Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Wiskunde & Natuurkunde / Arithmatic & physics

 


43949 Achterberg, G. Kleine kaballistiek voor kinderen. Amsterdam, Querido, 1986. z.p. - ill. van Jan Kloots.

EUR 10,00


11050 Albada, L.E.W. van Optische stelsels en het slijpen van lenzen. Bloemendaal, Focus, 1944. 123 pp + 2 losse bijlagen met (anti-)logartirhmen.

EUR 18,50


10147 Auerbach, F. Ernst Abbe. Sein Leben, sein Wirken, seine Persönlichkeit. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1918. Grosse Männer. Studien zur Biologie des Genies 5. 1 Gravure, 113 Abb, 2 Orginalschriftstücke, 512 S. Neu gebunden.

EUR 45,00


19262 Balick, M.J.; Cox, P.A. Etnobotanie. De rol van planten in de menselijke natuur. Beek, Wetenschhappelijke Bibliotheek / Natuur & Techniek, 1998. ill, 229 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


38346 Berg, J.C. van den De wervelbeweging. Haarlem, de Haarlemsche Boek- en Muziekhandel, 1888. Dissertalie RUL. 159 pp - linnen.

EUR 24,50


42459 Berkel, K. van Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam, Bert Bakker, 1998. 335 pp - paperback.

EUR 12,50


19892 Beutelspacher, H.; Marel, H.W. van der Atlas of Electron Microscopy of Clay Minerals and their Admixtures. A picture Atlas. Amsterdam, Elsevier, 1968. Also in German; Atlas der Elektronenmikroskopie der Tonminerale und ihrer Beimengungen. Ein Bildatlas. 262 ill, 333 pp - cloth.

EUR 44,50


38228 Birchon, D. Optical microscope technique. London, George Newnes, 1961. 119 fig, 274 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


13990 Blaise, C. Heer van de tijd. Een eenzaam genie en de uitvinding van de standaardtijd. Amsterdam, Ambo, 2000. 245 pp.

EUR 10,00


35746 Blankesteijn, H. Verbazingwekkende vindingen van de 20e eeuw. 's-Gravenhage, Bzztôh, 1993. ill, 158 pp - paperback.

EUR 7,00


8881 Blom, J.W.S. De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, hebdomaden en enneaden. Nijmegen, Berkhout, 1936. 315 pp.

EUR 16,50


30134 Bosse, A. Manière universelle de mr. Desargues pour pratiquer la perspective par petit-pied comme le Geometral. Paris, Pierre des-Hayes, 1648 /1653. Ensemble les places et proportions des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs. Avec privilege du roy. 342 pp et 156 ill. - relié avec Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces irregulières, ensemble quelques particularitez concermant cet art & celuy de la graveure en taille-douce (37 pp) et Explication par figures et par discours des choese ci devant dites, 75 pp, 31 ill. - plein veau.

EUR 2.250,00


26835 Botermans, J.; Slocum, J. Spiegeleffecten en andere verborgen illusies. Bookman International. Inclusief speciaal spiegelvel, vele ill, 142 pp - softcover.

EUR 7,50


26023 Brederoo, N.J. e.a. Oog in oog met de spiegel. Amsterdam, Aramith, 1988. ill, 287 pp - paperback.

EUR 8,50


16134 Breure, A.S.H.; Bruijn, J.G. de Leven en werken van J.G.S. van Breda (1788-1867). Haarlem / Groningen, Hollandsche Maatschappij der Weyenschappen / Tjeenk Willink, 1979. Enkele ill, 429 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


42301 Capra, F. de tao van fysica. een onderzoek naar de paralellen tussen moderne natuurkunde en oosterse mystiek. Utrecht, Kosmos, 2005. 9e druk. 331 pp - paperback.

EUR 10,00


31296 Chalmot, J.A. de Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens, dienstig om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraaken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1786/1793. Compleet in negen delen zijnde het achtste t/m zestiende deel van het woordenboek. 53 (uirslaande) 'kunstplaten'', 6724 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 9.000,00


31295 Chomel, Noël Huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1768-1777. Tweede druk, geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot. Compleet in zeven delen, 80 (utrslaande) 'kunstplaten', 4370 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 6.000,00


42229 Cohen, F. De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. Amsterdam, Bert bakker, 2007. 298 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


33283 Cole, K.C. Het heelal en het theekopje. De schoonheid van wiskunde. Amsterdam, Ambo, 1998. 264 pp - papeerback.

EUR 8,50


43228 Davids, C.A. Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, [1986]. 16 platen, 518 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 27,50


42572 De Ontwikkeling der Natuurwetenschappen in Nederland gedurende de laatste halve eeuw. Leiden, Van Doesburgh, 1930. ill, 107 pp - linnen.

EUR 10,00


25516 Devlin, K. Mathematics: the new golden age. London, Penguins, 1988. 287 pp - paperback.

EUR 10,00


42382 Ehrenreich Tröger, W. Optische Bestimmung der gesteinbildende Minerale. Teil I. Bestimmungstabellen. Stuttgart, Schweizerbart, 1959. 3. Aufl. 135 und 258 Fig,,147 S. mit 2 Beilagen - Leinen.

EUR 10,00


32871 Eisenmenger, W.; Kaplyanskii, A.A. Nonequilibrium phonons in nonmetallic crystals. Amsterdam, North-Holland, 1986. Modern problems in condebnsed matter sciences 16. 721 pp - cloth.

EUR 20,00


27984 Encke, J.F.; galle, J.G. Dr. Wilhelm Olbers' Abhandlung über die leichste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen zu berechnen. Mit Berücksichtigung und Erweiterung der Tafeln im Jahre 1847. Leipzig, Voigt & Günther, 1864. 3. Aufl, 334 S.-Bibliothekband.

EUR 110,00


17897 Ernst, B. Avonturen met onmogelijke figuren. Amsterdam, Aramith, 1985. 2e druk, vele ill, 96 pp.

EUR 7,50


42673 Ernst, B. Onmogelijke figuren. Het begoochelde oog. Kerkdriel, Librero, 2006. Vele ill, 80 plus 95 pp - softcover.

EUR 14,50


30278 Faraday, M. De kaarsvlam. Zwolle, Tjeenk Willink, 1868. Met 55 houtsneefiguren, 228 pp - gedec. linnen.

EUR 90,00


38349 Feringa, F. Over eene methode ter berekening van de gemiddelde lengte van op bepaalde wijze getrokken lijnen. Groningen, P. van Zweeden, 1864. Dissrtatie RUG. 74 pp - gebonden.

EUR 30,00


19897 Fouqué, M.F. Contribution à l'étude des feldspaths des roches volcaniques. Paris, Chaix, 1894. 336 pp - half cloth.

EUR 35,00


36608 Frisby, J.P. Optische Täuschungen. Sehen - Wahrnehmen - Gedächtnis. Augsburg, Welbild Verlag, 1989. 2. Aufl. 221 Bildern, 188 S. - hardcover, mit 3 D-Brille.

EUR 10,00


16272 Giese, R.-H. Einführung in die Astronomie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988. 32 Tafeln, 393 S. - leinen.

EUR 6,00


11893 Gildemeister, E.; Hoffmann, Fr. Die Ätherischen Öle. Leipzig, Verlag von Schimmel, 1910. 2. Aufl, 3 Bde. I. 75 Fig, 697 S. II. 52 Fig, 4 Karten, 713 S. III. 51 Fig, 5 Karten, 836 S. Gesamt 962 Öle -.

EUR 210,00


23609 Giltay, E. Inleiding tot het gebruik van de microscoop. Leiden, Brill, 1885. 50 figuren, 2 uitslaande platen, met vraagstukken, 254 pp - gebonden.

EUR 50,00


38342 Haan, J.H. Kristallometrische determineeringsmethoden. Groningen, Wolters, 1932. Dissertatie RUG. 24 fig, 177 pp - softcover.

EUR 14,50


37097 Heel, H. van Nader bezien. Waan en wetenschap in onze samenleving. Quantes, 2005. 2e druk.386 pp - gebonden.

EUR 14,50


31672 Heijnen, J. Raadgevingen voor minkundigen, tot conversatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. Facsimile-herdruk naar 1859. Met uitslaande platen, 74 pp - linnen.

EUR 8,50


19742 Hildebrandt, St.; Trombam, A. Architectuur in de natuur. De weg naar de optimale vorm. Maastricht / Brussel, Natuur & Techniek / Wetenschappelijke Bibliotheek, 1989. ill, 207 pp - linnen.

EUR 7,50


19764 Hof, J.J. De voorstelling van het heelal in de loop der tijden. 's Gravenhage, z.j. Bibliotheek Natuurleven 24-25. 4 fig, 150 pp - Bibliotheekexemplaar.

EUR 7,50


42981 Horgan, J. Het einde van de wetenschap. Over de grenzen van onze kennis. Amsterdam, Ambo, 1996. 312 pp - paperback.

EUR 8,50


39416 Jaeger, F.M. Historische studiën. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Den Haag, Wolters, 1919. 45 fig. en portretten, 275 pp - softcover, enig vocht, bibliotheekstempels.

EUR 35,00


39418 Karmanov, C. De logica van het ideële. Boek I. Inleiding in de problematiek. Meppel, Krips, 2000. 243 pp - hardcover.

EUR 9,00


17183 Kempees, J.C.J. Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. eerste stukje. Breda, Broese & Comp, 1863. Achtste druk, 154 fig, XXII + 168 pp - ingenaaid, gebroken in rugje.

EUR 17,50


40589 Köbben, A.J.F.; Tromp, H. De onwelkome boodschap, of Hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wor dt. Amsterdam, Jan Mets, 1999. 206 pp - paperback.

EUR 10,00


42060 Kox, A.J. (red.) Van Stevin tot Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers. Amsterdam, Bert Bakker, 1990. 265 pp - paperback.

EUR 10,00


27158 Lentink, D. Exploring the biofluiddynamics of swimming and flight. Wageningen, 2008. Dissertation WUR. many col. ill, 184 pp - softcover.

EUR 20,00


19944 Lüttgendorff, M. A. von Das Mikroskop. Ein Leitfaden für Anfänger. Wien und Leipzig, Hartlebens Verlag, [ca 1900]. Viele Abb, 190 S. - Leinen.

EUR 17,50


19743 Lyons, J.W. Vuur. De beheersing van het vlammenspel. Maastricht / Brussel, Natuur & Techniek / Wetenschappelijke Bibliotheek, 1988. ill, 166 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


1031 Maris, R. Joh van Uven,. Een leven vol wiskunde en muziek. Wageningen, WSKOV, 1989. ill, 80 pp - softcover.

EUR 6,00


38322 Mazure, J.P. De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren. Den Haag, Gerretsen, 1937. Dissertatie TUD. 12 fig, uitslaande kaart, 222 pp - softcover.

EUR 45,00


43236 Meissner, W.W. Chymia perennis. Eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislauf einer immerwährenden Chemie. Bielefeld-Bethel, Deutscher Heimat-Verlag, 1964. 5 Abb, 1012 S. - Leinen, Umschlag.

EUR 15,00


44499 Moldin, I.M.; Kidd, M. The evolution of art in Dutch medicine. Nexthealth. many plates, 131 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


37789 Mörzer Bruyns, W.F.J.; Hooijmaijers, H. Tussen hemel en horizon. Een korte geschiedenis van navigatie op Nederlandse schepen. Haarlem, Hollandia, 2012. Vele ill. in kleur, 112 pp - hardcover, gesigneerd door Hooijmaijers.

EUR 14,50


10250 Müller, G. (red.) Phänomena. Ein Dokumentation zur Ausstellung über Phänomene und Rätsel der Umwelt an der Seepromenade Zürichhorn. Zürcher Forum, 1984. 2. Aufl, viele Ill, 201 S.

EUR 22,50


44503 Muños, J.M. e.a. (ed.) Force fields. Phases of the kinetic. Barcelona, Mueu d'Art Contemporani, 2000. ill, 333 pp.

EUR 17,50


40732 Nollet, Abt Natuurkundige lessen door proefneemingen bevestigd, tot opheldering van allerlei dagelyks voorkomende Zaaken. Amsterdam, K. van Tongelo, 1761. Nollet VI. Derde deel. Tweede stukje. Tiende en elfde les, 25 fig. op uitslaande platen en 484 pp - halfleder.

EUR 245,00


44436 Panhuysen, P. Number Made Visible. The story of the magic square of 8 by Benjamin Franklin. Eindhoven, Het Apollohuis, 1997. Vele ill, n.p. - softcover, oblong.

EUR 10,00


44647 Paturi, F.R. Schnurfiguren aus aller Welt. München, Hogendubel, 1988. 112 Abb, 144 S. - gebunden.

EUR 10,00


30225 Pleitgen, H.O.; Richter, P.H. Schönheit im Chaos. Bilder aus der Theorie komplexer Systeme - Frontiers of Chaos. Computer Graphics Face Complex Dynamics. Bremen, Mapart / Universität Bremen, 1985. 45 fig, 70 col. maps, 108 pp - softcover.

EUR 15,00


38498 Press, W.H. e.a. Numercal recipes in Pascal. The art of scientific computing. Cambrigde University Press, 1989. 759 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 24,50


11933 Prusinkiewicz, P.; Lindenmayer, A. The algorithmic beauty of plants. New York etc., Springer-Verlag, 1990. 160 ill, 48 in color, 228 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 57,50


42957 Reichardt, H. C.F. Gauss. Gedenkband anlässlich des 100. Todestages am 23. Februar 1955. Leipzich, B.G. Teubner, 1957. Einge eingeklebte Abb, Auss. Karte, 251 S. - dek. Leinen, Biblotekmarken.

EUR 17,50


42569 Reynhart, A.F.A. De modernisering van het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden. Bataafsche Petroleum Maatschappij, 1952. ill, uitslaande platen, 122 pp - linnen.

EUR 10,00


38277 Riep, F.E. De invloed van de bereidingswijze op de samenstelling van lijnolie en op haar eigenschappen als verfbindmiddel. (Het lijnolievraagstuk). Delft, Waltman, 1936. Dissertatie TUD. 197 pp - softcover.

EUR 30,00


42963 Ringleb, F. Mathematische Methoden der Biologie, inbesondere der Vererbungslehre und der Rassenforshung. Leipzig, B.G. Teubner, 1937. 181 S. - leinen, Bibliotekmarken.

EUR 10,00


25418 Rooseboom, M. Microscopium. Leiden, Rijksmuseum voor de geschiedenis der Natuurwetenschappen, 1956. ill, 59 pp - linnen.

EUR 12,50


32872 Sankühler, B. Einführung in die mikroskopische Gesteinuntersuchung. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 1922. 111 Abb, 88 S. - Leinen.

EUR 20,00


16454 Schedel, A. Der Blick in den Menschen. Wilhelm Conrad Röntgen und seine Zeit. München, Urban & Schwarzenberg, 1995. 30 Abb, 311 S. - leinen, Umschlag.

EUR 14,50


27935 Schenk, R.; Kistler, G. Mikrophotographie. Eine Einführung in die Grundlagen der Mikroskopie und ihre Anwendungen in der mikrophotographischen Praxis. Basel, S. Kargel, 1960. 62 Abb, 152 S. - gebunden.

EUR 10,00


19390 Schwinger, J. Einstein ... en daarna. De uitwerking van een geniale gedachten. Maastricht / Brussel, Natuur & Techniek / Wetenschappelijke Bibliotheek, 1988. ill, 246 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


26579 Smaasen, W. Voorstellen ter oefening in de allereerste beginselen der algebra. Zwolle, Tjeenk Willink, 1864. 3e druk, 56 pp.

EUR 28,50


19319 Smil, V. Elementaire kringlopen. Wisselwerking tussen biosfeer en beschaving. Maastricht / Brussel, Wetenschappelijke Bibliotheek Natuur & Techniek, 1997. ill, 216 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


42513 Smith, D.Eu. Rara Arithmetica. A catalogue of the arithmetics written before the year MDCI with a description of those in the library of George Arthur Plimpton. Boston, Finn and company, 1908. First ed. 9 plates, 246 fig, 507 pp - cloth.

EUR 70,00


9738 Sprang, H.F. van Anionwanorde in natriumnitraat. Utrecht, 1968. Dissertatie RUU, 90 pp.

EUR 5,00


40240 Steiner, G. Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel zur Erforschung der Lebewelt der Gewässer. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 1919. handbuch der Mikroskopische Technik 7/8. 153 Abb, 146 S. - neugebunden.

EUR 14,50


38343 Stoelinga, G.D. Convexe puntverzamelingen. Amsterdam, Paris, 1932. Dissertatie RUG. 67 pp - softcover.

EUR 12,50


17596 Strootman,H. Beginselen der Cijferkunst bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de Wiskunst willen toeleggen. Tweede Gedeelte.Breda, J. Hermans & Zoon, 1862. Vijfde herziene druk, 264 pp - los in versleten rug.

EUR 22,50


13482 Turner, G. L'E. Historische microscopen. Bussum, Moussault, 1981. Christie's Collectioneurs Serie, vele ill, 120 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


42956 Uven, M.J. van Conforme afbeelding door stralencongruenties. Utrecht, J. van Boekhoven, 1908. Dissertatie RUU. 30 fig, 140 pp - gebonden, bibliotheekstempel.

EUR 20,00


42959 Uven, M.J. van Mathematical treatment of the results of agricultural and other experiments. Groningen, Noordhoff, 1935. 309 pp - linnen.

EUR 17,50


42958 Verrijn Stuart, C.A. (vw.) Geschiedenis van de statistiek in het koninkrijk der Nederlanden. Wageningen, Pudoc, 1974. Fasimile-reprint van CBS, 1902. 224 pp - softcover.

EUR 10,00


13443 Verzameling van wiskundige voorstellen door de leden van het Wiskundige Genootschap. Amsterdam, Weijting, 1824. onder de zinspreuk 'een onvermoeide arbeid komt alles te boven'; elkander tot onderlinge oefening opgegeven. Derde deel, tweede stukje, 40 pp.

EUR 20,00


13444 Verzameling van wiskundige voorstellen door de leden van het Wiskundige Genootschap. Amsterdam, Weijting, 1824. onder de zinspreuk"een onvermoeide arbeid komt alles te boven; elkander tot onderlinge oefening opgegeven. Derde deel, derde stukje, 32 pp.

EUR 20,00


13445 Verzameling van wiskundige voorstellen door de leden van het Wiskundige Genootschap. Amsterdam, Weijting, 1825. onder de zinspreuk"een onvermoeide arbeid komt alles te boven; elkander tot onderlinge oefening opgegeven. Derde deel, zevende stukje, 32 pp.

EUR 20,00


13446 Verzameling van wiskundige voorstellen door de leden van het Wiskundige Genootschap. Amsterdam, Weijting, 1827. onder de zinspreuk'een onvermoeide arbeid komt alles te boven'; elkander tot onderlinge oefening opgegeven. Vierde deel. eerste stukje, Naamlijst (9 pp) + 16 pp.

EUR 17,50


15749 Wiechmann, A.; Pakm, L.C. Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750 - 1837. Haarlem, Johan Enschedé, 1987. ill, 272 pp - paperback.

EUR 10,00


23186 Wiechmann, A.; Palm, L.C. (red.) Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750 - 1837. Haarlem, Enschedé en Zonen, 1987. ill, 272 pp - softcover.

EUR 8,50


36947 Wis- natuur- en sterrekundige griefwisseling. Amsterdam, Arend Fokke, 1790. over verscheiden belangryke Onderwerpen, als onder anderen: eenige nieuwe Sterrekundige ontdekkingen van den beroemden Herschell; zyne Levensbyzonderheden, en zyn verwonderlyk Observatorium. Als mede eene nieuwe Ontdekking van den Heer Lavoisier, aangaande het Water, en meer andere Natuurkundige Merkwaardigheden; benevens eenige bedenkingen over 's Menschen Ziel. Met twee uitslaande platen. 248 pp.

EUR 125,00