Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Geschiedenis & Archeologie / History & Archeology

 


20353 A, H. van Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beamte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Rotterdam, Ad. Donker, 1977. Facsimile-herdruk naar Campagne, Tiel, 1882. 284 pp.

EUR 9,00


31643 Aalbers, J. Rijcklof van Goens. Commissaris en veldoverste der Oostindische Compagnie, en zijn arbeidsveld 1653/54 en 1657/58. Groningen, Wolters, 1916. ill, uitslaande kaarten, 221 pp - linnen.

EUR 17,50


43158 Abel, W. Strukturen und Krisen der spätmittelalerlichen Wirtschaft. Stuttgart, Fischer, 1980. 132 S. - softcover.

EUR 17,50


38603 Adriaanse, P. Principes, rechten en plichten. Soesterberg, Aspekt, 2011. 454 pp - paperback.

EUR 15,00


38995 Ahrens, C. Wiederaufebaute Vorzeit. Archäologische Freilichtmuseen in Europa. Neumünster, Wachholtz Verlag, 1990. Viele Abb, 200 S. - hardcover.

EUR 24,50


44776 Alberts, J. De Nederlandse monarchie. 200 Jaar Koninkrijk in acht affaires. Diemen, Historisch Nieuwsblad, 2013. Vele ill, 156 pp - softcover.

EUR 15,00


33012 Alphen, G. van Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika, 1692. Assen, Van Gorcum, 1960. 103 pp - softcover.

EUR 10,00


37932 Altena, B.; Lente, D. van Vrijheid & Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1789. Hilversum, Verloren, 2006. 400 pp - paperback.

EUR 20,00


25850 Anema, K. Archeologisch erfgoed goed beheerd. Behoud, inrichting en beheer in het landelijk gebied. Den Haag, Sdu, 1997. ill, 101 pp - softcover.

EUR 20,00


13948 Anrooy, F. van e.a. Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Haarlem, Fibula-Van Diskoeck, 1979. vele ill, 195 pp.

EUR 10,00


42522 Attema, P. e.a. (red.) Nieuw licht op een oude stad. Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, 1985. 345 ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,50


10843 Baart, J. e.a. Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. Amsterdam / Haarlem, Fibula-Van Dishoeck. Dienst der Publieke Werken / Amsterdams Historisch Museum, afdeling Archeologie. 969 nrs, 164 ill, 524 pp.

EUR 17,50


260 Baartmans, K. Boer Koekkoek. Amsterdam, De Standaard, 1966. 71 pp.

EUR 6,50


20355 Baeten, A.M.I.H. Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief. Gemeente Maastricht, 1973. ill, 533 pp - linnen.

EUR 20,00


40701 Balai, L. Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie 1720-1738. Zutphen, Walburg, 2011. Enkele ill, 368 pp - paperback.

EUR 27,50


16043 Balen, W.J. van Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden. Haarlem, Tjeenk Willink, 1936. ill, 175 pp - linnen.

EUR 8,50


31164 Ball, E. Slaven in de familie. Persoonlijke speurtocht naar voorouders, slaven, handelaren en hun verbondenheid door de eeuwen heen. Amsterdam, Arena, 1999. ill, 384 pp - paperback.

EUR 8,50


21408 Ballard, R.D. Op het spoor van de verdwenen schepen van Guadalcanal. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. De 'spookvloot' van de stille oceaan geeft haar geheimen prijs. Vele ill. in kleur, 226 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


22072 Ballard, R.D. Return to midway. The quest to find the Yorktown and the other lost ships from the greatest battle of the Pacific War. Toronto, Madison Press, 1999. Manu ill, 191 pp - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


41591 Bank, J.; Buuren, M. van Nederlandse cultuur in Europese context. 1900. Hoogtij van burgelijke cultuur. Den Haag, Sdu, 2000. ill, 624 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


17902 Barents, J.M. Het proces Louis Capet. Gerechtelijke dwaling of koningsmoord?. Amsterdam, De bataafsche Leeuw, 1993. 186 pp - cloth, dust jacket.

EUR 13,00


10550 Barnouw, A.J. Monthly letters. On the culture and history of the Netherlands. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1969. 361 pp.

EUR 12,50


32197 Bartels, M.H. e.a. Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie. Hilversum, Verloren, 2002. ill, 190 pp - softcover.

EUR 15,00


28129 Bartstra, G.J. Contributions to the study of the palaeolithic Patjitan culture Java, Indonesia. part 1. Leiden, Brill, 1976. Dissertation RUG, 121 pp, 16 plates - softcover.

EUR 14,50


23043 Bass, G.F. Geschiedenis van de scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie. Bussum, De Boer maritiem, 1973. 505 ill (150 in kleur), 323 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


32053 Bastet, F.L. Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld. Amsterdam, Querido, 1990. ill, 272 pp - softcover.

EUR 8,50


39941 Battista, G. Piranesi. Selected etchings. Köln, Taschen, 2001. Many ill, 190 pp.

EUR 7,50


15877 Bauwens, E.C.G. Het Nationaal Gerechtshof 1802 - 1811. Amsterdam, Van Soeren & Co, 1997. 476 pp.

EUR 14,50


37253 Bauwhede, D. van der; Goetinck, M. Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw. Uitgaven Westvlaamse Gidsenkring, 1982. Bij Herdenking Oostvlaamse Synode (8 en 9 mei 1582). 15 ill, 239 pp - softcover.

EUR 14,50


34945 Becker, M. e.a. (red.) na het referendum over Europa: een weg uit de impasse. Budel, Damon, 2006. 237 pp - paperback.

EUR 8,50


35455 Beckford, W. Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787. Amsterdam, Contact, 1992. 270 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


40173 Beermann, V.A.M. Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode van het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1940. 264 pp - softcover.

EUR 10,00


9142 Beknopte catalogus van de geschiedenis der Nederlanden (Noord en Zuid) in de Koninklijke Bibliotheek. Eerste deel. Den Haag, Humanitas, 1922. 459 pp.

EUR 22,50


39444 Belart, U. e.a. Opkomst en ondergang van Ivar Kreuger. Amsterdam, Allert de Lange. ill, 284 pp - half linnen.

EUR 8,50


40075 Beld, T.A.M. van den Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het Jezuïeteninternaat te Katwijk aan den Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland. Nijmegen, valkhof Pers, 2009. Dissertatie KUN, ill, 410 pp - paperback.

EUR 27,50


19838 Bendann, E. Death Customs. An analytical study of Burial rights. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1930. The History of Civilization (Ed. by C.K. Ogden). 304 pp - cloth.

EUR 125,00


29690 Berdjajew, N. Slavernij en vrijheid. Antwerpen / Amsterdam, Pantheon / Veen, 1947. 347 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


40117 Berg, J.J. e.a. (sam.) GeWoon Architectuur. Wonen in Nederland 1850 - 2004. Rotterdam, NAi, 2004. Een selectie tekeningen en maquettes uit de collectie van het Nederlands Architectuurinstituut.

EUR 10,00


40882 Berg, M.M. van den; Hatzmann, E.A. Water en archeologisch erfgoed. Amersfoort, ROB, 2005. Nederlandse Archeologische Rapporten 30. 230 pp - softcover.

EUR 10,00


43327 Bergen, C. e.a. The mysteroius bog people. Zwolle, Waanders, 2002. many ill, 132 pp - softcover.

EUR 12,50


33097 Bergsma, W. e..a. For uwz lân, wyv en bern. De patriottenstrijd in Friesland. Leeuwarden, 1987. Fryske Akademy 672. Ill, 217 pp - hardcover.

EUR 20,00


12649 Berkel, K. van; Boels, H.; Koops, W.R.H. Nederland en het Noorden. Assen / Maastricht, Van Gorcum, 1991. Groninger Historische Reeks 8, enkele ill, 306 pp - softcover.

EUR 9,00


40293 Berlage, H.P. e.a. (red.) Het ameublement van de straat. Rotterdam, Brusse, 1935. Moderne Bouwkunst in Nederland. N° 20. 40 ill.

EUR 15,00


18004 Bernal, J.D. Sociale geschiedenis van de wetenschap. Nijmegen, Sun, 1976. Sun Reprint 19. Twee delen, 398 afb, 1000 pp - softcover.

EUR 10,00


39883 Bersier, Eu. Coligny. The earlier life of the great Huguenot. London, Hodder and Stoughton, 1884. 351 pp - cloth.

EUR 15,00


29428 Besteman, J.C. e.a. Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum. Franeker, Van Wijnen, 1992. Vele ill, 68 pp - softcover.

EUR 7,00


43243 Besteman, J.C.; Heidinga, H.A. Het klooster Gallilea Minor bij Monnickendam. een historisch en archeologisch onderzoek. 1975. Overdruk Hollandse Studiën 8 (pp 1-130) - softcover.

EUR 10,00


38248 Beuker, J. Werken met steen. Assen, Drents Museum, 1990. 84 fig, 64 pp - softcover.

EUR 8,00


31550 Beukers, E. (eindred.) Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland. Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009. ill, 300 pp - hardcover.

EUR 24,50


41732 Bienkowski, P. The art of Jordan. Stroud, Alan Sutton, 1991. 200 plates, 178 pp - paperback.

EUR 12,50


32866 Bierma, M. e.a. Archeologie en landschap. Groningen, RUG, 1988. Symposium bij afscheid H.T. Waterbolk. Oll, kaartjes, 206 pp - softcover.

EUR 7,50


36844 Bierma, M. e.a. (red.) Paleo-Aktueel 6. Archeologie in 1994. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1995. ill, 141 pp.

EUR 8,50


36845 Bierma, M. e.a. (red.) Paleo-Aktueel 7. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1996. ill, 116 pp.

EUR 8,50


36847 Bierma, M. e.a. (red.) Paleo-Aktueel 9. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1998. ill, 124 pp.

EUR 8,50


36839 Bierma, M.; Bos, J.M. (red.) Paleo-Aktueel 1. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1989. ill, 135 pp.

EUR 8,50


36843 Bierma, M.; Harsema, O.H. Paleo-Aktueel 5. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1994. ill, 156 pp.

EUR 8,50


44440 Bitter, P. Geworteld in de bodem. Archeologisch en historisch onderzoek van een pottenbakkerij bij de Wortelsteeg in Alkmaar. Zwolle, Stichting Promotiec Archeologie, z.j. Vele ill, 184 pp - softcover.

EUR 10,00


35913 Bizot, J.-F. Free Press. Underground & Alternative publications 1965 - 1975. Universe, 2006. Many ill, 255 pp - softcover.

EUR 15,00


30292 Blake, R. Disraeli. London, Methuen, 1966. 819 pp - paperback.

EUR 8,50


38271 Blankenheijm, C.M. Geschiedenis van de Compagnie van Ostende. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1861. Dissertatie RUL. 72 pp - orig, softcover.

EUR 45,00


20977 Blankenstein, M. van Het jaar 1934. Wereldgeschiedenis. Zeist, De Torenkrans. Algemeen overzicht, vele ill, 145 pp - linnen.

EUR 11,00


20978 Blankenstein, M. van Het jaar 1935. Wereldgeschiedenis. Zeist, De Torenkrans. Algemeen overzicht, 78 pp + 79 pp. ill - linnen.

EUR 11,00


30729 Bläsing, J.F.E.; Vleesenberg, H.H. (red.) Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Leiden, Nijhoff, 1992. Opstellen aangeboden aan dr. Joh. de Vries. 304 pp - linnen.

EUR 8,50


43122 Bläsing, J.F.E.; Vleesenbeekm H.H. (red.) Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen angeboden aan dr. Joh. de Vries. Leiden, Nijhoff, 1992. Liber Amicorum Joh. de Vries, 304 pp - linnen.

EUR 10,00


39982 Bleich, A. Joop den Uyl 1919 - 1987. Dromer en doordouwer. Amsterdam, Balans, 2008. Eerste druk. ill, 534 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


36558 Bloemers, J.H.F. e.a. Voeten in de aarde. Een kennismaking met de moderne Nederlandse archeologie. Amsterdam University Press, 1993. ill, 179 pp - softcover.

EUR 8,00


27629 Blok, D.P. e.a. De Franken in Nederland. Bussum, Fibula - van Dishoeck, 1974. 2e druk. Ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


41249 Blok, P.J. Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Leiden, Sijthoff, 1912. Tweede druk. Vier delen.

EUR 35,00


43572 Blok, P.J. Michiel Adriaanszoon de Ruyter. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1930. Nieuwe uitgave. 14 afb, 436 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


21089 Blokker, J. e.a. Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Amsterdam / Antwerpen, Contact, 2005. Met schoolplaten van J.H. Isings, 271 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


39111 Blokker, J. Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven?. Amsterdam, De Harmonie, 2006. 2e druk. Vele ill, 201 pp - softcover.

EUR 9,00


8881 Blom, J.W.S. De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, hebdomaden en enneaden. Nijmegen, Berkhout, 1936. 315 pp.

EUR 16,50


29281 Boddens Hosang, F.J.E. De Egyptische verzameling van Baron van Westreenen. 's-Gravenhage, SDU, 1989. 57 platen, 104 pp - softcover.

EUR 8,50


43637 Boekhorst, P. te e.a. (red.) Cultuur en maatschappij in Nederland 1500 - 1850. Meppel / Heerlen, Boom / Open Unoversiteit, 1992. ill, 372 pp - paperback, vlek op de snede.

EUR 10,00


23883 Boer, M.G. de Oranje en de welvaart van Nederland. 1936. Gedenkboek bij huewelijk Juliana en Bernhard. Vele platen, 136 pp - linnen.

EUR 9,00


36457 Boer, M.G. de Van oude voyagiën. Amsterdam, Joost van den Vondel. 3e druk. ill, kaarten, 261 pp - linnen rug, gedec. band, oblong.

EUR 10,00


10775 Boerhave Beekman, W. Hout in alle tijden. Deel II. Historie van de Grieken tot en met de Byzntijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw. Deventer, Kluwer, 1949-1955. ill, 776 pp - linnen.

EUR 27,50


24093 Boersma, J.W. e.a. (red.) Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen. Bedum, Profiel, 1980. ill, 311 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


29748 Bogaers, J.E.; Haalebos, J.K. Opgravingen in de Romeinse legioensvestigingen te Nijmegen, II (ten oosten en ten noorden van de Praetoriumstraat, 1974-1975). Overdruk Oudheidkundige Medelingen Leiden, LVIII, 1977. plaat 7-24, pp 73-157.

EUR 12,50


14994 Boheemen, P. van; e.a. Kent, en versint eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500 - 1800. Apeldoorn / Zwolle, Historisch Museum Marialust / Waanders, 1989. 241 ill, 208 pp.

EUR 17,50


37723 Boijens, J.P. Mr. Carel Vosmaer. Helmond, Helmond, 1931. Dissertatie RUU. 190 pp - softcover.

EUR 8,50


16298 Bonenkamp, B.J. Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal. Den Haag, Sdu, 1999. ill, 511 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


27640 Bonger, H. Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert. Amsterdam, Van oorschot, 1978. 1 portret, 427 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30035 Boon, L.J. Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1997. 415 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


26595 Borman, R. e.a. De ijstijden in de Nederlanden. Zutphen, Terra, 1984. 66 ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,50


336 Borman, R. Archeologie in Gelderland. Zutphen, Terra, 1981. vele ill, 154 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


16210 Bornebroek, A. De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de industrie- en voedingsbond CNV. Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1996. ill, 430 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


13787 Bos, G.J. De intocht van Karel V binnen Nijmegen in 1546. Leiden, Somerwil, 1890. Bij Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-corps den 24sten Juni 1890, ter viering van den 315ste Verjaardag der Leidsche Hoogeschool. 27 platen met 267 afb. - in orginele map met goudopdruk, zeer goed.

EUR 450,00


3664 Bos, J.; Hulst, F.J.; Brood, P. (red) Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners. Meppel/Amsterdam, Boom, 1989. Vele ill, 560 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


43788 Bos, J.M. Archeologische streekbesxchrijving. een handleiding. Hillegom, AWN, 1985. AWN Monografieën 4.51 ill, uitslaand kaartje, 158 pp - softcover.

EUR 7,50


31066 Bos, K.; Oele, B. Vliedbergen. Tekens van de tijd in het Zeeuwse landschap. Middelbuerg, NRI, 1986. ill, 80 pp - softcover.

EUR 9,00


16381 Bosmans, J. Romme. Biografie 1896 - 1946. Spectrum, 1991. ill, 560 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


41615 Bosscha, J. Schets der algemeene geschiedenis des vaderlands ten dienste vooral der adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie. Breda, Broese & Comp, 1844. 6e druk. 256 pp - quarto leder.

EUR 18,50


38488 Bosscher, Ph. M. Zeegeschiedenis van de Lage Landen. Bussum, De Boer Maritiem, 1975. Vele ill, 136 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


31194 Boswell, J.; Strien, C.D. van (vert.) Boswell en Holland. Met volledige correspondentie met Belle van Zuylen. Amsterdam, Atlas, 2000. 456 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


40001 Bourguignon, J. Napoléon Bonaparte. Les Éditons Nationales, 1936. Deux volumes. 410 et 392 pp - les os manques.

EUR 45,00


32185 Boxer, C. R. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600 - 1800. Leiden, Sijthoff, 1976. 2e druk. 437 pp - paperback.

EUR 10,00


36403 Braat, L.P.J. Op zoek naar Byzantium. Hellas hervonden. Amsterdam, 1955. Met twaalf litho's van Maaike Braat. Gesigneerd en genummerd 100/300.

EUR 10,00


24899 Bral, G.J.; Wouters, E. (red.) Concert noble. Brussel, Concert Noble, [1987]. Vele gekleurde foto's, 221 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


14684 Brandt, R.W. e.a. De Zaanstreek archeologisch bekeken. Zaanstad, AWN Zaanstreek e.o., 1983. vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 7,50


9502 Brandt-Van der Veen, J. Het Thorbecke-Archief 1798 - 1872. Eerste deel 1798 - 1820. Utrecht, Kemink, 1955. drie delen: I. 1798-1820, 443 pp. II 1820-1825, 543 pp. III. 1825-1830, 602 pp.

EUR 15,00


29715 Bremmer, C.; Kool, M.N.H. Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976). Den Haag, Stichtingen Kader en Vormingswerk ARP, CHU en KVP, 1976. ill, 264 pp - softcover.

EUR 8,50


39632 Brewer, J. The pleasures of imagination. English culture in the eighteenth century. London, HarperCollins, 1997. 239 ill, 721 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


25385 Briels, J. De Zuidnederlandse immigratie 1572 - 1630. Haarlem, Fibula - van Dishoeck, 1978. ill, 110 pp - softcover.

EUR 8,50


41136 Briels, J. Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden eeuw. Haarlem / Antwerpen, Becht / Mercatorfonds, 1987. 571 fig. en platen, 454 pp - linnen, stofomslag, in foudraal, zeer goed.

EUR 60,00


36549 Broekhuizen, P.H. e.a. (red.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Groningen, Stichting Monument & Materiaal, 1992. ill, 584 pp, uitslaande kaarten - hardcover.

EUR 12,50


40955 Broekmeyer, M. Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler. Amsterdam, Mets & Schilt, 2006. 253 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9823 Brongers, J.A. (red.) Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Amersfoort, Bekking, 1988. Amersfortiareeks 6, Opstellen bij opening nieuw gebouw ROB, ill, 119 pp.

EUR 9,50


20319 Brongers, J.A. e.a. Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg. Amersfoort, Bekking, 1989. ill, 192 pp.

EUR 10,00


5478 Brongers, J.A. 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bussum, ROB/Fibula-van Dishoeck, 1973. 47 pp + 43 transcripties aantekeningenboek C.J.C. Reuvers + 10 plates - linnen.

EUR 14,50


31246 Brongers, J.A. Air photography and celtic fields in the Netherlands. Amersfoort, ROB, 1976. Nederlandse Oudheden 6. Dissertatie RUG. Boekje 48 ill, 147 pp plus 20 platen in mapje.

EUR 40,00


30540 Brouwer, H. Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift. Naarden, Rutgers, 1943. 2e druk. 87 pp - softcover, oblong, in cassette.

EUR 9,00


36329 Bruggeman, J.; Camijn, A. Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties. Wormer, Inmerc. ill, 304 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


41679 Brugmans, H. (vz.) Geschiedenis van Nederland. Acht delen. Amsterdam, Joost van den Vondel, 19365-1938. Acht delen. ca 3500 pp - gebonden, keurig.

EUR 30,00


42544 Brugmans, H. Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Amsterdam, Elsevier, 1917. Twee delen. ill, 389 en 379 pp - gedec. linnen.

EUR 22,50


42662 Brugmans, J. (sam.) Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. Amsterdam, Elsevier, 1914-1915. Twee delen. 324 afb, 389 pp; 274 afb, 379 pp - gedec. linnen, zeer goed.

EUR 25,00


30189 Bruijn, A. Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605. Stichting Promotie Archeologie. 196 afb, 284 pp - linnen.

EUR 17,50


42837 Bruijn, J. de; Puchinger, G. Briefwisseling Kuyper - Idenburg. Franeker, Wever, 1985. 640 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30604 Bruijn, J.R. De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken. Groningen, Wolters, 1966. 246 pp - linnen, koffievlekje.

EUR 9,00


386 Bruijne, M. de (vw) Schatkamer van Gelderse oudheden. Nijmegen, Provincie Gelderland / Museum G.M. de Kam, 1989. Vele ill, 79 pp -.

EUR 10,00


12226 Bruin, C.J.M. Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam, Boom Meppel, 1989. Dissertatie UvA, 28 ill, 293 pp.

EUR 7,50


36401 Bruno, V.J. Form and color in Greek painting. New York, Norton, 1977. 16 col. plates, 123 pp - cloth.

EUR 24,50


30247 Buchholz, H.H.; Karageorghis, V. Altägäis und Altkypros. Tübingen, Wasmuth, 1971. 1910 Abb, 516 S. - leinen, Umschlag.

EUR 37,50


40762 Buck, A. de Grammaire élémentaire du moyen Égyptien. Leiden, Brill, 1967. 218 pp - half cloth.

EUR 20,00


12046 Buikhuisen, W. Achtergronden van nozemgedrag. Utrecht / Assen, Instituur voor Sociale Psychologie / Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1965. RUU, Bouwstenen voor de kennis der maatschappij 53, 374 pp.

EUR 15,00


43018 Bultynck, P. e.a. Leven in steen. Sporen van 4 miljatd jaar evolutie. Leuven, Davidsfonds, 2004. ill. 156 pp -softiover.

EUR 15,00


32987 Buma, W.J. e.a. Codex Aysma. Die altfriesischen texte. Assen, Van Gorcum, 1993. 619 S. - hardcover.

EUR 35,00


41749 Bummel, L. Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) Emanuel van Meteren (1535-1612). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1972. 6 afb, 190 pp - softcover.

EUR 7,50


16961 Burg, J.A.C. van Westerse cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw. Budel, Damon, 2001. Dissertatie WUR, 400 pp.

EUR 12,50


36994 Burke, P. De Italiaanse Renaissance. Amsterdam, Agon, 1988. 24 platen, 282 pp - paperback.

EUR 10,00


41053 campfens, M.; Voerman, G. Archieven van de rode familie. Amsterdam, AStichting Beheer IISG, 1994. Enkele ill, 168 pp - paperback.

EUR 8,50


31072 Cannegieter, D.; Dorsten-Timmerman, D. van Sir Philip Sidney 1554 - 1586. Zutphen, Walburg, 1986. ill, platen, 110 pp - softcover.

EUR 7,50


38264 Capelle, T. Die karolingischen Funde von Schouwen 1 und 2. Amersfoort, ROB, 1978. Nederlandse Oudheden 5 . 31 S. und 30 Tafeln - softcover.

EUR 10,00


42638 Carasso-Kok, M. Amsterdam historisch. Een stadsgeschiedenis aan de hand van de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


40281 Carmiggelt, A.; Trierum, M. van Ontdekt! Vijftig jaar archeologie in Rotterdam en omgeving. Rotterdam, BOOR, 2010. vele ill, 140 pp - hardcover.

EUR 9,00


20382 Carver, M. (ed.) The age of Sutton Hoo. The seventh century in North-Western Europe. Woodbridge, Suffolk, Boydell & Brewer. maps, 72 fig, 32 plates, 406 pp - paperback.

EUR 45,00


16462 Cate, C.L. ten Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland. Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975. Enkele ill, 228 pp.

EUR 8,50


33969 Chamalaun, M.; Waterbolk, H.T. (red.) Voltooid verleden tijd? Een hedendaagse kijk op de prehistorie. Amsterdam, Intermediair, 1980. ill, 259 pp - paperback.

EUR 7,00


43787 Champion, S. Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids. Veenendaal, Gaade, 1986. ill, 108 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


38817 Cherry, M. (ed.) Vernacular Architecture. Vol. 37. Vernacular Architecture Group (VAG), 2006. ill, 151 pp - softcover.

EUR 10,00


15903 Claessen, H.J.M. Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. ill, 140 pp.

EUR 7,50


33536 Clarke, J.R. Roman sex. 100 BC - AD 250. New York, Abrams, 2003. Many plates, 168 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


36031 Clevis, H. (vw.) Bronstijdboeren in Ittersumerbroek. Kampen, Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek, 1991. Vele ill, 122 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 10,00


43789 Coles, J. Experimentele archeologie. Groningen, Tjeenk Willink, 1975. 19 foto's, 41 fig, 181 pp - softcover.

EUR 7,50


20407 Conradin, E. Das späthallstättische Urnengräberfeld Tamins - Unterm Dorf in Graubünden. Frauenfeld, 1978. Mit einem anthropologischen Beitrag von Bruno Kaufmann. Schriftreihe des Rätischen Museum Chur. Heft 21. 3 Karten, 99 Abb, s 65-161.

EUR 12,50


26774 Coppens, Th. Het gouden zoutvat. Verhalen. Baarn, de Prom, 1995. ill, 127 pp - softcover, gesigneerd.

EUR 7,50


44106 Corbusier, M. le Vers une architecture. Paris, Éditions Vincent, Fréal & Cie, 1958. Nouvelle édition revue et augmentée. Beaucoup d'ill, 243 pp - softcover.

EUR 35,00


17938 Cordens, F.J.A.L. Napoleon I. Keizer der Franschen. 's-hertogenbosch, P. Stokvis - Waterreus, z.j. Enige ill, 378 pp - originele, versierde band.

EUR 22,50


24645 Cornelissen, J.D.M. De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1987. Enkele ill, 318 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30310 Cornwall, I.W. Prehistoric animals and their hunters. London, Faber & Faber, 1968. 29 ill, 214 pp - hardbound.

EUR 8,50


29641 Cristofani, M.; Cateni, G. Urne volterrane. 2 - Il Museo Guarnacci. Firenze, Centro Di, 1977. Corpus delle urne etrusche di età ellenistica. Two volumes. Parte prima, 246 ill, 184 pp. Parte secunda 166 ill, 143 pp - softcover.

EUR 60,00


19568 Critiek van M. Valk Lz. op de Beschikking van den Officier van Justitie Mr. Graaf Schimmelpenninck, gepubliceerd op last van den Minister van Justitie Mr. Cort van der Linden. Rotterdam, H. Masereeuw, 1898. 62 pp.

EUR 8,50


35714 Crotty, H.K. Honoring the dead. Anasazi Ceramics from the Rainbow Bridge-Monument Valley Expedition. Los Angeles, Museum of Cultural History - UCLA, 1983. 56 fig, 91 pp - softcover.

EUR 10,00


17998 Curwen, E.C.; Hatt, G. Plough and pasture. The early history of farming. ne York, Henry Schuman. Part I. Europe and the Near East. Part II/ Non-European peoples. Fig, 14 plates, 329 pp - cloth.

EUR 12,50


40403 Dammers, E. Leren van de toekomst. Over de rol van scenario's bij strategische beleidsvorming. Delft, Eburon, 2000. Dissertatie RUL. 320 pp - paperback.

EUR 10,00


35599 Das, M.N. The political philosophy of Jawaharlal Nehru. London, George Allen & Unwin, 1961. 256 pp - cloth.

EUR 10,00


43293 Davids, C.A. e.a. (red.) Kapitaal, ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden. Amsterdam, Neha, 1996. Afscheidsbundel voor prof.dr. P.W. Klein.

EUR 20,00


36854 De Mulder, G.; Deschieter, J. Het preventief onderzoek in de Gallo-Romeinse vicus te Velzeke (2001-2002). Een archeologisch vervolgverhaal. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 2003. Bijdragen VIII. Overdruk Handelingen XI. pp 259-357.

EUR 10,00


36855 De Mulder, G.; Deschieter, J. Beenderen spreken. Onderzoek van menselijke crematies uit twee urnenveldennecropolen te Velzeke. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1999. Bijdragen VI. Overdruk Handelingen IX. pp 145-224.

EUR 10,00


44382 De Mulder, G.; Rogge, M. (red.) De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I. Sporen van Flavische en 2de-eeuwse bewonong. Zottegem, Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke, 1999. 70 fig, 141 pp - softcover.

EUR 15,00


39784 De St. Bartholomeus-nacht of de bloedbruiloft in Parijs op den 24ste augustus 1572 en volgende dagen. Schiedam, J.W. van Voorden, 1872. 128 pp - opnieuw gebonden.

EUR 12,50


9550 Dekker, F. Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen. Den Haag, Boucher, 1938. 176 platen, 404 pp.

EUR 17,50


30670 Dekker, P. Willem 't Hart. 1750 - 1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 24 ill, 115 pp - linnen.

EUR 7,50


42167 Delahaye, A. Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen. Tournehem/Zundert, 1980. ill, kaartjes, 464 pp, met toevoegsel - hardcover.

EUR 12,50


26712 Delivorrias, A. (red.) Griekenland en de zee. Amsterdam, 1987. Catalogus tentaoonstelling Amsterdam Culturele hoofdstad Europa. 308 ill, 397 pp - softcover.

EUR 17,50


38561 Demeyer, L. e.a. (red.) Marmer in Hellas. Van steengroeve tot kunstwerk. Brussel, Gemeentekrediet, 1988. 145 ill, 191 pp - softcover, aantekeningen met potllod.

EUR 10,00


31159 Deneckere, G. Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis. Nijmegen, Sun Memoria, 1998. Enige ill, 158 pp - softcover.

EUR 8,50


41586 Deneckere, G. Leopold I. De eerste koning van Europa. Antwerpen, De Bezige Bij, 2011. ill, 736 pp - paperback.

EUR 15,00


10161 Depelchin, P. La Hollande à vol d'oiseau. Tours, Alfred Mame, 1884. 4me ed, des gravures, 213 pp - dos nouveau.

EUR 35,00


42325 Derks, H. De koe van Troje. De mythe van de Griekse oudheid. Hilversum, Verloren, 1995. 32 ill, 319 pp - softcover.

EUR 12,50


17185 Deursen, A.Th. van Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 1995. 20 ill, 378 pp - paperback.

EUR 12,50


43196 Deurvorst, L. Het uur van de waarheid. Bähre Louise von Brun (1773-1839) en de mannen in haar leven. IJzerlo, Fagus, 2010. ill, 269 pp - hardcover.

EUR 30,00


11001 Diederiks, H.A.; Noordam, D.J.; Quispel, G.C.; Vries, P.H.H. Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1987. ill, 452 pp.

EUR 10,00


43124 Diederiks, H. Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Meppel, Krips, 1982. 25 kaartjes, 422 pp - softcover.

EUR 10,00


16702 Dieteren, F. e.a. Naar Eva's beeld. De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1987. Vele ill, 224 pp.

EUR 7,50


24123 Dijk, G. van; Klep, L. Democratie en de grote economie. Utrecht, NCR, 2008. 64 pp - softcover.

EUR 10,00


30028 Dijken, A.H. van De reine boer. Hij schiep zijn eigen land. Hoogezand, 2005. Een beschrijving van de Friese Angelen in de Ommelanden en hun stad Groningen, 184 pp - softcover.

EUR 30,00


41393 Dijkman, W. Een vindplaats uit de IJzertijd te Maastricht-Randwyck. Amersfoort, ROB, 1989. Nederlandse Archeologische Rapporten 8. 129 platen, 80 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


40680 Ditzhuyzen, R.E. van Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek. Haarlem, Becht, 1992. ill, 268 pp - gebonden.

EUR 10,00


22918 Dockum, S. van; Haytsma, A. (red.) Gids Archeologische monumenten in Nederland. Abcoude, Unipers / ROB, 1997. Vele ill, 112 pp - softcover.

EUR 10,00


22552 Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd. Zwolle, Waanders, 1992. 52 afleveringen in drie orginele roodlinnen verzamelbanden, 1248 pp, met bijlage - zeer goed.

EUR 20,00


39649 Domela Nieuwenhuis, F. De nieuwe Plutarchus. Robert Owen - Peter Kropotkine - Michael Servetus - Michael Bakunine. Hilversum, Storch. 4 ill, 108, 103, 86, 103 pp - gedec. linnen.

EUR 14,50


38290 Dominicus, F.C. Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1928. Dissertatie RUL. 107 pp - softcover.

EUR 8,50


33013 Dongelmans, B.P.M. Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen, Ernst & Co, 1992. Dissertatie VUA, 499 pp - hardcover.

EUR 15,00


28859 Dorsman, L. e.a. Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2000. 223 pp - paperback.

EUR 7,50


41646 Doyle, W. Aristocracy and its enemies in the age of revolution. Oxford University Press, 2009. 371 pp - hardbound, dust jacket.

EUR 27,50


38733 Drielsma, H.A. Grondbezit en mutatierecht in het oude Friesland. Leeuwarden, 1974. Fryske Akamemy 457. 173 pp - softcover.

EUR 10,00


13074 Drifter-Trawler. Brooke built. Lowestoft, Suffolk, Brooke Marine Limited, [va 1948]. Brochure of the new series of Drifter/Trawlers qith 'full builder's specification and plans, together with an index for rapid reference', ill, 20 pp + general arangement - also a letter (sep 1948) of director W. Brooke to Lindeteves Stokvis in wich he offers building berths.

EUR 40,00


43135 Drukker, J.W. Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig. Groningen, 1990. Dissertatie RUG, 354 pp - softcover.

EUR 10,00


32857 Drummond, E. (fw.) Ten years of world co-operation. The League of Nations, 1930. 467 pp - cloth.

EUR 17,50


29214 Du Bourguet, P. Grammaire Égyptienne. Moyen empire pharaonique. Louvain, 1971. Methode progressive basée sur les armatures de cette langue. 98 pp et des tableaux volants.

EUR 27,50


27732 Duby, G. (ed.) Sculptures from antiquity to the middle ages. Volume I. The great art of antiquity from the eighth century BC to the fifth century. Köln, Taschen, 1989. Very many ill, 544 pp - cloth, dust jacket, very fine.

EUR 35,00


35444 Duby, G.; Perrot, M. (red.) Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. Amsterdam, Agon, 1992. 49 afb, 481 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


25024 Duerloo, L. Karel Alexander van Lotharingen. Mens, veldheer, grootmeester. Brussel, Coessens, 1987. Catalogus. vele ill, 306 pp - softcover.

EUR 17,50


41188 Duijnhouwer, J.A. 125 jaar Nut in Eindhoven. De geschiedenis van het departement Eindhoven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1875 - 2000. 't Nut Eindhoven, 2000. ill, 174 pp - hardcover.

EUR 8,50


41189 Duijnhouwer, J.A. Nutskweekschool bezuiden de grote rivieren. de geschiedenis van een unieke onderwijzersopleiding op algemene grondslag te Eindhoven. Eigen uitgave, 2000. ill, 113 pp - softcover.

EUR 8,50


19566 Duijs, J.E.W. Ons arsenaal. Feiten, cijfers en beschouwingen ten dienste onzer verkiezings-propaganda voor 1925. Amsterdam, Partijbestuur der S.D.A.P., 1924-1925. Losbladig systeem in map.

EUR 30,00


42327 Duits, H. e.a (red.) Eer is het lof des Deutchts. Opstellen over renaissance en classicisme aan geboden aan dr. Fokke Veenstra. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1986. Enkele ill, 317 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


41620 Duke, A.C.; Tamse, C.A. (ed.) Clio's mirror. Historiography in Britain and The Netherlands. Zutphen, Walburg, 1987. Britain and The Netherlands VIII, ill, 238 pp - softcover.

EUR 8,50


41652 Dunk, H. von der Der deutsche Vormärz und Belgien 1830/48. Wiesbaden, Franz Steiner, 1966. 411 S. - softcover.

EUR 24,50


19363 Duparc, F.J.; Es, W.A. van Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. 's-Gravenhage, Staatsuitgevrij, 1975. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid t.a.v. musea, oudheidkundig bodenonderzoek en archiven 1875 - 1975, 125 afb. + 493 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


25081 Duvosquel, J.M.; Vandevivere, I. Luister van Spanje en de Belgische steden 1500 -1700. Snoeck-DEjaju / Gemeentekrediet. Europalia 85 España. Luxe-exemplaar. Vele platen in kleur, 694 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


44279 Eerde-Kooy, N. van De wereld omspannen met vriendschap. Rode Valken, Trekvofgel en Zwaluwen in de AJC. Amsterdam, Stichting Onderzoek AJC, 2002. Enkele ill, 383 pp - paperback.

EUR 10,00


4000 Elzinga, E. Onder zand en klei vandaan. Wat de bodem van Gelerland vertelt over de mensen die hier van de ijstijden tot de vroege middeleeuwen hebben geleefd. Arnhem, Gelderse Archeologische Stichting, 1956. ill, 60 pp.

EUR 8,50


17427 Enckevort, H. van; Thijssen, J. In de schaduw van het noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam. Abcoude / Nijmegen, Uniepers / Bureau Archeologie, 2005. Vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 20,00


39230 Engelen, D. Frontdienst. De BVD in de koude oorlog. Amsterdam, Boom, 2007. Enkele ill, 315 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30727 Engelhard, J.L.F. Het Generaal-Plakkaat van 31 Juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Assen, Van Gorcum, 1970. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Ver. Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de 18e eeuw. 353 pp plus losse bijlagen - linnen.

EUR 14,50


37716 Engelkes, W.E. Het Grieksche boek in voor-Alexandrijnsche tijd. Amsterdam, Ten Have, 1926. Dissetatie VUA, 121 pp.

EUR 20,00


42457 Enzensberger, H.M. De eigenzinnigheid van Hammerstein. Over de weigering van de hoogste Duitse militair voor Hitler te capituleren. Amsterdam, Cossee, 2008. ill, 303 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


29167 Erman, A.; Grapow, H. Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. erster Band. Berlin, Akademie Verlag, 1971. 583 S. - gebunden.

EUR 30,00


29267 Erman, A.; Grapow, H. Ägyptisches Handwortenbuch. Hildesheim, Georg Olms, 1961. 232 S. - gebunden.

EUR 20,00


38250 Es, W. van De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies. Een periodisering der relaties. Groningen, Wolters, 1960. Scripta Avademia Groningana. 5 kaarten, 3 afb, 139 pp - softcover.

EUR 7,50


31679 Es, W.A. van e.a. Archeologie in Nederland. De rijkdom van het bodemarchief. Amsterdam / Amersfoort, Meulenhoff / ROB, 1988. Vele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


36888 Es, W.A. van e.a. (red.) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 35. Amersfoort, ROB, 1985. ill, 750 pp - drie uitslaande platen.

EUR 10,00


36889 Es, W.A. van e.a. (red.) Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 36. Amersfoort, ROB, 1986. 599 pp plus map bijlagen.

EUR 15,00


38626 Es, W.A. van e.a. (red) Om een profiel der afgraving te bezien. Na 100 jaar terug naar Dorkwerd. Groningen, Vereniging voor terpenonderzoek, 2008. ill, 195 pp - softcover.

EUR 14,50


38317 Es, W.J.L. Het eedsvraagstuk. Leiden, IJdo, 1911. Dissertatie RUL. 266 pp - softcover.

EUR 15,00


19375 Essen-Zeeman, C.W. van De plaats van de wil in de philosophie van Plotinus. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1946. Dissertatie UvA, 243 pp.

EUR 14,50


24196 Evans, R.J. Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910. Reinbek, Rowohlt, 1990. 36 Abb, 848 S. - gebonden, Umschlag.

EUR 40,00


17016 Everard, M. Ziel en zinnen. Over liefde tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Groningen, Historische Uitgeverij, 1994. ill, 219 pp.

EUR 10,00


39732 Faesi, J.U. Homers Odyssee. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1873/1874/1871. 6. Aufl. Drei Bände in ein Bnd. 259, 235 und 212 S - Halb Leder.

EUR 35,00


35478 Fagan, B.M. Discovery! Unearthing the new treasures of archaeology. London, Thames & Hudson, 2007. 320 pp (312 in col.), 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


8399 Fahrenfort, J.J.; Graft, C.C. van de Dodenbezorging en cultuur. Amsterdam, Ploegsma, 1947. 2 losse delen: I. De dodenbezorging bij de natuur- en halfcultuurvolken en bij de cultuurvolken der Oudheid, 148p II.De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland, 96p.

EUR 20,00


15398 Farrar, L. Ancient Roman gardens. Budding Books, 2000. plates, ill, 237 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 18,50


31383 Feddes, F. (ed.) The Belvedere Memorandum. A Policy Document Examining the Relationship Between Cultural History and Spatial Planning. The Hague, 1999. ill, 2 folding maps, 150 pp - softcover, oblong.

EUR 17,50


31382 Feddes, F. (red.) Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Den Haag, VNG Uitgeverij, 1999. ill, 2 uitslaande kaarten,84 pp. plus bijlage: gebieden, 112 pp - twee ringbanden, oblong.

EUR 24,50


40258 Fénelon, F. Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Paris, Fortin, Masson et Cie, s.a. 226 et 219 pp - hardcover.

EUR 14,50


16609 Filraski, R. Kanalen van de koning-koopman. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam, Neha, 1995. Enkele ill, 490 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


43125 Flap, H.; Leeuwen, M.H.D. van op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen. Hilversum, Verloren, 1994. 183 pp - softcover.

EUR 10,00


22672 Fokkema, A. e.a. Het leven in de crisisjaren 1929 - 1939. Amsterdam, Media 2000. Actueel-historisch album met meer dan 300 foto's uit het Geïllustreerd weekblad 'Het Leven', 128 pp - softcover.

EUR 7,00


9520 Fokkens, J. Neêrlands' Herstelling. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, [1913]. 128 pp.

EUR 10,00


41157 Forssman, E. Dorisch, Jonisch, Korinthisch. Studien über en Gebrauch der Saulenordnungen in der Architektur des 16. 18. Jahrhunderts. Braunschweig, Vieweg, 1984. Reprint der 1. Aufl. von 1961.62 Abb, 160 S. - softcover.

EUR 40,00


36507 Fowler, P. Farming in the first millennium AD. British agriculture between Julius Caesar and William the Conqueror. Cambridge University Press, 2002. ill, 393 pp - paperback.

EUR 22,50


13668 Franken, M.A.M. Dienaar van Oranje. Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder. Zutphen, Walburg Pers, 2002. Stichting De Gelderse Bloem XLIII, ill, 367 pp - paperback.

EUR 20,00


24497 Freedverg, D.; Vries, J. de Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch culture. The Getty Center for the History of Art and Humanities, [1971]. Issues and Debates Series. Ill, 444 pp - softcover.

EUR 18,50


28979 Frieswijk, J. e.a. Vader en Zoon. Ferdinand Domela Nieuwenhuis & César Domela Nieuwenhuis. Gersloot, De Drijvende Dobber, 1990. Vele ill, 46 pp - softcover.

EUR 8,50


28571 Fruin, R. The siege and relief of Leyden in 1574. The Hague, Nijhoff, 1927. 360 pp - folding maps, half cloth.

EUR 8,50


42710 Gaal, F. van Spanning in de polder. 55 jaar CAO-ontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische industrie. 2001. ill, 224 pp - hardcover.

EUR 7,50


19241 Gaastra, F.S. De geschiedenis van de VOC. Zutphen, Walburg, 1991. ill, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


18073 Gagnebin, B. Une Source Capitale pour la Recherche à Genève La Fondation Martin Bodmer. Genève, Bibliotheca Bodmerana, 1976. 59 fig, 59 pp.

EUR 8,00


26675 Galen Last, H. van De waanzin van Ajax en andere kritische notities. Amsterdam, Athenaeum, 1979. 211 pp - paperback.

EUR 7,00


20387 Gamber, O. Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike. Braunschweig, Klinkhardt & Biermann. 400 Abb, 12 farb. Tafeln, 429 S. - leinen, Umschlag.

EUR 22,50


15890 Gans, E. De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse sociaal-democratien en socialistisch-zionisten in Nederland. Amsterdam, Vasallucci, 1999. Enkele foto's, 1027 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


24648 Garin, Eu. (red.) De wereld van de Renaissance. Amsterdam, Agon, 1991. 362 pp - linnen, stofomslag - enige onderstrepingen met potlood.

EUR 9,00


40245 Geddes, j. History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Volume I. 1623-1654. The Hague, Martinus Nijhoff, 1879. One plate, 463 pp - cloth.

EUR 30,00


28739 Gelder, H.A.E. van Getemperde vrijheid. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972. Historische Studies XXVI, 302 pp - softcover, stofomslag.

EUR 10,00


39447 Gelder, H.A.E. van De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam, 1547-1626. Amsterdam, Kruyt, 1918. Dissertatie UvA. Met portret, 240 pp - linnen.

EUR 10,00


12790 Gemert, G. van e.a. Orbis docus, 1500-1850. Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen. Amsterdam / Utrecht, APA-Holland Universiteits Press, 2005. Opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots, Nijmegen, 400 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 35,00


38296 Gemser, B. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs. Wageningen, Veenman, 1924. Dissertatie RUG. 1 plaats, 233 pp - softcover.

EUR 18,50


19532 Genga, Bernardino Anatomy improv'd and illustrated. Edinburgh, Editions Medica Rara. Reprint of London Edition 1723. one-quarter leather and paper, numbered 54/2500, in slipcase.

EUR 90,00


24445 Gerhard Mercator. The Renaissance Man of Duisburg. Athena, National Archaeological Museum, 1991. In Greek, German and English, 108 ill, 169 pp - softcover.

EUR 24,50


9465 Gerretson, C.; Geyl, P. Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon. 's Gravenhage, Nijhoff, 1976. 3 banden: I. Tot aan de prelimiminairen van Aken (30 april 1748), 519 pp. II. Van de premiminairen van Aken tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751, Eerste stuk no. 332-590 & id. Tweede stuk no. 591-750, 708 pp.

EUR 37,50


16155 Gerretson, C. Geschiedenis der 'Koninklijke'. Baarn, Bosch & Keuning, 1971 -1973. Over Shell. 3e/1e druk. Vijf delen. 271, 341, 591, 523 en 296 pp. Deel 4 en 5 eerste (posthume) uitgave - linnen.

EUR 47,50


40478 Gerretson, C. History of the Royal Dutch. Leiden, Brill, 1958. 2nd ed. About Shell. Four volumes. 287, 355, 307 and 362 pp - cloth.

EUR 45,00


24975 Gerrits, A. Het verhaal verbeeld. Zes schetsontwerpen voor archeologische vondplaatsen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland, z.j. Vele ill, 64 pp - gebonden, oplage 500.

EUR 10,00


20121 Geurts, P.A.M.; Janssen, A.E.M. Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. Den Haag, Nijhoff, 1981. Geschiedenis in veelvoud 19. Twee delen. I. Geschiedschrijvers, 382 pp. II. geschiedbeoefening, 275 pp.

EUR 17,50


26705 Geurts, P.A.M.; Messing, F.A.M. Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. Den Haag, Nijhoff, 1979. Geschiedenis in veelvoud 78. 319 en 315 pp.

EUR 14,50


40862 Gevers, J. De breekbaarheid van het goede. Amsterdam, Vossiuspers, 1998. 245 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


28353 Gibson, McGuire The city and area of Kish. Miami, Field research Projects, 1972. Edited by Henry Field and Edith M. Laird. 4 tables, 9 maps, 69 ill, 316 pp - A4, softcover. About early Mesopotamia.

EUR 80,00


26845 Gidal, N.T. De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Keulen, Könemann, 1998. Zeer vele ill, 440 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


23932 Giele, J. (inl.) Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Amsterdam / Maastricht / De vlasindustrie, Tilburg, eindverslag. Nijmegen, Link, 1981. Drie delen 384, 308 en 373 pp - paperback.

EUR 30,00


38210 Gielkens, J. e.a. Een dag is 't van vreugde, een dag is het van strijd. Geïllustreerde geschiedenis van 1 Mei in Nederland. Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1990. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 7,50


41229 Gilding, P. Hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden. Mauritsgroen*mgmc, 2012. 293 pp - paperback.

EUR 12,50


16307 Ginkel, E. van; Steehouwer, K. ANWB Archeologieboek Nederland. Monumenten van het verleden. Den Haag, ANWB, 1998. Vele ill. in kleur, 160 pp.

EUR 7,50


19864 Goossens, E.J. e.a. De Fonteijn van pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits. Amsterdam / Kleef, Stichting Koninklijk Paleis / Architectura & Natura / Stedelijk Museum Hans Koekkoek. 45 ill, 72 pp.

EUR 9,00


9156 Goslinga, C.Ch. The dutch in het Caribbean and in the Guianas. Assen, Van Gocum - Prakke & Prakke, 1985. 712 pp.

EUR 70,00


19882 Goslinga. A. Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864 - 1876. Kampen, J.H. Kok, 1937. 407 pp - linnen.

EUR 17,50


37980 Gosses, I.H. De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen, Wolters, 1941. 326 pp - half linnen.

EUR 40,00


24513 Goulandris, D. (pf.) L'art des cyclades dans la collection N.P. Goulandris. Marbre, céramique et métal à l'Age du Bronze ancien. Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 1984. 210 ill, 165 pp - softcover.

EUR 10,00


17847 Gowlett, J.A.J. Het spoor der beschaving. De archeologie van de prehistorie. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1984. vele ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


32847 Graaff, B. de; Marcus, L. Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving. Den Haag, Sdy, 1997. 865 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


10642 Greuter - Vreeburg, Y.M.I. Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. Erfrecht 1798 - 1820. Zutphen, Walburg, 1987. Werken der Stichting uit Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandse recht no. 17, 549 pp.

EUR 10,00


42489 Grewenig, M.M. (ed.) The celts. Druids. Princes. Warriors. The life of the Celts during the Iron Age 2500 years ago. Völkinger Hütte. mMany ill, 287 pp - softcover. En Français and in English.

EUR 22,50


8502 Groeneweg, N.; Hallema, A. Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie. Zaltbommel, Europeese Bibliotheek, 1976. ruca 90 afb, 419 pp.

EUR 10,00


36555 Groenman - Van Waateringe, W.; Wijngaarden-Bakker, L.H. van Farm life in a Carolingian village. A model based on botanical and zoological data from an excavated site. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1987. Studies in Prae- en Protohistorie 1. UvA. ill, 129 pp - softcover, library sticker.

EUR 30,00


16603 Groenveld, S. e.a. (red.) Bestuurders en geleerden. Amsterdam / Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1985. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan prof. dr. J.J. Eoltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden. Enkele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


43162 Groenveld, S. e.a. (red.) Nassau uit de schaduw van Oranje. Franeker, Van Wijnen, 2003. Vele ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


14603 Groenveld, S.; Leeuwenberg, H.L.Ph. De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1979. Geschiedenis in veelvoud 6. 225 pp.

EUR 10,00


30270 Grondbeginselen der latijnsche taal voor eerstbeginnenden. 's Hertogenbosch, J. Coppens en Zoon, 1822. Tweede, verbeterde en vermeerderde uitgaaf, met een korte verhandeling over Nederduitsche taalkunde en rekenkunst, 184, 20 en 28 pp - versleten halflederen rug is met plakband verstevigd.

EUR 85,00


11373 Groningen, B.A. van Bedwongen hartstocht. Of: Hoe bouwde de Griek zijn beschaving op>. Leiden, Brill, 1964. 98 pp.

EUR 7,50


27622 Groot, P. de De dertiger jaren 1930 - 1935 en 1936 - 1939. Herinneringen en overdenkingen. Amsterdam, Pegasus, 1965 - 1967. Twee delen. ill, 222 en 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 16,50


28352 Grooth, M.E.Th. de; Verwers, G.J. Op goede gronden. De eerste boeren in Noordwest-Europa. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, 1984. Vele ill, 71 pp - softcover.

EUR 14,50


30162 Habiboe, R.R.F. Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666 - 1727). Franeker, van Wijnen, 2004. Ill, 160 pp - hardcover.

EUR 12,50


35007 Hage, A.L.H. Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre. Wolters-Noordhoff / Forsten, Groningen, 1989. ill,271 pp - paperback.

EUR 8,50


42542 Hageraats, B. (red.) Geloof niet wat geschiedschrijvers zeggen. Honderd jaar Jan Romein, 1893-1993. Amsterdam, IISG, 1995. Enkele ill, 278 pp - softcover.

EUR 10,00


42553 Hageraats, B. De stoelendans rond Jan Romein. Weesp, Heureka, 1988. 144 pp - softcover.

EUR 8,50


31699 Haks, D. Huwelijk en gezin in de 17de en 18de eeuw. Utrecht, Hes, 1985. Enkele ill, 305 pp - paperback.

EUR 9,00


15239 Halbertsma, R. (vw.) Freud. De sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud. Amsterdam, Boom, 1993. ill, 113 platen, 205 pp.

EUR 15,00


36907 Hansen, T.P.H. e.a. De mummies van Qilakitsoq. Maastricht, Natuur & Techniek, 1987. Vele ill, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


42319 Harms, H.H. Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancien régime. Amsterdam, Arbeiderspers, 1958. 178 pp - softcover.

EUR 8,50


44287 Harmsen, G.; Gelder, F. van Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden. Baarn, Ambo, 1986. ill, 280 pp - linnen.

EUR 10,00


34174 Harmsen, G. Herfsttijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal. Nijmegen, Sun, 1993. 735 pp - paperback.

EUR 8,50


41720 Harsema, O.H. Van vuistbijl tot veenlijk. Assen, Provinciaal Museum van Drenthe, 1970. 2e druk. 16 afb, 48 pp - sotcover.

EUR 7,00


39562 Hartog Jager, H. den; Steinz, P. Verleden in verf. De Nederlandse geschiedenis in veertig schilderijen. Amsterdam, Athenaeum - Polak & van Gennep, 2011. ill, 271 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


39456 Hauser, O. Ins Paradies des Urmenschen. Fünfundzwanzig Jahre Vorweltforschung. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1922. 19 Bildertafeln, 263 S. - Leinen.

EUR 10,00


28286 Heemskerck Düker, W.F. van; Felix, P. Wat aarde bewaarde. Vondsten uit onze vroegste geschiedenis. Den Haag, Hamer, z.j. Vele ill, 176 pp - grof linnen - Uitgegeven voor De Volksche werkgemeenschap.

EUR 10,00


6747 Heeringen, R.M. van; Koldeweij, A.M.; Gaalman, A.A.G. Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Zutphen, Walburg, 1987. Clavis Kunsthistorische Monografieën IV, ill, 152 pp - softcover.

EUR 10,00


30025 Hees, P. van; Schepper, H. de (red.) Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbond 1895 - 1995. Hilversum, Verloren, 1995. ill, 256 pp - softcover.

EUR 10,00


8884 Heide, G. van der Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van IJstijd tot Middeleeuwen. BRT / Teleac, 1972. 141 afb, 178 pp - hardcover.

EUR 12,50


14296 Heide, G.D. van der Scheepsarcheologie. Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld. Naarden, Strengholt, 1974. 111 foto's, 168 tekeningen, 507 pp - hardcover, licht beschadigd stofomslag.

EUR 18,50


8960 Heijbroek, J.F.; Lammers, A.; Linde, A.P.G. Jos van der Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt t.g.v. zijn vijfenzestigste verjaardag. Amsterdam/Zutphen, Terra, 1985. ill, 198 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


42720 Heijden, C. van der Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters. Zaltbommel, Kempen Uitgvers, 2004. ill, 200 pp - softcover.

EUR 9,00


38368 Heijden, M. van der Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar. Amsterdam, IISG, 1988. 91 ill, 175 pp - paperback.

EUR 9,00


33015 Heinrich, A. Die Eiszeiten. Darstellungen eines erdgeschichtlichen Zeitalters in westfälischen Museen. Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 75 Abb, 67 S. - softcover.

EUR 8,50


8828 Helmers, J.F. De Hollandsche natie in zes zangen. 's Gravenhage, De Erven J. Allart, 1817. vierde druk, met platen, 200 pp.

EUR 45,00

Opnieuw ingebonden


9372 Helsloot, P.N. Martinus Nieuwenhuyzen 1759 - 1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. ill, 110 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


23236 Hennig, R. Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegende Orginalberichte. Erster Teil. Altertum bis Ptolemäus. Leiden, Brill, 1944. 2. Afl, 3 tafeln, 462 S. - leinen.

EUR 35,00


43210 Hennock, E.P. Fit and proper persons. Ideal and reality in the nineteenth-century urban government. London, Edward Arnold, 1973. Studies in Urban History 2. 34 plates, 395 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


38246 Henstra, K.R. Pieter Horjus 1887-1962. Leven en werken van een amateur-archeoloog in de eeste helft van de twintigste eeuw. Amateur-archeologie in het oosten van de provincie Friesland. Burgum, Streekmuseum Tytsjerksteradiel. ill, 52 pp - softcover, A4, gebiet.

EUR 8,50


31520 Hermans, H.; Woltjer, J. Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. Wolters, Groningen, 1891. 39 kaarten - quarto linnen, gemarmerd.

EUR 35,00


40151 Hermans, J.L. Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie. Tilburg, Pillot, 1941. Dissertatie KUN. 400 pp - softcover.

EUR 10,00


43123 Herwijnen, G. van Bibliografie van de stedengeschidenis van Nederland. Leiden, Brill, 1978. uitslaande kaart, 355 pp - linnen.

EUR 12,50


24080 Hess-Binger, E. Berijmde Vaderlandsche Geschiedenis. Amsterdam, Strengholt, z.j. Illustraties van Felix Hess, 31 pp - beschadigd omslag.

EUR 7,50


2967 Hettema, H. De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd. 's Gravenhage, Nijhoff, 1951. 2e druk, 4 kaarten, 337 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


6185 Hettema, H. De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd. 's Gravenhage, Nijhoff, 1938. 1e druk, 1 kaart, 213p.

EUR 40,00


27932 Heyden, G. van der Der ausländische Zahlungsverkehr in Holland vor, bei Ausbruch und wahrend des Krieges von dessen Beginn bis Ende 1917. Cleve, 1918. Graphyken, 198 S. - Bibliothekmarken.

EUR 10,00


44134 Hijma, B. Inventaris van de archieven van de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC) (1913-) 1918=1959 (-2003). Ansterdam, Aksant, 2003. 260 pp - softcover.

EUR 15,00


28486 Hodges, H. Techniek in de oudheid. Bussum, Fibula - Van Dishoeck, 1973. 263 ill, 259 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


38683 Hofdijk, W.J. De triomf der piraten. Amsterdam, G.L. Funke, 1872. Met 2 lith. platen, 112 pp - quarto versleten linnen.

EUR 40,00


29957 Hofdijk, W.J. Ons voorgeslacht in zijn dagelycksch leven geschilderd. Zes delen. Leiden, Van den Heuvel / Van Santen, 1873. Tweede druk. Vele platen. 275, 316, 351, 339, 329, 324 pp - orginele linnen banden met goudopdruk.

EUR 40,00


44418 Hoffmann, D.M. Jacob Burckhardt 1818-1897. Geschichte - Kunst - Kultur. Basel, Schwabe, 1997. Katalog. ill, 95 S. - softcover.

EUR 12,50


38950 Hoffsummer, P. Les charpentes de toitures en Wallonie. Typologie et dendrochronologie (XIe-XIXe siècle). Namur, Ministère de la Région wallonne, 1995. Etudes et documents. Monoments et sites 1. 121 fig, 173 pp - softcover.

EUR 45,00


27518 Holwerda, J.H. Nederland's vroegste geschiedenis. Amsterdam, Van Looy, 1918. 33 afb, 249 pp - half linnen.

EUR 14,50


19276 Honert, T.H. Soon, Joan vanden Lykreden over syne doorlugtigste hoogheid Willem Karel Henrik Friso. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1752. 2e druk, 72 pp - met schroeivlek.

EUR 60,00


27170 Honoré, P. Es begann mit der Technik. Es begann met der Technik. Das technische Können der Steinzeitmenschen und wie es die moderne Vorgeschichtsforschung enträtselt. Stuttgart, DVA, 1969. Ill, 134 S. - gebunden.

EUR 8,50


43240 Honselmann, K. Liborius. Bischof und Schutzpatron. Eine Sammlung von Beiträgen zu Festen des Heiligen. Paderborn, Bonifatius-Druckerei, 1986. Ill, 183 S. - gebonden.

EUR 12,50


38316 Hoog, I.M.J. De martelaren der hervorming in Nederland tot 1566. Schiedam, H.A.M. Roelants, 18885. Dissertatie RUL. 256 pp.

EUR 27,50


14761 Hoogerhuis, O.W. A.A.G. Bijdragen 42. Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigenlingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, WUR, 2003. Dissertatie WUR, 336 pp.

EUR 12,50


4486 Hooijer, C.R. Indonesian prehistoric tools. A cotalogue of the Houbolt collection. Leiden, Brill, 1969. Studies in South Asian Culture II, 16 ill, 65p.

EUR 22,69


40802 Hooven, M. ten; Jong, R. de Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908 - 1980. Amsterdam, Boom, 2008. 368 pp - paperback.

EUR 12,50


42994 Hoppenbrouwers, F.J.M. Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek. Den Haag, Sdu, 1996. ill, 147 pp - softcover.

EUR 10,00


38532 Horatius Flaccus, Q. Ex recensione Gesneri et Zeunii, cum praecipua lectionis varietate. Lugundi Batavorm / Amstelodami, apud S. en J. Luchtmans / Petrum den Hengst, 1815. 474 pp - perkamenten band.

EUR 145,00


23532 Hordijk, L.W. Verslag van een grondboring in de polder Zuurland nabij Brielle. Brielle, 1985 - 1986. Twee delen: 1. Het trajekt van 0 tot 20 meter diepte, ill, 156 pp.; 2. Het trajekt van 20 tot 40 meter diepte, ill, 237 pp - gebonden, A4.

EUR 37,50


25766 Houston, M.G. Ancient Greek, Roman and Byzantine costume and decoration. London, Adam & Charles, 1966. A technical history of costume II. 2nd ed. 8 col. plates, 183 ill, 182 pp - cloth, dust jacket.

EUR 35,00


26678 Hove, J.J. ten Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. Amsterdam, Weduwe de Bye [De Bezige Bij], 1647 [1944]. Initialen getekend door Johan Deen. 197 pp - nr 289/325 - gebonden.

EUR 25,00


13999 Hoytema, A. van Ophelderingen, de Wetgeving der Registratie betreffende, uitgegeven met vergunning van Zijne Excellentie den Minister van Financiën, verleend bij resolutie van 26 november 1856. Zwolle, Tjeenk Willink, 1857. 2 delen, 263 + 431 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 30,00


25718 Huberts, W.J.A. Historisch-geographische atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. Zwolle, Tjeenk Willink, 1886. Achtste druk, 124 kaarten - gebonden, stevig.

EUR 25,00


803 Hubrecht, A.V.M. (vw) Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen. Nijmegen, Rijksmuseum G.M. Kam, 1979. 2e druk, 71 pp.

EUR 8,50


42320 Hueting, E. e.a. Troelstra en het model van de nieuwe staat. Assen, Van Gorcum, 1980. Enkele ill, 288 pp - paperback.

EUR 8,50


25563 Hugo, Hermannus / De Ville, Antonio Obsidio Bredana armis Philippi IIII auspiciis Isabellae Ductu Ambr. Spinolae perfecta. [Bound with:] Obsidio Corbeiensis Dicata Regi. Antwerpen / Paris, Officina Plantiniana / N. Buon, 1629 / 1637. Obsidio Bredana:Tweede druk. Plaat op titelpagina, 6 pp dedicatio + 129 pp + dubbelbladige kaart (pag. 130), in totaal acht enkelbladige en zeven dubbelzijdige kopergravures (kaarten en tekeningen van fortificaties). Samen gebonden met: Obsidio Corbeiensis . Gedrukt te Antwerpen, Officina Plantiniana, 1629. Obsidio Corbeiensis: Cum figuris à Michaële Van Lochom aenearum tabularum sculptore Regio calatis & excusis. Parisiis, apud N. Buon, 1637. With plate on frontpage, 51 pp and 14 plates (maps and fortifications). Together bound in leather [Breda is a town in the south of The Netherlands, Corbie is a place in Northern France (Picardie)].

EUR 2.200,00


41683 Huinck, J. De uitvinding van het wiel. Mijnbestseller BV, 2011. 209 pp - paperback.

EUR 8,50


15982 Huisman, A.; Koppenol, J. Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726. Hilversum, Verloren, 1991. ill, 125 pp.

EUR 8,50


23859 Huisman, H. Door wonen gedreven. De toekomst is het nu van Ymere. Bussum, 2004, Thoth. Vele foto's van Janine Schrijver, 131 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


28745 Huizinga, J. De wetenschap der geschiedenis. Haarlem, Tjeenk Willink, 1937. 139 pp - linnen.

EUR 9,00


17494 Huizinga, J. Erasmus. Haarlem, Tjeenk Willink, 1947. 4e druk, enkele ill, 231 pp.

EUR 10,00


11173 Huizinga, J. Le déclin du moyen age. Paris, Payot, 1964. Préface de Gabriel Hanotaux, 406 pp.

EUR 17,50


17032 Huizinga, L. Take your jacket off. The chronicle od a merchant house as seen against 75 years of world history. Hagemeyer N.V., 1975. ill, 236 pp - cloth, dust jacket.

EUR 7,50


8485 Hunink, M. De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947. Amsterdam, 1986. 3ill, 64 pp.

EUR 15,00


32068 Hupperetz, W. Romeinen rond Roermond. Gem,entemuseum Roermond, [1990]. 21 ill, 42 pp - softcover.

EUR 7,50


29779 Huys, M. (vw.) 5 miljoen jaar menselijk avontuur. Brussel, Paleis voor de Schone Kunsten, 1990. 176 ill, 304 pp - softcover.

EUR 12,50


10841 Isings, J.H. Gulden Sporen. Compleet in vijf delen. Groningen, De Vuurbaak, 1975 - 1976. Naar de 'Toelichtingen bij de serie Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis van J.W. de Jong en H. Wagenvoort, in de bewerking van D. Wijbenga. Vele gekl. ill. Vijf delen: 156, 160, 160, 160 en 160 pp - stofomslagen licht beschadigd.

EUR 100,00


39072 Jacobs, E.M. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Zeist, Teleac, 1997. ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


36837 Jager, S.W. Anloo-De Strubben, Kniphorstbos: een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. Amersfoort, ROB, 1988. Nederlandse Archeologische Rapporten 7. 14 fig, 8 bijlagen, 75 pp - A4, softcover.

EUR 8,00


38289 James, K.F.O. Het Saarbewonerschap. 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1925. Dissertatie RUL. 144 pp - softcover.

EUR 20,00


43281 Jansen, L. De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het koopmanshandboek van Jacques le Moine de l`Espine en Isaac le Long. Amsterdam, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1946. Dissertatie UvA. 419 pp - softcover.

EUR 25,00


24138 Jansz, D. Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636). Hilversum, Verloren, 1993. Egodocumenten-serie 5, 218 pp - paperback.

EUR 17,50


35869 Jantzen, H. Das Niederländische Architekturbild. Braunschweig, Klinkhardt & Biermann, 1979. 2. Aufl. 65 Abb, 256 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 17,50


20315 Jaquet, L.G.M. Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1982. Enkele ill, 398 pp - paperback.

EUR 7,50


30289 Jenkins, R. Asquith. London, Papermac, 1986. ill, 572 pp - paperback.

EUR 14,50


30284 Jenkins, R. Portraits and miniatures. london, Macmillan, 1993. 322 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


39291 Joekes, Th. Man en paard. Herinneringen. Meppel, Feniks, 1996. ill, 383 pp - paperback.

EUR 8,00


43282 Jonckers Nieboer, J.H. Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832 - 1938. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. 2e druk. 367 pp en vele (uitslaande) bijlagen.

EUR 12,50


42823 Jones, P. Latijn voor beginners. Amsterdam, Prometeus, 2000. 92 pp - paperback.

EUR 7,50


28735 Jong, A.M. de De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank 1814 - 1958. Een historische studie. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1960. 578 pp - linnen.

EUR 12,50


24983 Jong, E.A. de e.a. Perspectief. Maakbare geschiedenis. Rotterdam, Stimuleringsfonds voor Architectuur, 2007. ill, 96 pp - gebonden, fluweel.

EUR 10,00


43149 Jong, O.J. de Nederlandse kerkgeschiedenis. Nijkerk, Callenbach, 1978. 2e druk. 464 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


37878 Jong, Th.P.M. de De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied (1780-1830). Assen, Van Gorcum, etc., 1966. Dissertatie RUG. 352 pp - softcover.

EUR 15,00


43283 Jong-Keesing, E.E. de De economische crisis van 1763 te Amsterdam. Systemen Keesing, 1939. Dissertatie UvA. 235 pp - softcover.

EUR 35,00


10840 Jonge, J.A. de De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Nijmegen, Sun, 1976. Reprint van 1968, 544 pp.

EUR 8,50


44160 Jongepier, J. M.A.C. Mvnicipivm Avrelivm Cananefativm. Onderzoek naar het ontstaan van de vorm van de romeinse stad in Voorburg. Delftse Universitaire Pers, 1988. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 10,00


39224 Jongste, P.F.B.; Wijngaarden, G.J. van Archeologie in de Betuweroute. Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen). Amersfoort, ROB, 2002. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 86. Ill, losse plattegronden, 652 pp - hardcover.

EUR 29,50


31843 Joost, Th. van; Everdingen, J.J.E. van Omtrent de huid. Cultuurhistorische verkenningen. Amsterdam/Overveen, Boom/Belvédère, 1996. ill, 300 pp - paperback.

EUR 10,00


4793 Joosten, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Hilversum/Antwerpen, Brand, 1964. 457 pp - paperback.

EUR 9,00


19845 Jouguet, P. Macedonian imperialism and the Hellenization of the East. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1928. The History of Civilization (Ed. by C.K. Ogden). 7 plates, 4 maps, 1 plan, 440 pp - cloth.

EUR 24,50


26225 Jurriaans-Helle, G. (red.) De oudheid verpakt. Voorhout, Topa Holding, 1997. Bij tentoondstelling 75 jaar Topa Groep in het Allard Pierson Museum. Voorwoord van Loek Dijkman. 154 afb, 116 pp - softcover, oblong.

EUR 10,00


39016 Kadt, J. de De politiek der gematigden. een open wereld voor de jaren zeventig. Amsterdam, van Oorschot, 1972. 596 pp - hardcover, stogomslag.

EUR 12,50


39000 Kadt, J. de Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Amsterdam, Van Oorschot, 1980. 3e druk. 379 pp - paperback.

EUR 15,00


14258 Kalma, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften, die opzien baarden. Leeuwarden, De Tille, 1973. 390 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


28120 Kam, W.H. De versterking op het kopseplateau te Nijmegen. Bewoning en Romeinse vondsten. Nijmegen, Kerssemaker, 1965. 31 pp + 9 platen - geniet.

EUR 9,00


15708 Kampen, N.G. van Verkorte geschiedenis der Nederlanden of der XVII. Nederlandsche gewesten van de vroegste tijden tot op den vrede te Parijs in 1815. Haarlem, François Boon, 1827. Tweede herziene druk. Twee delen. Zes platen, twee uitslaande tafels 554 + 594 pp - halfleder, gemarmerde banden.

EUR 85,00


33128 Keefer, E. Steinzeit. Stuttgart, Konrad Theiss Verlag . Württembergisches Landesmuseum. Viele Abb, 188 S. - hardcover.

EUR 22,50


16125 Ketner, F. Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw. Leiden, Brill, 1946. 1 kaart, 224 pp - linnen.

EUR 10,00


10881 Keulemans, Th. Het gildewezen. Opkomst, bloei en verval. Den Haag, Leopolds Uitgevers, 1941. 105 pp.

EUR 8,50


7255 Kielan-Jaworowska, Z. Hunting tor Dinodaurs. Camebridge, MIT Press, 1969. 177p.

EUR 18,50


15822 Kiepert, H. Historisch-geographischer Atlas der alten Welt. Weimar, Gegraphisches Institut F.H. Arnd, 1868. Zum Schulgebrauche bearbeitet und mit erläuternden Bemerkungen begleitet. 16. Aufl. 24 S. + XVI (kol.) Karten - neu gebunden.

EUR 65,00


44603 King, R. De omwenteling van Parijs. Over de geboorte van het impressionisme. Amsterdam, De Bezige Bij, 2006. 527 pp - paperback.

EUR 17,50


36551 Klápste, J. (ed.) The rural house from the migration period to the oldest still standing buildings. Prague, Památky Archeologiké, 2002. Ruralia IV. Supplementum 15. Many ill, 362 pp - softcover.

EUR 35,00


16674 Kleijntjes, J.; Gescher, F.M. Navigatie en negotie. (Geschiedenis der bestaansmiddelen in de loop der eeuwen). Wassenaar / Leiden, H.J. Dieben. 2e druk. Ill, 313 pp - ingen.

EUR 10,00


12569 Klep, Chr.; Gils, R. van Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2000. vele ill, 423 pp - paperback.

EUR 10,00


32944 Klep, P.M.M.; Stamhuis, I.H. (red.) The statistical mind in a pre-statistical era: The Netherlands 1750 - 1850. Amsterdam, Aksant, 2002. Enige ill, 374 pp - paperback.

EUR 15,00


4344 Kley, K. van der; Vries, W. de Gidsgesteenten van het noordelijk diluvium. Meppel, Boom, 1946 (1941). 185 fig, 191 pp.

EUR 18,50


43211 Klingender, F.D. Art and the industrial revolution. St. Albans, Paladin, 1975. 117 ill, 272 pp - paperback.

EUR 10,00


15925 Kloek, E, e.a. (red.) Vrouwen en kunst in de Republiek. Hilversum, Verloren, 1998. Utrechtse Historische Cahiers, jg. 10, nr 1/2. 31 afb, 139 pp.

EUR 10,00


37203 Klok, R.H.J.; Brenders, F. Reisboek voor Romeins Nederland en België. Haarlem, Fibula-Van Diskoeck, 1981. Enige platen, vele ill, 164 pp - hardcover.

EUR 10,00


26696 Klok, R.H.J. Archeologisch reisboek voor Nederland. Haarlem, Fibula - van Disjoeck, 1977. 2e druk, vele ill, 366 pp - gebonden.

EUR 7,50


20330 Klok, R.H.J. Hunebedden in Nederland. Zorgen voor morgen. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979. Zeer vele ill, 158 pp.

EUR 9,00


9367 Kloppers, P.J. Nederland en oranje in beeld en schrift. Amsterdam, Los, [z.j.]. 8 delen in fraaie banden.

EUR 40,00


35109 Knapen, B. De lange weg naar Moskou. de Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917 - 1942. Amsterdam, Elsevier, 1985. 315 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 7,50


28738 Knoester, A.; Wellink, A.H.E.M. Tinbergen lectures on economic policy. Amsterdam, North-Holland, 1003. 157 pp - hardcover.

EUR 7,50


9832 Kobet, N. Floris, Count of Holland. A play in five acts. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1976. 133 pp.

EUR 8,50


22003 Koch, H.W. Europa in oorlog 1618 - 1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering. Alphen a/d Rijn, Sijthoff. vele ill, 256 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


20528 Koch, M.; Willinghöfer, P. Die Iberer. München, Hirmer Verlag, 1998. Ausstellungskatalog Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 15. Mai bis 23. August 1998. 352 Abb, 392 S - leinen, Umschlag.

EUR 30,00


37560 Kohl, J.G. Geschiedenis der Europeesche volken. 's Gravenhage, Joh. Ykema, 1874. Gekleurde platen van A. Kretschmer, 532 pp - gebonden.

EUR 35,00


41713 Kok, D. e.a. (red.) Archeologische kroniek. Provincie Utrecht 2002-2003. ill, 368 pp - softcover.

EUR 8,50


42538 König, H. Patrioten in Wort und Tat. Lehrer und Schüler, Professoren und Studenten im Befreiungskrieg. Berlin, Volk und Wissen, 1963. 310 S. - Leinen.

EUR 15,00


37809 Kooiman, D. De Nederlandsche gemeente in de negentiende en de twintigste eeuw. Alphen a/d Rijn, Samson, 1932. 241 pp - linnen. [Bij vijftig jar Inrichting voor de Gemeente-administratie].

EUR 10,00


42103 Koopmans, J.; Verhuyck, P. Een kijk op anekdotrencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet: Het leven en bedrijf van Clément Marot. Amsterdam, Rodopi, 1991. Atlantis 3. 12 afb, 370 pp - paperback.

EUR 10,00


36553 Koorevaar, T. Rapport archeologisch onderzoek onder de boerderij Dorpsstraat 16 te Bleskensgraaf. AWN Lek- en Merwedestreek, 1995. 14 afb, 29 pp - A4, softcover.

EUR 7,50


38615 Koot, H. Opgegraven! Archeologisch onderzoek in Rijswijk. Stichting Rijswijkse Historische Projecten. Vele ill, 136 pp - softcover.

EUR 14,50


39126 Korteweg, J. (red.) Maritieme geschiedenis. De canon van ons maritiem verleden in 50 vensters. Zutphen, Walburg, 2009. Vele ill, 192 pp - hardcover.

EUR 14,50


27695 Kossmann, E.H. De Lage landen 1780 / 1980. Twee eeuwen Nederland en België. Amsterdam, Elsevier, 1986. Twee delen. 477 en 445 pp - paperbacks.

EUR 17,50


42328 Krämer, F.J.L. Gedenkschriften van Gijsbert jan van Hardenbroek. Deel V. 1784-1785. Amsterdam, Johannes Müller, 1917. 732 pp - softcover, achterkaft los.

EUR 20,00


30600 Kranenburg, H.A.H. De zeevisscherij van Holland in den tijd der republiek. Amsterdam, Paris, 1946. Dissertatie EUR. 230 pp - linnen.

EUR 35,00


10697 Krieken, G. van Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604 - 1830. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1999. enige ill, 112 pp.

EUR 12,50


42385 Kriller, B.; Kugler, G. Das Kunsthistorische Museum. Die Architektur und Ausstattung. Idee und Wirklichkeit des Gesamtkunstwerkes. Wien, ChristianBranstätter, 1991. 257 Abb, 303 S. - softcover.

EUR 25,00


27607 Krul, W.E. Historicus tegen de tijd. Opstellen over leven & werk van J. Huizinga. Historische Uitgeverij Groningen, 1990. 315 pp - paperback.

EUR 10,00


29739 Kuijl, A. van der De glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 10,00


36411 Kuiper, J. Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijke lager onderwijs in Nederland [16 na Chr. - 1897). 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1897. Met 17 portretten, 327 pp - gebonden, orig. band.

EUR 24,50


36423 Kuiper, K. De Atheensche vrouw. Amsterdamsche aula-voordrachten. Haarlem, Tjeenk Willink, 1920. 112 pp - softcover.

EUR 7,00


44735 Kuipers, K.J.; Klatter, J. (Inl.) Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee en landreizen van K.J, Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel. Zutphen, Walburg, 1980. 121 pp - softcover.

EUR 7,50


9407 Laan, K. ter Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis. Met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën. 's Gravenhage / Batavia, Van Goor, 1939. 650 pp.

EUR 10,00


24336 Lach, D.F. Asia in the making of Europe. Volume I. The century of discovery. University of Chicaho Press, 1994. Two books, 965 pp - paperback.

EUR 45,00


32939 Lademacher, H.; Bosmans, J. (Hrsg.) Tradition und Neugestaltung. Zu Fragen des Wiederaufbaus in Deutschland und den Niederlanden in der frühen Nachkriegszeit. Mümster, Regensberg, 1991. Niederlande-Studien. band 1. 341 S. - gebunden.

EUR 20,00


42716 Laet, S.J. de Archeologie en haar problemen. Antwerpen, Standaard, 1957. 167 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


25322 Lagerwey, W. Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Baarn, Bosch & Keuning, 1982. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.

EUR 8,50


43095 Lambert, Au.M. The making of the Dutch Landscape. An historical geography of the Netherlands. London, Seminar Press, 1971. 101 fig, 412 pp - cloth.

EUR 20,00


5500 Lammen, L. Drusus in de Betuwe. De komst van de Romeinen in Nederland. Baarn, Ambo, 1989. Ill, 191 pp - paperback.

EUR 12,50


36089 Lange, A.G. De Horden near Wijk bij Duurstede. Plant remains from a native settlement at the Roman frontier. A numerical approach. Amersfoort, ROB, 1990. Nederlandse Oudheden 13. figs, 166 pp - softcover.

EUR 17,50


29776 lange, A.G. Plant remains from a native settlement at the Roman frontier: De Horden near Wijk bij Duurstede. A numerical approach. Groningen, 1988. Dissertatie RUG. Ill, 165 pp - softcover, met discette.

EUR 17,50


36030 Langen, G.J. de Middeleeuws Leeuwarden. De opgraving Gouverneursplein - St. Jacobsstraat 1979. Cie. Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden, z.j. 38 afb, 64 pp - softcover.

EUR 17,50


36078 Langen, G.J. de e.a. Stavoren, gemeente Nijefurd. Archeologisch vooronderzoek naar het voormalige blokhuis. Amsterdam, 1995. RAAP-Rapport 129. 21 fig, 42 pp - softcover.

EUR 8,50


37003 Lauwerier, R.C.G.M. Animals in Roman times in the Dutch eastern river area. Amersfoort, ROB, 1988. Dissertatie RUG. Nederlandse oudheden 12. Project Oostelijk Rivierengebied 1. 45 fig, 227 pp, met microfiches - softcover.

EUR 17,50


27798 Le Bon, G. Les premières civilisations. Paris, Ernest Flammarion, 443 figures (comprenant 333 reproductions, 41 restitutions, photogravures et 9 photographies d'après nature ou d'après des documents authentiques), 820 pp - demi cuir.

EUR 80,00


43153 Leeuw, K.P.C. de e.a. Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, SZHC, 1995. Enkele ill, 406 pp - gebonden.

EUR 10,00


43134 Leeuwen, M.H.D. van Bijstand in Amsterdam. ca. 1800 - 1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie. Zwolle, Waanders, 1992. ill, 420 pp - linnen, stofomslag, met opdracht van auteur.

EUR 15,00


43186 Leeuwen, M.H.D. van The logic of charity. Amsterdam, 1800 - 1850. London, St. Martins Press, 2000. 12 plates, 242 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


20749 Leeuwen, Th. van, e.a. Pracht en praal op prinsjesdag. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1998. Vele ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


37108 Lefebre, G. Grammaire de l'Égyptien classique. Le Caire, Institut Français d'Arcéologie Orientale, 1955. Bibliothèque d'Étude 12. 2me éd., revue et corrigée. 471 pp - relié.

EUR 50,00


25023 Lemaire, Cl. Karel Alexander van Lotharingen. Gouverneur Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. Brussel, Coessens, 1987. Catalogus. vele ill, 358 pp - softcover.

EUR 17,50


39459 Lennep, J. van De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1865. Vijfde druk. Vier delen met gekleurde platen - orig. gedec. bandjes.

EUR 75,00


25136 Lensen, L.; Heitling, W.H. Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters. Zutphen, Terra, z.j. ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,50


37804 Les Pays-Bas. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1929. Publié a l'occasion du V ième congrès de la Chambre de Commerce Internationale. ill, 186 pp - three loose folding maps.

EUR 20,00


43538 Lescure, M. de Napoléon et sa famille 1769 - 1821. Paris, Paul Ducrocq, 1868. planches, 749 pp - relié.

EUR 75,00


36402 Lesko, B.S. The remarkable women of Ancient Egypt. Providence, B.C. Scribe, 1996. col. and b/w ill, 68 pp - softcover.

EUR 10,00


31286 Lévy, B.H. American vertigo. Traveling America in the footsteps of Tocqueville. New York, Random House, 2006. 308 pp - dust jacket.

EUR 10,00


9409 Lewandowski, H.; Dranen, P.J. van Beschavings- en zedengeschiedenis van Nederland. Amsterdam, Enum, 1933. 120 afb, 23 tab,.

EUR 12,50


39233 Leys, S. De schipbreuk van de Batavia, gevolgd door Prosper. Amsterdam, Atlas, 2006. 125 pp - paperback.

EUR 7,00


26704 Liagre Böhl, H. de Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Nijmegen, Sun, 1973. Sunschrift 66. Dissertatie RUL, 317 pp - softcover.

EUR 7,50


42870 Life. Special edition. To the moon and back. 1969. Many ill, softcover.

EUR 10,00


31798 Ligt, B. de de antimilitaristen en hun strijdwijze. Den Haag, Brochuren-Depot I.A.V.M., 1921. 98 pp - softcover.

EUR 9,00


40114 Linden, E. van der; Joppe, I. (red.) Samen leven in Gelderland. Ruimte voor nieuwe maatschappeklijke functies. Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit, 2010. ill, 163 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


10554 Lissone, F.L.V.M. De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Verlaing en commentaar. Nijmegen, Berkhout, 1969. Indigationes Noviomagenses ad res antiquas spectantes VI, Dissertatie KUN, 194 pp.

EUR 6,50


31622 Livius Hannibals tocht over de Alpen. Houten, De Haan, 1987. 2e druk. Vert. W.P. Theunissen. Ill, kaartjes,134 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


42479 Lloyd, Chr. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Het complete verhaal van onze geschiedenis - van oerknal tot nu. Nieuw Amsterdam, 2008. ill, 479 pp - paperback.

EUR 17,50


26248 Longford, E. (comp.) Louisa. Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to queen Victoria and queen Alexandra. London, Jonathan Cape, 1979. Very many ill, 213 pp - cloth, dust jacket.

EUR 9,00


12656 Louwe Kooijmans, L.P. Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. 93 afb, 131 pp.

EUR 8,50


20460 Louwe Kooijmans, L.P., e.a. Deae Nehalenniae. Stadhuis Middelburg, 1971. Gids bij de tentoonstelling Nehalennia de zeeuwse godin, Zeeland in de Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde, 87 pp + 60 afb.

EUR 9,00


28841 Louwe Kooijmans, L.P. Sporen in het land. De Nederlandse delta in de prehistorie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985. vele (gekl.) ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14765 Lucassen, J. Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900. Gouda, 1984. Enkele ill, 406 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


42525 Luce, J.V. L'Atlantide redécourverte. Théories nouvelles sur une légende ancienne. Tallandier, 1973. 14 col. plates, 100 plates, 20 draw., 223 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


31867 Ludwig, E. Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1932. Enkele foto's, 180 pp - linnen.

EUR 10,00


42559 Lunshof, K. Van polderen en polariseren. Dertig jaar Nederlandse politiek. Amsterdam, Bert Bakker, 2004. 318 pp - paperback.

EUR 10,00


19384 Lunsingh Scheurleer, Th.H.; Posthumus Meyjes, G.H.M. Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Leiden, Universitaire Pers / Brill, 1975. ill, 496 pp - linnen.

EUR 55,00


10547 Luxemburg, R. Brieven. Amsterdam, Van Oorschot, 1958. 243 pp.

EUR 8,50


30598 Maarleveld, Th. J.; Ginkel, E.J. van Archeologie onder water. Het verleden van een varend volk. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


31379 Maaskant - Kleibrink, M. Settlement excavations at Borgo Le Ferriere 'Satricum'. Two Volumes. Groniningen, Egbert Forsten, 1987 - 1992. Vol.1: The Campaings 1979, 1980, 1981. Vol.2: The Campaings 1983, 1985 and 1987. With phot, ill, col plates and , 2977 fig. - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


37204 MacGregor, M. Early celtic art in North Britain. A study of decorative metalwork from the third century B.C. to the third A.D.Leicester University Press, 1976. Two volumes. I. ill, 16 plates,22 plates, 224 pp; II. n.p., 327 drrawings, 351 items - cloth, together in cardboard slipcase.

EUR 85,00


31347 Macintyre, B. Vergeten vaderland. Op zoek naar het facistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Amsterdam, Balans, 1994. ill, 224 pp - paperback.

EUR 7,50


16050 Magnusson, M. Graven in Bijbelse bodem. De archeologie van de landen van de Bijbel. London, Sesam-special, 1978. kaarten, vele ill, 238 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


28229 Mak, G.; Shorto, R. 1609. De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York. Stichting Henry Hudson 400, 2009. Some col. plates, in Dutch (69 pp) and English (63 pp).

EUR 8,00


9424 Malsen, H. van Waterland. Schetsen uit de koloniale en maritieme geschiedenis van het Nederlandsche volk. Leiden, Sijthoff, 1929. ill, 258 pp.

EUR 17,50


24438 Manen, Ch. A. van De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij. Middelpunt van het verkeer van onzijdig Nederland met het buitenland tijdens den wereldoorlog 1914-1919. 's Gravenhage, Nijhoff, 1935. Acht delen in zes banden (waarvan 2 bijlagen) - linnen, keurig.

EUR 100,00


40991 Mann, Ch.C. 1491 De ontdekking van precolumbiaans Amerika. Nieuw Amsterdam, 2007. 3e druk. Enkele ill, 624 pp - paperback.

EUR 17,50


24281 Mantran, R. Histoire de l'empire Ottman. Fayard, 1989. des cartes, 810 pp.

EUR 30,00


31717 Márai, A.; Dormándi, L. (réd.) 1914 - 1930. Seize années d'histoire. 700 photographies. Paris, ernest Flammarion, 1931. 284 pp - softcover.

EUR 60,00


14492 Marsden, P. De laatste reis van de Amsterdam. Bussum, 1974. De Boer Maritime Handboeken. Ill, 247 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


10614 Martin, C. Het fortuin van de Armada. Bussum, De Boer Maritiem, 1976. ill, 228 pp.

EUR 8,50


37734 Martin, H.G. Fénelon en Hollande. Amsterdam, H.J. paris, 1928. Dissertatie UvA. 230 pp - softcover.

EUR 20,00


9246 Matson, F.R. Ceramics and man. A critical and constructive survey of ceramic contributions to archelogical and ethnological research. Chicago, Aldine, 1965. ill, 301 pp.

EUR 30,00


29218 Maupeouana, ou Correspondance secrette et familière du Chancelier Maupeou, avc son coeur Sorhouet, membre inamovible de la Cour des Pairs de France. Imprimée à la Chancellerie, 1773. Nouvelle Edition. Deux tomes. 318 et 336 pp - avec deux gravures dépliantes - Relié plein cuir, très bon.

EUR 190,00


33748 McCulloch, I.; Todish, T. Through so many dangers. The memoirs of Robert Kirk, late of the Royal Highland Regiment. New York, Purple Mounatin Press, 2004. ill, 174 pp - softcover.

EUR 17,50


43786 McIntosh, J. Archeologisch handboek. Veenendaal, Gaade, 1986. vele ill, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


29648 Medvedev, Roj. A. Laat de geschiedenis oordelen. Ontstaan en gevolgen van het Stalinisme. Amsterdam, Paris-Manteau, 1973. 627 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


7236 Mee, Chr., Forbes, H. A Rough and Rocky Place: the landscape and settlement history of the Methana Peninsula, Greece. Liverpool University Press, 1997. 370p.

EUR 35,00


42686 Mees, W.C. Maria Quevellerus - huisvrouw van jan van Riebeeck - en haar omgeving. Assen, Van Gorcum, 1952. 18 platen, 144 pp - softcover.

EUR 10,00


18075 Meijers, D. De gouden schemer van Venetië. Een portret van de Venetiaanse adel in de achttiende eeuw. Amsterdams Historisch Museum, Gary Schwartz, SDU, 1991. 147 ill, 180 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


38308 Meilink, P.A. De Nederlandsche hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1912. Dissrtatie RUG. 366 pp - softcover.

EUR 17,50


27654 Melles, J. Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628 - 1692. Utrecht, Kemink, 1958. 12 ill, 211 pp - gebonden.

EUR 9,00


30601 Melo, F.M. de De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en de Hollandsche wapenen anno 1639. Den Helder, vh C. de Boer, 1938. Vert. M. de Jong. 104 pp - softcover.

EUR 9,00


38810 Menuge, A. (ed.) Vernacular Architecture. Vol. 30. Vernacular Architecture Group (VAG), 1999. ill, 171 pp - softcover.

EUR 10,00


43599 Merckx, R. 100.000 jaar steentijd in Nederland. Brabant levert de vondsten. Eindhoven, 'Het Klein Brabants Museum', 1994. vele ill, 103 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


28988 Mes, G. Gedichten door Gomarius Mes. Verzameld en uitgegeven bij het eeuwfeest van zijn geboortedag 1849-25 december-1949. 1949. Voorwoord van Chr. Kops, 180 pp.

EUR 35,00


32909 Meulendijks, P.A.J. Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis. Nijmegen University Press, 2000. Dissertatie KUN. 36 ill, 523 pp.

EUR 24,50


41354 Meyer, G.M. de; Graafhuis, A. Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528. Hun informatie en de informatica. Gemeentearchief Utrecht, 1984. 169 pp - softcover.

EUR 8,50


31853 Michielse, H.C.M. De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972). Amsterdam, Boom Meppel, 1977. 292 pp - paperback.

EUR 7,50


15932 Michman, J.; Beem, H.; Michman, D. Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Ede/ Antwerpen - Amsterdam, Kluwer - Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, 1985. enige ill, 617 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


36027 Miedema, M. A native Roman settlement at Ermelo. 1974. Overdruk Berichten ROB 24. 18 fig, pp 25-41.

EUR 7,50


36020 Modderman, P.J.R. A native farmstead from the Roman period near Kethel, municipality of Schiedam. 1973. Overdruk Berichten ROB 23. 9 fig, 2 plates, pp 149-158.

EUR 7,00


44499 Moldin, I.M.; Kidd, M. The evolution of art in Dutch medicine. Nexthealth. many plates, 131 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


43555 Molina, A.M. De nacht der tijden. Liefde en onrust aan de vooravond van de Spaanse Burgeroorlog. Breda, De Geus, 2011. 730 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


17235 Mollema, J.C. Geschiedenis van Nederland ter zee. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1939 - 1942. Vier delen. Ill. verzorging W. Voorbeijtel Cannenburg. 389, 396 + 52, 520 + 76, 456 + 35 pp met los register van personen en zaken (24 pp).

EUR 75,00


9375 Monté ver Loren, J.Ph.; Spruit, J.E. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. Deventer, Kluwer, 1972. 239 pp.

EUR 8,50


28733 Mooij, J. Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde 1849 - 1994. Utrecht, Lemma, 1994. Ebkele ill, 290 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


36606 Mook, W.G.; Waterbolk, H.T. Pact 8. Proceedings of the first international symposium 14C and Archaeology Groningen 1981. Starsbourg, Counseil de l'Europe, 1983. ill, 525 pp - paperback.

EUR 17,50


24257 Moritz, L.A. Grain-mills and flour in classical antiquity. Oxford, At the Clarendon Press. Facsimile-reprint of Oxford, 1958. Tables, figs, 16 plates, 230 pp - bound, dust jacket.

EUR 22,50


35897 Mulder, L. (red.) Lexicon geschiedenis van Nederland en België. Utrecht, Kosmos-Z&K, 1994. 395 pp - hardcover.

EUR 12,50


12184 Müller, S. Dyreornamentiken I. Norden. Dens oprindelse, udvikling of forhold til samtidige stilarter. En archælogisk undersøgelse. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerei, 1880. 81 fig, 221 pp.

EUR 65,00


41135 Muysken, C. e.a. Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage. Maatschappij tot Beverdering der Bouwkunst. 144 afb en 201 pp - gedec. linnen, goud op snee, keurig.

EUR 40,00


41645 Mylonas, G.E. Mycenae. A guide to its ruins and its history. Athens, 1977. 6th ed. 36 fig, folding plans, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


26264 Naarden, G.M. Onze jeugd behoort de morgen. De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd. Amsterdam, Stichting bheer IISG, 1989. De Arbeiders Jeugd Centrale. Enige ill, 686 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


28891 Naber, J.W.A. (red.) Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Amsterdam, H.J. Poutsma, 1898. 36 nummers (gedurende duur van tentoonstelling: 9 juli - 1 october 1898), 300 pp - wat versleten orig. gedecoreerde band.

EUR 150,00


24895 Narmon, F. (vw.) Van dieren en mensen. Getuigenissen uit Prehistorie en Oudheid. Brussel, Gemeentekrediet, 1988. Katalogus, 293 ill, 214 pp - softcover.

EUR 10,00


13715 Nas, D. 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen. Wageningen, Het Volkshuis, 2004. 216 pp - softcover.

EUR 7,50


31195 Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. 1928. Vele foto's met onderschrift - oblong, met koordje gebonden.

EUR 10,00


26335 Neha-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 65 (2002). ill, 334 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


26336 Neha-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 64 (2001). ill, 322 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


17271 Neumann, M. (red.) Beginn einer Geschichte Friedens-Nobelpreis 1901 - 1904. Edition Pacis, 1987. Ill, 224 S. - leinen.

EUR 10,00


32718 Nierop, L. van Eene enquête in 1800. een bijdrage tot de economische geschiedenis der Bataafsche Republiek. Uit: De Gids III (1913) pp 71-106 en 293-323.

EUR 7,50


8916 Nijhoff, P. Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in Nederland. Zutphen, Walburg Pers, 1978. 198 afb, 262 pp - linnen.

EUR 15,00


14047 Nolthenius, H. De cicade op de speerpunt. De Griekse oudheid in 160 epigrammen. Amsterdam, Querido, 1992. ill, 70 pp.

EUR 7,50


17281 Noordegraaf, L.; Valk, G. De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bergen, Octavo, 1988. Enkele ill, 289 pp - softcover.

EUR 10,00


30177 Noordegraaf, L. Daglonen in Alkmaar 1500- 1850. Historishe Vereniging Holland, 1980. Apparaat voor de geschiedenis van Holland 9. 180 pp - softcover.

EUR 8,50


43286 Noordegraaf, L.; Valk, G. De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bergen, Octavo, 1988. Enkele ill, 283 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


6922 Nruin, R.E. de Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813. Zutphen, Walburg, 1986. Stichtse Historische Reeks 12. Dissertatie RUU. Enkele ill, 373 pp - linnen.

EUR 15,00


25089 Numan, A.M. Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 750 - 1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie. Zutphen, Walburg, 2005. 79 afb, 232 pp - gebonden.

EUR 35,00


38608 Nye jr., J.S. The powers to lead. Oxford University Press, 2008. 226 pp - cloth, dust jacketm as new.

EUR 12,50


24343 Nyssenus, Gregorius; Langerbeck, H. In canticum canticorum. Leiden, Brill, 1960. Gregorii Nusseni Opera VI. 490 pp (in greec, with forword in latin) - cloth.

EUR 50,00


24344 Nyssenus, Gregorius; Musurillo, H. De vita Moysis. Leiden, Brill, 1960. Gregorii Nusseni Opera VII-I. 144 pp (in greec, with forword in latin) - cloth.

EUR 40,00


43090 O'Brien, G. The economic history of Ireland in the eighteenth century. Porcupine Press, 1977. Reprint from 1918. 437 pp.

EUR 15,00


25708 Oostrom, F. van (red.) Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays. Amsterdam University Press, 1998. Ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,00


41219 Oostrom, F. van (vz.) Entoen.nu. De canon van Nederland. Drie deeltjes. Amsterdam University Press, 2006/2007. Rapport van de commissie ontwikkeling Nederlandse Canon. 106, 120 en 92 pp - softcover.

EUR 17,50


7097 Ooyevaar, R.J. Archeologie van de Lopikerwaard. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, Werkgroep Behoud Lopikerwaard, 1990. Waardenreeks 3, 100 pp.

EUR 8,00


26472 Opland Sint Dries en de IJs-Heiligen. Amsterdam, De Harmonie, 1978. Politieke prenten uit de Volkskrant en de Groene Amsterdammer, z.p. - softcover.

EUR 6,00


10531 Oppenheim, J. (vw.) Herinneringen van dr. Aletta H. Jacobs. Amsterdam, Van Kolkema & Warendorf, 1924. ill, 318 pp.

EUR 50,00


27163 Ornig, J.R. My last chance to be a boy. Theodore Roosevelt's South American Expedition of 1913-1914. Mechanicsburg, Stackpole, 1994. 2 maps, 68 plates, 258 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


39109 Otten, H. e.a. Winters van toen. Echte winters in de vorige eeuw. Kosmos / Meteo Consult, 2007. Zeer vele ill, 143 pp - hardcover.

EUR 10,00


12642 Oud, P.J. Honderd jaren. Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1971. 321 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 8,50


24874 Oudendijk, J.K. Johan de Wit en de zeemacht. Amsterdam, Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1944. Werken Commissie voor Zeegeschiedenis IX, Ill, 204 pp - linnen.

EUR 14,50


3180 Oudin, J. Manuel d'archéologie religieuse, civile et miltaire. Paris, Lecoffre, 1860. 4e ed, 12 pl., 383p.

EUR 46,00

une planche abîmée


38361 Overwijn, J.F. Onze huis- en grafteekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen ze ons?. Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1940. 9 afb, 119 pp - softcover.

EUR 10,00


32038 Ozinga, L.R.P. e.a. (sam) Het Romeinse castellum te Utrecht. Utrecht, Broese Kemink, 1989. 110 afb, 191 pp - softcover.

EUR 17,50


16435 Padover, S.K. De brieven van Karl Marx. Haarlem, De Haan, 1981. Twee delen, 539 pp - in cassette.

EUR 12,50


42821 Paoli, U.E. Rome. Its people, life and customs. Longman, `1980. 7th ed. 68 plates, 38 ill, 336 pp - paperback.

EUR 14,50


37116 Parigger, F.H. Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenisontwikkeling der Latijnse praepositie. Utrecht, Oosthoek, 1941. Dissertatie RUU. 149 pp.

EUR 10,00


37107 Parigger, F.H. Sejanus. Amersfoort, 1951. aangeboden door de medespelers van de opvoering 'Sejanus, een spel van ijdele waan' in de schouwburg Amicitia op 18 april 1951 ter gelegenheid van het 575-jarig bestaan van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort. 40 pp, gestencild - gebonden in kunstleer [tekst van 1949]. Met los toegevoegd: programma, drie foto's en recensie.

EUR 65,00


28753 Parlasca, K.; Seemann, H. Augenblicke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit. Klinkhardt & Biermann, 243 Nrs., viele farb. Ann, 364 S. - leinen, Umschlag.

EUR 37,50


39070 Parmentier, J.; Laarhoven, R. De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus van der Haeghe 1699-1705. Zutphen, Walburg, 2002. 14 ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


26747 Pascoaes, T. de Hiëronymus. De dichter der vriendschap. Amsterdam, Meulenhoff, 1939. 405 pp - halflinnen - vertaald door Von Thelen en Marsman.

EUR 8,50


38816 Pearson, S.; Hutton, B. Vernacular Architecture. Vol. 36. Vernacular Architecture Group (VAG), 2005. ill, 125 pp - softcover.

EUR 10,00


38812 Pearson, S. Vernacular Architecture. Vol. 32. Vernacular Architecture Group (VAG), 2001. ill, 115 pp - softcover.

EUR 10,00


38814 Pearson, S. Vernacular Architecture. Vol. 34. Vernacular Architecture Group (VAG), 200s. ill, 136 pp - softcover.

EUR 10,00


38815 Pearson, S. Vernacular Architecture. Vol. 35. Vernacular Architecture Group (VAG), 2004. ill, 154 pp - softcover.

EUR 10,00


38811 Pearson. S. (ed.) Vernacular Architecture. Vol. 31. Vernacular Architecture Group (VAG), 2000. ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


38813 Pearson. S. (ed.) Vernacular Architecture. Vol. 33. Vernacular Architecture Group (VAG), 2002. ill, 136 pp - softcover.

EUR 10,00


31857 Peet, J. Het uur van de arbeidsjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland. Baarn, Arbor, 1987. ill, 431 pp - linnen.

EUR 9,00


24200 Peeters, H. e.a. (red.) Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland. Niijmegen, Sun, 1988. ill, 256 pp - paperback.

EUR 9,00


29410 Pestrman, P.W. e.a. Vreemdelingen in het land van Pharao. Zutphen, Terra, 1985. Een bundel artikelen samengesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Papyrologisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Leiden. Enige ill, 128 pp - softcover.

EUR 12,50


38115 Phillipson, D.W. African archaeology. Cambridge University Press, 1985. ill, 234 pp - softcover.

EUR 20,00


30541 Pirenne, L.P.L. (red.) De rijksarchieven in Nederland. ´s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1973. Twee delen, 754 pp - softcover.

EUR 10,00


37281 Planck, D. e.a. (Red.) Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie in Baden-Württemberg. Köln, Josef-Haubrich-Kunstahlle, 1985. Katalog. 773 Abb, 512 S. - softcover.

EUR 14,50


29139 Plate, A. (vz.) Geschriften tot verdediging van den vrije handel 1905 - 1909. Vereeniging Het Vrije Ruilverkeer, 1909. 162 pp - softcover, versleten rug.

EUR 17,50


42528 Pollington, St. The warrior's way. England in the Vikinag age. London, Blandford, 1989. Many ill. and plates, 192 pp - clothm dust jacket.

EUR 20,00


21503 Polman, A. In 't verschiet en van nâby. een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen. Delft, Legermuseum, 1999. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,50


7908 Poortman, J. (red) Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. Tweede boek. Meppel, Boom, 1951. 320 pp.

EUR 30,00


9543 Postma, A. e.a. (red.) Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's Gravenhage, SDU, 1990. ill, 572 pp.

EUR 10,00


20317 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. Sun, 2002. 2e druk, enkele ill, 635 pp - paperback.

EUR 20,00


26641 Poulík, J. Prehistoric art. Including some recent cave-culture discoveries and subsequent developments up to Roman times. London, Spring Books. Phoy. by W. and B. Forman. 47 pp and XXII col. and 189 b/w plates - cloth.

EUR 10,00


44655 Povée, H. De gemeente als weldaad. Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting. Zwolle, Thorbecke B.V., 2008. 2e dr.ill, 143 pp - half linnen.

EUR 8,50


11268 Povée, H. De Gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt. Bussum, Thoth, 2001. vele ill, 143 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


9102 Prins Hendrik der Nederlanden. Grepen uit het leven van den op 3 juli 1934 te 's Gravenhage overleden Prins-Gemaal. Amsterdam, Holdert, [1934]. vele foto's.

EUR 10,00


32844 Prins, I. Het faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494. Uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat. Amsterdam, S.L. van Looy, 1922. 39 pp - geniet.

EUR 7,50


41639 Puchinger, G. Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties. Kampen, kok, 1970 - 1980. Twee delen. I. 1918-1924, 602 pp (2e druk). II. 1925-1929, 622 pp (1e druk) - linnen.

EUR 15,00


24242 Putten, L.P. van e.a. Koopman en diplomaat. Gouverneurs en Directeuren van Ceylon 1640 - 1796. Rotterdam, Ger Guijs, 2006. ill, 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


38311 Quintus, J.J.A. De cellulaire gevangenisstraf in Nederland sinds hare invoering bij de wet van 28 juni 1851, Stbl.No.68. Groningen, Noordhoff, 1887. Dissertatie RUG. 184 pp - softcover.

EUR 35,00


42317 Radcliffe, A. A journey through Holland. made in the summer of 1794. Academic Press leiden, 1998. 120 pp - softcover.

EUR 15,00


41834 Radzinsky, E. Raspoetin. De bezeten monnik. Biografie. Amsterdam, Balans, 2001. 592 pp - paperback.

EUR 12,50


14513 Ratsma, P. e.a. Rotterdam tussen Spanjaard en Geus. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1972. Herdenkingstentoonstelling 1972. Catalkogus, ill, 155 nrs, 36 pp.

EUR 8,50


24721 Rediscovering Pompeii. Roma, L'ERma di Bretschneider, 1992. Catalogue New York, Houston, Malmö, London, plates, 194 ill. numbers, 287 pp - softcover.

EUR 22,50


40952 Rees, L. De Nazi's. Amsterdam, Anthos / Manteau, 2007. ill, 326 pp - paperback.

EUR 10,00


38171 Regteren Altena, I.Q. van; Thiel, P.J.J. van De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673 - 1743. Amsterdam, UvA, 1964. 240 ill, 240 pp - linnen.

EUR 14,50


14410 Reimers. E. (transl.) Selections from the Dutch records of The Ceylon Government 5. Colombo, State Printing Corporation if Sri Lanka, 1946. Ceylonsche Archiefstukken 5 (in English and Dutch). Memorie door den afgaanden Heer Gouverneur van Ceylon Jan Schreuder aan desselfs vervanger Lubbert Jan Baron van Eck. 195 pp + index - cloth.

EUR 45,00


4824 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893 - 1895. 3e dr, 5 delen in 3 banden, 418+390+464 pp.

EUR 130,00


4825 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1899-1901-1903. 4e dr, 5 delen in 3 banden, 528p.

EUR 125,00


41112 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893. 3e dr, 2 dln. 418 en 390 pp - gebonden.

EUR 30,00


3127 Reitsma, G.G. Zoölogisch onderzoek der Nederlandse terpen. Tweede gedeelte. Het varken. Wageningen, LEB-fonds, 1935. 55 tabellen, 90 figuren, 54p.

EUR 13,61


4013 Renaud, J.G.N. (red) Rotterdam Papers II. A contribution to medieval archaeology. Rotterdam, Coördinatie Comm. van Advies inzake arch. onderz. ressort Rotterdam, 1975. Many ill, 200 pp - cloth.

EUR 15,00


43790 Renaud, J.G.N. Middeleeuwse ceramiek. Enige hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland. Hillegom, AWN, 1976. AWN Monografieën 3. 57 ill, 116 pp - softcover.

EUR 10,00


31601 Renssen, H. van De revolutieverzamelaar. George Nypels, reiscorrespondent tussen de wereldoorlogen. Amsterdam, Podium, 2006. 271 pp - paperback.

EUR 9,00


31970 Reusink, H.J. Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop. Zutphen / Amersfoort, Terra / ROB, 1988. Archaeologische Monumenten in Nederland 11. Ill, 39 pp - uitslaande kaart, softcover.

EUR 9,00


37196 Reve, K. van het De ondergang van het morgenland. Amsterdam, van oorschot, 1990. 2e druk.231 pp - paperback.

EUR 8,00


16815 Rheinhard, H. C. Julii Caesaris commentarii de Bello Gallico. Stuttgart, Paul Neff, 1883. Vierte Aufl., 1 Karte von Gallien, 11 Tafeln Ill, 15 Schlachtenplänen, 244 S. - gebunden, gut.

EUR 22,50


28805 Riel, H. van; Bruggeman, J.G. Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de 19e eeuw. Assen, Van Gorcum, 1982. Enkele ill, 255 pp - paperback.

EUR 7,00


44381 Rijk, T. de Het elekrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektische huishoudelijke apparatuur in Nederland. Rotterdam, 010, 1998. Dissertatie TUD.ill, 415 pp - paperback.

EUR 10,00


28767 Rimli, Th.; Majonnier, A. Geschichte der Eidgenossen in Wort und Bild. Zürich, Stauffacher, 1961. 2. Aufl. Viele Abb, 573 S. - leinen, Umschlag.

EUR 20,00


44147 Robijns, M.J.F. Radicalen in Nederland (1840 - 1851). Leiden, Universitaire Pers, 1967. Dissertatie RUL, 138 pp - softcover.

EUR 12,50


39234 Roeper, V.; Wildeman, D. Het journaal van Abel Tasman 1642-1643. Zwolle, Waanders, 2006. ill, 208 pp - hardcover.

EUR 10,00


36900 Röling, B.V.A. (inl.) De oorlog in het licht der wetenschappen (tweede serie). Assen, Van Gorcum, 1963. Polemologische studiën nr. 3. 160 pp - softcover.

EUR 8,50


43136 Röling, H.Q. De tragedie van het geslachtsverkeer. Dr. J. Rutgers (1859-1924) en de Nieuw-Malthusiaande Bond (opgericht 1881). Amsterdam, van Gennep, 1987. Dissertatie UvA. 308 pp - softcover.

EUR 15,00


23002 Rooij, H.H. van; Gawronski, J. VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand. Haarlem, Becht, 1989. Vele ill, 72 pp - softcover.

EUR 8,50


42585 Roosbroeck, R. van Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Den Haag / Antwerpen, Gaade / Mercatorfonds, 1974. Vele platen in kleur, 491 pp - linnen, stofomslag in cassette.

EUR 30,00


39280 Rossem, M. van Amerika. Voor en tegen. Utrecht, Spectrum, 2002. 271 pp - paperback.

EUR 7,50


32873 Roth, J. Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit. frankfurt am Main, Schirn Kunsthalle, 1994. Viele Abb, 257 S. - softcover.

EUR 14,50


31415 Roymans, N. e.a. (red.) Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse Rijk. Opgravingen te Tiel Passewaaij. Utrecht, Matrijs, 2007. Vele ill, 196 pp - hardcover.

EUR 30,00


37735 Rozemond, S. Kant en de Volkenbond. Amsterdam, H.J. Paris, 1930. Dissertatie UvA. 193 pp - softcover.

EUR 10,00


19941 Russell, M. Piltdown Man. The secret life of Charles Dawson & the world's greatest archeological hoax. Stroud, Tempus, 2003. 105 ill, 288 pp - paperback.

EUR 17,50


28269 Rust, A. Vor 20 000 Jahren. Rentierjäger der Eiszeit. Neumünster, Kart Wachholtz, 1962. 2. Aufl. Viele Abb, 207 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


16057 Rutte, R. Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de-13de eeuw). Zutphen, Walburg, 2002. Dissertatie. Ill, 175 pp - softcover.

EUR 15,00


36928 Saher, H. von Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten. Zutphen, Walburg, 1986. Enige ill, 104 pp - softcover.

EUR 8,50


39071 Santen, H.W. van VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de groot-Mogol. Franker, Van Wijnen, 2001. Enkele ill, 191 pp - sofrcover.

EUR 12,50


16311 Sarfatij, H. (red) Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland. Meulenhoff, 1990. Vele ill, 200 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


38310 Savornin Loman, W.H. de Over artikel 131c grondwet. Groningen, H. Geertsema, 1866. Dissertatie RUG. 88 pp - softcover.

EUR 20,00


38312 Schaap, H.P. Philips Wielant en diens corte instructie omme jonghe practisienen in civiele zaken. Haarlem, Tjeenk Willink, 1927. Dissertatie RUG.141 pp - softcover.

EUR 20,00


40239 Schaepman, F. Het fascisme naar zijn beginselen beoordeeld. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1931. Dissertatie KUN.212 pp - softcover.

EUR 12,50


12222 Schaik, St. van (vw) Het zwarte goud. Hey Holland Uitgevershuis. Holland bouw op 1, vele ill, 38 pp.

EUR 14,50


11982 Schama, S. Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw. Amsterdam, Contact, 1988. ill, 682 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 12,50


14483 Schama, S. Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de gouden eeuw. Amsterdam, Contact, 1989. ill, 682 pp - paperbback.

EUR 20,00


26721 Schama, S. The embarrasment of riches. An interpretation of Dutch culture in the golden age. New York, Knopf, 1987. 314 ill, 698 pp - cloth, dust jacket, as new.

EUR 30,00


41848 Schenk, M.G. (sam.) Vrouwen van Nederland 1898 - 1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1948. ill, 302 pp - linnen.

EUR 8,50


36785 Schilder, G.; Kok, H. Sailing for the East. History and catalogue of manuscript charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1799. Houten, HES & De Graaf, 2010. Very many col. maps and plates, 707 pp - cloth, dust jacket, CD-Rom, as new.

EUR 150,00


43238 Schoenberg, H.W. Germans from the east. A study of their migration, resettlement and subsequent group history since 1945. The Hague, Martinus Nojhoff, 1970. Studies in social life XV. 366 pp - cloth.

EUR 20,00


43296 Schokkenbroek, J.C.A. Plying between Mars and Mercury. Political, economic and cultural links between The Netherlands and Sweden during the Golden Age. The Hague, The Swedish Embassy, 1994. Papers for the Kronan symposium. Some ill, 49 pp - softcover.

EUR 15,00


36835 Schoorl, F.F.J. Archeologie en ruimtelijke ordening in Noordoost-Groningen: een moeizame relatie. Amersfoort, ROB, 1987. Nederlandse Archeologische Rapporten 5. 12 foto's, 76 pp - A4, softcover.

EUR 8,50


30536 Schotel, G.D.J Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw. Leiden, Sijthoff, 2e verbeterde uitgave door H.C. Rogge. Ill, 453 pp - linnen.

EUR 10,00


40671 Schotel, G.D.J Het oud-Hollandsche huisgezin der zeventiende eeuw. Arnhem, Strengholt / Gijsbers & van Loon. Facsimile-herduk 2e verbeterde uitgave (H.C. Rogge) uit 1903. Ill, 440 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


23937 Schouten, M. De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam, Van Gennep, 1976. ill, 288 pp - softcover.

EUR 9,00


23852 Schouten, M. Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren 30. Amsterdam, De Bezige Bij, 1082. ill, 271 pp - softcover.

EUR 7,00


26922 Schuchhardt, C. Vorgeschichte von Deutschland. München, R. Oldenburg, 1928. 285 Abb, 349 S. - orig. Band, in geschrieben.

EUR 10,00


36911 Schulte Nordholt, J.W. In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika.Het Zuiden 1954 - 1966. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1971. 332 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


36926 Schulte Nordholt, J.W. (sam.) Rassendiscriminatie. Amsterdam, Arbeiderspers, 1961. AP Kijkboek. Zeer vele ill, z.p. - softcover, stofomslag.

EUR 7,50


36834 Schut, P. Een inventarisatie van Neolitische vondsten uit de Achterhoek, Gelderland. Amersfoort, ROB, 1987. Nederlandse Archeologische Rapporten 4. 45 afb, 95 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


32089 Schutte, G.J. Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hilversum, Verloren, 2002. Enkele ill, 254 pp - paperback.

EUR 14,50


11479 Schwaller de Lubicz, R.A. Le temple de l'homme apet du sud a louqsor. Paris, Dervy-Livres, 1977 - 1981. Collection "architecture et symboles sacrés". Trois volumes en cassette. Tome 1 : Texte. 776 pages. Tome 2 : Planches. 101 planches hors-texte avec citations sur la page opposée. Tome 3 : Légendes et études. 410 pages.

EUR 185,00


26994 Schwantes, G. Deutschlands Vorgeschichte. Leipzig, Quelle & Meyer, 1934. 5. Aufl. Abb. 11 Tafeln, 212 S. - leinen.

EUR 15,00


32853 Schwarzschild, L. ABC van een nieuwe wereld. Den Haag, Boucher, 1946. 302 pp - half linnen.

EUR 10,00


35479 Scova Righini, B. A.C.W. Staring 1767 - 1840. Landheerlijk leven van een denker en doener van statuur. Zutphen, Walburg, 2009. Enige ill, 350 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


8456 Ségur, M. de comte de Histoire universelle, ancienne et moderne. Paris, Alexis Eymery, 1821. Premier ed. Dix tomes: 1. Egypte, Asie, Perse, 575 pp; 2. Grèce, 616 pp; 3. Sicile, Carthage, les Juifs, 501 pp; 4. Romaine, 512 pp; 5. Romaine, 547 pp; 6. Romaine, 542 pp; 7. Bas-Empire, 504 pp; 8. Bas-Empire, 431 pp; 9. Bas-Empie, 545 pp; 10. Bas-Empire, 306 pp + table alphabètique, 145 pp. Il manque d'Altas (tome 11).

EUR 50,00

rug soms geplakt


25416 Sijpesteijn, P.J. Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers. Amsterdam, Philips-Duphar, 1972. 100 pagina's met kleuren-illustraties in doos.

EUR 15,00


27358 Sijs, N. van der Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen. Den Haag, Sdu, 2006. 338 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


28183 Sijs, N. van der Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag, Sdu, 1996. 921 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


38315 Six, V.A. De troonrede. Leiden, IJdo, 1914. Dissertatie RUL.238 pp - softcover.

EUR 15,00


12116 Slicher van Bath, B.H. Herschreven historie. Schetsen en studieën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1978. Onveranderde herdruk naar 1949, 315 pp - met stofomslag.

EUR 17,50


13146 Slicher van Bath, B.H. Leven met het verleden. Groningen, Erven B. van der Kamp, 1998.

EUR 16,00


43284 Slothouwer, F.G. Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1875. Dissertatie RUL. 140 pp - opnieuw ingebonden (half linnen).

EUR 35,00


44203 Smeets, M.K.J. De slag bij Woeringen 1288 en zijn historische betekenis voor Limburg. Provincie Limburg, 1988. Kaartje, ill, 16 pp - softcover geniet.

EUR 7,50


23928 Smissaert, H. e.a. Nederland in den aanvang der XXe eeuw. Leiden, Sijthoff, 1910. Ruim 500 ill, 1037 pp - linnen.

EUR 25,00


9369 Smit, C. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof. Ir. W Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Utrecht, Nederlands Historisch Genootschap, 1970. 2 delen, 954 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


9778 Smit, H.J.; Wieringa, W.J. Correspondentie van Robert Fruin 1845 - 1899. Groningen / Djakarta, Wolters, 1957. Werken van het Historisch Genootschap 4, 518 pp.

EUR 14,50


36974 Smith, D.M. Mazzini. New Haven, Yale University Press, 1994. 10 ill, 302 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


23826 Smook, R.A.F. Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw. Zutphen, Zutphen, 1984. Vele kaartjes, 279 pp - softcover.

EUR 40,00


16429 Smulders, F. António Vieira. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda (1640). A critical edition. Middelburg, 1989. Dissertatie KUN. 375 + 19 pp.

EUR 35,00


25157 Snow, D. The American Indians. Their archeology and prehistory. London, Thames and Hudson, 1976. Phot. by Werner Forman. 20 plates, 175 ill, 272 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


42044 Soeteman, F. De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes. Raamsdonkveer, Vèrse Hoven, 2000. ill. van Chris Roodbeen, 243 pp - softcover.

EUR 7,50


42259 Sommer, M. Wat een held! Tien vaderlanders op een voetstuk. Diemen, Veen Media / Historisch Dagblad, 2012. 112 pp - hardcover.

EUR 8,50


36458 Soukup, U. Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastiaan Haffner. Een biografie. Soesterberg, Aspekt, 2003. 299 pp - paperback.

EUR 7,50


29289 Spuler, B. (Hrsg] Der Nahe und der Mittlere Osten. Erster Band: Ägyptologie, zweiter Abschnitt: Literatur. Leiden, Brill, 1970. Handbuch der Orientalistiek, 269 S. -softcover.

EUR 18,50


39076 Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje. Diverse jaargangen. Amsterdam, Müller. Vereeniging voor de Statistiek in Nederland.
1864 - 1865 - 1866 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884.

EUR 12,50


36075 Stapert, D. e.a. Hoe oud zijn de Drentse dorpen? Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drente XXX. Groningen, Biologisch-Archeologisch Instituut, 1985. Reprinted form Nieuwe Drentse Volksalmanak 102 (1985).

EUR 8,50


35603 Stapper, L. e.a. Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figuren vanaf de Renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen, Sun, 1994. ill, 300 pp - paperback.

EUR 10,00


35509 Starobinski, J. Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rond de Franse revolutie. Wereldbibliotheek. 61 afb, 259 pp - paperback.

EUR 7,50


37614 Stassen, M.J.W. Medische ethiek in grijze oudheid. Maastricht, Ernest van Aelst, 1947. Dissertatie RUU. 151 pp - softcover.

EUR 14,50


16605 Stavenuiter, M. e.a. Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden. Zutphen, Walburg Pers, 1995. Enkele ill, 200 pp.

EUR 10,00


30625 Steensberg, A. Man, the manipulator. An ethno-archaeological basis for reconstructing the past. Copenhagen, The national Museum of Denmark, 1986. 62 ill, 199 pp - dec. cloth.

EUR 17,50


30621 Steensberg, A. Stone shares of ploughing implements from the bronze age of Syria. A contribution to the early history of the ard-plough. København, 1977. Kongelige Danske Vidensk. Selskab 47,6. - 6 plaes, 47 pp.

EUR 14,50


9377 Stellingwerff, J. Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1975. ill, kaart, 395 pp.

EUR 17,50


31889 Stern, E.M.; Schlick-Nolte, B. Early glass of the ancient world, 1600 B.C. - A.D. 50. Ernesto Wolf Collection. Ostfildern, Gerd Hatje, 1994. ill, 154 object with col. plates, 450 pp - softcover.

EUR 17,50


11168 Stevens, H. Hergebruik oude gebouwen. Zutphen, Terra, 1986. Heemschut-serie.

EUR 7,50


21502 Stevens, H. Vorstin in oorlogstijd. Delft, Legermuseum, 2005. ill, 64 pp - softcover.

EUR 10,00


42558 Stewart, R. Ideeën die de wereld veranderden. Abcoude, Uniepers, 1998. Vele ill, 223 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


30870 Stigt, J. van Tempel van Nommo. Geest van water. / Temple du Nommo. Génie d'eau. Amsterdam, Heruitgave 2006. Dogon. Art. Anthropologie. Architectuur. Met een aanvulling van vijf Dorpen-Rotsschielderingen (168 foto's). 275 pp - geïll. linnen.

EUR 45,00


3732 Stoepker, H. Graven naar het kasteel van Tilburg. Waalre, St. Brabants Heem, 1986. 185 afb, 184 pp, losse uitslaande - softcover.

EUR 10,00


25415 Stolk, A. Johan van Beverwyck. De medische vraagbaak van de gouden eeuw. Zijn werk en zijn tijd. Amsterdam, Philips-Duphar, 1973. 64 pp in 8 karternen en 64 pp. (8 karternen) facsimile-herdruk uit 'Inleidinge tot de Hollantsche genees-middelen' en 'Schat der ongeschondenheydt'- samen in beschadigde cassette.

EUR 10,00


31896 Stott, A. Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur. Amsterdam, Olifant Pers / Anthos, 1998. 149 ill, 320 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


38892 Straalen, B. van; Oyen, B. van (red.) Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Schoorl, Pirola, 1990. Bij 150 jaar Noord- en Zuid-Holland. Ill, 175 pp - hardcover.

EUR 10,00


33193 Stuart, M. Romeinsche geschiedenissen. Utrecht, B.Eild en J. Atheer, 1793 - 1810. Met kaarten en plaaten.30 delen. Vierde deel en verder (vanaf 1794) in zelfde vorm uitgegeven door Johennes Allart. Half leder, gemarmerd, goed, compleet.

EUR 1.025,00


37280 Szabó, M. Auf den Spuren der Kelten in Ungarn. Budapest, Corvina Verlag, 1976. 95 S. und 75 Abb - softcover.

EUR 7,50


38955 Tamási, J. Verwandte Typen im schweizerischen un ungarischen Kachelfundmaterial in der Zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Budapest, Ungarisches Landesdenkmalamt, 1995. Vergleichsuntersuchungen zu den Werkstattbeziehungen zwischen Oberrheinischen Raum un Ungarn. 179 S. und 161 Abb. - paperback.

EUR 24,50


36927 Tamse, C.A. (red.) Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Alphen a/d Rijn, Sijthoff, 1979. ill, 422 pp - linnen.

EUR 10,00


31840 Tamse, C.A. Vrouwen in het landsbestuur. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982. ill, 294 pp - paperback.

EUR 7,50


31176 Tamsma, R. The Netherlands in fifty maps. Amsterdam, KNAG, 1988. 126 pp - softcover.

EUR 7,50


16237 Taverne, E. In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580 -1680. Maarssen, Gary Schwartz, 1978. 96 ill, 582 pp - paperback.

EUR 15,00


39255 Tebbe, F.J.J. Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Utrecht, Winkler Prins, 2005. Cele ill, 383 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


40073 Teeuwen, P.J.H.M. Pieter 't Hoen en de Post van de Neder-Rhijn (1781-1787). Nijmegen, Dissertatie KUN, 2002. 842 pp - softcover.

EUR 45,00


38294 Tellegen Azn, B.D.H. Overzicht van het tot stand komen der grondwet van 1814. Groningen, De Waal, 1912. Dissertatie RUG. 144 pp - softcover.

EUR 14,50


29811 Terentius Afer, P. Komedies. Baarn, Ambo, 1993. Ambo-KLassiek. Vert. J.Hemelrijk. 1e druk. 377 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


37835 Terwogt, W.A. Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost Indië. Hoorn, P. Geerts. 20 litho´s in kleur,1 kaart, 633 pp / gedecoreerd linnen, zeer goed.

EUR 100,00


16467 Testas, G.; Testas, J. Conquistadores en Indianen. De verovering van Amerika 1492 - 1556. Amsterdam, Wereldbliotheek, 1991. 359 pp - paperback.

EUR 8,50


22896 The Sphere. Heralding the Coronation. 1937, May 8. Volume CXLIC, no. 1946. pp 229-274.

EUR 17,50


41387 Theuws, F. e.a. Medieval Settlement at Dommelen. Parts I and II. Amsterdam, UvA, 1990. IPP Publicatie 564, 129 fig, pp 229-430 and appendices - softcover.

EUR 14,50


43594 Thijssen, J. (red.) Tot de bodem uitgezocht. Stichting Stadsarcheologie Nijmegen. Glas en ceramiek uit een beerput van de 'Hof van batenburg' te Nijmegen, 1375-1850. 359 ill, 161 pp - softcover.

EUR 17,50


35919 Thijssen, J. De ronde van Gallië. Reizen en eten in het voetspoor van Asterix. Nieuw Amsterdam, 2010. 205 pp - paperback.

EUR 8,50


13234 Thompson, E.A. A history of Atilla and the Huns. Oxford, At the Clarendon Press, 1958. 228 pp.

EUR 35,00


14137 Tiedeman, H. Mannen van betekenis in onze dagen. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1874. Met portretten, Napoleon de Derde t/m Livingstone, 372 pp.

EUR 35,00


33749 Todish, T. The annotated and illustrated journals of Major Robert Rogers. New York, Purple Mounatin Press, 2002. Some ill, 343 - softcover.

EUR 20,00


35482 Toebosch, Th. Grondwerk. 200 Jaar archeologie in Nederland. Amsterdam, Sun, 2003. ill, 240 pp - paperback.

EUR 10,00


42537 Tollebeek, J. De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedenis van Nederland en België. Amsterdam, Bert Bakker, 1994. Enkele ill, 249 pp - paperback.

EUR 10,00


32095 Tønnesen, A. Al het Hollandse volk dat hier nu woont. Nederlanders in Helsingør, circa 1550 - 1600. Hilversum, Verloren, 2003. 17 afb, 102 pp - softcover.

EUR 9,00


28698 Toonen, S. Op zoek naar charisma. Nederlandse politieke partijen en hun lijsttrekkers 1963 - 1986. Amsterdam, VU Uitgeverij, 1992. 266 pp - softcover.

EUR 9,00


14026 Touny, A.D.; Wenig, St. Sport in ancient Egypt. Leipzig / Amsterdam, Edition Leipzig / B.R. Grüner, 1969. 70 plates, 188 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


38049 Toussaint Raven, J.E. Heksenvervolging. Bussum, Fibula-van Dishoeck, 1972. 22 platen, 30 ill, 119 pp.

EUR 7,50


13775 Tromp, C. Na de oorlog. den Haag, Sdu, 1995. Met een terugblik van Annie M.G. Schmidt, ill, 256 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30265 Turksma, L. Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Verhuell 1764 - 1845. Arnhem, Walburg, 1991. Gelderse Historische Reeks 20, 60 ill, 220 pp - softcover.

EUR 14,50


32345 Turnley, D.C. The Russian heart. Days of crisis and hope. New York, Aperture, 1992. Many phot, 141 pp - clothm, dust jacket.

EUR 8,50


9380 Twee honderd jaar bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769 - 1969. Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte, 1969. ill, 207 pp.

EUR 10,00


21795 Uijterschout, I.L. Het ceremonieel van de plechtige beëdiging van Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld, als officier van de Koninklijke Nederlandsche Weermacht. Den Haag, Van Cleef, 1937. Overdruk uit: Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. ill, 24 p - opnieuw gebonden in linnen.

EUR 70,00


42910 Vandier d'Abbadie, J. Nestor l'hôte (1804-1842). Choix de documents conservés à la Bibliothèque Nationale et aux archives du Musée du Louvre. Leiden, Brill, 1963. 29 plates, 59 pp - cloth.

EUR 45,00


6028 Vecht, C.P.Ph.D. van der De Steenen Spreken. De Goddelijke boodschap der groote pyramide. Den Haag, Van Stockum, 1940. 3e dr, 498p + 15p 'kritiek'.

EUR 60,00


42307 Veen, I. Moord namens de 'kroon'? Het ultieme leven van Pim Fortuyn. Soesterberg, Aspekt, 2007. ill, 401 pp - paperback.

EUR 17,50


17926 Velde, P. van de On Bandkeramik social structure. An analysis of pot decoration and hut distributions from the Central European neolithic communities of Elsloo and Hienheim. Universitaire Pers Leiden, 1979. 66 fig, 246 pp.

EUR 22,50


15767 Velden, D. van Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, 1972. Ill, 86 pp.

EUR 7,50


25910 Veldman, H. De perschef als biograaf. Jonathan Daniels over Franklin D. Roosevelt en Harry S. Truman. Soesterberg, Aspekt, 2003. Dissertatie RUL, ill, 221 pp - paperback.

EUR 9,00


39489 Velt, Chr. in 't Jong in de jaren '50. Tijdsbeeld van een generatie. Utrecht, Kosmos, 1994. ill, 128 pp - softcover.

EUR 7,50


4759 Verdam, P.J. (vw) Van standen tot staten. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975. Utrecht, 1975. Stichtse Historische Reeks 1, 264 pp.

EUR 17,50


26318 Verdoodt, F.J. De zaak Daens. Een priester tussen kerk en christen-democratie. Leuven, Davidsfonds, 1993. Enige ill, 229 pp - paperback.

EUR 9,00


42449 Vergilius Aeneis. Amsterdam, Querido, 2000. Salamander Klassiek. Vert. M.A. Schwartz - gebonden.

EUR 12,50


32972 Verhagen, A.; Chambon, A. Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal. Empel/Gewande, Museum Hertogsgemaal. ill, 134 pp - softcover.

EUR 14,50


26494 Verkade, W. Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872). Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1935. Dissertatie RUL.

EUR 17,50


37245 Verkruijsse, P.J. (red.) Johan de Brune de Oude (1588-1658). een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. Middelburg, 1990. Werken KZGW 6. 19 afb, 151 pp - softcover.

EUR 12,50


41405 Verlaeckt, K. (ed.) Een kijk op het archeologisch verleden van het Land van Nevele. Dendermonde, 1998. Themanummer VOBOV-info, nummer 47. Ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


31913 Verlinden, C. Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. 39 ill, 126 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


9528 Verschaffel, T. Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boelillustraties. Turnhout, Brepols, 1987. 106 afb, 223 pp.

EUR 222,50


28059 Versteeg, J.W.S.A. (vz.) Staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden. Versag en bijlagen. 's-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1914. 180 pp - bibliotheeksticker.

EUR 7,50


32895 Versteegh, A.P. De onvermijdelijke afkomst? De opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920 - 1930. Hilversum, Verloren, 1994. 351 pp - paperback.

EUR 12,50


43089 Vervou, Jr. Frederich van Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden, Friesch Genootschap / Kuipers, 1874. 274 pp.

EUR 27,50


40081 Verwers, W.J.H. Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982. Waalre, Stichting Brabants Heem, 1986. 60 ill, 87 pp - softcover.

EUR 8,00


31241 Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen, betreffende de directe belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnzen. Tweede halfjaar 1824. H 97 - 194 plus alphabetische tafel.

EUR 15,00


12932 Vet, J.J.V.M. de Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting. Amsterdam / Maarssen, APA - Holland Universiteitspers, 1980. Stusies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen 6, dissertatie KUN, 449 pp.

EUR 35,00


32031 Vierlingh, A. Tractaet van Dyckagie. Rotterdam, Nederlandse Vereniging Kust- en Oeverwerken, 1973. Facsimile-herdruk naar Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie 20, 1920, 443 pp + 14 losse kaarten - linnen.

EUR 20,00


30677 Vierssen, J. Minister mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw. 1996. Dissertatie RUG, 596 pp - losse, uitslaande grafiek.

EUR 10,00


43323 Visser, J.; Plaat, G.N. van der Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 1643-1649, 1651-1654. Den Haag, Nederlands Historisch Genootschap, 1995. 842 pp - linnen, stofomslag.

EUR 60,00


41349 Vitruvius The ten books on architecture. New York, Dover, 1960. facimile-reprint of 1914. 68 ill, 331 pp - paperback.

EUR 14,50


16110 Vlerk, I.M. van der; Florschütz, F. Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat toen aap en mammoet ons land bewoonden. Utrecht, W. de Haan, 1950. 40 platen, 98 fig, 287 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


35941 Vlierden, M. van Willibrord en het begin van Nederland. Utrecht, Clavis / Museum Vatharijneconvent, 1995. Clavis Kunsthistorische Monografieën XV. Ill, platen, 141 pp - softcover.

EUR 10,00


10865 Vlisteren, V.T. van; Vries, D.J. de (red.) Van Beek en land en mensenhand. Utrecht, Matrijs, 1985. Feestbundel voor R. van Beek bij zijnzeventigste verjaardag. Ill, 248 pp - softcover.

EUR 12,50


42323 Voillard, O. Nancy au XIXe siècle 1815-1871. Une bourgeoisie urbaine. Paris, Ophrys, 1978. 391 pp - softcover.

EUR 10,00


37838 Vollmer, W. Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen. Stuttgart, Hoffmann, 1836. Eine gedrängte Zusammenstellung des Wissenswürdigsten aus der Fabel- und Götter-Lehre aller Völker der alten und neuen Welt. In einem Bande mit einem englischen Stahlstich (Diana und Endymion), 1558 S.- hHlbleder, Goldprägung.

EUR 30,00


32878 Völter, D. Les inscriptions de Glozel. Une discussion avec le docteur Morlet, Vichy. Strasbourg, Heitz, 1931. deux suppelements, des phot., 54 pp.

EUR 10,00


43212 Vries, B. de e.a. (red.) de kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidsbeweging in het verleden. Amsterdam, Stichting Beheer IISG, 1992. Opstellen aangeboden aan Theo van Tijn bij afscheid RUU. 448 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9430 Vries, J. de De Germaansche oudheid. Haarlem, Tjeenk Willink, 1930. 318 pp.

EUR 20,00


30969 Vroom, H. Centum carmina, quae composuit Guido Gezelle. Leiden, Brill, 1967. 280 pp - paperback.

EUR 10,00


15983 Vrugt, M. van de De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatiie in de Nederlanden. Zutphen, Walburg, 1978. 209 pp - gedec. linnen.

EUR 14,50


42881 Wagenaar, J. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tiyen af, 21 delen. Amsterdam, Johannes Allart, 1790 - 1796. Bij deel drie ligt de voorplat los en zijn de eerste pagina's beschadigd. Verder complete set, ook qua prenten, quarto leder.

EUR 675,00


41274 Wageningen, J. van; Greeve, C.A.A.J. Gids voor gymnasiasten. Groningen, Noordhoff, 1965. 25e druk, 211 pp - linnen.

EUR 7,50


35642 Waissenberg, R. e.a. Die Türken vor Wien. Europa und die Entscheidung an der Donau. 1683. Salzburg, Residenz Verlag, 1982. 165 Abb, 367 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 18,50


10552 Wal, T. van der Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland 1870 - 1895. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Fryske Akademy 410, 435 pp.

EUR 9,00


29500 Walda, D. Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla. Houten, Fibula, 1996. ill, 143 pp - paperback.

EUR 7,50


24892 Wangermée, R. De Vlaamse muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw. Brussel, Arcade, 1965. 102 ingeplakte platen, 344 pp - gedecoreerd halflinnen (zonder LP).

EUR 35,00


24183 Warmenhoven, J. e.a. Nieuw leven voor oude bollenschuren. Lisse, 2008. ill, 74 pp - softcover.

EUR 10,00


9746 Warringa, A.; Haaff, G. van Opgraven. Technieken voor archeologisch veldwerk. Utrecht, Matrijs, 1988. 69 afb, 127 pp - softcover.

EUR 8,50


44477 Waterbolk, E.H. Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1970. Fryske Akademy 387. 187 pp.

EUR 10,00


38782 Waterbolk, H.T. Archeologie en landschap. Amsterdam, 1984. Zevende Kroon-voordracht. 36 pp en 7 kaartjes - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 6,00


14708 Waterbolk, H.Tj. De praehistorische mens en zijn milieu. Een plynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland. Assen, Van Gorcum - Hak & Prakke. Archivum Archeologium 1, 153 pp + 22 afb.

EUR 17,50


19535 Webster, D.L.; Evans, S.T.; Sanders, W.T. Levend verleden. Een inleiding in de archeologie. Houten, Teleac / de Haan, 1993. ill, 503 pp - paperback.

EUR 15,00


8495 Weekhout, I. Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw. Meppel, Ten Brink, 1998. Dissertatie KUN,. 580 pp - paperback.

EUR 10,00


44184 weidema, P.; Drukker, B. Dagen van vriendschap. Amsterdam, 1946. Fotografisch overzicht van Het Centrale Vriendschapsfeest pasen 1946 in Amsterdam, z.p. - karton, half linnen, oblong.

EUR 10,00


8577 Weiler, A.G.; Bange, P. De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzamelld gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag. Nijmegen, Centrum voor Middeleeuwse Studies, 1992. Middeleeuwse Stdies, band IX, 286 pp.

EUR 17,50


14980 Weitzmann, K. Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen. Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1977. 48 platen, 126 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


42360 Welderen baron Rengers, W.J. van Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1905. 2e uitgave. Twee delen. 335 en 435 pp - gebonden, tweede deel los in band.

EUR 10,00


43137 Welling, G.M. The price of neutrality. Trade relations between Amsterdam and North America 1771 - 1817. A study in computerational history. Groningen, 1998. Amsterdamse Historische Reeks. Jleine serie 39. Disseratie RUG, 261 pp - softcover.

EUR 10,00


11243 Westers, O. Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw. Vantilt, 2003. 525 pp.

EUR 20,00


42529 Wheatcroft, A. The Ottomans. London, Viking, 1993. 45 plates, 322 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


43646 Wierdsma, P. Verhandeling over het stemrecht in Friesland. Leeuwarden, H. Post, 1792. 244 pp - halflinnen, gemarmerd.

EUR 175,00


13292 Wigcherink, N. Romeinen in Kesteren. Kesteren, Historische Kring Ksteren e.o., 1979. vele ill, 64 pp - A4, softcover.

EUR 17,50


6638 Wijnbergen, C.S.A. van Verdedigingswerken. Wageningen, Commissie Open Monumentendag, 1992. Monumenten in Wageningen, 36 pp.

EUR 7,50


17020 Wijngaarden, H. van Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650 - 1700. Amsterdam, Prometheus / Bert Bakker, 2000. Enkele ill, 345 pp - paperback.

EUR 8,50


42909 Wildung, D. e.a. De vrouw in het rijk van de farao's. Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1985. vele ill, 197 pp - hardcover.

EUR 9,00


35472 Wilkinson, T. The Thames & Hudson dictionary of ancient Egypt. London, Thames & Hudson, 2005. 316 ill (163 col.), 272 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


41617 Wilmerding, J. Compass and clock. Defining moments in American culture. New York, Abrams, 1999. 74 plates, 256 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


43638 Wilmink, W. Het Wilhelmus. Amsterdam, Van Goor, 1993. 2e druk. ill. van Lidia Postma, 56 pp - gedec. linnen.

EUR 7,50


28780 Wingens, M. Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Nijmegen, Sun, 1994. Nijmegen, Sun, 1994. 30 ill, 304 pp - softcover.

EUR 10,00


43098 Wolfram, H. Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung 378 - 907. Wien, Kremayr & Scheriau, 1987. Einige Ill. und Karten, 584 S - Leinen, Umschlag.

EUR 30,00


26163 Woltjer, J.J. Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam, Balans, 1992. 568 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


9534 Wolzogen Küht, S.I. von De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw. Leiden, Brill, 1914. 249 pp.

EUR 30,00


40735 Wood, M. In de sporen van de Trojaanse oorlog. Hilversum, Just Publishers, 2009. 413 pp - gebonden, sofomslag.

EUR 14,50


42527 Wood, M. Legacy. A search fir the origins of civilization. London, BBC, 1999. Many ill, 223 pp - softcover.

EUR 12,50


28165 Woolley, L. Ur. Histoire d'une découverte. Paris, Albert Guillot, 136 phot, 2 hors-texte en couleurs, 3 plans, 1 carte, 23 culs-de-lampe, 163 pp - cloth.

EUR 15,00


33252 Woud, Au. van der Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. Amsterdam, Bert Bakker, 2006. ill, 463 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


42232 Woude, A. van der Leven met geschiedenis. Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. Balans, 2000. 474 pp - paperback.

EUR 10,00


15189 Woude, J. van der Coen. Koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandsche handel in Indië (1598 - 1614). Amsterdam, v/h C. de Boer, 1948. platen, 390 pp - hardcover.

EUR 7,50


44240 Zahlhaas, G. De oudheid versierd. Sieraden uit de oudheid. Heerlen, Thermenmuseum, 1991. 78 afb, 61 pp - softcover.

EUR 12,50


15990 Zappey, W.M. De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763 - 1828). Alphen a/d Rijn / Brussel, Samson, 1967. 311 pp - linnen.

EUR 8,50


37191 Zauzich, K.Th. Hiërogliefen lezen. een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers. Amsterdam, Piramide, 1997. 6e druk.121 pp - softcover.

EUR 7,00


36853 Zeldzame 3de eeuwse fibula van een paard met ruiter uit de vicus Velzeke (Oost-vlaanderen). Een bijdrage tot de typo-chronologie, iconografie en interpretatie van de Provinciaal-Romeinse ruiterfibulae. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 2005. Bijdragen IX. ill, 147 pp.

EUR 10,00


30539 Zevenboom, K.M.C.+ Wittop Koning, D.A. Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. De Tijdstroom, 1970. 2e aangevulde druk. 16 afb, 255 pp - softcover.

EUR 18,50


14824 Zijlstra, J. (vw.) 'Ergenshuizen' of 'nergens meer'? Utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984. Prof. dr. G.J. van der Leeuw Stichting, 1984. Twee delen: Catalogus, ill, 216 pp + oriëntatieboekje (32 pp).

EUR 10,00


30839 Zijp, R.P. er.a. (red.) Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850. Zutphen, Walburg, Vele ill, 101 pp - softcover.

EUR 6,00


36564 Zimmermann, W.H. Die Siedlungen des 1. bis 6. Jahrhunderts nach Christus von Flögeln-Eekhöltjen, Niedersachsen: Die Bauformen und ihre Funktionen. Hildesheim, August Lax, 1992. Probleme der Küstenforshung im südlichen Nordseegebiet. Band 19. 257 Abb, 360 S. - softcover.

EUR 80,00


16511 Zuidhoek, A. Piet Hein en de Zilvervloot. Bussum, De Boer Maritiem, 1978. ill, 148 pp - linnen, verschoten stofomslag.

EUR 8,50


29571 Zwan, A. van der Goudriaan in botsing met NS. 'Koopman in dienst van de gemeenschap'. Schiedam, Scriptum, 1991. Verslag van een vaderlandse Watergate-affaire. Enige ill, 234 pp - paperback.

EUR 7,50