeer vele ill, 200 pp - softcover.

EUR 8,50


33859 Earl of Cranbrook (ed.) Key environments: Malaysia. Oxford, Permagon Press, 1988. ill, 317 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


2394 Ebberink, R. Regulation of anaerobic cabohydrate degradation in the sea mussel Mytilus Edulis L. Utrecht, 1980. Disseration RUU, 101p.

EUR 8,00


33734 Edwards, R.W.; Brooker, M.P. The ecology of the Wye. The Hague, Junk, 1982. 4 plates, 52 fig, 164 pp - cloth.

EUR 8,50


19252 Eeden, F.W. van Onkruid. Botanische wandelingen van F.W. van Eeden. Haarlem, Schuyt & Co, 1996. Fotografiche herdruk twee delen in één band: I. Kennemerland (1872), II. De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel (1885), 441 pp. - softcover.

EUR 10,00


8193 Eeden, F.W. van Onkruid. Botanische wandelingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Twee delen in één band: I. Kennemerland (1872), 214 pp. II. De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel (1886), 240 pp - gedec. linnen.

EUR 60,00


20134 Eenige gegevens over den weerstand van het Demarara Greenhearthout, de mogelijkheid aantoonende van een meer algemeen gebruik van deze houtsoort coor den bouw van sluisdeuren. Middelburg, Houthandel voorheen G. Alberts, 1910 / 1904. 33 pp. met foto's. Ingebonden samen met 'Demarara Greenheart, 36 pp met foto's. Foto's van sluiten en andere waterwerken.

EUR 45,00


39032 Eggelte, H. (red.) Arnhemse uiterwaarden. Natuur in Meinerswijk, Bakenhof en Stadsblokken. 2006. Jubileumboek bij 100 jaar KNNV afdeling Arnhem. Ill, 127 pp - softcover.

EUR 12,50


39787 Ehls, K. e.a. Naturschutzgebiet Limberg am Kaiserstuhl. Baden-Württemberg, Landesanstalt für Umweltschutz, 1978. Ill, 263 S. - softcover, mit Karte und Beilage (79 S.).

EUR 7,50


37662 Eiselt, M.G.; Schröder, R. Nadelgehölze. Melsungen, Neumann-Neudamm, 1976. 4. Aufl. Ill. und Abb,351 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 22,50


34755 Eisma, D.; Fey, T. De kust van Rottum tot Calais. Utrecht, Spectrum, 1982. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,00


5463 Elerie, J.N.H.; Fleischer-van Rooijen, C.A.M. (red) Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk gebied. Groningen, Regio-project, 1994. ill, 180 pp - softcover.

EUR 8,50


38748 Elerie, J.N.H.; Huigen, P.P.P. De verstedelijking van het platteland. Na mij de deur dicht!. Groningen, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, 1996. 63 pp - softcover.

EUR 6,00


6829 Elsken, E. van der; Bouma, H. Zomaar in een sloot ergens bij Edam. Bussum, Van Holkema & Warendorf. Vele foto's.

EUR 15,00


4076 Endert, F.H. Geslachtstabellen voor Nederlandsch-Indische boomsoorten naar vegetatieve kenmerken, met een beschouwing over de practische en systematische waarde dezer kenmerken. Wageningen, Veenman, 1928. Dissertatie WUR, 242p.

EUR 7,50


33373 Engles-Julius, C.M. In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte. Batavia, Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging, 1932. 75 fig, 95 pp - karton.

EUR 10,00


28421 Ettema, M. (red.) Aan de wandel met de NVTL ... door het landschap cvan de overheid. Wageningen, Blauwdruk, 2005. ill, 96 pp - softcover.

EUR 8,50


36034 Everhard Jans, E.; Kreulen, A. Langs oude bomen en boerderijen in Salland. Oldenzaal, De Bruijn, 1997. Vele tekeningen, 64 pp - softcover, oblong, gesigneerd door auteurs, bibliotheeksticker.

EUR 8,50


4140 Everts, F.H.; Vries, N.P,J, de De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen. Een landschapsoecologische studie van enkele Drentse beekdalen. Groningen, Historische uitgeverij, 1991. 222p + bijlage.

EUR 20,00


42934 Eyferths, B.; kalberlah, A. Einfachste Lebensformen des Tier- und Pflanzenreiches. Naturgeschichte der microskopischen Süßwasserbewohner. 1909, Benno Goeritz, Braunschweig. 4. Aufl. 584 S. - Leinen.

EUR 27,50


19329 Eyk, W.B.J. van De opleiding der technische ambtenaren bij het Boschwezen in Neêrlandsch-Indië (1865-1897). Amsterdam, Elsevier, 1897. 'Niet in den handel', 64 pp.

EUR 18,50


30716 Eys, J.Nic. van e.a. Ontwerp tot vruchtbaarmaaking der Duinen; zynde het eerste en tweede Deel van het Algemeen Rapport der Commissie van Superintendentie over het onderzoek der Duinen. Leyden, Herdingh en Du Mortier, 1178/1779. Ingeleverd by de eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen Volks. 197 pp + bijlagen; 270 pp - orig. karton, geknipt in tweede titelpagina. Ter bewijze van egtheid getekend door secretaris Jan Kops.

EUR 175,00


34095 Feßler, A. Das Buch der Blütengehölze. Frankfurt am Main, DLG, 1963. Viele Abb, 272 S. - hardcover, Umschlag.

EUR 8,50


27104 Festetics, A. Konrad Lorenz. Aus der Welt des großen Naturforschers. München, R. Piper, 1983. 255 farb. und s/w Abb, 159 S. - leinen, Umschlag.

EUR 17,50


3169 Figuier, L. La vie et les moeurs des animaux. Zoophytes et mollusques. Paris, Hachette, 1866. 385 figures, 500p.

EUR 80,00


16926 Fitschen, J. Gehölzflora. Ein Buch zum Bestimmen der in Deutschland und den angrenzenden Ländern wildwachsenden und angepflanzten Bäume und Sträucher. Leipzig, Quelle & Meyer, 1925. 2. Aufl, 342 Abb, 222 S.

EUR 10,00


37684 Fletcher, H.R. e.a. (ed.) Conifers in the British islands. London, The Royal Horticultural Society, 1972. Proceeding thrird Conifer Conference. Some maps, 304 pp - softcover.

EUR 27,50


18315 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 C. Petten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18316 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 C. Petten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18401 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 A. Bergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18402 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 A. Bergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18559 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18560 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18561 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1962. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18562 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18563 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18564 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18565 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18582 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18583 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18584 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18585 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18586 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18596 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 G. 's Gravenhage. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18598 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 G. 's-Gravenhage. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18864 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 B. Westerlichttoren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18865 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 B. Westerlichttoren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18866 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 C. Huis ten Duin. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


18869 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 D. Westenschouwen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18871 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 E. Haamstede. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18872 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 E. Haamstede. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18992 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 47 H. Cadzand. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18995 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 A. Domburg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19000 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 C. Vlissingen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


27809 Francke, K.D. The earth as art. Views from heaven. The earth - the man - the dream. München, Bucher, 2007. Very many plates, 299 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


44030 Frans Lanting. Kracht van de natuur. G+J - Dutch Media, 2011. Masters of Photography. vele foto's, 126 pp - hardcover.

EUR 10,00


37142 Freriks, K. Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2010. Vele ill, 367 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


583 Fuchs, J.M.; Simons W.J. De Veluwe. Land van bos en hei. Hoorn, Westfriesland, [1970, ca]. 232p.

EUR 7,00


35672 Fundter, J.M. Names for dipterocarp timbers and trees from Asia. Wageningen, Pudoc, 1982. 1 map, 252 pp - hardcover.

EUR 150,00


1956 Fürst, H. von Die Pflanzenzucht im Walde. Ein Handbuch für Forstwirte, Waldbesitzer und Sudierende. Berlin, Springer, 1907. 4e Auflage mit 66 in den Text gedruckten holzschitten.

EUR 22,00


19754 Fürst, H. Illustriertes Forst- und Jagd-Lexikon. Berlin, Paul Parey, 1904. 860 Textabb, 916 S. - orig. Umband, Bibliothekstempel.

EUR 150,00


28629 Gadant, J. (dir.) l' Atlas des forêts de France. Paris, Jean-Pierre de Monza, 1991. Many plates, 240 pp - cloth.

EUR 24,50


33583 Galapagos. The flow of wildness. Two volumes. Sierra Cub-Ballantine. Many phot. by Eliot Porter. I.Discovery, 158 pp. II. Prospect, 160 pp - softcover.

EUR 12,50


3532 Gallais, A.; Bannerot, H. (coord) Amélioration des espèces végétales cultivées. Objectifs et critères de sélection. Paris, INRA, 1992. 768p.

EUR 39,00


19429 Ganghofer, Aug. Das forstliche Versuchswesen. Unter Mitwirkung forstlicher Autoritäten und tüchtiger Vertreter der Naturwissenschaften herausgegeben. Augsburg, Schmid, 1881. Zwei Bände, 504 + 477 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 150,00


10814 Gayer, K.; Mayr, H. Die Forstbenutzung. Berlin, Parey, 1903. 9. Aufl, 341 Abb, 680 S.

EUR 55,00


20188 Gayer, K. Der Waldbau. Berlin, Parey, 1882. Zweite Aufl, 88 Abb, 592 S. - neu gebunden, Bibliothekmarke.

EUR 55,00


30899 Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Boschwezen in Ned. Oost-Indië 1908-1933. Buitenzorg, Archipel Drukkerij, 1933. V.H.A.B.I.N.O.I. 102 pp, ingeplakte foto's, vloeibladen, versleten softcover band, geplakte rug.

EUR 45,00


2329 Geelen, J.F.M. Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen. Nijmegen, Thoben, 1969. Dissertation KUN, 112p.

EUR 8,00


4103 Geerling, C. Guide de terrain des ligneux sahéliens et Soudano-Guinéens. Wageningen, Veenman, 1982. 340 pp.

EUR 20,00


12301 Geïllustreerde gids met wandelkaart van het provinciaal landgoed te Castricum. Castricum a. Zee, De directie van het Badhotel, 1932. ill, 15 pp + kaart.

EUR 17,50


35638 Gelderen, J. van Het groene kleed. Toekomst voor de Nederlandse natuur. Haarlem, ASchuyt & Co, 1995. Vele ill, 144 pp - softcover.

EUR 8,00


24772 Gennep, W.K. van Verhandeling over de meest gebruikelijke wijze van den aanleg van dennenbosschen. Haarlem, Loosjes, 1842. 14 pp - geplakt omslag.

EUR 20,00


41466 George, U. Het regenwoud. Doordringen in een tropische wereld. Maastricht, Natuur & Techniek, 1992. vele ill, 380 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


25283 George, U. Zand in opmars. Woestijnvorming als toekomstbeeld. Amsterdam, Meulenhoff, 1979. ill, 52 foto's, 296 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


24975 Gerrits, A. Het verhaal verbeeld. Zes schetsontwerpen voor archeologische vondplaatsen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland, z.j. Vele ill, 64 pp - gebonden, oplage 500.

EUR 10,00


41042 Geuze, A. e.a. Onwerpend aan Holland... Inspirerende schetsen en projecten voor het wonen in de 21ste eeuw. Amsterdam, NWR - STAWON, 1994. Vele ill, 175 pp /- softcover.

EUR 8,50


35543 Gholz, H.L. (ed.) Agroforestry: Realioties, possibilities and potentials. Dordrecht, Nijhoff, 1987. 227 pp - hardcover.

EUR 20,00


39676 Gibson, M. Shrub roses, climbers & ramblers. London, Collins, 1981. ca 90 col. ill. on 16 plates, 182 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


39273 Gids voor Bergen, Egmond, Schoorl. Schoorl, Lions Club, 2007. vele ill, 212 pp - softcover.

EUR 8,50


30179 Ginzburg, C. De Benandanti. Hekserij en vruchtbaarheidsriten in de 16e & 17e eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 1986. 302 pp - paperback.

EUR 12,50


16720 Gips, F.B.J. Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de houtbewerkingsbedrijven Gips. Leiden, Sijthoff, 1941. Verkorte uitgave. Ill, 112 pp - linnen.

EUR 40,00


33953 Glassman, S.F. Revisions of the Palm genus Syagrus Mart. and other selected genera in the Cocos alliance. Urbana, University of Illinois, 1987. Illinois Biological Monographs 56. 20 fig, 13 plates, 11 maps, 230 pp - softcover.

EUR 24,50


33757 Goes, H. van der e.a. Duinrellen in Noord-Kennemerland. van Noordzeekanaal tot Hondbossche Zeewering. Schoorl, Conserve, 1986. ill, kaartjes, 48 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


17630 Goesèl, M. Zinkviooltjes en zoetwaterwieren. J. Heimans (1889-1978). Natuurstudie en natuurbescherming in Nederland. Hilversum, Verloren, 1993. 384 pp - paperback.

EUR 27,50


29243 Goethem, D. van (fot.) De laatste wildernis van Nederland. De verstilde schoonheid van de Biesbosch. Papendrecht, De Stroombaan, 2002. Vele foto's, 112 pp - hardcover.

EUR 14,50


34751 Gogh, J. van; Anderson, J. Trees & Shrubs of the Witwatersrand, Magaliesberg & Pilanesberg. Cape Town, Struik, 1988. Very many plates and drawings, 112 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


31032 Golaris, W.J.J. Natuur van het Gooi. kansen voor duurzaam behoud. Amsterdam, 1998. Dissertatie UvA. 420 pp.

EUR 8,50


40676 Goldsmith, O. Geschiedenis van de wereld der natuur. Het koninkrijk der dieren beschreven en geïllustreerd met 200 kleurengravures. Lisse, Zuid Boekprodukties, 1990. ill, platen, 256 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


8111 Gonggrijp, G.; Langenhoff, V.; Schroevers, W. Ontdek N.W. Overijssel. IVN, VARA, 1981. Serie Nederlandse landschappen, ill, 288 pp.

EUR 10,00


30348 Goodman, W.L. The history of woodworking tools. London, Bell, 1964. 200 ill, 208 pp - cloth.

EUR 37,50


4707 Goor, C.P. van (coord.) Indonesian Forestry Abstracts. Dutch literature until about 1960. Wageningen, Pudoc, 1982. 658p.

EUR 39,00


33534 Goor, C.P. van Ecologie en gebruik van bossen. Wageningen, Pudoc, 1983. ill, 180 pp - softcover.

EUR 8,50


34170 Gordon, B.L. A Panama forest and shore. Natural history and American culture in Bocas del Toro. Pacific Grove, CA, Boxwood, 1982. ill, 178 pp - hardcover.

EUR 20,00


34059 Goris, M.J. e.a. Bibliografie Victor Westhoff, met een beschrijving van en een keuze uit zijn werk. Linne, Schuren, 1991. foto, 210 pp - softcover.

EUR 15,00


3070 Graaff, G. de; Pit, J. Geheimen van bomen. Een ontmoeting met mensen en 'hun' bomen in Midden-Nederland. Barneveld, BDU, 1984. Schaffelaarreeks 15, 160 pp.

EUR 10,00


16825 Graf, A. B. Exotica. Color cyclopedia of exotic plants from tropical and near-tropic regions. Series 3. East Rutherford, Roehrs, 1976. 12.000 ill, 204 plants in color. Guide to care of plants indoors. 7th. ed., 1834 pp - hardcover.

EUR 175,00


19804 Graf, A. B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants. Guide to care of plants indoors. Rutherford, Roehrs, 1963. 12.025 ill, 291 plants in color. ts indoors. 7th. ed. 1826 pp - hardcover.

EUR 145,00


34973 Graf, A. B. Exotica 3. Pictorial cyclopedia of exotic plants from tropical and near-ytopic regions. Guide to care of plants indoors. Rutherford, Roehrs, 1980. 12.000 ill, 291 plants in color. ts indoors. 10th. ed. 1834 pp - hardcover.

EUR 150,00


16822 Graf, A. B. Tropica. Color cyclopedia of exotic plants from the tropics and subtropics for warm-region horticulture - in cool climate the sheltered indoors. East Rutherford, Roehrs, 1978. 7.000 photgraphs in living color, 1120 pp - hardcover.

EUR 170,00


15480 Green, E.P.; Short, F.T. World Atlas of Seagrasses. Berkeley, University of California Press, 2003. ill, many maps, 298 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


34118 Grimm, W.C. Familiar trees of America. New York, Harper & Row, 1965. ill, distr. maps, 240 pp - dec. cloth.

EUR 8,50


37334 Grimm, W.C. How to recognize trees. New York, Castle Books, 1962. Many fig, 493 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


27541 Groot, I. de Landschappen. Etsen van de Nederlandse meesters uit de zeventiende eeuw. Op ware grootte afgebeeld. Maarssen, Gary Schwartz, 1979. 250 afb - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


13798 Groot, J.P. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving. Schaalvergroting en dorpsbinding. Wageningen, Sociologie en Sociografie, LH, 1972. 275 pp.

EUR 10,00


5834 Grosjean, J. Het parasitaire karakter van eenige polyporaceeën. Purmerend, Muusses, 1942. Dissertatie UvA, 96p.

EUR 7,00


42564 Guarnizo, A.; Calvachi, B. (ed.) Los Humedales de Bogotá y la Sabana. Bogotá, Conservacion Internacional / Acuaducto, 2003. Two volumes. Many ill, 272 and 264 pp - softcover.

EUR 85,00


2113 Gulati, R.D.; Parma, S. Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. The Hague-Boston-London, Junk, 1982. Developmentsin Hydrobiology 11; reprinted from Hydrobiolgica, vol. 95 (1982), 383p.

EUR 46,00


37871 Haaland, S. Her paarse landschap. Urecht, KNNV/Natuurpunt, 2004. Vele ill, 172 pp - hardcover, oblong.

EUR 18,50


12714 Haaren, H. van; Oxenaar, R. André Volten. Beelden voor de eigen ruimte. Beelden voor de openbare ruimte. / Sculpture in Private Space. Sculpture in Public Space. Rotterdam, NAi, 2000. vele ill, 135 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 30,00


44136 Haarmann, A.; Lemke, K. (ed.) Culture/Nature. Art and philosophy in the context of urban development. Berlin, Jovis, 2008. Two volumes in cassette. many ill. and 264 pp - softcover.

EUR 20,00


33378 Haas, G. de Bijdrage tot de kennis van de chemisch-technische verwerking van damarhars. Amsterdam, 1948. Dissertatie UvA. 4 afb, 71 pp - half linnen.

EUR 27,50


31485 Hageraats, B. (red.) Kijken naar natuur. Sprong uit de moraal?. Zeist, KNNV, 2010. ill, 400 pp - paperback.

EUR 15,00


11536 Halliday, P. The illustrated Rhododendron. Their classification portryed through the artwork of Cutis' Botanical Magazine. Portland, Timber Press, 2001. 121 (most col.) plates, 268 pp - hardcover, dust jaquet.

EUR 20,00


32795 Halm, A. van e.a. De wilde stad. 100 jaar natuur van Amsterdam. Utrecht, KNNV, 2001. Jubileumboek KNNV Amsterdam. Vele ill, 192 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


12112 Hammen, L. van der Comparative studies in Chelicerata I. the Cryptognomae (Ricinulei, Architarbi and Anactinotrichida). Leiden, Brill, 1979. Zoölogische verhandelingen 174. 31 fig, 62 pp.

EUR 5,00


28537 Hana, K. Waddenland en Waddenzee. Amersfoort, Roelofs van Goor, z.j. [1963]. ill, 74 foto's, 255 pp - linnen, scheurtje in stofomslag.

EUR 12,50


14076 Hand-list of trees and shrubs, excluding coniferæ, grown in arboretum. London, Kiew, Royal Botanc Gardens, 1902. 2nd ed., 804 pp - hardcover, new bound.

EUR 30,00


27899 Hanisch, B.; Kilz, E. Reconnaître les Dommages Forestiers. Epicéa et Pin. / Waldschäden erkennen / Monitoring of Forest damage. Stuttgart / London, Ulmer / Helm, 1990. 225 col. and 18 b/w fot., 16 drwawings, 334 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


35777 Hareuveni, N. Nature in our biblical heritage. Kiryat Ono, Neot Kedumim, 1980. many plates, 141 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


35776 Hareuveni, N. Tree and shrub in our biblical heritage. Kiryat Ono, Neot Kedumim, 1984. Many plates, 142 pp - clothm dust jacket.

EUR 14,50


8630 Harlow, W.M.; Harrar, E.S. Textbook of dendrology. Covering the important forest trees of the United States and Canada. New York, McGraw-Hill, 1950. American Forestry Series, 65 plates, 538 fig, 555 pp.

EUR 15,00


33938 Harlow, W.M. Fruit key and twig key to trees and shrubs. New York, Dover. Reprint. 50 and 56 pp - softcover.

EUR 7,50


39750 Harsema, O.H. Geschiedenis in het landschap. Hoe het Drentse landschap werd gebruikt, van de toendratijd tot in de 20e eeuw. Assen, Drents Museum, 1992. Ill, 128 pp - softcover.

EUR 10,00


26213 Harssema, H.; Ettema, M. (red.) Tussen analyse en ontwerp. Ontwerpen voor de Wageningse Berg. Wageningen, Blauwdruk, 2003. Dreamscapes. Beelden op de Berg 8 . Vele ill, 58 pp - softcover.

EUR 8,50


34373 Hart, M. 't; Dekkers, M. e.a. Natuurlijke Historie. Amsterdam, Thomas Rap, 1976. ill, 91 pp - softcover.

EUR 7,50


43337 Hartig, G.L. Instructionen für die königlich preussischen Forst-Geometer und Forst-Taxatoren, durch Beispiele erklärt. Berlin, Nicolaischen Buchhandlung, 1836. 2. verb. Aufl. mit einem Karten-Schema und einer illuminirten Forst-Karte. 111 S. und zweiter Beilage-Band - gebonden.

EUR 175,00


19783 Hartig, G.L. Kurze Belehrung über die Behandlung und Kultur des Waldes. Berlin, Nicolai, 1859. Für Privatwaldbesitzer und Gemeindevorsteher, die ihren Wald selbst bewirtschaften, so wie für Privatförster und Revierjäger, die kleine Walddistrikte zu administrieren haben. 2. Auf, 231 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 40,00


43351 Hartig, Georg Ludwig Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste. Nebst einem Ahnange über die Berechnung des Geldwerthes eines Forstes. Gießen, Georg Friedrich Heyer, 1819. 4. Aufl. Erster oder theoretischer Theil : Nebst einem illuminirten Forstkarten-Schema und mehreren Tabelle.232 S.

EUR 175,00


27922 Hartig, R. Wichtige Krankheiten der Waldbäume. Beiträge zur Mycologie und Phytopathologie für Botaniker und Forstmänner. Berlin, Julius Spriinger, 1874. 160 Orginalzeichn., 6 lith. Doppeltafeln - halbleinen, Bibliothekmarken.

EUR 60,00


28072 Harting, P.; Lubach, D.; Logeman, W.M. (red.) Album der natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand. Mieuwe reeks 1861. Groningen, C.M. ban Bolhuis Hoitsema, 1861. Vele ill, 388 pp plus wetenschappelijk bijblad, 96 pp - bibliotheeksticker.

EUR 25,00


35459 Hartley, C.S.W. The oil palm. London, Longman, 1970. Revised impression. 82 plates, many fig, 606 pp - cloth.

EUR 35,00


23636 Hartley, C.S.W. The oil palm. London, Longman, 1979. 2nd ed, figs, 83 plates - bound.

EUR 50,00


4693 Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen, heesters en kegeldragende gewassen ten dienste van vaklieden en liefhebbers. Zutphen, Van Belkum, 1908. 196 pp.

EUR 37,00


27854 Hartwig, J. Illustriertes Gehölzbuch: die schonsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher, ihre Anzucht, Pflege und Verwendung. Berlin, Parey, 1892. 2. Aufl. 16 Tafeln, 370 Abb, 656 S. - halb leinen.

EUR 70,00


29291 Haselhoff, E.; Brehme, H. Die Haideböden Westfalens. Heft I. Die Dömerner Haide. 1899. Zwei tafeln, 31 S.- Bibliothekband.

EUR 9,00


41012 Hasperen, A.M.M. van Een wereld van verschil. landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Wageningen, 2009. Dissertatie WUR. 273 pp - softcover.

EUR 27,50


30794 Havik, P.W. e.a. (vw) Het land van Kessel. Landschap, landbouwgeschiedenis, boerderijen. Arnhem, SHBO. SHBO Jaarverslag 1997. ill, 93 pp - softcover.

EUR 10,00


35704 Hawksworth, D.L. (ed.) Biodiversity. Measurement and estimation. London, Chapman & Hall / The Royal Society, 1996. 140 pp - softcover.

EUR 30,00


43391 Hazebroek, H.P.; Kashim bin Abang Morshidi, A. National Parks of Sarawak. Kota Kinabalu, Natural History Publications (Borneo), 2000. 293 fig, 502 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 45,00


28813 Hazelaar, B. Giethoorn en het Overijssels merengebied. Meppel, A. Roelofs van Goor, [ca 1960]. 24 pp + 71 foto's - gedec. hardcover.

EUR 8,00


34498 Head, S.; Heinzman, R. (ed.) Lessons of the rainforest. San Francisco, Sierra Club Books, 1990. 275 pp - paperback.

EUR 9,00


2381 Heegaard, P. The bottom fauna of Praestø Fjord. Investigations of the geography and natural history of the Praestø Fjord, Zealand. No. 3. København, Hagerups, 1944. Folia Geographica Danica III, 3, 81p.

EUR 8,00


8859 Heemstra, S. van (vw) De Nederlandsche Heidemaatschappij 60 jaar. Arnhem, 1948. Met o.a. 'Geschiedenis en ontwikkeling' door D. van Maaswinkel, foto's, 233 pp.

EUR 17,50


2706 Heemstra, S. van; Goede, B. de 1941-1946 Geldersch Landschap. Arnhem, HGL, 1946. 56p.

EUR 8,00


9758 Heide G. van der Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch. Rotterdam, Nijch & Van Ditmar, 1946. 32 foto's, 220 pp - half linnen.

EUR 17,50


2396 Heide, J. van der Lake Brokopondo. Filling phase limnology of a man-made lake in the humid tropics. Alblasserdam, Kanters, 1982. Dissertation VUA, 428p.

EUR 8,00


39999 Heimans, E. e.a. De levende Natuur. Tijdschrift voor natuursport. Tweede jaargang. Amsterdam, Versluys, 1898. Vier gekleurde platen, 284 pp - gemarmerde band.

EUR 35,00


27105 Heimans, E. (vw.) Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse. Amsterdam, W. Versluys, 1935. Speciaal nummer van 'De Levende Natuur' bij 70ste verjaardag - ill, 216 pp - softcover.

EUR 25,00


27168 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. Door het rietland. Amsterdam, W. Versluys, 1903. 2e druk. Gekleurde platen en vele oorspronkelijke afbeeldingen, 272 pp - half linnen, orig. band.

EUR 20,00


32310 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. Hei en Dennen. Amsterdam, W. Versluys, 1897. Eerste druk. Zeven gekleurde platen en bijna honderd andere illustraties van de schrijvers, 227 pp - half linnen, orig. omslag.

EUR 30,00


38257 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. In het vondelpark. Amsterdam, Versluys, 1901. ill, uitslaande kaart, 164 pp - gedec. linnen.

EUR 75,00


15177 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. In sloot en plas. Amsterdam, W. Versluys, 1907. Derde, uitgebreide druk. Gekleurde platen en vele, meerendeels oorspronkelijke afbeeldingen, 201 pp - half linnen, orig. band.

EUR 22,50


15178 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. In het Bosch. Amsterdam, W. Versluys, 1901. Eerste druk. Met 125 oorspronkelijke teekeningen van de schrijvers en vijf gekleurde platen naar aquarellen van Jan van Oort, 195 pp - halflinnen, originele omslag.

EUR 30,00


24827 Heimans, E. Geologie-boekje. Een A-B-C voor beginnende amateurs. Amsterdam, Versluys, 1923. Bibliotheek van de levende natuur. Ill, 186 pp - originele band.

EUR 10,00


15309 Heimans, E. Met kijker en bus. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1906. ill, 248 pp - orginele gedecoreerde band.

EUR 18,50


15310 Heimans, E. Wandelen en waarnemen. Geïllustreerde schetsen uit het leven van planten en dieren. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1906. ill, 255 pp - orgineel hardcover.

EUR 20,00


41000 Heindl, B. Untersuchungen zur ökologischen und geographischen Gliederung der Straßenbegleitvegetation innerhalb eines Nord-Süd-Transekts zwischen dem Nordwestdeutschen Tiefland und der mediterranen Küstenebene. Berlin/Stuttgart, Cramer, 1992. Dissertationes Botanicae 186. 14 Abb, 250 S, Kartenanhang.

EUR 20,00


2195 Hekking, W.H.A. Violaceae. Part I - Rinorea and Rinoreocarpus. New York, Botanical Garden, 1988. Flora Neotropica 46, 63 fig, 207 pp.

EUR 12,50


35666 Hekstra, G.P.; Linden, F.J.M. van Flora en fauna chemisch onder druk. Wageningen, Pudoc, 1991. Symposium Ecologenvereniging 1990. 376 pp - hardcover.

EUR 10,00


5674 Hellinga, G.; Schueren, B.G.M. van der (vw) Bosbescherming. Wageningen, Pudoc, 1975. 2 delen, 426p.

EUR 23,00


27230 Hellmich, W. Die Lurche und Kriechtiere Europas. Heidelberg, Carl Winter, 1956. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 26. 68 farb. Tafeln, 9 Abb, 166 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


23599 Hendrickx, H.; Derckx, H. De groene grens. Die grüne Grenze. Een verkenning van de Nederlands-Duitse grensstreek. Hoogezand, Stubeg, 2002. Vele kaartjes, ill, 190 pp.

EUR 27,50


13840 Hendriks, K.; Stobbelaar, D.J. Lanbouw in een leesbaar landschap. Hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit. Wageningen, 2003. Proefschrift WUR, vele ill, 268 pp.

EUR 20,00


3240 Hendriks, W.J. Onze loofhoutgewassen. Wageningen, Veenman, 1957. 2e druk, herzien en uitgebreid, 615 pp - linnen.

EUR 42,50


37382 Hendy, J. Topiary. An inspirational guide to the art of clipping, training and shaping plants. London, Anness Publishing, 2004. many phot, 160 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 17,50


35703 Heriteau, J.; Cathey, H.M. The national arboretum book of outstanding garden plants. New York, Simon and Schuster, 1990. map, many col. plates, 292 [[ - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


34791 Herklots, G.A.C. The Hong Kong Countryside. Throughout the seasons. Hong Kong, South China Morning Post, 1965. 6th impr.ill, 12 col. plates - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


20153 Herrmann, E. Die Preussischen Forstkarten. Neudamm, Neumann, 1998. 49 S. + 10 kol. Tafeln - Bibliothekexemplar.

EUR 30,00


10494 Heß, R. Die Eigenschaften und das forstliche Verhalten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holzarten. Ein Leitfaden für Studierende, Praktiker und Waldbesitzer. Berlin, Parey, 1905. 3. Aufl, 336 S.

EUR 35,00


39426 Hesse, J. Sologne. Paris, Berger-Levrault, 1979. L'homme et la nature. many ill, 196 pp - softcover.

EUR 10,00


112 Het Geldersch Landschap, Handboek 1969. HGL, 1969.

EUR 4,00


15835 Het landschap onze tuin?. Wageningen, 1994. Bij het afscheid van professor ir. M.J. Vroom. Ill, 66 pp.

EUR 7,00


26198 Heuschmid, A. Landesmelioration, Moorkultur, Arrondirung und Spüljauchenrieselung. Reisebericht. München, Adolf Ackermann, 1980. Reisebericht an das königl. bayer. Staatsministerium des Innern zu München. Vier kol. Karten (Holland, Haarlemmermeer, der Hase und die Veenkulturen in Groningen) - 158 S. - Bibliothekmarken.

EUR 125,00


42571 Heybroek, F.; Witter, V. De Heidemij. Van ontginnen naar ontwikkelen. Wageningen, De Uitbuyt, 1981. 95 pp - softcover.

EUR 12,50


36971 Heybroek, H.M. (ed.) Resistance to diseases and pests in forest trees. Wageningen, Pudoc, 1982. Proceedings of the third international workshop on the genetics of host-parasite interactions in forestry, Wageningen, 1980. 503 pp - hardcover.

EUR 24,50


20186 Heyer, C. Der Waldbau oder die Forstproduktenzucht. Leipzig, B.G. Teubner, 1893. Vierte Aufl, 375 Abb, 632 S. - neu gebunden, Bibliothekmarke.

EUR 37,50


19420 Heyer, C. Die Waldertrags - Regelung. Leipzig, B. G. Teubner, 1862. 2. Aufl., 247 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 30,00


20187 Heyer, C. Die Waldertragsregelung. Leipzig, B.G. Teubner, 1893. Dritte Aufl,.

EUR 30,00


2680 Heyne, K. De nuttige planten van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, Dep. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1927. 2e druk, 2dln, 1450p.

EUR 125,00


37143 Hildebrand, F.H. Boomnamenlijst Java en Madura. Enschede, ITC / Int. Institute for Aerial Survey and Earth Sciences, 1051. Gestecild, 183 pp - A4, ringband.

EUR 35,00


10057 Hillenius, D. Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten van M.A. Koekkoek in kleur gereproduceerd. Alpehn a/d Rijn, Sijthoff, 1978. 2e drukvele ill, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


39727 Hinte, E. van (ed.) Artificial Arcadia Bas Princen. Rotterdam, 010, 2004. Many phot, 119 pp - hardcover, oblong.

EUR 30,00


10893 Hoek, S. van der Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/ster verhalen. 's Gravenhage, Boekncentrum, 1978. Triangelreeks, ill, 93 pp.

EUR 8,50


19760 Hof, J.J. De alchemisten en huun leer. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 13-14. 155 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19764 Hof, J.J. De voorstelling van het heelal in de loop der tijden. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 24-25. 4 fig, 150 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19761 Hof, J.J. N HO.19761. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven. 33 fig op 2 afb, 74 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19763 Hof, J.J. Onderling hulpbetoon in de dierenwereld. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 23. 81 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19762 Hof, J.J. Onze levermossen. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 22. 9 fig, 92 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19765 Hof, J.J. Onze varens. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 33. 15 fig, 51 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19766 Hof, J.J. Op de heide. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 61-62. 6 fig, 139 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19758 Hof, J.J. Uit de kleine wonderwereld. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 5. 24 fig, 73 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


19759 Hof, J.J. Van het mos. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 6,7,8, 100 fig, 163 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


25218 Hofman, P.B.; Haak, A.C. De Hoge Veluwe van 1935 tot 1950. Crisis, bezetting en wederopbouw. Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe, 2006. Hoge-Veluwereeks 4. ill, 128 pp - softcover.

EUR 8,50


34292 Holm-Nielsen, L.B. e.a. (ed.) Tropical forests. Botanical dynamics, speciation and diversity. London, Academic Press, 1989. 380 pp - hardbound.

EUR 15,00


10219 Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag. Norrköping. Gothenburg, 1932. 2nd ed. paper mill. In english, français and spanish, many ill, 95 pp.

EUR 17,50


37030 Holtermann, C. Einfluss des Klimas auf den Bau den Pflanzengewebe. Anatomisch-physiologische Untersuchungen in den Tropen. Leipzig, Engelmann, 1907. 6 Bildern und 16 lithogr.Tafeln, 249 S. - Leinen.

EUR 22,50


6574 Hoogh, J. de Bijdrage tot de kennis van den groei van Pseudotsuga Taxifolia Britton in Nederland in verband met zijn beteekenis voor den Nederlandschen boschbouw. Wageningen, 22,50, 1925. Disseratie WUR, 117p.

EUR 14,50


4391 Hooghoudt, S.B.; e.a. Verdrogende veengonden in West-Nederland. Wageningen, Pudoc, 1960. 308p + tab.

EUR 14,50


33876 Hoogmoed, M.S.; Jong, R. de Tropisch regenwoud. Schatkamer van biodiversiteit. Leiden, Nationaal Natuurhistorisch Museum, 1992. 79 fig, 206 pp - hardcover.

EUR 10,00


34766 Hora, B. (ed.) The Oxford encyclopedia of trees of the world. Oxford University Press, 1981. many ill, 288 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


34153 Horsmans, Th. (red.) Natuur en landschap in de Lopikerwaard. Repro-Holland / WBL, 1989. Waardenreeks 2. Ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


34742 Hosie, R.C. Native trees of Canada. Markham, Fitzhenry & Whiteside, 1990. 8th ed. many ill, 380 pp - paperback.

EUR 14,50


24762 Houston, D.B. The northern yellowstone elk. Ecology and management. New York, Macmillan Publishing, 1982. Many figs, 51 plates, 474 pp - bound, dust jacket.

EUR 85,00


36659 Hout, houtaantasting, houtverduurzaming. Zeist / 's-Gravenhage, RDMZ / Staatsuitgeverij, 1986. RV bijdrage 02. Literatuuronderzoek. Enige fig, 88 pp - bibliotheeksticker.

EUR 40,00


802 Houten de Lange, S.M. ten Rapport van het Veluwe-onderzoek. Onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de Ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid. Pudoc, 1977. 2 vol: 263 pp + kaartbijlagen.

EUR 40,00


40387 Houten, J.G. ten Kiemplantenziekten van coniferen. Utrecht, van Boekhoven, 1939. Dissertatie RUU. 128 pp - softcover.

EUR 12,50


4008 Houting, E.; Poel, K.R. de; Vaart, J. van der Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe. Assen, Van Gorcum, 1981. Werkgroep Brinken, 302 pp - linnen.

EUR 10,00


41183 Houting, E.; Poel, K.R. de; Vrijer, H. Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe. Groningen, Noordboek, 2007. 168 afb, 112 pp - softcover.

EUR 14,50


14655 Houttuyn, M.; (Linnaeus, C.) Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Tweede deels (Planten). Eerste stuk. De palmboomen. Amsterdam, Houttuyn, 1773. Hoofdstuk 1 t/m 12. Plaat 1 t/m 4, X + 438 pp - bibliotheekmerken.

EUR 140,00


14862 Houtvademecum. Deel II. Handelsafmetingen van hout. Amsterdam, Van kampen. 3e dr, St. Houtvoorlichtingsinstituut,72 pp.

EUR 12,50


19321 Houtwereld. Hèt vakblad voor houthandel en houtindustrie 50 jaar (1947 - 1997). Schiedam, 1997. Nt 50 - 7, 2 april 1997, 93 pp - met houten omslag.

EUR 20,00


5274 Houtzagers, G.; Koning, M. de De boomsoorten. Korte beschrijving van de in onze bossen, lanen, parken en tuinen meest voorkomende boomsoorten. Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1947. 5e dr, 127p.

EUR 8,00


37654 Houtzagers, G.; Koning, M. de De houtsoorten. Korte beschrijving van de in onze bossen, lanen, parken en tuinen meest voorkomende houtsoorten. Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1928. 2e dr, 162 pp.

EUR 8,50


24957 Høyer, S. Landskabskunst / Arts of Landscape. Kuntakademiets Arkitektskoles Folag. In Danish and English. Many plates, 352 pp - decorated cloth, oblong.

EUR 95,00


10491 Hufnagl, L. Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und des Holzhandels. Für Waldbesitzer, Forstwirte, Holzindustrielle und Holzhändler. Berlin, Parey, 1918. 6. Aufl, 28 Abb, 405 S.

EUR 30,00


4493 Hughes, G.R. The Sea Turtles of South-East Africa I. Status, morphology and distributions. Durban, Oceanographic Research Institute, 1974. Investigational Reports 35, 11 plates, 144p and 36, 7 plates, 96p.

EUR 30,00


27233 Huigen, P.; Vogel, R. Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. Zeist, Vogelbescherming Nederland, 2003. XV + 185 pp - softcover, ringband.

EUR 10,00


7944 Hulkenberg, A.M. 'Duinlust' tussen Hillegom en Lisse. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1991. ill, 30 pp.

EUR 6,50


23496 Humboldt, A. von Natuurbeschouwingen met wetenschappelijke ophelderingen. Leiden, P.H. van den Heuvel, 1850. 269 pp - gebonden bibliotheekexemplaar.

EUR 85,00


37335 Hume, H.H. Hollies. New York, Macmillas, 1953. Many ill, some col. plates, 242 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


6656 Hüsstege, G. Verkenningen op en om de heide. Helmond - Antwerpen, Helmond - Standaard, 1981. vele ill, 125 pp.

EUR 15,00


25284 Huxley, R. De grote natuuronderzoekers. Haarlem, Gottmer / Becht, 2008. ill, 304 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 17,50


38434 Huys Janssen, P. Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens. 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 2001. Vele platen 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


35789 Iersel, H.A. van (vw.) Laanbomen. Boomkwekerij Udenhout, October 1977. Vele ill., 73 pp - softcover.

EUR 7,00


2374 Iongh, H.H. de Plant-Herbivore Interactions between Seagrasses and Dugongs in a Tropical Small Island Ecosystem. Nijmegen, 1996. Dissertation KUN, 205p.

EUR 7,94


33492 Irvine, F.R. Woody plants of Ghana. London, Oxford University Press, 1961. 34 b/w plates, 143 fig, 869 pp - cloth, dust jacket.

EUR 95,00


31033 Ivens, W.P.M.F. Atmospheric deposition onto forests. Amsterdam/Utrecht, KNAG, 1990. Nederlandse Geografische Studies 118. Kaartjes, 151 pp.

EUR 14,50


34245 Jacobs, M.; Boo, T.J.J. de Conservation literature on Indonesia. Leiden, Rijksherbarium, 1982. 274 pp - softcover, A4.

EUR 15,00


33772 Jacobs, M. The tropical rain forest. A first encounter. Berlin, Springer-Verlag, 1987. ill, 295 pp - softcover.

EUR 20,00


35319 Jacobusse, Ch. e.a. Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Heinkenszand, Stichting Het Zeeuwse Landfschap, 2001. Vele ill, 223 pp - hardcover.

EUR 7,50


28203 Jacobusse, Ch.; Decleer, M. Het verdronken land van Saeftinghe en de Westerschelde. Leuven, Davidsfonds / De Koperen Tuin, 2003. Vele ill. in kleur, 174 pp - gebonden.

EUR 25,00


24543 Jager Gerlings, J.K. e.a. De namen van onze voornaamste houtgewassen. Nederlandsche Boschbouwvereeniging, 1948. 40 pp - oblong.

EUR 9,00


5784 Jager, Tj. Soils of the Serengeti Woodlands, Tanzania. Wageningen, Pudoc, 1982. Dssertation WUR, 3 maps, 239p.

EUR 8,00


42563 Jalink, M.H. Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiering in laagveenmoerassen. Driebergen, Staatsbosbeheer, 2002. Indicatotorsoorten 3. ill. 178 pp - softcover. Zonder veldgids.

EUR 15,00


5840 Jansen, A.E. The vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the north east Netherlands. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1981. Dissertation WUR, 131p + bijlagen.

EUR 8,00


44042 Jansen, Ph. e.a. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII. Maastricht, Goffin, 1964. ill, 80 pp - softcover.

EUR 15,00


44273 Janssen, J.A.M.; Schaminée, J.H.J. Europese natuur in Nederland. Soorten van de habitattypen. Utrecht, KNNV, 2008. Tweede sterk herziene en uitgebreide druk. Ill, 183 pp - hardcover.

EUR 17,50


38940 Janssen, J. Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000. Tilburg, Stichting Historisch Contact Tilburg, 2006. ill, kaartjes, 300 pp.

EUR 28,50


34510 Janssonius, H.H. De tangentiale groei van eenige pharmaceutische basten. Groningen, M. de Waal, 1918. Dissertatie RUG. 7 fig, 60 pp - softcover.

EUR 15,00


35668 Jeffries, M.J. Biodiversity and conservation. London, Routledge, 1997. ill, 208 pp - softcover.

EUR 17,50


16570 Jelgersma, S. e.a. The coastal dunes of the western Netherlands; geology, vegetational history and archeology. RGD, 1970. Nieuwe serie 21. 11 photos, 39 fig, 4 fold. plates, pp. 93 - 154.

EUR 17,50


43175 Jelitto, L.; Schacht, W.; Feßler, A. Die Freiland-Schmuckstauden. Handbuch und Lexikon der winterharten Gartenstauden. Stuttgart, Ulmer, 1985. 3. Aufl. 645 Farb- und 355 s/w-fotos, 683 S - leinen, Umschlag.

EUR 45,00


5811 Jelles, J.G.G. Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat. Arnhem, Itbon, 1968. ill, 143 pp + 10 kaarten.

EUR 12,50


34193 Jenkins, M.D. (ed.) Madagascar. An environmental profile. IUCN, 1987. 374 pp - paperback.

EUR 40,00


1925 Jeswiet, J.; ea (red) Gedenkboek J. Valckenier Suringar 24 december 1864 - 17 october 1932. Wageningen, Veenman / Nederlandsche Dendrologische Vereniging, 1942. ill, 272 pp - linnen.

EUR 14,50


35331 Jolly, A. A world like our own. man and nature in Madagascar. New Haven, Yale University Press, 1980. Phot. by Russ Kinne, 272 pp - half cloth, dustjacket.

EUR 20,00


34652 Joman, A. Gallenboekje. 1926. Jubileumuitgave N.N.V. 1901 - 1926. 67 fig, 87 pp - linnen.

EUR 14,50


33692 Jones, D. Palms in Australia. Frenchs Forest, Reed Books, 1984. Over 200 native and exotic species. many col. plates, 278 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


44658 Jong, H. de; Seumeren, R. van Groot Apeldoorns landschapskookboek. Wageningen, Blauwdruk, 2011. Vele ill, 240 pp - hardcover.

EUR 17,50


25637 Jong, M.D. de Risico voor fruitbomen en inheemse bomen na bestrijding van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) met loodglansschimmel (Chondrostereum purpureum). Wageningen, 1988. Dissertatie WUR, 138 + 37 pp.

EUR 10,00


8734 Jongens, C. Proost Prikkels nr. 369. Het Holtland. Amsterdam, huisorgaan Proost en Brandt, 1978. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland. Ill, 32 pp + kaart.

EUR 9,00


39874 Jongerius, P.D. e.a. (red.) Fysische geografie van het landschapsonderzoek. Utrecht, Oosthoek, 1973. ill, 226 pp - softcover.

EUR 9,00


11321 Jongh, P.de Van Den Bergh tot Den Bosch. Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat. Wijk en Aalburg, Picures Publishers, 1990. Vele foto's van Harrie Stokwielder, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


40881 Jonkheid, E. Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen. Groningen, Regio-PRoject, 1996. ill, 96 pp - oblong, hardcover.

EUR 7,50


34585 Jordan, C.F. (ed.) An Amozonian rain forest. The structure and function of a nutrient stressed ecosystem and the impact of slash-and-burn agriculture. New York, Unesco / The Parthenon Publishing Group, 1989. Man and The Biosphere Series 2. 176 pp - some ill, hardcover.

EUR 27,50


28651 Jungerius, P.D. e.a. Fysische geografie. Aspecten van het landschapsonderzoek. Utrecht, Oosthoek, 1973. Akademische paperbacks. Ill, 226 pp - paperback.

EUR 8,50


41462 Kalis, A.J. Foret de la Bresse (Vogezen). Vegetatiekude en pollenanalytische onderzoekeingen naar de bosgeschiedenis van een centraal-Europees Middelgergte. Utrecht, 1984. Dissertatie RUU. 64 foto's, 349 pp - softcover.

EUR 17,50


20190 Kamann, E. Forstliche Bodenkunde und Standortslehre. Berlin, Springer, 1893. 33 Abb, 479 S. - neu gebunden, Bibliothekmarke.

EUR 30,00


2386 Kamptner, E. Fossile coccolithineenskelettreste aus Insulinde. Eine microaläontologische Untersuchung. Amsterdam, North-Holland, 1955. KNAW, 2e reeks, L, 2. 9 Tafeln, 105p.

EUR 11,00


2212 Kanis, A. A revision of the ochnaceae of the Indo-Pacific area. Leiden, Groen, 1968. Dissertation RUL, 82p.

EUR 8,00


9656 Kartawinata, K.; Soenarko, S. Beberapa. Jenis Bambu. Bogor, Lembaga Biologi Nasional - Lipi, 1977. LBN 4. 20 ill, 96 pp.

EUR 9,00


27042 Kartawinata, K.; Sastrapradja, S. Jenis-Jenis. Kayu Indonesia.Bogor, Lembaga Biologi Nasional - Lipi, 1977. LBN 3, ill,117 pp.

EUR 10,00


35576 Keeler, H. Our Northern shrubs and how to identify them. New York, Dover, 1969. 240 ill, 539 pp - paperback.

EUR 10,00


34500 Keller, R. Identification of tropical woody plants in the absence of flowers and fruits. A field guide. Basel, Birkhäuser, 1996. 25 plates, 229 pp - softcover.

EUR 60,00


34499 Keßler, P.J.A. e.a. Checklist for a tree flora of the Balikpapan-Samarinda area, East kalimantan, Indonesia. Wageningen, The Tropenbos Foundation, 1992. 79 pp - softcover.

EUR 9,00


38899 Ketner, P. Primary production of Salt-Marsh communities on the island of Terschelling in the Netherlands. RIN, [1972]. 184 pp - softcover.

EUR 12,50


4121 Keuning, H.J. Kaleidoscoop der Nederlandse Landschappen. De regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief. 's Gravenhage, Nijhoff, 1979. 290 pp.

EUR 12,00


31362 Klaar, L.E.M.; Swart, H. Bomen en nieuwbouw. Grontmij, De Bilt, 1971. 12 fig, 18 foto's, en 47 pp - A4, softcover.

EUR 8,50


3353 Kleijn, A. De Drentse dorpen. Meppel, Boom. met kaart, 214 pp - half linnen.

EUR 10,00


2375 Klein Breteler, W.C.M. Oecologie van de strandkrab Carcinus Maenas (L.) in de westelijke Waddenzee. Leiden, Brill, 1976. Dissertation RUL (7 articles).

EUR 8,00


20000 Klep, L. Om de kwaliteit van het landelijk gebied. Slotsymposium Esselink Stichting. Zwolle, Esselink Stichting, 2002. Illuustraties, 63 pp - softcover, oblong.

EUR 12,50


9996 Klerk, A. de Bouwen aan de hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250 - 1900 in sociaal en cultureel perspectief. Delft University Press, 1998. 28 afb, 205 pp - softcover.

EUR 10,00


38624 Klerk, A.P. de Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen. Utrecht, Matrijs, 2003. Dissertatie UvA.

EUR 14,50


41142 Kleuver, J. De plantengroei van de Weerribben. Steenwijk, Stichting Vrienden van de Weerribben, 1982. Foto's in kleur, 120 pp - softcover.

EUR 7,00


35660 Klijn, J.A.; Kwakernaak, C. (red.) Bekenland in beweging. Handreiking voor een kwaliteitsimpuls. Wageningen, Alterra, 2000. ill, 92 pp - softcover.

EUR 12,50


30982 Kluiters, J.; Daalen, F. van Zuid-Kennemerland natuurlijk. Vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders. Haarlem, Schuyt & Co, 1988. Haerlemia-reeks. Vele ill, 200 pp - softcover.

EUR 9,00


35441 Knauthe, K. Das Süßwasser. Chemische, biologische und bakteriologische Untersuchungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Biologie und der fichereiwirtschaftlichen Praxis. Neudamm, Neumann, 1907. 194 Abb, 663 S. - gebunden, beibliotekmarken.

EUR 45,00


40481 Konijn, N.G. Terug en toch vooruit. Into reverse for progress. Milieuroep van een baggeraar. Assen, Van Gorcum, 1973. ill, 225 pp - linnen.

EUR 12,50


40219 Koning, J. de; Broek, W. van den Dendrologie van de Lage Landen. Zeist, KNNV. 1e druk (tevens 15e druk Dendrologie van Nederland). Vele ill, 547 pp - paperback.

EUR 45,00


5210 Koning, J. de La forêt du Banco. I. La forêt & II.La flore. Wageningen, Veenman, 1983. Dissertation WUR, 156 + 921 pp.

EUR 20,00


6663 Koning, M. de Beknopte ziekteleer van de houtgewassen. Vrienden en vijanden van den houtteler. Zutphen, Thieme, 1929. 123 fig, 207 pp.

EUR 17,50


1942 Koning, M. de Boschbescherming. De leer der ziekten en beschadigingen der houtgewassen. Zutphen, Thieme, 1922. 380 ill, 567 pp - orginieel linnen, beetje los in band.

EUR 32,50


8791 Koning, M. de Van bosschen en boomen. Arnhem, Nederlandsche Heidemij, 1938. 2e dr, ill. Jan de Bruijn, 82 pp.

EUR 8,00


6154 Kõnings, H. Xeno Münninghoff. Schilder van het landschap. Oosterbeek, Meijer & Siegers, 1988. Vele platen, 64 pp - half linnen.

EUR 17,50


29354 Kooij, M. van der Maike van der Kooij. Landschappen. Schilderijen, aquarellen, tekeningen. Groningen, Zalsman, 2001. vele ill, 72 pp - gebonden, stofomslag, oplage 500.

EUR 10,00


12247 Koorders, S.H.; Valeton, Th Bijdrage tot de kennis der Boomsoorten van Java. No. 1 t/m 13. Bataviia / 's Gravenhage, Kolff & Co, 1894-1914. Additamenta ad conitionem Florae Javanicae. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XI t/m Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw 18 - bibliotheekstempels.

EUR 450,00


15761 Koorders, S.H. Plantkundig woordenboek voor de Boomen van Java met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout. Bataviia / 's Gravenhage, Kolff & Co, 1894. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XII, 173 pp.

EUR 28,50


20501 Koorders, S.H. Santalhout. Batavia, 1892. Overdruk uit Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in N.I.. Deel XLIV, afd. III. 14 pp.

EUR 5,00


26862 Koster, A. De groene omgeving. een bijdrage aan een gezonde samenleving. Haarlem, Schuyt, 1994. Vele ill, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


14354 Koster, A. Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier. Utrecht, KNNV, 1991. KNNV 54, enkele ill, 293 verspreidingskaartjes, 236 pp.

EUR 14,50


41340 Kouwenhoven, A.O. e.a. (red.) Geplaatst in de tijd. Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr M.W. Heslinga als hoogleraar in de sociale geografie. Amsterdam, VU, 1984. Enkele ill, 602 pp - softcover.

EUR 8,50


34395 Kozloff, Eu.N. Plants and animals of the Pacific Northwest. An illustrated guide to the natural history of Western Oregon, Washington, and British Columbia. Seattle, University of Washington Press, 1976. 123 ill, 264 pp - cloth.

EUR 7,50

o


40165 Kramp, P.L. The hydromedusae of the Danish waters. Køvenhavn, 1927. 24 chats, 290 pp - newbound, library markt.

EUR 30,00


38175 Krause, W. (ed.) Application of vegetation science to grassland husbandry. The Hague, Junk, 1977. handbook of Vegetation Science XIII. Some ill, 535 pp - cloth, dust jacket.

EUR 60,00


44272 Krekels, R. e.a. (sam.) Handboek streefbeelden voor natuur en water in Limburg. Provincie Limburg, 2002. Zeer vele ill, 240 pp - hardcover.

EUR 15,00


34881 Kress, W.J. e.a. A checklist of the trees, shrubs, herbs and climbers of Myanmar. Washington, National Museum of Natural History, 2003. Contributions from the US national Herbarium 45. 590 pp - paperback.

EUR 60,00


3018 Kristensen, I. Differences in density and growth in a cockle population in the dutch wadden sea. Leiden, 1957. Dissertation RUL, 103 pp - softcover.

EUR 8,50


38284 Kruit, C. Sediments of the Rhone delta. Grain size and microfauna. 's-Gravenhage, Mouton, 1955. Dissertatie RIG. 6 plates, 141 pp - softcover, with 6 folding maps, librarymarks.

EUR 15,00


16891 Kuck, L.E.; Tongg, R.C. Hawaiian flowers & flowering trees. A guide in tropical & semitropical flora. Rutland, Tuttle, 1975. Over 140 col. ill, 158 pp - shardcover.

EUR 10,00


2395 Kuhn, H. Lebenskunde der Gewässer. Eine Einführung in die moderne Limnologie für jederman. Zürich, Füssli, 1945. 434 Abb. und Tafeln, 167p.

EUR 16,00


4229 Kühnelt, W. Grundriss der ökologie, mit besonderer Berücksichtigung der Tierwelt. Jena, Fischer, 1970. 2. Aufl, 146 Abb, 9 Tab, 443 S.

EUR 20,00


30912 Kuijpers, J. e.a. De veranderende delta. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke mededelingen 198. ill, 14 fig, 88 pp - sofcover.

EUR 7,00


4029 Kuijt, J. A revision of Dendrophthora (Loranthaceae). Amsterdam, North-Holland, 1961. Wentia VI, 13 plates, 145 pp.

EUR 8,00


37045 Kumar, S.; Fladung, M. (ed.) Molecular genetics and breeding of forest trees. New York, Food Products Press, 2004. 9 fig, 436 pp - paperback.

EUR 20,00


34779 Kunkel, G. The trees of Liberia. Field notes on the more important trees of the Liberian Forests, and a field identification key.München, BLV, 1965. Many ill, 270 pp - cloth.

EUR 27,50


19756 Kunze, M. Lehrbuch der Holzmeßkunst. Berlin, Wiegandt & Hempel, 1873. 2. Ausg. Zwei Bande4 Fig. in Holzschnitt, 245 S. - Bibliothekstempel.

EUR 35,00


26891 Kusters, W. Koolhaas' dieren. Over de biologie van een schrijver. Nijmegen, Vantilt, 2008. 295 pp - paperback.

EUR 14,50


39337 Kwinkelenberg, T. Langs 's Heren wegen. Over wilde planten, van hagen en ruigten, van bermen en slootkant, van akkers en weiden. Utrecht, Spectrum Natuurgids, 1979. vele ill, 160 pp - softcover.

EUR 10,00


28472 Lacépède Histoire naturelle de Lacépède comprenant les Cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons. Nouvelle édition precedée de l'éloge de lacépède par Cuvier avec des notes et la nouvelle classification de M.A. -G. Desmarest. Paris, Furne et cie., 1855. Two volumes. half orig. calf. 668 et 647 pp. 36 handcoloured steel-engravings after Edouard Travies. Fine.

EUR 475,00


34168 Laderman, Ai.D. Coastally restricted forests. New York, Oxford University Press, 1998. ill, 334 pp - hardcover.

EUR 20,00


20586 Landwehr, J. Tekenen van bomen en heesters. Potloodstudies voor tuintekenaars, leerlingen van tuintekencursussen en bouwkundigen. Amsterdam, Ahrend, 1950. 16 pp + 69 fig.

EUR 45,00


33905 Lange, H. Kilimandsharo. Das weiße Dach Afrikas. Freiburg, Herder, 1982. Viele Abbm, 175 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 15,00


28730 Langelaan, M.; Augustijn, P. Natuur in beeld. Beeld in natuur 1997. Manifestatie landschapskunst vestingdriehoek Loevestein- Woudrichem - Gorinchem. Woudrichem, Atelier De Kazerne, 1997. Vele platen, 102 pp - gebonden.

EUR 15,00


27927 Langenbacher, Ferd. L.; Nossek, E.A. Lehr- und Hanbuch der Holzmeßkunde. Die Kubierung der Holzes im liegende Zustande. Leipzig, Hugo Voigt, [1889]. Einige Fig, 128 S. - halb leinen, Bibliothekmarke.

EUR 9,00


27668 Langs de beken. Renkum. Natuurpad. Renkum, Instituut voor natuurbeschermingseducatie, Zuidwest Veluwezoom, Ringbandje, 16 pp.

EUR 7,50


16325 Lans, H. van der; Poortinga, G. Natuurbos in Nederland, een uitdaging. Amsterdam, Instituut voor natuurbeschermingseducatie, 1986. vele ill, 192 pp - hardcover.

EUR 14,50


38592 Lanzarra, P.; Pizzetti, M. Handboek van bomen, struiken en heesters. Helmond, Helmond, 1978. 400 kleuren-ill, z.p. - hardcover.

EUR 12,50


38015 Lapínski, W. Puszcza Bialowieska: Cztery pory roku. / The Bialowieska Primeval Forest. Four seasons. Bryzgiel, Wydawnictwo Wlodzimierz Lapínski, 2000. Very many col. plates, 247 pp - hardcover [Poland].

EUR 20,00


15947 Lauche, W. Deutsche Dendrologie. Systematische Uebersicht, Beschreibung, Kulturanweisung und Verwendung der in Deutschland ohne oder mit Decke aushaltenden Bäume und Stäucher. Berlin, Parey, 1883. Zweite Aug. 283 Holzschnitten und Zeichnungen, 727 S. - hardcover, Bibliothekstempel.

EUR 85,00


43349 Laurop, C.P. Grundsätze des Forstschutzes. Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1811. XXI, 312 S. - gebunden, Rucken beschädigt.

EUR 100,00


34227 Leakey, R.; Lewin, R. The sixth extinction. Biodiversity and its survival. London, Weidenfeld and Nicolson, 1995. ill, 271 pp - paperback.

EUR 10,00


35935 Lebrun, J. Les essences forestières des régions montagneuses du Congo oriental. Bruxelles, INEAC, 1935. 28 fig, 18 planches,263 pp - softcover.

EUR 27,50


29347 Leemkolk, W.J. van de Beknopt Verslag van de Handelingen van het Bodemcongres to Djokja, 1916. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, 1916. 327 pp - softcover.

EUR 18,50


34723 Leenhouts, P.W. The genus Canarium in the Pacific. Honolulu, Bernice P. Bishop Museum, 1955. Bulletin 216. 21 fig, 53 pp - softcover.

EUR 17,50


23490 Leeuw, M.C. de Over de ontginning van veengronden. Leiden, S.C. van Doesburg, 1876. Dissertatie Leiden, 71 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 35,00


26702 Leeuwen, B. van e.a. (red.) Organiseer je eigen natuur. Wegwijzer voor natuurprojecten. Utrecht, KNNV, 2000. Vele ill. in kleur, 240 pp - gebonden, met CD-rom.

EUR 8,50


14361 Leeuwen, B.L.J. van; Witte, H.C. Waterland. Zutphen, Thieme, 1977. Bibliotheek KNNV 26, platen, ill, 160 pp.

EUR 7,50


24670 Lemaire, T. Filosofie van het landschap. Baarn, Ambo, 1970. 8 z/w ill, 223 pp - paperback.

EUR 8,50


13802 Lemaire, T. Filosofie van het landschap. Bilthoven, Amboboeken, 1970. 223 pp.

EUR 8,50


4494 Lenard, Ph. Große Naturforscher. Eine Geschichte der Naturforschung in Lebensbeschreibungen. München, Lehmanns, 1937. 70 Abb, 344p.

EUR 18,00


37013 Lendner, A. Répartition des planten ligneuses croissant spontanément dans de Canton de Genève. Bern, Sweiz. Departement des Innern, 1906. Erhebungen über der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz, Lieferung 1. 2 cartes, XVI, 63 pp. - softcover.

EUR 30,00


24237 Lensink, B.M. Distributional ecology of some Acridae (Orthoptera) in the dunes of Voorne, Netherlands. Wageningen, Ponsen & Looijen, 1963. Dissertatie RUL, 5 platen,443 pp.

EUR 7,50


42885 Liekens, H. Studie van de bodemgesteldheid van valleigronden en hun geschiktheid voor de populierenteelt. landbouwinstituut, Katholieke Universiteit Leuven. 12 losse bijlagen, 327 pp - gestencild, gebonden.

EUR 14,50


27529 Line, L.; Sutton, A.; Sutton, M. Wälder. Herrsching, Schuler, 1982. Very many col. ill, 264 pp - cloth, dust jacket, in cassette.

EUR 30,00


34674 Little, E.L. Field guide to North American trees. Eastern region. New York, National Audubon Society / Knopf, 1998. ill, 630 col. ill, 714 pp - stiff cover.

EUR 14,50


7472 Livingston, J.A. Lansdowne's Birds of the Forest. New York, Arrowood Press, 1989. Includes Birds of the Nothern Forest ánd Birds of the Eastern Forest, 112 + 56 plates (many in full col.), 725p.

EUR 150,00


8105 Lonkhuyzen, J.P. van De houtteelt. Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1930. 2e dr, 240 + 7 pp - linnen.

EUR 24,50


20191 Lorey, T. Ueber Stammanalysen. Bemerkungen und Erläuterungen zu den Ertragserhebungen der Königl. Württemb. forstlichen Versuchsstation. Als Programm zur 62. Jahresfeier der K. Württ. land-u. forstwirt. Akademie Hohenheim. Stuttgart, Alfred Müller, 1880. 71 + VIII S. - beschädigtes Bibliothekexemplar.

EUR 18,50


4028 Lotsy, J.P. Van den Atlantischen oceaan naar de Stille Zuidzee. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek. 's Gravenhage, Naeff, 1930. 2e duizendtal, 491p.

EUR 35,00


34638 Louppe, D. e.a. (ed.) Prota 7 (1). Bois d'oeuvre 1. Wageningen, Prota, 2008. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale. ill, 785 pp - softcover.

EUR 40,00


9757 Lousley, J.E. Wild flowers of Chalk & Limestone. London, Collins, 1969. 2nd ed, 81 phot. (52 col.), 20 maps, 15 diagrams, 254 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


14000 Lovink, H.J. Beschrijving van eenige insecten nadeeling voor de houtteelt. Zwolle, Tjeenk Willink / Nederlandsche Heidemaatschappij, 1893. Dedennenscheerder; de groote dennensnuittor; de kleine dennensnuittor, 24 pp + 1 plaat met 8 figuren (in kleur) - bibliotheekexemplaar.

EUR 10,00


25616 Lpderichs, M. Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon. Zutphen, Walburg, 2004. 509 pp - paperback.

EUR 17,50


37598 Lucarelli, F. La rete MAB nel Mediterraneo. Parchi Nazionali del Cilento e vallo Diano del Vesuvi0. 1999, MAB / Studio Idea, 1999. Many ill, 455 pp - cloth, hardbound, oblong.

EUR 25,00


8688 Lucas, J. Dagvlindertabel. NJN, 1968. 6e dr, 27 pp.

EUR 5,00


5799 Lumeij, J.T.; Hoogeveen, Y.R. De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland. Amersfoort, Organisatiecommissie Nederlandse Wilde Hoenders, 1990. 262p.

EUR 14,00


42549 Lutz, H. De Biesbosch. Dood tij, levend water. Haren, Knoop & Niemeijer, 1974. ill, 98 pp - gebonden.

EUR 7,50


4054 Maarel, E. van der; Westhoff, V. The vegetation of the dunes near Oostvoorne (The Netherlands) with a vegetation map. Amsterdam, North-Holland, 1964. Wentia XII, 61 pp + map.

EUR 8,50


39795 Maarel, E. van der Over vegetatiestructuren, -relaties en -systemen, in het bijzonder in de duingraslanden van Voorne. Utrecht, 1966. Dissertatie RUU. 170 pp plus bijlagen - A4, gestencild, voorkaft los.

EUR 10,00


31729 Maas, F. (red.) Groen gezelschap. Natuurmonumenten in 34 portretten. 's-Gravenland, Vereniging Natuurmonumenten, 1998. ill, 211 pp - softcover.

EUR 8,00


39300 Maas, F. Wind mee, stroom tegen. 100 jaar Natuurmonumenten. Natuurmonumenten, 2005. ill, 240 pp - hardcover.

EUR 12,50


39556 Maassen, B.; Maassen - te Brake, I. Groen door Oranje. Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900 - 1960. Barneveld, BDU, 2011. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 24,50


33353 Mabberley, D. Ferdinand Bauer. The nature of discovery. London, Merrell Holberton, 1999. 62 col. plates, 128 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


41583 MacKinnon, K. Alam Asli Indonesia. Flora, Fauna, dan Keserasian. Jakarta, Penerbit PT Gramedia, 1986. many ill, 307 pp - hardcover.

EUR 10,00


8067 Maes, N.C.M. Bomen en monumenten. 's Gravenhage, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / SDU, 1996. RV bijdrage 16, 444 afb, 168 pp - hardcover.

EUR 15,00


35090 Magee, D.W. Freshwater wetlands. A guide to common indicator plants of the Northeast. University of Massachusetts Press, 1981. ill, 245 pp - softcover.

EUR 8,50


37341 Makins, F.K. The identification of trees & shrubs. How to name any wild or garden tree or shrub likely to be met with in the British Isles. London, Dent, 1948. 2nd ed. 2500 diagrams on 128 fig, 375 pp - cloth.

EUR 17,50


41711 Makowski, H.; Buderath, B. Die Natur dem Menschen untertan. Ökologie im Spiegel der Landschaftsmalerei. München, Kindler, 1983. Viele Abb, 309 S. - softcover.

EUR 14,50


15713 Malsch, F.W. (vw) De bosbouw in Nederland. Nederlandsche Bosbouwvereeniging, 1950. 17 afb, 49 pp.

EUR 6,50


6982 Mangin, A. Les phénomènes de l'air. Tours, Alfred Mame, 1883. 4e ed, 214p.

EUR 35,00


34173 Manilal, K.S. Flora of Silent Valley. Tropical rain forests of India. The Mathrubhumi Press, Calicut, 1988. 16 fig, 398 pp - cloth, dust jacket.

EUR 50,00


16560 Marinos, P.G. e.a. Engineering Geology and the environment. 5 volumes. Rotterdam / Brookfield, Balkema, 1997. 4076 pp - hardcover.

EUR 140,00


33747 Markerink, M. Koniks. Wilde paarden in Nederland. Stichting Ark, 2002. ill, foto's, 159 pp - hardcover.

EUR 14,50


2389 Marrewijk, W.J.A. van Het aminozeermetabolisme van Astracus Leptodactylus Esch. Berlicum, Grosfeld, 1972. Disseratatie RUU, 83p.

EUR 8,00


24977 Martignoni, J. Latinscapes. El paisaje como materia prima. Landscape as raw material. Barcelona, Gustavo Gili, 2008. Land&Scape Series. Ill, 173 pp.

EUR 10,00


36432 Martinet, J.F. Zevende zamenspraak over de eigenschappen der dieren. z.j. Zeven, deels uitslaande platen, waarvan één gekleurd, 442 pp, zonder titelblad - opnieuw gebonden.

EUR 150,00


43556 Matapí, C.; Matapí, U. Historia de los Upichia. Tropenbos Colombia, 1997. Estudios en la Amazonia colombiana XV. Ill. por Nicolás Lozano, 188 pp - softcover.

EUR 15,00


26941 Matthews, R.O. Tropical rainforests of the world. Godalming, The Book People, 1990. Very many col. phot, 190 pp - bound, dust jacket, very good.

EUR 24,50


23444 McKibben, B. e.a, The return of the wolf. Reflections on the future of wolves in the Northeast. Hannover, University Press of New England, 2000. 175 pp - cloth, dust jacket.

EUR 12,50


5204 Meeus, J. Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur. Wageningen, 1984. Dissertatie WUR, ill, 338 pp.

EUR 18,00


30161 Meggelen, B. van (sam.) Herinnering & transformatie. 100 dagen cultuur, tuin en landschap. Rotterdam, NAi, 2008. Internationale triënnale Apeldoorn. Vele ill, 172 pp - softcover.

EUR 14,50


12017 Meijer, W.; Wit, R.J. de Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied. Amsterdam, Cie voor de Vecht en het Oostelijk en westelijk plassengebied, 1955. ill, foto's, 128 pp - halflinnen.

EUR 14,50


27791 Meijer, W. Field guide for trees of West Malesia. St. Louis, Missouri Botanical Garden, 1974. 26 plates, 328 pp - soft cover.

EUR 20,00


29429 Melman, D. Slootkanten in het Veenweidegebied. Mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur in argrarisch grasland. Leiden, 1991. Dissertatie RUL. Ill, 338 pp - softcover, lichte vochtschade.

EUR 30,00


27952 Menalda van Schouwenburg, H.J. Over de anorganische bestanddeelen van waterplanten. Utrecht, J. Greven, 1863. RUU, 74 pp - softcover, achterkaft ontbreekt.

EUR 18,50


35369 Merritts, D.J. Landscapes on the edge. New horizons tor research on earth's surface. Washington, National Research Council, 2010. ill, 163 pp - paperback.

EUR 14,50


32153 Metz, T. Pret! Leisure en landschap. Rotterdam, NAi, 2002. ill, 286 pp - softcover.

EUR 12,50


36933 Mickler, R.A. e.a. (ed.) Responses of Northern U.S. forests to environmental change. New York, Springer, 2000. Ecological Studies 139. 172 ill. (78 in col.), 578 pp - cloth.

EUR 35,00


36932 Mickler, R.A.; Fox, S. (ed.) The productivity and sustainability of southern forest ecosystems in a changing environment. New York, Springer, 1998. Ecological Studies 128. 221 ill. (30 in col.), 892 pp - cloth.

EUR 30,00


36614 Mijers, W.N. Groeiplaatsboniteering van Djatiboschgronden in verband met grondkaarteering. Den Haag, Alg. Nederl. Drukkerij Onderneming, 1937. Dissertatie WUR. 19 foto's, 156 pp,drie losse uitslaande kaarten.

EUR 12,50


10 Minderhoud, G.; Boonstra, A.E.H.R.; Becking, J.H.; e.a. Veenman's agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Wageningen, Veenman, 1954-1957. 3 dln, 687 + 719 + 814p.

EUR 35,00


33771 Minter, S. The greatest glasshouse. The rainforests recreated. Kew, Rayal Botanic Gardens / HMSO, 1990. many plates, 216 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


34228 Mishra, H.R.; Jefferies, M. Royal Chitwan National Park. Wildlife heritage of Nepal. Kathmandu, The Mountaineers, 1991. ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,50


34277 Mittermeier, R.A. e.a. Hotspots. Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ercoregions. Cemex - Conservation International, 2005. Many col. plates, 390 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


34152 Mobach, B. (sam.) 148 kleine landschapselementen in kort bestek. Utrecht, LONL, [1987]. ill, 168 pp - softcover.

EUR 8,00


34645 Moll, H.A.J. The economics of oil palm. Wageningen, Pudoc, 1987. Economics of crops in developing countries Series 2. maps, 22 plates, 288 pp - hardcover.

EUR 14,50


24822 Moller Pillot, H.K.M. Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken. Tilburg, Pillot-Standaardboekhandel, 1971. Dissertatie KUN. 96 tabellen, 286 pp - softcover.

EUR 15,00


11776 Mönnich, C.W.; Mönnich, C. Kunstig landschap. Zutphen, Terra. vele ill, 128 pp.

EUR 7,50


37688 Morgenthal, J. Die Nadelgehölze. Stuttgart, Fischer, 1964. 4. Aufl. 456 Abb, 227 S. - plat. Leinen.

EUR 12,50


5928 Mortel, J. van de Wegbeplanting. Rapport van de commissie 'wegbeplanting' uitgebracht aan het dagelijksch bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem. Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1939. ill, 73 pp - softcover.

EUR 10,00


2988 Morton, B.; Tseng, C.K. The marine flora and fauna of HongKong and Southern China. Hong Kong, University press, 1982. Proceeding of the First International Marine Biological Workshop. 2 Volumes: 1. Introduction and taxonomy. 2. Ecology, morphology, behaviour and physiologie.

EUR 46,00


17747 Mörzer Bruijns, M.F. Over levensgemeenschappen. Deventer, Kluwer, 1947. Dissertatie RUU. 21 tab, 195 pp.

EUR 14,50


42826 Mosse, F. À la découverte des Réserves naturelles de France. Paris, Nathan, 2001. Beaucoup d'ill, 384 pp.

EUR 14,50


33690 Mühlberg, H. The complete guide to water plants. A reference book. Ep Publishing. 109 col. and 112 b/w phot., 59 ill, 391 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 12,50


2277 Muller, E.; Zandvliet, K Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1987. 302 pp - hardcover.

EUR 20,00


24784 Müller, S. Südwestdeutsche Waldböden im Farbbild. Stuttgart, Landerforstverwltung Baden-Würtemberg, 1967. 120 Farbtafeln und 11 Abbildungen im Text, Nach Aufnahmen von K. Glatzel u.a., o.S. - softcover.

EUR 30,00


10489 Müller, U. Lehrbuch der Holzmeßkunde. Berlin, Parey, 1923. 3. Aufl, 126 Abb, 416 S.

EUR 17,50


4617 Murphy, R.C. Bird Islands of Peru. The Record of a Sojourn on the West Coast. New York/London, Putnam, 1925. 362p.

EUR 57,00


28781 Muys, B. Synecologische evaluatie van regenwormactiviteit en strooiselafbraak in de bossen van het Vlaamse gewest als bijdrage tot een duurzaam bosbeheer. Gent, 1993. Dissertatie Gent. Figs, 335 pp - softcover.

EUR 20,00


34870 Nabil el Hadidi, M. The street trees of Egypt. American University in Cairo Press, 1967. revised ed. many fig, 130 pp - softcover.

EUR 8,50


34235 Nao, T. van Forest fire prevention and control. The Hague, Nijhoff / Junk, 1982. Proceeding Timber Committee UN 1981. 236 pp - dec. cloth.

EUR 22,50


39664 Nash, R. Wilderness and the American mind. New Haven, Yale University Press, 1982. 3th ed. 425 pp - paperback.

EUR 8,50


33350 Natural Vegetation Committe e.a. Landscaping with native Arizona plants. Tuscon, University of Arizona Press, 1973. ill, 194 pp - softcover.

EUR 14,50


1941 Nederlandsche Heidemaatschappij Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in juni 1928 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Wageningen, Vada, 1928. 701 pp - linnen.

EUR 35,00


15350 Nelson, S. Rhododendrons in the landscape. Portland, Oregon, Timber Press, 2000. 51 col. plates, 215 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


32034 Nick, K.J. e.a. Moorregeneration im Leegmoor/Emsland nach Schwarztorfabbau und wiederverässung. Bonn, Bundesamt für naturschutz, 2001. Abb, 204 S. - softcover.

EUR 15,00


41743 Nickerson, R. Sea otters. A natural history and guide. Sn Francisco, Chronicle Books, 1989. Many ill, 96 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


36528 Niemeijer, F. (vw.) Bossies aan de diek. Herstel van het groene karakter van Staphorst-Rouveen. Zwolle, Het Oversticht, 1985. ill, 9 pp - softcover, oblong, geniet.

EUR 7,00


24823 Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van (red.) Biodiversiteit in Nederland. Leiden, Nationaal Natuurhistorisch Museum / KNNV, 1995. Enige ill, 208 pp - hardcover.

EUR 27,50


11316 Nieuwdorp, W.A. De bladrandclorose van Rhododendron Catawbiense 'Grandiflorum'. Wageningen, Veenman, 1945. vele tabellen, 41 fig, 180 pp.

EUR 14,50


6188 Nieuwenhoven, P.J. van (red) Ontdek het Mergelland. IVN, VARA, 1978. serie Nederlandse landschappen, 288p.

EUR 10,00


44041 Nieuwenhoven, P.J. van e.a. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks IX.Maastricht, Goffin, 1956. ill, 141 pp - softcover.

EUR 15,00


19650 Noë, Ch. (eindred.) Naar een nationaal landschapspark de Vechtstreek. Cie. voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassegebied, 1977. 109 pp + losse kaarten.

EUR 8,50


44107 Nolet, B.A. Return of the beaver to the netherlands. Viability and prospects of a re-introduced population. Groningen, 1994. Disseratation RUG, 151 pp - softcover.

EUR 10,00


28643 Noort, R.B.J.C. van (vw.) Nationale Milieuverkenning 1993 - 2015. Bilthoven, RIVM, 1993. figs, 167 pp - softcover.

EUR 12,50


2948 Nouvel, H. Recherches sur la cytologie, la physiologie et la biologie des Dicyemides. Paris, Blondel la Rougery, 1933. Annales de l'Insitut Océanographique, nouvelle série, Tome XIII - Fasc. VI. 1 planche col., pp 167-249.

EUR 17,50

Recherches sur la cytologie, la physiologie et la biologie des Dicyemides


41975 Nutzholzvorschrift. Teil 2. Beschreibung der Holzarten und Angabe ihrer Verwendung. Berlin, Zentraldruckerei, 1941. D 520/2.Abb, 60 S. - softcover.

EUR 8,50


30458 Olst, E. van (vw.) Tiengemeten. Ontwikkeling - Natuurwaarden - Landbouw - Bewoning - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2001. SHBO Jaarverslag 2000. ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


31967 Ommen, R. van Van Heekpad. Een cultuur-historische rondwandeling in De Geldersche Poort. Amstelveen, Wegtam, 1996. vele schetsen, 164 pp - softcover.

EUR 10,00


3334 Oosten, M.F. van Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw. Wageningen, Stiboka, 1975. Bodemkundige studies 12, 156p + bijlagen.

EUR 6,50


32207 Oosterbaan, F.F. Veranderingen in de Hollandse kustfauna. Utrecht, KNNV, 1989. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 193, ill, 60 pp - softcover.

EUR 7,00


10969 Oosterloo, W. Het Veluwse bekenboekje. Zuiveringschap Veluwe, 1981. ill, 53 pp.

EUR 5,00


31838 Os, J. van hart voor de zaak. Levensechte verhalen van Heidemijers. Arnhem, Heidemij, 1988. ill, 110 pp - softcover.

EUR 10,00


42510 Oudemans, Th.C. Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848 - 20 januari - 1948. Putten, Oudemans, 1948. 3 dln: 358 pp tekst; 40 foto's + bedrijfskaart; en map met 10 bijlagen.

EUR 30,00


9727 Palgrave, K.C. Trees of Southern Africa. Cape Town, C. Struik, 1983. 2nd. impr, many ill. and distributionmaps, 314 col. plates, 959 pp - hardcover.

EUR 45,00


35069 Palgrave, K.C. Trees of Southern Africa. Cape Town, C. Struik, 1977. First impr, many ill. and distributionmaps, 314 col. plates, 959 pp - hardcover.

EUR 45,00


33662 Palmer, E.; Pitman, N. Trees of South Africa. Amsterdam, Balkema, 1961. ill, 149 plates, folding map, 352 pp - cloth, dust jacket.

EUR 60,00


8806 Panday, Kk. Fodder trees and tree fodder in Nepal. Berne / Birmensdorf, Swiss Development Corporation ans Swiss Federal Institute of Forestry Research, 1982. 89 col. photographs, 107 pp.

EUR 15,00


34142 Parker, R.N. Forest flora for the Punjab with Hazara and Delhi. Dehra Dun, Singh, 1984. 3th ed. Reprint of 1956. 584 pp - hardcover.

EUR 35,00


43627 Pascher, A.; Geitler, L. Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 12. Cyanochloridineae - chlorobacteriaceae. Jena, Fischer, 1925. 560 Fig, 481 S. - Leinen, Bibliothekmarken.

EUR 15,00


43624 Pascher, A.; Lemmermann, E. Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 1 und 2. Flagellatae. Jena, Fischer, 1914-1913. 242 und 398 Fig, 138 und 192 S. - Leinen, Bibliothekmarken.

EUR 20,00


43625 Pascher, A.; Schilling, A.J. Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 3. Dinoflagelattae (Peridineae). Jena, Fischer, 1913. 69 Fig, 66 S. - Leinen, Bibliothekmarken.

EUR 8,50


43626 Pascher, A.; Schönfeldt, H. von Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 10. Bacilllariales (Diatomeae). Jena, Fischer, 1913. 379 Fig, 187 S. - neugebunden, Bibliothekmarken.

EUR 10,00


35900 Pearsall, D.; Salter, E. Landscapes and seasons of the medieval world. London, Paul Elek, 1973. 66 ill, 8 vol. plates, 252 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


27239 Pearsall, W.H. Mountains and moorlands. London, Collins, 1948. 47 col. and 34 b/w phot, 48 maps and diagrams, 312 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


14920 Pelgrims, L.; Tieghem, E. Van (sam) Naar en in het landschap in de Belgische kunst van het begin van de 19de eeuw tot heden. Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum, 1981. 88 ill, 61 pp.

EUR 27,50


3077 Pelzers, E. Natuurbeschermer, Jager, Bosbouwer. W.H. de Beaufort (1881-1976). Treeker Eik, 1996. ill, 111 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 15,00


44572 Penev, L. e.a. Ecology of the City of Sofia. Species and communities in an urban environment. Sofia - Moscow, Pensoft, 2004. 456 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 50,00


27004 Peppel, Jb. van de Met camera en kijker. Natuurfotografie. Meppel, H. ten Brink. Tachtig reproducties naar origineele foto's, met voorwoord Strijbos. 237 pp - gedec. linnen, zeer goed.

EUR 15,00


34553 Persley, G.J. Replanting the tree of life. Towrds an international agenda for coconut palm research. CAB International. ill, 156 pp - hardcover.

EUR 27,50


36126 Perspectieven voor de relatie tussen landbouw en natuurbehoud. 's-Graveland, Natuurmonumenten, 1981. Symposiumverslag 4 maart 1981. ill, 80 pp - softcover, oblong.

EUR 5,00


3152 Peterson, R.T. Penguins. Boston, Houghton Mifflin, 1979. 238p.

EUR 18,00


9181 Phillpotts, E. My shrubs. London / New York, John Lane, 1915. 50 ill,.

EUR 27,50


34023 Pieterse, A.H.; Murphy, K.J. Aquatic weeds. The ecology and management of nuisance aquatic vegetation. Oxford University Press, 1993. ill, 593 pp - paperback.

EUR 15,00


11256 Pijl, J. (vw) Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap. Geldersche Kastelen. Inmerc, 2003. vele ill. in kleur, 320 pp + CD-rom - hardcover.

EUR 9,00


8393 Pijpers, A.J. Holtedieren en eencelligen. Utrecht, Spectrum, [z.j.]. Wat leeft en groeit 39. ill. van Sj. Kuperus en de schrijver, 12 foto's, 170 pp.

EUR 6,00


33482 Pilou, E.C. The world of Northern evergreens. Ithaca, Comstock Publishing Associates. 137 fig, 173 pp - softcover.

EUR 20,00


39464 Plaisance, G. Dictionnaire des forêts. Paris, La maison Rustique, 1969. ill, 214 pp - cloth.

EUR 20,00


7765 Plakboek van een feest. 29 januari 1963. Arnhem, 1963. Tijdschrift der Kon. Ned. Heidemaatschappij, 74e jaargang, no 4, april 1963. Viering 75-jarig bestaan.

EUR 8,50


44131 Plienninger, T.; Bierling, C. (ed.) Resilience and the cultural landscape. Understanding and managing change in human-shaped environments. Cambridge University Press, 2012. Some ill, 348 pp - hardcover.

EUR 45,00


19250 Plinio, C. Caii Plinii Secundi Historiae naturalis. Libri XXXVII ex recensione joannis harduini. Biponti, Typographia Societatis, 1783. Four of five volumes; I. Liber I - VI, 424 pp. II. Liber VII - XIII, 392 pp. III. Liber XIV - XX, 436 pp. V. Liver XXIX - XXXVII, 446 pp - half leather.

EUR 300,00


26988 Pluygers, L.A. Natuurbescherming en wildbeheer, speciaal met betrekking tot Indonesië. Djakarta, Wolters, 1952. ill, uitslaand kaartje, 180 pp - softcover.

EUR 12,50


5105 Poel, A.J. van der (vw) Bosbescherming. Wageningen, Pudoc / KNBV, 1982. 3e dr, 385p.

EUR 23,00


6239 Poelje, G.A. van Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting. Arnhem, Itbon, 1958. 108 pp + uitslaande kaarten.

EUR 10,00


39532 Poelje, G.A. van (vw.) Recreatie en natuurbescherming in het noordhollands duinreservaat. Arnhem, Itbon, 1964. Boeje (50) plus dtie supplementen (recreatiestijlen, vegetatie, flora) en summery samen in cassette.

EUR 10,00


17631 Pogacnik, M. Die Erde heilen. Das Modell Türnich. München, Diederichs, 1991. 2. Aufl, ill, 159 S.

EUR 12,50


33507 Polunin, O. Trees and bushes of Europe. London, Oxford University Press, 1976. Very many col. plates, 208 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


34867 Poole, A.L.; Adams, N.M. Trees & Shrubs of New Zealand. Wellington, Hasselberg, 1980. many fig, 1 col. plate, 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


2434 Postma, H. Hydrography of the Dutch Wadden sea. A study of the relations between water movement, the transport of suspended materials and the production of organic matter. Groningen, 1954. Dissertation RUG, 106 pp.

EUR 8,00


39893 Postma, W.F. (red.) Belevingswaarden in een dorpsbeeld. een rapport over de belevingskwaliteiten in de verschijningsvormen van esdorpen. Assen, Provinciaal Bestuur van Drenthe, 1978. ill, kaartjes, 72 pp - softcover.

EUR 9,00


8441 Postmes, Th. J. L. J. (vz) Antithese. Een samenvatting van de argumenten tegen de verlening van een vergunning tot afgraving van het Plateau van Margraten. Comité Mergelland / St. Milieufederatie Limburg, 1979. 3e herziene dr, 2 delen: !. Het spinneweb van mergel en cement, 106 pp. 2. De dans om het cementen kalf, 90 pp.

EUR 15,00


19781 Preßler, M.R. Das Gesetz der Stammbildung und dessen forstwirthschaftliche Bedeutung insbesondere für den Waldbau höchsten Reinertrags. Leipzig, Arnoldische Buchhandlung, 1865. Ein durch Erweiterungen vervollständigter Separatabdruck aus dem Tharander Jahrbuch von 1864 (Nummer 16) und zugleich ein Supplement zu den bisher erschienenen Heften von V's. "rationeller Waldwirth" für Forstleute, Waldbesitzer, Landwirthe und Nationalökonomen, 153 S. - Bibliothekmarke.

EUR 20,00


19782 Preßler, M.R. Die neuere Opposition gegen Einführung eines nationalökonomisch und forsttechnisch correctenReinertragswaldbau. Tharand und Leipzig, Verlag der Pressler'schen Werke, 1880. 176 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 22,50


19784 Preßler, M.R. Die beiden Weiserprocente als Grundlage deseigentlichen und wissenschaftlichen Lichtungsbetriebes. Wien und Leipzig, Von Moritz Perles, 1886. 96 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 14,50


27933 Pressler, M.R. Forstfinanzrechnung und deren Anwendung auf Waldwirtschaftsbetrieb und Boden - , Baum - , Bestands - und Wald - und Servituten - Wert - Schätzung : zugleich als Leitfaden für Praxis. Leipzig, A.G. Liebeskind, 1886. 54 S. + tab. - Bibliothekmarken.

EUR 8,00


37299 Priel, B.; Retournard, D. Les buis. Paris, Rustica, 2005. many ill, 127 pp - hardcover.

EUR 15,00


33875 Primack, R.B.; Lovejoy, E. (ed.) Ecology, conservation and management of Southeast Asian rainforests. New Haven, Yale University Press, 1996. Some ill, 8 plates, 304 pp - cloth, dust jacket.

EUR 37,50


35323 Prinsley, R.T. (ed.) The role of trees in sustainable agriculture. Dordrecht, Kluwer, 1993. Forestry Sciences Series 43. Reviews Albury 1991. ill, 196 pp - hardcover.

EUR 35,00


42603 Protzman, F. Best of National Geographic. 's Werelds mooiste plekken. National Geographic, 2007. Zeer vele foto's, 504 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


33764 Puri, H.S. Neem. The devine tree Azadirachta indica. Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1999. Medicinal and Aromatic Plants - Industral Profiles 5. 19 fig, 182 pp - hardcover.

EUR 80,00


34167 Quammen, D. Het lied van de Dodo. Eilandbiogeografie in een eeuw van extincties. Amsterdam, Atlas, 1998. 735 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


8860 Quarles van Ufford , C.G.C. (vw) Driekwart eeuw plattelandsgroei, 1888-1963. Arnhem, 1962. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij,.

EUR 10,00


31052 Quené-Boterenbrood, A.J. Veranderingen in de flora van 17 overwegend droge natuurgebieden met verschillende ammoniakemissies in Nederland. Leiden, Staatsbosbeheer, Dienst Terreinbeheer, 1988. rapport 1988-11. A4, 243 pp - softcover.

EUR 8,50


2351 Quennerstedt, Nils- Diatoméerna Långans sjövegetation. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1955. Acta phytogeographica Suecica 36, 208p.

EUR 8,00


34123 Raad, A. Bomen in stad en dorp. 's-Gravenhage, VNG, 1982. 36 afb, 83 pp - softcover.

EUR 7,50


6211 Ranitz, S.M.S. de Boom en struik in Groningerland. Groningen / Batavia, Wolters, 1947. ills, 57 pp.

EUR 17,50


40998 Rattay-Frade, R. Die Vegetation auf Strassenbegleitstreifen in verschiedenen Naturräumen Südbadens. Berlin/Stuttgart, Cramer, 1988. Dissertationes Botanicae 114. 26 Abb, 228 S, Kartenanhang.

EUR 20,00


27229 Rauh, W. Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen. Heidelberg, Carl Winter, 1954. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 8. 4. Aufl. 96 farb. und 37 s/w Abb, 182 S. - leinen, Umschlag.

EUR 10,00


35647 Redecker, B. e.a. (ed.) Pasture landscapes and nature conservation. Berlin, Springer, 2002. 167 fig, 435 pp - hardcover.

EUR 75,00


5110 Redeke, H.C. De visschen van Nederland. Leiden, Sijthoff, 1941. 117 afb, 331 pp - linnen.

EUR 12,50


5715 Redeke, H.C. Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Amsterdam, De Boer, 1948. 432 fig, 580 pp - gebonden.

EUR 14,50


37597 Redeke, H.C. Onderzoekingen betreffende het urogenitaalsysteem der Selachiers en Holocephalen. Helder, C. de Boer, 1898. Dissertatie UvA. 85 pp, 2 platen - gevlekt linnen.

EUR 20,00


34404 Redford, K.H.; Padoch, Chr. (ed.) Conservation of neotropical forests working from traditional resource use. New York, Columbia University Press, 1992. 475 pp, cloth, dust jacket.

EUR 14,50


4184 Reinders-Gouwetak, C.A.; Rijsdijk, J.F. Hout van Leguminosae uit Suriname. Wageningen, Veenman, 1968. LEB Fonds, 128 afb, 119p.

EUR 7,00


4581 Reinke, J. Botanisch-Geologische Streifzüge aus den Küsten des Herzogtums Schleswig. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903. 257 Abb, 157p.

EUR 46,00


35037 Reitsma, M. e.a. Nieuwe landschappen. De cultuur van Noord-Holland. Amsterdam, Sun Transity / Proncie Noord-Holland, 2011. ill, 159 pp - softcover.

EUR 8,50


39858 Renes, H.; Stroete, A. te (red.) Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap 1985 - 2010. Utrecht, Matrijs, 2011. Vele ill, 143 pp - softcover.

EUR 15,00


4509 Renes, J. De Geschiedenis van het Zuidlimburgse Cultuurlandschap. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1988. Twee volumes in cassette: 265 pp + 5 kaarten - lelijk bibliotheekexemplaar.

EUR 35,00


11127 Renes, J. Typologieën van bewonings- en perceelsvormen. Een overzicht van bestaand werk in Nederland en buurlanden. Wageningen, Pudoc, 1982. 24 fig, 78 pp.

EUR 8,50


19330 Reuß, H. Der Forsthaushalt aufgelöst in seine praktischen Einzelverrichtungen auf dem Gebiete der Wirtschaft und Verwaltung. Leipzig / Wien, Freytag / Tempsky, 1918. 610 S. - halb leinen.

EUR 90,00


35861 Rheder, A. Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy in North America exclusive of the subtropical and warmer temperate regions. New York, Miacmillan, 1934. 930 pp - cloth.

EUR 20,00


37615 Richthofen, K. von Untersuchungen über Frisische Rechtsgeschichte. Teil III. Abschnitt 1. Das Gau Kinnen oder Kennemerland. Berlin, Hertz, 1886. kaartje, 114 pp - softcore, bibliotheekstickers.

EUR 35,00


2422 Ries, L.W. Pareys Landwirtschaftslexicon. Hamburg/Berlin, Parey, 1956/57. 7e Ausgabe, 2 Bänden: I. A-K, 270 Abb., 414p. II. L-Z, 230 Abb., 379p.

EUR 35,00


28416 Rijnvos, C.J. (red.) De verbeelding van het platteland. De mens, zijn werk en zijn leven op het platteland van de toekomst. Deverter, Kluwer / Heidemij, 1991. ill, 248 pp - softcover.

EUR 12,50


24552 Ritzema Bos, J. e.a. Rapport betreffende het optreden van den nonvlinder in Nederland en de maatregelen, die ter bestrijding van de nonvlinderplaag genomen kunnen worden. 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1909. 32 pp.

EUR 7,50


26254 Robbertsen, R.C. (vw.) Langbroekerweteringgebied. landbouw en landschap anno 2000. St. Promotie Langbroekerweteringgebied e.o., 2000. Vele foto's in kleur, 66 pp - gebonden.

EUR 8,50


44123 Robbink, I. Land in zicht. Een landschapsarchitectonosche verkenning van de plek. Amsterdam, Sun, 2009. Zeer vele ill, 192 pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


19423 Robidé van der Aa, C.P.E. De aankweeking der Acacia on Nederland beproefd, en derzelver uitkomsten ontwikkeld. Haarlem, Loosjes / Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, 1945. 17 pp.

EUR 18,50


16889 Rock, J.F. The indigenous trees of the Hawaiian Islands. Lawai / Rutland, Pacific Tropic Botanical Garden / Tuttle, 1974. 215 plates, 548 pp - cloth, dust jacket, in box, very fine.

EUR 285,00


35575 Rodenwaldt, U. Der Villinger Stadtwald. Villingen/Schwarzwald, Ring-Verlag, 1962. Zwei aaus. karten, 227 S. - softcover.

EUR 10,00


16999 Roderkerk, E.C.M. Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de Kennemerduinen. Delft, Hoogland & Waltman, 1961. Dissertatie WUR, 15 foto's, 223 pp.

EUR 14,50


38864 Roderkerk, E.C.M. De Kennemer duinen. Tussen duindoorns en kruipwilgen. Meppel, Roelofs van Goor, z.j. Foto's en ill, 181 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


26391 Roodnat, J. Land in verandering. Rotterdam, Duo/Duo / Tauw, 2004. Doto's van Martijn Peters en Francis Weijmer. Serie Plekken in Nederland 3, z.p. - gekartonneerd.

EUR 10,00


2254 Roon, A.C. de Contributions towards a monograph of the Marcgraviaceae. Utrecht, 1975. Dissertation RUU, 187p.

EUR 10,00


35258 Roos, R.; Woudenberg, S. (red.) Opgewarmd Nederland. Klimaatverandering, natuur, water en landbouw, effecten, aanpak. Stichting NatuurMedia, 2004. ill,Vele ill, 224 pp - hardcover, met CD-Rom.

EUR 8,50


33763 Roos, R. Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland. Schuyt & Co, 1995. Vele ill, 199 pp - softcover.

EUR 10,00


26517 Roscam Abbing, M. De nationale parken van Nederland. Natuur om te koesteren. Utrecht, Kosmos, 2008. Vele ill. in kleur, 192 pp - linnen, stofomslag, als nieuw.

EUR 20,00


25723 Roßmäßler, E. A Der Wald. Den Freunden und Pflegern des Waldes geschildert. Leipzig und Heidelberg, C.F. Winter, 1871. 17 Kupferstichen, 84 Holzschnitten und 2 doppelblattgrossen Revierkarten in lith. Farbendruck, 671 S. - neugebunden, Bibliotekmark.

EUR 90,00


25685 Roukes, N. Masters of wood sculpture. New York / London, Watson-Guptil / Pitman House, 1980. Very many ill, 192 pp - hardcover.

EUR 17,50


33379 Rowaan, P.A. Natuurharsen (in het bijzonder copal en damar uit Nederlandsch-Indië) tegenover kunstharsen. KIT, 1943. Berichten Koloniaal Instituut 190. (Overdruk uit Verfkroniek 1943). 3 foto's, 23 pp - softcover.

EUR 8,50


29398 Royalton-Kisch, M. Het licht van de natuur. Het landschap in tekening en aquarel door Van Dyck en tijdgenoten. La Renaissance du Livre / Antwerpen Open / British Museum Press, 1999. 80 ill., 60 platen, 192 pp - linnen, oblong.

EUR 17,50


43724 Royalton-Kisch, M. Het licht van de natuur. Het landschap in tekening en aquarel door Van Dyck en tijdgenoten. Antwerpen Open / Blondé Artprinting International, 1999. 80 ill., 60 platen (60 in kleu), 192 pp - softcover, oblong.

EUR 12,50


2111 Rübel, E. Pflanzengesellschaften der Erde. Bern-Berlin, Huber, 1930. Mit 242 Figuren und einer zehnfarbigen Erdkarte über die klimatischen Formationsklassen, neu bearbeitet von Prof. Dr. H.Brockman-Jerosch, 464p.

EUR 34,03


14585 Rus, P. Gids voor Bergen en Bergen aan Zee. VVV Bergen, 1909. Ill. van van J.G. Veldheer. 57 pp + losse 'spinnewebkaart der wandelwegen' (kaart vertoont scheuren op de vouwen), verstevigde rug, nieuwe schutbladen.

EUR 35,00


40715 Russell, V. Monets landschappen. Atrium, 2001. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


7972 Rutten, F. Hout. Soorten, groei en toepassing. Amsterdam, Van Kampen, [zj]. ill, 288 pp - linnen.

EUR 35,00


2175 Ruttner, F. Grundriss der Limnologie (Hydrobiologie des Süsswassers). Berlin, De Gruyter, 1952. 51 Abb., 232p.

EUR 13,00


5311 Ruys, M.; Zandvoort, R. Van vensterbank tot landschap. Bussum, Moussault, 1981. 224 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 10,00


2990 Saeijs, H.L.F. Changing estuaries. Leiden, 1982. Dissertation RUL, 412p.

EUR 8,00


23463 Salfeld, A.; Lorié, J. De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen. Arnhem, Gouda Quint, 1890. 176 pp - opnieuw begronden bibliotheekexemplaar.

EUR 35,00


40004 Sanders, D. (inl.) Boom en struik in het Overijsselsche landschap. Deventer, Kluwer / Genootschap Oversticht, [va 1937]. vele foto's, 93 pp - softcover.

EUR 7,50


35126 Sargent, Ch.S. Plantae Wilsonianae. An Enumeration of the Woody Plants Collected in Western China for the Arnold Arboretum of Harvard University During the Years 190 7, 1908, and 1910. Portland, Dioscorides, 1988. Reprint of 1913. Three volumes. 611, 661, and 666 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


27154 Scamoni, A. Waldgesellschaften und Waldstandorte. Dargestellt am Gebiet des Diluviums von Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Berlin, Akademie-Verlag, 1960. `20 karten, 35 Abb, 326 S. - leinen.

EUR 24,50


10118 Schaafsma, R. Wandelingen in het voetspoor van Hemmo Bos rond Wageningen. Utrecht, Matrijs, 2004. vele ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


1274 Schaars, A.H.G. De bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw. Zutphem, Walburg, 1974. 141p.

EUR 8,50


39031 Schaminée, J.; Janssen, J.; Weeda, E. Gewapende vrede. Beschouwingen over plant-dierrelaties. Zeist, KNNV, 2011. ill, 190 pp - softcover.

EUR 15,00


35242 Schaminée, J.H.J. e.a. Grenzeloze natuur. De internationale betekenis van Nederland voor soorten, ecosystemen en landschappen. Utrecht, KNNV, 2010. kaartjes en ill. in kleur, 144 pp - softcover.

EUR 24,50


35518 Schat, H. On the ecology of some Dutch slack plants. Alblasserdam, 1982. Dissertatie VUA, 128 pp - softcover.

EUR 8,50


28130 Schauer, Th.; Caspari, C. Elseviers alpengids. Amsterdam, Elsevier, 1978. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, duieren en mineralen. 2e druk, 252 pp.

EUR 8,50


37132 Schauer, Th.; Caspari, C. Elseviers alpengids. Amsterdam, Eklsevier, 1976. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, duieren en mineralen. 252 pp.

EUR 8,50


31398 Schelling, J. Stuifzandgronden. Inland-dune and soils. Wageningen, Stiboka, 1955. Verslagen Bosbouwproefstation TNO 2. 35 afb, 57 pp, en vijf bodemkaarten van de boswachterijen Kootwijk en Nunspeet en landgoed De Leuvenhorst.

EUR 12,50


25865 Schendelen, M. van Natuur en ruimtelijke ordening in Nederland. Een symbiotische relatie. Rotterdam, NAi, 1997. ill, 382 pp - softcover.

EUR 22,50


3522 Schiemer, F.; Boland, K.T. (ed) Perspectives in tropival limnology. Amsterdam, SPB Academic Publishing, 1996347p. 347p.

EUR 70,00


40169 Schilp, H. The Chaetognatha of the Snellius Expedition. Leiden, Brill, 1941. Dissertatie RUL. 29 fig, 99 pp - softcover.

EUR 14,50


34632 Schmelzer, G.H.; Gurib-Fakim, A. Prota 11 (1). Medicinal plants 1. Wageningen, Prota, 2008. Plant Resources of Tropical Africa 11 (1). ills, maps, 790 pp - paperback.

EUR 37,50


34636 Schmelzer, G.H.; Gurib-Fakim, A. (ed.) Prota 11 (1). Plantes médicinales 1. Wageningen, Prota, 2008. Ressources végétales de l'Afrique of tropicale 11 (1). ill, 868 pp - softcover.

EUR 35,00


19774 Schmid, A. Beiträge Bolivianischer Nutzhölzer. Winterthur, Ziegler, 1915. Von der Eidgenossischen Technischen Hochschule in Zürich.Dissertation, 1 Karte, 32 tafeln, 176 S. - Bibliootekexemplar.

EUR 40,00


39521 Schmid, I. Buxus. Praktische gids voor opkweek en vormsnoei. Utrecht, Kosmos, 1996. 4e druk.Vele ill, 112 pp - softcover.

EUR 7,00


39522 Schmid, I. Vormsnoei. Alle toepassingen in de hedendaagse tuin. Utrecht, Kosmos, 1995. Vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 7,50


7204 Schmitt, W.L. Crustaceans. Newton Abbot, David & Charles, 1973. 204p.

EUR 17,50


33348 Schoenherr, A.A. e.a. Natural history of the islands of California. Berkely, University of California Press, 1999. California Natural History Guides 61.206 fig, 491 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


26526 Schoevers, T.A.C. Bestrijdingsschema voor fruitgewassen. Wageningen, Veenman, 1947. Verslagen en Mededeelingen van den PD 73. 13e druk, 12 pp + uitslaand schema.

EUR 7,00


23443 Scholz, Chr. Fieldwork. A geologist's memoir of the Kalahari. Princeton University Press, 1997. 1 map, 190 pp - cloth, dust jacket.

EUR 9,00


4659 Schoof-Van Pelt, M.M. Littorelletea. A study of the vegetation of some amphiphytic communities of western Europe. Nijmegen, Studentenpers, 1973. Dissertation KUN. Some ill, 266 pp and 20 tables.

EUR 10,00


33873 Schoonmaker, P.K. e.a. The rain forests of home. Profile of a North American bioregion. Washington, Island Press, 1997. Some ill, 431 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


40726 Schouten, M.G.C. (ed.) Conservation and Restoration of raised Bogs. Geological, hydrological and ecological studies. Dept. of the Environment and Local Government / Staatsbosbeheer, 2002. many figs,220 pp - hardcover.

EUR 25,00


34234 Schretzenmayr, M. Bestimmungsschlüssel für die wichtigsten Laubhölzer im Winterzustand. Jena, Fischer, 1952. 2. Aufl. 28 Abb, 9 auss. Tab. - softcover.

EUR 7,00


16962 Schroevers, P.J. (red.) Landschapstaal. Een stelsel van basisbegrippen voor de landschapsecologie. Wageningen, Pudoc, 1982. Reeks Landschapsstudies 3, 19 fig, 109 pp.

EUR 9,00


30876 Schuiten, L. Habitarbre. Mardaga, 2006. ill. (quelques col.), s.p. - oblong, half cloth.

EUR 12,50


7515 Schulz, J.P. Ecological studies on rain forest in northern Suriname. Amsterdam, Van Eedenfonds, 1960. The vegetation of Suriname, vol II, 267 pp.

EUR 18,50


4453 Schuring, H.; Beemt, F. van den; Ruiten, T. van Veranderend Landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten. Den Haag, Min. van LNV, 1992. 200 pp.

EUR 10,00


11815 Schuur, K. Het herinnerde landschap. Wormerveer, Meijer, 1965. ill. naar Han Mes, 35 pp.

EUR 10,00


12792 Schuyf, J. Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap. Wageningen, Pudoc, 1986. Reeks Landschapsstudies 6, ill, 119 pp.

EUR 7,50


27911 Schwappach, A. Wachsthum und Ertrag normaler Kieferbestände in der norddeutschen Tiefebene. Berlin, Springer, 1889. 3 Tafeln, 72 S. - Bibiotekexemplar.

EUR 17,50


10487 Schwappag, A. Illustriertes Forsts-Wörterbuch. Neudamm, Neumann, 1924. 2. Aufl, 267 Textabb, 330 S.

EUR 35,00


41033 Scott, D.A.; Rose, P.M. Atlas of anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wageningen, 1996. Wetlands International Publications 41. many maps, 336 pp - softcover.

EUR 27,50


25280 Scubazoo Het levende rif. De wereld onderwater. National Geographic, 2008. Zeer vele ill, 359 pp - gebonden, stofomslag, met DVD.

EUR 70,00


44716 Seba, A. Cabinet of natural curiosities. Das Natualien-kabinett, Le Cabinet des curiosites naturelles Locupletissime rerum naturalium thesauri. The complete plates in colour 1734 - 1765. Köln, Taschen, 2005. Very many plates, 449 col. plates, 543 pp - cloth, dust jacket, in slipcase.

EUR 90,00


34189 Selected plants and planting for a garden city. Forty popular climbers. Singapore, Ministry of law and National Development. ill, 95 pp - softcover.

EUR 10,00


11088 Siderius, K. (red.) Pastorale visies. Een discussie over natuur en landschap in Noord-Nederland. Groningen, 1994. Noorderbreedte themanummer, ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


33611 Sieg, H. Baum und Strauch dir ewig heilverbündet. Stuttgart, Rowohlt, 1939. Ill, 322 S. - dek. Leinen, Stempel.

EUR 17,50


15820 Sijmons, D. (sam.) = landschap. Architectura + Natura, 1998. Ill, kaarten, 231 pp.

EUR 30,00


3953 Silva Tarouca, E. Unsere Freiland-Nadelhölzer. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten in Mitteleuropa im freien Kulturfähigen Nadelhölzer mit Einschlusz von Ginkgo und Ephedra. Wien / Leipzig, Tempsky / Freytag, 1913. 307 Abb im Text, 6 schwarzen Tafeln, 14 farb. Abb auf 12 Tafeln, 301 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 35,00


23610 Silva Tarouca, E.; Schneider, C. Unsere Freiland-Laubgehölze. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten in Mitteleuropa im freien Kulturfähigen Laubgelhölze. Wien / Leipzig, Hölder-Pichler-Tempsky / Freytag, 1913. 495 Abb. im Text und 24 farb. Abb. auf 16 Tafeln, 419 S.

EUR 60,00


33651 Simpson, B.B. Mesquite. Its biology in two desert ecosystems. Stroudburg, Dowden, Hutchinson & Ross, 1977. US/IBP Synthesis Series 4. ill, 240 pp - hardcover.

EUR 35,00


3181 Simroth, H. Die Entstehung der Landtiere. Ein biologische Versuch. Leipzig, Engelmann, 1891. 254 fig, 492p.

EUR 30,00


23750 Siraa, H.T. e.a. Met het oog op de omgeving. Een geschiedenis van de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1965-1995). Den Haag, SDU, 1995. ill, 452 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


32206 Slager, H.; Smit, G.F.J. De waarden langs de Friese IJsselmeerkust. Samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie. Utrecht, KNNV, 1989. Wetenschappelijke mededelingen 294. ill, 43 pp - softcover.

EUR 7,00


17856 Slangen, L.H.G. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos. Wageningen, 1987. Disseratie WUR, 336 pp.

EUR 8,50


3611 Slijper, E.J. Walvissen. Amsterdam, Centen, 1958. 178 tekeningen, 50 foto's, 524 pp.

EUR 40,00


40345 Sloet van Oldruitenborgh, C.J.M. Duinstruwelen in het deltagebied. Wageningen, Veenman, 1976. Dissertatie WUR. 112 pp - softcover.

EUR 12,50


28118 Smidt, J.T. de Elseviers veldgids. Ecologische beschrijvingen van onze landschappen. Amsterdam, Elsevier, 1984. 224 pp + 217 ill. in kleur - gebonden.

EUR 12,50


11513 Smith, G. (ed.) Sierra East. Edge of the great Basin. Berkeley, University of California Press, 2000. California Natural History Guides 60. ill, 15 col. plates, 488 pp - hardcover, dust Jaquet.

EUR 22,50


34304 Smits, W.T.M. Dipterocarpaceae: Mycorrhizae and regeneration. Wageningen, Tropenbos Foundation, 1994. Tropenbos Series 9. 8 plates, 73 fig, 243 pp - softcover.

EUR 10,00


44581 Sneep, J.W. (vz.) Handleiding voor de bescherming van bedreigde muurplanten. 's-Gravenhage, LNV, 1988. ill, 91 pp - softcover.

EUR 7,50


16869 Snepvangers, F.W. Het Bosch- en het Dienstreglement van 1913 met toelichtingen en aanhangsel. Semarang, Van Dorp, 1913. Betreft Java en Madoera. 144 + IX pp.

EUR 27,50


11302 Snijders, A.J.C. Uit de dierenwereld van het water. Schetsen in woord en beeld van het leven der lagere diersoorten. Almelo, Hilarius, 1916. 2e goedkoope druk, 15 ill, 20 gekleurde platen, 202 pp.

EUR 15,00


1340 Snijders, R.; Dansen, K. Het Geldersch Landschap. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur. HGL, 1989. 183 pp.

EUR 5,00


41013 Snoo, G.R. de e.a. Akkerranden in Nederland. CML e.a., 1995. Lezingen en posterpresentaties. Ill, 194 pp - softcover.

EUR 7,00


42521 Soepadmo, E.; Wong, K.M.; Saw, L.G. Tree flora of Sabah and Sarawak. Saba Forestry Department, Malaysia e.a., 1995/1996. Two volumes. ill, maps, 513 and 443 pp. - hardcover, with loose 'Guide to preparing and editing manuscripts' (31 pp) - librarymarks.

EUR 150,00


1989 Solger, F.; Graebner, P.; Thieneman, J. ea Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen. Pflanzen- und Tierleven auf den Dünen. Dünenbau. Stuttgart, Enke, 1910. 3 Tafeln, 141 abb, 404 pp.

EUR 34,50


17262 Solomon, B.S. Green architecture and the agrarian garden. New York, Rizzoli, 1988. many col. ill, 137 pp.

EUR 30,00


34297 Southgate, D. Tropical Forest Conservation. An economic Assessment of the alternatives in Latin America. Oxford University Press, 1998. 175 pp - hardbound.

EUR 14,50


2213 Spaak, P. Genetical ecology of a coexisting Daphnia hybrid species complex. Utrecht, 1994. Dissertation RUU, 125p.

EUR 8,00


2380 Spoek, G.L. Ademhaling en zuurstofvoorziening van de zeekreeft Homarus Gammarus (L.) in verband met de eigenschappen van Haemocyanine. Leiden, 1974. Proefschrift RUL, 131p.

EUR 7,00


33431 Spoon, W. Overzicht van proeven in Nederlandsch Oost-Indië genomen met de cultuur van den Japanschen Kamferboom. Amsterdam, De Bussy / Koloniaal Instituut, 1929. 11 fig, 87 pp - softcover.

EUR 8,50


36446 Spoon, W. Iets over de conserveering van Balsa-hout. Amsterdam, De Bussy, 1941. Berichten Koloniaal Instituut 174. 5 fig, 11 pp - softcover.

EUR 6,00


5859 Sprangers, A.A.C. de economische beteekenis van het bosch voor Nederland. Utrecht, Hoonte, 1933. Dissertatie WUR, 303p.

EUR 30,00


24488 Square, D.S. The veneering book. Taunton Press, 1995. A fine woodworking book. many ill, 163 pp - softcover.

EUR 14,50


37046 Stanturf, J.A.; Madsen, P. Restoration of boreal and temperate forests. Boca Raton, CRC Press, 2005. ill, 569 pp - hardcover.

EUR 95,00


3595 Staring, A. e.a. Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913. Den Haag, Mouton, 1913. ill, 232 pp - gebonden.

EUR 20,00


18067 Staring, W.C.H. De wording van kienhout. Het ontstaan en de vindplaatsen van kienhout. Wildervank, Dekker & Huisman, 1983. Herdruk naar 1856. 5 platen, 115 pp.

EUR 8,50


8671 Steijn, J.A. van Duinbebossching. Wageningen, Veenman, 1933. Disseratie WUR, 318 pp.

EUR 22,50


1386 Steur; Westhof; ea Acht zwerfstenen uit het Geldersch landschap. 50 jaar Het Geldersch Landschap. HGL, 1979. 220p.

EUR 10,00


34355 Stevenson, G.B. Palms of South Florida. Gainesville, University Press of Florida, 1996. many ill, 251 pp - paperback.

EUR 10,00


1132 Stichting Het Geldersch Landschap. Handboek 1985. HGL, 1985.

EUR 5,00


8345 Stichting Het Limburgs Landschap. Maastricht, Drukkerij Goffin, 1950. brochure, 32 pp.

EUR 7,50


41005 Stoeckart, R. Stilte gonst van leven. Ruimte, ritme en vergankelijkheid op een Gelders landgoed. Vorden, 2005. landgoed de Kieftskamp. Fotoboek, met CD van Jos Korenromp - hardcover, oblong.

EUR 15,00


15818 Stortelder, A. e.a. Binnendoor & Buitenom. Stichting Kerkepaden Zieuwent, 1998. Vele ill. in kleur, 160 pp - hardcover.

EUR 15,00


26385 Stortelder, A.H.F. e.a. Beheer van bosranden. Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt. Utrecht, KNNV, 1999. ill, 88 pp - gebonden.

EUR 14,50


33866 Stortelder, A.H.F.; Schaminée, J.H.J.; Hommel, P.W.F.M. De vegetatie van Nederland. Deel 5. Ruigten - struwelen - bossen. Uppsala / Leiden, Opulus Press, 1999. Ill, 376 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


39308 Stortelder, A.H.F.; Hommel, P.W.F.M. (red.) De bossen van de Utrechtse heuvelrug. Classificatie van bos-ecosystemen op basis van groeiplaats, boomsoort en ondergroei. Wageningen, De Dorschkamp, 1990. ill, 144 pp - softcover.

EUR 12,50


19437 Stötzer, H. Waldwegebaukunde. Ein Handbuch für Praktiker und Leitfaden für den Unterricht. Frankfurt am Main, Sauerländer, 1895. 94 Fig, 200 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 17,50


1392 Stoutjesdijk, Ph. Heaths and Inland dunes of the Veluwe. Amsterdam, North-Holland, 1959. Dissertation RUU, 96p.

EUR 13,00


4051 Stoutjesdijk, Ph. Heaths and Inland dunes of the Veluwe. A study on some of the relations existing between vegetation, soil and microclimate. Amsterdam, North-Holland, 1959. Wentia II, 96p.

EUR 12,50


4311 Straaten, J. van der; Meijenfeldt, P.C. von Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit. Tilburg, Brabantse Milieufederatie, [zj]. 150p.

EUR 8,00


24268 Streets, R.J. Exotic forest trees in the British Commonwealth. Ocford, Clarendon Press, 1962. Some ill, 765 pp - cloth.

EUR 27,50


34622 Strelis, I.; Kennedy, R.W. Identification of North American commercial pulpwoord and pulp fibres. University of Toronto Press, 1967. 95 fig, 117 pp - softcover.

EUR 17,50


44188 Strolenberg, F. e.a. (red.) Peilwaarden. Omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven. Utrecht, Matrijs, 2010. vele ill, 112 pp - softcover.

EUR 10,00


43336 Strube, J.M. e.a. Kurze Anleitung zur Forstwissenschaft zum Gebrauch für angehende Förster, Lehrlinge, auch andere Forstwissenschaftsliebhaber; Bemerkungen über die Sächsischer Fortwissenschaft und Forstkultur nebsrt Qualitäten einiger Waldbesitzer, so wie deren Forstbedienten; Der besorgte Forstwirth oder Anleitung zu einer regelmäßigen Bewirthschaftung der Privatwaldungen, deren Betrieb und Cultur betreffend. Roburg u.a., 1791/1797/1802. 196, 93 ubnd 180 S. - gebunden.

EUR 125,00


13917 Stulemeijer, P.H. Honderd seizoenen van Land tot Stad. Breda, De Geus. Metamorfose van de Haagse Beemden, 123 pp + talrijke foto's.

EUR 30,00


31942 Stungo, N. The new wood architecture. Corte Madera, Gingko Press, 1998. many ill, 240 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


24073 Suchantke, A. Der Kontinent der Kolibris. landschaften und Lebensformen in den Tropen Südamerikas. Stuttgart, Freies Geistesleben, 1982. 16 kol. Tafeln, 266 Abb., 444 S. - leinen, Umschlag.

EUR 35,00


25696 Surinam timber. With brief desriptions of the main timberspecies of Surinam. Paramaribo, Surinam Forest Service, 1955. 2nd ed. 93 pp - softcover.

EUR 17,50


25476 Surre, Ch.; Ziller, R. Le palmier à huile. Paris, Maisonneuve & larose, 1963. Techniques agricoles et productions tropicales Series II. 36 fig, 65 photos, 243 pp - toile, chemise.

EUR 35,00


27776 Sutton, S.L.; Whitmore, T.C.; Chadwick, A.C. (ed.) Tropical rain forest: ecology and management. Oxford, Blackwell, 1983. Special Publication Series of the British Ecological Society 2. Somme fig, 498 pp - cloth, dust jacket.

EUR 50,00


39352 Svobodivá Dichter en landschap. De natuur en het landschap in de literatuur in het bijzonder in de Nederlandse poëzie na 1945. Wageningen, Dorschkamp, 1985. Raport 400. ill,. 168 pp - softcover.

EUR 12,50


34842 Swain, B. Trees. Questions & answers. London, Cassell, 1989. 17 fig, col. plates, 218 pp - cloth, dust jacket.

EUR 7,50


34283 Swaine, M.D. (ed.) The ecology of tropical forest tree seedlings. New York, Unesco / The Parthenon Publishing Group, 1996. Man and The Biosphere Series 17. 340 pp - hardcover.

EUR 30,00


38787 Swichem, C.A. van Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het landschap. Delft, Van Embden enz., 1969. kaartjes, 49 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


11414 Sykora, K.V.; Liebrand, C.I.J.M. Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties. Wageningen, Landbouwunversiteit, 1987. 194 pp.

EUR 9,00


39671 Synge, H.; Townsend, H. Survival or extinction. The Practical Role of Botanic Gardens in the Conservation of Rare and Threatened Plants. Kew, Royal Botanic gardens, 1979. Proceedings. 250 pp - paperback.

EUR 14,50


12113 Tangelder, I.R.M.; Krikken, J. Termitophilous srarabs of the tribe Corythoderini: a taxonomic review (Voleoptera: Aphodiidae). Leiden, Brill, 1982. Zoölogische verhandelingen 194, 201 fig, 114 fig.

EUR 7,50


29244 Tarouca, E. Graf Silva; Schneider, C. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten in Mitteleuropa im freien kulturfahigen ausdauernden krautigen Gewächse. Wien / Leipzig, Hölder - Pichler - Tempsky / Freytag, 1934. Kulturhandbücher für Gartenfreunde I. 5. Aufl. 449 Abb, 483 S. - schlechter Band, einige Wasserschade.

EUR 17,50


9292 Tatenhove, J. van Milieubeleid onder dak? Beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei. Wageningen, Agricultural University, 1993. 303 pp.

EUR 10,00


33254 Tauch, M. Rheinische Landschaften. Gemälde und Aquarelle aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Neuss, Gesellschaft für Buchdruckerei. 127 Abb, 203 S. - Leinen, oblong.

EUR 12,50


14207 Terwan, P. e.a. Values of Agrarian Landscapes across Europe and North Amercia. Doetinchem, Reeds Business Information, 2004. many col. ill, 144 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


4578 Teunissen, P.A.; Wildschut, J.T. Vegetation and flora of the savannas in the Brinckheuvel Nature Reserve, Northern Suriname. Amsterdam/London, North-Holland, 1970. 2 maps, 15 photos, 60p.

EUR 9,00


23637 The date palm. From traditional resource to green wealth. Abu Dhabi, The emirates center for strategic studies and research, 2003. ill,,433 pp - cloth, dust jacket.

EUR 30,00


28375 Thijsse, Jac. P. De Vecht. Zaandam, Bakkerij 'De Ruijter' der Firma Verkade, 1915. Album, derde druk, 144 plaatjes van L.W.R. Wenckenbach, Edzart Koning en Jan Voerman, 90 pp - gebonden, keurig.

EUR 60,00


35164 Thijsse, Jac. P. Lente. Album. 5e druk. Zaandam, Bakkerij 'De Ruijter' der Firma Verkade, 1912. 144 plaatjes van L.W.R. Wenckenbach, Jan van Oort en Jan Voerman, 54 pp - gebonden, keurig.

EUR 15,00


34939 Thomas, F.S. Ornamental shrubs, climbers and bamboos, excluding roses and rhododendrons. London, John Muuray, 1992. 119 col. phot, 32 b/w plates, 583 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


2336 Thomasson, K. Araucanian Lakes. Plankton studies in North Patagonia with notes on terrestrial vegetation. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1963. Acta phytogeographica Suecica 47, 139p.

EUR 14,00


34806 Thomson, B.G.; Kune, P.D. Arid zone Eucalypts of Northern Territory. Alice Springs, 1990. Northern Territory Botanical Bulletin 9. Ill, 28 col. plates, 79 pp - softcover.

EUR 12,50


44670 Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. Zwolle, Tjeenk Willink, 1893 - 1898. Vijfde t/m tiende jaargang, versleten ruggetjes.

EUR 25,00


36124 Tijms, W. Groninger graanprijzen. de prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990. Groningen / Wageningen, NAHI, 2000. Historia Agriculturae 31. Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, 102 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 9,00


32790 Timber construction. A manual for architects and engineers. Ottawa, Vanadian Institute of Timber Construction, 1959. First edition. Many fig, 368 pp.

EUR 10,00


35142 Tobey, G.B. A history of landscape architecture. The relationship of people to environment. New York, Elsevier, 1973. 158 fig, 305 pp - cloth.

EUR 20,00


6733 Tolman, R.; Schaick, J.I. van; J.P. Strijbos (red) In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Zevende jaargang. Rotterdam, Brusse, 1943. ill, 252 pp - gebonden.

EUR 10,00


44663 Tolman, R. De Wandelaar. Geïllusteerd maandblad. Eerste vijf jaargangen. Laren, Schoonderbeek, 1929-1933. Natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. Gebonden in linnen.

EUR 50,00


16284 Tongeren, B. van Groenendaal 1978. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 1978. Vele ill, 50 pp.

EUR 22,50


38827 Toorn, W. van e.a. Rustig, ruig en rationeel. Filosofische debatten over de verhouding cultuur-natuur. Kasteel Groeneveld Baarn, 2000. ill, 96 pp - softcover.

EUR 7,50


31114 Toxopeus, A.G. ISM, an interactive spatial and temporal modelling system as a tool in ecosystem management. Amsterdam, 1996. Dissertation UvA. With two case studies: Cibodas Biosphere Reserve, Indonesia, and Ambroseli Bioshere Reserve, Kenya. ill, 250 pp - softcover.

EUR 17,50


27928 Trebeljahr, W. Die Rentabilität der Forstwirtschaft. Berlin, Julius Springer, 1897. 75 S. - Bibliothekmarken.

EUR 12,50


4490 Trouw, J. De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-Planologisch. Amsterdam, De Lange, 1948. Heemschut Bibliotheek 4, ill, 220p.

EUR 18,50


19439 Tubeuf, C. von Die Nadelhölzer mit besonderer Berücksichtigung der in Mitteleuropa winterharten Arten. Stuttgart, Eugen Ulmer, 1897. 100 Irginalbildern, 164 S. - Bibliotheknummer.

EUR 25,00


39440 Tuinen, K. van Nederlandsche planten. Beschrijving onzer akkerbouw-, tuinbouw-, boschbouw-gewassen en onkruiden benevens een kort overzicht der voor de planten schadelijke en nuttige dieren. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1874. 171 pp - opnieuw gebonden.

EUR 30,00


29206 Tuinstra, U. Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noordbrabant. Groningen, 1951. Dissertatie UvA. 35 fig, 138 pp.

EUR 15,00


40675 Turnhout, T. van (sam.) Willink natuurlijk. Carel Willink's kijk op de natuur. Slot Zeist, 1988. vele platen, 80 pp - softcover.

EUR 8,50


11357 Tutein Nolthenius, G.E.H. Handleiding voor het aanleggen en behandelen van grove-dennenbosschen. Arnhem, Gouda Quint / Nederlandsche Heidemaatschappij, 1891. 43 fig, 200 pp - half los in band.

EUR 35,00


11538 Tyler, M.J. Australian frogs. A natural history. Thaca / London, Cornell University Press, 1998. 50 plates, 192 pp.

EUR 15,00


20529 Uhl, N.W.; Dransfield, J. Genera Palmarum. A classification of palms based on the work of Harold E. Moore, Jr. Lawrence, Kansas, Allen Press, 1987. 50 maps, 81 plates, 200 ill. by Marian Ruff Sheehan, 610 pp - cloth, dust jacket.

EUR 100,00


2447 Umbgrove, J.H.F. Madreporaria from the Bay of Batavia. Leiden, Brill, 1939. Reprinted from Zoölogische Mededeelingen XXII. 4 fig, 18 plates, 64 pp.

EUR 14,00


2971 Ussing, H.H. The biology of some important plankton animals in the Fjords of Weast Greenland. København, Reitzels, 1938. 108p.

EUR 8,00


34393 Valckenier Suringar, J. Systematisch overzicht der voornaamste plantenfamilies en -geslachten met winterharde houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1923. 3e druk.55 pp - softcover.

EUR 8,00


37647 Valckenier Suringar, J. Systematisch overzicht der voornaamste plantenfamilies en -geslachten met winterharde houtgewassen. Wageningen, Veenman, 1931. 4e druk.55 pp - softcover.

EUR 8,50


2335 Välikangas, L. Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors I. Ueber das Plankton insbesondere das Netz-Zooplankton des Sommerhalbjahres. Helsinki, Helsingforsiae, 1926. Acta Zoologica Fennica 1, Mit 6 Tafeln, 298p.

EUR 14,00

Librarystamps


41032 Vanhecke, L. e.a. Paysages de Flandre jadis et aujourd'hui, de la pauvreté dans la verdure à la surabondance dans la grisaille. Bruxelles, Jardin Botanique National de Belgique, 1981. 60 double planches, 140 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


9982 Vanreusel, J. (red.) Antwerpen ontwerpen. Artprinting International, 1990. vele ill, 203 pp.

EUR 25,00


2965 Vaupel Klein, J.C. von Towards a monograph of Euchirella. Leiden, Brill, 1984. Printed in 400 copies, Dissertation RUL, 510p.

EUR 23,00


24556 Veen, B. Dictaat Algemeene houtteelt en boschbescherming. Wageningen, Kniphorst, 1945/1946. Bewerkt naar de colleges van prof. ir. J.H. Hager Gerlings. Twee delen, 36 fig, 444 pp.

EUR 45,00


2283 Veen, B. Herkomstonderzoek van de Douglas in Nederland. 's Gravenhage, Exelsior, 1951. Dissertatie LUW, 130p.

EUR 8,00


4147 Veer, A.A. de; Buitenhuis, A.; Loo, H. van het Vergelijking van Nederlandse methoden van landschapsbeeldkartering en hun toepassingsmogelijkheden. Wageningen, Stiboka/Pudoc, 1977. 65p + bijlagen.

EUR 8,00


26504 Veer, K. van der De grote cultures van Indonesië. A. Boomgewassen. Groningen, Wolters, 1946. Insulinde II. 32 fig, 131 pp.

EUR 8,50


34337 Veld, R.J. in 't; Veen, J.H. van der (red.) IJsberenplaag op de Veluwe. Essays over de toekomst. Den Haag, Cos, 2006. 260 pp - softcover.

EUR 7,50


25666 Veldhuizen, K. van Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey. Nieuwerbrug a/d Rijn, 2002. ill, 71 pp - softcover.

EUR 8,00


35649 Veling, K. e.a. (red.) Jaarboek Natuur 1997. De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Utrecht, KNNV, 1997. Vereniging Onderzoek Flora en fauna. Vele ill, 272 pp - hardcover.

EUR 9,00


43342 Ven, J, van der Roze is een kleur. Zoektochten naar een eend in Myanmar. Utrecht, IJzer, 2007. 267 pp - paperback.

EUR 10,00


25609 Vera, F.; Buissink, F. Wildernis in Europa. Het verhaal van bossen en beesten. Baarn, Tirion, 2001. Vele foto's van Jaap Wewidema, 199 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 22,50


27103 Vera, F. De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling. Grasduinen - Oberon, 1998. vele platen, 168 pp - hardcover.

EUR 10,00


4364 Verkade, M.A.; e.a. Honderd jaren Dekker's hout 1855-1955. Zaandam, 1955. Gedenkboek, ill, 121 pp - hardcover.

EUR 17,50


41184 Versluis, K. e.a. Zoeken naar de derde weg. Beschouwingen over de positie van natuur en landschap in Nederland. Wageningen, Alterra / Bureau Bint, 2011. N.a.v. congres De Groene golflengte. vele interviews, 85 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


17113 Vervloet, J.A.J.; Steegh, A.W.A.Th. Bibliografie van de historische geografie. Wageningen, Pudoc, 1989. Reeks Landschapsstudies 12, 143 pp.

EUR 14,50


20469 Vervloet, J.A.J. Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen. Wageningen, Pudoc, 1984. Reeks Landschapsstudies 4, 136 pp - softcover.

EUR 12,50


3588 Vervoort, W. Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida). Curaçao, Caribbean Marine Biological Institute, 1969. Collected Papers 74, Reprinted from Studies Fauna Curaçao 28, 125p.

EUR 12,00


2331 Vervoort, W. Plankton Copepods from the atlantic sector on the antarctic. Amsterdam, North-Holland, 1951. KNAW, 2e sectiem XLVII, 4. 156p.

EUR 13,00

Librarystamp


38266 Vetterli, P Wald und Wild. Zürich und Leipzig, Orell Füßli Verlag, 1928. Zweite Auflage. 15 eingeklebte farb. Zeichn, 126 S. und 384 Fotos - dek. Leinen.

EUR 24,50


2230 Vink, W. The winteraceae of the old world. I. Pseudowintera and Drimys - morphology and taxonomy. Leiden, Groen, 1970. Dissertation RUL, Blumea XVIII, p225-354.

EUR 8,00


38126 Visser, G. De bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat. Assen, Van Gorcum, 1994. ill, 144 pp - hardcover.

EUR 12,50


28133 Visser, R. de Een halve eeuw landschapsbouw. Het landschap van de landinrichting. Wageningen, Blauwdruk, 1997. Kaarten, ill, 144 pp - softcover, archiefstempel.

EUR 14,50


38631 Visser, S. (sam.) Het Friese landschap. Gezien door 20 hedebndaagse kunstenaars. Harlingen, Galerie De Vis, 1986. Vele platen, 88 pp - softcover.

EUR 8,50


39357 Vissers, J (red.) Verweving van nutsfuncties en natuurfuncties. Wageningen, IKC-Natuurbeheer4, 1995. ill, 126 pp - softcover.

EUR 9,00


16788 Vleesenbrink, H.H. (verantw.) Heidemij Tijdschrift 100 jaar. 1988. 99e jaargang, nr 4, 194 pp.

EUR 10,00


35116 Vliet, G.J.C.M. Wood anatomy of the myrtales and of the rhizophoraceae. Leiden, 1982. Dissertatie RUL. 8 fig, 22 pp - softcover.

EUR 7,50


9600 Vloten, H. van Rhabdocline Pseudotsugae Sydow, oorzaak eener ziekte van Douglasspar. Santpoort, Mees, 1932. Dissertatie WUR, 168 pp.

EUR 8,50


41358 Vonhoff, H.J.L. (vz.) Made in Holland. Advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit. Amersfoort, 1999. RLG 99/2. ill, 74 pp - softcover.

EUR 7,50


7187 Voo, B.P. van der In het polderland. Schetsen van het landschap en den plantengroei in de omstreken van Rotterdam. Amsterdam, Versluys, 1898. ill, 142 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 27,50


5277 Vos, W.; Stortelder, A. Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a submediterranean-Montane area (Solano Vasin, Tuscany, Italy). Wageningen, Pudoc, 1992. ill, 403 pp - hardcover.

EUR 34,50


10694 Voskuil, B.V. Bomen voor Oranje. 's Gravenhage, SDU, 1991. vele ill, 112 pp - linnen.

EUR 14,50


38736 Vreeze, N. de (red.) Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006. Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 2006. Zeer vele ill, 188 pp - softcover.

EUR 10,00


1984 Vries, V. de Vlieland. Landschap en plantengroei. Leiden, Brill, 1950. 18 platen, uitslaande kaart, 119 pp - softcover.

EUR 18,50


40394 Vrieze, J. de De maasheggen. Nijmegen, Srudiegroep Maasheggen, 1979. 2e drik. Ill, 107 pp.

EUR 8,50


35243 Vroom, M.T. Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Wageningen, Blauwdruk, 2005. ill, 423 pp - half linnen.

EUR 27,50


24504 Vroom, M.J. (red.) Outdoor space. Environments designed by Dutch landscape architects since 1945 / Buitenruimten. Ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten na 1945. Amsterdam, Thoth, 1992. Many ill, 208 pp - hardbound.

EUR 35,00


38671 Vroon, H. Zeist, groei en bouw. De Dieptetuin te Zeist. Geschiedenis en beeld. Zeist, Kerckebosch, 1985. ill, 88 pp.

EUR 8,50


33384 Vuure, T. van Zoogdieren, bossen en wederzijdse invloeden. Wageningen, Pudoc, 1985. 22 fig, 135 pp - softcover.

EUR 7,50


16728 Vuyck, L. De plantengroei der duinen. Leiden, Adrani, 1898. 363 pp - hardcover (lelijk), bibliotheekexemplaar, los in band.

EUR 30,00


10492 Wagner, Chr. Handbuch der Forstwissenschaft. Tübingen, Laupp, 1912/1913. 4 Bände. 1. Forstwissenschaft und Forstwirtschaft im Allgemeinen, Standortslehre, Forstbotanik, Forstzoologie, 501 Abb, 840 S. 2: Produktionslehre, 49 Abb, 2 Tafeln, 641 S. 3: Betriebslehre, 209 Abb, 686 S. 4: Forstgeschichte, Forstpolitik, Rechtskunde, 735 S.

EUR 135,00


37412 Wahlenberg, W.G. Longleaf pine. Its use, ecology, regeneration, protection, growth, and management. Washington, Charles Lathrop Forestry Foundation, 1946. 48 plates, 429 pp - cloth.

EUR 175,00


2401 Walenkamp, J.H.C. The asteroides of the coastal waters of Surinam. Leiden, Brill, 1976. Zoölogische verhandelingen 147. 18 plates, 91p.

EUR 8,00


2402 Walenkamp, J.H.C. Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf. Leiden, Brill, 1979. Zoölogische verhandelingen 170. 20 plates, 79p.

EUR 8,00


38943 Wallis de Vries, G. (vw.) Wetenschap in dienst van natuurbehoud. NWC, 1978. Enkele ill, 68 pp - softcover.

EUR 7,50


2976 Walter, E. Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten. Leipzig, Quelle und Meyer, 1913. 62 Abb. im Texte, 364p.

EUR 18,15


2340 Wærn, M. Rocky-shore algae in the öregrund archipelago. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1952. Acta phytogeographica Suecica 30, 298p.

EUR 13,00


33506 Warren-Wren, S.C. Willows.Newton Abbot, David & Charles, 1972. plates, 179 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


2157 Watson, H. Woodland Mosses. London, Stationery Office, 1947. Forestry Commission. Booklet no.1, 48p.

EUR 6,00


24264 Weber, H. Die Geschichte der Spessarter Forstorganisation. Ein Beitrag zur Deutschen Forstgeschichte. München, Bayerischer Landwirtschaftsverlag, [1954]. 19 Abb, 119 S.

EUR 9,00


38227 Weber, H.E. Über die Vegetation des Knicks in Schleswig-Holstein. Kiel, 1967. Zwei Teilen. I. Text, 30 Bildern, 118 S. II. 43 tabellen.

EUR 20,00


37694 Weber, H. Handbuch der Forstwissenschaft. 4 Bände. Berlin, Parey, 1925-1927. 4. Aufl. 4 Bände. I. Forstwissenschaft und Forstwirtschaft im Allgemeinen, Standortslehre, Forstzoologie, Forstbotanik. II. Produktionslehre. III. Betriebslehre. IV. Forstgeschichte, forstliche Rechtskunde, Forstpolitik. Ill, ca 3100 S. - Leinen, Bibliotekmarken.

EUR 70,00


2229 Weberling, F.; Herkommer, U. Untersuchungen zur Infloreszenzmorphologie der Thymelaeceen. Stuttgart, Steiner, 1989. 62 Abb, 124p.

EUR 8,00


20144 Wechel, A. te; Los, A. (red.) Handboek voor boschopzieners. Batavia, Kolff, 1917. Uitgave Vereeniging van Amtenaren bij het Boschwezen in N.O.I. - in twaalf afleveringen, bibliotheekexemplaar.

EUR 35,00


10501 Wechel, Ant. te Het hout. Eigenschappen, winning en gebruik. Geïllustreerd handboek ten dienste van boschbeheerders, houthandelaren en houtverbuikers, zoowel als voor het onderwijs. Zutphen, Van Belkum, [1922]. 235 afb, 272 pp.

EUR 27,50


14426 Wechel, Ant. te; Japing, C.H. Fijnhout. Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Amsterdam, Diligentia, 1945. 1e druk, 56 afb, 112 pp.

EUR 15,00


24966 Weeda, E.J.; Schaminée, J.H.J.; Duuren, L. van Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 1. Wateren, moerassen en natte heiden. Utrecht, KNNV, 2000. ill, vele kaartjes, 334 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 30,00


13933 Weeda, E.J.; Westra, R.; Westra, Ch.; Westra, T. Nederlandse Oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 1. IVN / Vara / Vewin, 1985. talrijke ill, 304 pp - linnen.

EUR 25,00


30907 Weeda, E.J. Zandviooltje (Viola rupestris) in de Duinen van Noord-Kennemerland. Hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen. Utrecht, KNNV, 1992. Wetenschappelijke mededelingen 206. 7 fig, 88 pp - softcover.

EUR 7,50


25864 Weert, M. van der; Molen, K. van der (red.) Kunstbroedplaats. Een kunstproject in Nationaal Park De Weerribben. Stichting ReRun, 2005. 93 pp - gebonden.

EUR 17,50


38966 Weijs, F.J. Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout. Lisse, Zuid Boekprodukties, 1989. vele ill, z.p.- hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


19331 Weise, W. Ertragstafeln für die Kiefer. Berlin, Julius Springer, 1880. 7 lith. Trafeln,156 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 15,00


19332 Weise, W. Leitfaden für den Waldbau. Berlin, Springer, 1894. 2. Aufl, 228 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 17,50


4226 Welch, P.S. Limnology. New York/Toronto/London, McGraw-Hill, 1952. 2nd ed, 538p.

EUR 21,00


14133 Welch, P.S. Limnology. New York/London, McGraw-Hill, 1935. 471 pp.

EUR 12,50


4372 Welzen, P.C. van Guioa Gav. (Sapindaceae): taxonomy, phylogeny, and historical biogeography. Leiden, Rijksherbarium/Hortus Botanicus, 1990. Leiden Botanical Series 12. 129 fig, 315 pp - softcover.

EUR 20,00


2328 Werger, M.J.A. Phytosociologie of the upper orange river valley, South Africa. A syntaxonomical study. Pretoria, V&R, 1973. 222p.

EUR 10,00


3733 Westendorp-Frikkee, D; Horst, A.J. van der; Jongepier, J.W. De tuinen en landschappen van Zeeland. Alphen a/d Rijn, Canaletto/Nederlandse Tuinenstichting, 1989. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 24,50


39303 Westhof, V.; Brouwer, G.A. Rapport inzake de natuurwetenschappelijke betekenis van het staatsnatuurmonument De Boschplaat op Terschelling. Amsterdam, Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1951. 39 pp plus kaartjes - geniet, softcover.

EUR 17,50


41747 Westhoff, V. e.a. Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland. 's-Gravenland, G.W. Breughel, 1946. 2e druk.118 pp.

EUR 7,50


34033 Westhoff, V. (vw.) De Bemelerberg. Een bundel artikelen over de natuur- en cultuurhistorische betekenis van een droog schraalland-reservaat in Zuid-Limburg. Maastricht, Natuurhistorisch genootschap in Limburg, 1985. Reeks XXXIV, Aflevering 1-5, 1984. 67 fig, 89 pp - softcover.

EUR 14,50


5812 Westhoff, V.; e.a. Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree door het RIVON. 's Gravenhage, St. Natuurmonument De Beer, 1961. Overdruk uit jaarboek Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee, 127p + bijlagen.

EUR 10,00


1707 Westhoff, V. Een gedetailleerde vegetatiekartering deel bosgebied Middachten. Wageningen, Veenman / LEB-fonds, 1957. uitslaande losse kaart, 67pp - softcover.

EUR 10,00


3621 Westhoff, V. The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of Terschelling, Vlieland and Texel. 's Gravenhage, Van der Horst, 1947. Proefschrift RUG, 131 pp - softcover.

EUR 22,50


4088 Westhoff, V; e.a. Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Ver. Natuurmonumenten, 1971/74. 3 delen: I. Algemene inleiding, duinen, zilte gronden, 320 pp. II. Het lage land, 304 pp. III. De hogere gronden, 359 pp.

EUR 22,50


4397 Westhoff, V; Held, A.J. den Plantengemeenschappen in Nederland. Zutphen, Thieme, 1969. 324 pp - linnen.

EUR 14,50


15257 Westhoff, V; Held, A.J. den Plantengemeenschappen in Nederland. Zutphen, Thieme, 1975. 2e opl, 36 platen, 324 pp - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 12,50


8629 Westveld, R.H. Applied Silviculture in the United States. New York - London, Wiley - Chapman & Hall, 1949. 2nd ed, 590 pp.

EUR 12,50


35115 Wiegers, J. Succession in fen woodland ecosystems in the Dutch haf distric, with special reference to betula pubescens ehrh. Vaduz, Cramer, 1985. 74 fig, 152 pp - softcover.

EUR 9,00


41686 Wieren, S.E. van e.a. (red.) Hoefdieren in het boslandschap. Leiden, Backhuys, 1997. ill, 224 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 24,50


5972 Wieringa, J.J. Monopetalanthus exit. A sustematic study of Aphanocalyx, Bilinia, Icuria, Michelsonia and Tetraberlinia (Leguminosae, Caesalpinioideae). Wageningen, 1999. Dissertation WUR, 320p.

EUR 15,00


35520 Vierssen, W, van The ecology of communities dominated by Zannichellia taxa in Western Europe. Nijmegen, 1982. Dissertatie KUN. 224 pp - softcover.

EUR 14,50


1569 Wigman, A.B. De Hoge Veluwe, ons nationale park. Historie, cultuur, kunst, landschap, planten- en dierenwereld. Wageningen, Zomer & Keuning, 1957. 172 pp.

EUR 5,00


1568 Wigman, A.B. Gevederde vrijbuiters. Veen, 1937. ill, 164 pp - linnen.

EUR 17,50


1571 Wigman, A.B. In bos en veld. Ontdekkingen in het Veluws landschap. Zomer & Keuning, 1957. 183p.

EUR 16,00


1575 Wigman, A.B. Langs eenzame paden. Uit de levende natuur van heide, bosch en zand. Amsterdam, Becht, [1929, ca]. Enkele ill, 206 pp - gebonden.

EUR 10,00


1579 Wigman, A.B. Ons nationale park De Hoge Veluwe. Zakalbum. Zaandam, Hille, zj. Album, Drie delen, 90 plaatjes.

EUR 10,00


1581 Wigman, A.B. Schoonheid van de Veluwe. Holland, 1953. 101p.

EUR 8,00


1583 Wigman, A.B. Tussen hei en dennengroen. Landschap en dierenwereld der Veluwse wildbaan. Zomer & Keuning, 1953. 190 pp.

EUR 7,50


40516 Wijk, J. van Het sierteeltcentrum Boskoop. Utrecht, Kemink, 1941. Dissertatie RUU. 119 pp - softcover. Met losse kart, grafieken en tabellen.

EUR 12,50


34843 Wijngaarden, W. van Elephants - trees - grass - grazers. Relationships between Climate, Soils, Vegetation and large Herbivores in a Semi-Arid Savanna Ecosystem (Tsavo, Kenya).Wageningen, ITC, 1985. Dissertation WUR. ITC-Publication 4. Some phot, 159 pp and map supplement.

EUR 25,00


25542 Wilkens, J.N. e.a. Geschiedenis van K & J. Wilkens 1823 - 1948. Veendam, 1948. ill, 68 pp - linnen.

EUR 30,00


40346 Willems, J.H. Ons krijtland Zuid-Limburg VI. Kalkgrasland in Zuid-Limburg. Utrecht, KNNV, 1987. Wetenschappelijke mededelingen 184. ill, 42 pp, 2 uitslaand tabellen - softcover.

EUR 7,50


37642 Wiltshire, T. Bamboo. Hong Kong, FormAsia, 2004. mant ill, 183 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


40461 Wind, R. Het looistofvraagstuk in Nederlandsch-Indië. Leipzig, Metzger & Wittig, 1924. Dissertatie WUR. 31 afb, 3 uitslaande kaarten, 331 pp - kaft ontbreekt.

EUR 17,50


38237 Winkel, D. Anaother world. Colors, textures, and patterns of the deep. Munich, Prestel. Very many plates, 238 pp - cloth, dust kacket.

EUR 20,00


33598 Winter, B. de e.a. Ses en sestig Transvaalse bome. Voortrekkerspers, 1966. By vyfjarige Republiekfees. vele ill, 175 pp - softcover, beperkte oplage.

EUR 20,00


42339 Wit, H.C.D. de Aquariumplanten I en II. Baarn, Hollandia, z.j. Twee delen. Handboek voor de Aquariumliefhebben 5 en 6. 40 fig, 125 pp en 46 fig, 193 pp - hardcover.

EUR 12,50


35263 Wit, S. de Dutch lowlands. Morphogenesis of a cultural landscape. Amsterdam, Sun, 2009. many ill, maps, 235 pp - softcover.

EUR 10,00


35266 Witsen, P.P.; Dings, M. Belvedere.nu. Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling. Utrecht, Matrijs, 2009. Vele ill, 255 pp.

EUR 17,50


30917 Witte, J.Ph.M.; Meijden, R. van der Natte en vochtige ecosystemen. Analyse van verspreiding en verandering op basis van floristische en bodemkundige gegevens. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke Mededelingen 200. Kaartjes, 56 pp - softcover.

EUR 7,00


35247 Wolf, R.J.A.M. e.a. Ooibossen. Utrecht, KNNV, 2001. Bosecosystemen van Nederland 2. vele foto's en ill, 200 pp - hardcover.

EUR 70,00


35194 Wolf, Th. Metamorphosen. Europäische Landschaften zwischen Industrie und Natur. Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, 2006. Viele Abb, 96 S. - hardcover, oblong.

EUR 30,00


17650 Wolff, M.; Krauße, A. Die forstlichen Lepidopteren. Systematische und biologische Übersicht sämtlicher schädlichen und der harmlosen Arten des deutschen Sprachgebietes unter Mitberücksichtigung wichtiger außerdeutscher paläarktischer Arten. Jena, Gustav Fischer, 1922. 333 S - leinen.

EUR 27,50


1889 Wolff, W.; Post J.K. Oosterschelde. Het leven in en om het water. Alphen aan den Rijn, Sijthoff / Natuurmonumenten, 1979. ill, 206 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


2445 Wolff, W.J. (ed) Proceedings of the Conference of Wadden Sea Experts held at the Island of Schiermonnikoog, The Netherlands 26/28 November 1975. The Hague, Publishing Office Government, 1976. Wadden Sea Working Group 3, 96p.

EUR 7,50


28160 Wonink, H. Lokroep van het vrije veld. Ontmoetingen in onze grote natuurgebieden. Den haag, Omniboek, 1982. Wandelingen door bos en veld met jachtopzieners, boswachters en natuurbeheerders. Foto's van Jan den Besten. 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


25477 Wood, B.J. Pests of oil palms in malaysia and their control. Kuala Lumpur, The incorporated Society of Planters, 1968. 107 fig, 31 col. plates, 204 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


44158 Wooldridge, S.W.; Goldring, F. The Weald. London, Collins, 1972. The New Naturalist. 5th impr. ill. and maps, 276 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


37674 Wyman, D. Shrubs and vines for American gardens. New York, MacMillan, 1977. Revised ed. ill. 613 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


29216 Wynia, L.; Paans, W. (red.) Signa lignea. Houten beelden. LNV, [1994?]. ill, 40 pp - softcover.

EUR 8,00


6767 Yonge, C.M. The sea shore. London, Collins, 1958. The New Naturalist 12, A survey of British natural hostory, 61 (col.) + 62 photo's, 88 figures, 311p.

EUR 17,50


35669 Youngh, A.M. Sarapiqui chronicle. A naturalist in Costa Rica. washington, Smithsonian Institution Press, 1991. ill, 361 pp - paperback.

EUR 12,50


3242 Zandstra, E. (sam) Het Princehof. Amsterdam, Hollandsche Uitgevershuis, 1948. 98 foto's, 260 pp - linnen.

EUR 12,50


7228 Zee, F. van der Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van riviervegetaties. Wageningen, 1992. Dissertatie WUR, 271 pp - hardcover.

EUR 10,00


34873 Zeijlstra, H.H. Bijdrage tot de kennis der houtige lianen. Amsterdam, 1911. Dissertatie UvA. 6 fig, 140 pp, uitslaande plaat - ;innen.

EUR 10,00


1985 Zinderen Bakker, E.M. van De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische en biologische Landschapsbeschrijving van het water- en moerasland. Amsterdam, De Lange, 1947. Heemschut Bibliotheek 1, ill, 134 pp - linnen.

EUR 17,50


3291 Zinderen Bakker, E.M. van Het Naardermeer. Een geologische, hostorische en botanische Landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument. Amsterdam, De Lange, 1942. 255 pp.

EUR 10,00


14356 Zoest, J. van (red.) Biodiversiteit. Utrecht, KNNV, 1998. KNNV 67, ill, 210 pp - hardcover.

EUR 15,00


7938 Zonderwijk, P. De bonte berm. De rijke flora en fauna langs onze wegen. Ede, Zomer & Keuning, 1979. ill, 160 pp.

EUR 10,00


1681 Zonderwijk, P. Wilde flora en Veluwse nutsbedrijven. 1993. 32p.

EUR 7,00


31180 Zonneveld, I.S. De Biesbosch een halve eeuw gevolgd. Van Hennip tot netelbos en verder. Abcoude, Uniepers / Staatsbosbeheer, 2000. De vierde dimensie van de vegetatie en de bodem in de Brabantsche Biesbosch ( 1948-1998). ill, platen, 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


34691 Zonneveld, J.I.S. Spelingen der natuur. KNNV, 1989. 32 pp - softcover.

EUR 12,50


40144 Zonneveld, J.I.S. Vormen in het landschap. Hoofdlijnen van de geomorfolofie. Utrecht, Spectrum, 1981. Aula paperback 58. Ill, 515 pp.

EUR 12,50


2387 Zwaan, A. de Het anaerobe koolhydraat metabolisme in de zeemossel Mytilus Edulis L. Utrecht, Elinkwijk, 1971. Dissertatie RUU, 83p.

EUR 8,00


35270 Zwarts, L. e.a. Living on the edge. Wetlands and birds in a changing Sahel. Zeist, KNNV, 2009. Many ill, 564 pp - hardcover, met losse Nederlandse samenvatting van 29 pp.

EUR 90,00


17757 Zwerfmans, B. Onder Zeelands hoge hemel. Natuurstudies. Middelburg, W. den Boer, 1950. ill, 159 pp.

EUR 8,50