Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Onderwijs & Gezondheidszorg

 


37795 Aalders, G.Ch. (vw.) Olie en wijn. Gedenkschrift van de Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen. 1891 - 3 maart - 1931. Kampen, Kok, 1931. ill, 161 pp - softcover [Handelt o.a. over 's Heeren Loo en Lozenoord].

EUR 40,00


33085 Aartsen, M. School met de Bijbel 1921 - 1968. Bennekom, 2004. ill, 122 pp - softcover.

EUR 12,50


30511 [Adam, Victor] Maskarade te Utrecht. Optogt des Nederlandschen legers naar Ostende, den 3 july 1600, daags na de overwinning te Nieuwpoort volgens de gecostumeerde voorstelling, gegeven door H.H. Studenten bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool den 16 Juny 1836. Utrecht / Rotterdam, Caramelli / Collings & Van den Hout, 1836. Enige vochtplekken - harmoca-afbeelding, 20 pp oblong, 45 onderdelen - in map (half linnen) met strikken, orig. Tevens met 'Naamlijst'der Stdenten der Utrechtsche Hoogeschool, welke, bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, op den avond van den 16. junij 1836 hebben voorgesteld den optogt des Nederlandschen lgers naar Ostende, den 3. julij 1600, daags na de overwinning bij Nieuwpoort. Uitgegeven bij L.E. Bosch, Utrecht, 1836 (19 pp).

EUR 450,00


6213 Addens, N.G. De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan. Groningen, Wolters, 1960. 324 pp - linnen.

EUR 17,50


30935 Algera, M. Mens en medicijn. Geschiedenis van het geneesmiddel. Amsterdam, Meulenhoff, 2000. 558 pp, uitslaand tijdpad - paperback.

EUR 10,00


37997 Algera-van der Schaaf, M.A.W. (red.) Het Departement Gouda der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1913 - 1988. Gouda, 1988. Vele ill, 57 pp - hardcover, oblong.

EUR 8,50


35381 Allegaert, P. e.a. (red.) Het hoofd ten voeten uit. La tete, un portrait en pied. The head, a full-length portrait. Gent, Museum Dr. Guislain, 2001. Many ill, 288 pp - hardcover.

EUR 17,50


12328 Almanak voor het Christelijk Nederland uitgegeven door het Diaconessenhuis te Arnhem. Arnhem, Van der Wiel, 1914. ill, 101 pp.

EUR 24,50


42189 Amsberg, A. e.a. Het Amsterdams Lyceum 1917 - 1992. Amsterdam, 1992. ill, 78 pp - softcover.

EUR 12,50


15978 Appel, L. Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis. Baarn, Bosch & Keuning, 1982. ill, 112 pp.

EUR 7,50


31346 Arkel, C.G. van e.a. Nederlandse Pharmacopee. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1958. Zesde uitgave. 633 pp - linnen.

EUR 15,00


31681 Arkel, C.G. van e.a. Commentaar op de Codex Medicamentorum Nederlandicus. Tweede uitgave. Utrecht, Oosthoek, 1950. (1e en 2e druk) en op de supplementen van de nederlandsche pharmacopee, 5e uitgave (1926). Twee delen. 512 en 469 pp - linnen.

EUR 60,00


16521 Aston, A. (ed.) Poets in school. Book Club Assiciates, 1977. 87 pp - cloth, dust jacket.

EUR 7,00


20219 Axenfeldd, H. Theodor Axenfelds Briefe und Tagebuchblätter von seiner Reise zum VIII. Alljapanischen Medizinischen Kongress in Osaka. Stuttgart, Ferdinant Enke, 1932. 25 Abb, 128 S. - leinen.

EUR 24,50


30780 Schram-Ouweneel, A.; Oostendrop, J. van (red.) Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van oud-leerlingen. Rijswijk, Elmar, 2003. ill, 271 pp - paperback.

EUR 9,00


40235 bannenberg, G.P.J. Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit. Nijmegen, Janssen, 1953. Dissertatie KUN. 183 pp - softcover.

EUR 12,50


11993 Bannier, W.A.F. Het derde eeuwfeest der Utrechtsche Universiteit 1939. Utrecht, Oosthoek, 1937. RUU, 12 afb, 131 pp.

EUR 60,00


269 Barneveld, J. van; Diepeveen H. Meer dan 100 jaar bejaardenzorg. Veenendaal, Kool, 1984. tgv heropening Engelenburch. Ill, 126 pp - gebonden.

EUR 12,50


34953 Basten batenburg, S. van Bob. Bob Pinedo - oncoloog - leven en werk. Amsterdam, Thoeris, 2008. ill, 421 pp - paperback.

EUR 15,00


270 Bastiaanse R.; Bob, H.; Evers, M. Latijnse scholen in Gelderland. Tot meesten nut ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca 1580-1815. Zutphen, Walburg, 1985. Gelderse Historische Rekkens XVI, 359p.

EUR 10,00


30652 Baumann, E.D. De dokter en de geneeskunde. Amsterdam, Meulenhoff, 1915. Twee delen. I Maatschappelijk leven, ill, uitslaande bijlage,128 pp. II. De wetenschap, ill, 143 pp - gedec. linnen (Nederlandsche Kuluurgeschiedkundige Monographieën IV en V.).

EUR 22,50


30659 Baumann, E.D. Drie opstellen over volksgeneeskunde. Scheveningen, Eigen Volk, 1934. 47 pp - orig. softcover.

EUR 8,50


38924 Beek, M. Het aanzien waard? Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland. Deventer, Kluwer/Van Loghum Slaterus, 1985. ill, 123 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


41409 Beek, R. van e.a. (red.) Helicon. Feestuitgave van de schoolkrant ter gelegenheid vn de ingebruikneming van het nieuwe Thorbecke-Lyceum. Arnhem, 1059. ill, 51 pp - orig, softcover.

EUR 15,00


34998 Beijer, T.; Apeldoorn, G.G.L. Woordenboek van medische eponiemen. Houtem / Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. 341 pp - gebonden.

EUR 10,00


31097 Beker, R. e.a. (red.) School. Honderd jaar school. Een eeuw GHBS, MMS, Scholengemeenschap voor Mavo, Havo, VWO. A. Roland Holst College 1903 - 2003. Hilversum, 2003. Vele ill,87 pp - hardcover.

EUR 8,50


40075 Beld, T.A.M. van den Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het Jezuïeteninternaat te Katwijk aan den Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland. Nijmegen, valkhof Pers, 2009. Dissertatie KUN, ill, 410 pp - paperback.

EUR 27,50


19984 Berkel, J.F. e.a. Delftsch Studenten Corps Honderdvijfentwintig jaar. 1973. Vele ill, 240 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


5275 Biermasz, K.A. Vergulde pil en bitterwater. Laxeer- en stopmiddelen. Arnhem, NOM, 1982. ill, 32 pp.

EUR 7,00


38166 Blankenberg, H.M. e.a. (red.) Het Utrechts Studenten Corps 1936 - 1986. Utrecht, Kwadraat, 1986. ill, 236 pp - linnen, scheurtje in stofomslag.

EUR 20,00


303 Bloembergen, A.; ea (red) Marnix College Ede 1937-1987. School in het centrum. Ede, 1987. vele ill, 109 pp.

EUR 18,50


33376 Blomberg Jr., J. Bijdrage tot de kennis van Semen Strophanthi en de daaruit bereide galenische preparaten. Amsterdam, 1918. Dissertatie UvA. 82 pp met gekleurde plaat, softcover.

EUR 30,00


33392 Boelmans, H.A.C. Bijdrage tot de geschiedenis van de geneeskruidcultuur in Nederlandsch oost-Indië. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1936. Dissertatie RUU, 114 pp - softcover.

EUR 50,00


36099 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1949. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Leeuwarden, 1948. ill, 132 pp - softcover.

EUR 7,50


36100 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1953-1954. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Leeuwarden, 1954. ill, 326 pp - softcover.

EUR 8,50


36113 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1950. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1949. ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


36114 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1951. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1951. ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


36115 Boersma, H.A. (vw) Jaarboek 1952. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Middelburg, 1952. ill, 120 pp - softcover.

EUR 7,50


42206 Boivineau, S.R.B.; Bouler, A. L'enfance de l'art. Petite methode pour accompagner les enfants dans la peinture. la Bergerie, 1959. ill, 111 pp - hardcover.

EUR 22,50


38675 Bollemeijer, J.G. e.a. Semper sempre. De geschiedenis van een muziekgezelschap. Leiden, 1981. Lustrumboek Sempre Crescendo. Ill, 150 pp - gedec. linnen.

EUR 15,00


29295 Bommel, P. van; Heel, D. van Inleiding tot de zielkunde en onderwijsleer voor aanstaande leraren in de banketbakkerij. Voorhout, Centraal Bureau, 1946. VBOB-serie 1, 142 pp - karton half linnen.

EUR 9,00


40937 Bon, A. van dem Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge. Brugge, Kommissie van Openbare Onderstand, 1974. Zijn geschiedenis in alle mogelijke aspecten met de klemtoon op de geneeskunde. Ill, 528 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


31742 Boon, P.; Saaltink, H. Van stad tot streek. De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen. Hoorn, Allgemeen Streekziekenhuis 'West Friesland', 1986. vele ill, 129 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


1806 Boonstra, O.W.A. De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, LUW, 1993. Proefschrift, 465 pp - softcover.

EUR 17,50


2105 Boonstra, O.W.A. A.A.G. Bijdragen 34. De waardij van een vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1993. 464 pp - softcover.

EUR 17,50


6315 Booy, E.P. de De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. 1977. Stichtse Historische Reeks 3.

EUR 27,50


19610 Borghgraef, M. 125 jaar Van der Capellen Scholengemeenschap 1867 - 1992. Zwolle, Upmeyer, 1992. RHBS, MMS, RSG. Ill, 135 pp - linnen. stofomslag.

EUR 8,00


37406 Borghout, E. van e.a. Het bos in de klas. Lessenpakket voor het middelbaar onderwijs. Brussel, Vlaamse Bosbpouwvereniging, 1984. Herwerking 1984. Ill, 437 pp - A4, softcover.

EUR 22,50


32724 Borret, S.J. e.a. Gedenkboekje van de landbouw-Bedrijfsraden uitgegeven bij gelegenheid van hun 10-jarig bestaan 1920 - 1930. Den Haag, 1930. Enkele portretten, 75 pp - softcover.

EUR 15,00


37125 Borst, P. De vioolspelende koe en andere muizenissen. Essays over kanker, evolutie en de menselijke natuur. Amsterdam, Bert Bakker, 1999. 247 pp - paperback.

EUR 8,50


20083 Bosch, J. e.a. (sam.) Heden geen college, studentenverzet 1940-1945. Amsterdam, Verzetsmuseum, 1990. ill, 45 pp.

EUR 6,00


9551 Boschma-Aarnoudse, C. Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Den Oudgeworden Mensch, die men in dit huis laat woonen. Hoorn, Bas Baltus, 1998. Bouwhistorische Reeks Hoorn 8, vele ill, 272 pp.

EUR 35,00


36479 Bosma, R. e.a. (sam.) Ichthus als Paadwizer. 100 Jaar christelijk onderwijs in de Trynwâlden. Oentsjerk, PCBO, 2000. Vele ill, 180 pp - hardcover.

EUR 12,50


25069 Bosman-Jelgersma, H. Poeders, pillen en patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen. Amsterdam, Sijthoff, 1983. Vele ill, 179 pp - linnen.

EUR 12,50


26290 Bot, W. e.a. Het Nieuwe Lyceum Bilthoven. Een beeld van een school 1935 - 1985. Bilthoven, Lustrumcommissie, 1985. Vele ill, 175 pp - gebonden.

EUR 9,00


26865 Bree, L.W. de Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw. Amsterdam, P.N. van kampen, z.j. 163 pp - linnen, stofosmlag.

EUR 10,00


15670 Broek, F.J. van den; Nooteboom, W.E. Keuze uit het werk van Wilhelmina J. Bladergroen. IJmuiden, Vermande Zonen, 1978. foto, 526 pp - linnen.

EUR 15,00


3778 Brok, C.J.M. De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1964. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland I, 256p.

EUR 14,00


6834 Bruggen Cate, B. ten; Buck, H. de De Rijks Universiteit te Groningen. Groningen, Wolters, 1930. 73 ill, 117p.

EUR 17,50


30330 Bruyn, Her. de (fot.) Hospitaalkerkschip De Hoop 1898 - 1948. Amsterdam, Nederlandsche Vereniging ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit / De Bussy, 1948. Hospitaal Kerkschip De Hoop. Kaartjes, ill, z.p. half linnen, beschadigde rug. Bijgevoegd 'Het afscheid', klein boekje ('memorandum' uit 1989.

EUR 7,50


22741 Büch, B.; Steenkamp, N. Bladeren in het hemelruim. Leafing through space. Technische Universiteit, 1998. z.p. - met foto's.

EUR 9,00


31636 Buesink, A.G.J.; Jongbloed, G. (red.) Van stekje tot boom. Honderd jaar scholen met de Bijbel in Lunteren. Ede, Modderkolk, 2003. Vele ill, 260 pp - gebonden.

EUR 20,00


3469 Burg, M. van der 'Een half miljoen boerinnen in de klas'. Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909. Heerlen, De Voorstad/Historisch Museum Marialust, 1988. ill, 128 pp - softcover.

EUR 10,00


6822 Burg, M. van der; Bos-Boers, M. Vrouwen, Wageningen en de Wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918 - 2003. Hilversum, Verloren, 2003. ill, 254 pp - softcover.

EUR 10,00


40725 Burg, M. van der; Duffhues, T. Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noordbrabantse Boerenbond. Tilburg, NCB, 1998. ill, 115 pp - hardcover.

EUR 10,00


42155 Buul, D. van e.a. (red.) Gedenkboek. 1941-1957 Rijks Middelbare Landbouwschool 1957-1962; Rijks Hogere Landbouwschool 1962-1966; Hogere Landbouwschool Van Het Koninklijk Nederland Landbouw-Comite. Dordrecht, KNLC, 1966. ill, 136 pp - linnen.

EUR 17,50


28002 Buxton, P.A. The natural history of tsetse flies. An account of the biology of the genus Glossina (Diptera). London, H.K. Lewis, 1955. London School of Hygiene and Tropical Medicine. Memoir 10. 165 fig, 816 pp and 47 phot. plates - cloth.

EUR 80,00


31497 Calcar, E. van Fröbels methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1905. Zevende druk. Met ill. en liedjes, 263 pp - orig. gedec. band.

EUR 35,00


31746 Carlisle, R.D.B. A century of caring. The Upjohn Story. Upjohn, 1987. ill, 256 pp - blue faux-leather.

EUR 8,50


31296 Chalmot, J.A. de Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens, dienstig om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraaken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1786/1793. Compleet in negen delen zijnde het achtste t/m zestiende deel van het woordenboek. 53 (uirslaande) 'kunstplaten'', 6724 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 9.000,00


14590 Chirurgische Instrumenten fabriek H. Stöpler. Utrecht-Trans 1. Catalogus A, ruim 10.000 nrs, meeste getekend, 687 pp + naamlijst en register - Orgineel linnen, no. 3397.

EUR 125,00


31295 Chomel, Noël Huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1768-1777. Tweede druk, geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot. Compleet in zeven delen, 80 (utrslaande) 'kunstplaten', 4370 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 6.000,00


37596 Cohen, M.H. Spinoza en de geneeskunde. De Bussy, 1929. Dissertatie UvA. 74 pp.

EUR 60,00


30994 Corten, E.; Eyten, A.H.M. Rolduc in woord en beeld. Geschiedenis der abdij en der onderwijs-inrichting. Utrecht, St. Gregoriushuis, 1902. Vele ill, 208 plus 45 pp - orig. karton, quarto linnen.

EUR 185,00


29513 Coster, K. e.a. Omzien en gedenken 1885 - 1985. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst. Vele foto's, 167 pp - gebonden.

EUR 24,50


34714 Czygan, F.C. Biogene Arzneistoffe. Braunschweig, Vieweg, 1984. 277 S. - hardcover.

EUR 10,00


9852 Daeter, B. Begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis en vele wetenswaardigheden. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1992. 10 ill, 70 pp.

EUR 8,50


26242 Dankers, J.J.; Verheul, J. Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991. Zutphen, Walburg, 1991. Verle ill, 308 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30974 Dasberg, L. Her kinderboek als opvoeder. Van Gorcum, 1981. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.

EUR 12,50


10136 De ere-promotie van Zijn Koninklijke Hoogheid Bernhard Prins der Nederlanden tot doctor in de technische wetenschap. Delft, Technische Hogeschool, 16 november 1951. ill, 40 pp + plaatsindeling kerk en tafelschikking - bibliotheek-stempel.

EUR 12,50


12980 De stichtingen voor toevallijders te Harlem en Heemstede. 1882 - januari - 1932. 1e deel. klein fotoboekje met 48 foto's plus toelichtende tekst van o.a. Bethesda-Sarepta - Neerland Jubibeumgeschenk.

EUR 22,50


33327 De Volkshogeschool. Gedachte - doel - daad. Vereniging tot Stichting vn Volkshogescholen, 1953. 2e druk. Ill, 28 pp - softcover, oblong.

EUR 7,50


41064 Deelen, H.L.F.J. Handboek voor jeugdleiders. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1927. Drie delen. 283, 292 en 265 pp - half linnen.

EUR 17,50


17027 Dekker, K. den e.a. Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS. Zutphen, Walburg Pers, 1992. ill, 184 pp - softcover.

EUR 8,50


36489 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1904. Delft, J. Waltman. 367 pp - linnen.

EUR 10,00


36490 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1913. Delft, J. Waltman. 417 pp - linnen.

EUR 10,00


36492 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1905. Delft, J. Waltman. 455 pp - linnen.

EUR 10,00


17139 Demeter-Almanak & Demeter-Eugeia Almanak. Tien jaargangen. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening ('het corsps') Demeter, van studeerenden der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 50,00


25359 Demeter-Eugeia Almanak 1922. Rotterdam / Groningen, Libertas / Erven B. van der Kamp, 1920 - 1929. Uitgegeven door de verening van leerlingen der Ned. Middelbare Landbouwschool te Groningen en door Eugeia, vereeniging van oud-leerlingen van deze inrichting en van de voormalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.

EUR 6,00


12060 Derckx, M.P.G. (vw) Beekdal 25 jaar. Renkum, 1992. ill, z.p.

EUR 5,00


33389 Dethloff, W. Chinin. Belin, Verlag Chemie, 1944. 253 S. - orig. Karton, unterschrieben durch Dethloff.

EUR 15,00


463 Deys, HP en A Valkenburg (vw) Een eeuw bejaardenzorg in Rhenen 1888-1986. Cunera, 1986. 48p.

EUR 4,54


31158 Dhonden, Y. Tibetaanse geneeskunst. Traditie en wetenschap. Utrecht, Servire, 2001. 192 pp - paperback.

EUR 8,50


31747 Die Medizin in Geschichte und Kultur ihrer Zeit, unter besonderer Beachtung der Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Synchronopse. Konstanz, Byk - Gulden - Lomberg, 1970. Ill, 108 S. - hardcover, oblong.

EUR 9,00


20047 Dieteren, P. In dienst der zieken. Het St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904 - 1954. Bussum, Paul Brand, 1954. foto's, ill, uitslaande plattegond, 318 pp - linnen.

EUR 10,00


6043 Dijk, J.J.C. van; Leeuwen, B. van, e.a. Van roeping tot beroep. Ontwikkeling van de Doetinchemse Ziekenhuizen 1898-1990. Doetinchem, Slingerland Ziekenhuis, 1990. 203 pp.

EUR 12,50


40730 Dijk, M.D. v.; Postma, D. (inl.) Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland. Beknopt verslag van het congres. Rotterdam, Brusse / NVVT, 1930. 71 peproducties en 91 pp - softcover.

EUR 15,00


30327 Dijk, W.J. H.K.S. De Hoop 1898 - 1938. Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit, 1938. Hospitaal Kerkschip De Hoop. ill, 57 pp - linnen.

EUR 14,50


9931 Dimmendaal, G. Groningen ingericht. 125 jaar residentiële jeugdhulpverlening in de provincie Groningen. Groningen, St. Noordelijke Orthopedagogische Voorzieningen, 1990. ill, 176 pp.

EUR 12,50


26206 Donkers, H. Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten. Groningen, Wolters-Norrdhoff Atlasproducties, 2006. ill, 119 platen, 223 pp - gebonden, stofomslag, oblong, als nieuw.

EUR 17,50


28615 Donselaar, J. van (inl.) Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen. 1903 - 2003. Vlissingen, Stichting Maritieme Boekerij Plaza, 2003. ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


17580 Doorne, C. vcan, e.a. Gids voor schoolwandelingen door Amsterdam en omstreken. Eerste deel. De Stad. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1898. 338 + XX pp + uitslaande kaart - linnen.

EUR 32,50


34992 Draaisma, D. Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen. Groningen, Historische Uitgevrij, 2006. ill, 325 pp - hardcover.

EUR 10,00


7608 Driessen, M.N.B.M. e.a. Pollenatlas van de Nederlandse atmosfeer. Hilversum, Fisons Pharmaceuticals, 1988. ill, 237 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


40857 Dröge, J. Het pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis. Leiden, Nationaal Natuurhistorisch Museum, 1989. 21 ill, 30 pp 0 softcover, geniet, oblong.

EUR 7,00


12195 Dufrenoy, J. Jean Dufrenoy 1894-1972. Hommages. Paris, Académie d'Agriculture de France, 1979. 5 planches, 187 pp.

EUR 17,50


41188 Duijnhouwer, J.A. 125 jaar Nut in Eindhoven. De geschiedenis van het departement Eindhoven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1875 - 2000. 't Nut Eindhoven, 2000. ill, 174 pp - hardcover.

EUR 8,50


41189 Duijnhouwer, J.A. Nutskweekschool bezuiden de grote rivieren. de geschiedenis van een unieke onderwijzersopleiding op algemene grondslag te Eindhoven. Eigen uitgave, 2000. ill, 113 pp - softcover.

EUR 8,50


6912 Dunk, H.W. von der; Heere, W.P.; Reinink, A.W. (red) Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986. Maarssen, Schwartz, 1986. RUU, ill, 563 pp - linnen.

EUR 18,50


17942 Eden, P.H. van Verbandleer. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1918. 7e druk. 265 afb, 7 houtsneden, 202 pp - linnen.

EUR 12,50


42501 Egmond, M. van e.a. Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2009. vele ill, 271 pp - softcover.

EUR 15,00


37124 Eijsbouts, C.J.M. e.a. (red.) Jaarboek 1950 'Gezelschap Leeghwater' (laatstelijk verschenen 1910. Delft, Drukkerij Waltman A.J. Mulder, 1950. Enige ill, 125 pp - linnen.

EUR 12,50


548 Eijsvogel, W.F.; e.a. LH 50. De Landbouwhogeschool op een keerpunt. Wageningen, LH, 1968. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Enkele ill, 383 pp - linnen.

EUR 15,00


24097 Ekkart, R.E.O.'Schuller tot Peursum-Meijer, J. Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, B. van der Kamp, 1978. 187 ill, 16 platen, 144 pp - softcover.

EUR 12,50


19715 Ekkart, R.E.O. Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575 - 1975. Universitaire Pers Leiden, 1975. 202 afb, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


36465 Emous, K. De loden mantel. Zorg en verzorging in Nederland. Amsterdam, Mets & Schilt, 2005. 391 pp - paperback.

EUR 8,50


10901 Engelhardt, J.H. (vz.) Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912 - 1937. Wolters, Groningen, 1938. n.a.v. 35-jarig bestaan in 1937, ill, 99 pp.

EUR 17,50


9771 Engels, J.Th. Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis. Aalmoezeniersweeshuis. Diakonieweeshuis. Sociaal-agogisch Centrum. Zutphen, Walburg, 1989. ill, 202 pp - softcover.

EUR 12,50


25397 Ent, P.J. van den (vw) Van grote waarde. Veenendaal, Engelenburgh, 2005. ill, 142 pp - gebonden.

EUR 14,50


39450 Essen, L. van Over opleiding en opvoeding aan ambachtsdag- en avondscholen. Utrecht, Bosch, 1910. 202 pp - gedec. linnen.

EUR 24,50


41293 Feltkamp, T.E.W. Leiddraad bij de physisch-klinische diagnostiek. Harrlem, Erven F. Bohn, 1894. 170 fig, uitslaande lithogr. plaat, 154 pp - gedec. band.

EUR 35,00


38273 Feltz, G.W. van der Wat is bedelen?. Leiden, wed. J.J. Gerards, 1878. Sissertatie RUL. 102 pp - softcover.


5107 Fieren, C.J. Het myocarinfarct. Eem prospectief onderzoek naar de morbiditeit en de sterfte, speciaal in de acute fase, un het woongebied 'Neder-Veluwe'. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1972. Dissertatie KUN, 110p.

EUR 5,00


10244 Frank, L.D.; Wiardi Beckman, H.B. Geschiedenis van het Leidsche studentencorps. Leiden, Van Doesburg, 1927. Beschreven i.o.v het Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum. 33 platen, 255 pp.

EUR 17,50


25691 Fuchs, J.M.; Simons, W.J. Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901 - 1976. Amsterdam, 1977. Vele ill, 120 pp - hardcover, sscheurtje in stofomslag.

EUR 8,50


15570 Fuchs, J.M. Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam 1678 - 1978. Het Evangelisch-luthers diaconie-weeshuis, 1978. ill, 189 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


16801 Gaal, F. van Een levensechte school. Fragmenten uit de geschiedenis van de streekschool en het Cobo. Amsterdam, Randstedelijk Opleidingen Centrum, 1994. ill,168 pp - softcover.

EUR 7,50


13980 Gaarlandt-Kist, A.F. (red.) 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem. 1981. vele ill, 220 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


38000 Gallaecia Fvlget 1495-1995. Five centuries of university history. Universidade de Santiago de Compostella. many plates, 613 pp - softcover, heavy weighing.

EUR 20,00


5961 Galtier-Boissière Larousse médical illustré. Paris, Libraire Larousse, 1912. 2462 gravures, 78 tableaux synoptiques, 33 pl et 2 en col, 26 en-têtes atistiques, 1 pl. découpée (anatomie de corps humain), 1294p.

EUR 75,00


36331 Gedenkboek bevattende de geschiedenis van het Instituut voor Doofstommen. Sint Michielsgestel 1840 - 1940. Sint Michielsgestel, Bisschoppelijke Drukkerij, 1940. Vele ill, 239 pp - softcover.

EUR 24,50


26786 Gedenkboek ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de Orang Peladang. Deventer, 1926. Periodiek van het Deventer Landbouw Corps. ill, 288 pp - gedecoreerd linnen, vuil omslag, verder prima.

EUR 30,00


37120 Gedenkboekje ter gelegenheid van het 575-jarig bestaan van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort 1376 - 1951. Amersfoort, J. van Amerongen, 1951. ill, 79 pp - softcover.

EUR 17,50


33907 Geigy, R.; Herbig, A. Erreger und Überträger tropischer Krankheiten. Basel, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1955. Abb, 472 S. - Leinen.

EUR 22,50


14601 Geldorp, J. van; Ekkart, R. Voor plakboek en poeziealbum. Zutphen, Bührmann-Ubbens papier, 1988. vele ill, 53 pp - hardcover [over poëzieplaatjes].

EUR 10,00


6157 Geneste, J.J.J.B. Dissertatio inauguralis medica de Febribus Intermetentibus. Lugdunum Batavorum, Van Leeuwen, 1832. Disseratie Leiden, 38p.

EUR 60,00


9655 Gerritsen, M. (red.) Eindexamen Vrije Kunst. Arnhem, Hogeschool voor de Kunsten. Faculteit beeldende kunsten, 1990. Deel van catalogus met documentatie over het werk van afstudeerders 1989/1990, z.p.

EUR 10,00


14028 Gerstel, J.J.; Rogier, L.J. (red.) Gedenkboek der eerste H.B.S. 5-J.C. met gewijzigd leerplan (eerste handelsschool) te Rotterdam. Rotterdam, Nigh & Van Ditmar, 1925. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan - 154 pp.

EUR 14,50


19678 Geschiedenis van het Delftsche Studentencontact. Delftsche Studenten Raad, 1947. 112 pp - softcover.

EUR 9,00


40862 Gevers, J. De breekbaarheid van het goede. Amsterdam, Vossiuspers, 1998. 245 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


30789 Gijswijt-Hofstra, M. Geloven in genezen. Bijdragen tot de sociaal-culturele geschiedenis van de geneeskunde in Nederland. P.J. Meertensinstituut, 1991. Volkskundig Bulletin 17,2. pp 117-221.

EUR 8,50


7053 Gogelijn, A.J.F. e.a. Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, Rijksmuseum, 1975. Catalogus, ill, 186p.

EUR 12,50


30944 Gould, J.L.; Gould, C.G. Ouder worden. Over de biologie van veroudering. Brussel / Maastricht, Wetenschappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1997. ill, 203 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


37935 Gras, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700 - 1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse Boek, 1989. ill, 267 pp - softcover.

EUR 10,00


21561 Groen, P.Klinkert, W. (red.) Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828 - 2003. 's-Gravenhage, Sdu, 2003. Ill, 608 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


7978 Groenhart, C. A. (vw) Gymnasium flos Alcmariae. 1979. bij het 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar, ill, 176 pp.

EUR 17,50


30270 Grondbeginselen der latijnsche taal voor eerstbeginnenden. 's Hertogenbosch, J. Coppens en Zoon, 1822. Tweede, verbeterde en vermeerderde uitgaaf, met een korte verhandeling over Nederduitsche taalkunde en rekenkunst, 184, 20 en 28 pp - versleten halflederen rug is met plakband verstevigd.

EUR 85,00


6532 Gunst, W.J. de Het Feithenhof 1740-1990. Elburg, Arent thoe Boecop, 1991. 89p.

EUR 5,00


35065 Haack, N.H. Blaartrekkende bestanddeelen van het melksap uit enkele Anacardiaceeën. Groningen, Wolters, 1940. Dissertatie RUG. Enkele platen, 93 pp - softcover.

EUR 8,50


25339 Haan, J. de; Straub, M. Voordrachten over bacteriologie voor praktizeerende medici en veeartsen. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1895. 20 fig, 372 pp - halfleer.

EUR 17,50


33378 Haas, G. de Bijdrage tot de kennis van de chemisch-technische verwerking van damarhars. Amsterdam, 1948. Dissertatie UvA. 4 afb, 71 pp - half linnen.

EUR 27,50


34864 Haaxman, P.J. Tijdschrift voor wetenschappelijk pharmacie, benevens mededeelingen over Chemie, Pharmacie en Pharmacognosie van het planten- en dierenrijk. Voorburg, A.M. Broedelet, 1852. 4e jaargang. 384 pp - half leder.

EUR 40,00


42553 Hageraats, B. De stoelendans rond Jan Romein. Weesp, Heureka, 1988. 144 pp - softcover.

EUR 8,50


11046 Hall, H.C. van; Iterson, W.J.D. van De landhuishoudkundige school te Groningen. Herinneringen tot eene feestgave bij gelegenheid van het 25jarig bestaan dezer intselling. Groningen, Hoitsema, 1867. 44 pp - voorkant los.

EUR 24,50


37994 Hanedoes, P. (vw.) Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde 1914-1989. Amsterdam, Euro Book, 1989. Bij 75 jaar NMT. ill, 224 pp - gedec. linnen.

EUR 8,50


42126 Haneveld, G.T.; Royen, P.C. van Vrij van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de Nederlandse Zeemacht in de negentiende eeuw. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2001. ill, 398 pp - softcover.

EUR 12,50


3998 Harbers, G.H. 70 jaar agrarisch onderwijs in noordoost-Gelderland. Winterswijk, Middelbare Agrarische School, [1989]. 159p.

EUR 10,00


23729 Hardenberg, H. Het burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1964. Enige ill, 308 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 12,50


29172 Harrison, R.H. Healing herbs of The Bible. Leiden, Brill, 1966. 58 pp - softcover.

EUR 10,00


31013 Hartsuiker, T. (vw.) K&W herbouwd voor de kunsten. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Faculteit Muziek, 1991. Vele ill, 47 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


36599 Heckscher, W.S. Maces. An exhibition of American ceremonial academic scepters. The Duke University Museum of Art, 1070. Plates, 55 pp - softcover.

EUR 15,00


25978 Heijdeman, W.J. Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School 'Amsterdam' (tevens kweekschool voor machinisten) 1878 - 1928. Amsterdam, 1928. ill, 115 pp - softcover.

EUR 10,00


724 Heijers, K. (sam) Oranje Nassau's Oord als koninklijke residentie, sanatorium voor longlijders, enz. Wageningen, ONO, 1990. ill, 32 pp - softcover.

EUR 9,00


31672 Heijnen, J. Raadgevingen voor minkundigen, tot conversatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Facsimile-herdruk naar 1859. Met uitslaande platen, 74 pp - linnen.

EUR 8,50


25921 Heinrich, E. Der Zahnarzt in der Karikatur, zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Zahnheilkunde. München, Lehmanns, 1963. 275 Abb,127 S. - leinen.

EUR 37,50


31660 Helder-Huiting, M. Van grote waarde. 125 jaar ouderenzorg in Veenendaal. 40 jaar de Engelenburgh. Veenendaal, 2005. Vele ill, 142 pp - hardcover.

EUR 15,00


9372 Helsloot, P.N. Martinus Nieuwenhuyzen 1759 - 1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. ill, 110 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


3228 Hemmink, G.L. e.a. 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward. Bolsward, Vereniging Afgestudeerden RHS, 1979. 256p.

EUR 18,00


13880 Hendrikse, M.; Wingerden, R. van De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied. Rotterdam, NAi Uitgevers, 1997. vele ill, 95 pp.

EUR 8,50


38533 Hennepe, M. te (essay) Enge dingen. Het aangetaste lichaam. Wbooks / Museum Meermanno. Met inl. van Adriaan van Dis. 'Snij de pagina's open en huiver! (nog niet opengesneden), 85 pp - softcover in papieren wikkel.

EUR 12,50


28938 Hertel, E. Farbenproben zur Prüfung des Farbensinnes. Leipzig, Gerorg Thieme, 1939. 20. neu bearbeitete Aufl. der Stilling'schen Tafeln. Büchlein (14 S.) 16 farb. Abb. in Harmonika - leinen, Umschlag.

EUR 10,00


8538 Het gouden prentenboek van O & W 1918-1968. Flitsen uit 50 jaar onderwijshistorie. 1968. Uitleg nummer 129.

EUR 10,00


1744 Heusden-Steutel, A.C. van Van minimale hulp tot optimale zorg. Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate, 1995. 150 jaar ziekenhuiszorg in arnhem, vele ill, 130 pp.

EUR 7,50


9535 Heynsbergen, D.P. van Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Amsterdam, Meulenhoff, 1925. ill, 229 pp.

EUR 8,50


32134 Hijink, M. Van eigen bodem. Atlas van Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs 1903 - 2003. VWA Velp, 2003. Met CD-Rom. Ill, 93 pp - hardcover.

EUR 8,50


10057 Hillenius, D. Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten van M.A. Koekkoek in kleur gereproduceerd. Alpehn a/d Rijn, Sijthoff, 1978. 2e drukvele ill, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


40303 Hoek, A.P. van den Open boek '73. Jubleum en openingsuitgave van de R.H.S.T.L / R.M.R.S. te Boskoop. Boskoop, 1973. Rijks Middelbare Tuinbouw School - Rijks Hogere School voor Ruin- en Landschapsinrichting. ill, 73 pp - softcover.

EUR 10,00


29946 Hofman, A.E. Het ontstaan der eerste Christelijke school te Zwolle. Na 75 jaren herdacht. Zwolle, Tulp, 1925. Met foto's, 16 pp - softcover.

EUR 14,50


28034 Hoger onderwijs in Limburg. Maastricht, 1958. Rapport van de provinciale Limburgse commissie ter bestudering van vraagstuk van de veruiming van de mogelijkheden tot het volgen van hoger of daarmee op een lijn te stellen onderwijs voor Limburgse studenten. Foto's, tabellen, 146 pp - linnen, bibliotheeksticker.

EUR 9,00


34676 Holthuis, P. Roode wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999). Groningen, Eigen uitgave, 1999. ill, 512 pp - gebonden.

EUR 17,50


31743 Hoppenbrouwers, R.W.J.N. 125 jaar ooglijdersgasthuis 1858 - 1983. Gedenkboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders. Utrecht, 1983. Vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 8,50


31671 Houte, I.C. van Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden 1808 - 1958. Huizen, Instituut tot onderwijs van Blinden te Houten, 1958. Vele ill, 169 pp - softcover.

EUR 7,50


34993 Hovens, J.E. Erflaters van de psychiatrie. Utrecht, de Tijdstroom, 2007. 156 pp - hardcover.

EUR 10,00


6215 Huitenga, T. (sam) Gedenkboek Rijks Hogere Landbouwschool 1912-1962. Groningen, Wolters, 1962. RHLS Groningen, ill, 134 pp.

EUR 12,50


31775 Hut, L.J. e.a. De Willem Arntsz Stichting 1461 - 1961. Utrecht, Oosthoek, [1961]. ill, 566 pp - gebonden.

EUR 10,00


17821 Huussen sr., A.H. Robert Fruin en het Stedelijk Gymnasium te Leiden 1850-1860. Leiden, Brill, 1963. Enkele ill, 40 pp.

EUR 7,00


10132 In Memoriam Cyril George Hopkins 1866-1919. University Illinois Press, 1922. one litlle library-stamp.

EUR 10,00


9935 Ingen, K. van, e.a. (red.) Terugblik. 'Het zal me een zorg zijn'. Opheusden, 2001. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 2, ill, 167 pp.

EUR 10,00


39062 Ittersum, J.W.C. van e.a. De Landhuishoudkundige School te Groningen. Groningen, 1868. Verweerschrift aan Tweede Kamer. 17 november 1868, 16 pp.

EUR 7,50


22808 Jansen, B.C.P. Het levenswerk van Christiaan Eijkman 1858 - 1930. Haarlem, Bohn, 1959. Bij 100 jaar Vereniging Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG). Met portert, 205 pp.

EUR 9,00


15800 jansen-van Maurik, H. e.a. Jubileumboek. 10 jaar Speelhoek. 60 jaar Don Boscoschool. Renkum, 1981. ill, 88 pp.

EUR 8,50


32997 Johannessohn, F. Kinine in de geneeskundige practijk aan de hand van de gegevens der pharmacologie. Amsterdam, Bureau tot bevordering van het kinine-gebruik, 1930. Drie portretten, 210 pp - softcover.

EUR 12,50


40739 Johnson, S. londen, spookstad. Hoe een cholera-epidemie de wetenschap, de steden en de moderne wereld veranderde. Amsterdam, Meulenhoff, 2008. Enekele ill, 31 pp - paperback.

EUR 9,00


29966 Jong, D. de (vw) De school aan de Willem Barendsstraat 1960 - 2003. 2003. Afscheid Pieter Plancius in Amersfoort. Ill, z.p.

EUR 7,50


12210 Jongh, D.K. de Critische beschouwingen over de homeopathie. Ontstaan, ontwikkeling en wezen van dit therapeutische stelsel. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1943. 2e dr, 479 pp.

EUR 15,00


23160 Jongkoen, C. e.a. Geschiedenis van de nationale hulpactie Roode Kruis H.A.R.K. Haar ontstaan, haar groei, haar inrichting, haar werkzaamheid. 1948. ill, 57 pp - halflinnen, beschadigd stofomslag.

EUR 14,50


31843 Joost, Th. van; Everdingen, J.J.E. van Omtrent de huid. Cultuurhistorische verkenningen. Amsterdam/Overveen, Boom/Belvédère, 1996. ill, 300 pp - paperback.

EUR 10,00


17033 Kamp, L. van de (red.) W.C. Smits. In leven kruidkundige (1908 - 1971). Ermelo, Sanapost, 1990. Smit's Reform, Putten, ill, 88 pp - oplage 5000.

EUR 8,50


29977 Kamp, M. van der e.a. De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende-kunstonderwijs aan de kunstacademies in Nederland. Assen, van Gorcum, 1984. ill, 297 pp - paperback.

EUR 12,50


9411 Kersbergen, L.C. Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1931. ill, 486 pp.

EUR 40,00

voorzijde gevlekt


6654 Kessler, W.P. 100 jaar in Hoorn, 1868-1968. Hoorn, Het Westfriese Lyceum/H.B.S., 1968. 229p.

EUR 20,00


37573 Klaassen, M.J.C. Adelborstenopleiding te Delft - Medemblik - Breda 1816 - 1857. Centrale Reproductie Inrichting Koninklijke Marine, 1979. 104 pp - linnen.

EUR 9,00


29635 Klaassen-Westra, T. e.a. (red.) Honderd jaar Christelijk onderwijs te Hoofddorp. Hoofddorp, 1986. Ill, 64 pp - softcover, met errata en apart liturgie herdenkingsdienst.

EUR 14,50


5355 Kluit, J. van der Niet om eneiger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen. Promotor, 1996. 220p.

EUR 10,00


7607 Koert, W.; Woestenburg, M.; Aben, P.; Prevaes, H. De luis in de toga. 25 jaar universitaire pers in Wageningen. Wageningen, Cereales, 2003. ill, 119p.

EUR 22,50


31121 Kok, J. e.a. (bew.) Pharmacotherapeutisch vademecum. Bussum, Romen, 1979. 13e druk. van Pinkhof en Van der Wielen, 773 pp - linnen.

EUR 15,00


35004 Kok, J. e.a. (bew.) Pharmacotherapeutisch vademecum. Hilversum, D.B. centen, 1959. 10e druk. van Pinkhof en Van der Wielen, 1008 pp - linnen.

EUR 10,00


42538 König, H. Patrioten in Wort und Tat. Lehrer und Schüler, Professoren und Studenten im Befreiungskrieg. Berlin, Volk und Wissen, 1963. 310 S. - Leinen.

EUR 15,00


34884 Kreemer, J. Bezoarsteenen, moestika's en goeliga's. Leiden, Louis H. Becherer, 1934. 79 pp - softcover.

EUR 30,00


32085 Kreffer, J.C. Een school om lief te hebben. De geschiedenis van een Tongerense school. Vaassen, Gelre. ill, 60 pp - linnen, met opdracht van auteur.

EUR 9,00


23423 Kreusler, A.A. A teacher's experiences in the Soviet Union. Leiden, Brill, 1965. 174 pp - cloth.

EUR 9,00


19798 Kronieken van de V.V.S.L. Opgetekend tussen de jaren 1900 en 1960. Leiden, 1960. Bij 12e lustrum. Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Ill, 104 pp - linnen.

EUR 10,00


30507 Kroon, H.M. (vz. red.) Een eeuw veeartsenijkundig onderwijs. 's Rijks Veeartsenijschool. Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821- 1921. Utrecht, De Senaat, 1921. Groot uitslaand vakkenoverzicht, 81 ill, 286 pp - softcover.

EUR 50,00


36411 Kuiper, J. Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijke lager onderwijs in Nederland [16 na Chr. - 1897). 's-Gravenhage, C. Blommendaal, 1897. Met 17 portretten, 327 pp - gebonden, orig. band.

EUR 24,50


13157 Kuyper, R.R.P.A. Brons 1987 - 1992. Van verscheidene eenheden naar eenheid in verscheidenheid. Haagse Hogeschool, 1992. Bij eerste lustrum, ill, 93 pp - nr 1935/2500.

EUR 14,50


2005 Laansma, S. Geschiedenis van 120 jaar Protestants-Christelijk onderwijs in Zutphen. Zutphen, Walburg, 1980. 64 pp.

EUR 6,00


33436 Labadie, R.P. (red.) Plantaardige geneesmiddelen in de fezondheidszorg. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1980. Voordrachten vijfde symposium voor Farmacognosie. 179 pp - softcover.

EUR 7,50


10902 Lacken, G. De geschiedenis der penicilline. Haarlem, De Librije, 1946. Met een voorwoord van Alexander Fleming, ill, 38 pp.

EUR 8,50


1676 Lange, E. de Geschiedenis van de Arnhemse Toneelschool '56-'92 en de lotgevallen van oudgedienden. 1992. .

EUR 7,00


31683 Lebeau, P.; Courtois, G. Traité de pharmacie chimique. Paris, Masson et Cie., 1938. 2me édition. Deux tomes en trois volumes. 1206 et 2121 pp - toile.

EUR 45,00


13703 Leeuwen, S. van Theo van Houts. Fotojournalist. Leiden, Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit, 1990.

EUR 8,50


38587 Lemmens, G. e.a. Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. Nijmegen, 1996. Catalogi van het Kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 7. Vele ill, 87 pp - softcover.

EUR 15,00


9572 Lensink, B.M. e.a. 100 jaar Wageningsch Lyceum.Programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Wageningen, 1969. ill, 44 pp.

EUR 7,50


16500 Leppink, G.B. Uit de geschiedenis van de Drie Gasthuizen in Arnhem. Arnhem, De Drie Gasthuizen, 1983. vele ill, 72 pp.

EUR 7,50


31779 Lesser, M.H. The art of learning medicine. New York, Appleton-Century-Crofts, 1974. 303 ill, 343 pp - cloth.

EUR 10,00


31748 Leuftink, A.E. Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de gouden eeuw. Baarn / Delft, Het wereldvenster / Kon. Ned. Gist- en spiritusfabriek, 1963. 38 afb, 70 pp - karton.

EUR 7,50


7174 Lieburg, M.J. van Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezonheidszorg te Rotterdam. Rotterdam, Donia, 1979. ill, 159p.

EUR 15,00


9943 Lieburg, M.J. van Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892 - 1992. Rotterdam, Erasmus Publishing, 1992. ill, 392 pp.

EUR 15,00


12867 Lieburg, M.J. van Jelle Banga (1786-1877). Notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad. 1991, Erasmus Publishing, Rotterdam. ill, 96 pp.

EUR 7,50


31745 Lieburg, M.J. van Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975. Rotterdam, G.B. 't Hooft, 1975. ill, 207 pp.

EUR 7,50


40432 Lieburg, M.J. van C.G. Schrader's Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745. Amsterdam, Rodopi, 1984. 218 pp - paperback.

EUR 10,00


14317 Lindeboom, G.A. Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1972. 63 afb, 198 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


16383 Lindeboom, G.A.; Ham, A.A.G. A classified bibliography of the history of Dutch medicine 1900 - 1974. The Hague, Martinus Nijhoff, 1975. 663 pp - cloth, dust jacket.

EUR 125,00


38612 Lindeboom, G.A. Inleiding tot de geschiedenis van de geneeskunde. Amsterdam, Rodopi, 1985. 6e druk. ill, 350 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


38483 Logboek van de Nieuwe Compagnie van Verre. Breukelen, Nijenrode, 1951. 5e jaargang. Ill, 164 pp - linnen.

EUR 14,50


19384 Lunsingh Scheurleer, Th.H.; Posthumus Meyjes, G.H.M. Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Leiden, Universitaire Pers / Brill, 1975. ill, 496 pp - linnen.

EUR 55,00


33006 Lyons, A.S.; Petrucelli, R.J. Medicine. An illustrated history. New York, Abrams, 1987. 1020 ill, 616 pp - cloth.

EUR 25,00


1011 Maanen, G.van (sam) Sporen van Wageningen. Wageningen, LUW, 1993. 128 pp.

EUR 9,00


1024 Maltha, D.J. Agricultural Science Wageningen in focus. Wageningen, Pudoc, 1981. 92 pp - softcover.

EUR 10,00


1026 Maltha, D.J Hogeschool voor Welzijnskunde. AO-reeks 1203, 1968. ill, 16 pp - softcover, geniet.

EUR 6,00


13902 Margry, P.J. (red.) Hofje van Brienen. Twee eeuwen Amsterdams hofjesleven. Amsterdam / Hilversum, St. Brienes Gesticht de Star / Verloren, 1997. ill, 155 pp.

EUR 8,50


31434 Marks, G.; Neatty, W.K. The medical garden. Charles Scribners's Sons, 1971. Seven important drugs that grow in the wild.

EUR 17,50


1726 Meggelen-Laagland, I. van Driekwart eeuw bijzonder: H.J. Piekschool 1921-1996. Schoolvereniging voor Basisonderwijs in Wageningen, 1996. ill, 88 pp - softcover.

EUR 8,00


30122 Meijnders, P. (vw) 100 jaar Dordtse H.B.S. Gemeentelijk Lyceum Dordrecht 1865 - 1965. Dordrecht, 1965. Gedenkboek. Beschrijft periode 1940 - 1965. ill, 77 pp - linnen.

EUR 17,50


42566 Meisjes-studenten liedjes. Amsterdam, Clausen, z.j. 111 pp - uit vele steden, periode 1915-1924.

EUR 8,50


9636 Mes, W. e.a (sam.) Exfoto. Een hale eeuw Katholieke Universiteit Nijmegen in beeld. Bilthoven, Ambo, 1974. vele ill, 143 pp.

EUR 8,50


40452 Meynink, J.Ph. e.a. Gedenkboek van de inwijding van het diaconie weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. 15 december 1882. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1883. 3 chromlith. platen, uitslaande oorkonde, 89 pp - gedec. linnen - enig vocht.

EUR 24,50


31853 Michielse, H.C.M. De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972). Amsterdam, Boom Meppel, 1977. 292 pp - paperback.

EUR 7,50


10932 Middelbare landbouwschool te Groningen. Programma van het onderwijs voor het schooljaar 1928-'29. Groningen, Boekdrukkerij van de strafgevangenis, 1928. 31p.

EUR 6,50


26659 Mixtamorfose. Leiden, Lustrumcommissie Minerva, 1974. Vele ill, 230 pp - linnen.

EUR 17,50


31707 Moulin, D. de; Eeghen, I.H. van; Meischke, R. Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis. Wormer, Immerc, 1981. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


19368 Mourik, B.A. van (sam.) Universitas Leidensis. Leiden, Batteljee & Terpstra, 1949. (ca 100) foto's, 180 pp - linnen.

EUR 9,00


33594 Mummery, Chr. Stamcellen. Amsterdam, Wetenschappelijke Bibliotheek Natuur & Techniek, 2006. ill, 230 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


36101 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1956-1957. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Fijnaart, 1957. ill, 94 pp - softcover.

EUR 7,50


36102 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1956-1957. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1958. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36103 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1958. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1958. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36104 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1959. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1959. ill, 104 pp - softcover.

EUR 7,50


36105 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1960. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1960. ill, 120 pp - softcover.

EUR 7,50


36106 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1961. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1961. ill, 121 pp - softcover.

EUR 7,50


36107 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1962. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1962. ill, 107 pp - softcover.

EUR 7,50


36108 Munters, A.H. (vw) Jaarboek 1963. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Hoorn, 1963. ill, 112 pp - softcover.

EUR 7,50


24493 Naeff, J.P. (vw.) Geschiedboek van het Leidsch Studenten Corps ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de universiteit te Leiden 1575 - 1950. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1950. Enkele ill, 318 pp - linnen.

EUR 22,50


3792 Nauwelaerts, M.A. Latijnse school en onderwijs te 's Hertogenbosch tot 1629. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1974. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXX, 326p.

EUR 19,00


40672 Nederlandsche pharmacoopee. 's-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1926. Vijfde uitgave. 675 pp - gebonden.

EUR 30,00


40738 Nelson, K. De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen. Ten Have, 2011. Enkele ill, 297 pp - paperback.

EUR 14,50


25823 Nergen, L. van Voor ònze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandsch Indisch Roode Kruis (1870-1945). Nijmegen, SVV/SSMP, [1993]. 108 pp - softcover.

EUR 15,00


38165 Niemeijer, H.E. Op hoger plan. Voorgeschiedenis en ontstaan van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Kampen, Kok, 1991. ill, 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


41956 Niemeijer, J.A. Leven op het platteland. Nijkerk, Callenbach, 1996. 7e druk. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 10,00


41659 Nijssen, G.; Onvlee, P. Scholen van het Rijk 1864-1992. Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland. Den Haag, Ministerie van O&W, 1002. ill, 239 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


5658 Norges Landbruks Høgskole 1859-1959. Oslo, Grøndahl, 1959. 519p.

EUR 20,00


2372 Ochse, J.J. e.a. Geld- en productenhuishouding, volksvoeding en -gezondheid in Koetoewinangoen. Buitenzorg, Archipel, 1934. Landbouwkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1 Bnd, 3 dln: I. Het onderzoek naar den economischen en landbouwkundigen toestand en het voedselverbruik te Koetowinangoen, Ochse, J.J. en Terra, G.J.A. II. De voedingswaarde van het inheemse menu te Koetowingangoen, Donath, W.F. III. De gezonheidstoestand van de bevolking te Koetowingangoen, Langen, C.D. de. 424p.

EUR 12,00


149 Onderwijs in Arnhem. B&W, 1973. nota, 80 pp.

EUR 8,00


37741 Onnen, M.F. De opleiding van den handwerksman. Utrecht, 1900. Dissertatie RUU. 210 pp - softcover, bibliotheekstempel.

EUR 14,50


33275 Oosterlaan, E.; Rietveld, D. (sam.) Libanon 1909 - 2009. Rotterdam, Libanon Lyceum, 2009. Vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 17,50


31673 Osiander, J.F. Volksarznenmittel und einfache, nichtpharmazeutische Heilmittel gegen krankheiten des Menschen. Heidelberg, Karl F. Haug. Facsimle von 1826. 339 S. - Leinen,.

EUR 9,00


34417 Oudemans, C.A.J.A. Handleiding tot de pharmacognosie van het planten- en dierenrijk. Amsterdam, Brinkman, 1880. 2e druk.5 uitslaande kaarten, 663 pp - half leder, gemarmerd.

EUR 30,00


33151 Over Varices en Varitex elastieken kousen. Haarlem, Varitex. ill, platen, 113 pp - linnen.

EUR 15,00


25653 Overman, R. Een welkom academisch gezelschap, Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007. Amsterdam, Aksant, 2008. Enkele ill, 407 pp - paperback.

EUR 10,00


37107 Parigger, F.H. Sejanus. Amersfoort, 1951. aangeboden door de medespelers van de opvoering 'Sejanus, een spel van ijdele waan' in de schouwburg Amicitia op 18 april 1951 ter gelegenheid van het 575-jarig bestaan van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium Amersfoort. 40 pp, gestencild - gebonden in kunstleer [tekst van 1949]. Met los toegevoegd: programma, drie foto's en recensie.

EUR 65,00


37240 Pater, J.C.H. de Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymansium 1908 - 1958. Gedenkboek van het 50-jarig bestaan. 's-Gravenhage, 1958. Met foto's, 149 pp - linnen.

EUR 15,00


20452 Pedellenstaven van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1975. 17 ill, 111 pp.

EUR 12,50


17749 Perrot, E. e.a. Manuel de phytopharmacie. Paris, Masson, 1948-1949. Complet en 3 volumes. Tome I : Généralités - La phytopharmacie et le pharmacien - Dégâts occasionnés et leur valeur pour la détermination des ennemis des cultures - Législation - Textes officiels et critiques. Tome II : Les parasites ou déprédateurs animaux - Les parasites d'origine végétale. Tome III : Les produits utilisés en phytopharmacie ( Chimie, pharmacologie, toxicologie ) - Pratique des traitements et matériel en usage -.

EUR 20,00


33430 Perrot, E; Parism R. Les plantes médicinales. Presses Universitaires de France, 1974. 245 planches col. - cloth. Two volume in cassette.

EUR 40,00


35569 Peters, W.; Pasvol, G. Atlas of tropical medicine and parasitology. Elsevier Mosby, 2007. 6th ed. 1220 col. ill, 429 pp - paperback, with CD-rom.

EUR 75,00


5926 Pharmacopæa Belgica. Bruxelles, Weissenbruch, 1906. editio tertia, 324p.

EUR 90,00


36635 Picardo, M. - Taïeb, A. Vitiligo. Berlin, Springer, 2010. Many ill, 483 pp - hardcover.

EUR 85,00


1202 Poel, J.M.G. van der Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Wageningen, Pudoc, 1976. Een beknopt bibliografisch Vademecum, 152 pp.

EUR 8,00


6200 Poel, J.M.G. van der Landbouw-leerboekjes voor de lagere school uit de negentiende eeuw. Wageningen, Pudoc, 1976.

EUR 5,00


12073 Postma, E.B.J. Nijenrode in prent, met een beknopt overzicht van zeven eeuwen historie. Breukelen / Alphen a/d Rijn, van Kralingen / Repro-Holland, 1972. Vele ill, 75 pp - genummerd 42.

EUR 10,00


7115 Quartel, H.C. de, e.a. C.H.L.S. 1957-1982. Jubileumuitgave bij het 25-jarig bestaan van de Christelijke Hogere Landbouwschool te Dronten. Dronten / Kampen, Kok, 1982. 125p.

EUR 8,50


23851 Quay, J.E. de (vz.) Rapport betreffende een technische hogeschool in het Industriële zuiden van Nederland. 1948. vele uitlaande kaarten, 539 pp - gedecoreerd linnen.

EUR 30,00


164 Rapport over de vestiging van een Technische Hogeschool in Gelderland. ETI-Gelderland, 1948/1949. 2dln.

EUR 15,00


37965 Rasmussen, A.O. Landbohistoriske billeder. Lanbrugets Informationskontor, 1978. Akvareller af Rasmus Christiansen. Very many plates, 96 pp - cloth, oblong.

EUR 14,50


42567 raven, Chr.P. (int.) G.J. van Oordt. His contibutions to science. Essays presented to G.J. van Oordt on the occasion of his retirement of the chair of General zoology and endocrinology in the University of Utrecht. Arnhem, Van der Wiel, 1962. 109 pp - cloth.

EUR 10,00


38171 Regteren Altena, I.Q. van; Thiel, P.J.J. van De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673 - 1743. Amsterdam, UvA, 1964. 240 ill, 240 pp - linnen.

EUR 14,50


41703 Reinik, A.W. e.a. (red.) Bouwen voor Utrechts Universiteit. Utrecht, Matrijs. ill, 132 pp - softcover.

EUR 8,50


38482 Rensma, H.J.J.; Oostdijk, J. (red.) Logboek van de Nieuwe Compagnie van Verre. Breukelen, Nijenrode, 1952. 6e jaargang. Ill, 205 pp - linnen.

EUR 14,50


16738 Reyers, J.; reyers-Soeters, J.N. (red.) Zutphens Leergang. Zutphen, 1964. Uitgave ter ere van honderdvijfentwintig jaar Gymanisium en honderd jaar Hogere Burgerschool. Ill, tekeningen van oud-leerling Jo Spier, 55 pp.

EUR 12,50


42569 Reynhart, A.F.A. De modernisering van het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden. Bataafsche Petroleum Maatschappij, 1952. ill, uitslaande platen, 122 pp - linnen.

EUR 10,00


29673 Ricklefs, R.E.; Finch, C.E. Ouder worden. Over de biologie van veroudering. Brussel / Maastricht, Wetenschappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1997. ill, 203 pp - linnen.

EUR 12,50


9654 Rietman, I.; Vuyk, K. (red.) Eindexamen. Kampen / Zwolle, Constantijn Huygens. Christelijke Hogeschool voor de Kunsten, 1995. Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, eindexamencatalogus, oplage 1600, ill, 303 pp.

EUR 10,00


28041 Ritzema Bos, J. De dierlijke parasieten van den mensch en de huisdieren. Zwolle, Tjeenk Willink, 1888. 100 houtsneefiguren, 262 pp - softcover, beschadigde ruug.

EUR 22,50


41518 Robischon, R.; Friedrich, W. Alte Dorfschulen. 1985. Schriftenreihe des Volkskunde- und Freilichtmuseums Roscheider Hof Konz bei Trier. 15 Abb, 25 S. - softcover.

EUR 7,50


35091 Roe, D.A. A plague of corn. The social history of Pellagra. Ithaca, Cornell University Press, 1973. 4 fig, 7 ill - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


31839 Röling, H.Q. De tragedie van het geslachtsleven. Dr. J. Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond.Amsterdam, Van Gennep, 1987. Met portret, 307 pp - paperback.

EUR 12,50


31471 Romkes-Nijhoff, A. (bew.) Ziekenvoedsel-recepten, bestemd voor geneesheeren, huisvrouwen en verpleegsters. Haarlem, Erven F. Bohn, 1909. (Uit het Duits van Hannemann en Kasack). 2e druk. 182 pp - linnen.

EUR 30,00


25418 Rooseboom, M. Microscopium. Leiden, Rijksmuseum voor de geschiedenis der Natuurwetenschappen, 1956. ill, 59 pp - linnen.

EUR 12,50


25874 Roosenboom, R. (red.) Vernieuwing in traditie. De Breul: vijftig jaar onderwijs in Zeist (1946 - 1996). Zeist, Katholieke Scholengemeenschap De Breul, 1996. ill, 254 pp - gebonden.

EUR 30,00


38169 Rossum, J.W.M. van e.a. (red.) Gedenkboek uitgegeven bij de opening van de uitgebreide sociëteit Phoenix in 1958. Delft, 1958. Vele foto's, z.p. - linnen, oblong.

EUR 9,00


3071 Ruiter, D. de; e.a. Serviceflatcentrum Belmonte 1970-1995. Wageningen, Belmonte, 1995. ill, 64 pp - softcover.

EUR 6,00


37696 Rutten, Th. (vw.) Het onderwijs in Nederland. Verslag over de jaren 1944, 1945 en 1946. 's-Gravenhage, Min. van OK&W, 1949. Twee delen. 697 pp - softcover.

EUR 25,00


7808 Rutten, W. 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokken epidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1997. Dissertatie WUR, 569 pp.

EUR 23,50


29631 Schans, P. van der (vw.) 75 jaar r.m.t.s. aalsmeer. Rijks Middelbare Tuinbouw School Aalsmeer, 1972. Vele foto's, 104 pp - softcover, oblong.

EUR 22,50


29671 Schellekens, H. e.a. De DNA-makers. Architecten van het leven. Brussel / Maastricht, Wetenschappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1993. ill, 245 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


25999 Schoenmakers, T.; Jas, J. Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen. Watson Gealth & Beauty, 2003. Vele ill, 159 pp - hardcover.

EUR 7,50


31739 Schouten, J. De slangestaf van Asklepios. Symbool der geneeskunde. Amsterdam / Meppel, Brocades-Steeman. 2e druk,62 afb, 216 pp - gebonden.

EUR 7,50


34950 Schulz, V. e.a. Rational Phytotherapy. A physicians' guide to herbal medicine. Berlin, Springer, 1998. 3th ed. 81 fig. (some col.), 42 tables, 306 pp - cloth.

EUR 17,50


6420 Schutte, O. Het album promotorum van de Academie te Harderwijk. Arnhem, Vereniging Gelre, 1980. Werken Gelre 36, 8 afb, 362p.

EUR 22,50


19706 Sevenhuijsen, F. e.a. Studie over de ingenieursopleiding. Delft, Delftsche Studenten Raad, 1947. 45 pp - gestencild, orgineel omslag.

EUR 18,50


25416 Sijpesteijn, P.J. Gynaecologische aspecten van de Papyrus Ebers. Amsterdam, Philips-Duphar, 1972. 100 pagina's met kleuren-illustraties in doos.

EUR 15,00


40929 Sloof, C.A. e.a. (red.) 25 jaar Eben-Haëzerschool. Streekschool voor reformatorisch onderwijs te Bennekom. bennekom, 2000. ill, 136 pp - hardcover.

EUR 12,50


6858 Smedes, J.J. Luchtig bladerwerk van 100 jaren middelbaar onderwijs in Hoogezand-Sappermeer. 1968. 161p.

EUR 12,50


40759 Smeele, H. Met de moed van een ontdekkingsreiziger. Utrecht, Servire, 2002. Zeer vele foto's, z.p. - gebonden.

EUR 17,50


10690 Smit, G.G. Het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland. Ontstaan, ontwikkeling en betekenis - 1908-1965. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1966. vele ill, 215 pp.

EUR 10,00


34614 Smit, H.P.A.; Welcker, A. De toepassing van kinine in de verloskunde. Amsterdam, Cinchona-Instituur, 1939. 20 en 44 pp - softcover.

EUR 8,50


19584 Snyder, S.H. Psychofarmaca. Brussel / Maastricht, Wetenschappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1986. ill, 228 pp.

EUR 12,50


32183 Soethout, E.M. Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis. Baarn, Ambo, 1990. ill, 165 pp - softcover.

EUR 7,00


23777 Soudijn, K. De Universiteit van Tilburg in beeld. Tilburg University: A portrait. Tilburg, 2005. Vele ill, 101 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


40120 St. Anthony Gasthuis 1425 - 1925. Leeuwarden, 1925. Met vele foto's, o.a. van de verhuurde boerderijen, waarionder Wilhelmina-Oord. z.p. - sofcover, oblong, vetersluiting.

EUR 125,00


31741 Starobinski, J. Geschiedenis van de geneeskunst. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1965. Vele ill, 104 pp.

EUR 9,00


37614 Stassen, M.J.W. Medische ethiek in grijze oudheid. Maastricht, Ernest van Aelst, 1947. Dissertatie RUU. 151 pp - softcover.

EUR 14,50


29042 Steenis-Kruseman, M.J. van Select Indonesian medicinal plants. Djakarta, Organization for Scientific Research in Indonesia, 1953. Bulletin 18. 90 pp - softcover.

EUR 10,00


28504 Stel, E. e.a. (red.) Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtigjarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedert dien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam. 1951. 104 pp - gebonden.

EUR 9,00


23048 Steneker, H.H. (vw.) Het Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920-1950. Hilversum, 1950. ill, 163 pp - linnen.

EUR 20,00


30198 Steneker, H.H.; Aalders, H/G. (vw.) Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920 - 1950. Hilversum, 1950. ill,163 pp - linnen.

EUR 17,50


25415 Stolk, A. Johan van Beverwyck. De medische vraagbaak van de gouden eeuw. Zijn werk en zijn tijd. Amsterdam, Philips-Duphar, 1973. 64 pp in 8 karternen en 64 pp. (8 karternen) facsimile-herdruk uit 'Inleidinge tot de Hollantsche genees-middelen' en 'Schat der ongeschondenheydt'- samen in beschadigde cassette.

EUR 10,00


42150 Storm, G.J. Vaktheorie voor metaalbewerkers ten dienste van de vakopleiding. eerste leerjaar A. Theorie-boek. Amsterdam, Ahrend, 1945. 494 fiig, 210 pp - half linnen.

EUR 10,00


5952 Swediaur, F. Pharmacologica seu materia medica, exhibens cognitionem medicamentorum simplicium analyticam. Bruxelles / Hagae, Weissenbruch / Wallez, 1817. pars prima, editio correcta et aucta, 502p.

EUR 225,00


17678 Swellengrebel, N.H.; Rodenwaldt, E. Die Anophelen von Niederländisch-Ostindien. Jena, Fischer, 1932. 44 Abb, 24 Karten, 24 Tafeln.

EUR 8,50


6861 Tammeling, B.P. Honderdvijenzeventig jaar AZG. Geschiedenis en voorgeschiedenis van het academisch ziekenhuis Groningen. Groningen, AZG, 1978. 304p.

EUR 12,50


10844 Tepe, W. Begijnen in de lage landen. Aalsmeer, Luyten, 1987. ill, 198 pp.

EUR 8,00


28112 Terlouw, J.C. (vw.) Kunst en hersenen. Je hersenen... dat ben je zelf!. Den Haag, Hersenstichting Nederland, 2002. Catalogus expositie en veiling van kunstwerken gemaakt door mensen met een hersenaandoening. Vele afb, 73 pp.

EUR 10,00


31639 Terlouw, Th.J.A. De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland. Rotterdam, Erasmus, 1991. Enige ill, 462 pp - softcover.

EUR 10,00


26818 Tersteeg, J. (red.) De levensschets van Geert Reinders 1737 - 1815. Historische Vereniging Winsum - Obergum. Werkgroep 'Winsumer schrijvers en schrijfsters', ill, 2 ingeplakte foto's, 120 [[ - softcover.

EUR 20,00


33476 Tètènyi, P. Infraspecific chemical taxa of medical plants. Budapest, Akadèmia Kiadò, 1970. 225 pp - cloth, dust jacket.

EUR 32,50


34151 Teuscher, E. Pharmazeutische Biologie. Braunschweig, Vieweg, 1979. 206 Abb, 549 S. - hardcover.

EUR 10,00


29637 Tilburg, R. van (vw.) Een Aalsmeerse school. 100 jaar middelbaar tuinbouwonderwijs. Aalsmeer, Florens College. Ill, 111 pp - softcover.

EUR 8,50


33057 Tissot (,S.A.); Bicker, L. Raadgeevingen voor de gezondheid der groote en rijke lieden. Rotterdam, Reinier Arrenberg, 1779. 518 pp - niet gebonden, hoeken van voorrede (XXIV pp) weggevreten.

EUR 250,00


36005 Toolen, A. van der Bacteriënjagers en andere verhalen. Bilthoven, Rivm, 2009. Bij 100 jaar RIVM. ill, van Erik Kriek, 111 pp - linnen, oblong.

EUR 8,50


34526 Trease, G.E.; Evans, W.CH. Pharmacognosy. Tindall, London, 1978. 11th ed., 784 pp - cloth.

EUR 10,00


32832 Treue, W. e.a. Festschrift zur 125-Jahrfeier der Technischen Hochschule Hannover 1831 - 1956. Hannover, 1956. Viele Abb, 278 S. - Leinen, Bibliothekmark.

EUR 10,00


33367 Tschirch, A. Indische Heil- und Nutzpflanzen und deren Cultur. Berlin, Gaertner, 1892. 128 Tafeln und 223 S. - Leinen.

EUR 185,00


29585 Tuin, B.; Venema, F. Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Groningen, Apotheek Venema, 1982. Vele ill, 183 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


9895 Tulp. N. Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp etc. T. Amsterdam, Merck Sharp and Dohme, [1991]. Twee delen: Facsimile, ca. 500 pp + Transcriptie door C.G.L. Apeldoorn en T. Beijer.

EUR 60,00


29663 Tweel, J.G. van den e.a. Immunologie. Het menselijk afweersysteem. Brussel / Maastricht, Wetenschappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1988. ill, 248 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


25814 Un Monumento Recuperado. Rehabilitación del Hospital de Jornaleros de Maudes. Madrid, Consejeria de Politica Territorial de la Comunidad de Madrid, 1990. Many ill, 178 pp - softcover.

EUR 20,00


6059 Urlings, M.J. Ziekenhuis Gelderse vallei. Vier ziekenhuizen: van samenwerking, naar fusie, naar nieuwbouw. Wegener, 2000. ill, 240 pp - hardcover.

EUR 8,50


32013 Van Geelen, H.J. Van hospitaalsoldaten tot geneeskundige troepen. 1986. Bij 100 jaar Regiment Geneeskundige Troepen. Herdruk naar 1969. ill, 134 pp - softcover.

EUR 8,50


6364 Veenstra, G. De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandsscholen in hun grootse werk t.b.v. land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuq. 1972. 225 pp.

EUR 17,50


38072 Verdoorn, J.A. Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw. Nijmegen, Sun, 1981. 465 pp - paperback.

EUR 9,00


23422 Verdoorn, J.A. Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlands-Indië. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1941. Dissertatie RUL, 311 pp - gesigneerd door auteur.

EUR 14,50


38172 Verkuylen, Ch. De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open universiteit. Heerlen, 1994. Bij tienjarig bestaan. ill, 378 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


24089 Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909 - 1959. Groningen, Wolters, 1959. ill, 154 pp - linnen.

EUR 8,50


32875 Vijselaar, J. e.a. Van streek. 100 jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland. Utrecht, Matrijs, 2007. Vele ill, 304 pp - hardcover.

EUR 24,50


25838 Vijselaar, J. Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880 -1910. Bussum, Unieboek, 1982. Ill, 152 pp.

EUR 9,00


36112 Voorthuis, S.R. (vw.) Jaarboek 1932. Algemene bond van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor middelbaar Landbouwonderwijs. Spijk, 1932. ill, 252 pp - softcover.

EUR 8,50


14324 Vos, R. De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie. OPG 100. Utrecht, OPG @@@@@@@@, 1999. many ill, 192 pp - harcover, met een pil erin.

EUR 10,00


7227 Vrankrijker, A.C.J. de Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven. Voorburg, Boot, [ca 1937]. ill, 372 pp - linnen.

EUR 14,50


1513 Vredenberg, J.P. Als off sij onse eigene kijnder werden. Het burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742. Gemeente-archief Arnhem, 1983. 216p.

EUR 16,00


5553 Vrijberghe de Coningh, E. van Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Amsterdam, Luthers Verpleeghuis Wittenberg, 1977. ill, 168 pp - linnen.

EUR 10,00


33942 Vroege, D. De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid. Rotterdam, Veen & Scheffers, 1971. Dissertatie EUR. Ill, 171 pp - softcover.

EUR 8,50


6437 Waard-Ruijs, B. de Vroede vrouwen & wyse moeders. Vroedvrouwen en bakers van Elburg. Elburg, Arent thoe Boecop, 1994. nr 55, 64p.

EUR 6,00


29869 Wagener, W.A. Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1965. Enkele ill, 180 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


20312 Wagner, G.; Müller, W.J. Dermatologie in der Kunst. Biberach an der Riss, Basotherm, 1970. 50 Bildern, 120 S - Umschlag mit Eselsohr.

EUR 20,00


40422 Wendt, D. Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908 - 2008. Rotterdam, 010, 2008. 344 ill, 236 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


29925 Wenges, R.Th.R. De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk. Amsterdam, Candide, 1996. Enige ill, 61 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,00


40758 Wentinck, Ch. Het hart: symbool en werkelijkheid. Amsterdam, Smeets, 1980. Het hart en de kunst. vele platen. 80 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


14201 Werners, J. e.a. (red.) 1913 - 1953 Demeter. Groningen, 1953. t.g.v. het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouschool te Groningen, enkele ill, 140 pp - linnen.

EUR 10,00


19374 Westerveld, D.J.A. De vernederlandsching van het Indisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, De Bussy, 1915. Iverdruk uit 'De Indische Gids, maart 1915, 23 pp - opnieuw ingebonden.

EUR 7,50


31963 Wielen, Y. van der De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de gezondheidszorg. Assen, van Gorcum, 1960. Dissertatie RUL, 340 pp, uitslaande tabellen - softcover, bibliotheekexemplaar.

EUR 15,00


20350 Wijling, G. Ploegen en zaaien. een eeuw Haarlems middelbaar onderwijs. Haarlem, Tjeenk Willink, 1964. Lourens Costerlyceum. enkele ill, 94 pp - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 7,00


17020 Wijngaarden, H. van Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650 - 1700. Amsterdam, Prometheus / Bert Bakker, 2000. Enkele ill, 345 pp - paperback.

EUR 8,50


31737 Wijsenbeek, Th. Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis. Amsterdam, Ploegsma, 1990. vele ill, 141 pp - hardcover.

EUR 7,50


40482 Willemse, D. (int) The unknown drawings of Nicholas Bidloo, director of the first hospital in Russia. Voorburg, 1975. 51 pp text and 22 plates on loose leaves in fortfolio in box.

EUR 50,00


31740 Wilmar, F. Vorgeburtliche Menschwerdung. Eine Betrachtung uber die menschliche, fruhembryonale Entwicklung. Stuttgart, Mellinger, 1979. 36 Abb, 164 S. - softcover.

EUR 7,50


1602 Wilschut, J. Zo werd de wijsheid doorgegeven. Geschiedenis Protestants Christelijk Onderwijs Renkum. Renkum, [ca 1991]. ill, 90 pp - hardcover.

EUR 10,00


10245 Wittop Koning, D.A. Compendium voor de geschiedenis van de Pharmacie van Nederland. 's Gravenhage, KNMP, 1986. 249 afb, 214 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


16351 Wittop Koning, D.A. Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632 - 1932. Haarlem, Merck Sharp & Dohme, 1979. 188 prenrten, 161 pp.

EUR 18,50


30344 Wittop Koning, D.A. Nederlandse vijzels. Deventer, Davo, 1953. 45 afb, 140 pp - linnen.

EUR 14,50


35636 Wittop Koning, D.A. Het etiket in de apotheek. OPG, 1984. Vele ill, 64 pp - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 7,50


25690 Wolf, R. Heilig vuur. Het St. Anthonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910 - 2000. Nijmegen, Sun, 2000. ill, 251 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30539 Zevenboom, K.M.C.+ Wittop Koning, D.A. Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. De Tijdstroom, 1970. 2e aangevulde druk. 16 afb, 255 pp - softcover.

EUR 18,50


11337 Zuidberg, A.C.L. Huishoudkunde in Nederland. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1978. Miscellaneous papers 16, 281 pp.

EUR 7,50


44007 Allegaert, P. e.a. (red.) Het hart. Snoeck, 2004. ill, 159 pp - hardcover.

EUR 17,50


43215 Broos, J.F. Vier eeuwen Tjallinga Weeshuis. Leeuwarden, Ropta, 1982. Fryske Akademy 609.

EUR 12,50


43633 Desowitz, R.S. The malaria capers. More tales of parasites and people, research and reality. New York, Norton & Company, 1991. 288 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


43365 Haak, H. (vz.) Amerongsche Vereeniging tot verschaffing van Arbeid. Jaarverslagen der Commissie, uitmakende het dagelijksch bestuur over 1890-1900. Amerongen, F.F. Kuiper, 1900. 54 pp.

EUR 17,50


44749 Hart, M. 't Het dovemansorendieet. Over zin en onzin van gewichtsverlies. Amsterdam, Arbeiderspers, 2007. 2e druk. 161 pp - gebonden.

EUR 7,50


43210 Hennock, E.P. Fit and proper persons. Ideal and reality in the nineteenth-century urban government. London, Edward Arnold, 1973. Studies in Urban History 2. 34 plates, 395 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


43129 Kappelhof, T. Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350 - 1810. Utrecht, Matrijs, 1983. ill, 63 pp - softcover.

EUR 8,50


43134 Leeuwen, M.H.D. van Bijstand in Amsterdam. ca. 1800 - 1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie. Zwolle, Waanders, 1992. ill, 420 pp - linnen, stofomslag, met opdracht van auteur.

EUR 15,00


43186 Leeuwen, M.H.D. van The logic of charity. Amsterdam, 1800 - 1850. London, St. Martins Press, 2000. 12 plates, 242 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


44499 Moldin, I.M.; Kidd, M. The evolution of art in Dutch medicine. Nexthealth. many plates, 131 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


43697 Nieuwenhof, M. van den Isaac Israels in het ziekenhuis. Tekeningen, aquarellen en schilderijen in particulier bezit. Nijmegen, BnM uitgevers, 2006. ill, 60 pp - softcover.

EUR 7,50


17281 Noordegraaf, L.; Valk, G. De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bergen, Octavo, 1988. Enkele ill, 289 pp - softcover.

EUR 10,00


43286 Noordegraaf, L.; Valk, G. De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Bergen, Octavo, 1988. Enkele ill, 283 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


44765 Sams, J.; Carson, D. Medicijn kaarten. Dieren als symbolen van helende kracht. Haarlem, Becht, 1992. 44 kaarten van Angela C. Werneke plus softcover boekje (222 pp) in doosje.

EUR 20,00


43443 Schaap, P.M. e.a. (red.) Au! Bouwen aan de architectuur van de zorg. Stimuleringsfonds voor Architectuur, 2007. vele ill, 167 pp - softcover.

EUR 10,00


43254 Spanninga, H. De blauwe wezen van Leeuwarden. Geschiedenis van het Nieuwe Stadsweeshuis. Leeuwarden, St. Het Nieuwe Stadsweeshuis, 1988. ill, 215 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


44734 Surén, H, Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer u. Frauen. Stuttgart, Franckh, [ca 1936]. 40. Aufl.73 Abb, 138 S. - halblinen, Umschlag.

EUR 12,50


43000 Swanhhuisen, M. e.a. Bleekneusjes. Vakantiekolonies in Nederland 1883 - 1970. Bussum, Thoth, 2003. ill, 175 pp - softcover.

EUR 12,50


44278 Van Speybroeck, D. (red.) Vincent Corpet. Kunst van lijf en leden. Nijhmegen, Universitair Medisch centrum St. radboud, 2000. ill, 92 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


43371 Delft 1940 - 1945. Gedenkboek van het verzet der Deltsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945. Delftsche Studenten Raad, 1947. vele portretten, 222 pp - linnen.

EUR 27,50


43709 Boersma, T.;Verstegen, T. Nederland naar school. Twee eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs. Rotterdam, NAi, 1996. vele ill, 255 pp - paperback.

EUR 10,00


43609 Booy, E.P. de Kweekhoven der wijsheid. Basis en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Zutphen, Walburg, 1980. Stichtse Historische Reeks 8. 34 ill, 288 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


44146 Dalsen, C. van Duinjagerschool 50 jaar - Zaandam. Zaandam, [1981]. 1e druk. vele ill, z.p. - linnen, oblong, oplage 500.

EUR 17,50


43302 Ekkart, R.E.O. Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het rijksathenaeum te Franeker 1585-1843. Franeker, Wever, 1977. Zeer vele ill, 490 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


43220 Jensma, G.Th. e.a. (red.) Universiteit te Franeker 1586 - 1811. Leeuwarden, Frsyke Akademy, 1985. Frsyke Akademy 648. 75 ill, 523 pp - linnen, stofomslag.

EUR 37,50


44884 Joly, J.N. (vw.) Het vijftigjarig bestaan der rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861 - 1911. Groningen, Wolters, 1912. Ill, 93 pp - softcover, gebroken rug.

EUR 15,00


43480 Kisman, A.K. Een eeuw gymnasiaal onderwijs te Doetinchem. Doetinchem, Commissie eeuwfeest GSGD, 1979. ill, 108 pp - softcover.

EUR 12,50


44675 Kooij, P. Van Haarlem naar Harvard. De Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting 1883 - 2008. Haarlem, 2008. ill, 116 pp.

EUR 10,00


43231 Meijer, Th.J. Album promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811). Franeker, T. Wever, 1972. 159 pp - linnen.

EUR 10,00


44679 Pater, B. de Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht. Utrecht, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999. ill, 286 pp - linnen.

EUR 10,00


43144 Winkel, H. ( Geschichte und Naturwissenschaft in Hohenheim. Beiträge zur Natur-, Agrar-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Südwestdeutschlands. Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1982. 338 S. - Leinen.

EUR 17,50


44476 Zimmerman, A.R. (inl.) Pallas Leidensis MCMXV. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1925. Gedenkboek bij 350 jaar Leidse Universiteit. 365 pp - linnen.

EUR 12,50