Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Bodemkunde, Geologie & Paleontologie / Soils, Geology, Paleontology

 


14051 5,000 miles through Southern Africa on the South African Railways. Johannesburg, 1934. Reprint from the African, Rhodesian and East African Mining Manuels, ill, 102 pp.

EUR 17,50


2087 Aafjes, B. Het Troje van het carboon. Staatsmijnen in Limburg. Staatsmijnen, 1959. 147 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


23829 Aardema, M. Uit het leven van een veenarbeider. Herinneringen van Mindert Aardema veenarbeider, polderjongen, gastarbeider, AOWer. Baarn, Bosch & Keuning, 1981. ill, 112 pp.

EUR 20,00


41687 Aellen, V.; Strinati, P. Guide des grottes d'Europe occidentale. Delachaux & Niestlé. 48 planches, 16 fig, 316 pp - cloth, dust jacket.

EUR 14,50


24480 Ames, O. Economic annuals and human cultures. Cambridge, Botanical Museum of Harvard University, 1939. ill, 16 drawings, 152 pp - softcover.

EUR 50,00


41584 Anderson, G.B. II e.a. Pertamina. Indonesian National Oil. Djakarta, Amerasian, 1972. 1 ma2 maps, 419 pp - cloth.

EUR 14,50


25513 Artini, E. I minerali. Milano, Ulrico Hoepli, 1981. 6th ed. 251 incisioni e 28 tavole fototipiche, 596 pp.

EUR 9,00


29419 Atlas van onderzoeksgebieden bodembescherming in Overijssel. Zwolle, Provincie Overijssel, 1993. Vele kaarten, 212 pp - sofcover.

EUR 24,50


14337 Augusta, J.; Burian, Z. Menschen der Urzeit. Artia, 1960. 52 Tafeln, o.S. - Leinen, Umschlag.

EUR 10,00


39992 Augusta, J.; Burian, Z. Dieren uit de oertijd. Amsterdam, Pegassen, 1964. 60 grote ill. in kleur met toelichtende tekst daarnaast - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 18,50


10702 Augusta, J. Prehistoric man. London, Hamlyn, 1960. 52 plates by Zdenêk Burian + 45 pp.

EUR 10,00


20489 Augusta, J. Tiere der Urzeit. Praha, Artia. 60 Tafelnplates by Zdenêk Burian - leinen.

EUR 20,00


32170 Baetens, J. e.a. Studies op de in 1944 overstroomde poldergronden in België. 2e mededeeling: Vegetatieproeven in 1946. Leuven, Agricultura, 1947. 121 pp - softcover.

EUR 7,50


32171 Baetens, J. e.a. Studies op de in 1944 overstroomde poldergronden in België. 3e mededeeling: De veldproeven in 1946. Leuven, Agricultura, 1947. 64 pp - softcover.

EUR 7,50


32172 Baetens, J. e.a. Studies op de in 1944 overstroomde poldergronden in België. 4e mededeeling: Verslag van de veldproeven in 1947. Leuven, Agricultura, 1948. 54 pp - softcover.

EUR 7,50


3303 Bakker, G. de De bodemgesteldheid van enkele zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1950. De bodemkartering van Nederland 6, 182p + map bijlagen.

EUR 10,00


20503 Balen, C.L. van De wind als geologische factor in Het Gooi. Brill, 1908. pp 747 - 766, plaat X - XIV - Overdruk uit Tijdschrift van het KNAG, 2e serie XXV, afl. 4.

EUR 6,00


25529 Bandat, H.F. von Aerogeology. Houston, Gulf Publishing Company, 1962. many ill, 350 pp.

EUR 27,50


33147 Bannink, D.D. Een monografie van het genus Operculina d'Orbigny, 1826. Leiden, 1948. Dissertatie RUL. 19 platen, 159 pp - softcover.

EUR 20,00


3331 Bannink, J.F.; Leijs, H.N.; Zonneveld, I.S. Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse naaldhoutbossen. Wageningen, Stiboka, 1973. Bodemkundige studies 9, 183 pp.

EUR 8,50


1976 Baren, J. van De bodem van Nederland. Amsterdam, Van Looy, 1920. 2dln: I: De vormingen, ouder dan het kwartair (11 kaarten, 55 portretten en platen, 22 figuren, 16 tabellen, 448p). II: Het kwartair, supplement (71 platen, 2 figuren, 23 tabellen, 1365p).

EUR 39,00


27030 Bartstra G.J.; Casparie, W.A. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 1. papers read at the Symposium on modern Quaternary Research in Indonesia, Groningen 16 May 1974. Rotterdam, Balkema, 1975. ill, 86 pp.

EUR 12,50


27033 Bartstra G.J.; Casparie, W.A. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 8. Rotterdam, Balkema, 1984. ill, 12 plates, two loose folding fig.

EUR 12,50


27051 Bartstra G.J.; Casparie, W.A. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 7. Rotterdam, Balkema, 1982. ill, plates, one loose folding fig. 236 pp - cloth.

EUR 12,50


27052 Bartstra G.J.; Casparie, W.A. Modern Quaternary Research in Southeast Asia 79. Rotterdam, Balkema, 1985. ill, plates,
157 pp - cloth.

EUR 12,50


26344 Bauer, M. Precious stones. A popular account of their characters, occurrence and applications with an introduction to their determination, for mineralogists, lapidaries, jewellers, etc. Rutland, Charles & Tuttle, 1970. With an appendix on pearls and coral and with new appendices on synthetic gems and the cultured pearl. 20 plates, 95 fig, 647 pp - cloth.

EUR 28,50


27147 Beek, C.G.G. van Een geomorfologische studie van het Gunung Leuser Nationale park, Noord Sumatra, Indonesië. Utrecht, 1982. Dissertatie RUU, met foto's en uitslaande kaarten, 187 pp - softcover.

EUR 10,00


38325 Beets, C. De geologie van het westelijk deel van het heuvelland van Monferrato tusschen Turijn en Murisengo. Assen, Van Gorcum, 1941. 9 fig, 2 platen, 110 pp, 2 losse uitslaande kaarten - softcover.

EUR 17,50


38231 Beijerinck, W. De bodemprofielen onzer heidevelden. Biologisch Station te Wijster, 1934. Overdruk Heidemaatschappij . 5 fig, 20 pp.

EUR 7,00


2053 Bekman, B. De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar staatsmijnen in Limburg. Heemstede, Toorts, 1952. 201 pp - linnen.

EUR 13,00


1991 Bekman, B. Het tweede bedrijf. Heerlen, Leufkens, 1946. 101p.

EUR 6,00


23983 Belaart, A.W.A. van den (red.) Oranje-Nassau Post. Sluitingsnummer. Mijnzetel Oranje-Nassau I en Centrale Bovengrondse Bedrijven van de Oranje-Nassau Mijnen. Heerlen, Winants, z.j. ill, 120 pp.

EUR 10,00


26592 Bemmelen, R.W. van Mountain building. A study primarily based on Indonesia region of the world's most active crustal deformations. The Hague, Nijhoff, 1954. 51 fig, 177 pp - cloth.

EUR 17,50


38288 Bemmelen, R.W. van Bijdrage tot de geologie der Betische ketens in de provincie Granada. Delft, Waltman, 1927. Dissertatie TUD. 17 foto's, 11 fig, 176 pp - 5 uitslaande kaarten, softcover, bibliotheekstempel.

EUR 24,50


32914 Bentz, A. Lehrbuch der Angewandten Geologie; Band 1. Allgemeine Methoden. Kartierung, Petrographie, Paläontologie, Geophysik, Bodenkunde. Stuttgart, Enke, 1961. 468 Abb, 75 Tab., 3 farb. Tafeln, 1071 S. - gebunden, Umschlag.

EUR 10,00


19892 Beutelspacher, H.; Marel, H.W. van der Atlas of Electron Microscopy of Clay Minerals and their Admixtures. A picture Atlas. Amsterdam, Elsevier, 1968. Also in German; Atlas der Elektronenmikroskopie der Tonminerale und ihrer Beimengungen. Ein Bildatlas. 262 ill, 333 pp - cloth.

EUR 44,50


32167 Bhal reclamation Scheme. The Hague, Nedeco, 1968. State of Gujarat, India. Six volumes in eight covers with many maps and figures. I. General report. II. Hydrological survey and silt movement study (report on field investigation, two volumes). III. Hydrogeology. IV.Soils of Bhal. IV. Desalinization and water management in the soil. Desalinization and water management in the soil (two volumes). VI. Agriculture and natural vegetation. - cloth.

EUR 135,00


35223 Bierma, M. e.a. (ed.) Palaeohistoria. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici Universitas Groningianae XVI. Bussum, Fibula - Vna Dishoeck, 1974. Many ill, 17 fig, 371 pp - softcover.

EUR 25,00


17665 Bijhouwer, J.T.P. Geobotanische studie van de Berger duinen. Deventer, De IJssel, 1926. Dissertatie WUR, 40 kaarten, 202 pp - softcover.

EUR 35,00


33036 Bik, M.J.J. Zur Geomorphologie und Glazialgeologie des Fröhdischbach- und Mühltobeltals in Vorarlberg (Osterreich). Amsterdam, Geologisch Instituut. Dissertation UvA. 23 Abb, 175 S. - mit Karte.

EUR 10,00


19432 Birnbaum, E. Der Sandboden seine Kultur und Bewirthschaftung. Nebst einem Anhange über die Urbarmachung des Moorbodens. Breslau, Korn, 1877. 318 S - Bibliothekexemplar.

EUR 65,00


300 Bisschop, R.; ea Het veen, de veenraden en het Veenraadschap. Veenendaal, Hist. Ver. Oud-Veenendaal, 1990. 152 pp - hardcover.

EUR 22,50


19340 Blaupot ten Cate, D.H.S. Het opsporen van bodembewegingen door waterpassingen, magnetsiche en andere waarnemingen. 's-Gravenhage, Mouton, 1921. Overdruk uit Verhandelingen Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap V. 2 platen, 3 fig, pp 93-112.

EUR 7,00


5862 Blokhuis, W.A. Vertisols in the Central Clay Plain of the Sudan. Wageningen, Landbouwuniversiteit, 1993. Dissertation WUR, 416p.

EUR 10,00


5291 Blom, C.W.P.M. Effects of trampling and soil compaction on the occurrance of some Plantago species in coastal sand dunes. Rotterdam, Baars en Mortel, 1979. Dissertation KUN, 135p.

EUR 8,00


43809 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1976. Blad 05 West Harlingen en blad 05 Oost Harlingen. Toelichting, 95 pp plus 2 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43810 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1981. Blad 06 West Leeuwarden en blad 05 Oost Leeuwarden. Toelichting, 181 pp plus 4 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43811 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1973. Blad 06 West Groningen. Toelichting, 149 pp plus twee uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43815 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1974. Blad 10 West en Oost. Sneek. Toelichting, 126 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43816 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1976. Blad 11 West. Heerenveen. Toelichting, 140 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43817 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1971. Blad 11 Oost. Heerenveen. Toelichting, 126 pp - 2 uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43823 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1970. Blad 15 West (Friese gedeelte) en Oost (Staveren). Toelichting, 146 pp en.

EUR 17,50


43836 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1989. Blad 22 West en Oost. Toelichting, 171 pp, 4 uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43843 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1982. Blad 26 Oost. Harderwijk. en 27 West. Heerde. Toelichting, 184 pp.

EUR 20,00


43845 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1966. Blad 27 Oost. Hattem. Toelichting, 126 pp - uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt).

EUR 12,50


43849 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1982. Blad 30 West en Oost. 's-Gravenhage. Toelichting, 130 pp en twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43851 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1969. Blad 31 West. Utrecht. Toelichting, 161 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43860 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1967. Blad 36. Goedereede. en blad 42 Oost (Goereese Deel). Toelichting, 70 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43861 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1984. Blad 37 West. Rotterdam. Toelichting, 134 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43863 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1984. Blad 38 West. Gorinchem. Toelichting, 98 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43864 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1981. Blad 38 Oost. Gorinchem. Toelichting, 118 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43869 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1983. Blad 41 West en Oost. Aalten. Toelichting, 212 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43873 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1964. Blad 43 West. Willemstad. Toelichting, 85 pp - één uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt).

EUR 14,50


43874 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1967. Blad 43 Oost. Willemstad. Toelichting, 129 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43877 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1969. Blad 45 West. 's-Hertogenbosch. Toelichting, 162 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43885 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1982. Blad 49 Oost. Bergen op Zoom. Toelichting, 137 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43886 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1964. Blad 50 West. Breda. Toelichting, 79 pp - één uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt). Plus herziening 1983.

EUR 20,00


43887 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1985. Blad 50 Oost. Tilburg plus 51 West. Eindhoven. Toelichting, 99 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43891 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1975. Blad 52 Oost. Venlo. Toelichting, 197 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43894 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1980. Blad 54 Oost. Terneuzen. plus Blad 55. Hulst. plus Blad 48 Oost en Blad 40 West (Zeeuws Vlaamse deel). Toelichting, 133 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43897 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1968. Blad 56 Oost. Turnhout. plus 57 West. Valkenswaard. Toelichting, 90 pp - Twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43899 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1972. Blad 57 Oost. Valkenswaard. plus 58 West. Roermond. Toelichting, 172 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43902 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1970. Blad 59. Peer. plus Blad 60 West en 60 Oost. Sittard. Toelichting, 138 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


35467 Boer, Th.A. de Een globale graslandvergetatie van Nederland. 's-Gravenhage, 1956. Verslag Landbouwkundig Onderzoek 62.5 6fig, 69 pp + bijlagen.

EUR 10,00


4348 Boerendonk, M.J. Landgebruik en landwaarde. Gorinchem, Noorduijn, 1960. 376p.

EUR 10,00


14683 Borger, G.J. De veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. Amsterdam, 1975. Dissertatie UvA. 18 fig, 35 afb, 242 pp - sofcover.

EUR 32,50


9212 Bos, L.B. De bodem van Nederland. Amersfoort, Melchior, 1938. 37 autotypieën, 17 pentekeningen, 185 pp - linnen.

EUR 15,00


1986 Bouwmeester, W.L. De ontwikkeling van Nederlands landschappen. Bijdrage tot de geschiedenis van Nederlandsche beschavingstoestanden, zooals die onder wisselwerking van bodem en mens zijn ontstaan. 's Gravenhage, Van Cleef, 1911. Met 13 kaartjes en 44 afb., 444 pp - linnen.

EUR 25,00


7605 Boxem, H.W.; Wielemaker, W.G. Soils of the Küçü Menderes Valley, Turkey. Küçü Menderes Havzasi Topraklari, Türkiye. Wageningen, Pudoc, 1972. 251p.

EUR 7,50


34737 Breemen, N. van e.a. Wat waar waarom? Landschap en bodemgebruik rondom Wageningen. Wageningen, Museum De casteelse Poort, 2004. 15 ill. 32 pp - softcover, geniet.

EUR 9,00


16134 Breure, A.S.H.; Bruijn, J.G. de Leven en werken van J.G.S. van Breda (1788-1867). Haarlem / Groningen, Hollandsche Maatschappij der Weyenschappen / Tjeenk Willink, 1979. Enkele ill, 429 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


9660 British fossils. Caenozoic. Mesosoic. Paleozoic. London, Trustees of the British Museum, 1975 - 1983 - 1975. 3 vol. in box: Publications 540, 872 and 624: Caenozoic fossils (tertiary and quaternary), 5th. ed, 144 plates, 132 pp; Mesozoic fossils, 6th. ed, 73 plates, 209 pp; Paleozoic fossils, 4th. ed, 69 plates, 203 pp.

EUR 45,00


3329 Broek, J.M.M. van den; Marel, H.W. van der De alluviale gronden van de Maas, de Roer en de Geul in Limburg. Wageningen, Stiboka, 1964. Bodemkundige studies 7, 83p.

EUR 7,00


5273 Broek, J.M.M. van den; Diemont, W.H. Het Savelsbos. Bosgezelschappen en bodem. Wageningen, Pudoc, 1966. De bodemkartering van Nederland 23. 120 pp + 2 kaarten en bijlagen.

EUR 10,00


32860 Brouwer, A.H. Geological expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937, Volume IV. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1942. Folding maps, 401 pp - cloth.

EUR 30,00


38332 Brueren, J.W.R. De geologie van een deel van de Etruskische Apennijnen tusschen Firenze en Bologna. Assen, Van Gorcum, 1941. Dissertatie RUL. 11 fig, 2 platen, 2 losse uitslaande kaarten, 208 pp - softcover.

EUR 14,50


28006 Brüning, K. Bodenkundlicher Atlas von Niedersachsen: Grundlagen für Raumordnung und Landesplanung. Teil 1. Abteilung A. Boden-karte. Oldenburg, Gerhard Stallung, 1940. 57 Karten - Karten 6 und 55 fehlen - Bibliothekexemplar.

EUR 30,00


27755 Brussard, L. A pedobiological study of the dung beetle Typhaeus Typhoeus. Wageningen, 1985. Dissertation WUR, ill, 168 pp - softcover, gesigneerd.

EUR 8,00


2058 Bunge, E.M. In het schijnsel van de mijnlamp. Amsterdam, Blitz, [ca 1935]. 67 foto-illustratie en vele tekeningen.

EUR 12,50


6865 Burck, H.D.M. e.v.a. Geologische geschiedenis van Nederland. Toelichting bij de geologische overzichtskaart van Nederland op de schaal 1:200.000. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1956. 67 fig, 154 pp + 16 platen.

EUR 20,00


3314 Burck, P. du Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geesterambacht. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1957. De bodemkartering van Nederland 17, 159p + bijlagen.

EUR 17,50


40445 Buringh, P. Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions. Wageningen, Pudoc, 1968. ill, 118 pp - softcover.

EUR 12,50


40448 Buringh, P. Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions. Wageningen, Pudoc, 1970. 2nd ed. ill, 99 pp - softcover.

EUR 10,00


7524 Buringh, P. Soils and soil conditions in Iraq. Baghdad, Ministry of Agriculture, 1960. 38 tables, 167 fig, 322 pp - cloth, without map.

EUR 22,50


3089 Butijn, J. Bodembehandeling in de fruitteelt. Wageningen, Pudoc, 1961. Dissertatie WUR, 3 dln, 403p + bijlagen.

EUR 19,00


11526 Cadbury, D. Terrible lizard. The first dinosauer hunters and the birth of a new science. New York, Henry Holt, 2000. ill, 374 pp - paperback.

EUR 12,50


30921 Cadisch, J. Geologie der Schweizer Alpen. Basel, Wepf, 1953. 2. Aufl. 53 fig, 380 pp - leinen, Umschlag.

EUR 20,00


42962 Caird, R. Aapmens. Het verhaal van de evolutie van de mens. Standaard. Vele ill, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


25405 Cappelle, H. van Bijdrage tot de kennis van Frieslands bodem. Leiden, Brill, 1888. Overdruk Tijdschrift NAG, 37 pp - zonder omslag.

EUR 9,00


5874 Casteret, N. Dertig jaar onder de aarde. Amsterdam, De Bussy, 1954. 190p.

EUR 12,50


5959 Caustier, E. Les entrailles de la terre. Le globe terrestre, les eaux souterraines. le feu souterrain. la houille. la mine et les mineurs. etc. Paris, Nony, 1902. 409 ill, 4 planches col, 491p.

EUR 115,00


41313 Chapman, L.J.; Putnam, D.F. The physiography of Southern Ontario. University of Toronto Press, 1951. 81 fig, 284 pp - cloth, with two loose folding maps.

EUR 12,50


16705 Choubert, B. Essai sur la morphologie de la Guyane. Paris, Imprimerie Nationale, 1957. Mémoires pour servir à l'explication de la carte géologique détaillée de la France: Département de la Guyane Française. 5 figures (cartes et tableau) dans le texte, XXXI planches photographiques hors texte, 4 planches encartées, 48 pp.

EUR 60,00


39563 Claerbergen, Johan Vergilinn van Vertoog over de veengraveryen. Leeuwardeb, Willem Coulon, landschaps en Academiedrukker der Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland, 1766. 184 pp - softcover.

EUR 300,00


36493 Coal mining catalogs 1937. McGraw-Hill, 1937. 23th ed. ill, 256 pp.

EUR 40,00


34323 Collinson, N.E. (ed.) Plants and their palaeoecology: examples from the last 80 million years. Leiden, Brill, 1987. Tertiary Research 9-1/4. Majorie E.J. Chandler memorial volume. Ill, 235 pp - softcover.

EUR 35,00


30310 Cornwall, I.W. Prehistoric animals and their hunters. London, Faber & Faber, 1968. 29 ill, 214 pp - hardbound.

EUR 8,50


29150 Correns, C.W. e.a.; Brinkmann, R. (Hrgb) Lehrbuch der Allgemeinen Geologie. band I. Stuttgart, Enke, 1964. 297 Abb, 38 Tab, 1 farb. tafel, 520 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


29151 Correns, C.W. e.a.; Brinkmann, R. (Hrgb) Lehrbuch der Allgemeinen Geologie. band III. Stuttgart, Enke, 1967. 364 Abb, 62 Tab, 3 farb. Tafeln, 630 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


9709 Court, A.; Campbell, I. Minerals. Natures's fabulous jewels. New York, Abrams. photos by M. Halberstadt.

EUR 32,50


28078 Craig, J. An apple orchard survey of Wayne County, New York. Ithaca, Cornell University, 1905. Bulletin 226. I. The apple industry of Wayne County by G.R. Warren. II. Geology of Wayne County, by W.E. McCourt, fig 39-150, pp 232-410 - weak softcover.

EUR 25,00


11944 Crompvoets, H. Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België. Amsterdam, Rodopi, 1981. 466 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


37039 D'Hoore, J.L. La carte des sols d'Afrique au 1 / 5.000.000. Lagos, Commission de Coopération Technique en Afriquw, 1964. Project Conjoint 11. Publication 93. 209 pp, 5 cartes depl.

EUR 24,50


2084 Dadée, C.P.M. Klimaatbeheersing in de steenkoolmijnbouw. Heerlen, Van Hoorden, 1969. 155p.

EUR 7,00


35601 Dam, H. van Verzuring van vennen: een tijdsverschijnsel. Wageningen, 1987. Dissertatie WUR. 175 pp - softcover.

EUR 8,50


16715 Danalatos, N.G. Quantified analysis of selected land use systems in the Larissa Region, Grecce. Wageningen, Dissertation WUR, 1993. 370 pp + 3 maps.

EUR 12,50


37730 Deinse, A.B. van De fossiele en recente Cetacea van Nederland. Amsterdam, Paris, 1931. Dissertatie RUU. 39 afb, 304 pp - softcover.

EUR 75,00


23402 Deraniyagala, P.E.P. The pleistocene of Ceylon. Ceylon, 1958. Ceylon National Museums Natutal History Series. 58 plates, 40 fig, 164 pp.

EUR 45,00


3310 Diepen, D. van De bodemgesteldheid van de Maaskant. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1966. De bodemkartering van Nederland 13, 212p + map bijlagen.

EUR 15,00


5303 Diepen, D. van De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Wageningen, Siboka, 1968. 164 pp + kaart.

EUR 20,00


16559 Dijk, J. van De geologie van de gemeente Winterswijk. Een inventarisatie ten beoeve van de natuurbescherming. Leersum / Groningen, RIN / RU. Twee delen. Samen 293 + 32 pp - A4, gestencild.

EUR 17,50


5818 Doormaal, J.C.A. van Onderzoekingen betreffende de lössgronden van Zuid-Limburg. Haarlem, Gottmer, 1945. Dissertatie WUR, 88p + tabel.

EUR 6,00


7904 Driessen, M. Beginselen der mijnbouwkunde. Treebeek, 1940. 70 fig, 136 pp.

EUR 20,00


40222 Driessen, P.M.; Meester, T. de Soils of the Çumra Area, Turkey. Wageningen, Pudoc, 1969. 40 fig, 105 pp, loose folding map - softcover.

EUR 17,50


39652 Dudley Stamp, L. The land of Britain. Its use and misuse. London, Longmans, 1950. 2nd ed. 237 fig, 507 pp - cloth.

EUR 12,50


5292 Edelman, C. e.a. Boor en spade. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Utrecht, Oosthoek, 1948-1981. 20 delen (compleet).

EUR 165,00


39679 Edelman, C.H. Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Amsterdam, Noord Hollandsche Uitgevers Mij., 1960. 2e druk. 65 fig, 18 pp (inclusief aanvullende bibliografie 1950-1959) met losse uitslaande voorlopige bodemkaart van Nederland 1:400.000 - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


14176 Edelman, C.H. Sociale en economische bodemkunde. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1949. 25 fig, 149 pp - softcover.

EUR 14,50


2371 Edelman, C.H. Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië. Wageningen, Veenman, 1941. FLEB 24, 416p.

EUR 8,00


12771 Eelaart, W. van den Zeven eeuwen mijnen en mijnwerkers in Limburg. Maasbree, Corrie Zelen, 1980. vele ill, 128 pp - hardcover.

EUR 15,00


546 Egberts, H. De bodemgesteldheid van de Betuwe. 's Gravenhage, SDU, 1950. De bodemkartering van Nederland 8, 82 pp + bijlage.

EUR 17,50


42382 Ehrenreich Tröger, W. Optische Bestimmung der gesteinbildende Minerale. Teil I. Bestimmungstabellen. Stuttgart, Schweizerbart, 1959. 3. Aufl. 135 und 258 Fig,,147 S. mit 2 Beilagen - Leinen.

EUR 10,00


28387 Eldredge, N. Fossils. The evolution and extinction of species. New York, Abrams, 1991. 149 col. plates, 220 pp - cloth, dust jacket.

EUR 35,00


12127 Elema, J. Een onderzoek naar den kalktoestand van den grond in Drenthe. Wageningen, Veenman, 1935. 68 pp.

EUR 6,00


32933 Engelen, F.H.G. (red.) Tweede internationale symposium over vuursteen. Haarlem, Nederlandse Geologische Vereniging, 1978. Staringia 3. ill, 99 pp - softcover.

EUR 14,50


32935 Engelen, F.H.G. (red.) Derde internationale symposium over vuursteen. Haarlem, Nederlandse Geologische Vereniging, 1979. Staringia 6. ill, 146 pp - softcover.

EUR 15,00


4724 Erdbrink, D.P. A review of fossil and recent bears of the old world. Deventer, De Lange, 1953. Dissertation RUU, 2 vol, 597 pp.

EUR 75,00


38319 Erdman, D.A. De geologie van de westhelling van het Val Camonica tusschen het dal van Borno en het Val Clegna. Assen, Van Gorcum, 1941. Dissertatie RUL. Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen. 12 fig, 56 pp - softcover, loose uitslaande kaarten.

EUR 14,50


27024 Escher, B.G. Algemeene mineralogie en kristallografie. 's-Gravenhage, G. Naeff, 1935. fig, 745 afb, 504 pp - half linnen.

EUR 17,50


1974 Escher, B.G. Grondslagen der algemene geologie. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. herziene druk van 'De gedaanteverandering der aarde', 501 illustraties en 7 kaarten, 442p.

EUR 10,00

Licht beschadigd


38329 Faber, J. De geologie van het boven Val Paisco en het boven Valle di Scave. Leiden, IJdo, 1941. Dissertatie RUL. Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen. 16 fig, 48 pp - twee losse uitslaande kaarten, softcover.

EUR 12,50


6161 Figuier, L. Les nouvelles conquètes de la science. Grands tunnels et railways métropolitains. Paris, Girard & Boitte, [ca 1880]. 214 gravures et portraits, 640 pp.

EUR 30,00


37054 Finch, T.F. e.a. Soils of County ClareS FI.37054. Dublin, 1971. National Soil Survey of Ireland 23. 1 foldings maps, 17 plates, 246 pp - cloth.

EUR 20,00


37053 Finch, T.F.; Ryan, P. Soils of Co. Limerick. Dublin, 1966. National Soil Survey of Ireland 16. 4 foldings maps, 31 plates, 199 pp - cloth.

EUR 20,00


3000 Flemming, B.W. (ed.) Tidal Clastics. Abstract Volume. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992. Herausgabe CFS 151, 105p.

EUR 10,00


25424 Flint, R.F. Glacial and Pleistocene geology. New York, John Wiley, 1957. num. fig, 5 folding maps, 553 pp - cloth.

EUR 20,00


2088 Forbes, R.J. Het zout der aarde. Hengelo, NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, 1968. tgv het vijftigjarig bestaan. ill, 379 pp - linnen.

EUR 14,50


29984 Ford, A.; Houbolt, J.J.H.C. The microfacies of the cretaceous of western Venezuela. Leiden, Brill, 1963. International Sedimentary Petrographical Series VI. 55 pp and 109 ill. on 55 plates and a folding plate - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


19897 Fouqué, M.F. Contribution à l'étude des feldspaths des roches volcaniques. Paris, Chaix, 1894. 336 pp - half cloth.

EUR 35,00


40197 Frei, A. Die Mineralien des Eisenbergwerks Herznach im Lichte morphogenetischer Untersuchungen. Zürich, Leemann, 1952. Dissertation Zürich. 9 Tafeln, 39 Fig, 162 S. - softcover.

EUR 18,50


31057 Frison-Roche, R. Les montagnes de la terre. Paris, Flammarion, 1964. deux volumes. 1. description générale des montagnes, ill, des cartes, beaucoup d'ill, des cartes, 411 pp; 2. la montagne et l'homme. Histoire de l'alpinisme, beacoup d'ill, 470 pp. - cloth, dust jackets.

EUR 50,00


38327 Fuchter, J.H.G. La géologie du Massif de Girondas. Leiden, IJdo, 1950. Dissertatie RUL. 16 fig, 54 pp, two folding maps - softcover.

EUR 12,50


2069 Geologie en Mijnbouw. Volume 50. Mijnsluitingsnummer. Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, 1971. nr 2, maart/april p 95-337.

EUR 5,67


25283 George, U. Zand in opmars. Woestijnvorming als toekomstbeeld. Amsterdam, Meulenhoff, 1979. ill, 52 foto's, 296 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


16155 Gerretson, C. Geschiedenis der 'Koninklijke'. Baarn, Bosch & Keuning, 1971 -1973. Over Shell. 3e/1e druk. Vijf delen. 271, 341, 591, 523 en 296 pp. Deel 4 en 5 eerste (posthume) uitgave - linnen.

EUR 47,50


24203 Geys, J.F. De geschiedenis van het leven. 7e. Trias. Reptielen en Zoogdieren. Vlagast, 2002. Vele fig, 300 pp - paperback.

EUR 20,00


1943 Gilman, J.C. A manual of soil funghi. Ames, Iowa State college Press, 1945. 392p.

EUR 10,00


19778 Gisevius, P Beiträge zur Methode der Bestimmung des specifischen gewichts von Mineralen und der mechanischen Trennung von Mineralgemengen. Berlin, Unger, 1883. Dissertation Bonn, 2 tafeln, 81 S.

EUR 15,00


4173 Godwin, H. The history of the British flora. A Factual Basis for Phytogeography. Cambridge, Cambridge University Press, 1956. 2nd ed. 48 tables, 177 fig, 541 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


28517 Gorem J.H. A bibliography of geodesy, second edition. Appendix No. 8 - Report for 1902. Washington, Treasury Department U.S. Coast and Geodetic Survey, 1903. - softcover.

EUR 25,00


25527 Gramaccioli, C.M. Die Mineralien der Alpen. Eine Übersicht über aus dem Alpenraum bekannten Mineralien, mit einer Einführung in Mineralogie und Kristallographie. Stuttgart, Kosmos, 1978. Zwei Bbde. Viele Ill, 503 S.- slip case.

EUR 30,00


4168 Grant, K. Terrain Classification for Engineering Purposes of the Melbourne and the Queenscliff Area, Victoria. Commonwealth Scientific and Indsutrail Research Organization, Australia, 1972/73. Division of applied geomechanics technical papers 11 & 12, 209 + 199p.

EUR 8,50


28147 Groneman, A.F. The soils of the wind erosion control camp area Karapinar Turkey. Wageningen, 1968. ill, 161 pp and maps - softcover.

EUR 8,50


35322 Groot, A.J. de Mangaantoestand van Nederlandse en Duitse Holocene sedimenten in verband met slibtransport en bodemgenese. Wageningen, Pudoc, 1963. Verslag 69.7. 37 fig, 164 pp - softcover.

EUR 10,00


8948 Gros Clark, W.E. le History of the primates. An introduction to the study of fossil man. London, British Museum (Natoral History), 1960. 119 pp.

EUR 7,50


19776 Gruner, H. Grundriß der Gesteins- und Bodenkunde zum Gebrauch an landwirtschaftlichen und technischen Hochschulen. Berlin, Parey, 1896. 436 S. - Bibliothekexemplar.

EUR 20,00


23921 Grunsven, van (vw.) Heerlen als mijn- en industriestad. Het centrum der Limburgse industrie. Heerlen, Officieele Uitgave VVV / Limburgsch dagblad, z.j. (dertiger jaren). Vele ill, 150 pp - Derde 'seizoen-orgaan' van VVV.

EUR 45,00


5958 Guibourt, N.J.B.G.; Planchon, G. Histoire naturelle des drogues simples ou cours d'histoire naturelle. Paris, Baillière, 1869. 6e ed, 4 volumes,900 fig, I. Minéralogie, 584p. II. Botanique, 604p. III. Botanique, 768p. IV. Zoologie, 460p.

EUR 300,00


3312 Haans, J.C.F.M. De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1954. De bodemkartering van Nederland 15, 154 pp + map bijlagen.

EUR 17,50


27023 Haase, E. Die Erdrinde. Einführung in die Geologie. Leipzig, Quelle & Meyer, 1909. 3 Farb. Tafeln, viele Abb, 170 S. + Anhang (84S.).

EUR 12,50


40237 Halbfaß, W. Beiträge zur Kenntnis der Pommerschen Seen. Gotha, Justus Perthes, 1901. Dr. A. petermanns Mitteilungen 136. 6 Karten, 1 Profiltafel, 131 S - neugebunden, Bibliohtekmarken.

EUR 30,00


39647 Hartogh Heys van Zouteveen, H. De aardschors en hare gedaanteveranderingen. Haarlem, Kruseman, 1876. 60 fig, 271 pp - opnieuw ingebonden, bibliotheekexemplaar.

EUR 17,50


29291 Haselhoff, E.; Brehme, H. Die Haideböden Westfalens. Heft I. Die Dömerner Haide. 1899. Zwei tafeln, 31 S.- Bibliothekband.

EUR 9,00


39456 Hauser, O. Ins Paradies des Urmenschen. Fünfundzwanzig Jahre Vorweltforschung. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1922. 19 Bildertafeln, 263 S. - Leinen.

EUR 10,00


5317 Heide, G.D. van der; Hellinga, W.Tj. Zwerfstenen. Herkomst en benoeming van geologische materialen in Nederland. Bussum/Naarden, Strengholt, 1974. 96 kleuren- en 64 z/w foto's, 109 afb, 336 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 20,00


38330 Heide, S. van der De geologie van het gebied tusschen Scrivia en Staffora ten N. van de lijn: Isola del Cantone - Monte Giarolo â Santa Margherita di Bobbio. Leiden, IJdo, 1941. Dissertatie RUL. Bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen. 15 fig, 170 pp - losse uitslaande kaart, softcover.

EUR 12,50


23912 Heijboer, P. Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers. Weest, Fibula - van Dishoeck, 1985. ill, 143 pp - softcover.

EUR 10,00


31790 Heilmann, P.G.F. On the formation of red soils in the lower Crati Basin (S. Italy). 1972. Dissertation RUU.

EUR 20,00


24827 Heimans, E. Geologie-boekje. Een A-B-C voor beginnende amateurs. Amsterdam, Versluys, 1923. Bibliotheek van de levende natuur. Ill, 186 pp - originele band.

EUR 10,00


19385 Hengeveld, G.J.N. Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië. Deel I: 1914-1915. Weltevreden, Landsdrukkerij, 1920. Twee delen. 106 fig, 35 gekleurde platen, 103 + 265 pp.

EUR 40,00


16494 Hochheimer, A. Goud. Gesel der mensheid. Hilversum, C. de Boer jt., 1959. ill, 313 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


10893 Hoek, S. van der Hopend op een vrijer leven. Drentse veenarbeiders/ster verhalen. 's Gravenhage, Boekncentrum, 1978. Triangelreeks, ill, 93 pp.

EUR 8,50


42448 Hoek, S. van der 'Door den vreemd'ling met eerbied te naderen'. Tijdsbeeld van een veenkolonie. Emmer-Compascuuu 1879 - 1979. Groningen, Kemper / Noorderboek, 1979. ill, 120 pp - hardcover.

EUR 10,00


6449 Hoek, S. van der Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1984. vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 17,50


23294 Hollewijjn, B. Slaven van het zwarte goud. Limburgse roman. Naarden, Strengholt, 1978. 167 pp.

EUR 7,50


4391 Hooghoudt, S.B.; e.a. Verdrogende veengonden in West-Nederland. Wageningen, Pudoc, 1960. 308p + tab.

EUR 14,50


23532 Hordijk, L.W. Verslag van een grondboring in de polder Zuurland nabij Brielle. Brielle, 1985 - 1986. Twee delen: 1. Het trajekt van 0 tot 20 meter diepte, ill, 156 pp.; 2. Het trajekt van 20 tot 40 meter diepte, ill, 237 pp - gebonden, A4.

EUR 37,50


38287 Houten, L. van Geologie des Pelmo-Gebietes in den Dolomiten von Cadore. Wien, 1930. Dissertation TUB. 10 Fig, 17 phot.92 S., 2 auss. beilagen - softcover.

EUR 12,50


9238 Hsü, K.J. Het grote uitsterven. Kosmische catastrofes, dinosaurussen en de evolutietheorie. Amsterdam, Meulenhoff, 1988. 303 pp.

EUR 15,00


27025 Hucke, K.; Voigt, E. Einführung in die Geschiebeforschung (Sedimentärgeschiebe). Oldenzaal, Nederlandse Geologische Vereniging, 1967. 50 Tafeln, 5 Tab., 2 Karten, 24 Abb, 132 S. - softcover.

EUR 20,00


33149 Huizing, H.G.J. Florenville). Een beschouwing op grond van mineralogisch en geochemisch onderzoek. Amsterdam, 1967. Dissertatie UvA. 195 pp + bijlagen.

EUR 8,50


29342 Idenburg, A.G.A. Systematische grondkarteering van Zuid-Sumatra. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1937. Dissertatie WUR, 93 fig, 168 pp - met uitslaande bodemkaart en bemonsteringskaart - softcover - bibliotheeksticker.

EUR 27,50


2096 Jaarboek 1914-1915 van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. Delft, 1915. 243p.

EUR 8,00


15633 Jaarsma, S. Grond voor den Nederlander. Soerabaja, De Toekomst, 1936. 2e druk, 120 pp - veel met potlood onderstreept.

EUR 9,00


2077 Jackson, Ch.F.; Gardner, E.D. Stoping methods and costs. Washington, US Department of the Interior. Bureau of mines, 1937. Bulletin 390, 296p.

EUR 12,00


10207 Jackson, Ch.F.; Knaebel, J.B. Gold mining and milling is the USA and Canada. (Current practices and costs). Washington, Gouvernment Printing Office, 1932. 54 fig, 151 pp.

EUR 7,50


5784 Jager, Tj. Soils of the Serengeti Woodlands, Tanzania. Wageningen, Pudoc, 1982. Dssertation WUR, 3 maps, 239p.

EUR 8,00


7604 Janssen, B.H. Soil fertility in the Great Konya Basin, Turkey. Konya Havzasinin Toprak Verimliligi. Wageningen, Pudoc, 1970. 113 pp and map - softcover.

EUR 7,00


4465 Janssen, C.R. On the late-glacial and post-glacial vegetation of South-Limburg (Netherlands). Amsterdam, North-Holland, 1960. Wentia IV. 112p.

EUR 9,00


16570 Jelgersma, S. e.a. The coastal dunes of the western Netherlands; geology, vegetational history and archeology. RGD, 1970. Nieuwe serie 21. 11 photos, 39 fig, 4 fold. plates, pp. 93 - 154.

EUR 17,50


32161 Jóhannesson, B. The soils of Iceland. Dept. of Agriculture Reports B-13, Reykjavík, 1960. With a generalized loose folding col. soil map. 51 phot, 140 pp - softcover.

EUR 50,00


30003 Johnson, W.M. (fw) Soil taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. Washington, Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture, 1975. Agriculture Handbook 436. 754 pp - cloth.

EUR 14,50


31220 Johnston, J.F.W. Grondbeginselen der landbouwkundige scheikunde en geologie. Rotterdam, H.A. Kramers, 1844. Naar den derden druk met eene voorede van G.J. Mulder, 273 pp - band ontbreekt.

EUR 125,00


3324 Jongerius, A. Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur. Wageningen, Stiboka, 1957. Bodemkundige studies 2 (ook als proefschrift), 93p + bijlage.

EUR 7,00


39874 Jongerius, P.D. e.a. (red.) Fysische geografie van het landschapsonderzoek. Utrecht, Oosthoek, 1973. ill, 226 pp - softcover.

EUR 9,00


40205 Jungerius, P.D. Zur Verwitterung, Bodenbildung, und Morphologie der Keuper-Liaslandschaft bei Moutfort in Luxembourg. 1958. Dissertatie UvA. 24 Abb, 164 S. - softcover.

EUR 10,00


2386 Kamptner, E. Fossile coccolithineenskelettreste aus Insulinde. Eine microaläontologische Untersuchung. Amsterdam, North-Holland, 1955. KNAW, 2e reeks, L, 2. 9 Tafeln, 105p.

EUR 11,00


40183 Katz, H.R. Zur Geologie von Strindbergs Land (Ne-Grönland). København, Bianco Lunos, 1952. Dissertation Zürich. 45 Fig, 150 S., 5 auss. Tafeln - softcover.

EUR 18,50


5809 Kayser, E. Abriss der algemeinen und stratigraphischen Geologie. Stuttgart, Enke, 1925. 4. un d 5. Aufl, 305 Abb, 65 Tafeln, 1 karte mitteleuropas, 612p.

EUR 30,00


11416 Kayser, E. Abriss der algemeinen und stratigraphischen Geologie. Stuttgart, Enke, 1922. 3. Aufl, 263 Abb, 54 Tafeln, 1 karte mitteleuropas, 544 pp.

EUR 27,50


36497 Kellogg, Ch.E. (fw.) Soil classification. A binomial system for South Africa. Washington, Dept. of Agricultural, Soil Survey Staff, 1980. 7th approximation. 38 fig, 265 pp - softcover.

EUR 25,00


25440 Kemmerling, G.L.L. Uit Indiën's vulkaanrijk. KNAG, 1822. 2 fig, 6 foto's, 41 pp - overdrukje.

EUR 8,50


25452 Kemmerling, G.L.L. De kloetramp. 's-Gravenhage, 1919. Voordracht op vergadering van Kon. Instituut van Ingeneieurs en Kon. Natuurkundige Vereniging op 31 juli 1919 te Weltevreden, 7 fig, 31 pp.

EUR 9,00


7255 Kielan-Jaworowska, Z. Hunting tor Dinodaurs. Camebridge, MIT Press, 1969. 177p.

EUR 18,50


12832 Kilroe, J.R. A description of the soil-geology of Ireland based upon geological survey maps and records, with notes on climate. Dublin, Department of Agriculture and Technical Instruction, 1907. 63 fig, 300 pp.

EUR 45,00


25518 King, L. Morphology of the earth. A study and synthesis of world scenery. Edinburgh and London, Oliver and Boyd, 1967. 2nd ed. 250 (some folding) fig (3 col.), 726 pp - cloth, dust kacket.

EUR 45,00


4651 Klerk, L.G. de Zeespiegels, riffen en kustvlakten in zuidwest Sulawesi, Indonesië; een morfogenetisch-bodemkundige studie. Utrecht, Elinkwijk, 1983. Proefschrift RUU, Utrechtse Geografische Studies 27, 172p.

EUR 10,00


4344 Kley, K. van der; Vries, W. de Gidsgesteenten van het noordelijk diluvium. Meppel, Boom, 1946 (1941). 185 fig, 191 pp.

EUR 18,50


6768 Klockmann, F. Lehrbuch der mineralogie. Stuttgart, Enke, 1923. 9, und 10. Aufl, 580 Abb, 2 Anh, 667p.

EUR 10,00


26602 Kloes, J.A. van der Zand en water in den aardbodem. Alphen a/d Rijn / Amsterdam, A.C. de Haan / L.J. Veen, [ca 1932]. 35 fig, 29 pp.

EUR 27,50


3330 Knibbe, M. Gleygronden in het dekzandgbied van Salland. Wageningen, Stiboka, 1969. Bodemkundige studies 8, 159 pp.

EUR 8,00


32164 Koenig, M.A. Kleine Geologie der Schweiz. Einführung in Bau und Werden der Schweizer Alpen. Thun, Ott, 1972. 2. Aufl. 39 Abb, 12 Tafeln, 168 S.- hardcover, dust jacket.

EUR 15,00


3300 Koenigs, F.F.R. Een bodemkartering van de omgeving van Azewijn. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1949. De bodemkartering van Nederland 3, 43p + bijlage.

EUR 10,00


31791 Koldewijn, B.W. Sediments of the Paria-Trinidad Shelf. Amsterdam, Fysisch-Geografisch Lab. UvA, 1958. figs, 11 plates, 109 pp - softcover, with folding maps.

EUR 8,50


2999 Könighof, P. Der Farbänderungsindex von Conodenten (CAI) in paläozoischen Gesteinen (Mitteldevon bis Unterkarbon) des Rheinischen Schiefergebirges. Eine Ergänzung zur Vitrinereflexion. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992. Herausgabe CFS 146, 29 Abb, 9 Tafeln, 5 Tab, 118p.

EUR 12,00


3016 Königshof, P; Schindler, E. (ed.) Beträge zur Geologie und Paläontologie aus unterschiedlichen Regionen des Paläozoikums. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1995. Herausgabe CFS 188, 208p.

EUR 41,00


3008 Königshof, P; Werner, R. (ed.) Willi Ziegler-Festschrift I. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1994. Herausgabe CFS 168, 345p.

EUR 46,00


3009 Königshof, P; Werner, R. (ed.) Willi Ziegler-Festschrift II. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1994. Herausgabe CFS 169, 8 plates, 384p.

EUR 53,00


3010 Königshof, P; Werner, R. (ed.) Willi Ziegler-Festschrift III. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1994. Herausgabe CFS 170, 220p.

EUR 39,00


38093 Kooger, H. Onderaards cultuurgoed. Soesterberg, Aspekt, 2011. Over transport, architectuur en toerisme. 262 pp - paperback.

EUR 8,50


39922 Kooistra, M.J. Soil development in recent marine sediments of the intertidal zone in the Oosterschelde - The Netherlands. A soil micromorphological approach. Amsterdam, 1978. Dissertation UvA. 58 fig, 183 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


33167 Koopmans, R.G. Researches on the flora of the coal-balls from the "Finefrau-Nebenbank' horizon in the Province of Limburg (The Netherlands). Heerlen, Penners, 1928. 3 fig, 18 pltes, 53 pp - in pocket.

EUR 20,00


2063 Kreukels, L. Mijn arbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940. Assen / Maastricht, Van Gorcum, 1986. proefschrift, 600p.

EUR 23,00


39406 Kronenberg, S. De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar. Amsterdam, Atlas, 2006. Enige ill, 333 pp - paperback.

EUR 9,00


32224 Kroonenberg, S. De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar. Amsterdam, Atlas, 2006. 2e druk, fig, 383 pp - paperback.

EUR 10,00


38284 Kruit, C. Sediments of the Rhone delta. Grain size and microfauna. 's-Gravenhage, Mouton, 1955. Dissertatie RIG. 6 plates, 141 pp - softcover, with 6 folding maps, librarymarks.

EUR 15,00


8905 Krumbiegel, G.; Walther, H. Fossilien. Sammeln, Präparieren, Bestimmen, Auswerten. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. 2. Aufl, 250 Bildern, 97 fotos (14 in farb), 10 Tab, 4 Beilagen, 336 S.

EUR 20,00


3283 Kuenen, H. Waddensymposium. Overdruk Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap. St. Marine Geologie, 1950. 12 foto's, 1 kaart, 148p.

EUR 23,00


3316 Kuipers, S.F. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór. Wageningen, Pudoc, 1960. De bodemkartering van Nederland 19, ook als proefschrift, 192p + bijlagen.

EUR 8,00


4424 Kuipers, S.F. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór. Wageningen, Pudoc, 1960. De bodemkartering van Nederland 19, ook als proefschrift, 192 pp + bijlagen.

EUR 10,00


26923 Kukuk, P. Geologie, Mineralogie und Lagerstättenlehre. Berlin, Springer, 1960. Eine Einführung für Bergschüler, Grüben- und Vermessungsbeamte, Studierende des Bergbaus, des Bauingenieurwesens und der Naturwissenschaften. 3. Aufl. 433 Abb, 354 S. - leinen, Umschlag.

EUR 17,50


23446 Laporte, L.F. George Gaylord Simpson. Paleontologist and evolutionist. Columbia University Press, 2000. 332 pp - paperback.

EUR 12,50


10796 Laurent-Täckholm, V. Faraos Blomster. En kulturhistorisk-botanisk skildring av livet i Gamla Egypten byggd på verklighetens grundval och med bilder fråh de sista grävningar. Stockholm, Natur och Kultur, 1951. many ill, 297 pp.

EUR 17,50


37003 Lauwerier, R.C.G.M. Animals in Roman times in the Dutch eastern river area. Amersfoort, ROB, 1988. Dissertatie RUG. Nederlandse oudheden 12. Project Oostelijk Rivierengebied 1. 45 fig, 227 pp, met microfiches - softcover.

EUR 17,50


40474 Leakey, R.E. Orígenes del hombre.Mexico, Casillas, 1981. ill, 88 pp - softcover.

EUR 9,00


25412 Leclerc, J.M.J. Traité de drainage ou lettres sur l'assainissement des terrains humides. Bruxelles, A. jam,ar. 1 planche, 38 fig, 123 pp - estampille de bibl.

EUR 35,00


17374 Leeuw, E.H. de The Netherlands Commemorative Volume. XIICSMFE, 1985. In honour of the 50th anniversary of the International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering. Many ill, 277 pp - cloth.

EUR 17,50


40206 Levelt, Th.W.M. Die Plateaulehme Süd-Luxemburgs und ihre Bedeutung für die morphogenetische Interpretation der Landschaft. Amsterdam, Fysisch-Geografisch Laboratorium, 1965. 50 Abb, 215 S und beilagen.

EUR 12,50


42885 Liekens, H. Studie van de bodemgesteldheid van valleigronden en hun geschiktheid voor de populierenteelt. landbouwinstituut, Katholieke Universiteit Leuven. 12 losse bijlagen, 327 pp - gestencild, gebonden.

EUR 14,50


3313 Liere, W.J. van; Steur, G.G.L. Een bodemkartering van de gemeente Epe en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1955. De bodemkartering van Nederland 16, 88p + bijlagen.

EUR 17,50


9531 Ligthart, Th.; Hövig, P. Rinkes, D.A. (red.) De Indische bodem. Weltevreden, 1926. 2 gekleurde kaarten, 3 gekleurde platen, 327 ill, 338 pp - gebonden.

EUR 20,00


24544 Lijdsman, P.M.E. Kennis van Bouwstoffen I. Hout. Deventer, Kluwer, 1939. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practij. Tweede druk, 150 fig, 167 pp - halflinnen.

EUR 12,50


11102 Lijdsman, P.M.E. Bouwmaterialen. Natuursteen. Amsterdam, Stam, 1944. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk 200 fig (deels in kleur), 243 pp + advertenties - licht gekromd linnen.

EUR 15,00


4365 Lijn, P. van der Keienboek. Inleiding bij de studie onzer zwerfstenen. Zutphen, Thieme, 1923. 174 fig, 260 pp.

EUR 21,00


35496 Lijn, P. van der Keienboek. Inleiding bij de studie onzer zwerfstenen. Zutphen, Thieme, 1943.

EUR 20,00


24828 Linden, P. van der Contemporary soil erosion in the Sanggreman River basin related to the Quaternary landscape development. A pedomorphic and hydro-geomorphological case study in middle Java, Indonesia. Amsterdam, 1978. Fysisch-Geografisch en Bodemkundig Lab. 25. 1 folding map, 23 photos, 112 pp.

EUR 12,50


16646 Lizarraga Reyes, J.; Armas Autero, E. Inventario de estudios geologicos del Peru (Segunda Aproximación). Departamento de Geologia y Mineria (ONERN), 1969. 423 pp + maps.

EUR 35,00


32861 Lombard, Au. Geologischer Führer der Schweiz / Guide géologiue de la Suisse. Basel, Wepf & Co, 1967. 9 Heften, Viele karten, 915 S. - in cassette.

EUR 40,00


26075 Loos, H. Bijdrage tot de kennis van eenige bodemsoorten van Java en Sumatra. Wageningen, Veenman, 1924. Disseratietie WUR, maps, 15 plates, 216 pp - met enige onderstrepingen.

EUR 15,00


13427 Lorié, J. Bijdrage tot de kennis der Javaansche Eruptiefgesteenten. Rotterdam, Wyt & Zonen, 1879. Dissertatie RUU, 269 pp + tabel.

EUR 35,00


32160 Macvicar, C.N. e.a. Soil classification. A binomial system for South Africa. Dept. of Agricultural Technical Services, 1977. Many col. plates, 150 pp - hardcover, oblong.

EUR 25,00


41673 Maillard, R. Diamant. Mythe, magie en werkelijkheid. Zaventem, Elsevier Sequioa, 1980. Vele ill, 287 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


16560 Marinos, P.G. e.a. Engineering Geology and the environment. 5 volumes. Rotterdam / Brookfield, Balkema, 1997. 4076 pp - hardcover.

EUR 140,00


4166 Maschhaupt, J.G. Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied. 's Gravenhage, LNV, 1948. 222 pp.

EUR 8,00


16104 Mathot, H.J. (vw.) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Groningen. IB, 1965. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan 1890 - 1965. Enkele ill, 171 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


3014 Mawson, R.; Talent, J. Contributions to the First Australian Condent Symposium (AUSCOS 1) held in Sydney, Australia, 18.-21. July 1995. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1995. Herausgabe CFS 182, 573p.

EUR 57,00


37939 Mayer, A. Eenige vragen op het gebied der bemestingsleer, gedeeltelijk volgens het Hoogduitsch van prof. P. Wagner. Wageningen, 1886. 70 pp - softcover, bibliotheekstempels.

EUR 17,50


35369 Merritts, D.J. Landscapes on the edge. New horizons tor research on earth's surface. Washington, National Research Council, 2010. ill, 163 pp - paperback.

EUR 14,50


2064 Messing, F.A.M. De mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975. Leiden, Nijhoff, 1988. 224 pp.

EUR 18,00


15429 Middleton, J.; Waltham, T. The underground atlas. A gazetteer of the worlds cave regions. Enderby, Leicester, Promotional Reprint Company, 1992. ill, maps, 239 pp.

EUR 14,50


24541 Miedema, R.P.H, Stuivende gronden. Een handleiding voor de praktijk. Commissie Stuivende Gronden in Limburg, October 1948. 28 pp.

EUR 7,00


36614 Mijers, W.N. Groeiplaatsboniteering van Djatiboschgronden in verband met grondkaarteering. Den Haag, Alg. Nederl. Drukkerij Onderneming, 1937. Dissertatie WUR. 19 foto's, 156 pp,drie losse uitslaande kaarten.

EUR 12,50


25528 Miller, V.C. Photogeology. New York, McGraw-Hill, 1961. Many plates, 248 pp.

EUR 20,00


27246 Mohr, E.C.J.; Baren, F.A. van Tropical soils. A critical study of soil genesis as related to climate, rock and vegetation. The Hague, Van Hoeve, 1954. 4 col. plates, 103 fig, 498 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


12808 Mohr, E.C.Jul. De bodem der tropen in het algemeen en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. Amsterdam, De Bussy, 1933-1938. Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut XXXI. Deel I en II in zes stukken. I 39 fig + 335 pp. II. 190 fig + 816 pp - één achterkant ontbreekt.

EUR 75,00


17771 Mohr, E.C.Jul. De bodem der tropen in het algemeen en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. Amsterdam, De Bussy, 1933-1938. Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut XXXI. Deel II in vier stukken. 190 fig + 816 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 35,00


26601 Molengraaff, G.J.H. Nomenclatuur der klastische sedimenten. Delft, Waltman - A.J. Mulder, 1941. 33 pp - softcover.

EUR 32,50


33165 Molengraaff, G.J.H. Nomenclatuur der tektonische geologie. Delft, Waltman - A.J. Mulder, 1941. 33 pp - softcover.

EUR 17,50


33146 Moret, L. manuel de paléontologie anmimale. Paris, Masson, 1948. 2me ed. 274 fig, 12 tableaux, 745 pp - relié.

EUR 2,50


2065 Mousset-Jones, P. (ed.) Mine Ventilation. Addendum. Rotterdam/Boston, Balkema, 1986. 205p.

EUR 16,00


41080 Müller, A.H. Lehrbuch der Paläozoologie. 7 Bnde. Jena, Fischer, 1963. 2. Auf. Viele Abb, ca 4300 S. - gebunden, Bibliotekmarken.

EUR 225,00


40172 Müller, G. Der kontinentale Zechstein im Süden des Riesengebirges. Halle-Wittenberg, 1930. Dissertation Friedrichs-Universität. 1 Tafel, 90 S - softcover.

EUR 10,00


24784 Müller, S. Südwestdeutsche Waldböden im Farbbild. Stuttgart, Landerforstverwltung Baden-Würtemberg, 1967. 120 Farbtafeln und 11 Abbildungen im Text, Nach Aufnahmen von K. Glatzel u.a., o.S. - softcover.

EUR 30,00


28781 Muys, B. Synecologische evaluatie van regenwormactiviteit en strooiselafbraak in de bossen van het Vlaamse gewest als bijdrage tot een duurzaam bosbeheer. Gent, 1993. Dissertatie Gent. Figs, 335 pp - softcover.

EUR 20,00


33129 Nash, J.M.W. De geologie der Grande-Chartreuseketens. Delft, Waltman, 1926. Dissertatie TUD. Uitslaande platen en kaarten, 240 pp - softcover.

EUR 12,50


15009 Nieuwenhuys, W. Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens. Hoogovens Groep, 1993. ill, 160 pp.

EUR 7,00


16949 Nowacki, A. Praktische Bodenkunde. Anleitung zur Untersuchung, Einteilung und Darstellung des Grund und Bodens. Berlin, Parey, 1910. Thaer-Bibliothek. 5. Aufl, 15 Abb, 1 Farbentafel, 216 S. - Bibliothek-Nummer.

EUR 12,50


5796 Nyandat, N.N. Climate and soils of the south Kiningsop Plateau of Kenya. Their limitations on land use. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1984. Dissertation WUR, 143p.

EUR 7,00


35282 Obrejanu, Gr. e.a. Soil science dictionary. English, French, German, Rumanian, Russian. Bucharest, 1964. 691 pp - cloth.

EUR 12,50


12830 Oldham, R.D. A manual of the geology of India, chiefly compiled from the observations of the geological survey. Calcutta, 1893. 2nd ed, many plates, 543 pp.

EUR 250,00


14687 Ollier, C. Volcanoes. An introduction. Cambridge, The Mit Press, 1969. 63 ill, 177 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


40190 Önay, T.S. Über die Smirgelgesteine Südwest-Anatoliens. Zürich, Leemann, 1950. Dissertation Zürich. 34 Fig, auss. karte, 135 S. - softcover.

EUR 18,50


3334 Oosten, M.F. van Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw. Wageningen, Stiboka, 1975. Bodemkundige studies 12, 156p + bijlagen.

EUR 6,50


6288 Oostingh, C,H. Bijdrage tot de kennis der zuidelijke zwerfsteenen in Nederland en omgeving. Wageningen, Veenman, 1921. Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool XIX, 4 platen, 164p.

EUR 27,50


14690 Papadakis, J. Soils of the world. Amsterdam, Elsevier, 1969. 46 fig. (cards), 208 pp - cloth, dust jacket.

EUR 37,50


25479 Pécrot, A. e.a. L'altération des roches et la formation des sols au Kivu. I.N.É.A.C., 1962. Série Scientifique 97. 50 fig, 60 pp et 37 photos.

EUR 20,00


26556 Perkins, D. Mineralogy. Opper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, 2002. 2nd ed. ill, plates, 483 pp - softcover.

EUR 37,50


27374 Petersen, Johs. B. Studies on the biology and taxonomy of soil algae. København, C.A. Reitzel, 1935. Some figs, 183 pp - softcover.

EUR 20,00


17646 Pfeiffer, E. De vruchtbaarheid der aarde. Haar behoud en haar vernieuwing. Het biologisch-dynamische principe in de natuur. Deventer, Kluwer, 1951. 2e druk. 21 fig, 183 pp - softcover.

EUR 10,00


25594 Pichler, H. Italienische Vulkan-Gebiete III. Lipari, Vulcano, Stromboli, Tyrrhenisches Meer. Berlin, Borntraeger, 1981. Sammlung Geologischer Führer 69. 53 Abb, 270 S.

EUR 24,50


25598 Pichler, H. Italienische Vulkangebiete V. Mte. Vúlture, Äolische Inseln II (Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea) usw. Berlin, Borntraeger, 1989. Sammlung Geologischer Führer 83. 56 Abb, 271 S.

EUR 40,00


3004 Piecha, M. Stratigraphie, Fazies und Sedimentpetrographie der rhythmisch und zyklisch abgelagerten, tiefoberdevonischen Beckensedimente im Rechtsrheinischen Schiefergebirge (Adorf-Bänderschiefen). Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1993. Herausgabe CFS 163, 151p.

EUR 23,00


44211 Pijkls, F.W.G. (vw.) Bodem en planologie. Een studie over de betekenis van de bodemkartering voor niet-agrarisch bodemgebruik. 's-Gravenhage/Wageningern, NIRIOV / Stiboka, 1970. Twee delebn: ill, 60 pp en kaartbijlage met 3 uitslaande kaarten.

EUR 10,00


3298 Pijls, F.W.G. Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1948. De bodemkartering van Nederland 1, 116p + map bijlagen.

EUR 10,00


28075 Pitsch, O. Die Theorie der Bodenbearbeitung und ihre Anwendung und Praxis. Dresden, Schönfeld, 1884. 7 Holzschnitten, 164 S. - Bibliothekband.

EUR 24,50


27752 Pochon, J.; Barjac, H. de Traité de microbiologie des sols. Apllications agronomiques. Paris, Dunod, 1958. 46 fig, 685 pp - cloth, dust jacket.

EUR 90,00


38980 Poesse, G.J. Grond en werktuig. Wageningen, ILR, 1969. Publicatie 134, 57 afb, 72 pp - softcover.

EUR 14,50


15510 Poinar jr., G.; Poinar, R. The amber forest. A reconstruction of a vanished world. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1999. 171 col. plates, 171 ill, 239 pp - paperback.

EUR 20,00


35089 Poinar, G.; Poinar, R. The quest for life in amber. Reading, MA, Addison-Wesley, 1994. ill, col. plates, 219 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 8,00


3319 Pons, L.J. De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Den Haag, Stiboka, 1966. De bodemkartering van Nederland 22, 129pp + kaartbijlagen.

EUR 17,50


25446 Popov, I.V.; Bykova, V.S. Loess Rocks of the USSR. New Delhi, INSDC, 1978. 422 pp.

EUR 15,00


21202 Preston, A. Submarines: The History and evolution of Underwater fighting vessels. London, Octopus, 1975. Ill. by John Batchelor, 124 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


33751 Prothero, D.R. After the dinosaurs. The age of mammals. Bloomington, Indiana University Press, 2006. ill, 362 pp - half cloth, dust jacket.

EUR 25,00


25472 Putzer, H. Die Geologie von Paraguay. Berlin, Borntraeger, 1962. Beiträge zur regionalen Geologie der Erde II. 2 Fossiltafeln, 10 Tab, 76 Textabb, 1 Karte,182 S. - leinen, Umschlag.

EUR 30,00


29623 Rath, G. vom Geognostisch-mineralogische Beobactungen im Quellgebiete des Rheins. Berlin, J.F. Starcke, 1862. Abdruck a.d. Zeitschr. d. deutschen geologische Gesellschaft Jahrg. 1862, S. 369 - 542, mit vier Tafeln.

EUR 25,00


39921 Raven, J.G.M. Conodont biostratigraphy and depositional history of the Middle Devonian to Lower Carboniferous in the Cantabrian zone (Spain. Leiden, 1983. Dissertation RUL, pp 265 - 339.

EUR 10,00


27827 Reader, J. Die Jagd nach den ersten Menschen. Eine Geschichte der Paläanthroplogie von 1857 - 1980. Basel, Birkhäuser, 1982. Abb, 297 S. - gebunden, Umschlag.

EUR 12,50


17670 Regteren Altena, C.O. van Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente mollusken, die op de Nederlandsche stranden aanspoelen, en hunner verspreiding. Rotterdam, D. van Sijn, 1937. With English summary. 5 kaarten, 10 platen, 184 pp.

EUR 40,00


4824 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893 - 1895. 3e dr, 5 delen in 3 banden, 418+390+464 pp.

EUR 130,00


4825 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1899-1901-1903. 4e dr, 5 delen in 3 banden, 528p.

EUR 125,00


41112 Reinders, G. Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. Groningen, Wolters, 1892 - 1893. 3e dr, 2 dln. 418 en 390 pp - gebonden.

EUR 30,00


36592 Reineck, H.-E.; Singh, I.B. Depositional sedimentary environments. With reference to terrigenous clastics. Berlin, Springer, 1973. 579 fig, 439 pp - dec. cloth.

EUR 25,00


4581 Reinke, J. Botanisch-Geologische Streifzüge aus den Küsten des Herzogtums Schleswig. Kiel, Schmidt & Klaunig, 1903. 257 Abb, 157p.

EUR 46,00


39938 Remmelzwaal, A. Soil Genesis and Quaternary Landscape Development in the Tyrrhenian Coastal Area of South-Central Italy. Amsterdam, UvA, 1978. ill, 311 pp, two loose folding maps - softcover.

EUR 10,00


32858 Ridder, N.A. de Beiträge zur Morphologie der Terrassenlandschaft des Luxemburgischen Moselgebietes. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1957. Dissertation RUU,. 39 Abb, 138 S. - softcover, mit große Kart.

EUR 12,50


16566 Rijkers, R.H.B. e.a. Geologische Atlas van de diepe ondergrond van Nederland. Kaartvblad V. Sneek - Zwolle. Haarlem, RGD, 1993. Twee delen: tekst, 126 pp + 18 kaarten in mapje - samen in hoes.

EUR 20,00


17001 Roborgh, R.H.J. A study on the nature of clay. Wageningen, Veenman, 1935. Dissertation WUR, 126 pp.

EUR 10,00


31368 Romer, A.S. Vertebrate paleontology. University of Chicago Press, 1966. 3th ed. 443 fig, 468 pp - cloth.

EUR 25,00


29117 Roos, K.C. e.a. (red.) Eerste internationale symposium over vuursteen. Maastricht 26 - 29 april 1969. Nederlandse Geologische Vereniging, 1971. Grondboor en hamer 3. ill, kaartjes, 148 pp - softcover.

EUR 8,50


19903 Rosenbush, H. Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien. Stuttgart, Schweizerbart, 1873. 60 Abb auf X Tafeln, 102 Fig, 398 S - halb Leder -Bibliothekmarke.

EUR 90,00


38152 Roth, Au. Das Murgtal und die Flumseralpen. St. Gallen, Zollikofer, 1912. Dissertation Zürich. Auss. Karte, einige Tafeln, 283 S. - Leinen.

EUR 24,50


32879 Ruchin, L.B. Grundzüge der Lithologie. Lehre von den Sedimentgesteinen. Berlin, Akademie-Verlag, 1958. 304 Abb, 806 S. - Leinen.

EUR 17,50


16582 Ruegg, G.H.J.; Zandstra, J.G. (ed) Pliozäne und pleistozäne gestauchte Ablagerungen bei Emmerschans (Drenthe, Niederlande). RGD, 1977. Nieuwe Serie 28-4. SS 66 - 99, 7 Tafeln.

EUR 7,50


42367 Rummelen, F.H. van Overzicht van de tusschen 600 en 1940 in Zuid-Limburg en omgeving waargenomen aardbevingen, en van aardbevingen welke mogelijk hier haren invloed kunnen hebben doen gelden. Overdruk Mededelingen Jaarverslag Geologisch Bureau 1942-1943, 15. 130 pp - softcover.

EUR 12,50


28269 Rust, A. Vor 20 000 Jahren. Rentierjäger der Eiszeit. Neumünster, Kart Wachholtz, 1962. 2. Aufl. Viele Abb, 207 S. - leinen, Umschlag.

EUR 15,00


23506 Rutimeyer, L. Die Rinder der Tertiär-Epoche nebst Vorstudien zu einer natürlichen Geschichte der Antilopen. Zürich, 1877. Abhandlungen der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. Vol IV. I. Teil, 3 Doppeltafeln,72 S.

EUR 20,00


25426 Rutten, L.M.R. Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-Indië. Groningen, Wolters, 1927. 243 fig, 839 pp - linnen.

EUR 25,00


28483 Ruyten, E.W.C.M. e.a. (red.) Bodem en landschap kwalitatief en kwantitatief bekenen. Wageningen, Pudoc, 1984. opstellen gebundeld bij het afscheid van dr. ir. J. Schelling van de Stichting voor Bodemkartering, ill, 105 pp - softcover.

EUR 10,00


35367 Sanginga, N.; Woomer, P.L. (ed.) Integrated soil fertility management in Africa: Principles, practices and developmental process. TSBF-CIAT, 2009. Some ill, 263 pp - softcover.

EUR 20,00


32872 Sankühler, B. Einführung in die mikroskopische Gesteinuntersuchung. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 1922. 111 Abb, 88 S. - Leinen.

EUR 20,00


25451 Sapper, K. In den Vulcangebieten Mittelamerikas und Westindiens. Reiseschilderungen und Studien über die Vulcan-Ausbrüche der Jahre 1902 bis 1903, ihre geologischen, wirtschaftlichen und socialen Folgen. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagshandlung, 1905. 76 Abb, 334 S, 2 Karten - dekoriert Leinen.

EUR 50,00


27154 Scamoni, A. Waldgesellschaften und Waldstandorte. Dargestellt am Gebiet des Diluviums von Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Berlin, Akademie-Verlag, 1960. `20 karten, 35 Abb, 326 S. - leinen.

EUR 24,50


40643 Schaaf, A. van der (fw.) Experiences with three tillage systems on a marine loam soil II: 1976 - 1979. Wageningen, Pudoc, 1984. westmaas Research Group. 263 pp - softcover.

EUR 12,50


40434 Schachtschabel, P. e.a. Lehrbuch der Bodenkunde. Stuttgart, Enke, 1976. 9. Aufl. 153 Abb, 1 farbtafel, 394 S. - hardcover.

EUR 10,00


12222 Schaik, St. van (vw) Het zwarte goud. Hey Holland Uitgevershuis. Holland bouw op 1, vele ill, 38 pp.

EUR 14,50


25487 Scheffer, F.; Schachtschabel, P. Leherbuch der Bodenkunde. Stuttgart, Enke, 1973. 8 Aufl. 121 Abb, 1 farbtafel, 448 S. - gebunden.

EUR 15,00


25471 Schelley, D. Optical mineralogy. New York, Elsevier, 1975. 2nd ed. Ill, 40 col. plates, folding chart, 321 pp - bound.

EUR 10,00


10993 Schelling, J.; Bakker, H. de; Steur, G.G.L. Indeling van Nederlandse gronden. Wageningen, Siiboka, 1967. ill, kaartjes, 32 pp.

EUR 6,00


3301 Schelling, J. Een bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente Groesbeek. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1949. De bodemkartering van Nederland 4, 55 pp + bijlagen.

EUR 8,50


31398 Schelling, J. Stuifzandgronden. Inland-dune and soils. Wageningen, Stiboka, 1955. Verslagen Bosbouwproefstation TNO 2. 35 afb, 57 pp, en vijf bodemkaarten van de boswachterijen Kootwijk en Nunspeet en landgoed De Leuvenhorst.

EUR 12,50


40191 Schielly, H. Geologische Untersuchungen im Deckengebiet des westlichen Freiberges (Kanton Glarus). Zürich, Tschudi, 1964. Dissertation Zürich. 60 Fig, 4 auss. Tafeln, 276 S. - softcover.

EUR 37,50


29746 Schmitz, G. De terrassen en meanders van de Luxemburgse Sauer boven Goebelsmühle. Utrecht, Vesta, 1957. Dissertatie RUU. 54 ill, 109 pp - softcover.

EUR 20,00


23439 Schorer, J.W.M. Profillen der Provincie Noordholland. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen, 1895. 80 pp + 7 uitslaande kaarten.

EUR 50,00


38030 Schoute, J.F.Th. Vegetation horizons and related phenomena. A palaeoecological-micromorphological study of the younger coastal Holocene of the northern Netherlands (Schildmeer area). Vaduz, Cramer, 1984. Dissertationes Notanicae 81. Dissertation VUA. 71 fig, folding diagrams, 270 pp - cloth.

EUR 17,50


28515 Schuffelen, A.C. van (vz.) De behoefte aan stadsvuilcompost in Nederland. Amsterdam, Stichting 'Compost', 1960. 2 uitslaande overzichten, 28 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 8,00


11870 Schumacher, W. Die Physik des Bodens in ihren theoretischen und practischen Beziehungen zur Landwirtschaft. Berlin, Wiegandt & Hempel, 1864. 17 Holzschnitzen, 503 S.

EUR 40,00


42202 Schumann, W. Deltas Mineralen Gids met snel determinatiesysteem. kenmerken, aggregaten, vindplaatsen. Aartselaar, Deltas, 1994. Zeer vele ill, 218 pp - softcover.

EUR 8,50


38382 Schürmann, H.M.E. The pre-cambrian in North-Africa. Leiden, Brill, 1974. 54 fig, 88 plates, 3 maps, 351 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


12792 Schuyf, J. Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap. Wageningen, Pudoc, 1986. Reeks Landschapsstudies 6, ill, 119 pp.

EUR 7,50


6058 Seelhorst, C. von Acker- und Wiesenbau auf Moorboden. Berlin, Parey, 1892. 11 Abb, 4 Tafeln, 292 S.

EUR 22,50


20185 Senft, F. Fels und Erdboden. Lehre von der Entstehung und Natur des Erdbodens. München, R. Oldenburg, 1876. 17 Abb, 392 S. - ne gebunden, Bibliothekmarke.

EUR 30,00


26591 Siderius, W. Soil transitions in Central East Botswana (Africa). Meppel, Krisp Repro, 1973. Dissertation RUU. 49 fig, 260 pp.

EUR 27,50


4128 Sluis, M.W. van der Aardbeving en bodembeweging in kaart. Een nieuw licht op de oorzakelijke samenhang met gaswinning. Earthquakes and soil movement in maps. Hoogezand, Stubeg, 1990. Over aardbevingen Groningen. 134 pp - softcover.

EUR 7,50


4127 Sluis, M.W. van der Aardbevingen in Noord-Nederland. Over bodemdaling en bodemtrilling. Earthquakes in the Northern Netherlands. Soil tremors and soil sinking. Hoogezand, Stubeg, 1989. Groningen. 149 pp - softcover.

EUR 8,50


32135 Smeding, S. (vw.) Rapport inzake het onderzoek en de ervaringen in den Kruininger-, Nieuw Olzende- en Sint Pieterspolder na de inundaties van 1939 en 1940. Zwolle, Tjeenk Willink, z.j. 71 pp + 4 grafieken - softcover.

EUR 20,00


23886 Smeets, A. Zinkwit. 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960. Eijsden, [1960]. Vele foto's, 367 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


3321 Smet, L.A.H. de De Groninger veenkoloniën (westelijk deel). Bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering. Wageningen, Pudoc, 1969. De bodemkartering van Nederland 24, 165p + map bijlagen.

EUR 8,00


32863 Smit, P.W. The devonian gilwood sandstone of the Athabasca River area, Alberta, Canada: (a sedimentological study, based on subsurface data). Wageningen, 1981. Dissertation WUR. 22 fif, 6 maps, 6 plates, 72 pp - hardcover.

EUR 15,00


16573 Smits, H. Over de inklinking van Oostelijk Flevoland. Kampen, Directie van de Wieringermeer, 1953. 56 pp + 3 pp - A4, gestencild.

EUR 12,50


32127 Smits, H. Over de landbouwkundige waardering van mariene gronden. Kampen, Directie van de Wieringermeer, 1952. 60 pp - A4, gestencild.

EUR 10,00


32128 Smits, H. Over de in te polderen gronden van de Lauwerszee. Kampen, Directie van de Wieringermeer, 1953. 37 pp en 6 losse kaarten - A4, gestencild.

EUR 12,50


32037 Smits, H. Over het gebruik en de waarde van mariene zeegronden. Kampen, Directie van de Wieringermeer, 1951. 87 + 5 pp - A4, gestencild - ringbandje.

EUR 14,50


33166 Soest, J. van Geologie und Paleontologie des Zetralen Biokovo (Dalmatien). Utrecht, van Boekhoven, 1942. Dissertation RUU. 1 Karte, 4 auss. Tafeln, 42 S. - softcover.

EUR 15,00


40212 Soil survey Hancock County, Ohio. USDA - Soil Conservation Service, 1973. 94 pp and 41 folding maps.

EUR 25,00


40217 Soil survey of Anderson County, Tennessee. USDA - Soil Conservation Service, 1981. 165 pp and 47 folding maps.

EUR 30,00


40218 Soil survey of El Paso County Area, Colorado. USDA - Soil Conservation Service, 1981. 212 pp and 37 folding maps, together in envelop.

EUR 30,00


40223 Soil survey of the East Konyango Area. Department of Agriculture, Kenya, 1961. Some ill, 151 pp and two loose folding maps - softcover.

EUR 17,50


1989 Solger, F.; Graebner, P.; Thieneman, J. ea Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen. Pflanzen- und Tierleven auf den Dünen. Dünenbau. Stuttgart, Enke, 1910. 3 Tafeln, 141 abb, 404 pp.

EUR 34,50


40488 Sombroek, W.G. e.a. Exploratory soil map and agro-climatic zone map of Kenya, 1980. Scale 1:1,000,000. Nairobi, 1982. 52 pp an 4 folding apendices in portfolio.

EUR 35,00


41689 Sombroek, W.G.; Zonneveld, I.S. Ancient dune fields and fluviatile deposits in the Rima-Sokoto river basin (N.W. Nigeria). Geomorphologic phenomena in relation to Quaternary changes at the southern edge of the Sahara. Wageningen, ISSI, 1971. Soil Survey Papers 5. 25 fig, 109 pp - softcover.

EUR 14,50


3315 Sonneveld, F. De bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onderzoekingen in het land van Heusden en Altena. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1958. De bodemkartering van Nederland 18, 320 pp + map bijlagen.

EUR 15,00


16565 Spaink, G.; Römer, J.H.; Anderson, W.F. Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losser. Haarlem, Nederlandse Geologische Vereniging, 1978. Staringia 4. 19 platen, 39 pp.

EUR 17,50


7431 Spinar, Z.V. Tertiary frogs from central Europe. The Hague, Junk, 1972. 184 plates, 186p.

EUR 40,00


2727 Staring, W.C.H. De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Haarlem, Kruseman, 1856/60. Natuurlijke Historie van Nederland. 2 delen, 441 pp, 1 krt + 7 platen; 480 pp + 3 platen (aflevering 7 en de kaart van 'De gronden van Limburg' ontbreken) - hardcover, bibliotheekstempels.

EUR 110,00


44744 Staring, W.C.H. De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Haarlem, Kruseman, 1855/57. Twee delen 441 en 480 pp, 7 en 4 deel uitslaande pkaten - opnieuw gebonden in linnen, keurig.

EUR 145,00


12423 Staub, R. Der Bau der Glarneralpen und seine prinzipielle Bedeutung für die Alpengeologie. Glarus, Tschudi, 1954. 10 Tafeln, 187 S. - mit Umschlag.

EUR 27,50


41244 Steenbergen, Alb. Een Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P.Calkoen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1902. 246 pp plus bijlagen - opnieuw ingebonden.

EUR 60,00


3617 Steenhuis, J.F. Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1552-1920). Supplement op de onder gelijknamige titel uitgegeven lijsten van wijlen Prof. dr. H.G. Jonker (1734-1906) en van den schrijver (1907-1920). 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1934. Mededelingen 's Rijks Geologischen Dienst, A-4, 109p.

EUR 14,00


17805 Steenhuis, J.F. Inventarisatie van geologische kaarten in Nederlandse bibliotheken. Geologische Dienst - Haarlem, 1952. 133 pp - gestencild.

EUR 27,50


17527 Steenmeijer, A. Kromhout. Mijnlocomotieven. Smalspoorlocomotieven. Normaalspoorlocomotieven. Alphen a/d Rijn, Canaletto. vele ill, 248 pp.

EUR 30,00


25435 Stehn, Ch.E.; Docters van Leeuwen, W.M.; Dammermann, K.W. Krakatau. [Fourth Pacific Science Congress], n.d. Three parts. I. The geology and volcanism of the Krakatau group, Krakatau's new flora, Krakatau's new fauna. Photos, plates, 118 pp, cloth,.

EUR 40,00


25520 Steinmann, G. Geologia del Perú. Heidelberg, Carl Winters, 1930. 9 káminas, 251 fig, 1 mapa gelógico - softcover.

EUR 35,00


12846 Suess, Ed. La face de la terre (Das Antlitz der Erde). Paris, Armand Colin, 1905. Troisième tirage. Trois parties en 2 volumes. I Les mouvement de la croute extérieure du globe & Les montagnes, 2 cartes, 122 fig, 829 pp. II. Les mers, 2 cartes, 128 fig, 878 pp.

EUR 85,00


8971 Surinaams Bauxiet. Suriname Bauxite. Een beschrijving van de samenwerking in de ontwikkeling van een bodemrijkdom. Paramaribo, Surinaamse Bauxite Maatschappij, 1955. with english translation, photos by Chin A Moei, 124 pp.

EUR 8,50


42030 Svenek, J. Mineralen. Lisse, R&B, 1991. ill, 224 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 7,00


24026 Swan, B. An introduction to the coastal geomorphology of Sri Lanka. The National Museums of Sri lanka, 1983. Tables, 27 photos, 182 pp - cloth, dust jacket.

EUR 9,00


2441 Tesch, P. De Noordzee van historisch-geologisch standpunt. Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1942. Mededeelingen van 's Rijks Geologischen Dienst A, 9. 23p.

EUR 8,50


32986 Thurner, A. Ostalpen-Tektonik III: Die Tektonik der Ostalpen im Sinne der Verschluckungslehre. Stuttgart, Schweizerbart, 1971. 17 Abb, 2 Tafeln, 124 S. - softcover.

EUR 10,00


32991 Tollmann, A. Die alpidischen Gebirgbildungs-Phasen in den Ostalpen un Westkarpaten. Stuttgart, Schweizerbart, 1966. 20 Abb, 1 Tafel, 156 S. - softcover.

EUR 8,50


32990 Tollmann, A. Ostalpen-Tektonik I: Die bruchtektonische Zyklenordnung im Orogen am Beispiel der Ostalpen. Stuttgart, Schweizerbart, 1970. 21 Abb, 12 Tafel, 90 S. - softcover.

EUR 8,50


16563 Tongeren, P.C.H.; Wong, Th. E. The "De Lutte" Project. A multidisciplinary study of the Late Carboniferous in east Twente, the Netherlands. Well-illustr. and documented project on the geohistory, stratigraphy and tectonics of eastern Netherlands. With seismic sections and well logs. RGD Publ. 55-1996. Lit. list. Mint copy. Haarlem, RGD, 1996. Mededelingen Rijks Geologische Dienst 55. ill, 146 pp + 1 fold. enclosure.

EUR 17,50


29206 Tuinstra, U. Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noordbrabant. Groningen, 1951. Dissertatie UvA. 35 fig, 138 pp.

EUR 15,00


24758 Turner, A; Antón, M. Evolving Eden. An illustrated guide to the evolution of the African Large-Mammal Fauna. New York, Colombia University Press, 2004. Many fig., 269 pp - paperback.

EUR 27,50


25484 Uytenbogaardt, W.; Brurke, W. Tables for microscopic identification of ore minerals. Amsterdam, Elsevier, 1971. 430 pp - paperback.

EUR 10,00


5956 Valmont de Bomare Dictionnaire raisonné, universel d'histoire naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et clle des corps célestes, des météores, et des autres principaux phénomenes de la nature. Lyon, Bruyset, 1800. 15 vol. - il manque de volume 6 (G-HO).

EUR 200,00


33157 Veen, A.W.L. On geogenesis and pedogenesis in the Old Coastal Plain of Surinam (South America). Amsterdam, 1970. Dissertatie UvA. 176 pp met bijlagen - softcover.

EUR 12,50


3216 Veldink, J.G. W.C.H. Staring 1808-1877 Geoloog en landbouwkundige. Wageningen, Pudoc, 1970. Dissertatie WUR, 206p.

EUR 12,00


3818 Verheij, E.W.M.; Coronel, R.E. (ed) Prosea 2. Edible fruits and nuts. Wageningen, Prosea/Pudoc, 1991. Plant Resources of South-East Asia, 446 pp - hardcover.

EUR 85,00


33038 Verhofstad, J. The geology of the Wilhelmina Mountains in Suriname. Rotterdam, Princo, 1970. Dissertatie UvA. 30 fig, 97 pp - folding map, softcover.

EUR 14,50


2070 Verloop, J.H. Onze koloniale mijnbouw I. De goudindustrie. Haarlem, Tjeenk Willink, 1916. 95p.

EUR 7,50


19849 Vermeer-Louman, G.G. Pollen-analytisch onderzoek van den West-Nederlandschen bodem. Amsterdam, de Westertoren, 1934. Dissertatie UvA, 184 pp.

EUR 17,50


32895 Versteegh, A.P. De onvermijdelijke afkomst? De opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920 - 1930. Hilversum, Verloren, 1994. 351 pp - paperback.

EUR 12,50


3328 Vink, A.P.A.; e.a. Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker- en weidebouw. Wageningen, Stiboka, 1963. Bodemkundige studies 6, 94p + bijlage.

EUR 6,00


6273 Vink, A.P.A.; Zuilen, E.J. van De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en weidebouw. Toelichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland. Wageningen, Sitboka, 1967. 49p + kaart in 4 bladen.

EUR 10,00


1489 Vink, A.P.A. Bijdrage tot de kennis van Loess en Dekzanden, in het bijzonder van de zuidoostelijke Veluwe. Wageningen, Veenman, 1949. 147p + 6 bijlagen.

EUR 12,00


25538 Visser, Ph. C. Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1916. No 1. Veertiende jaargang. M.n. bertochten op Java. Ill, 60 pp.

EUR 8,50


26600 Visser, W.A. (ed.) Geological nomenclature. Utrecht / The Hague, Bohn / Nijhoff / Royal Geological and Minining Society of the Netherlands, 1980. English - Dutsh - Grencj - German - Spanish. 540 pp - cloth.

EUR 27,50


16110 Vlerk, I.M. van der; Florschütz, F. Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat toen aap en mammoet ons land bewoonden. Utrecht, W. de Haan, 1950. 40 platen, 98 fig, 287 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


10740 Voorst Vader Duyckinck-Sander, H. van; Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop 1856 - 1935. Haarlem, Schuyt, 1994. 14 foto's, 352 pp - paperback.

EUR 8,50


6824 Vries, H. de Oorsprong en bevruchting der bloemen. Haarlem, Tjeenk Willink, 1904. 80 pp - linnen.

EUR 15,00


6823 Vries, H. de Van Texas naar Florida. Reisherinneringen. Haarlem, Tjeenk Willink, 1913. ill, 397p.

EUR 25,00


27901 Vries, W. de Soil response to acid deposition at different regional scales. Wageningen, 1994. Dissertation WUR, 487 pp - softcover.

EUR 10,00


25441 Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Indischen Archipel, waargenomen gedurende het jaar 1921. Weltevreden, Kon. Magn. en Meteorologisch Obsercatorium te Batavia. Overdruk natuurkundige tijdschrift LXXXII. Twee foto's, pp 222 - 269.

EUR 7,50


29168 Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den Oost-Indischen Archipel, waargenomen gedurende het jaar 1927. Weltevreden, Kon. Magn. en Meteorologisch Obsercatorium te Batavia, 1929. Overdruk natuurkundige tijdschrift LXXXVIII. Twee foto's, pp 339 - 373.

EUR 6,00


27027 Waard, D. de Sporen der ijstijd. Nieuwe bijdragen over de glaciale geologie van Nederland. Zutphen, Thieme, 1950. 38 fig, 110 pp - softcover.

EUR 10,00


5301 Wallenburg, C. van De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Wageningen, Siboka, 1966. 101 pp + kaarten.

EUR 24,50


14708 Waterbolk, H.Tj. De praehistorische mens en zijn milieu. Een plynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland. Assen, Van Gorcum - Hak & Prakke. Archivum Archeologium 1, 153 pp + 22 afb.

EUR 17,50


25450 Weinschenk, E. Grundzüge der Gesteinkunde. Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 1906/1907. 2. Aufl. Zwei Teilene. I. Allgemeinde Gesteinkunde als Grundlage der Geologie. 100 Textfig., 6 tafeln, 228 S. II. Spezielle Gesteinkunde mit besonderer Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse. 186 Textfig., 6 Tafeln, 362 S. - leinen.

EUR 30,00


40204 Wensink, J.J. Rhe Emma Range in Surinam. A study of physical geographical problems,-including the morpho-tectonical evolution- and weathering phenomena. Amsterdam, UvA, 1968. 159 pp and maps - softcover.

EUR 10,00


33155 Westoll, T.S. Studies on fossil vertebrates. London, Athlone Press, 1958. Essays Presented to David Meredith Seares Watson. Ill, 263 pp - cloth.

EUR 27,50


25475 Weyl, R. Die Heologie Mittelamerikas. Berlin, Borntraeger, 1961. Beiträge zur regionalen Geologie der Erde I. 6 Ausklaptafeln, 64 Abb226 S. - leinen, Umschlag.

EUR 25,00


26908 Whitlock, H.P. The story of the minerals. New York, Athe American Museum of natural History, 1925. Gandbook Series 12, ill, 1 col. plate, 144 pp - orig, cloth.

EUR 8,50


42131 Wiebols, J. Geologie der Brentagruppe. Wien, 1938. Sonerabdruck aus Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 88, 3 und 4. Ein farbige Karte, 9 Tafeln, 5 Abb, S 262-350 - softcover.

EUR 14,50


17857 Wiel, A.M. van der Uplift and volcanism of the SE Columbian Andes in relation to Neogene sedimentation in the Upper Magdalena Valley. Wageningen, 1991. Dissertatie WUR, 208 pp + folding geol. map.

EUR 12,50


16712 Wiersma, J. Provenance, genesis and paleogeographical imolications of microminerals occurring in sedimentary rocks of the Jordan Valley area. Amsterdam, 1970. Dissertation UvA, 67 fig, 240 pp + 3 maps and a table.

EUR 14,50


39994 Wijngaarden, W. van; Engelen, V.W.P. van (ed.) Soils and vegetation of the Tsavo area. Nairobi, Kenya Soil Survey, 1985. Report R7. (quarter degree sheets 175, 176, 183, 184, 190, 191, 196 and 197). 396 pp and seprarate appendices.

EUR 35,00


12801 Wijninga, V.M. Paleobotany and palynology of neogene sediments from the high plain of Bogotá (Colombia). Evolution of the Andean flora from a paleoecological perspective. Amsterdam, 1996. Dissertation UvA, 427 ill, 370 pp.

EUR 30,00


37026 Wijs, H.J. de e.a. (vw.) Lustrum Jaarboek der Mijnbouwkundige Vereniging te Delft 1952-1953. Delftsche Uitgevers Maatschappij. ill, adverteinties, 422 pp - softcover.

EUR 15,00


32785 Williams, C.E. (int.) Tin plate and tin cans in the United States. London, 1936. Bulletin of the International Tin Research and Development Council 4. 159 fig, 143 pp - softcover.

EUR 35,00


36957 Winchester, S. De kaart die de wereld veranderde. Amsterdam, Atlas, 2007. ill, 349 pp - paperback.

EUR 10,00


2071 Witkamp, H. Onze koloniale mijnbouw II. De petroleum. Haarlem, Tjeenk Willink, 1917. 96p, losse acherkaft.

EUR 7,00


38111 Wymer, J. The palaeolithic age. London, Croom, 1982. 78 fig, 310 pp - softcover.

EUR 17,50


5591 Zagwijn, W.H.; Staalduinen, C.J. van Geologische overzichtskaarten van Nederland. Kaarten, Profielen, Toelichting. Haarlem, Rijks Geologische Dienst, 1975. 134 pp + 5 overzichtskaarten (1:600.000): geologisch; toegepaste geologie; geologische overzichtsprofielen door Nederland; glaciale verschijnselen gedurende het Saalien; ondiepe breuken en bovenkant van de formatie van maassluis - boekje en kaarten samen in cassette.

EUR 20,00


25474 Zeil, W. Geologie von Chile. Berlin, Borntraeger, 1964. Beiträge zur regionalen Geologie der Erde III. 10 Ausklaptafeln, 100 Abb, 233 S. - leinen, Umschlag.

EUR 50,00


3002 Ziegler, W. (ed.) Papers on Paleozoic Conodonts from Eurasia and North Africa. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992. Herausgabe CFS 154, 275p.

EUR 32,00


3003 Ziegler, W.; Quiang, J. The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper Devonian in South Africa. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1993. Herausgabe CFS 157, 182p.

EUR 23,00


3001 Zimmerle, W.; Stribrny, B. (comp.) Organic Carbon-Rich Pelitic Sediments in the Federal Republic of Germany. Frankfurt a.M., Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 1992. Herausgabe CFS 152, 144p.

EUR 19,00


2078 Zoethout, D.A. (red.) De schatten der aarde. Hoe ze worden gewonnen, bewerkt en gebruikt. Amsterdam, Elsevier, 1935. G'Goedkope uitgave', 2 dln in 1 band, 706 ill. en 12 buitentekstprenten in kleur, 338 + 324p.

EUR 35,00


10566 Zonneveld, J.I.S. Tussen de bergen en de zee. Geologische geschiedenis der Lage Landen. Amersfoort, Roelofs van Goor, 1964. 40 platen, 52 fig, 281 pp.

EUR 10,00


40144 Zonneveld, J.I.S. Vormen in het landschap. Hoofdlijnen van de geomorfolofie. Utrecht, Spectrum, 1981. Aula paperback 58. Ill, 515 pp.

EUR 12,50


16511 Zuidhoek, A. Piet Hein en de Zilvervloot. Bussum, De Boer Maritiem, 1978. ill, 148 pp - linnen, verschoten stofomslag.

EUR 8,50


11985 Zuur, A.J. Het in cultuur brengen van drooggevallen gronden. Directie van de Wieringermeer / LH, 1959. Voorlopige uitgave, 191 pp - gestencild.

EUR 10,00