Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Woordenboeken / Dictionaries / Lexicons

 


42873 AA, A.J. van der Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Eerste deel . Letter A. Haarlem, J.J. van Brederode, 1852. 144 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42874 AA, A.J. van der Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Tweede deel . Letter B. Haarlem, J.J. van Brederode, 1855. 541 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42875 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Derde deel . Letter C. Haarlem, J.J. van Brederode, 1858. 297 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42876 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Vierde deel . Letter D en E.. Haarlem, J.J. van Brederode, 1850. 149 en 99 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42877 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van; Schotel, G.D.J. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Vijfde deel . Letter F en G. Haarlem, J.J. van Brederode, 1862. 88 en 190 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42878 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van; Schotel, G.D.J. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Zesde deel . Letter H. Haarlem, J.J. van Brederode, 1867. 490 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42879 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van; Schotel, G.D.J. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Zevende deel . Letter I, J. en K. Haarlem, J.J. van Brederode, 1862. 84 en 144 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 30,00


42880 AA, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van; Schotel, G.D.J. Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Achtste deel . Letter L en M. Haarlem, J.J. van Brederode, 1862. 353 en 391 pp - orig. maar versleten kaft en rug.

EUR 35,00


9980 Abinal et Malzac S.J. Dictionnaire malgache - français. Fianarantdoa, 1987. Reprint of 1888, 876 pp.

EUR 55,00


44141 Al, B.P.F. e.a. (red.) Van Dale Groot woordenboek Frans - Nederlands. Utrecht, Van Dale, 1990. 2e druk, 1580 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 27,50


3428 Arntzenius, L.M.G. e.a. (red) Encyclopedie van de muziek. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1956-1957. 2 dln, 717 + 718 pp - linnen.

EUR 30,00


39491 Augé, C. Petit Larousse illustré. Paris, Librairie Larousse, 1906. 6me éd. Deux volumes. 5800 gravures, 130 tab, 120 cartes, 1644 pp - demi cuire.

EUR 25,00


28779 Baan, E. de Goed garen. Termen en begrippen van de textielnijverheid uit heden en verleden. Rijswijk / Leiden, Goossens / Museum De lakenhal, [ca 1994]. ill, 112 pp - paperback.

EUR 8,00


12205 Bailly, Bixio, Malpeyre Maison Rustique de XIXe siècle. Paris, Dusacq, [1837?]. Par des tables méthodique et alphabétique. Tome quatrième. Agriculture forestière, législation et administration rurales, 2500 gravures, 576 pp.

EUR 35,00


21278 Batchelor, J.; Chant, Chr. Geïllustreerde oorlogsschepen encyclopedie. Lisse, Rebo, 2007. Vele ill, 320 pp.

EUR 10,00


9015 Bauer, W. e.a. Lexikon der Symbole. Wiesbaden, Fourier, 1980. 1. Aufl, Viele Abb, 580 S. - hardcover, Umschlag.

EUR 17,50


3343 Beer, G. de; e.a. Encyclopedia of the Animal World. Lausanne, Elsevier Sequoia, 1972. 21 Volumes, 2032p.

EUR 80,00


34998 Beijer, T.; Apeldoorn, G.G.L. Woordenboek van medische eponiemen. Houtem / Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1996. 341 pp - gebonden.

EUR 10,00


25897 Bischoff, G.W. Wörterbuch der beschreibenden Botanik, oder die Kunstausdrücke welche zum Verstehen der phytographischen Schriften nothwendig sind. Stuttgart, Schweizerbart'sche, 1858. 2. Aufl., 230 S. - library marks.

EUR 20,00


6994 Blom, E. Everyman's Dictionary of Music. London, Dent, 1971. 793p.

EUR 10,00


44289 Boekenoogen, G.J. De Zaanse volkstaal. Het Zaans Woordenboek. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Wormer, Noord-Holland, 2004. 3e druk, geheel herzien door Klaas Woudt.655 pp - linnen.

EUR 50,00


3184 Bossan de Collonges, M. Dictionnaire Géographique, ou description des quatre parties du monde par Vosgien. Lyon, Lerot, 1813. 4 (du 6) cartes, 784p.

EUR 125,00


43021 Breslaur, E. Julius Schuberth's Musikalisches Conversations-Lexikon. Leipzig, Schuberth. 666 S. - gebunden.

EUR 20,00


29833 Britten, F.J. The watch & clock maker's handbook. Dictionary and guide. Antique Collectors' club, 1993. Facsimile-reprint of 11th ed. (1915). 400 ill, 499 pp - hardcover.

EUR 35,00


4061 Brouwer, J.H. (hoofdred) Encyclopedie van Friesland. Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1958. ill, 722 pp - linnen.

EUR 22,50


30546 Brouwers, A.P.J. De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1957. Dissertatie KUN, 175 pp - softcover.

EUR 17,50


40762 Buck, A. de Grammaire élémentaire du moyen Égyptien. Leiden, Brill, 1967. 218 pp - half cloth.

EUR 20,00


37782 Buwalda, H.S. e.a. Frysk Wurdboek. Frysk - Nederlânsk. Nederlânsk - Frysk. Bolswert, Osinga, 1956. 599 en 396 pp - linnen.

EUR 22,50


42336 Buwalda, H.S. e.a. Frysk Wurdboek. Nederlânsk - Frysk. Bolswert, Osinga, 1952. 396 pp - linnen.

EUR 10,00


31296 Chalmot, J.A. de Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zyne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens, dienstig om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraaken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1786/1793. Compleet in negen delen zijnde het achtste t/m zestiende deel van het woordenboek. 53 (uirslaande) 'kunstplaten'', 6724 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 9.000,00


43787 Champion, S. Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids. Veenendaal, Gaade, 1986. ill, 108 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


30323 Charité, J. (red.) Biografisch woordenboek van Nederland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. Vier delen. 680, 654, 695 en 602 pp - linnen, stofomslag.

EUR 35,00


9017 Chassany, J.-P. Dictionnaire de étéorologie populaire. Paris, Maisonneuve et Larose, 1970. 392 pp.

EUR 25,00


31295 Chomel, Noël Huishoudelijk woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens en schoone geheimen om tot een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken. Leyden / Leeuwarden, Joh. de Mair / H.A. de Chalmot, 1768-1777. Tweede druk, geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot. Compleet in zeven delen, 80 (utrslaande) 'kunstplaten', 4370 pp - goede staat, gemarmerde banden, ruggen ontbreken.

EUR 6.000,00


11223 Clerck, W. de Nijhoffs Zuid-Nederlands Woordenboek. 's Gravenhage / Antwerpen, Nijhoff, 1981. 854 pp.

EUR 65,00


3175 Clercq, F.S.A. de; Greshoff, M. Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Amsterdam, De Bussy, 1909. 395 pp - orig. band.

EUR 85,00


35778 Componisten. 1300 componisten van klassieke muziek van A tot Z¦. Spectrum, Utrecht, 1999. 370 pp - paperback.

EUR 8,50


19537 Cooper, J.C. An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. London, Thames and Hudson, 1978. 210 ill, 207 pp.

EUR 17,50


11944 Crompvoets, H. Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België. Amsterdam, Rodopi, 1981. 466 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


6424 Daan, J. Urk. Woordenlijst van Urk. Zutphen, Walburg Pers, 1990. Flevo Proviel 5, facsimile, pp 356-496.

EUR 17,50


13291 De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan zelf toegevoegd aan zijn Etymologicum van 1599. 's Gravenhage, F. Claes S.J., 1981. Oude Nederlandse Woordenboeken. Opnieuw uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Instituut voor Bederlanbdse Lexicologie. Reeks II: Studies. Deel 2. Eerste uitgave, 544 pp.

EUR 20,00


44630 Delden, J. van Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel. Lexicon. Kampen, Kok, 2004. 368 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


17294 Dijkhuis, D. Taal van Haaksbergen. Enschede, Twente Akademie, 1994. 376 pp.

EUR 24,50


3598 Dijkhuis, G.J.H. Twents in woord en gebruik. Twentse woordenschat. Raiffeisen-Boerenleenbank, 1981. 2e druk, 1041 pp.

EUR 27,50


6422 Draaijer, W. Woordenboekje van het Deventersch dialect. Deventer, Kluwer, 1936. 2e dr van 1896, bezorgd door J.C.L. van der Lande en P. Fijn van Draat, 64p.

EUR 24,50


6528 Droulers, Eug. Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles. Turnhout, Brépols, [zj]. ill, 281 pp.

EUR 30,00


6443 Dykstra, J.K. Op 't aljemint. Ljouwert, AFUK, 1978. Fryske Akademy 196/266, 2e dr, 343p.

EUR 22,50


27000 Echols, J.M.; Shadily, H. An Indonesian - English dictionary. Ithaca, Cornell University Press, 1968. 431 pp - cloth.

EUR 20,00


10110 Ede, M. van De wetenschappelijke namen der gekweekte zaaiplanten en bolgewassen. Bodegraven, Turkenburg, 1955. Mededeling 5, ill. van C.J. Voordouw, 96 pp.

EUR 10,00


30896 Emmerich, G.H. e.a. Lexikon für Photographie und Reproduktionstechnik (Chemigraphie, Lichtdruck, Heliogravüre. Wien und Leipzig, A. Hartleben, 1910. 414 Fig, 35 Tafeln, 944 S. - Lederband (quarto), Bibliotekstempel.

EUR 100,00


16887 Encke, F.; Buchheim, G.; Seybold, S. Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. Stuttgart, Ulmer, 1984. 13. Aufl, 769 S. - leinen.

EUR 20,00


34180 Encke, F.; Buchheim, G.; Seybold, S. Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. Stuttgart, Ulmer, 1994. 15. Aufl, 810 S - leinen.

EUR 20,00


8862 Encyclopedia of sports games and pastimes. The history, principles and practice of all outdoor and indoor sports and pastimes, wirh rules and regulationsm and their up-to-date records alpabetically arranged for ready regerence. Complete in one volume. London, Fleetway House, [1934/35]. 64 art plates, about 1250 ill, 678 pp.

EUR 27,50


3354 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Leeuwarden, Van Seijen, [1975]. 2 dln, ill, kaarten 956 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 20,00


41477 Endepols, H.J.E. Woordenboek of diksjenaer van 't Mestreechs. Maastricht, Boosten & Stols, 1955. iErrste druk. ll, 561 pp - linnen, dundruk.

EUR 30,00


29167 Erman, A.; Grapow, H. Wörterbuch der Aegyptischen Sprache. erster Band. Berlin, Akademie Verlag, 1971. 583 S. - gebunden.

EUR 30,00


29267 Erman, A.; Grapow, H. Ägyptisches Handwortenbuch. Hildesheim, Georg Olms, 1961. 232 S. - gebunden.

EUR 20,00


37024 Farr, E.R. e.a. Index nominum Genericorum (Plantarum). Volume I. Aa - Epochnium. Utrecht / The Hague, Bohn, Scheltema & Holkema / Junk, 1979. pp 631 - 1276 - hardbound.

EUR 24,50


30018 Fennema, W.J. e,.a. (red.) Winkler Prins Culinaire encyclopedie. Amsterdam, Elsevier, 1984. ill, 751 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 20,00


5554 Fox-Davies, A.C. The art of heraldry. An encyclopedaedia of armory. New York, Arno, 1976. 503p.

EUR 50,00


6508 Fox-Davies, A.C. The art of heraldry. An encyclopedaedia of armory. London, Bloomsbuty, 1986. 503p.

EUR 50,00


9004 Freeman, W. Dictionary of fictional characters. London, Dent, 1963. 458 pp.

EUR 12,50


37889 Frevert, W. Wörterbuch der Jägerei. Hamburg, Parey, 1964. 08 S. - Leinen.

EUR 18,50


19754 Fürst, H. Illustriertes Forst- und Jagd-Lexikon. Berlin, Paul Parey, 1904. 860 Textabb, 916 S. - orig. Umband, Bibliothekstempel.

EUR 150,00


6579 Gebhard, A.C.; Vet, A. van der Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt. Amsterdam, Van Munster, 1952. 520p.

EUR 20,00


6447 Ghijsen, Ha.C.M. Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag-Brussel, Van Goor, 1968. 2e dr, 1232 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 50,00


8353 Ghijsen, Ha.C.M. Woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag, Van Goor en Zonen, 1964. 4e dr, vele ill, 1232 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


6566 Gigengack, J. Twentse woorden en gezegden. Deel I. Enschede, Witkam, 1979. 2e deel nooit verschenen, 196 pp - linnen, stofosmslag.

EUR 17,50


27510 Goodman, A. Wörterbuch der Musik. München, Südwest, 1982. ill, 269 S. - leinen, Umschlag.

EUR 8,50


6465 Graafland, J.L.M.; Stalins, A. Heraldische Encyvlopedie - Encyclopédie Héraldique. Den Haag, Van Stockum, 1932. 534 fig, XX platen buiten den tekst, 228p.

EUR 75,00


30346 Graswinckel, D.P.M. Repertorium betreffende Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst (1901 - 1950). īs-Gravenhage, Nijhoff, 1940/1943/1962/1971/1984. Vijf delen (compleet). 582, 294, 492, 263 en 358 pp - linnen.

EUR 80,00


25485 Griffiths, M. Index of garden plants. London, MacMillan, 1994. The New Royal Horticultural Society dictionanry. 1234 pp.

EUR 50,00


34695 Grigson, G. A dictionary of English plant names (and some products of plants). London, Allen Lane, 1974. 237 pp - cloth, dust jacket.

EUR 8,50


14605 Groesen, J. van; Verhoeven, G. Wijzer van geografische namen. Den Haag, Sdu, 2002. 302 pp - hardcover.

EUR 8,50


9020 Haberlandt, A. Taschenwörterbuch der Volkskunde Oesterreichs. Wien, OBV, 1953/1959. 2 Teilen: 212 + 186 S.

EUR 25,00


6440 Hargrave, B. Origins ans Meanings of Popular Phrases & Names including those which came into use during the great war. London, Laurie, 1925. 376p.

EUR 17,50


39435 Harkness, P. The photographic encyclopedia of roses. Godalming, Gallery Books, 1991. Very many col. plates, 224 pp - hardcover.

EUR 14,50


44627 Haslinghuis, E.J.; Janse, H. Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden, Primavera, 1996. 1e druk. ill, 521 pp - hardcover.

EUR 35,00


38278 Havnevik, F. English for fishermen. Oslo, Fabritius & Sønners Forlag, 1951. ill, 158 pp - half cloth, library marks.

EUR 45,00


1794 Hawkes, A.D. Encyclopaedia of cultivated orchids. London, Faber and Faber, 1965. many ill, 602 pp - harcover, dust jacket.

EUR 27,50

Geplastificeerd


41297 Hendriks, J.V. Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. Tiel, D. Mijs, 1898. 4e druk. 352 pp - gebonden, keurig.

EUR 10,00


36982 Heurn, F.C. van Woordenboek van phytopathologische uitdrukkingen en namen. Verklarend woordenboek van Nederlandse, Engelse en Latijnse uitdrukkingen op het gebied van landbouw, dierenteelt en bevoorrading. Amsterdam, Koninklijke Shell, 1949. 158 pp - linnen.

EUR 8,50


27007 Heymer, A. Ethologisches Wörterbuch - Ethological Dictionary - Vocabulaire Ethologique. Berlin, Parey, 1977. 19138 ill, 237 pp - softcover.

EUR 20,00


16338 Hiele, T. van Alphabetische lijst van alle burgelijke gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden, met vermelding on welke provincie zij gelegen zijn, en van alle dorpen, gehuchten, buurtschappen, enz., met aanwijzing van de burgelijke gemeenten waartoe zij behooren. 's-Gravenhage, Gebr. Giunta D'Albani, 1867. 101 pp - gebonden.

EUR 22,50


16636 Hill, A. (gen. ed) A visual dictionary of art. Greenwich, Connecticut, New York Graphic Society. 250 color plates, 2000 b/w ill, over 4500 entries, 640 pp - cloth, dust jacket.

EUR 24,50


42869 Hoogstraten, D. van; Brouërius van Nidek, M. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. Tien delen in zeven banden. Amsterdam, Utrecht, 's-Gravenhage, Brunel e.a., 1725-1732. Gepaginieerd per letter, compleet - Originele vuil-witte hardcover banden.

EUR 775,00


34766 Hora, B. (ed.) The Oxford encyclopedia of trees of the world. Oxford University Press, 1981. many ill, 288 pp - cloth, dust jacket.

EUR 22,50


33508 Howes, F.N. A dictionary of useful and everyday plants and their common names. Cambridge University Press, 1974. 290 pp - hardbound, dust jacket.

EUR 10,00


35702 IBPGR Elsevier's dictionary of plant genetic resources. Amsterdam, Elsevier, 1991. 187 pp - hardcover.

EUR 17,50


36142 Jasmund, E. e.a. Fachwortschatz für die handwerkliche Denkmaltechnologie aus handwerk - Bauwesen - Architektut. Vakwoordenschat voor de ambachtelijke monumententechnologie uit ambacht - bouwweezen 0 architectuur. Schloß Raesfeld, 1990. 343 S. - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


21547 Keegan, J. Who was who in World War II. London, Arms and Armour Press, 1978. Many ill, 224 pp - hardcover.

EUR 9,00


44162 Kemp, P. The Oxford companion to ships & the sea. London, Oxford University Press, 1976. ill, 971 pp - cloth.

EUR 14,50


24381 Kluge, F.; Mitzka, W. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache. Berlin, Walter de Gruyter, 1957. 17. Aufl, 900 S. - leinen.

EUR 15,00


30855 Köbler, G. Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territiorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, Beck, 1990. 3. Aufl, 715 S. - leinen, Umschlag.

EUR 24,50


31161 Korenhof, P. Nieuwe encyclopedie van de opera. Antwerpen, Anthos/Standaard, 2003. Enige ill, 504 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


6988 Korenhof, P. Winkler Prins Encyclopedie van de Opera. Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1986. 454 pp - hardcover.

EUR 10,00


4828 Krafft, G. Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon. Berlin, Parey, 1910. 4. Aufl., 60 porträts, 1250 Abb.

EUR 125,00


11039 Krafft, G. Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon. Berlin, Parey, 1900. 3. Aufl., 1126 Abb - library-stamps.

EUR 120,00


44629 Kramers woordenboeken. Italiaans - Nederlands / Nederlands - Italiaans. Amsterdam, Bonaventura, 1995. 285 pp - paperback.

EUR 10,00


34671 Kunkel, G. Geography through Botany. A dictionar of plant names with a geographical meaning. The Hague, SPB Academic Publishing, 1990. 334 pp - hardcover.

EUR 27,50


8084 Laan, K. ter (sam) Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België. 's Gravenhage, Van Goor, 1949. 503 pp - linnen.

EUR 18,50


16053 Laan, K. ter Groninger volksleven. Deel II. Beschrijvende folklore. Groningen, Noordhoff, 1961. 208 pp - linnen.

EUR 22,50


31735 Laan, K. ter Groninger encyclopedie. Groningen, Spiering, 1954-1955. Twee delen. 956 pp - rood kunstleer.

EUR 40,00


42099 Laan, K. ter Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Asterdam, Elsevier, 1987. 22e dr. 433 pp - softcover.

EUR 8,00


9407 Laan, K. ter Woordenboek van de Vaderlandse Geschiedenis. Met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën. 's Gravenhage / Batavia, Van Goor, 1939. 650 pp.

EUR 10,00


3607 Landsborough Thomson, A. A new dictionary of birds. London, Nelson/British Ornitologists' Union, 1965. Second Impression, 928p.

EUR 130,00


9978 Lanjouw, J., e.a. (prep. and ed.) International code of Botanical Nomenclature 1961. Utrecht, Int. Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature, 1961. In french, english and german, 372 pp.

EUR 30,00


39341 Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. Leiden, Brill / KNAG, 1936. 494 pp - linnen.

EUR 12,50


34688 Lincoln, R. e.a. A dictionary of ecology, evolution and systematics. Cambridge University Press, 1998. 2nd ed. 361 pp - paperback.

EUR 14,50


27280 Lockwood, W.B. The Oxford book of British bird names. Oxford, Oxford University Press, 1984. 174 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


6388 Mac Carthy, J. Nouveau dictionnaire Géografique universel. Paris, Libraire Nationale et Etrangère, 1824. 1448p.

EUR 150,00


9007 MacLysaght, E. The surnames of Ireland. Shannon Ireland, Irish University Press, 1969. 252 pp + map.

EUR 17,50


40707 Macoboy, S. The colour dictionary of Camellias. Neutrall B., Stirling Macoboy, 1992. many col. plates, 208 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


3347 Maelen, Ph. vander Dictionnaire géografique du Limbourg. Assen, Van Gorcum, 1978. Maaslandse Monografieën 25, 5 kaarten, 160 + 149 pp - softcover.

EUR 10,00


11492 Mathews' Chinese - English Dictionary. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1963. Revised American Edition, 1226 pp.

EUR 45,00


12779 Meijer, J. (red.) Jood en Jodendom in Stad en Ommelanden met een Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan. Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Nederland V / VI. Heemstede, 1984. 64 pp.

EUR 25,00


10808 Miller, D.E. The book of jargon. An essential guide to the inside languages of today. New York, MacMillan, 1981. Medicalese, legalese, computerese, tv talk, basic jock & 20 other varieties of American jargon.

EUR 17,50


10 Minderhoud, G.; Boonstra, A.E.H.R.; Becking, J.H.; e.a. Veenman's agrarische Winkler Prins: encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Wageningen, Veenman, 1954-1957. 3 dln, 687 + 719 + 814p.

EUR 35,00


32117 Mittwede, M. Spirituelles Wörterbuch Sanskrit - Deutsch. Bonn, Sathya Sai Vereiniging, 1992. 277 S. - softcover.

EUR 12,50


17435 Moderne Enzyklopädie der Erotik. Sexologia-Lexikon. Allgemeine Sexologie. Sexualität. Psychoanalyse. Erotik. Erotologie. Bibliographie. München, Kurt Desch, 1963. Zwei Bänden. viele Ill, 798 s. - leinen.

EUR 40,00


6575 Moorman, J.G.M. De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en mettingen. Zutphen, Thieme, 1932. Dissertatie KUN. 435 pp - softcover.

EUR 10,00


35897 Mulder, L. (red.) Lexicon geschiedenis van Nederland en België. Utrecht, Kosmos-Z&K, 1994. 395 pp - hardcover.

EUR 12,50


31992 Murray, P.; Murray, L. The Oxford companion to Christian art and architecture. Oxford University Press, 1996. ill, some col. plates, 595 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


35282 Obrejanu, Gr. e.a. Soil science dictionary. English, French, German, Rumanian, Russian. Bucharest, 1964. 691 pp - cloth.

EUR 12,50


43190 Oirschot, A. van Encyclopedie van Noord-Brabant. Baarn, Market Books, 1985. Vier delen. ill, 415, 432, 477 en 447 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 20,00


26338 Olitzky, K.M.; Isaacs, R.H. A glossary of Jewish life. London, Jason Aronson, 1992. 254 pp - cloth, dust jacket.

EUR 18,50


44486 Os, J. van Maas en Waals woordenboek. Zutphen, Walburg, 1981. Tweestromenlandreeks 1. Enkele tekeningen, 141 pp - softcover.

EUR 12,50


43368 Parker, J.H. Classic dictionary of architecture. A concise glossary of terms used in Grecian, Roman, Italian nd Gothic architecture. Poole, Nuw Orchard Editions, 1986. Facsimile-reprint of 1875. ill, 327 pp - cloth.

EUR 10,00


23215 Paulus, J.; Graaf, S. de; Stibbem D.G. e.a. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage / Leiden, Nijhoff / Brill, 1917 - 1939. 2e druk. 8 Volumes (ca 6500 pp). Complete set.

EUR 400,00


39464 Plaisance, G. Dictionnaire des forêts. Paris, La maison Rustique, 1969. ill, 214 pp - cloth.

EUR 20,00


33835 Plowden, C. Ch. A manual of plant names. London, Allen and Unwin, 1968. 10 fig, 260 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


34391 Plowden, C. Ch. A manual of plant names. London, Allen and Unwin, 19723th ed. 10 fig, 260 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


40823 Polytechnisch zakboekje. Arnhem, PBNA, 1956. 492 pp.

EUR 8,50


30214 Resetka, M. Nemecko-Cesky a Cesko-Nemecky Slovnik. Olomouc, Fin Publishing, 1996. Deutsch - tschechisch Wortenbuch - 1407 pp - bound.

EUR 22,50


2422 Ries, L.W. Pareys Landwirtschaftslexicon. Hamburg/Berlin, Parey, 1956/57. 7e Ausgabe, 2 Bänden: I. A-K, 270 Abb., 414p. II. L-Z, 230 Abb., 379p.

EUR 35,00


39516 Roberts, A.V. e.a. (ed.) Encycloppedia of rose science. Volume III. Amsterdam, Elsevier, 2003. 1450 pp - hardcover.

EUR 30,00


42362 Ronkel, Ph. S. van Maleisch woordenboek. Maleisch - Nederlandsch / Nederlandsch - maleisch. Den haag, Van Goor, 1930. 3e druk. 304 pp - linnen.

EUR 22,50


29575 Röst, L.C.M. Groot lexicon van eigennamen. Amsterdam, Elsevier, 1998. Kramers Lexicon. De spelling en identificatie van 50.000 namen.

EUR 10,00


20171 Salentiny, F.; Waldmann, W. DuMonts Enzyklopädie der Seefahrer und Entdecker. Von Amundsen bis Zeppelin. Monte von DuMont. Veiele Ill (und Karten), 420 S. - leinen, Umschlag.

EUR 20,00


9652 Savage, G.; Newman, H. An Illustrated Dictionary of Ceramics. london, Thames and Hudson, 1985. 3,054 terms relating to wares, materials, processes, styles, patterns and shapes from antiquity to the present day, 604 ill, 319 pp.

EUR 37,50


25543 Schaars, A.H.G. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten: WALD De mens en zien huus. Doetinchem, Staringinstituut, 1984. ill, 187 pp + blad kleurenfoto's.

EUR 17,50


37877 Schaer, R. (dir.) Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle. Paris, Bibliotèque nationale de France / Flammarion, 1996. Beaucoup d'ill, 495 pp - hardcover.

EUR 35,00


42961 Schmid, R.; Fukui, S. Dictionary of biotechnology, in English, Japanese, German. Berlin, Springer, 1986. 1324 pp - cloth.

EUR 15,00


33211 Scholtmeijer, H. Zuidutrechts woordenboek. Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard. Utrecht, Matrijs, 1993. ill, kaartjes, 180 pp - softcover.

EUR 15,00


10900 Schönfeld Wichers, K.D. Woordenboek Nederlands Twents. Hengelo, Broekhuis, 1979. 604 pp.

EUR 50,00


3102 Schulz, M.E. Molkerei-Lexikon. Milchwirtschaft von A bis Z. Kempten, Deutsche Molkerei-Zeitung, 1952. Chemisch-bakteriologisch und molkerei-technisch, 3. Aufl.

EUR 19,00

Bibliothemstempels


17664 Schuurmans Stekhoven, G. Polytechnisch handwoordenboek. Deventer - Antwerpen, Kluwer, 1992. Twee delen. Nederlandse - Duits. Duits - Nederlands. 1e druk, 7e oplage. 428 + 423 pp - hardcover, als nieuw.

EUR 40,00


38235 Schuurmans Stekhoven, G. Polytechnisch handwoordenboek. Deventer - Antwerpen, Kluwer, 1991. Twee delen. Nederlandse - Engels. Engels - Nederlands. 1e druk, 7e oplage. 301 + 320 pp - softcover en hardcover.

EUR 27,50


6448 Share, B. Slanguage. A dictionary of Irish slang and colloquial English in Ireland. Dublin, Gill and Macmillan, 1997.

EUR 17,50


28183 Sijs, N. van der Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag, Sdu, 1996. 921 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


9972 Sims, J. sy J.C. Kingzett Dictionnaire Français - Malgache. Tananarive, Printy Loterana, 1969. 359 pp.

EUR 25,00


43237 Spiertz, M. Van aartsbisschop tot zonnelied. Sleutels tot het katholiek erfgoed. Sun. ill, 272 pp - softcover.

EUR 12,50


24292 Staal, J.F. A reader on the Sanskrit Grammarians. Delhi, Motilal Banarsidass, 1972. 556 pp - cloth, dust jacket.

EUR 45,00


6428 Staelens, X. Dieksjenèèr van 't (H)Essels. Nederlands-Hasselt woordenboek 6000 trefwoorden. Hasselt, De Langeman, 1989. 582 + 40p.

EUR 27,50


17687 Stafleu, F.A. (chairman) International code of Botanical Nomenclature 1978. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 1978. In french, english and german, 457 pp - cloth.

EUR 20,00


26476 Sterkenburg, G.P.J. van e.a. Groot woordenboek van Synoniemen en andere betekenisverwante woorden. Utrecht, Van Dale, 1991. 1215 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


9018 Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijjk en het noordwesten der Duitse Bondsrepubliek. Amsterdam/Antwerpen, Staandaard-Boekhandel, 1962. Bureau van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen te Amsterdam en het Nedersaksische Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, 201 pp.

EUR 17,50


39255 Tebbe, F.J.J. Encyclopedie van het Koninklijk Huis. Utrecht, Winkler Prins, 2005. Cele ill, 383 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


33137 Textil-Lexikon. Handwörterbuch der gesamten Textilkunde. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1937. Viele Abb., 10 Bildtafeln und 2 Stoffmustertafeln, 942 S. - quarto Leder.

EUR 45,00


25525 The Benedictine monks of St Augustine's Abbey, Ramsgate The book of saints. A dictionary of servants of God canonized by the Catholic Church. London, A&C Black, 1989. 6th ed. Ill, 505 pp - cloth, dist jacket.

EUR 17,50


43014 Tremain, R. The animals' who's who. London, Routledge & Kegan paul, 1982. 335 pp - half cloth.

EUR 15,00


35118 Usher, G. A dictionary of plants used by man. London, Constable, 1974. 619 pp - bound, dust jacket.

EUR 75,00


10628 Veen, T. van; Es, H.J. van Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archief Chr. Stapelkamp. Zutphen, Walburg, 1989. 188 pp.

EUR 17,50


6513 Verneuil, M. Dictionnaire pratique des sciences occultes. Monaco, Les Documents d'Art, 1950. 489 pp.

EUR 20,00


17470 Vilatte, C.; Bonte, H.W.F. Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken. Gouda, G.B. van Goor Zonen. 293 pp.

EUR 14,50


10633 Vocabulaire du Cinema. Film Vocabulary. Filmwoordenlijst. Dixionario dei termini cinematografici. Filmwörterbuch. 1958. 159 pp.

EUR 10,00


37838 Vollmer, W. Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen. Stuttgart, Hoffmann, 1836. Eine gedrängte Zusammenstellung des Wissenswürdigsten aus der Fabel- und Götter-Lehre aller Völker der alten und neuen Welt. In einem Bande mit einem englischen Stahlstich (Diana und Endymion), 1558 S.- hHlbleder, Goldprägung.

EUR 30,00


4214 Voous, K.H. In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek. Utrecht, Scheffers, 1995. ill, 605 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


31469 Vries, J. de; Tollenaere, F. de Etymologisch woordenboek. Het Spectrum, 1992. 17e druk. 449 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


35243 Vroom, M.T. Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Wageningen, Blauwdruk, 2005. ill, 423 pp - half linnen.

EUR 27,50


40479 Waling Dijkstra (bew.) Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum). Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1900. Vier delen. 545, 398, 524 en 459 pp - leren ruggen.

EUR 100,00


6607 Weiland, P. Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verschillende talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. 's Gravenhage, Allart, 1824. 498p.

EUR 30,00

pnieuw ingebonden


23425 Wensinck, A.J.; Kramers, J.H. (Hrsg.) Handwörterbuch des Islam. Leiden, Brill, 1976. Im auftrag der KNAW, Amsterdam, 833 S. - leinen.

EUR 45,00


43019 Westrup, J.; Harrison, F.L.I.; Wilson, C. Collins Encyclopedia of Music. London, Chancellor Press, 1984. ill, 608 pp - cloth, dust jacket.

EUR 10,00


35119 Wielgorskaya, A. (ed.) Dictionary of generic names of seed plants. New York, Columbia University Press, 1995. 570 pp - half cloth.

EUR 10,00


19536 Wijk, N. van Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Leiden, Martinus Nijhoff, 1980/1984. 2e druk. onveranderde herdruk van 1912. 897 pp + supplement, 235 pp - linnen.

EUR 27,50


23170 Willerval, B. (dir.) Encyclopédie de la culture Française. Eclectis, 1991. Many ill, 714 pp - cloth, clip case.

EUR 45,00


2811 Willis, J.C. A dictionary of the flowering plants & ferns. London, Camebridge University Press, 1973. 8th ed, revised bij Airy Shaw, H.K., 1245 pp + key - bound.

EUR 25,00


35799 Willis, J.C. A dictionary of the flowering plants & ferns. London, Camebridge University Press, 1966. 7th ed, revised bij Airy Shaw, H.K., 1214 pp + key - bound.

EUR 22,50


27917 Wittstein, G.C. Etymologisch - Botanisches Handwörterbuch, enthaltend die genaue Ableitung und Erklärung der Namen sämmtlicher botanischen Gattungen, Untergattungen und ihrer Synonyme. Erlangen, J.J. Palm und Ernst Enke, 1856. 2. Aufl. 952 S.- halbleder, Bibliothekstempel.

EUR 130,00