Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Water / Polders / Waterstaat / Aquatic environment

 


40354 Aanen, P. e.a. Natuurtechniek en waterstaatswerken. KNNV, 1990. ill, 153 pp - softcover.

EUR 7,50


4396 Adriani, M.J. Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de halophytes de la région Néerlandaise mériodionale, ainsi que de la méditerranée française. Groningen, Wolters, 1945. Dissertation UvA, 217p.

EUR 16,00


41304 Albers, L. Langs de Utrechtse Vecht. Zwolle, Waanders, 1984. Vele foto's, enkele kaartjes, 159 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


29424 Anders omgaan met water. Min. van Verkeer en Waterstaat, 2000. Drie deeltjes, 70, 119 en 23 pp in cassette.

EUR 10,00


38216 Anderson, J.; Tenissen, H. Door het oog van de naald. Vlaardingen en de watersnoodramp van 1953. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., 2003. ill, 56 pp - softcover.

EUR 7,00


14517 Anes, P.S. e.a. De uitwateringssluizen van Katwijk 1404 - 1984. Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1984. Hollandse Studiën 13, bij ingebruikstelling nieuwe uitwateringssluis, 43 afb, 55 pp.

EUR 12,50


30830 Anson, P.F.; Booy, H. de De visscherman en zijn werk. Amsterdam, Kirberger en Kesper, 1934. 165 ill, 243 pp - verschoten linnen, beschadigde rug.

EUR 14,50


1914 Antonisse, R. De kroon op het Deltaplan. Stormvloedkering Oosterschelde. Het grootste waterbouwproject aller tijden. Amsterdam, Elsevier, 1986. Vele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 21,00


17284 Antonisse, R. Waterschapswerk. Eb en vloed op de Bevelanden. Goes, Pitmandruk, 1980. Waterschap Noord- en Zuid Beveland. Ill, 143 pp + 2 uitvouwbare kaarten - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


40199 Aquaterra / Magenta De kustatlas van Vlaanderen / België. oostende, Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, z.j. ill, 99 pp - spiraalband in map.

EUR 27,50


23741 Arends, G.J. Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940. Delft, Delftse Universitaire Pers / Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1994. Bouwtechniek in Nederland 5. Zeer vele ill, 279 pp - softcover.

EUR 20,00


28980 Arendse, H. (vw) Een dijk van kunst. Wilp, Gemeente Voorst, 1998. Bij tentoonstelling 29 mei t/m 6 september. 25 platen in kleur, 45 pp - softcover.

EUR 10,00


14679 Asman, W.A.H. e.v.a. Het Kromme-Rijnlandschap. een ekologische visie. Amsterdam, Natuur en Milieu, 1974. Natuur en Milieu 4, KRP-rapport 30. Ill, 104 pp, 3 losse kaarten.

EUR 7,50


41255 Atlas van XCVI platen, behoorende bij de handleiding tot de kennis der waterbouwkunde. Breda, Broese & Comp, 1958. Tweede druk, 585 plus 498 ill - gebonden.

EUR 150,00


23111 Baars, K.E. Varend vervoeren. Van Amsterdam tot de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal. Utrecht, Matrijs, 1992. 2e druk, vele ill, 151 pp - met stofomslag.

EUR 12,50


40598 Baedeker, K. Die Rheinlande von der Schweizer bis zur Holländischen Grenze. Handbuch für Reisende. Leipzig, Bædeker, 1895. 27. Aufl., 46 Karten, 24 Plänen, 476 S.

EUR 45,00


43324 Baedeker, K. Die Rheinlande von der Elsässischen bis zur Holländischen Grenze. Rheinpfalz. Saargebiet. Leipzig, Bædeker, 1925. 33. Aufl., 47 Karten, 50 Stadtplänen, 450 S.

EUR 20,00


44898 Baedeker, K. Die Rheinlande Schwarzwald, Vogesen. Leipzig, Bædeker, 1909. 31. Aufl., 67 Karten, 62 Stadtplänen, 560 S.

EUR 20,00


43546 Bakker, H.B. e.a. De esthetische verzorging van opritten tot rivieroverbruggingen. Aesthetic considerations in the design of highway approaches to main river crossings. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij. 39 bruggen met ill, 160 pp - linnen.

EUR 17,50


12921 Bakker, P. e.a. Verloren land herwonnen. Amsterdam, Elseviers Weekblad, 1954. Bijdragen uit Elseviers Weekblad over de watersnood van 1 februari 1953, ill, 122 pp + kaart.

EUR 8,50


12351 Bakker, S. Wandeling langs de Renkumse beken. Renkum, Audilog Computers, 1990. vele ill, uitslaande kaart, 104 pp - softcover.

EUR 18,50


40753 Balk, J.Th. Water, vriend en vijand. Het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier. Amsterdam, Meijer Pers, 1978. Prentbriefkaarten van Noord-Kolland rond 1900. vele ill, 72 pp - softcover.

EUR 7,50


4055 Bandel, K. The radulae of Caribbean and other mesogastropoda and neogastropoda. Leiden, Brill, 1984. Zoölogische verhandelingen 214, 22 plates, 188p.

EUR 16,00


4039 Barendrecht, G.; Kruseman, G. jr. De glorie van ons polderland. Voorburg, Boot, 1938. 109 afb, 192p.

EUR 13,00


6477 Barends, S.; Renes, H., e.a. Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland. utrecht, Matrijs, 1993. vele ill, 120 pp - softcover.

EUR 10,00


23381 Barents, J. Het internationaal Statuut van de Maas. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Dissertatie RUL, 154 pp.

EUR 20,00


39625 Bax, G.M. e.a. Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002. KNNV, Afdeling Wageningen, 2003. Met kaartjes, 226 pp - spiraalband, A4.

EUR 12,50


35446 Beek, M.; Kooiman, M. Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierendijklandschap. Rotterdam, 010, 1998. ill, maps, 143 pp - hardcover.

EUR 12,50


1880 Beekman, A.A. De wateren van Nederland. Aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. gebonden, 283 pp.

EUR 39,00


1881 Beekman, A.A. De wateren van Nederland. Aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven. 's Gravenhage, Nijhoff, 1948. ingenaaid recensie-exemplaar, 283p.

EUR 35,00


4067 Beekman, A.A. Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekneningen. Zutphen, Thieme, 1932. 3e druk, 510 pp + 7 kaarten - gebonden.

EUR 30,00


4822 Beekman, A.A. Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekneningen. Zutphen, Thieme. 2e druk, 475p + 6 platen.

EUR 32,00

lelijke band


9402 Beekman, A.A. Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekneningen. Zutphen, Thieme, 1932. 3e dr, 510 pp + 7 kaarten.

EUR 32,00

lelijke band


30838 Beenakker, J.; Danner, H.S. (red.) Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied. Zutphen, Walburg / Zuiderzeemuseum, 1992. ill, kaartjes, 107 pp - softcover.

EUR 8,50


27255 Bellman, H. Libellen. Beobachten - bestimmen. Neudamm, Neumann, 1987. Viele farb. Abb, 272 S. - hardbound.

EUR 35,00


3939 Belonje, J. De Schermer 1633-1933. Wormerveer, Meijer, [1933]. i.o.v. het waterschap, 119 pp.

EUR 20,00


2791 Belonje, J. Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944. Wormerveer, Meijer, 1945. Enkle platen, 193 pp.

EUR 27,50


5227 Beltman, B.G.H.J. Van de wal in de sloot. Een typologisch onderzoek aan makrofaunacoenosen. Wageningen, 1983. Dissertation WUR, 435p.

EUR 13,00


2423 Berg, Kaj Biological studies on the river Susaa. København, Munksgaard, 1848. Folia Limnologica Skandinavica 4, 7 plates, 5 primary tables, 318p.

EUR 21,00


40882 Berg, M.M. van den; Hatzmann, E.A. Water en archeologisch erfgoed. Amersfoort, ROB, 2005. Nederlandse Archeologische Rapporten 30. 230 pp - softcover.

EUR 10,00


17524 Berge, A.P. van den (vw.0 Het oudste keurboekje van het Hoogheemraadschap van Delfland, circa 1440 - 1445. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1981. Facsimile-herdruk met transcriptie, aantekeningen op de tekst en index, kaartje, 85 pp.

EUR 20,00


31608 Beukema, H. Termunterzijl. Grens van zout en zout. Delfzijl, Maritext, 2000. Vele ill, 128 pp - hardcover.

EUR 15,00


9320 Beylen, J. Van De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden. Leeuwarden, Hedeby, 1993. 285 afb, 380 pp.

EUR 50,00


30827 Beylen, J. van Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. 1961. Overdruk van de marine Academie van België XIII. 36 (deels uitslaande0 fig, pp 107 - 188 - softcover.

EUR 20,00


19707 Biezeveld, N. (sam.) Technisch Bureau der Unie van Waterschapsbonden NV 1928 - 1958. Haarlem, 1958. ill, 146 pp - linnen.

EUR 20,00


13478 Bindels, W. Ver boven N.A.P. Herinnering aan de watersnood kerst 1993 in Middelaar, Plasmolen en Mook. Gemeentebestuur Mook en Middelaar, 1994. 2e druk, vele ill, 48 pp.

EUR 7,50


40331 Blauw, M. Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865-1992. Utrecht, Matrijs, 2005. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 20,00


4219 Bleeker, M.P. Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Néêrlandaises. 1977-1989. Reprint van Muller, Amsterdam, 1862-1878. 10 tomes: I. Scaroïdes et Labroïdes, 48 tables, 168p II. Siluroïdes, Chacoïdes et Hétérobranchoïdes, 53 tab, 106p III. Cyprins, 43 tab, 150p IV. Murènes, Synbranches, Leptocéphales, 49 tab, 132p. V. Baudroies, Ostracions, Gymnodontes, Balistes, 7+4+10+17 tab, 152p. VI. Pleuonectes, Scombrésoces, Clupées, Clupésoces, Chauliodontes, Saurides, 15+12+18+2 tab, 170p VII. Percoïdes I, 42 tab, 146p. VIII. Percoïdes II, 36 tab, 156p IX, Percoïdes III, 6+20+1+5+1+1+4+2+3+11+7+3 tab, 80p X. Plates Originally planned for Planned Tomes XI-XIV, Plates 421-447 (422, 425-430 Missing).

EUR 1.025,00


24818 Bloemendaal, F.H.J.L.; Roelofs, J.G.M. Waterplanten en waterkwaliteit. KNNV, 1988. Natuurhistorische Bibliotheek 45, ill, 189 pp - gebonden.

EUR 27,50


39636 Boekhorst, J. te Het fenomeen delta. The phenomenon. Landschap van Nico de Jonge. Wageningen, Blauwdruk, 1996. Vele ill, 82 pp - softcover, oblong.

EUR 7,00


26421 Boekhorst, P. e.a. Herleef de beek. Cultuurhistorische kansen voor vier molen- en wasserijlocaties in Ugghelen. Apeldoorn, 2003. ill, 30 pp - met CD-Rom - softcover.

EUR 9,00


23109 Boelmans Kranenburg, H.A.H. Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen. Bussum, De Boer Maritiem, 1977. Vele ill, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14359 Boer, H. e.a. Utrechtse dijken langs Neder-Rijn & Lek. Utrecht, Matrijs, 2001. vele ill, 72 pp - hardcover.

EUR 15,00


44130 Boer, H. Geschiedenis van het waterschap Oldambt. Appingedam, Waterschap Eemszijlvest, 1999. Kaartjes, foto's, 72 pp - hardcover.

EUR 20,00


10070 Boersma, J.W. Terpen. Mens en milieu. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks, ill, 114 pp.

EUR 7,50


38320 Boeseman, M. Revision of the fishes collected by Burger and Von Siebold in Japan. Leiden, Brill, 1947. Dissertatie RUL. 5 plates, 242 pp - softcover.

EUR 40,00


40524 Boestert, J.H. den Holland, home of dredging. Vereniging 'Centrale baggerbedrijf', 1973. 2nd ed. Many plates, n.p. - hardcover.

EUR 10,00


40877 Boo, M. de Luisteren naar het landschap. Het herstel van een Twentse natte heide. Rijswijk, Verwin e.a., 1996. ill, 74 pp - hardcover.

EUR 7,50


17401 Boomgaard, J.E.A. Portret van de Oude Rijn en Hollandsche IJssel. Zutphen, Terra, z.j. Foto's van Con Mönnich. vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


14889 Boon, H. van der Waterrijk Noordwest-Overijssel: Een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889 - 1989). Kampen, De IJsselakademie, 1989. vele ill, 129 pp - hardcover.

EUR 15,00


20332 Boot, W.J.J. De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1987. ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


1918 Borger, G.J. Staat van Land en Water. Provinciale waterstaat van Utrecht. Zutphen, Walburg, 1982. Stichtse Historische Reeks 7. 286 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


38282 Bortscheller, G. (Vw) Bremerhaven. Der führende Fischereihafen. Der grösste Loggerhafen Bremen-Vegesack. Bremen, Bargmann, 1953. Ill, 224 S. - Leinen.

EUR 15,00


42674 Bos, M.G. Long-throuted fumes and broad crested weirs. Wageningen, Nijhoff / Junk, 1984. Dissertatie WUR, 142 pp - dec. cloth.

EUR 10,00


20338 Bosch, A.; Ham, W. van der Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798 - 1998. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1998. 2e druk. Ill, 343 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


39247 Bosch, T. Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798 - 1849. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2000. ill, 247 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


12952 Bosma, K. De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural works of Rijkswaterstaat. Rotterdam, 010, 1993. Foto's van Kim Zwarts, vele ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


24028 Bosman, J.J.; Bosman, P.C. De polder onder water. Het verslag van de onderwaterzetting van de Wieringermeerpolder in 1945. Leeuwarden, Free Media, 1995. Vele ill, 150 pp - softcover.

EUR 10,00


9321 Bossaers, K.W.J.M. Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer. Zutphen, Walburg Pers, 1987. 272 pp.

EUR 30,00


17783 Bottemanne, J.M. (vw.) Jaarverslag der Visscherijinspectie 1911. I. Dienst der inspecttie en werking van het toezicht. 's-Gravenhage, Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1912. 126 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 16,50


17289 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Middenbeemster, Waterschap de Beemster, 1977. Met het portret op staal, van Dirck van Oss, grondlegger van den Beemster, en drie uitslaande kaarten. Facsimile-herdruk van J. Schuitemaker, Purmerende, 1857 - linnen, 343 pp.

EUR 20,00


40248 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. 2e stuk. Purmerend, J. Schuitemaker, 1856. Met (uitslaande) kaart II. pp 97-192 - bibliotheekexemplaar.

EUR 32,50


40249 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. 3e stuk. Purmerend, J. Schuitemaker, 1857. Met drie (uitslaande) kaartenI. pp 193 - 272 - bibliotheekexemplaar.

EUR 32,50


4416 Brand, H.; Brand, J. De Hollandse waterlinie. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1986. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


27254 Brandt, H. Insekten Deutschlands. Heidelberg, Carl Winter, 1954. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 20, 23 und 29. Drei Teilen. I Schmettelinge (64 farb. Tafeln, 176 S. II. Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, 64 farb. Tafeln, 264 S. III. Käfern, Bienen u.a. 72 tafeln, 208 S. - leinen, Umschlag, einige Tafeln in I. Teil sind lose.

EUR 30,00


19342 Bremer, J.T. Wiringherlant. Deel 1. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen Deel 2. id. sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee. Schoorl, Pirola, 1979/1980. Ill. van Th. Mulder, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 32,50


35141 Brink, R.L.M. van den e.a. (inl.) Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat. Publikatie t.g.v. het 25-jarig bestaan. Leiden, Brill, 1956. ill, kaartjes, 136 pp.

EUR 20,00


25913 Broecke, J.P. van den Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water. Delft, Elmar, z.j. ill, 127 pp - paperback.

EUR 9,00


3329 Broek, J.M.M. van den; Marel, H.W. van der De alluviale gronden van de Maas, de Roer en de Geul in Limburg. Wageningen, Stiboka, 1964. Bodemkundige studies 7, 83p.

EUR 7,00


19989 Broekema, S. 100 jaar Provinciale Waterstaat Groningen 1865 - 1965. Extra uitgave van 'Rond de kleine snor',ill, 40 pp - A4.

EUR 8,50


13169 Brooke Trawlers. Brooke Dorsett Group, [ca 1950]. ill, gerenreal-arrangement drwawings, 24 pp.

EUR 35,00


1920 Brouwer, G.A.; ea Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-Geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven. 's Gravenhage, Nijhoff, 1950. 22 fig, 13 tab, 26 afb, 310p - linnen.

EUR 30,00


1978 Bruijn, J.H. de Vennen in Noord-Brabant. Eindhoven, Bura Boeken, 1981. 150p.

EUR 12,50


17191 Bruin, M.P. de Waken en bewaren. 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881 - 1981. Middelburg, Provincie Zeeland, 1981. Vele ill, 312 pp + kaartbijlage - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


3624 Buchner, O. Einführung in die europäische Meeresmollusken-Fauna an der Hand ihrer Hauptrepräsentanten. Stuttgart, Lutz, 1913. 26 Tafeln, 125 Textfiguren, 166p.

EUR 14,50


25032 Buekers, P.G. Dieren-atlas. De visschen. Sijthoff, 1906. 25 gekleurde platen, 68 afb, 114 pp - gebonden.

EUR 45,00


40648 Buijks, H.G.J. 675 jaar waterschappen in De Masskant 1309 - 1984. Oss, 1984. Kaartjes, foto's, 67 pp - softcover.

EUR 15,00


2730 Buijtenen, M.P. van; Obreen, H.T. Westergo's IJsselmeerdijken. Bolsward, Osinga, 1956. I. Dijkage in ontwikkeling. II. Inventarissen van de Archieven. 468 pp - hardcover.

EUR 25,00


25050 Bullen, F.T. The cruise of the Cachalot. Round the world after sperm whales. London, Murray, 1961. Facsimile-reprint from 1898, some ill, folding map, 375 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,00


2654 Burger, J.E.; Dijkerman, J.; Mönch, D. 10 wandelingen in de Gelderse Poort. Amsterdam, Op lemen voeten, 1995. regio-voetwijzer 2, 71p.

EUR 6,58


32753 Burgersdijk, L.A.J. De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Derde deel. Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1873. 110 z/w lithogr. platen, 828 pp - gebonden.

EUR 145,00


31781 Burggraaff, H.; Heyst, P. van Licht op de Linge. Een fotografische impressie. Scriptum Topografie. Vele foto's in kleur, 120 pp - hardcover, oblong.

EUR 12,50


2558 Burgsteijn, K; Leusink, F.; Schaafsma, R. Wandelen in het Renkums beekdal. IVN Zuidwest Veluwezoom, 1994. ill, 88 pp - softcover.

EUR 7,50


20414 Burgt, C. van der De Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied. Den Haag, Vereniging voor Bitumineuze Werken, 1968. 30 fig, 43 pp.

EUR 7,00


23222 Busch, B.C. The war against the seals. A history of the North American Seal Fishery. Kingston and Montreal, McGill-Queen's University Press, 1987. 374 pp - paperback.

EUR 14,50


7330 Bustard, R. Sea Turtles. Their Natural History and Conservation. London - Sydney, Collins, 1972. 24 phot. plates, 16 fig, 2 maps, 220p.

EUR 17,50


12619 Buter, A. e.a. De groene vallei. Stad en land aan de IJssel. Den Haag, Voorhoeve, 1978. vele ill, 188 pp.

EUR 20,00


28562 Buter, A. Regge en Dinkel. Land van levend water. Zwolle, Waanders, z.j. 2e druk. Bij 100 jaar Waterschap Regge en Dinkel. vele foto's van Ger Dekkler, 144 pp.

EUR 8,50


41233 Carpenter, K.E.; Niem, V.H. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 4. Bony dishes part 2 (Mugilidae to Carangidae). Rome, 1999. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. Many ill, 40 col. phot., pp 2069-2790 - paperback.

EUR 80,00


42872 Carpenter, K.E.; Niem, V.H. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 3. Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). Rome, 1999. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. Many ill, 40 col. phot., pp 1398-2668 - paperback.

EUR 80,00


17827 Castel, I.I.Y. e.a. De vallei van de Leuvenumse beek (Noordwestelijke Veluwe). Eem fysisch-geografische streekbeschrijving. 1983. Wetenschappelijke mededelingen KNNV 159. 33 fig, 2 tab, 55 pp.

EUR 8,50


11224 Childers, E. Het raadsel van de Wadden. Bussum, De Boer Maritiem, 1977. 264 pp.

EUR 14,50


3251 Chun, C.; Buekers, P.G. Uit de diepten der wereldzee. Zutphen, Thieme, zj. 582 pp.

EUR 39,00


35443 Cleintuar, G.L. Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886 - 1949. Zutphen, Walburg, 1982. 56 platen, 464 pp - gebonden.

EUR 10,00


2926 Colijn, P.J. Zee- en rivierwerken. Amsterdam, vh Mantgem & De Does, 1921. 229 fig, 303 pp - gedec. linnen.

EUR 14,50


11295 Constant, Jac.G. Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht. Amsterdam / Utrecht, Pampus Associates, 1993. Vele ill, 109 pp - linnen.

EUR 10,00


34969 Cook, Chr.D.K. Aquatic and wetland plants of India. A Reference Book and Indentification Manual for the Vascular Plants Found in Permanent or Seasonal Fresh Water in the Subcontinent of India South of the Himalayas. Oxford University Press, 1996.

EUR 175,00


13518 Cools, R.H.A. Strijd om den grond in het lage Nederland. Het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijden. Rotterdam / 's Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, 1948. uitslaande kaarten, 99 fig, 300 pp - gebonden.

EUR 10,00


4159 Coomans, H.E. Antillean seashells. The 19th century watercolours of carribean molluscs painted by Hendrik van Rijgersma. Zutphen, Walburg, 1989. 1910.

EUR 8,00


35447 Coppa, G. e.a. Acque e acquedotti a Roma 1870 - 1984. Edizioni Quasar. 203 ill, 233 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


3221 Cox, I. (ed) The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind bij eight authors. London, The 'Shell' transport company, 1957. 135p.

EUR 18,00


34700 Creemers, R.C.M. Amfibieën in uiterwaarden. Een voorbereidende literatuurstudie. Laag Keppel, Stichting Ark, 1991. 132 pp - softcover.

EUR 14,50


39898 Cremers, E. Het bestuur van Delfland 1795 - 2007. Stuurlui aan de wal. Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, 2007. Vele ill, 256 pp - hardcover.

EUR 22,50


34761 Cremona, J. A field atlas of the seashore. Cambridge University Press, 1988. ill, 100 pp - softcover.

EUR 32,50


2403 Creutzberg, F. On the orientation of migrating elvers (Anguilla vulgaris turt.) in a tidel area. Groningen, Wolters, 1961. Dissertation RUG, Netherlands Journal of Sea Research 1, 3, 1961, p257-338.

EUR 8,00


442 Dalen, A.G. van Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Zutphen, Walburg, 1972. ill, 213 pp.

EUR 14,50


7847 Dam, A. van De Blauwe Kamer. Nieuwe natuur langs de Nederrijn. Abcoude, Uniepers / St. Het Utrechts Landschap, 2002. vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


35601 Dam, H. van Verzuring van vennen: een tijdsverschijnsel. Wageningen, 1987. Dissertatie WUR. 175 pp - softcover.

EUR 8,50


14849 Danner, H. Van water tot land. Van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster. Hoogheemraadschap Kennemerland en westfriiesland / Waterschap De Waterlanden, 1987. ill, 50 pp - softcover.

EUR 8,50


41525 Dauvellier, P. e.a. Linie in bedrijf. Ambitie & strategie 2020 en uitvoeringsprogramma. Utrecht, 2012. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie/. Ill, 87 pp - softcover, losse uitslaande kaart, oplage 500.

EUR 12,50


19653 De Geer van Jutphaas, B.J.L. Het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Utrecht. Utrecht, L.E. Bosch, 1917. 186 pp - linnen.

EUR 20,00


20542 De haven van Rotterdam. Rotterdam, W.L. & J. Brusse / Uitgegeven door de Gemeente, [1913]. Beknopte geïllustreerde beschrijving der havenwerken van Rotterdam aan geboden ter herinnering. 3e druk, ill, 78 pp + tien uitslaande bijlagen - omslag licht beschadigd.

EUR 50,00


17319 De Helsdeur. Wapen in de strijd teen wateroverlast, watervervuiling en verzilting. De Helsdeur en zijn technische achtergronden. Edam, 1973. Uitgave van Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Twee boekjes (15 pp en 19 pp) in mapje.

EUR 15,00


25907 De indijking, droogmaking en sociale opbouw van de Wieringermeer. Alkmaar, Directie Wieringermeer, 1938. ill, 60 pp - softcover, bibliotheekstempel.

EUR 8,50


32132 De Lauwerszee. De Lauwerssé. Beestersweach, 1963. It Beaken XXV-1. Ill, kaartjes, 122 pp - softcover.

EUR 10,00


38117 Deckers, J.H.F. De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas - voorheen en thans - uit een economisch en landbouwkundig oogpunt bezien. Tilburg, Bergmans, 1927. crie uitslaande bijlagen, 259 pp - softcover.

EUR 18,50


37730 Deinse, A.B. van De fossiele en recente Cetacea van Nederland. Amsterdam, Paris, 1931. Dissertatie RUU. 39 afb, 304 pp - softcover.

EUR 75,00


23876 Delft, F. van; Peels, W. (fot.) Sluizen. Rotterdam, Duo/Duo, 1997. Met teksten van P. Nijhof en D. van Rijn. Vele ill, 103 pp - gebonden.

EUR 10,00


7617 Delsman, H.C.; Hardenberg, J.D.F. De Indische zeevisschen en zeevisscherij. Batavia, Visser, 1934. Bibliotheek van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging VI, 273 fig plus gekleurdee platen, 388p.

EUR 60,00

rug ingescheurd


1929 Deltawerken. Driemaandelijks bericht. 1 t/m 123/24. 's Gravenhage, Deltadienst, 1957-1988. Nrs. 1 t/m 122/123. 32 jaargangen compleet. Vele ill, Deels gebonden deels in (originele) verzamelbanden.

EUR 75,00


7088 Dendermonde, M. Ordeal by water. What we did via the National Desaster Fund. Amsterdam, Bezige Bij, 1958. 197p.

EUR 14,50


16759 Dendermonde, M.; Dibbits, H.A.M.C, De dijken. Een nationale uitgave. Amsterdam, De Bezige Bij, 1954. Vele ill, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


23874 Denier van der Gond, A.; Tuijl, F. van (fot.) De waterketen. Rotterdam, Duo/Duo, 2001. Met teksten van H.J.A. Hofland en K.G. Westrik, vele foto's, 95 pp - gebonden.

EUR 10,00


3615 Deraniyagala, P.E.P. A colored atlas of some vertebrates from Ceylon. Volume one. Fishes. Ceylon, Ceylon Government Press, 1952. 34 colored plates, 60 fig, 149p.

EUR 95,00


2946 Dibbits, H.A.M.C. Nederland-Waterland. Een historisch-technisch overzicht. Utrecht, Oosthoek, 1950. 198 fig, 296p - linnen.

EUR 23,00


35133 Diemer, G.+ Slabbers, J. Irrigators and engineers. Essays in honour of Lucas Horst. Amsterdam, Thesis Publishers, 1992. 307 pp - softcover.

EUR 10,00


11144 Diermen, A. van Van Diermen in Amersfoort en Spakenburg. Kroniek van een vissersgeslacht. Wageningen, Van Diermen, 2002. Inclusief de complete genealogie van tak G, vele ill, 352 pp.

EUR 27,50


28274 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Amsterdam, Hydrobiologische Vereniging, 1960. Publicatie 5. Enige ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


39301 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Hydrobiologische Vereniging Amsterdam, 1960. Enkele ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


487 Dijkhuizen, S. Portret van de Veluwse beken. Zutphen, Terra. Foto's van Con Mönnich, 141 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


1912 Directie van de Wieringermeer Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder. Wageningen, Veenman, 1955. 177 afb, 805 pp - linnen.

EUR 75,00


2699 Donker, C.P. Iets over dijk- en polderlasten. Amsterdam, Brinkman & vd Meulen, 1886. Proefschrift UvA,116p.

EUR 16,00


16495 Donkers, H. De witte olie. Water, vrede en duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten. Novib / Jan van Arkel, 1994. ill, 195 pp.

EUR 7,50


23228 Donkersloot-de Vrij, M. e.a. De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen. Utrecht, Matrijs. Vele ill, 176 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


14550 Dorleijn, P.- Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. Bussum, De Boer Maritiem, 1977. vele ill, 158 pp - linnen, stofomslag.

EUR 13,50


37840 Dorleijn, P. Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de aflsuiting van de Zuiderzee II. Weesp - Franker, Van Kampen - Van Wijnen, 1982. Volendam, Marken, 342 pp - linne, stofomslag.

EUR 30,00


37844 Dorleijn, P. Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de aflsuiting van de Zuiderzee I. Weesp - Franker, Van Kampen - Van Wijnen, 1982. Met name Enkhuizen, Hoorn, 276 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


30597 Dorleijn, P. Zuiderzeevisserij in beeld. Zutphen, Walburg, 1987. Vele tekeningen, 140 pp - softcover.

EUR 15,00


40437 Dorsman, L. Langs stranden en dijken. Amsterdam, Scheltens & Giltay, z.j. 2e druk.vele ill, 288 pp - linnen.

EUR 10,00


14135 Doyle, M. The art of Wyland. Lagun Beach, Wyland Studios, 1992. Amerca's leading environmental marine life artist, many col. ill, 170 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


33011 Driessen, A.M.A.J. e.a. Gij beken eeuwigvloeijend. Water in de streek van Rijn en IJssel. Utrecht, Matrijs, 2000. ill, 287 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


40023 Driessen, A.M.A.J.; Ven, G.P. van de In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst. Tiel, Polderdistrict Maas en Waal, 2004. Vele ill, 204 pp - hardcover.

EUR 24,50


27505 Drift, J. van der Analysis of the animal community in a beech forest floor. Wageningen, Ponsen & Looijen, 1950. Dissertation RUL. tabs, 168 pp.

EUR 18,50


7538 Drimmelen, D.E. van Schets van de Nederlandse rivier- en binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw. OVB, 1987. foto's, 128p.

EUR 14,50


36494 Dubly, H-.L. Ponts de Paris à travers les siècles. Paris, Edition Modes, 1957. Phot. de Marcel Bovis, Gilbert Houel et René-Jaques. 205 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


28243 Duin, R.H.A. van; Kaste, G. de Het zuiderzeeprojekt in zakformaat. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1987. 3e druk. ill. en kaarten, 232 pp - paperback.

EUR 9,00


25177 Duitshof en Brand Stromend landschap. Doetinchem, Waterschap Rijn en IJssel. Ill, 73 pp - gebonden, oblong.

EUR 7,50


3072 Duursma, E.K.; Engel, H.; Martens, Th.J.M. (sam) De Nederlandse Delta. Eem compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. KNAW, 1982. Jubileumuitgave Natuur en Techniek, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Deltadienst van Rijkswaterstaat. 3 banden in cassette, 511p + De 'Zelandiae Descriptio' (Het panorama van Walcheren uit 1550) + English summery and captions, 48 pp.

EUR 45,00


2394 Ebberink, R. Regulation of anaerobic cabohydrate degradation in the sea mussel Mytilus Edulis L. Utrecht, 1980. Disseration RUU, 101p.

EUR 8,00


15456 Ebert, D.A. Sharks, rays and chimaeras of California. Berkeley, University of California Press, 2003. California Natural History Guides 71. Many col. ill. by M.D. Squillante.

EUR 18,50


20134 Eenige gegevens over den weerstand van het Demarara Greenhearthout, de mogelijkheid aantoonende van een meer algemeen gebruik van deze houtsoort coor den bouw van sluisdeuren. Middelburg, Houthandel voorheen G. Alberts, 1910 / 1904. 33 pp. met foto's. Ingebonden samen met 'Demarara Greenheart, 36 pp met foto's. Foto's van sluiten en andere waterwerken.

EUR 45,00


5866 Efdée, R. Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland. Waterleiding Friesland, 1988. ill, 202 pp - hardcover.

EUR 17,50


31818 Egberts, E. Wie water deert die water keert. Overijsselse Waterschapsbond, 1985. Bij 60-jarig bestaan. 76 ill, 96 pp - hardcover.

EUR 17,50


39032 Eggelte, H. (red.) Arnhemse uiterwaarden. Natuur in Meinerswijk, Bakenhof en Stadsblokken. 2006. Jubileumboek bij 100 jaar KNNV afdeling Arnhem. Ill, 127 pp - softcover.

EUR 12,50


19808 Egmond, F.; Mason, P. The whale book. Whales and other marine animals as described by Adriaen Coenen in 1585. London, Redaktion Books, 2003. Many col. ill, 208 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


34755 Eisma, D.; Fey, T. De kust van Rottum tot Calais. Utrecht, Spectrum, 1982. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,00


4140 Everts, F.H.; Vries, N.P,J, de De vegetatieontwikkeling van beekdalsystemen. Een landschapsoecologische studie van enkele Drentse beekdalen. Groningen, Historische uitgeverij, 1991. 222p + bijlage.

EUR 20,00


42934 Eyferths, B.; kalberlah, A. Einfachste Lebensformen des Tier- und Pflanzenreiches. Naturgeschichte der microskopischen Süßwasserbewohner. 1909, Benno Goeritz, Braunschweig. 4. Aufl. 584 S. - Leinen.

EUR 27,50


7040 Feis, B.R. e.a. De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1985. ill, 99 pp.

EUR 10,00


31788 Fens, K. (Inl.) Waterdruk. Foto's en gedichten. Rotterdam, Duo/Duo, 1996. 129 pp - hardcover, stofomslag, met CD.

EUR 12,50


40806 Ferguson, H.A. Dialoog met de noordzee. 2000 jaar deltawerken. Hippolytushoef, AMAboeken, 1991. ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


3169 Figuier, L. La vie et les moeurs des animaux. Zoophytes et mollusques. Paris, Hachette, 1866. 385 figures, 500p.

EUR 80,00


16609 Filraski, R. Kanalen van de koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, Neha, 1995. Enkele ill, 490 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


3000 Flemming, B.W. (ed.) Tidal Clastics. Abstract Volume. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992. Herausgabe CFS 151, 105p.

EUR 10,00


3940 Flier, G. van der Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945. Wormerveer, Meijer, 1946. 3 kaarten, 203 pp - linnen.

EUR 30,00


19656 Fockema Andreae, S.J. Hoofdlijnen van waterschapsrecht. Alpnen a/d Rijn, Samson, 1946. 2e druk, 170 pp - halflinnen.

EUR 8,50


23732 Fockema Andreae, S.J. Een mensenleven in Nederland. Driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming. Alpnen a/d Rijn, Samson, 1946. bij 75 jaar N. Samson N.N. ill, 338 pp - linnen.

EUR 9,00


32024 Fockema Andreae, S.J. Hoofdlijnen van waterschapsrecht. Een handleiding tot de studie van het publieke recht en het waterschapsrecht voor bestuurders en ambtenaren van waterschappen. Alphen a/d Rijn, Samson, 1970. 4e druk. 167 pp - softcover.

EUR 8,50


44880 Fockema Andreae, S.J. Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1982. Facsimile-herdruk van Leiden, 1934. Uitslaande kaart, 494 pp - gebonden.

EUR 17,50


37005 Fokker, A.J.F. Onderzoek naar den toestand van Oester- en Mosselkweek- en bewaarplaatsen in Zeeland. Twweede deel: Bacteriologisch onderzoek en eindrapport. Tweede stuk: Oesterputten Bergen op Zoom. Zirikzee, Lakenman & Ochtman, 1906. 111 pp plus gekleurde kaart - versleten cover, bibliotheekstempels.

EUR 60,00


27954 Fransen van de Putte, Doorn, W.Th.V. van Voorloopig verslag van de Staats-Commissie tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar Zee. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1879. Commissie benoemd bij KB van 4 december 1877, no. 1. Met teekeningen, 221 pp, 12 bijlagen, vele uitslaande kaarten - bibliotheekexemplaren met veel losliggende pagina's, maar wel compleet.

EUR 60,00


6393 Freeve, J. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 203 pp + 3 kaarten, bibliotheekexemplaar.

EUR 9,00


6637 Gast, C.D. Van kloostermop tot straatklinker. Een beknopt overzicht van de baksteennijverheid in Wageningen. Wageningen, Commissie Open Monumentendag / Gemeentearchief, 1996. Monumenten in Wageningen 5. 21 afb, 56 pp - softcover.

EUR 6,50


601 Gazenbeek, J. Honderd jaar provinciale waterstaat Gelderland. Wageningen, Vada, 1964. ill, 131 pp - linnen.

EUR 10,00


19638 Gedenkboek. Twee eeuwen Waterstaatswerken. 1967. Bijgewerkte herdruk naar 1960. vele ill, 572 pp.

EUR 20,00


2329 Geelen, J.F.M. Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen. Nijmegen, Thoben, 1969. Dissertation KUN, 112p.

EUR 8,00


41910 Geelen, P.; Dirkzwager, M. De Rijn vn Lobith tot Katwijk. 's-Graveland, Fonatine, 2010. vele ill, 216 pp - hardcover.

EUR 20,00


8203 Geib, K. Schilderachtige wandelingen aan de boorden van het meer van Constanz, langs de oevers van de Rijn van Constanz tot Meintz en langs de Bergstraat, het Zwarte Woud en het Murgdal. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1839. 36 staalplaten (naar Rogers, Winkles, Muller en Tombleson), 326 pp.

EUR 175,00


15629 Gellicum, R.M. van Historisch-Staatsrechtelijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden. Tiel, D. Mijs, 1895. Dissertatie RUL. 121 pp - bliotheekstempel.

EUR 30,00


19800 Gempt, B. te Rivierpolders in Nederland. Hunne gebreken en de middelen tot herstel. Haarlem, Kruseman, 1857. 2 uitslaande afb, 94 pp - bibliotheekexemplaar, opnieuw ingebonden, geen kaart.

EUR 17,50


28436 Giebels, L. Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857. Utrecht, Matrijs, 2002. Vele ill, 320 pp - gebonden, geplatificeerd.

EUR 20,00


41662 Gillekens, C. e.a. Loop naar de pomp. Geschiedenis van de watervoorziening en de waterleiding te Maastricht. Stichting Historische Reeks Maastricht, 1988. Vele ill, 168 pp - softcover.

EUR 10,00


33141 Gmelich Meijling van Hemert, C.R. Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de IJsselmeervissers. Haarlem, Holloandia, 2008. 1ll, 364 pp - hardcover.

EUR 22,50


15480 Green, E.P.; Short, F.T. World Atlas of Seagrasses. Berkeley, University of California Press, 2003. ill, many maps, 298 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


30767 Greup, F.M. De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis. Amsterdam, Becht, 1952. ill, kaartjes, 203 pp - linnen, stofomslag - gesigneerd door auteur.

EUR 15,00


3627 Groen, K.; Schmeink Waterschappen in Nederland. Werken met water, een onberekenbare vriend. Baarn, Bosch & Keuning, 1981. ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 13,00


15692 Groen, K.; Schmeink, T. Dijken. Den Haag, Studio Druk, 1985. Ill, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


31945 Groen, L. e.a. Dijken. Den Haag, Studio Druk, 1985. ill, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


17050 Groot, S.J. de Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888 - 1988. IJmuiden, RIVO, 1988. ill, 252 pp - hardcover.

EUR 10,00


43419 Groot, T.C. Plan voor de aanleg van een IJ-tunnel. Amsterdam, Eigen Uitgave, 1950. Tweede uitgave. Ill, advertenties, 119 pp - softcover.

EUR 10,00


13674 Grunwald, L. Rooie Hein de Zeejutter. Helder, Egner, 1924. 2e dr, 81 pp - ill. van L. Pinkhof.

EUR 5,00


2697 Gruyter, P. de; Molt, E.L. Rijnlands boezem. Hoogheemraadschap van Rijnland. 2 losse delen: II: De Hollandsche IJssel [1950], 72p + 25 bijlagen. III: De hoedanigheid van het boezemwater [1953], 332p + 47 bijlagen.

EUR 35,00


2113 Gulati, R.D.; Parma, S. Studies on Lake Vechten and Tjeukemeer, The Netherlands. The Hague-Boston-London, Junk, 1982. Developmentsin Hydrobiology 11; reprinted from Hydrobiolgica, vol. 95 (1982), 383p.

EUR 46,00


29995 Gulick, J.J. van; Meijs, A.G. Geschiedenis van de Beerse Maas. Waterschap De Maaskant, 1950. Bij onthulling monument. Een uitslaande en een losse kaart, 11 pp - softcover.

EUR 12,50


7154 Haan, J. de, e.a. Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen. Meppel, Boom, 1976. Bij 100 jaar Provinciale Waterstaat, ill, 239 pp - softcover.

EUR 17,50


19651 Haaren, A.H. van (vz.) Waterbeheersing in Noord-Brabant. Pronciaal Bestuur Noord-Brabant, 1957. Eerste rapport van de Commissie Waterbeheersing Noord-Brabant, 192 pp + losse kaart.

EUR 27,50


17423 Haartsen, A.; Brand, N. Amstelland. Land van water en veen. Utrecht, Matrijs, 2005. Vele ill, 140 pp - softcover.

EUR 15,00


12769 Hahn, G. von; Schönfels, H.-K. von Wunderbares Wasser. Von der heilsamen Kraft der Brunnen und Bäder. Aarau / Stuttgart, AT Verlag, 1980. 341 Bildern, 218 S. - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


30842 Hak, D. Lemmer, voornaemde haven oan é Sudersé. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1981. Het Peperhuis 1981. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,00


40237 Halbfaß, W. Beiträge zur Kenntnis der Pommerschen Seen. Gotha, Justus Perthes, 1901. Dr. A. petermanns Mitteilungen 136. 6 Karten, 1 Profiltafel, 131 S - neugebunden, Bibliohtekmarken.

EUR 30,00


32764 Ham, W. van der Heersen en beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1999. ill, 415 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


12112 Hammen, L. van der Comparative studies in Chelicerata I. the Cryptognomae (Ricinulei, Architarbi and Anactinotrichida). Leiden, Brill, 1979. Zoölogische verhandelingen 174. 31 fig, 62 pp.

EUR 5,00


17222 Harinxma thoe Slooten, van (vz) Verslag der commissie ... tot het instellen van een onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee in verband met eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Leeuwarden, H.G. de Groot, 1900. 170 pp + bijlagen (waarvan één losse kaart - halflinnen.

EUR 45,00


41856 Hart, G. 't; Hoek, J.A. van den Gids van Rijnlands archieven. Hoogheemraadschap Rijnland, z.j. Twee deeltjes. ill, uitslaande kaart, z.p. - softcover, geniet.

EUR 8,50


7042 Hart, G. 't Het gemeenlandhuis te Spaarnedam. Hoogheemraadschap van Rijnland, 1982. 24 afb, 47p.

EUR 8,50


30331 Hart, G. 't Rijnland's huis 1578 - 1978. Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1979. 25 ill, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


12130 Hart, J. de Groeten uit Volendam. Edam / Alphen a/d Rijn, De Kleine Librije / Repro-Holland, 1980. 118 ill + 'De Volendammer Visscherij' door J.W. van Hoogstraten.

EUR 14,50


37751 Hasselt, J. van; Koning, de Bevloeiingen in noord- en midden-Europa. Rapport omtrent eene bezichtiging van irrigatie-inrichtingen ingevolgde opdracht van den dijkstoel van het polderdestrict Over-Betuwe. Nijmegen, Thieme, 1888. 109 pp - vele uitslaande kaarten, overzichten en doorsneden, bibliotheekstickers.

EUR 85,00


30472 Hasselt, W.J.C. van Het Haarlemmermeer-boek van J. Asz. Leeghwater. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1938. Veertiende druk. Met portret, kaarten, Fac-simile, enz. 112 en 80 pp - quarto linnen.

EUR 225,00


1916 Haubourdin, R.M.; eva De Physique Existentie dezes Lands. Jan Blanken, Inspecteur-Generaal van de Waterstaat (1755-1838). Beetsterzwaag, AMA boeken, 1987. t.g.v. tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam. Vele ill, 157 nrs, 271 pp - oblong, linnen, stofomslag.

EUR 20,00


38278 Havnevik, F. English for fishermen. Oslo, Fabritius & Sønners Forlag, 1951. ill, 158 pp - half cloth, library marks.

EUR 45,00


28813 Hazelaar, B. Giethoorn en het Overijssels merengebied. Meppel, A. Roelofs van Goor, [ca 1960]. 24 pp + 71 foto's - gedec. hardcover.

EUR 8,00


2381 Heegaard, P. The bottom fauna of Praestø Fjord. Investigations of the geography and natural history of the Praestø Fjord, Zealand. No. 3. København, Hagerups, 1944. Folia Geographica Danica III, 3, 81p.

EUR 8,00


38614 Heesewijk, R. van De Dommel. Waterlong van Brabant. Breda, Papieren Tijger, 2000. Fotoboek, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


9758 Heide G. van der Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch. Rotterdam, Nijch & Van Ditmar, 1946. 32 foto's, 220 pp - half linnen.

EUR 17,50


30832 Heide, G. van der e.a. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1977. Het Peperhuis 1977. ill, 55 pp - softcover.

EUR 12,50


30843 Heide, G. van de, e.a. (red.) Hoorn: stad en platteland. Huizen van Kleine Noord en 't Keern. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1980. Het Peperhuis 1980. ill, 59 pp - softcover.

EUR 8,00


3100 Heide, G.D. van der Van landijs tot polderland. 2000 eeuwen zuiderzeegebied. Amsterdam, Strengholt, 1965. 2e of 4e dr, Conorareeks 25, 675p.

EUR 10,00


2396 Heide, J. van der Lake Brokopondo. Filling phase limnology of a man-made lake in the humid tropics. Alblasserdam, Kanters, 1982. Dissertation VUA, 428p.

EUR 8,00


37913 Heijden, C. van der; Rooijakkers, G. Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 1993. 246 ill, 192 pp - softcover.

EUR 17,50


35501 Hein, Chr. e.a. Aan de dijk gezet... Epe, Drukkerij Hooiberg / Milieugroep B.O. Veluwe.

EUR 8,50


40383 Heins, M.; Strak, H. (fot.) Water en wonen. Rotterdam, Duo/Duo, [1994]. z.p. - hardcover.

EUR 10,00


5164 Heitling, W.H.; Lensen, L. Portret van de IJssel. Zutphen, Terra, zj. foto's van C. Mönnich, 168 pp.

EUR 13,00


7777 Heitling, W; Lensen, L. De Twenthe-kanalen. Succes van een mislukking. Zutphen, Terra, 1984. ill, 183 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


27230 Hellmich, W. Die Lurche und Kriechtiere Europas. Heidelberg, Carl Winter, 1956. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 26. 68 farb. Tafeln, 9 Abb, 166 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


19385 Hengeveld, G.J.N. Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië. Deel I: 1914-1915. Weltevreden, Landsdrukkerij, 1920. Twee delen. 106 fig, 35 gekleurde platen, 103 + 265 pp.

EUR 40,00


30096 Hengst, J.A. van / Ittersum, F.A.R.A. Baron van De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 's-Gravnehage / Utrecht, De Swart / Van Druten, 1898 / 1906. Vier delen. I. 860 - 1648, 4 uitslaande kaarten in kleur, 336 pp. II. 1648 - 1795, 5 uitslaande kaarten in kleur, 408 pp. III. 1795 - 1905, 1 uitslaande kaarten in kleur, 338 pp - softcover, barst in rug deel één. Met toegevoegd deel vier (1978) over de periode 1905-1974 door A.H. Heuze.

EUR 375,00


2967 Hettema, H. De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd. 's Gravenhage, Nijhoff, 1951. 2e druk, 4 kaarten, 337 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


6185 Hettema, H. De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd. 's Gravenhage, Nijhoff, 1938. 1e druk, 1 kaart, 213p.

EUR 40,00


26198 Heuschmid, A. Landesmelioration, Moorkultur, Arrondirung und Spüljauchenrieselung. Reisebericht. München, Adolf Ackermann, 1980. Reisebericht an das königl. bayer. Staatsministerium des Innern zu München. Vier kol. Karten (Holland, Haarlemmermeer, der Hase und die Veenkulturen in Groningen) - 158 S. - Bibliothekmarken.

EUR 125,00


12263 Heuss-Knap, E. Das Blaue Buch vom Rhein. Königstein im Taunus, K.R. Langewiesche, 1955. Die Blauen Bücher, 111 S - Mit Umschlag.

EUR 7,50


40473 Hijmans, W. Van duin tot IJsselmeer. Amsterdam, Meijer, 1970. Gedenkboek 50 jaar PWN. ill, 121 pp - linnen.

EUR 8,50


11529 Hilten, W. van Noordwijk 125 jaar badplaats. Noordwijk, Stichting 125 jaar badplaats, 1991. fotoboek, 136 pp.

EUR 10,00


5224 Hogendoorn, H. The African catfish (Clarias Lazera C. & V., 1840). A new species for aquaculture. Wageningen, 1983. Disseratation WUR, 131p.

EUR 8,00


781 Hol, R.C. 650. Zeshonderdvijftig jaar Neder-Betuwe. Amsterdam, Polderdistrict Nederbetuwe, 1977. 35 afb, 98 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


9829 Hol, W.H.J. Inleiding tot de waterbouwkunde. Twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage landen. Amsterdam / Antwerpen, Kosmos. Weg- en Waterbouwkunde Deel A, 6e uitg, 260 tekeningen en foto's, 364 pp.

EUR 17,50


33084 Holtman, M.A. Het hogeland, het lageland, water - land - dijken en wierden. Uithuizen, Bakker, 2002. 35 foto's, 55 afb, 340 pp, losse uitslaande kaart - linnen, naam op schultblad.

EUR 32,50


30841 Hoogendijk Jz., A. De grootvisscherij op de Noordzee. Haarlem, Tjeenk Willink, 1893. 48 platen (waaronder twee uitslaande kaarten in kleur), 349 pp - quarto linnen, gemarmerd, enig vocht.

EUR 75,00


43578 Hoogenhuyze, B. van; Vandersmissen, H. The Dutch and the sea. De Boer Maritiem. Many ill, 157 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


30380 Horst, Tileman van der; Schenk, J. Theatrum Machinarum Universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal-en draaibruggen met hare gronden, opstallen en doorgesnedens. Franeker, Wever, 1981. facsimile-herdruk naar 1736/1737. Twee delen in één band. I. 14 pp en 25 platen, II. 12 pp en 24 platen - gedec. linnen.

EUR 140,00


2116 Houven van Oordt, H.C. van der De economische betekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Leiden, Brill, 1898. Met drie kaarten en verdere bijlagen. Geschreven in opdracht van het bestuur der Zuiderzee-Vereeniging m.m.v. G. Vissering, 220 pp - omslag kapot.

EUR 60,00


14443 Howse, D.; Sanderson, M. The Sea Chart. An historical survey based on the collections in the National Maritime museum. Newton Abbot, David & Charles, 1973. 60 charts, 144 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


4493 Hughes, G.R. The Sea Turtles of South-East Africa I. Status, morphology and distributions. Durban, Oceanographic Research Institute, 1974. Investigational Reports 35, 11 plates, 144p and 36, 7 plates, 96p.

EUR 30,00


43001 Huiskes, G. De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe. Meppel, Boom Amsterdam, 1995. ill, 124 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


32713 Huizinga, G.B.W. Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken. Alphen a/d Rijn, N. Samson, 1940. Enige foto's en kaartjes, 244 pp - softcover.

EUR 15,00


40678 Huurdeman, P Drie en halve eeuw 'De Purmer'. Purmerend, Comité 350 jaar Purmer, z.j. ill, 136 pp - softcover.

EUR 8,00


30760 Hvarfner, H. Hunting & Fishing. Nordic Symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day. Norrbottens Museum, 1965. maps, ill, 530 pp - cloth, cover somewhat stained.

EUR 27,50


31053 Icona North Sea Atlas for Netherlands policy and management. Amsterdam, Icona / Stadsuitgeverij, Many maps, 96 pp - ringbinder.

EUR 12,50


2374 Iongh, H.H. de Plant-Herbivore Interactions between Seagrasses and Dugongs in a Tropical Small Island Ecosystem. Nijmegen, 1996. Dissertation KUN, 205p.

EUR 7,94


36977 Ivaa, I. e.a. Dijkdoorbraken en bodemgesteldhei in Zeeland. Wageningen, Stiboka, 1968. Overdruk uit Zeeuws Tijdschrift 18, 4 en 5. 11 fig, 18 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


4169 Jansen Schoonhoven, J.J. Het waterstaatsbestuur van de zuiderzeepolders. Amsterdam, 1964. Proefschrift RUL, 287p.

EUR 21,00


38985 Janssen, G.B. Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. Aalten, Fagus, 2008. ill, 516 pp - hardcover.

EUR 45,00


14332 Janus, H. Onze land- en zoetwaterslakken en - mossels. Zutphen, Thieme. 150 afb, 4 platen, 127 pp.

EUR 8,00


15424 Janus, H. The illustrated guide to molluscs. London, Harold Starke, 1982. 4 plates, 34 fig, 180 ill, 180 pp - cloth, dust jacket.

EUR 9,00


36693 Jeurgens, Ch. De Haarlemmermeer. Een studie naar planning en beleid 1836 - 1858. Amsterdam, Neha, 1991. 326 pp - paperback, bibliotheesticker.

EUR 24,50


10809 Jong, H. de; Muyen, N. 2000 jaar Beweegbare bruggen. Internationale gids van bekende en onbekende brugtypen en bewegingswerken. Rijswijk, Elmar, 1995. zeer vele ill, 344 pp - verstevigde rug.

EUR 30,00


1776 Jong, P.J. de (red) De Berkel beschouwd. Zutphen, Walburg, 1982. 69 afb.

EUR 7,00


13620 Jonker. J. Op zoek naar de bronnen van de Vecht. Oegstgeest, Elisabeth, 1989. enkele ill, 77 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


40881 Jonkheid, E. Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen. Groningen, Regio-PRoject, 1996. ill, 96 pp - oblong, hardcover.

EUR 7,50


7588 Joode, T. de; Bernard, P. De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België. Weert, M&P, 1989. ill, 280p.

EUR 10,00


2386 Kamptner, E. Fossile coccolithineenskelettreste aus Insulinde. Eine microaläontologische Untersuchung. Amsterdam, North-Holland, 1955. KNAW, 2e reeks, L, 2. 9 Tafeln, 105p.

EUR 11,00


29219 Kanaalplan midden-Drenthe. Voorloopig ontwerp voor den aanleg van scheepvaart kanalen ter verbinding van de Hoogeveensche Vaart bij de Geesbrug met het Oranjekanaal bij Orvelte en de Beilervaart bij Beilen, zijnde een combinatie van de kanaalplannen Beilen - Nieuweroord en Orvelte - Geesbrug. Alleen de toelichting, 20 pp - versleten bibliotheekexemplaar.

EUR 17,50


30481 Keijzer, C.; Jonker, H. De Anna Paulownapolder 1846 - 1946. Wormerveer, Meijer, 1946. Enige foto's, uitslaande kaart, 254 pp - gedc. linnen, band licht kromgetrokken.

EUR 24,50


44738 Kerkhof, B.J. Practische hydrometrie. Een handleiding bij het verrichten van afvoermetingen met drijvers en hydrometrische instrumenten. Amsterdam, Ahrend, z.j. Technische Praktijk 11. 41 ill, 114 pp.

EUR 10,00


2994 Kesteven, G.L. Malayan Fisheries. A handbook for the inaugural meeting of the Indo-Pacific Council, Singapore, March 1949. Singapore, Malaya Publishing House, 1949. 16 plates, 88p.

EUR 18,00


2375 Klein Breteler, W.C.M. Oecologie van de strandkrab Carcinus Maenas (L.) in de westelijke Waddenzee. Leiden, Brill, 1976. Dissertation RUL (7 articles).

EUR 8,00


38624 Klerk, A.P. de Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen. Utrecht, Matrijs, 2003. Dissertatie UvA.

EUR 14,50


35660 Klijn, J.A.; Kwakernaak, C. (red.) Bekenland in beweging. Handreiking voor een kwaliteitsimpuls. Wageningen, Alterra, 2000. ill, 92 pp - softcover.

EUR 12,50


26602 Kloes, J.A. van der Zand en water in den aardbodem. Alphen a/d Rijn / Amsterdam, A.C. de Haan / L.J. Veen, [ca 1932]. 35 fig, 29 pp.

EUR 27,50


26534 Kluyver, H.N. De bisamrat. Wageningen, Veenman, 1937. Verslagen en Mededeelingen van den PD 85. 5 fig, 7 afb, 32 pp.

EUR 9,00


35441 Knauthe, K. Das Süßwasser. Chemische, biologische und bakteriologische Untersuchungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Biologie und der fichereiwirtschaftlichen Praxis. Neudamm, Neumann, 1907. 194 Abb, 663 S. - gebunden, beibliotekmarken.

EUR 45,00


17488 Knippenberg, H. e.a. (red.) Strijd om de ruimte. Conflicten over water, grondgebied en de stad. Amsterdam, Aksant, 2003. ill, 130 pp.

EUR 9,00


43610 Koch, K.W.; Röhr, G.F. Der Rhein. Verkehrsweg im Herzen Europas. Schienenweg und Schiffahrt / The Rhine. By rail and ship through the heart of Europe. Krefeld, Röhr, 1985. 374 Abb, 199 S. - gebunden, Umschlag.

EUR 12,50


9927 Koeman, C. Met lood en lijn. Vier eeuwen hydrografie. Chef der Hydrografie, 1974. Honderdjarig bestaan van de afdeling Hydrografie van het Ministerie van Defensie (Marine), Catalogus tentoonstelling Maritiem Museum 'Prins Hendrik', vele ill, 135 pp.

EUR 27,50


39311 Kolvoort, W. (fot.) Beeldschoon water. Drents water tot op de bodem bekeken. Assen, Milieufederatie Drenthe, 2008. vele ill, 120 pp - hardcover.

EUR 20,00


40481 Konijn, N.G. Terug en toch vooruit. Into reverse for progress. Milieuroep van een baggeraar. Assen, Van Gorcum, 1973. ill, 225 pp - linnen.

EUR 12,50


1909 Kooiman, D. Noordhollands waterschapsrecht. Alphen aan den Rijn, Samson, 2e ed. 1939. 312 pp.

EUR 19,00


39922 Kooistra, M.J. Soil development in recent marine sediments of the intertidal zone in the Oosterschelde - The Netherlands. A soil micromorphological approach. Amsterdam, 1978. Dissertation UvA. 58 fig, 183 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


42379 Kool-Blokland, J.L. Van Bath tot Banjaard. Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1980-1995. Waterschap Zeeuwse Eilanden, 1997. ill, 160 pp - hardcover.

EUR 15,00


42380 Kool-Blokland, J.L. Van Rumoirt tot Razernij. Waterschap Tholen 1959-1995. Waterschap Zeeuwse Eilanden, 1996. ill, 160 pp - hardcover.

EUR 15,00


6391 Koolhaas, J.F.; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 151 pp + 5 kaarten, bibliotheekstempels.

EUR 9,00


28860 Kottelenberg, H. (vw.) Waterschap De Schipbeek 1881 - 1981. Markelo, 1981. Bij 100-jarig bestaan, ill, los kaartje, 123 pp - softcover.

EUR 7,50


36687 Kraker, A.M.J. de Landschap uit balans. De invloed van natuur, economie en politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Utrecht, Matrijs, 1997. ill, 43 kaarten, 464 pp - softcover.

EUR 40,00


40165 Kramp, P.L. The hydromedusae of the Danish waters. Køvenhavn, 1927. 24 chats, 290 pp - newbound, library markt.

EUR 30,00


14157 Kranenburg, F.J. e.a. (red.) Waterschapschouw. Opstellen geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen. Deventer, Kluwer, 1977. enkele ill, 234 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


4845 Kreijenbroek, J. 100 jaar Zutphense waterleiding 1889-1989. Zutphen, Gemeentearchief, 1988. 36p.

EUR 6,00


38284 Kruit, C. Sediments of the Rhone delta. Grain size and microfauna. 's-Gravenhage, Mouton, 1955. Dissertatie RIG. 6 plates, 141 pp - softcover, with 6 folding maps, librarymarks.

EUR 15,00


20048 Kruizinga, J.H. Amsterdam, stad der duizend bruggen. Naarden, A.J.G. Strengholt, 1973. 308 ill, 251 pp - hardcover.

EUR 11,00


2395 Kuhn, H. Lebenskunde der Gewässer. Eine Einführung in die moderne Limnologie für jederman. Zürich, Füssli, 1945. 434 Abb. und Tafeln, 167p.

EUR 16,00


30912 Kuijpers, J. e.a. De veranderende delta. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke mededelingen 198. ill, 14 fig, 88 pp - sofcover.

EUR 7,00


27999 Kuiper, K. De functie van de zwemblaas bij eenige onzer zoetwatervissen. Amsterdam, Kruyt, 1914. Dissertatie UvA. 8 platen met 19 fig, 169 pp - softcover.

EUR 20,00


15874 Kuperus, J.A. Honderd jaar bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-1913). [1959]. Overdruk uit Historia Agriculturae VI. 3 uitslaande kaarten, 157 pp - linnen.

EUR 27,50


36675 Laat, L. de Lopikerwaard 1953-2003. Landinrichting voor boer en burger. Utrecht, Matrijs, 2002. ill, 120 pp - hardcover.

EUR 8,50


3962 Langeveld, L.A. Land- en waterwegen der Romeinen, voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Den Haag, Van Stockum, 1930. 68 pp + kaart - softcover, geplakte rug.

EUR 14,50


23875 Leeuwen, E. van; Torn, R. (fot) Waterfronten. Rotterdam, Duo/Duo, 1996. Met teksten van P. Nijhoff. Fotoboek, z.p.

EUR 9,00


14267 Leeuwen, J. van Geschiedkundige tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1826. 290 pp + 4 bijlagen - titelprent, bijlagen E en F én uitslaande kaart ontbreken, opnieuw ingebonden, bruine vlek in eerste pagina's met inteekenaren.

EUR 65,00


43542 Leeuwen, J. van Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825. Leeuwarden, Suringar, 1826. 290 pp plus bijlagen - softcover, gebroken rug.

EUR 75,00


23736 Leeuwen, N. van; Wolff, W.; Wolff, I. Achter dijken en dammen. Zeeland en de Deltawerken. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Vele ill, 143 pp - gebonden.

EUR 8,50


6776 Leijenaar, E. Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee. Amsterdam, Omega Boek, 1991. ill, 137 pp - hardcover.

EUR 14,50


35616 Leloup, Eu. (pf) Exploration hydrobiologique de Lac Tanganika (1946 - 1947). Volume I. Bruxelles, 1952. Le milieu et les invertébrés. 50 planches (300 phot.), une carte depliante, 165 pp - softcover.

EUR 37,50


30818 Ligthart, A.G. De Vlaardingers hun haringvisserij. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 33 ill, 169 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


41288 Ligthart-Schenk, J. Westkapelle voor en na 3 october 1944. 1945. 16 foto's, 31 pp - softcover, geniet, beduimeld.

EUR 8,50


24074 List, Th. Een pionier vertelt... (De lotgevallen van Dirk Kunst). Waarland (N.H.), Gerla, [1983?]. Wieringermeer, ill, 182 pp - gebonden.

EUR 17,50


43658 Little, C. Winslow Homer and the sea. San Francisco, Pomegranate Artbooks. 33 plates, 74 pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


14297 Lootsma, S. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche). Wormerveer, Meijer, 1957. 172 pp + 19 bijlagen - linnen.

EUR 60,00


25848 Lucas, Ed. De wegen van het water. Waterbeheer in de 21ste eeuw. Warnsveld / Tielt, Terra / Lannoo, 2001. Vele ill, 136 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


26915 Lunsing Scheurleer, D.F. Zeewezens op tegels. Lochem, De Tijdstroom, 1970. vele ill. op 48 platen plus 36 pp - softcover.

EUR 7,50


26029 Luten, J.B. e.a. (ed.) Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish. Wageningen Academic Publishers, 2006. 565 pp - bound.

EUR 47,50


35505 Lutke Meijer, H. De walvisvaart. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985. Vele ill, 128 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


42549 Lutz, H. De Biesbosch. Dood tij, levend water. Haren, Knoop & Niemeijer, 1974. ill, 98 pp - gebonden.

EUR 7,50


23555 Maasz, H. Wasserbecken für kleine und grosse Gärten. Wissenwertes vom Bau und der Bepflanzung. Frankfurt (Oder), Gartenbauverlag Trowitzsch, 1934. 63 Abb, 78 Zeichn, 81 S.

EUR 14,50


35090 Magee, D.W. Freshwater wetlands. A guide to common indicator plants of the Northeast. University of Massachusetts Press, 1981. ill, 245 pp - softcover.

EUR 8,50


19652 Mansholt, D.R. De waterschapslasten in de provincie Utrecht. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1940. 209 pp, 2 uitslaande kaarten.

EUR 12,50


41953 Mansholt, D.R. De waterschapslasten in de provincie Overijssel. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1938. 145 pp, 2 uitslaande kaarten - softcover.

EUR 14,50


32822 Maris, A.G. (t.g.) De Velsertunnels. Haarlem, Stam, 1957. Vele foto's, 164 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


2389 Marrewijk, W.J.A. van Het aminozeermetabolisme van Astracus Leptodactylus Esch. Berlicum, Grosfeld, 1972. Disseratatie RUU, 83p.

EUR 8,00


9289 Martens, R.; Westra, L. Binnenvaart onder stroom ...met de beste groeten van... Helmond, Helmond, 1976. 240 afb, 128 pp - linnen.

EUR 10,00


38322 Mazure, J.P. De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren. Den Haag, Gerretsen, 1937. Dissertatie TUD. 12 fig, uitslaande kaart, 222 pp - softcover.

EUR 45,00


23617 Meijer, J.;Menke, H. De Klaarbeek. De waardevolle functie van ons water door de eeuwen heen. Epe, Zorgcentrum De Klaarbeek, 1999. Vele ill, 48 pp.

EUR 9,00


13145 Melchers, M.; Timmermans, G. Haring in het IJ. De verborgen dierenwereld van Amsterdam. Amsterdam, Stadsuitgeverij, 1991. ill, 243 pp.

EUR 12,50


27952 Menalda van Schouwenburg, H.J. Over de anorganische bestanddeelen van waterplanten. Utrecht, J. Greven, 1863. RUU, 74 pp - softcover, achterkaft ontbreekt.

EUR 18,50


1746 Mentink, G.J.; Os, J. van Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland 1327-1977. Zulphen, Walburg, 1985. 26 ill, 232 pp - softcover.

EUR 18,50


27006 Merlen, G. A field guide to the fishes of Galapagos. Quito, Libri Mundi, 1988. 107 ill, 63 pp - softcover.

EUR 15,00


3108 Metzelaar, W. Nederland Deltaland. Haarlem, Stam, 1962. Weg- en waterbouwkunde, leeggang voor HTS'en, dl. 1, 146p.

EUR 10,00


12978 Metzelaar, W. Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. 4e deel. De droogmaking van Walcheren. Middelburg, Altorffer. Foto's van F.G.P. Bollen, pp 111-152.

EUR 14,50


26939 Meulen, C.L. ter De getijde-bewegingen op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen. Amsterdam, Bureau voor Watertoerisme van den ANWB / KVNWV, 1935. samengevat in 12 kaartjes, voor ieder uur van het getij één, 32 pp - groot formaat.

EUR 24,50


42025 Meurs, R. van Hoog water. De macht van de boerenrepublieken in het rivierengebied. Amsterdam, Contact, 2003. 171 pp - paperback.

EUR 8,50


39648 Mijnlieff, F.J. Het ambtmanshuis te Tiel en zijne bewoners. z.j. Enkele ill, 31 pp - softcover, stofomslag.

EUR 14,50


23701 Mitchell, J. On the line. Fresh and salt water sport fishing strips. London, Kaye and Ward, 1969. Drawn by Georg Stokes, 112 pp - cloth, dust jacket ('cased edition').

EUR 14,50


10184 Mohr, E. Vliegende vissen. Amsterdam / Antwerpen, Breughel / Mertens & Stappaerts. 50 afb, 63 pp.

EUR 6,50


4047 Molen, S.J. van der O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee. Baarn, Van Kampen, 1978. 230 pp.

EUR 10,00


24822 Moller Pillot, H.K.M. Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken. Tilburg, Pillot-Standaardboekhandel, 1971. Dissertatie KUN. 96 tabellen, 286 pp - softcover.

EUR 15,00


34296 Monbiot, G. Amazon watershed. The new environmental investigation. London, Michael Joseph, 1991. col. plates, 276 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


1906 Monchy, S.J.R. de Algemeen Reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland. Met de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften. Alphen, Samson, 1916. 157p.

EUR 13,00


3756 Monchy, S.J.R. de Algemeen Reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland. Met uitvoeringsvoorschriften en van aantekeningen voorzien. Alphen a/d Rijn, Samson, 1954. 5e druk, 244p.

EUR 20,00


1074 Moorman van Kappen, O. e.a. Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg. Zaltbommel, Tiel, 1977. 441 pp - linnen.

EUR 27,50


2988 Morton, B.; Tseng, C.K. The marine flora and fauna of HongKong and Southern China. Hong Kong, University press, 1982. Proceeding of the First International Marine Biological Workshop. 2 Volumes: 1. Introduction and taxonomy. 2. Ecology, morphology, behaviour and physiologie.

EUR 46,00


33690 Mühlberg, H. The complete guide to water plants. A reference book. Ep Publishing. 109 col. and 112 b/w phot., 59 ill, 391 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 12,50


2277 Muller, E.; Zandvliet, K Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassing in administratie, architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1987. 302 pp - hardcover.

EUR 20,00


41743 Nickerson, R. Sea otters. A natural history and guide. Sn Francisco, Chronicle Books, 1989. Many ill, 96 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


26439 Nicolas, Edm. Over vis. Zeist, Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, 1971. Vele ill, 76 pp - softcover.

EUR 7,50


39832 Nijhof, P. e.a. Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Industrieel-archeologische routes in Nederland en België. Utrecht, Kosmos, 1991. Vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


12187 Nijhof, P.; Rikken, F. 30 Oeververbindingen. Crossing Dutch Waters. Amsterdam, Fragment Uitgeverij, 1990. ill, 99 pp.

EUR 7,50


25317 Nijhof, P. Watermolens in Nederland. Zwolle, Waanders, 1982. Vele foto's van Ger Dekkers, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


40471 Nijman, Ch. A management perspective on the performance of the irrigation subsector. Wageningen, WAU. 272 pp - softcover.

EUR 10,00


40472 Nijman, Ch. Irrigation decision-making process and conditions. A case study of Sri Lanka's Walawe Irrigation Improvement Project. Wageningen, IIMI. 272 pp - softcover.

EUR 10,00


32835 Nobel, J.C. le Bruggen. Amsterdam, Veen, 1949. Waterbouwkunde 4. 314 ill, 215 pp - linnen.

EUR 8,00


28585 Noord, J. van den De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888 - 2003. Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, 2003. ill, 199 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 12,50


7732 Noordeloos, P.; Morsink, Joh. Geschiedenis van den polder Het Grootslag. Heiloo, Kinheim, 1946. ill, 219 pp - linnen.

EUR 35,00


44448 Norton, T. Sterren der zee. De uitzonderlijke levens van de grote namen uit de duikgeschiedenis. Breda, De Geus, 2001. Enkele ill, 272 pp - softcover.

EUR 7,50


44391 Nouta, R. Dijken en zeedijksters. Kollum, Banda, 2002. 158 afb, 256 pp - hardcover.

EUR 10,00


29230 Nouta, R. Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners. Lollum, Banda, 1997. Vierde (verm.) druk. Los kaartje, 72 afb, 108 pp - hardcover.

EUR 7,50


2948 Nouvel, H. Recherches sur la cytologie, la physiologie et la biologie des Dicyemides. Paris, Blondel la Rougery, 1933. Annales de l'Insitut Océanographique, nouvelle série, Tome XIII - Fasc. VI. 1 planche col., pp 167-249.

EUR 17,50

Recherches sur la cytologie, la physiologie et la biologie des Dicyemides


10048 NVVS Visstandbeheer in het Nederlandse binnenwater. Amersfoort, NVVS. vele ill, 192 pp.

EUR 17,50


14259 Obreen, H.T. Makkum en de westkust van Friesland. Boalsert, Osinga, 1965. enkele ill, 96 pp.

EUR 12,50


29475 Ockner, P.; Piña, L. Art deco aluminium Kensington. Atglen, PA, Schiffer, 1997. Very many ill, 158 pp - softcover.

EUR 25,00


13901 Oliver, A.P.H. Elseviers schelpengids. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1975. ruim 1100 afb, 320 pp - paperback.

EUR 14,50


31967 Ommen, R. van Van Heekpad. Een cultuur-historische rondwandeling in De Geldersche Poort. Amstelveen, Wegtam, 1996. vele schetsen, 164 pp - softcover.

EUR 10,00


35993 Onze Aarde. Rijnnummer. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1929. Pagina 205 - 272 - orig. band.

EUR 17,50


3334 Oosten, M.F. van Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw. Wageningen, Stiboka, 1975. Bodemkundige studies 12, 156p + bijlagen.

EUR 6,50


10969 Oosterloo, W. Het Veluwse bekenboekje. Zuiveringschap Veluwe, 1981. ill, 53 pp.

EUR 5,00


44846 Oosthoek, A. (red.) De kunst van het handeldrijven. 4 Eeuwen maritieme verbeelding. Art inspired by rhe sea. 4 centuries of maritime art. Abcoude / Rotterdam, Uniepers / Koninklijke Nedlloyd, 2002. Vele platen, 319 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


1666 Oppen, J. van; ea Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland. De Gelderlander, 1995. ill, 95 pp - softcover.

EUR 12,50


12835 Ottema, J.G. Het meer Flevo en de Middenzee, of blikken op de wartaal van Jhr. Mr. M. de Haan Hettema in zijn geschrift: 'over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat'. Leeuwarden, Eekhoff, 1854. [niet in den handel].

EUR 17,50


18035 Palm, C.H.M. Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. z.j. Overdruk uit Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 118-II, 's-Gravenhage, 6 foto's, 18 fig, pp 217 - 270.

EUR 18,50


44333 Persbureau Pasmamn Een zee van rivieren. Arnhem, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland, [1995]. ill, 55 pp - softcover.

EUR 10,00


12454 Petersen, C.G.Joh. On the larval and postlarval stages of some Pleuronectidae (Zeugopterus, Arnoglossus, Solea). København, Kom. For Havundersøgelser, 1909. Serie: Fiskeri III, 1, 18 PP + 37 ill. on 2 plates.

EUR 15,00


1192 Petersen, J.W. van De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. Walburg, 1978. ill, 160 pp - hardcover.

EUR 10,00


3152 Peterson, R.T. Penguins. Boston, Houghton Mifflin, 1979. 238p.

EUR 18,00


9319 Petrejus, E.W. Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen. Bussum, De Boer Maritiem, 1978. 3e dr, ill, 272 pp.

EUR 40,00


36800 Petrejus, E.W. Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen. Bussum, De Boer Maritiem, 1973. 2e dr, ill, 272 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


35823 Pfannschmidt, E.-E. Wasserspiele. Brunnen, Quellen und Fontänen. Tübingen, Wasmuth, 1967. Sehr viele Abb, 208 S. - Leinen, Umsclag.

EUR 17,50


34023 Pieterse, A.H.; Murphy, K.J. Aquatic weeds. The ecology and management of nuisance aquatic vegetation. Oxford University Press, 1993. ill, 593 pp - paperback.

EUR 15,00


8393 Pijpers, A.J. Holtedieren en eencelligen. Utrecht, Spectrum, [z.j.]. Wat leeft en groeit 39. ill. van Sj. Kuperus en de schrijver, 12 foto's, 170 pp.

EUR 6,00


39129 Plisson, Ph. The sea. Day by day. New York, Abrams, 2003. Very many col. plates. n.p. - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


30796 Poel, J.M.G. van der De Wilhelminapolder 1809 - 1959. Wageningen, Veenman, 1959. 271 pp + foto's - blauw linnen.

EUR 80,00


14531 Pols, K. van der De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870. Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte / Delftse Universitaire Pers, 1984. 25 fig, 92 pp.

EUR 10,00


2934 Posch, J. (vw) De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Symposiumverslag 425 jaar Schermerboezem. Edam, Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 1970. 87p.

EUR 13,00


2434 Postma, H. Hydrography of the Dutch Wadden sea. A study of the relations between water movement, the transport of suspended materials and the production of organic matter. Groningen, 1954. Dissertation RUG, 106 pp.

EUR 8,00


2351 Quennerstedt, Nils- Diatoméerna Långans sjövegetation. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1955. Acta phytogeographica Suecica 36, 208p.

EUR 8,00


38340 Quint, A.W. Internationaal rivierenrecht betreffende gebruik tot andere doeleinden dan de scheepvaart. Amsterdam, Paris, 1930. Dissertatie RUL. 147 pp - softcover.

EUR 15,00


40243 Ramaer, J.C.; Malsen, J. van Nota's betreffende het zoutgehalte der Nederlandsche benedenrivieren van Rijkswege waargenomen in 1907 en 1908. ['s-Grvenhage], Departement van Waterstaat, 1911. 12 pp en 31 deels uitslaande bijlagen.

EUR 30,00


27229 Rauh, W. Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen. Heidelberg, Carl Winter, 1954. Winters naturwissenschaftliche Taschenbücher 8. 4. Aufl. 96 farb. und 37 s/w Abb, 182 S. - leinen, Umschlag.

EUR 10,00


5110 Redeke, H.C. De visschen van Nederland. Leiden, Sijthoff, 1941. 117 afb, 331 pp - linnen.

EUR 12,50


5715 Redeke, H.C. Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Amsterdam, De Boer, 1948. 432 fig, 580 pp - gebonden.

EUR 14,50


37597 Redeke, H.C. Onderzoekingen betreffende het urogenitaalsysteem der Selachiers en Holocephalen. Helder, C. de Boer, 1898. Dissertatie UvA. 85 pp, 2 platen - gevlekt linnen.

EUR 20,00


2968 Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland. Tiel, Van Loon. Goedgekeurd bij KB van 24 april 1893; gewijzigd bij Belsuit vd Staten van Gelderland 19 november 190n en goedgekeurd bij KB van 28 januari 1903, No. 54, 566 Art., 303p.

EUR 18,00


3776 Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland. Arnhem, Van der Wiel. Goedgekeurd bij KB van 29 maart 1934 en afgekondigd in Provinciaal Blad van Gelderland no. 52 van 1934, 401 pp - gebonden.

EUR 17,50


15638 Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland (voorzien van een alpabetisch register). Arnhem, G.W. van der Wiel, 1903. Afgekondigd bij provinciaal blad no. 74 van 1893 en aangevuld en gewijzigd bij de Proninviale bladen no. 135 van 1898, 113 van 1902 en 22 van 1903. 243 pp.

EUR 17,50


17670 Regteren Altena, C.O. van Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente mollusken, die op de Nederlandsche stranden aanspoelen, en hunner verspreiding. Rotterdam, D. van Sijn, 1937. With English summary. 5 kaarten, 10 platen, 184 pp.

EUR 40,00


24127 Reysenbach de Haan, F.W. De ceti auditu. Over de gehoorzin bij de walvissen. Utrecht, Schotanus, 1956. Dissertatie RUU, 41 fig, 160 pp.

EUR 10,00


19993 Rietema, S.P.; Maschhaupt Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Groningen, Wolters, 1923. Vanwege het Natuurkundig Genootschap te Groningen uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Kennis van de proncie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe Reeks, eerste stuk (4 platen, 45 pp) en tweede stuk (76 pp en grote kaart).

EUR 20,00


9668 Rietveld, A. Honderd jaar leidingwater in Wageningen 1898-1998. Arnhem, NUON Water, 1998. vele ill, 28 pp.

EUR 7,50


15463 Roberts, J. The world's best trout flies. London, Tiger Books, 1994. many col. ill. by Aideen Canning, 182 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 24,50


17666 Roepke, W. De slakrupsenplaag op het Molukken-eiland Batjan. Wageningen, Veeman, 1935. 5 platen, 38 pp.

EUR 14,50


44138 Roggeveen, P. Tussen kant en wat. Bruggen en veren over de Zaan, toen en nu. Wormer, Noord-Holland, 2006. Zeer vele ill, 144 pp - gedec. linnen, oblong.

EUR 15,00


9948 Roon, A. van Halen maar! Herinneringen van een vissersman aan de grootvisserij op de Noordzee 1900 - 1930. De Boer Maritiem, 1976. 2e dr, vele ill, 112 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


35131 Rossum, F. van Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat. Provincie Groningen, 1990. ill, kaartjes, 135 pp - hardcover.

EUR 10,00


39895 Rups, A.H.D. Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam. Amsterdam, v/h. Roeloffzen-Hübner & van Santen, 1903. Vele foto's, 101 pp, uitslaande kaart - softcover, zwakke rug.

EUR 35,00


2175 Ruttner, F. Grundriss der Limnologie (Hydrobiologie des Süsswassers). Berlin, De Gruyter, 1952. 51 Abb., 232p.

EUR 13,00


2990 Saeijs, H.L.F. Changing estuaries. Leiden, 1982. Dissertation RUL, 412p.

EUR 8,00


5258 Sandberg, G.F. Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1978. 2e dr, 11 afb, 239p + kaart.

EUR 20,00


7534 Schaap, D. Halen en brengen. Visserij door de eeuwen heen. Alphen a/d Rijn, Sijthoff, 1978. 3e druk, vele ill, 128p.

EUR 10,00


21894 Schaap, D. Odyssee van de Hollandse vissers. Nederlandse trawlers in Engeland 1940 -1945. Haarlem, Schuyt & Co, 1995. ill, 191 pp - softcover.

EUR 9,00


22961 Schaap, D. Vissen voor je brood. Naarden, Strengholt, 1990. Vele ill, 136 pp - hardcover.

EUR 10,00


11308 Schaik, P. van Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst. Zutphen, Walburg, 1984. ill, 87 pp.

EUR 8,50


30668 Schaper, A. De IJsselmeervisserij. Utrecht, Kemink, 1962. Dissertatie UvA. Enkele foto's, 164 pp - softcover.

EUR 20,00


10759 Schelhaas, H. Langs wieden en grachten van Noordwest Overijssel. Zwolle, Waanders, 1984. Een tocht, in een historische omlisting, door een land van controversen en contrasten, vele ill, 143 pp.

EUR 12,50


3522 Schiemer, F.; Boland, K.T. (ed) Perspectives in tropival limnology. Amsterdam, SPB Academic Publishing, 1996347p. 347p.

EUR 70,00


40169 Schilp, H. The Chaetognatha of the Snellius Expedition. Leiden, Brill, 1941. Dissertatie RUL. 29 fig, 99 pp - softcover.

EUR 14,50


4078 Schilstra, J.J. Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969. Wormerveer, Meijer, 1969. ill, 263 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


11664 Schilstra, J.J. Schermerland. Mensen en molens. Waterschap De Schermeer, St. De Schermermolens, St Schermerland, 1971. Uitgegeven door Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap 'De Schermer' en de besturen van de stichtingen 'De Schermermolens' en 'Schermerland'. Ill, 226 pp + losse kaart - keurig, met stofomslag.

EUR 17,50


19722 Schilstra, J.J. e.a. De polder Oostzaan. De Polder Oostzaan, 1979. losse kaart in kleur, ill, 215 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


41243 Schilstra, J.J. De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert. Stichting 'Den Huygen Dijck', 1981. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


36443 Schipper, W.W. Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Groningen, Wolters, 1915. Vanwege het Natuurkundig Genootschap te Groningen uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Kennis van de proncie Groningen en omgelegen streken. Deel II. Vierde stuk. pp 245 -305. Grote uitslaande kaart - softcover.

EUR 15,00


7204 Schmitt, W.L. Crustaceans. Newton Abbot, David & Charles, 1973. 204p.

EUR 17,50


29746 Schmitz, G. De terrassen en meanders van de Luxemburgse Sauer boven Goebelsmühle. Utrecht, Vesta, 1957. Dissertatie RUU. 54 ill, 109 pp - softcover.

EUR 20,00


4659 Schoof-Van Pelt, M.M. Littorelletea. A study of the vegetation of some amphiphytic communities of western Europe. Nijmegen, Studentenpers, 1973. Dissertation KUN. Some ill, 266 pp and 20 tables.

EUR 10,00


38279 Schorer, J.A. De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791. Leiden, Eduard IJdo, 18977. Dissertatie RUL. 200 pp - linnen.

EUR 70,00


23439 Schorer, J.W.M. Profillen der Provincie Noordholland. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen, 1895. 80 pp + 7 uitslaande kaarten.

EUR 50,00


14736 Schrier, R.; Gijsouw, K. Portret van de Zeeuwse stromen. Zutphen, Terra, [z.j.]. Foto's van Con Mönnich, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


31363 Schrijnen, J. e.a. Waterkracht; De inspirerende betekenis van water in dfe Nederlandse stedebouw van de jaren '90. Revue Arts, 1995. Bij 60 jaar BNS, ill, 108 pp.

EUR 8,50


9345 Schroor, M. Op de loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwisseling. Buitenpost, Lykele Jansma, 1980. ill, 139 pp.

EUR 37,50


14541 Schulz, E. Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen. Rijkswaterstaat. Directie Flevoland, 1992. Dissertatie TUD. Vele kaartjes, ill, 507 pp - softcover.

EUR 20,00


10148 Schuster, W.H. De viscultuur in de kustvijvers op Java. Fishculture in saltwater-ponds on Java. Djakarta, Departement van Landbouw en Visserij, 1949. Publicatie 2 van de onderafdeling Binnenvisserij, vele foto's, 227 pp.

EUR 17,50


25280 Scubazoo Het levende rif. De wereld onderwater. National Geographic, 2008. Zeer vele ill, 359 pp - gebonden, stofomslag, met DVD.

EUR 70,00


39996 Serrano, J.M. Tunnels and water (Water and its influence on the design, construction, and exploitation of tunnels and underground works) - Los tuneles y el agua - Lestunnels et l'eau. Three volumes. Rotterdam, Balkema, 1988 - 1989. Three volumes, 1492 pp - hardcover, waterstained.

EUR 150,00


1890 Seters, W.H. van Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie, ses collections de coquillages et de tableuax ses recherges entomologiques. La Haye, Nijhoff, 1962. avec 28 hors-texte, 227p.

EUR 22,00


26967 Sevenster, P. A causal analysis of a displacement activity (fanning in Gasterosteus Aculeatus L.). Leiden, Brill, 1961. Dissertation RUL. 55 fig, 170 pp - softcover.

EUR 20,00


12506 Sillevis, J. e.a. Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht. Zwolle / 's Hertogenbosch, Waanders / Noordbrabants Museum, 1993. Catalogus, 74 platen, 223 pp - softcover.

EUR 15,00


3181 Simroth, H. Die Entstehung der Landtiere. Ein biologische Versuch. Leipzig, Engelmann, 1891. 254 fig, 492p.

EUR 30,00


39197 Slager, K. De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953. Olympus, 2009. ill. en kaartjes, 556 pp - paperback.

EUR 10,00


19979 Slagter, K. De ramp. Een reconstructie. 200 ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Goes, De Koperen Tuin, 1992. ill, 440 pp + uitslaande kaart - paperback.

EUR 10,00


6725 Sliggers, B. Jr. Meerminnen en meermannen van Duinkerke tot Sylt. Den Haag, Kruseman, 1977. ill, 120 pp.

EUR 14,50


4819 Sliggers, B.C. (red) De loop van het Spaarne. Geschiedenis van een rivier. Haarlem, Schuyt & co, 1987. Historische Werkgroep Haerlem, 168p.

EUR 14,50


3611 Slijper, E.J. Walvissen. Amsterdam, Centen, 1958. 178 tekeningen, 50 foto's, 524 pp.

EUR 40,00


32135 Smeding, S. (vw.) Rapport inzake het onderzoek en de ervaringen in den Kruininger-, Nieuw Olzende- en Sint Pieterspolder na de inundaties van 1939 en 1940. Zwolle, Tjeenk Willink, z.j. 71 pp + 4 grafieken - softcover.

EUR 20,00


17234 Smit, R. Gemakshalve. 150 jaar riolering in Amsterdam. Dienst Waterbeheer en riolering, 2000. Vele ill, 76 pp.

EUR 12,50


26419 Smits, J. Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant. Nijmegen, Sun, 2001. 297 ill, 225 pp - gebonden.

EUR 15,00


1922 Sneep, J.C. Het waterschapsbestuur. Kanttekeningen bij de ontwikkeling van het waterschap tot functionele representatie-democratie. Deventer, Kluwer, 1980. Proefschrift UvA, 386p.

EUR 16,00


11302 Snijders, A.J.C. Uit de dierenwereld van het water. Schetsen in woord en beeld van het leven der lagere diersoorten. Almelo, Hilarius, 1916. 2e goedkoope druk, 15 ill, 20 gekleurde platen, 202 pp.

EUR 15,00


25660 Snoek, R. Visserslatijn. Het wel en wee van een visser op zee. GBU, 2005. Met Urker visserijwoordenlijst, ill, 120 pp - gebonden.

EUR 20,00


29470 Snyder, J.B. Collecting Oyster plates. Atglen, PA, Schiffer, 2002. Very many col. ill, 160 pp - softcover.

EUR 25,00


29471 Snyder, J.B. Flow Blue. A collector's guide to patterns, history and values. Atglen, PA, Schiffer, 2003. Rev. 4th ed. Very many ill, 168 pp - softcover.

EUR 24,50


42255 Soeters, K. (ed.) Sea the truth. Essays on overfishing, pollution and climate change. Amsterdam, Nicolaas Pierson Foundation, 2012. 146 pp - softcover, with DVD.

EUR 9,00


1989 Solger, F.; Graebner, P.; Thieneman, J. ea Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen. Pflanzen- und Tierleven auf den Dünen. Dünenbau. Stuttgart, Enke, 1910. 3 Tafeln, 141 abb, 404 pp.

EUR 34,50


2997 Someren, C. van Het Vlistboek. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. Vele ill, 263 pp - hardcover.

EUR 27,50


2213 Spaak, P. Genetical ecology of a coexisting Daphnia hybrid species complex. Utrecht, 1994. Dissertation RUU, 125p.

EUR 8,00


43377 Spaan, M. Hollandse nieuwe dijkwoningen. Wonen in het Nederlandse landschap. Amsterdam, M3H, 2004. vele ill, z.p. - linnen, oblong, genummerd 36/50.

EUR 20,00


2380 Spoek, G.L. Ademhaling en zuurstofvoorziening van de zeekreeft Homarus Gammarus (L.) in verband met de eigenschappen van Haemocyanine. Leiden, 1974. Proefschrift RUL, 131p.

EUR 7,00


44377 Stal, K. De storm van 1894. De ramp die Schevingen een nieuw gezicht gaf. Museum Scheveningen, 1994. ill, 79 pp - softcover.

EUR 10,00


3595 Staring, A. e.a. Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913. Den Haag, Mouton, 1913. ill, 232 pp - gebonden.

EUR 20,00


28826 Stieler, K.; Wachenhusen, H.; Hackländer, F.W. De Rijn, van zijn Oorsprong tot aan Zee. Arnhem, Van Egmond & Heuvelink, z.j. Zeer vele gravures, 355 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 75,00


6396 Stol, Ph. Th.; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland,319 pp + 5 kaarten, bibliotheekexemplaat.

EUR 10,00


4311 Straaten, J. van der; Meijenfeldt, P.C. von Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit. Tilburg, Brabantse Milieufederatie, [zj]. 150p.

EUR 8,00


44188 Strolenberg, F. e.a. (red.) Peilwaarden. Omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven. Utrecht, Matrijs, 2010. vele ill, 112 pp - softcover.

EUR 10,00


23853 Struyk, H.J.; Veen, H.H.C.W. van der Bruggen. Amsterdam, Kosmos, 1938. Weg- en waterbouwkunde IV. 545 afb, 299 pp - linnen.

EUR 18,50


16177 Stuvel, H.J. Drie eilanden één. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1963. Hoe de zee door menselijk vernuft en door eendracht werd verdreven uit de Zandkreek en het Veerse Gat. Vele ill, 64 pp.

EUR 7,50


7643 Stuvel, H.J. Het eerste offensief. 25 jaar afsluitdijk 1932-1957. 's Gravenhage, SDU, 1957. foto's, 38 afb, 100p.

EUR 12,50


3574 Surendonk, H. Water onder ons. NV Waterleiding Maatschappij Gelderland. 1938-1988. WMG, 1988. ill, 38 pp.

EUR 8,00


31725 Surendonk, H. Water onder ons. NV Waterleiding Maatschappij Gelderland. 1938-1988. WMG, 1988. ill, 38 pp - in cassette.

EUR 10,00


12113 Tangelder, I.R.M.; Krikken, J. Termitophilous srarabs of the tribe Corythoderini: a taxonomic review (Voleoptera: Aphodiidae). Leiden, Brill, 1982. Zoölogische verhandelingen 194, 201 fig, 114 fig.

EUR 7,50


40349 Terlouw, P. De Vecht. Een stroom van verhalen. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks. ill, 115 pp.

EUR 7,00


2441 Tesch, P. De Noordzee van historisch-geologisch standpunt. Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1942. Mededeelingen van 's Rijks Geologischen Dienst A, 9. 23p.

EUR 8,50


4840 Thijsse, J.Th. Een halve eeuw zuiderzeewerken 1920-1970. Groningen, Tjeenk Willink, 1972. 85 fig, 469 pp - linnen.

EUR 27,50


2336 Thomasson, K. Araucanian Lakes. Plankton studies in North Patagonia with notes on terrestrial vegetation. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1963. Acta phytogeographica Suecica 47, 139p.

EUR 14,00


4183 Tien jaar Wieringermeer 1930/40. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer. Directie van de Wieringermeer, 1940. 2 uitslaande kaarten, foto's, 62 pp.

EUR 12,50


25368 Tomeï, K. e.a. Focus locus Oude Rijn. Aprillis, 2005. Boekblik met zeven boekjes/brochures en vier kaarten.

EUR 15,00


4490 Trouw, J. De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-Planologisch. Amsterdam, De Lange, 1948. Heemschut Bibliotheek 4, ill, 220p.

EUR 18,50


11538 Tyler, M.J. Australian frogs. A natural history. Thaca / London, Cornell University Press, 1998. 50 plates, 192 pp.

EUR 15,00


9777 Uit den Boogaart, P. Portret van de Maas. Zutphen, Terra, z.j. foto's van Con Mönnich, kaarten, 144 pp.

EUR 12,50


2447 Umbgrove, J.H.F. Madreporaria from the Bay of Batavia. Leiden, Brill, 1939. Reprinted from Zoölogische Mededeelingen XXII. 4 fig, 18 plates, 64 pp.

EUR 14,00


2971 Ussing, H.H. The biology of some important plankton animals in the Fjords of Weast Greenland. København, Reitzels, 1938. 108p.

EUR 8,00


2335 Välikangas, L. Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors I. Ueber das Plankton insbesondere das Netz-Zooplankton des Sommerhalbjahres. Helsinki, Helsingforsiae, 1926. Acta Zoologica Fennica 1, Mit 6 Tafeln, 298p.

EUR 14,00

Librarystamps


33023 Valow, P.; Petts, G.E. The rivers handbook. Hydrological and ecological principles. Volume two. Oxford, Blackwell Scientific Publications. figs, 523 pp - cloth, dust jacket.

EUR 135,00


2965 Vaupel Klein, J.C. von Towards a monograph of Euchirella. Leiden, Brill, 1984. Printed in 400 copies, Dissertation RUL, 510p.

EUR 23,00


5742 Veen, H. van der Watertorens in Nederland. Rotterdam, 010, 1989. 455 ill, 112 pp - hardcover.

EUR 17,50


27888 Veen-Liefrink, M. van (red.) Terugblik. Tegen de stroom in. Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe. Opheusden, 2008. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 9. Vele ill, 172 pp - softcover.

EUR 17,50


19680 Veldkamp, G.M.J. (vw.) Vijftig jaar drinkwater 1913 - 1963. 1963. Gedenkboek bij 50 jaar Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. kaartjes, ill, 176 pp - linnen.

EUR 15,00


14479 Ven, C.P. van de; Driessen, A.M.A.J.; Wolters, W.; Wasser, J. Niets is bestendig... De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland. Utrecht, Matrijs, 1995. vele ill, 104 pp.

EUR 12,50


32123 Ven, G.P. van de Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands. Utrecht, Matrijs, 1993. Many ill, 293 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


1462 Ven, G.P. van de Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal. Walburg, 1976. Gelders Historische Reeks VIII, 54 afb, 437 pp.

EUR 20,00


19643 Ver Loren van Themaat, R. De oude IJssel. De veelzijdige rol van het water. Doetinchem, Misset, 1966. ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


25550 Ver Loren van Themaat, T. De Oude IJssel. De veelzijdige rol van het water. Doetinchem, Misset, 1966. ill, 144 pp - linnen.

EUR 10,00


11666 Verburg, G. Storm over Nederland. Nijkerk, Callenbach, 1992. 12e dr, 249 pp + kaartje - hardcover met stofomslag.

EUR 7,50


17419 Vereecken, B. Water. Drie culturen zoekend naar evenwicht. 's Gravenhage, Sdu, 1994. Fot. van Reinout van den Bergh, vele ill, 208 pp - Internationale Conferentie over Water en Milieu, Dublin, 1992.

EUR 10,00


38138 Verhagen, P. De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Molenaarsgraaf, Hostorische Vereniging Binnenwaard, 1987. Vele ill, 174 pp - hardcover.

EUR 17,50


23719 Verkade, M.A. Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan. Waterschap het Lange Rond, 1982. Vele ill, 304 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


3588 Vervoort, W. Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida). Curaçao, Caribbean Marine Biological Institute, 1969. Collected Papers 74, Reprinted from Studies Fauna Curaçao 28, 125p.

EUR 12,00


2331 Vervoort, W. Plankton Copepods from the atlantic sector on the antarctic. Amsterdam, North-Holland, 1951. KNAW, 2e sectiem XLVII, 4. 156p.

EUR 13,00

Librarystamp


1883 Vink, T. De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied. Amsterdam, Paris, 1926. Proefschrift, 435 pp + uitslaande kaart.

EUR 47,50


1882 Vink, T. De Rivierstreek. Baarn, Bosche & Keuning, 1954. met kaart, 840 pp - gebonden.

EUR 27,50


30892 Vis, D. De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard. Hoorn, West Friesland, 1952. Enige ill. en foto's, 253 pp - linnen.

EUR 35,00


27958 Vis, Joh. A. Het ontstaan van den polder De Biesbosch. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. Dordrecht, Vereeniging ' De Biesbosch', 1936. 35 foto's, losse uitslaande kaart (met scheur), 111 pp - bibliotheekstempels.

EUR 60,00


32834 Visser, J.A. Bagger- en grondwerken. Haarlem, Stam, 1946. 309 fig, 344 pp - half linnen.

EUR 17,50


40187 Visser, L.E. De territoriale zee. Amsterdam, Valkhoff, 1894. Dissertatie Ruu. 339 pp - opnieuw ingebonden, bibliotheekstempels.

EUR 30,00


15760 Visser, M.F. De overstroming en onze verdediging er tegen. Amsterdam, Jacob van Campen, 1916. Brochure. Overdruk van artikelen uit Algemeen Handelsblad 1916, 46 pp - aangevuld met latere artikelen, uitslaande kaart en twee losse uitslaande kaarten.

EUR 24,50


6368 Visser, W.C. De landbouwwaterhuishouding van Nederland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 159 pp + 14 bijlagen.

EUR 9,00


27904 Vleeschhouwer, J.J. Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht. Utrecht, De Boer, 1932. Dissertatie RUU. Kaartjes, grafieken, 124 pp.

EUR 12,50


1878 Vliet, M. van Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1961. Proefschrift RUU, 670p.

EUR 35,00


1503 Volker, A. Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land. Dienst der Zuiderzeewerken, 1969. rapport 7: Rapporten, 89 + 139 + 208 pp. Map met vier kaarten. - samen in box.

EUR 10,00


40515 Voorst tot Voorst, E.H.J. baron van De toekomstige drainkwatervoorziening van Nederland. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1967. Rapport van de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening 1965. Enkele ill, losse uitslaande kaart, 226 pp - linnen.

EUR 12,50


6394 Voort, M. van der; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 16 fig, 123 pp + 5 kaarten, bibliotheekexemplaar.

EUR 9,00


1509 Vos, J.G.; Stork, G.J.B. Het land van de oude IJssel en zijn waterschap. Terborg, Waterschap van de Oude IJssel, 1980. 150p + kaart.

EUR 14,00


1975 Vries, E. de De aarde betaalt. De rijkdomen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek. Den Haag, Albani, 1951. 2e druk, 218 pp - linnen.

EUR 8,00


6395 Vries, H. de; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland,159p + 5 kaarten.

EUR 10,00


10909 Vries, K. de; Winsemius, J.P. De Allerheiligenvloed van 1570. Leeuwarden, Miedema, 1970. Fryske Akademy 385, ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


23254 Vries, M.-L. de Nederland Waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken. Zeist / Den Haag, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Sdu, 1996. CRM-Reeks 6. vele ill, 112 pp.

EUR 17,50


23841 Vries, W.J. de Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe beleid tot de waterschapswet van 1992. Groningen, Regio-PRoject, 1999. ill, 160 pp - softcover.

EUR 12,50


31876 Vries, W.J. de Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992. Groningen, Regio-PRoject, 1999. ill, 160 pp - softcover.

EUR 9,00


29015 Waalewijn, H.W. Bijdrage tot de histologie van den Vischdarm. Leiden, S.V. van Doesburgh, 1872. Dissertatie RUL. 29 fig, op (deels ingekleurde) uitslaande plaat, 56 pp - beschadigd omslag.

EUR 24,50


10721 Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen, Visser, 1948. Bij 25 jaar drukkerij Visser, ill, 51 pp.

EUR 20,00


31714 Wagenaar, A. (sam.) Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken. Wegener, 1995. 2e druk. Vele ill, 96 pp - softcover.

EUR 7,50


23849 Wagt, W. de Functionaliteit en verbeelding. Architectuur op Leiduin 1853 - 1995. Gemeentewaterleidingingen Amsterdam, 1995. De gebouewen van de Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen. foto's van Jos Fielmich, 72 pp - linnen.

EUR 10,00


15597 Waiboer, A.J. (vw.) 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944. 1945. foto's, ill. van Anton Pieck, 111 pp - hlaflinnen, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


2401 Walenkamp, J.H.C. The asteroides of the coastal waters of Surinam. Leiden, Brill, 1976. Zoölogische verhandelingen 147. 18 plates, 91p.

EUR 8,00


2402 Walenkamp, J.H.C. Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf. Leiden, Brill, 1979. Zoölogische verhandelingen 170. 20 plates, 79p.

EUR 8,00


2976 Walter, E. Einführung in die Fischkunde unserer Binnengwässer. Mit besonderer Berücksichtigung der biologisch und fischereiwirtschaftlich wichtigen Arten. Leipzig, Quelle und Meyer, 1913. 62 Abb. im Texte, 364p.

EUR 18,15


2340 Wærn, M. Rocky-shore algae in the öregrund archipelago. Uppsala, Almqviast & Wiksells, 1952. Acta phytogeographica Suecica 30, 298p.

EUR 13,00


212 Wateronttrekking aan de Veluwe. Rijksuitgeverij, 1933. Rapport van de gelijknamige commissie van1927 t.b.v, drinkwatervoorziening Amsterdam, 329 pp + 16 bijlagen in mapje.

EUR 35,00


40158 Wattenberg, H. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Atlantischen Mission auf dem Forschungs- und Vermessungsschiff "Meteor" 1925-1927. Band VIII. Das chemische beobachtungsmaterial und seine Gewinnung. Kalziumkarbonat- und Kohlensäuregehalt des Meereswassers. Berlin, Walter de Gruyter, 1933. Viele Tab, 43 Textabb, 2 Tafeln, 27 Beilagen, 330 S.

EUR 47,50


42546 Wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Noordoostelijk Nederland. Deel I. Rjkswaterstaat, 1939. 3e druk. Boek (653 pp + 23 deelkaarten, linnen) plus aparte map met 5 overzichtskaarten.

EUR 35,00


40103 Wel, N. van der Ontdek de stadsbodem. Over oude en nieuwe bodems en de diensten die ze vervullen. Amsterdam, natuurMedia, 2010. ill, 95 pp - hardcover.

EUR 10,00


4226 Welch, P.S. Limnology. New York/Toronto/London, McGraw-Hill, 1952. 2nd ed, 538p.

EUR 21,00


14133 Welch, P.S. Limnology. New York/London, McGraw-Hill, 1935. 471 pp.

EUR 12,50


30485 Welker, P.M.H. Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen 1492 - 1892. Nijmegen, Thieme, 1892. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattenlande in Holland; getrokken in het vierhonderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. 268 pp - linnen, goud op snee.

EUR 37,50


6721 Welten, J.B.V. Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. 216 pp.

EUR 12,50


12951 Wentink Dzn, T. Requiem voor een polder. Een terugblik in de historie van de laatste eeuw van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek. Heemskerk, Pressofoon, 1976. Uitgegeven bij voorgenomen opheffing.

EUR 18,50


2328 Werger, M.J.A. Phytosociologie of the upper orange river valley, South Africa. A syntaxonomical study. Pretoria, V&R, 1973. 222p.

EUR 10,00


14480 Werkman, E. Nederland en het water. Een gevecht van 2000 jaar. Haren, Knoop & Niemeijer, 1973. Triangelreeks. Ill, 110 pp.

EUR 7,50


24110 Werkman, G. De schouwers van de Wendeldijk. Gouda, vh Koch & Knittel, 1958. kaart in kleur, ill, 19 pp.

EUR 9,00


2040 Werkman, G. Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied. Bussum, Kroonder, 1948. ill, 9 kaarten, 326 pp.

EUR 32,00


26293 Westerbeke, Joh. Vissers van Noordwijk. Middelburg, Middelburg, 1993. Enkele ill, 161 pp - gebonden.

EUR 14,50


19821 Wieringa, H. (red.) Waterstaat in Overijssel. Provincie Overijssel, 1983. Bij 100 jaar Provinciale Waterstaat Overijssel (1882-1982). Vele ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


35520 Vierssen, W, van The ecology of communities dominated by Zannichellia taxa in Western Europe. Nijmegen, 1982. Dissertatie KUN. 224 pp - softcover.

EUR 14,50


23900 Wijnand, J.H. Bouwende gravers. Amsterdamsche ballast maatschappij, 1938. foto's, 74 pp - linnen.

EUR 18,50


39107 Will, Chr. Sterk water. De Hollandse waterlinie. Utrecht, Matrijs, 2002. Vele ill, 180 pp - softcover.

EUR 15,00


38237 Winkel, D. Anaother world. Colors, textures, and patterns of the deep. Munich, Prestel. Very many plates, 238 pp - cloth, dust kacket.

EUR 20,00


9167 Winkler, T.C. In zee en lucht. Leiden, Van den Heuvel & Van Santen, 1873. kaarten, vele houtgravuren,.

EUR 60,00


42339 Wit, H.C.D. de Aquariumplanten I en II. Baarn, Hollandia, z.j. Twee delen. Handboek voor de Aquariumliefhebben 5 en 6. 40 fig, 125 pp en 46 fig, 193 pp - hardcover.

EUR 12,50


10505 Witteveen, M. (red.) Overspanning. Zaltbommel, Europese Bibliotheek i.ov. Rijkswaterstaat, directie Utrecht, 1999. 4 boekjes in cassette: * Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen. Haverkamp, G. Vele ill, 84 pp. * Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen. Herzen, F. Ill. van Nita Steketee, 84 pp. * Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen. Steehouder, J. Ill, 82 pp. * Kruising. De geschiedenis van pont en brug. Ververs, M.J. Ill, 82 pp.

EUR 12,50


2529 Witteveen-Jansen, M. e.a. (red) De Waalbrug bij Zaltbommel. Knooppunt van water, wegen en wonen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1995. vele ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


1889 Wolff, W.; Post J.K. Oosterschelde. Het leven in en om het water. Alphen aan den Rijn, Sijthoff / Natuurmonumenten, 1979. ill, 206 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


2445 Wolff, W.J. (ed) Proceedings of the Conference of Wadden Sea Experts held at the Island of Schiermonnikoog, The Netherlands 26/28 November 1975. The Hague, Publishing Office Government, 1976. Wadden Sea Working Group 3, 96p.

EUR 7,50


40731 Wonink, H. Op stap langs Overijsselse kanalen. Zutphen, Terra, 1984. ill, 191 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,00


2945 Woudenberg, A. Buiten de bandijken (Rivierwerken c.a.). Amsterdam, vh Van Mantgem & De Does, zj. meer dan 400 figuren, 2 platen, 578 + XXVIp - linnen.

EUR 30,00


15470 Wye, K. The shell handbook. Enderby, Leicester, Silverdale Books, 2003. Very many ill, 256 pp - paperback.

EUR 10,00


6767 Yonge, C.M. The sea shore. London, Collins, 1958. The New Naturalist 12, A survey of British natural hostory, 61 (col.) + 62 photo's, 88 figures, 311p.

EUR 17,50


7228 Zee, F. van der Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van riviervegetaties. Wageningen, 1992. Dissertatie WUR, 271 pp - hardcover.

EUR 10,00


3651 Zellem, J. van (vw) Sprengen en beken van de Veluwe. Een geschiedenis. St. tot behoud van de Veluwse sprengen en beken, 1989. De Wijerd, 10e jaargang, nr.3, n.a.v. tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem, 48 pp - softcover, geniet.

EUR 12,50


1985 Zinderen Bakker, E.M. van De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische en biologische Landschapsbeschrijving van het water- en moerasland. Amsterdam, De Lange, 1947. Heemschut Bibliotheek 1, ill, 134 pp - linnen.

EUR 17,50


31995 Zoetendaal, W. van (sam.) Water en wonen. Rotterdam, Duo/Duo / Tauw. Foto's van Matthijs Heins en Harold Strak.

EUR 9,00


44885 Zondervan, W. Geschiedenis van de zeepolder Arkemheen 1356 - 1956. Polderbestuur, 1956. ill, 47 pp - softcover.

EUR 17,50


3227 Zuur, A.J, e.a. (red) Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk. Wageningen, Veenman, 1954. enkele ill, 443 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


2387 Zwaan, A. de Het anaerobe koolhydraat metabolisme in de zeemossel Mytilus Edulis L. Utrecht, Elinkwijk, 1971. Dissertatie RUU, 83p.

EUR 8,00