Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Gedenkboeken / Memory Books

 


16004 25 jaar Landbouwschap. Den Haag, Landbouwschap, 1980. ill, 121 pp - softcover.

EUR 14,50


11660 Akkerman, J.; Gerhard, F.; Wagenaar, G.A.W. (red.) Gedenkboek . 25 jaar Bond van Nederlandsche Amateur Fotografen Vereenigingen 1922-1947. Amersfoort, BNAFV, 1947. ill, 93 pp.

EUR 24,50


37997 Algera-van der Schaaf, M.A.W. (red.) Het Departement Gouda der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1913 - 1988. Gouda, 1988. Vele ill, 57 pp - hardcover, oblong.

EUR 8,50


10428 Algra, H.; Rijnsdorp, C.; Kaam, B. van Vrij en gebonden. Vijftig jaar NCRV. Baarn, Bosch & Keuning, 1974. vele ill, 190 pp.

EUR 8,50


42189 Amsberg, A. e.a. Het Amsterdams Lyceum 1917 - 1992. Amsterdam, 1992. ill, 78 pp - softcover.

EUR 12,50


10079 Bakker, I. e.v.a. Bloemrijk. 25 jaar Bloemenveiling Aalsmeer. Aalsmeer, VBA / Van Lindonck Special Projects, 1997. boeken schuifkaart in kartonnen omslag.

EUR 27,50


8821 Balen, W.J. van De Gulden Spade. Omzwervingen door onze elf provinciën. Haarlem, Tjeenk Willink, 1938. Samengesteld t.g.v. het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Heidemaatschappij, 80 foto's, 151 pp.

EUR 22,50


11993 Bannier, W.A.F. Het derde eeuwfeest der Utrechtsche Universiteit 1939. Utrecht, Oosthoek, 1937. RUU, 12 afb, 131 pp.

EUR 60,00


22663 Barty-King, H. The Drum. A Royal Tournament. Tribute to the Military Drum. London, The Royal Tournament, 1988. Ill, 128 pp - siftcover.

EUR 8,50


31097 Beker, R. e.a. (red.) School. Honderd jaar school. Een eeuw GHBS, MMS, Scholengemeenschap voor Mavo, Havo, VWO. A. Roland Holst College 1903 - 2003. Hilversum, 2003. Vele ill,87 pp - hardcover.

EUR 8,50


19984 Berkel, J.F. e.a. Delftsch Studenten Corps Honderdvijfentwintig jaar. 1973. Vele ill, 240 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


295 Bernet Kempers, AJ Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum. Arnhem, NOM, 1962. 176 afb, 177 pp - softcover.

EUR 10,00


21245 Bevaart, W. e.a. Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950 - 2000. den Haag, Sdu, 2000. Zeer vele ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


23483 Bierens de Haan, J.A. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752 - 1952. Haarlem, 1952. Enige ill, 422 pp - linnen.

EUR 10,00


19707 Biezeveld, N. (sam.) Technisch Bureau der Unie van Waterschapsbonden NV 1928 - 1958. Haarlem, 1958. ill, 146 pp - linnen.

EUR 20,00


22973 Bijvoet, H.C. (vw.) Flitsen uit het KNMI. 125 jaar Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut 1854-1979. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. Vele ill, 103 pp - softcover.

EUR 15,00


9108 Bik, J. De hoogste tijd. 75 openbare bibliotheek in Doetinchem. Een journalistieke verkenning. Doetinchem, Stichting Openbare Bibliotheek, 1993. 120 pp.

EUR 10,00


4663 Bison, M. 100 jaar veiling & tuinder 1887-1987. Beverwijk, Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland, 1987. ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


37996 Blankhart, H.A. e.a. (red.) Stork Veco 1934 - 1994. Eerbeek, Stork, 1994. ill, 63 pp - hardcover.

EUR 15,00


5562 Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam. Rotterdam, Meneba, 1965. 84 pp.

EUR 8,50


312 Boelema G.; Hensen, K.W.J.; Wit, H.C.D. de 75 jaar botanische tuinen 1896-1971. Wageningen, Laboratorium voor Plantenteelt, 1972. 104p.

EUR 5,00


7165 Boelema, G.; Bouw, M.; Vierbergen, J.A. Terugblik... en vooruitzicht. Honderd jaar Gereformeerde Kerk te Wageningen 1888-1988. Gedenkboekje. Wageningen, 1988. ill, 80 pp - softcover.

EUR 10,00


13845 Boelen, H.M.J. (vw.) Jacobus Boelen. Amsterdam. 1733-1958. Amsterdam, De Bussy. ill, 104 pp - linnen.

EUR 10,00


6723 Boelen, J.TH. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Vereeniging "Hendrick de Keyser" tot behoud van architectonische of historisch-belangrijke oude gebouwen, 1918-1938. Amsterdam, Bussy, 1939. 71p + 171 foto's.

EUR 25,00


5516 Boer, K.Cz. (vw) Vereeniging De Centrale Landbouw-Onderlinge 1909-1934. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jaar bestaan op 12 juli 1934. Amsterdam, C.L.O., 1934. ill, 271 pp - linnen.

EUR 10,00


9914 Boer, M.G. de; Westermann, J.C. Een halve eeuw paketvaart. Amsterdam, 1941. vele ill, 429 pp + 17 bijlagen - gebonden.

EUR 15,00


10223 Boer, M.G. de Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870 - 1920. Amsterdam, 1920. ill, 104 pp.

EUR 55,00


41240 Boijenga, Tj. 25 jaar Domo. 1938 - 1963. Nijeveen, 1962. vele ill, 100 pp - linnen.

EUR 10,00


25763 Bollerman, J.B.J.; Broenink, J.N.J. Het begrafenisfonds 'Let op uw einde' 1847 - 1893. Leiden, Nijhoff, 1983. Bij 100 jaar Levensverzekeringsmaatschappij 'Utrecht'. ill, 113 pp - linnen.

EUR 8,50


25639 Bos, R. (sam.) Landelijk gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw. Rabobank Nederland, 1984. Fotoboek bij 100 jaar KNLC, 97 foto's.

EUR 8,50


20338 Bosch, A.; Ham, W. van der Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798 - 1998. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1998. 2e druk. Ill, 343 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


14211 Boshouwers, W.F.P. In het spoor van kruis en ploeg. 50 jaren A.B.T.B. 1917-1967. Arnhem, 1967. 195 pp.

EUR 20,00


26290 Bot, W. e.a. Het Nieuwe Lyceum Bilthoven. Een beeld van een school 1935 - 1985. Bilthoven, Lustrumcommissie, 1985. Vele ill, 175 pp - gebonden.

EUR 9,00


8014 Bouma, G.J.A. Het Friese Paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979. Leeuwarden, Friese Pers, 1979. vele ill, 467 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


1855 Bouman, P.J.; e.a. Economisch-historische opstellen, geschreven voor prof. dr. Z.W. Sneller tgv zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922 - 5 april - 1947. Amsterdam, Paris, 1847. Bouman, Niermeyer, Jansma, Van Ravestijn, Smit, Van der Kooy, Wiskerke, Renooy, Thurlings, 212 pp.

EUR 10,00


30360 Bouman, P.J. Behouden vaart 1905 - 1955. Een halve eeuw scheepvaart. Rotterdam, Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij, 1955. Gedenkboek. Ill, 227 pp - linnen.

EUR 17,50


43475 Bouwens, A.M.C.M.; Dierikx, M.L.J. Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol. Den Haag, Sdu, 1996. ill, 480 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


8112 Bree, L. de Gedenkboek van de Javasche Bank. 1828 - 24 januari - 1928. Weltevreden, Kolff, 1928. 2 delen, 612 + 586 pp.

EUR 80,00


362 Breen, A.G. Vijftig jaar BCGO 1903-1953. Vereniging Botercontrolestation Gelderland-Overijssel, 1953. ill, 81 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 14,50


12069 Breuker, P. e.a. Kaatsen: lange traditie, levende sport. NKB - 100 jaar - KNKB. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1997. vele ill, 351 pp.

EUR 75,00


10046 Brink, J. e.a. (red.) Nederelandse bond van plattelandsvrouwen 1930-1955. Kerk-Avezaath, 1955. ill, 144 pp.

EUR 17,50


35141 Brink, R.L.M. van den e.a. (inl.) Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat. Publikatie t.g.v. het 25-jarig bestaan. Leiden, Brill, 1956. ill, kaartjes, 136 pp.

EUR 20,00


370 Brinkhoff, J.M.G.M. Een eeuw De Gelderlander-Pers 1848-1948. De Gelderlander, 1948. ill, 138 pp - linnwen.

EUR 20,00


9295 Broby-Johansen, R. Kleding en het AaBe ervan. Met bijdragen van A. Coolen. Gedrukt bij herdenking 150 jaar textielbedrijvigheid van de familie Van den Bergh in Tilburg, vele ill, 411 pp - Omslag: originele wollen AaBee-ruit.

EUR 25,00


36329 Bruggeman, J.; Camijn, A. Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties. Wormer, Inmerc. ill, 304 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


16228 Brugmans, I.J. (red.) Honderd vijfentwintig jaren op het onderwijsterrein 1836 - 1961. Groningen, Wolters, 1961. Bij 125 jaar Wolters' Uitgeversmaatschappij. 240 pp + XXXII pp afb.

EUR 8,50


23456 Brunnings, W.L.C. (vw.) 25 jaren PUEM 1916 - 1941. Provinciale Utrechtsche Electriciteitsmaatschappij, 1941. Ill, 199 pp - linnen.

EUR 20,00


12413 Brusatti, A.; Marginter, P. Wien, am Graben 21. 150 Jahre Erste Österreichische Spar-Casse. 150 Jahre Österreichische Geschichte. Ersten Österreichische Spar-Casse, [1969]. Viele Abb, 271 S. - Mit Umschlag.

EUR 10,00


30330 Bruyn, Her. de (fot.) Hospitaalkerkschip De Hoop 1898 - 1948. Amsterdam, Nederlandsche Vereniging ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit / De Bussy, 1948. Hospitaal Kerkschip De Hoop. Kaartjes, ill, z.p. half linnen, beschadigde rug. Bijgevoegd 'Het afscheid', klein boekje ('memorandum' uit 1989.

EUR 7,50


11588 Büch, B. Grafreizen. Diemen, AVVL Uitvaartzorg, 1994. i.o.v. De Vereniging voor Crematie AVVL t.g.v. haar 75-jarig bestaan 1919-1994 - paperback, perfecte staat.

EUR 24,50


9920 Buis, J.; Verkaik, J.P. Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland. Utrecht, Matrijs, 1999. vele ill, 286 pp - met stofomslag.

EUR 10,00


42155 Buul, D. van e.a. (red.) Gedenkboek. 1941-1957 Rijks Middelbare Landbouwschool 1957-1962; Rijks Hogere Landbouwschool 1962-1966; Hogere Landbouwschool Van Het Koninklijk Nederland Landbouw-Comite. Dordrecht, KNLC, 1966. ill, 136 pp - linnen.

EUR 17,50


402 Buurman, D.J.G. 25 jaren stichting Vrienden der Gelderse Kastelen 1940-1965 & verslag over 1959-1964. Arnhem, 1965. 204p.

EUR 12,00


9634 Buursink, Joh. Het boek van de Lonneker landbouw. Enschede, De gezamenlijke Lonneker Landbouw Coöperaties, 1956. Jubileumboek, ill, 480 pp.

EUR 65,00


28624 Carrera, R. Swatchissimo. L' extraordinaire aventure Swatch 1891 - 1991. Genève, Antiquorum Editions, 1992. Very many col. plates, 511 pp - hardcover, en Français, Italian and in English.

EUR 20,00


33163 Coolen, A. Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek. M. Jansen de Wits 1830 - 1966. Schijndel, 1955. Gedenkboek.ill, 189 pp - linnen.

EUR 8,50


5440 Coolman, F.J. (sam.) Vijftig jaren coöperatieve vereeniging coöp. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam 1908-1958. Appingedam, De Eendracht, 1958. 121 pp + bijlagen.

EUR 24,50


10090 Coster, F.W. e.a. (red.) Veertig jaren onderzeedienst 1906 - 1946. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1947. bij 40 jaar Hr Ms Onderzeedienst, ill, 208 pp - linnen.

EUR 10,00


14208 Coster, W. Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1871-1996. Zwolle, Waanders, 1996. Gedenkboek OLM, vele ill, 191 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


420 Crebolder, G. 100 jaar De harmonie 1879-1979, Muziekgezelschap Barneveld. 1979.

EUR 8,00


3442 Cronheim, P. 125 jaar Toonkunst. Amsterdam, hoofdbestuur Maatschappij tot bevordering der toonkunst, 1956. 159p pp.

EUR 10,00


44146 Dalsen, C. van Duinjagerschool 50 jaar - Zaandam. Zaandam, [1981]. 1e druk. vele ill, z.p. - linnen, oblong, oplage 500.

EUR 17,50


30516 Dam, P.M. van (vz.) Jubileum-Gedenkboek verschenen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Algemene Nederlandsche Dwerghoenderfokkers-Vereeniging DV 1916 - 1941. Vele ill, 126 pp - half linnen, rug ingescheurd.

EUR 40,00


14279 Dankers, J.; Verheul, J. Twee eeuwen op weg. Van Gend & Loos 1796-1996. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1996. vele ill, 168 pp - hardcover.

EUR 17,50


29248 De Nederlandse roeisport. Haar geschiedenis, haar steunpilaren, haar facetten en wetten, haar structuur en haar verrichtingen. Amsterdam, Nederlandsche Roeibond, 1967. Bij 50-jarig bestaan. Vele ill, 260 pp - gebonden, band deels verschoten.

EUR 20,00


17416 De T.S.V. 'John Tomes' 1897 - 1987. Utrecht, 1987. Tandheelkundige Studenten Vereniging RUU, 203 pp - linnen.

EUR 24,40


10430 De zilveren A.V.R.O. Herinneringsboek. Amsterdam, Van Campen, 1948. foto's, 101 pp - softcover.

EUR 10,00


12060 Derckx, M.P.G. (vw) Beekdal 25 jaar. Renkum, 1992. ill, z.p.

EUR 5,00


14029 Devos, G. Katoen Natie 150 jaar. Deel 1. Over krukhaken, pirrewitjes en natiepaarden. Lannoo, 2002. vele ill, 197 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


20047 Dieteren, P. In dienst der zieken. Het St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904 - 1954. Bussum, Paul Brand, 1954. foto's, ill, uitslaande plattegond, 318 pp - linnen.

EUR 10,00


30327 Dijk, W.J. H.K.S. De Hoop 1898 - 1938. Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit, 1938. Hospitaal Kerkschip De Hoop. ill, 57 pp - linnen.

EUR 14,50


4839 Dokkum, J.D.C. van Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bij haar eeuwfeest 1829-1929. Amsterdam, Het hoofdbestuur, 1929. 311 pp.

EUR 10,00


28863 Donner, J. Fazer 100. Helsinki, Oy Karl Fazer AB / Otava, 1991. Many ill, 206 pp - cloth, tear in dust jacket - in english.

EUR 15,00


28615 Donselaar, J. van (inl.) Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen. 1903 - 2003. Vlissingen, Stichting Maritieme Boekerij Plaza, 2003. ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


37784 Duffhues, T. (red.) Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep 1811-2011. Zutphen, Walburg, 2011. Vele ill, 511 pp - hardcover.

EUR 10,00


41188 Duijnhouwer, J.A. 125 jaar Nut in Eindhoven. De geschiedenis van het departement Eindhoven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1875 - 2000. 't Nut Eindhoven, 2000. ill, 174 pp - hardcover.

EUR 8,50


41189 Duijnhouwer, J.A. Nutskweekschool bezuiden de grote rivieren. de geschiedenis van een unieke onderwijzersopleiding op algemene grondslag te Eindhoven. Eigen uitgave, 2000. ill, 113 pp - softcover.

EUR 8,50


19363 Duparc, F.J.; Es, W.A. van Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. 's-Gravenhage, Staatsuitgevrij, 1975. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid t.a.v. musea, oudheidkundig bodenonderzoek en archiven 1875 - 1975, 125 afb. + 493 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


1866 Ebels, F.E.H. Honderd jaren landbouworganisatie 1842-1942. Schets van de Geschiedenis der afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Winschoten, Van der Veen, 1942. ill, 207 pp - linnen.

EUR 22,50


19856 Een eeuw journalistiek. 1828 - 5 januari - 1928. Jubileumnummer. Nieuwe Amsterdamsche Courant - Algemeen Handelsblad. 118 pp.

EUR 17,50


19980 Een halve eeuw ANWB 1883 - 1933. Schiedam, Roelants, 1934. 143 pp - linnen.

EUR 75,00


26211 Efdée, R. Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken 1846 - 1996. Leeuwarden, 1996. Vele ill, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


19715 Ekkart, R.E.O. Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575 - 1975. Universitaire Pers Leiden, 1975. 202 afb, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


21645 Elands, M. e.a. De geschiedenis van 1 divisie '7 december' 1946-1996. Den Haag, Sdu, 1996. ill, 365 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


41134 En zij tekenden voor Waanders. Beeldboek van een ambacht en zijn vestingstad. Zwolle, Waanders. Fotoboek Zwolle t.g.v. 150 jaar Waanders uitgevers, drukkers en boekverkopers. 112 pp - linnen.

EUR 10,00


10901 Engelhardt, J.H. (vz.) Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912 - 1937. Wolters, Groningen, 1938. n.a.v. 35-jarig bestaan in 1937, ill, 99 pp.

EUR 17,50


7615 Entius, S. 100 jaar Broeker veiling. 350 jaar tuinbouw en veiling geschiedenis in de Langendijk. Stichting Broeker Veiling, 1986. 95 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


6237 Es, A. van 50 jaar Centrale Aalsmeerse veiling. Amsterdam, De Bussy, 1962. ill, 356 pp - linnen.

EUR 25,00


33794 Faasse, P. Between seasons and science. Commissioned by the Royal Botanical Society of The Netherlands to commemorate the 150-year jubilee. Amsterdam, SPB Academic Publishing, 1995. 25 fig, 124 pp - softcover.

EUR 9,00


28445 Faasse, P.E. In splendid isolation. A history of the Willie Commelin Scholten Phytopathology Laboratory 1894 - 1992. Amsterdam, KNAW, 2008. Some ill, 296 pp - bound.

EUR 24,50


29999 Faassen, S. van e.a. W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965. Rotterdam, 010, 1993. Platen en ill, 272 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


33267 Fischer, E.J. Stroom opwaarts de elektriciteitsvoorziening in Overijssel en Zuid Drenthe tussen circa 1895 en 1986. Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale, 1986. Bij 75-jarig bestaan. Vele ill, 374 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


2088 Forbes, R.J. Het zout der aarde. Hengelo, NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, 1968. tgv het vijftigjarig bestaan. ill, 379 pp - linnen.

EUR 14,50


11288 Fuchs, J.M.; Simons W.J. Het staat op papier. Vijftig jaar VRG. Amsterdam, Gemeenschappelijk Bezit VRG-Papier, 1967. Bij 50 jaar VRG-organisatie, vele ill, 82 pp - geen stofomslag.

EUR 8,50


25691 Fuchs, J.M.; Simons, W.J. Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901 - 1976. Amsterdam, 1977. Vele ill, 120 pp - hardcover, sscheurtje in stofomslag.

EUR 8,50


9565 Fuchs, J.M. Onderweg. Een eeuw personen- en goederenverkeer in Nederland. 1881 KNVTO 1981. IJsselstein, De Kroon, 1981. ill,232 pp.

EUR 10,00


13980 Gaarlandt-Kist, A.F. (red.) 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem. 1981. vele ill, 220 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


38000 Gallaecia Fvlget 1495-1995. Five centuries of university history. Universidade de Santiago de Compostella. many plates, 613 pp - softcover, heavy weighing.

EUR 20,00


601 Gazenbeek, J. Honderd jaar provinciale waterstaat Gelderland. Wageningen, Vada, 1964. ill, 131 pp - linnen.

EUR 10,00


36331 Gedenkboek bevattende de geschiedenis van het Instituut voor Doofstommen. Sint Michielsgestel 1840 - 1940. Sint Michielsgestel, Bisschoppelijke Drukkerij, 1940. Vele ill, 239 pp - softcover.

EUR 24,50


1798 Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937. Groningen, Hoitsema, 1937. 601 pp.

EUR 25,00


26786 Gedenkboek ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de Orang Peladang. Deventer, 1926. Periodiek van het Deventer Landbouw Corps. ill, 288 pp - gedecoreerd linnen, vuil omslag, verder prima.

EUR 30,00


23828 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847 - 1897. 's-Gravenhage, J.H. van Langenhuysen. Ill. van E. van Konijnenburg, portretten van Jan Veth, randversieringen van J. van Kinderen, 84 platenm, 337 pp - originele versierdde band, zeer goed.

EUR 95,00


30899 Gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereeniging van Hoogere Ambtenaren bij het Boschwezen in Ned. Oost-Indië 1908-1933. Buitenzorg, Archipel Drukkerij, 1933. V.H.A.B.I.N.O.I. 102 pp, ingeplakte foto's, vloeibladen, versleten softcover band, geplakte rug.

EUR 45,00


41439 Gelderen, P. van Friese Bond van Zelfstandige Melkhandelaren 1934 - 1984. Leeuwarden, 1984. Vele ill, 65 pp - softcover.

EUR 12,50


632 Genderen, R.A. van 75 jaar Patrimoniums Bouwvereniging. Wonen in Veenendaal, 1993. Vele ill, 160 pp -softcover.

EUR 10,00


3549 Gernsback, H. (ed) Radio Craft. Jubilee Souvenir Number. March 1938. Vestal, New York, Vestal Press, 1987. reprint, pp 513-656.

EUR 16,00


16155 Gerretson, C. Geschiedenis der 'Koninklijke'. Baarn, Bosch & Keuning, 1971 -1973. Over Shell. 3e/1e druk. Vijf delen. 271, 341, 591, 523 en 296 pp. Deel 4 en 5 eerste (posthume) uitgave - linnen.

EUR 47,50


40478 Gerretson, C. History of the Royal Dutch. Leiden, Brill, 1958. 2nd ed. About Shell. Four volumes. 287, 355, 307 and 362 pp - cloth.

EUR 45,00


14028 Gerstel, J.J.; Rogier, L.J. (red.) Gedenkboek der eerste H.B.S. 5-J.C. met gewijzigd leerplan (eerste handelsschool) te Rotterdam. Rotterdam, Nigh & Van Ditmar, 1925. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan - 154 pp.

EUR 14,50


23920 Geurten, Yh.J.A. 125 jaren Tielens papier 1838 - 1963. Meerssen, 1985. ill, 135 pp -.

EUR 15,00


37248 Ghijsen, Ha.C.M. e.a. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 1769 - 1969. Middelburg, 1969. Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 80 afb, 165 pp - softcover.

EUR 14,50


8810 Giskes, J. e.a. Waar bemoei je je mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging Het Concertgebouworchest. Zutphen, Walburg, 1991. ill, 216 pp.

EUR 8,50


26281 Graft, C.C. van de Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749 - 1949. Amsterdam, Blikman & Satorius, 1949. Vele ill, 292 pp - linnen.

EUR 8,50


4813 Groenendaal-Schortenhuis, A.J.; e.a. (vw) Honderd jaar plattelandsleven in Groningen. Groninger Maatschappij van landbouw, 1952. 550 pp - linnen.

EUR 20,00


42550 Groeneweg, D. (vw.) Gedenkboek verschenen bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Slagersbond. 's-Gravenhage, A.N.S., 1966. ill, advertenties, 120 pp - gebonden.

EUR 14,50


37215 Groningen, C.L. van De Tombe van Nellesteyn. Leersum, ICS, 1997. ill, 48 pp - softcover.

EUR 8,50


6217 Groot, A. Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 100 jaar NPV - NFO 1898 - 1998. 's Gravenhage, NFO, 1998. ill, 172 pp - hardcover.

EUR 15,00


11215 Groot, I. de Landscape. Etchings by the Dutch masters of the seventeeth century. Maarssen, Gary Schwartz, 1979. 250 ill, including 245 in true size, on occasion of 25 years Lummus Nederland BV,.

EUR 27,50


31531 Grootevheen, A.H. van de Het paradepaard van Hoogland. 50 jaar paardensport. St. Paardensportdag Hoogland, 1996. Vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 12,50


7546 Gunther, C. (red) Ontmoetingen met de Heer van Kernhem. Ede/Antwerpen, Zomer & Keuning, 1984. nummer 41/150, bij uitgeversjubileum Hans Mons van Zomer & Keuning, 95 pp.

EUR 17,50


5408 Haastert, H. van; Huysmans, G.W.M. Veertig jaren landbouwkrediet onder leiding der Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 1898-1938. Eindhoven, 1938. 126 pp - linnen.

EUR 12,50


3195 Haeringen, C.B. van, e.a. Vijf-en-twintig jaren Duinoordkerk 17 december 1920 - 17 december 1945. Den Haag, Van Stockum, 1945. 76 pp - softcover.

EUR 14,00


41481 Halewijn, A. van (inl.) 25 jaar Enka zijde. 1913 - 1938. Arnhem / Ede, Algemene Kunstzijde Unie NV, 1938. vele foto's, 48 pp - softcover, sluitveter.

EUR 35,00


37994 Hanedoes, P. (vw.) Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde 1914-1989. Amsterdam, Euro Book, 1989. Bij 75 jaar NMT. ill, 224 pp - gedec. linnen.

EUR 8,50


3998 Harbers, G.H. 70 jaar agrarisch onderwijs in noordoost-Gelderland. Winterswijk, Middelbare Agrarische School, [1989]. 159p.

EUR 10,00


44287 Harmsen, G.; Gelder, F. van Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de Vervoersbonden. Baarn, Ambo, 1986. ill, 280 pp - linnen.

EUR 10,00


8859 Heemstra, S. van (vw) De Nederlandsche Heidemaatschappij 60 jaar. Arnhem, 1948. Met o.a. 'Geschiedenis en ontwikkeling' door D. van Maaswinkel, foto's, 233 pp.

EUR 17,50


35211 Heer, J. World events 1866 - 1966. The first hundred years of Nestlé. Rivaz, 1966. ill, 90 plates, 226 pp - dec. hardcover.

EUR 10,00


25978 Heijdeman, W.J. Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School 'Amsterdam' (tevens kweekschool voor machinisten) 1878 - 1928. Amsterdam, 1928. ill, 115 pp - softcover.

EUR 10,00


13873 Heijningen, L.A. van Gastenboek. Guests registered. Kurhaus Hotel Scheveningen 1885-1985. Rijswijk, Sijthoff, 1985. ill, 96 pp.

EUR 8,50


1664 Heitink, C.A.; ea 25 jaar Beringhem. Bennekom, Modern, 1995. 64p.

EUR 5,00


3228 Hemmink, G.L. e.a. 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward. Bolsward, Vereniging Afgestudeerden RHS, 1979. 256p.

EUR 18,00


28239 Hengeveld, J. Altijd in de buurt. 100 jaar tabaksdetailhandel in Nederland. Leidschendam, NSO Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, 2006. 1906 - 2006. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 15,00


26573 Hesselink, G.J. Tweestromenland. Ommen, Larcom, 2000. Bij 75 jaar Univé. ill, 88 pp - softcover.

EUR 8,00


37992 Heuff, W. 150 Jaar Koninklijke Notariële Broederschap. 's-Gravenhage, 1993. Enige ill, 91 pp - linnen.

EUR 10,00


40473 Hijmans, W. Van duin tot IJsselmeer. Amsterdam, Meijer, 1970. Gedenkboek 50 jaar PWN. ill, 121 pp - linnen.

EUR 8,50


29946 Hofman, A.E. Het ontstaan der eerste Christelijke school te Zwolle. Na 75 jaren herdacht. Zwolle, Tulp, 1925. Met foto's, 16 pp - softcover.

EUR 14,50


21804 Hoksbergen, R.W.; Jroon, J. Nederlandse artillerie vanaf 1945. Vereniging Officieren Artillerie. Bij 50-jarig bestaan. vele ill, 117 pp - hardcover.

EUR 10,00


781 Hol, R.C. 650. Zeshonderdvijftig jaar Neder-Betuwe. Amsterdam, Polderdistrict Nederbetuwe, 1977. 35 afb, 98 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


19623 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839 - 1889. Amsterdam, Ellerman, harms & Co. 9 litho's, 17 uitslaande bladen, 119 pp - originele gedecoreerde band, rug later verstevigd.

EUR 60,00


1982 Homan, J. (sam) Gedenkboek van het Drentsch Landbouw Genootschap. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Meppel, Noord-Nederlandsche drukkerij, 1947. 283 pp - half linnen.

EUR 22,50

Bibliotheekstempel


117 Honderd jaar gedurfd leven 1878-1978. Wageningen, Ceres, 1978. Gedenkboek Wagenings Studenten Corps, ill, 302 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


6876 Hoogh, J. de e.a. (red.) Het Oversticht. Winst en verlies 1925-1950. Zwolle, Tijl, 1950. Gedenkboek uitegegeven t.g.v. het vijentwintigjarig bestaan op 10 sept. 1950. bele ill, 261 pp - linnen.

EUR 12,50


28254 Hooglugt, P.; Joosten, J. (sam.) Onder de kattenmeppers. Kostelijke 'verhalen' uit Helmonds verdene, en de 'belevenissen' vam honderd jaar Helomds mannenkoor. Helond Promotions, 1977. Bij 100 jaar helmonds mannenkoor. ill, 237 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


31743 Hoppenbrouwers, R.W.J.N. 125 jaar ooglijdersgasthuis 1858 - 1983. Gedenkboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders. Utrecht, 1983. Vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,50


31671 Houte, I.C. van Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden 1808 - 1958. Huizen, Instituut tot onderwijs van Blinden te Houten, 1958. Vele ill, 169 pp - softcover.

EUR 7,50


19321 Houtwereld. Hèt vakblad voor houthandel en houtindustrie 50 jaar (1947 - 1997). Schiedam, 1997. Nt 50 - 7, 2 april 1997, 93 pp - met houten omslag.

EUR 20,00


6649 Houven, G. van der (vw) Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Amsterdam, ANMB, 1936. Enkele ill, 240 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


6215 Huitenga, T. (sam) Gedenkboek Rijks Hogere Landbouwschool 1912-1962. Groningen, Wolters, 1962. RHLS Groningen, ill, 134 pp.

EUR 12,50


17032 Huizinga, L. Take your jacket off. The chronicle od a merchant house as seen against 75 years of world history. Hagemeyer N.V., 1975. ill, 236 pp - cloth, dust jacket.

EUR 7,50


805 Hupkes (vw) W.P.A. van Lammeren 1930-1970, jubilee memorial NSMB. Wageningen, NSMB, 1970. ill, 244 pp - linnen.

EUR 12,50


31775 Hut, L.J. e.a. De Willem Arntsz Stichting 1461 - 1961. Utrecht, Oosthoek, [1961]. ill, 566 pp - gebonden.

EUR 10,00


20279 IJsselstein, D.A. (vz.) G.Z.C. 1886 - 1926. 19 mei. Gouda, M. Mallon, 1926. Bij 40-jarig jublileum der Goudsche Zwemclub. Ill, 47 pp - orig. linnen.

EUR 37,50


19732 Immink, D.A.E. De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij 1863 - 1913. 1913. 313 pp - vuil linnen.

EUR 95,00


21885 Jalhay, P. Nederlandse Onderzeedienst 75 jaar. Bussum, De Boer Maritiem, 1982. Ill, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


22808 Jansen, B.C.P. Het levenswerk van Christiaan Eijkman 1858 - 1930. Haarlem, Bohn, 1959. Bij 100 jaar Vereniging Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG). Met portert, 205 pp.

EUR 9,00


39810 Jansen, R. (vw.) B.A.T. Nederland 1906-1986. Amsterdam, 1986. Uitgave bij het tachtigjarig bestaan. Zeer vele ill, 100 pp - in bijbehorende doos.

EUR 14,50


17385 Japenga, C.J.; Terwisscha van Scheltinga, J.P.M. Lijnco 1936 - 1986. het 50-jarige betsaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen. Groningen, Lijnco, 1986. Vele ill, 71 pp - linnen.

EUR 8,50


24862 Jappe Albers, W.; Fehrmann, C.N. Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen. Kampen, Zalsman. Vele ill, 159 pp.

EUR 8,00


1925 Jeswiet, J.; ea (red) Gedenkboek J. Valckenier Suringar 24 december 1864 - 17 october 1932. Wageningen, Veenman / Nederlandsche Dendrologische Vereniging, 1942. ill, 272 pp - linnen.

EUR 14,50


23911 Jeurissen L.; Strake, Chr. te Zutphens lof. Zutphen, 2003. Bijzondere uitgave t/g.v. het 100-jarig bestaan van het Stedelijk Museum Zutphen.

EUR 8,50


44884 Joly, J.N. (vw.) Het vijftigjarig bestaan der rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861 - 1911. Groningen, Wolters, 1912. Ill, 93 pp - softcover, gebroken rug.

EUR 15,00


23744 Jong, F. de Gas geven. Geschiedenis van BK-GAS BV, 1954 - 1994. Den Haag / Eindhoven, Stichting Historie der Techniek, 1994. ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


23160 Jongkoen, C. e.a. Geschiedenis van de nationale hulpactie Roode Kruis H.A.R.K. Haar ontstaan, haar groei, haar inrichting, haar werkzaamheid. 1948. ill, 57 pp - halflinnen, beschadigd stofomslag.

EUR 14,50


31695 Jubileumuitgave van de V.O.K.L. 1910 - 1960. VOKL, 1960. Vereniging van Officieren van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Luchtmacht. Met foto's, portretten, historisch overzicht en advertenties.- 45 pp - softcover.

EUR 17,50


29992 Kan, J.B. (vw.) Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der rijkslandbouwproefstations 1927. 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1927. Ill, 136 pp - half linnen.

EUR 30,00


1969 Kemmers, W.H. (red) Van crisis tot kracht. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfenzeventig-jarig bestaan van de bond Westland, 1889-1964. Bond Westland, 1964. Enkele ill, 218 pp - linnen.

EUR 15,00


11293 Kempers, M. (red) In de dræk. Amsterdam, NV Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, 1960. Bij 50-jarig bestaan 1910-1960, negen beschouwingen over het fabeldier de draak, vele ill, 93 pp - met stofomslag.

EUR 14,50


6654 Kessler, W.P. 100 jaar in Hoorn, 1868-1968. Hoorn, Het Westfriese Lyceum/H.B.S., 1968. 229p.

EUR 20,00


35450 Kinsbergen, A. (vw.) Diamantbeurs 75 jaar. 1904 - 1979. Antwerpen, Beurs voor Diamanthandel, 1979. Vele ill, 117 pp - linnen.

EUR 17,50


17910 Klass, G. von Die drei Ringe. Lebensgeschichte eines Industrieunternehmens. Tübingen, rainer Wunderlich Verlag, 1953. Geschichte und entwicklung des Krupp-Unternehmens, 487 S - leinen, Umschlag.

EUR 12,50


4747 Klijnhout, C.C. Een eeuw Hollandsch Boerenleven. Hollandsche maatschappij van Landbouw, 1947. Gedenkboek bij 100 jaar HMvL, foto's, 288 pp - linnen.

EUR 10,00


35449 Klompenhouwer, H. e.a. Familiekroniek Terberg 1869 - 1999. Familie Terberg, 1999. Bij 130 jaar concern Terberg. vele ill, 159 pp - hardcover.

EUR 10,00


20211 Koch, K. Th. (vw) M.A. Brandts Buys Jr. Gedenkboek ter gelegenheid van zijn vijf en twintig jarig jubileum als dirigent van het Arnhemsche toonkunstkoor 1915 - 1940. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941. 100 pp.

EUR 22,50


5442 Koeckhoven, B.W.M. (vw) Viering van het eeuwfeest van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Den Haag, KNBTB, 1996. 31 pp.

EUR 5,00


3231 Kok, G.A. de Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing. ZLM, 1965. ill, 212 pp - linnen.

EUR 14,50


5567 Kok, J. Veenkoloniale boerenbond. Gedenkboek 1903-1928. Veendam, 1928. ill, 101 pp.

EUR 20,00


31523 Koning, J. U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952 - 2002. Giessen, Hak. ill, 1168 pp - half linnen, leeslint.

EUR 17,50


23743 Koningsveld, A.; Jacobs, J.A. Een kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland. Leiden, 1992. ill, 284 pp - softcover.

EUR 10,00


23945 Koopmans, H. Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland. Delft, Waltman, 1967. Bij 50 jaar Hoogewerff-Fonds. Ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


11975 Koot, T. Littera eget scheda. De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel 1877-1952. Amsterdam, Lutkie & Smit Papiergroothandel, 1952. deels gekleurde ill, 98 pp - in cassette.

EUR 8,50


20252 Koppers, G.P. Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen. 's-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Brandweer, 1990. Vele ill, 222 pp.

EUR 10,00


23376 Korsten, J.; Duffhues, T. Ondernemen in kruiden. Kruiden- en groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997. Uden, 1997. ill, 95 pp - hardcover.

EUR 17,50


4845 Kreijenbroek, J. 100 jaar Zutphense waterleiding 1889-1989. Zutphen, Gemeentearchief, 1988. 36p.

EUR 6,00


1693 Kremers, J. (vw) 100 jaar werk in uitvoering 1887 - 1987. Gedenkboek Gemeentewerken - Arnhem. 1987. Vele ill, 186 pp - softcover.

EUR 12,50


10712 Kriele, P.; Docter, L.; Monté, G. Den Heijman. De ontwikkeling van Heijmans 1923 - 1993. 's Hertgenbosch, Bastion Oranje, 1996. vele ill, 213 pp.

EUR 17,50


30507 Kroon, H.M. (vz. red.) Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs. 's Rijks Veeartsenijschool. Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821- 1921. Utrecht, De Senaat, 1921. Groot uitslaand vakkenoverzicht, 81 ill, 286 pp - softcover.

EUR 50,00


13163 Kruithof, A. Fabrieken Bond Mensen. 1956. Gedenkschrift bij 50 jaar Bond van op coöperatieve grondslag werkende Zuivelfabrieken in Noordholland, foto's van o.a. Cas Oorthuys, 80 pp.

EUR 8,50


7750 Kruyk, P.A. Vijftig jaar Westlandse bloemen. Hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte. Honselersdijk, CCWS, 1973. vele foto's, 375 pp.

EUR 18,50


13157 Kuyper, R.R.P.A. Brons 1987 - 1992. Van verscheidene eenheden naar eenheid in verscheidenheid. Haagse Hogeschool, 1992. Bij eerste lustrum, ill, 93 pp - nr 1935/2500.

EUR 14,50


8913 Langen, F. Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat. Amsterdam, Landré & Glinderman NV, 1963. Bij het honderdjarig bestaan, 83 pp - hardcover34.

EUR 8,50


972 Ledoux T.; Heijden, L vd 50 jaar volksdans in Wageningen. Wageningen, Wieledansers, 1996. vele ill, 104 pp - softcover.

EUR 9,00


334 Lee, J. van der; Boeve, H.; Schuilenburg, A. (red.) 40 Jaren Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen 1909-1949. Wageningen, 1949. ill, advertenties, 157 pp - linnen.

EUR 50,00


30382 Leeman, F.W.G. Van barkschip tot Willem Ruys. 120 jaar zeevaart. Rotterdam, Wyt, [1961]. Gedenkschrift bij 75 jaar Rotterdamsche LLoyd en 100 jaar Eillem Ruys & Zonen. Uitslaande kaart, ill. (deels in kleur), 439 pp - gedec. linnen.

EUR 40,00


975 Leersum, E. van; Dirkse, H. De Rijn in de loop van 50 jaar. Een halve eeuw zwemmen en waterpolo in Wageningen. Veenman, 1976. ill, 96 pp - softcover.

EUR 15,00


41676 Lemmink, J.Ph.S. 90 Jaar Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Niewegein200g, VNG, Afdeling Utrecht. ill, 242 pp - linnen.

EUR 14,50


31745 Lieburg, M.J. van Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975. Rotterdam, G.B. 't Hooft, 1975. ill, 207 pp.

EUR 7,50


9741 Lieshout, J. van En de boer, hij gardeniert voort ... Grubbenvorst, Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland, ZON, 1991. De geschiedenis van de Coöperatieve Veiling-Vereeniging (1915-1946) en de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (1946-1990), ill, 422 pp.

EUR 22,50


11078 Lieve, H.; Thomassen, J.H.C. 100 jaar golf in Nederland. Bosch en Duin, 1994. Bij 100 jaar Utrechtse Golfclub De Pan, vele ill, 160 pp - met stofomslag.

EUR 10,00


8820 Linssen, G.C.P. Papier in Nijmegen. Voorgeschiedenis en ontwikkeling van KNP nijmegen b.v. ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan in 1988. ill, 114 pp.

EUR 35,00


26401 Lipschitz, S. De Amsterdamse diamantbeurs. The Amsterdam Diamond Exchange. Stadsuitgevrij Amsterdam, 1990. ill, 158 pp - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 8,50


12562 Lockefeer, B.J.J. (red) Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971. Wylre, Brand's Bierbrouwerij, 1971. ill, 214 pp - linnen.

EUR 14,50


15536 Lodewijk, T. Een kop groter. De na-oorlogse onwenteling in het bloembollenvak. 1985. t.g.v. 125 jaar Koninklijke Algemeene Vereeniging voor de Bloembollencultuur. Vele ill, 207 pp - hardcover.

EUR 20,00


42597 Loot, W.H. e.a. (red.) H.K.I. Jubileumboek voor het personeel 1921 - 1946. Roosendaal, Van Poll Suykerbuyk. Hollandse Kunstzijde Industrie te Breda. Vele ill. van A. Beeftink, 158 pp - linnen.

EUR 20,00


28348 Louwes, H.D. (vw.) Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837 - 1937. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1937. Enkele ill, 601 pp - linnen.

EUR 25,00


36981 Lugard, G.J. Vijf eeuwen Deventer. Deventer, De IJssel v/h R. Borst & Co, 1949. Beschouwing over de culturele en commerciële ontwikkeling van de "Heerlicke Keyser Vrie anse stadt" en de plaats die de drukkers daarbij innamen.

EUR 8,50


5817 Luitse, P. 60 jaren peulvruchtenhandel. Ver. De Rotterdamse Korenbeurs, 1958. 144 pp.

EUR 7,50


39300 Maas, F. Wind mee, stroom tegen. 100 jaar Natuurmonumenten. Natuurmonumenten, 2005. ill, 240 pp - hardcover.

EUR 12,50


16104 Mathot, H.J. (vw.) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Groningen. IB, 1965. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan 1890 - 1965. Enkele ill, 171 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


31319 Mattes, G. (Red.) ZF bewegt 1915 - 2005. Friedrichshafen, 2005. Aus Anlass des neunzigjährigen Bestehens von Zahnradfabrik Friedrichshafen. Viele Abb,143 S. - halbleinen.

EUR 17,50


1993 Mens, J. De handen ineen! De geschiedenis van een coöperatie. Gedenkboek uitegegeven ter gelgenheid van het 25-jarig bestaan der coöperatieve zuivelfabriek 'West Friesland' te Lutjewinkel, 1916-1941. Schagen, Trapman, 1941. ill, z.p. - gebonden, bibliotheekstempel.

EUR 37,50


25360 Middelkoop, J.J. (sam.) 60 jaar Reineveld. 1893 - 29 juni - 1953. Delft, Machinefabriek Reineveld. ill, 47 pp - linnen, bibliotheekplakkertje.

EUR 12,50


35259 Moerkerk, H.; Asmann, H. N.V. Drukkerij Senefelder. Amsterdam. 1898 - 1948. Amsterdam, 1948. Gedenkboek. Ill. in kleur van Herman Moerkerk, 48 pp - linnen.

EUR 15,00


30219 Moore, J.H. Wiley. One hunderd and seventy-five years of publishing. New York, John Wiley, 1982. ill, 279 pp - cloth.

EUR 10,00


14041 Moscoviter, H.; Vries, A. de 50 jaar Van Maurik Vermeulen architecten. 2005. zeer vele ill, 216 pp.

EUR 22,50


14220 Moussault, P. (red.) Brinkers' Margarinefabrieken 1878-1953. Zoetermeer, 1953. 50 pp.

EUR 17,50


23999 Naamloze Vennootschap Philip's Gloeilampenfabrieken 1891 - 1916. Hoof Industriegroep Licht, 1979. Facsimile-herdruk naar 1916 bij 100 jaar gloeilamp. Ill, z.p. - gebonden, oblong, gedecoreerde band, rug enigszins beschadeigd.

EUR 27,50


41670 Nanninga, W.H. Grand hotel Huis ter Duin. Honderd jaar gastvrijheid 1887 - 1987. Noordwijk, 1987. vele ill, 141 pp.

EUR 10,00


13715 Nas, D. 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen. Wageningen, Het Volkshuis, 2004. 216 pp - softcover.

EUR 7,50


3117 Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging 1891-1966. Wageningen, NPV, 1966. Herdenkingsnummer, commemorative issue, Netherlands Journal of Plant Pathology, Vol 72-2, 168 pp - in cassette.

EUR 27,50


15009 Nieuwenhuys, W. Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens. Hoogovens Groep, 1993. ill, 160 pp.

EUR 7,00


26352 Nockolds, H. (ed.) The coachmakers. A history of the worshipful company of coachmakers and coach harness makers 1677-1977. London, J.A. Allen, 1977. 48 plates, 239 pp - cloth, dust jacket.

EUR 25,00


4760 Nooteboom, C. e.a. Wij gedenken. Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië. Utrecht, Oosthoek, 1956. Enkele ill, 362 pp - linnen.

EUR 30,00


12377 Oberink, H. Oosterbeek... mijn dorp. een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 17 oktober 2000 van boekhandel Meijer & Siegers. Oosterbeek, Meijer & Siegers, 2000. vele ill - 95 pp, linnen.

EUR 9,00


38180 Ons jubileum 1871 1946. Amsterdam, Amsterdamse bank N.V., 1946. Vele foto's van P. Glaudemans. 46 pp - softcover, oblong.

EUR 14,50


31767 Onze zangvogels. Weesperkaarspel, 1923. Julileumboekje NV P.Sluis Pluimvee- en vogelvoederfabrieken 1823 - 1923. Gekleurde platen van aantal rassen, gebonden met (orig.) koordje.

EUR 30,00


33275 Oosterlaan, E.; Rietveld, D. (sam.) Libanon 1909 - 2009. Rotterdam, Libanon Lyceum, 2009. Vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 17,50


8657 Østvedt, E. De Norske Jernbaners Historie. Norges Statsbaner, 1954. by 100 years jubilee, 3 volumes: I. Tidsrommet fra 1851 til omkring 1883, ill, 420 pp; II. Tidsrommet fra 1883 tol omkring 1900, ill, 467 pp. III. Tidesrommet fra 1900 tol omkring 1914. Med et omriss av perioden mellom de to verdenskriger, ill, 586 pp. Perfect conditition.

EUR 200,00


12353 Ott, L. Van horen naar zien. Een halve eeuw Rotterdamse grammofoongeschiedenis. Rotterdam, De Jong, 1956. Bij 50 jaar firma Willem de Jong, ill, 99 pp.

EUR 18,50


18091 Oud Batavia. Batavia, Kolff, 1922. Gedenkboek, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen n.a.v. het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919, 2 van de 3 delen: 559 pp + kaart; 408 pp + kaart. Platenalbum ontbreekt - rug deel twee sterk verschoten.

EUR 150,00


42510 Oudemans, Th.C. Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848 - 20 januari - 1948. Putten, Oudemans, 1948. 3 dln: 358 pp tekst; 40 foto's + bedrijfskaart; en map met 10 bijlagen.

EUR 30,00


6550 Papoesek, D.A. (vz) Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam. Amsterdamsch Studententen Corps, 1962. UvA, 227 pp.

EUR 10,00


35210 Piers, D.A. 20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. 's-Gravenhage, 1959. Bij 75-jarig bestaan. Enige foto's, 359 pp - gedec. linnen.

EUR 22,50


20309 Pieters, W.E. Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging 1919 - 1994. Leersum, Elkenstein, 1994. Bij 75-jarig bestaan. Vele ill, 87 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


42971 Planjer, B. Sportfondsen-spiegel. Sportfondsenbad Rotterdam-Noord, 1962. Bij 25-jarig bestaan. Foto's, 175 pp - gebonden, met losse prospectus obligatielening.

EUR 10,00


4125 Plantenberg, P. 100 jaar veilingen in de tuinbouw. CBT/VBN, 1987. ill, 206 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14212 Ploeg, C.J. van der Oogst van de laatste 10 jaren. Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond St. Deusdedit, 1954. t.g.v. gouden jubileum, ill, 243 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


30796 Poel, J.M.G. van der De Wilhelminapolder 1809 - 1959. Wageningen, Veenman, 1959. 271 pp + foto's - blauw linnen.

EUR 80,00


9543 Postma, A. e.a. (red.) Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's Gravenhage, SDU, 1990. ill, 572 pp.

EUR 10,00


8860 Quarles van Ufford , C.G.C. (vw) Driekwart eeuw plattelandsgroei, 1888-1963. Arnhem, 1962. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij,.

EUR 10,00


7115 Quartel, H.C. de, e.a. C.H.L.S. 1957-1982. Jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan van de Christelijke Hogere Landbouwschool te Dronten. Dronten / Kampen, Kok, 1982. 125p.

EUR 8,50


29562 Raupach, F. (Vw.) 25 Jahre Messwandler-Bau GmbH Bamberg. Bamberg, 1971. 1946 - 1971. Viele Abb - softcover.

EUR 30,00


29563 Raupach, F. (Vw.) 30 Jahre Messwandler-Bau GmbH Bamberg. Bamberg, 1976. 1946 - 1976. Viele Abb, 58 S - softcover.

EUR 30,00


37130 Rijen, J.P. van De stavelij in zilver. 25 Jaar zilverclub. 2000. ill, 430 pp - linnen, stofomslag.

EUR 85,00


29566 Rinderknecht, P. (Ed.) 75 Years Brown Boveri 1891 - 1966. Baden, Brown Boveri, 1966. many ill, 289 pp - bound.

EUR 30,00


3090 Roosenschoon, C.F. Van vader op zoon. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Zuivelbond 1900-1950. Den Haag, 1950. ill, 173 pp - half linnen.

EUR 15,00


5566 Roosenschoon, C.F. 100 jaar Van der Have 1879-1979. Kapelle, Van der have, 1979. foto's, 145 pp - linnen, met los portrettenboekje.

EUR 10,00


37587 Rozennaamlijst 1881 - 1931. 1931. Jubileum-uitgave van de Vereeniging Boom- en Plantenbeurs te Boskoop 1881 - 1931 - gebonden, oblong.

EUR 10,00


30861 Rud. Sack. Leipzig - Plagwitz. 1863-1913. Leipzig, 1913. Lebensgeschichte des Begründers, Entwicklung und heutiger Stand des Werkes. Portät, r38 S. und viele sehr schöne Bildern - Umschalg etwa bestoßen.

EUR 95,00


6530 Schaars, Th.G.J. (vz) Ter herinnering aan het 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester, van het Hoogwelgeboren Heer E.L. Baron Lewe van Aduard. 1935. 62p.

EUR 17,50


8608 Schampers, W. e.a. (red.) 100 jaar Toonkunst Arnhem. Arnhem, 1996. Een bloemlezing uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van 'Toonkunst Arnhem' op 13 april 1996, ill, 192 pp.

EUR 14,50


20231 Schep, J. Bevordering en veraangenaming van gezellig verkeer. Beschrijving van 230 jaar geschiedenis. De Groote Sociëteit Arnhem 1763-1993. Arnhem, 1993. 136 pp - linnen.

EUR 20,00


6722 Schierbeek, B. Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papier v/h B. Cramer. Wapenveld, Meijer, 1961. 23 pp + foto's.

EUR 10,00


28217 Schilt, J.; Werf, J. van der Genootschap Architectura et Amicitia. Rotterdam, 010, 1992. Vele ill, 249 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


2646 Schoenmaker, B.; Hoof, J.P.C.M. van 200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993. 's Gravenhage, SDU, 1993. (Over de Gele Rijders) ill, 240 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


21888 Schoenmakers, J.P.M. 40 Jaar Korps Nationale Reserve. Beschermen wat je dierbaar is. Leeuwarden, Eisma, 1988. ill, 128 pp - hardcover.

EUR 10,00


4024 Schoep, C.J. (vw) Jubileumverslag 1909-1959 van de Vereniging Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen. Wageningen, 1959. Vele ill, 48 pp - softcover.

EUR 11,50


43364 Schuit, J. (vw.) De Javasche Cultuur Maatschappij 1890 - 1940. Gedenkschrift. 1940. Bij 50-jarig bestaan. Drukproef (zonder illustraties), 105 pp - softcover.

EUR 17,50


37998 Sexé, M. Histoire d'une famille & d'une industrie pendant deux siècles 1723-1923. Paris, Libraire Plon, Plon-Nourrit & Cie, 1923. Beaucoup d'ill, 125 pp - relure orig. [Revillon].

EUR 25,00


23750 Siraa, H.T. e.a. Met het oog op de omgeving. Een geschiedenis van de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1965-1995). Den Haag, SDU, 1995. ill, 452 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


7180 Slechte, C.H. e.a. (sam.) 175 jaar Koninklijke Schouwburg 1804-1979. 's Gravenhage, Koninklijke Schouwburg, 1979. 119 ill, 159p.

EUR 7,50


11063 Sluyterman, K.; Dankers, J.; Linden J. van der; Luiten van Zanden, J. Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898 - 1998. Den Haag, SDU, 1998. vele ill, 408 pp - limnen, stofomslag.

EUR 12,50


13618 Sluyterman, K.E. Driekwart eeuw C.S.M. Cash flow, strategie en mensen. Diemen, CSM, 1994. ill, 235 pp.

EUR 17,50


20381 Sluyterman, K.E.; Vleesenbeek, H.H. Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695 - 1995. Amsterdam, 1995. ill, 93 pp - linnen.

EUR 12,50


23886 Smeets, A. Zinkwit. 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960. Eijsden, [1960]. Vele foto's, 367 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


23938 Smit, E. Honderd jaar Nederlands octrooibureau. Den Haag, Nederlandsch Octrooibureau, 1988. ill, 96 pp.

EUR 10,00


5475 Smit, F. Oase van God zijn. Gedenkboek van de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en Omstreken 1896-1996. Steenwijk, Van Kerkvoorde en Hollander, 1996. ill, 162 pp - hardcover.

EUR 12,50


17234 Smit, R. Gemakshalve. 150 jaar riolering in Amsterdam. Dienst Waterbeheer en riolering, 2000. Vele ill, 76 pp.

EUR 12,50


41500 Snelink, J.H. (red.) Waar vraag en aanbod samenkomen is handel. 75 jaar Amsterdamsche Kaasbeurs. Rijswijk, GemZu / Vereniging Nederlands Zuivelbeurs, 1998. ill, 44 pp - hardcover.

EUR 10,00


6632 Soest, M. van Malen om kwaliteit. 90 jaar Station voor Maalderij en Bakkerij. Wageningen, SBM, 1998. ill, 53 pp - hardcover.

EUR 15,00


23872 Soldaat, R. De Berkel 25 jaar. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Confectiefabriek De Berkel B.V. te Borculo. Borculo, Confectiefabriek De Berkel, 1973. Vele ill, z.p. - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


31349 Sorge, W. 10 Jahre Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. 1961. Viele Abb, 111 S/ - Leinen.

EUR 10,00


31477 Spier, J. Aan d'Amstel en het Y. 100 jaar bouwen en brouwen. Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij 1870 - 1970. Haarlem, Enschedé, 19700. Vele ill., z.p.- hardcover.

EUR 22,50


16777 Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. Leiden, Drukkerij De Brink, 1982. Ter gelegenheid van het 100-jarig betsaan van Drukkerij De Brink. Ill, 108 pp - Linnen, zonder stofomslag - genimmerd 0662/2000.

EUR 8,50


3595 Staring, A. e.a. Gedenkboek der Nederlandsche Heidemaatschappij 1888-1913. Den Haag, Mouton, 1913. ill, 232 pp - gebonden.

EUR 20,00


1372 Steenbergen, A.G. Zestig jaar Sint Jan in Wageningen. Wageningen, Parochiebestuur, 1985. ill, 28 pp - softcover, geniet.

EUR 6,00


28504 Stel, E. e.a. (red.) Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtigjarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedert dien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam. 1951. 104 pp - gebonden.

EUR 9,00


23048 Steneker, H.H. (vw.) Het Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920-1950. Hilversum, 1950. ill, 163 pp - linnen.

EUR 20,00


30198 Steneker, H.H.; Aalders, H/G. (vw.) Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920 - 1950. Hilversum, 1950. ill,163 pp - linnen.

EUR 17,50


39596 Strating, J. (red.) De Smaak van Rijk Zwaan. Rijk Zwaan. 85 jaar van natuurlijke groei. De Lier, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel. Vele ill. en recepten, 116 pp - hardcover.

EUR 22,50


4068 Strikwerda, R. Een eeuw Fries stamboekvee. Leeuwarden, Het Friesch Rundveestamboek, 1979. ill, 399 pp.

EUR 32,50


9759 Stuijvenberg, J.H. van De bloemisterij in Nederland. 's Gravenhage, Vereniging 'De Nederlandse Bloemisterij', 1961. t.g.v. het 50-jarig bestaan van de vereniging, 306 pp.

EUR 10,00


13578 Surendonk, H. Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A. (1899-1999). Breda, 1999. ill, 143 pp - linnen.

EUR 17,50


6861 Tammeling, B.P. Honderdvijenzeventig jaar AZG. Geschiedenis en voorgeschiedenis van het academisch ziekenhuis Groningen. Groningen, AZG, 1978. 304p.

EUR 12,50


2929 Terpstra, P. 50 jaar Wieringermeer. Leeuwarden, Ban Seijen, [1979]. 199 pp + vele kleurenfoto's - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


12612 Teuling, W. Een reis door de tijd. 50 jaar Stork Boxmeer 1947 - 1997. 1997. vele ill, 96 pp.

EUR 8,50


16806 The 800 years of Leipzig Fair. A commemorative history issued by the Leipziger Messeamt on the occasion of the 800th Anniversary fair 1965. Leipzig, E.A. Seemann, 1965. Ill, 164 S. - leinen.

EUR 14,50


10406 The Press 1898-1948. London, The Newspaper World, 1948. 160 pp.

EUR 20,00


5220 Tiktak, K. e.a. (red) Beeld van een vereniging. 115 Ceres. Wageningen, Ceres, z.j. ill, 296 pp - linnen.

EUR 16,50


38005 Toen de Twentsche Bank 100 jaar werd. 1961. Vele foto's, 48 pp - softcover.

EUR 20,00


7670 Tolman, R.; Dulieu, J. Soest. Soest, 1959. bij 12,5-jarig ambtsjubileum burgemeester Bentinck, 80 pp.

EUR 12,50


36005 Toolen, A. van der Bacteriënjagers en andere verhalen. Bilthoven, Rivm, 2009. Bij 100 jaar RIVM. ill, van Erik Kriek, 111 pp - linnen, oblong.

EUR 8,50


32832 Treue, W. e.a. Festschrift zur 125-Jahrfeier der Technischen Hochschule Hannover 1831 - 1956. Hannover, 1956. Viele Abb, 278 S. - Leinen, Bibliothekmark.

EUR 10,00


20162 Treue, W. Achse Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte. München, F. Bruckmann Verlag, 1965. Herausgegeben im Auftrag der Bergischen Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne in Wehl, Viele Ill, 394 S. - leinen, Umschlag.

EUR 45,00


7625 Tummers, T. 25 jaar zomerfeesten. Van kleinschalig feest tot internationaal evenement. Nijmegen, Actief Comité Binnenstad, 1994. ill. in kleur, 142p.

EUR 15,00


31559 Tussenbroek, O. van Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' industrie- en handelsonderneming. Amsterdam, Wyers, 1947. ill, 259 pp - linnen.

EUR 10,00


1427 Urlings, M.J.; Nijhoff, R. Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg. Ede, De Kruif, 1995. 62p.

EUR 9,00


17535 Veld, A. in 't Petit à petit, l'oiseau fait son nid 1954-2004. Voorhout, 2004. Bij 50 jaar Theo de Boer BV, Voorhout, vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 10,00


19680 Veldkamp, G.M.J. (vw.) Vijftig jaar drinkwater 1913 - 1963. 1963. Gedenkboek bij 50 jaar Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. kaartjes, ill, 176 pp - linnen.

EUR 15,00


5512 Veldman, H.; Royen, E. van; Veraart, F. Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999. St. Historie der Techniek, 1999. vele ill, 256 pp.

EUR 17,50


10107 Verbeek, B. (red.) Limburg onder de gouden oranjezon 1898 - 1948. Heerlen, Winants. Provinciaal Limburg geddenkboek bij gouden regeringsjubileum Koningin Wilhelmina, vele ill, 128 pp.

EUR 20,00


4364 Verkade, M.A.; e.a. Honderd jaren Dekker's hout 1855-1955. Zaandam, 1955. Gedenkboek, ill, 121 pp - hardcover.

EUR 17,50


38172 Verkuylen, Ch. De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open universiteit. Heerlen, 1994. Bij tienjarig bestaan. ill, 378 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


37943 Vijf-en-twintig jaar zuivelgeschiedenis juli 1908 - juli 1933. 1933. Gedenkschrift van de Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne. Enige foto's, 43 pp - softcover, bibliotheekexemplaar.

EUR 12,50


1756 Vijftig jaren Johanna Stichting. Gedenkboek 1900 - 1950. Arnhem, Van der Wiel, 1951. 112p.

EUR 12,00


11216 Vijftig jaren N.V. J. van Egteren & Zoon. Enschede, 1950. [z.p.].

EUR 35,00


3381 Visser, A. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954. Alkmaar, Curatorium, 1954. 235p.

EUR 18,00


1498 Visser, P. de (vw) 50 jaar SKV Wageningen 1930-1980. Wageningen, 1980. vele ill, 72 pp.

EUR 15,00


1497 Visser, P. e.a. (red) 25 jaar stichting studentenhuisvesting LHW. Wageningen, SSH, 1983. Ill, 80 pp - softcover.

EUR 8,50


5510 Visser, Th.J.; Haverkamp, J.R. 60 jaren landbouw, jaren krediet, jaren organisatie. Utrecht, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, 1959. 118 pp.

EUR 8,50


10096 Visser, W. Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht der witte kunst in Nederland. [1954]. Bij 50 jaar Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten, kunstleer, ill, 239 pp.

EUR 14,00


41973 Voerman, J. (vw.) Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925 - 1950. Utrecht, 1950. 95 pp - linnen.

EUR 12,50


6172 Volmuller, J. (vw) 25 jaar Duno tennis 1967 - 1992. Renkum, Tennisvereniging Duno, 1992. 132p.

EUR 6,00


14324 Vos, R. De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100. Utrecht, OPG @@@@@@@@, 1999. many ill, 192 pp - harcover, met een pil erin.

EUR 10,00


1511 Vredenberg, J. 1200 jaar Wilp 765-1965. Grepen uit de geschiedenis van een Oost-Veluws kerspel. 1965. .

EUR 5,00


9310 Vries, Joh. de Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie. IJmuiden, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalindustrie, 1968. 737 pp.

EUR 20,00


1852 Vries, W. de 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1972. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXIII, 473 pp - linnen.

EUR 27,50


29869 Wagener, W.A. Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1965. Enkele ill, 180 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


15597 Waiboer, A.J. (vw.) 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944. 1945. foto's, ill. van Anton Pieck, 111 pp - hlaflinnen, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


16611 Wal, F. van der De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijtigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond. 1866 -1916. Bondsvergadering 1915, 1916. Enige portretten, 255 pp.

EUR 17,50


36735 Wap, J.J.F. Gedenkboek der huldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem III. 1840 - 1952. ';s-Hertogenbosch, J.F. Demelinne, [1842]. Titelpagina met portret, negen handgekleurde litho's VII, 375 pp. plus bijlage (18 pp) - orig. karton.

EUR 200,00


8459 Wat de 'Avro' voor haar luistervinken waar was. Gedenkboek gewijd aan de glorieuze Avro. Openlucht-Bijeenkomst op 6 september 1930 op Houtrust te 's Gravenhage als protest tegen het zendtijdbesluit der Nederlandsche Regeering van 15 mei 1930. Amsterdam, Avro, 1930. vele foto's, 82 pp.

EUR 12,50


29889 Wentholt, A.D. Brug over den oceaan. een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1973. ill, 369 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


7935 Wereld, H. van der Tweehonderdvijftig jaar kerk aan de Does 1730-1980. Historie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoogmade. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1980. 28 ill, 80 pp.

EUR 6,00


14201 Werners, J. e.a. (red.) 1913 - 1953 Demeter. Groningen, 1953. t.g.v. het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouschool te Groningen, enkele ill, 140 pp - linnen.

EUR 10,00


39993 Westra (vw.) Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het vif-en-twintig-jarig bestaan van den Bandoenschen Kunstkring. Bandoeng, Bandoensche Kunstkring, 1930. enkele ill, [38 pp] - softcover.

EUR 45,00


8923 Wijnand, J.H. Het gouden boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945. Amsterdam, AFC, 1945. ill, 244 pp.

EUR 37,50


17080 Wijnand, Joh. Chr. Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken koffiebranderijen theehandel. Joure en Utrecht 1753 - 1928. Sneek, Flach, 1928. Gekleurde prent Joure, ill. van Herman Moerkerk, 48 pp.

EUR 40,00


25542 Wilkens, J.N. e.a. Geschiedenis van K & J. Wilkens 1823 - 1948. Veendam, 1948. ill, 68 pp - linnen.

EUR 30,00


30783 Wintermans, J.J. Geschiedenis van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond 1896 - 1946. 's-Hertogenbosch, Zuid Nederlandsche Drukkerij, 1946. 615 pp plus ill. - linnen. oplage 1000.

EUR 80,00


37765 Wolf, H.J. 25 jaar Petrus en Paulus-Parochie 1958 - 1983. Breda, Brabantia Nostra, 1983. 20 ill, 59 pp - softcover.

EUR 15,00


26088 Wolf, H.J. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 - 1978. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978. Vele ill, 302 pp - linnen.

EUR 15,00


31978 Wolf, H.J. (sam) Het kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1828 - 1958. 's-Gravenhage, Inrichting Uitgeven van Boekwerken, 1958. Bij 130 jaar KMA. Ill, 197 pp - linnen, uitslaande plattegrond met plakband verstevigd.

EUR 15,00


25690 Wolf, R. Heilig vuur. Het St. Anthonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910 - 2000. Nijmegen, Sun, 2000. ill, 251 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


44350 Wolveren, F. van Vijftig jaar karakter in Food. Bodegraven, Groothandel in levensmiddelen Van Tol B.V., 2001. Vele ill, 100 pp - linnen.

EUR 20,00


26301 Woudt, K.; Nieuwenhuys, W. Honderd jaar Verkade 1886 - 1986. Wormer, Immerc. Vele ill, 133 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


153 Wouters, Tj. (red) Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october '44 uit ons dorp werden weggevoerd. Putten, 1948. 343 pp - linnen.

EUR 55,00


3246 Zandstra, E. Wiersum. Gedenkboek bij het vijtigjarig bestaan van de N.V. Landbouwbureau M. Wiersum. 1959. 59 pp + vele foto's van Hans de Boer.

EUR 12,50


13155 Zwart, K. (sam.) Uit het jaar honderd. Roosendaal, N.V. Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuik, 1960. hardcover - linnem stofomslag ingescheurd.

EUR 10,00