Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Noord-Holland - Zuidholland

 


7182 's Gravenhage. 's Gravenhage, Mouton, [zj]. In opdracht van het Gemeentebestuur samengesteld, in vier talen, vele ill, 112p.

EUR 12,50


40836 't Amsterdamsch hoerdom, behelzende de listen en streken daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen; enz. Amsterdam, C. de Vries-Brouwers, 1976. Facsimile-herdruk [van 1681]. 280 pp - kunstleer, stofomslag.

EUR 12,50


13785 1915 - 1940. Haarlem, N.V. Kerko, 1940. v/h. Haarlemsche Overhemden Ind. P.L. Kerkvliet.

EUR 22,50


4798 A.A.G. Bijdragen 08. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1962. Slicher van Bath, B.H., Accounts and diaries of farmers before 1800 as sources for agriculturale historu; Wouden, A.M. van der, De weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuiderkwartier van Holland als demografisch gegeven.

EUR 12,00


37867 A.D.M. Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. Amsterdam, 1950. 50 foto's met toelichting, uitslaande doorsnede, linnen met opgeplakte afbeelding Hendrik-Dok.

EUR 20,00


4780 Aarse, J.A.A.; e.a. Tussen waterweg en Haringvliet 1953-1978. Brielle/Alphen a/d Rijn, Rotary Club/Repro-Holland, 1979. ill, 118 pp - linnen.

EUR 14,00


13631 Aarts, M. e.a. Hoogbouw moet. High-rise is a must. Rotterdam, 2000. Magazine De Slanke Stad 4, vele ill, 104 pp.

EUR 10,00


29954 Abramanse, C.M.; Vabout, C. (red.) Hilversum en de omroep. Hilversum, Verloren, 1995. Bij vierde lustrum ' Albertrus Perk' . Ill,207 pp - softcover.

EUR 10,00


29651 Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag en de Hagenaars. Gemeentearchief 's-Gravenhage / Waanders, 1983. 15 afleveringen in map, 370 pp (inclusief register).

EUR 20,00


4396 Adriani, M.J. Sur la phytosociologie, la synécologie et le bilan d'eau de halophytes de la région Néerlandaise mériodionale, ainsi que de la méditerranée française. Groningen, Wolters, 1945. Dissertation UvA, 217p.

EUR 16,00


44310 Adrichem, J. van e.a. Sculpture in Riotterdam. Rotterdam, 010, 2002. Many ill, 203 pp - cloth, dust jacket.

EUR 20,00


19975 Agt, J.J.F.W. van Waterland en omgeving. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1953. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VIII. De Provincie Noord-Holland. Eerste stuk, 186 pp + 265 afb.

EUR 35,00


30333 Agt, J.J.F.W. van Waterland en omgeving. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1953. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst VIII, de provincie Noordholland, eerste stuk. 265 afb. en 185 pp - linnen.

EUR 25,00


8922 Ailly. A.E. d' Van Vissersdorp tot wereldstad. De economische en topografische ontwikkeling van Amsterdam. Amsterdam, Gemeentelijke Commissie Heemkennis, 1954. ill, 69 pp, twee uitslaande kaarten.

EUR 8,00


25790 Albers, L.P.J. Tussen strand en Waterland. De laatste tien jaar van de blauwe tram in beeld. Deventer, Kluwer, 1981. Zeer vele foto's, 167 pp - softcover.

EUR 14,50


38478 Alexander, B. e.a. Imagine, you are standing here in front of me. Caldic collectie. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, 2002. Vele ill, 287 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 17,50


30121 Alleblas, J. e.a. Was getekend Dordrecht. Stad en omgeving vereeuwigd door leden van Pictura 1780 - 1960. Zwolle, Waanders / Gemeentearchief Dordrecht, 1988. Vele ill, 132 pp - softcover.

EUR 17,50


40476 Alleblas, J.T.W.; Varekamp, M.J. (red.) De glastuinbouw in het derde milennium. Wendingen en kansen. 1998. Bij 800 jaar Naaldwijk. ill, 214 pp - linnen.

EUR 12,50


13448 Almanak voor het jaar 1888. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't Algemeen. Amsterdam, Roelofsen & Hübner. 132 pp.

EUR 35,00


42189 Amsberg, A. e.a. Het Amsterdams Lyceum 1917 - 1992. Amsterdam, 1992. ill, 78 pp - softcover.

EUR 12,50


31567 Amstelpark 75. Amsterdam, Nederlandse Kring Van Beeldhouwers, 1975. 154 nrs, softcover.

EUR 10,00


31568 Amstelpark 78. Amsterdam, Nederlandse Kring Van Beeldhouwers, 1978. 114 nrs, softcover.

EUR 10,00


31569 Amstelpark 81. Amsterdam, Nederlandse Kring Van Beeldhouwers, 1981. 97 nrs, softcover.

EUR 10,00


31570 Amstelpark 84. Amsterdam, Nederlandse Kring Van Beeldhouwers, 1984. softcover.

EUR 10,00


14271 Amsterdam en Friesland. Zeven eeuwen relaties. Ljouwert, Fryske Akademy, 1975. It Beaken pp 117-248.

EUR 5,00


12880 Amsterdam, H. van; Voort, P. van der Bloemen achter de duinen. Sassenheim, Rebo-proctions, 1987. z.p. vele foto's en 53 afb. van schilderijen van de bollenstreek - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


43379 Amsterdam. Zee- en Rijnhaven. Amsterdam, Vereniging 'De Amsterdamsche haven', z.j. vele foto's, 101 pp - gedec. linnen.

EUR 17,50


38216 Anderson, J.; Tenissen, H. Door het oog van de naald. Vlaardingen en de watersnoodramp van 1953. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., 2003. ill, 56 pp - softcover.

EUR 7,00


39598 Anderson, J. Nooit weer. Vlaardingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vlaardingen, 1980. Vele foto's, 50 pp - softcover, geniet.

EUR 5,50


33781 Andeweg, R. Muurplanten in Rotterdam. Rotterdam, natuurmuseum, 1994. vele ill, 63 pp - softcover.

EUR 8,50


14517 Anes, P.S. e.a. De uitwateringssluizen van Katwijk 1404 - 1984. Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1984. Hollandse Studiën 13, bij ingebruikstelling nieuwe uitwateringssluis, 43 afb, 55 pp.

EUR 12,50


39386 Angenot, L.H.J. De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam. Nieuw Rotterdam, 1934. 136 pp - softcover.

EUR 20,00


29349 Appel, L. De slag op de zuiderzee. Bereniging Oud-Monnickendam / Walburg, 1973. 9 ill, 87 pp.

EUR 6,00


15978 Appel, L. Het brood der doden. Geschiedenis en ondergang van een joods meisjes-weeshuis. Baarn, Bosch & Keuning, 1982. ill, 112 pp.

EUR 7,50


23896 Ardenne, V.B. van e.a. (red.) Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag. 's-Gravenhage, Gemeentelijk Energiebedrijf, 1981. ill, 403 pp - gebonden.

EUR 9,00


37556 Arti Visual Landscapes, The Hague. International IFLA Conference. Amsterdam, Thoth, Amsterdam, 1992. Four violumes. Catalogue, Papers, Essay (J. Meeus; J.Bosch), Project Haagse Beek (K.Giezen) - in slipcase.

EUR 24,50


14782 Asselbergs, Th. (vw.) Wiek Röling. Stadsarchitect Haarlem 1970-1988. Haarlem, De Toorts, 1988. vele ill, 96 pp.

EUR 10,00


36291 Aten, D. e.a. Recht toe, recht aan. Het boerenerf in de Schermer. Rabobank, 1998. ill, 36 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


42053 Baan, J. de (sam) Met droge voeten door Putten. Gemeente Spijjkenisse, 1983. vele ill, 58 pp - softcover.

EUR 7,50


13454 Baar, P.J.M. de Leiden. Zo was het. Ruinen, Nederland Boek Producties. z.p.- softcover, oblong.

EUR 8,00


25969 Baar, P.P. de e.a. Het Amsterdam van Theo Thijssen. Amsterdam, Thomas Rap, 1995. 3de druk, ill, 157 pp - paperback.

EUR 8,00


39369 Baard, C.W. e.a. Catalogus van kaarten, enz. betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tussen Maas en IJ, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Leiden, Brill / KNAG, 1921. 162 pp, uitslaande kaart van Holland's Noorderkwartier in 1300 - beschadigd omslag.

EUR 18,50


19466 Baardman, C. e.a. (red.) Tussen Noord en Lek. Het land van de molens. Den Haag, J.N. Voorhoeve, z.j. vele ill, 123 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


3578 Baars, C. De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Documenten en bijlagen. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1973. 343 pp.

EUR 16,00


23111 Baars, K.E. Varend vervoeren. Van Amsterdam tot de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal. Utrecht, Matrijs, 1992. 2e druk, vele ill, 151 pp - met stofomslag.

EUR 12,50


10843 Baart, J. e.a. Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. Amsterdam / Haarlem, Fibula-Van Dishoeck. Dienst der Publieke Werken / Amsterdams Historisch Museum, afdeling Archeologie. 969 nrs, 164 ill, 524 pp.

EUR 17,50


31689 Baart, Th. Territorium. Bijlmermeer. Rotterdam, NAi, 2003. Fotoboek over de Bijlmermeer, met kaartje - linnen, boekbandje.

EUR 25,00


15549 Bach, B. (sam.) Ir. W. Wissing 1952 - 1972. Bureaux voor architectuur en stedbouw te Barendrecht. Barendrecht, 1971. vele ill, 143 pp - linnen.

EUR 17,50


8849 Backer, A.J. Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850-1915). Wageningen / Leiden, Vada / Zaalberg, 1952. ill, 95 pp + 9 bijlagen.

EUR 14,50


38341 Backx, J.Ph. De haven van Rotterdam. Een onderzoek naar de oorzaken van haar economische beteekenis in vergelijking met die van Hamburg en Antwerpen. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1929. 276 pp, 8 uitslaande kaarten - softcover.

EUR 15,00


30780 Schram-Ouweneel, A.; Oostendrop, J. van (red.) Het Erasmiaans Gymnasium in de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen van oud-leerlingen. Rijswijk, Elmar, 2003. ill, 271 pp - paperback.

EUR 9,00


41993 Bakker, B. e.a. De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600 - 1950. Zwolle, Waanders / Gemeentearchief Amsterdam, 1989. 2e druk. 560 ill, 410 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


41845 Bakker, F.J., e.a. (red) Een nieuw Medemblikker scharre-zootje. Enkele grepen uit de geschiedenis van Medemblik, 1829-1989. Schoorl, Pirola, 1989. vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 15,00


10079 Bakker, I. e.v.a. Bloemrijk. 25 jaar Bloemenveiling Aalsmeer. Aalsmeer, VBA / Van Lindonck Special Projects, 1997. boeken schuifkaart in kartonnen omslag.

EUR 27,50


12359 Bakker, Jac. De Groote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Lochem, De Tijdstroom, 1942. ill, 144 pp - met stofomslag.

EUR 6,00


38764 Bakker, M.M.; Poll, F.M. van de Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850 - 1940. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2002. Monumenten Inventarisatie Project, vele ill, 176 pp - softcover, bibliotheeksticker (5e druk).

EUR 17,00


39535 Bakker, P. e.a. Het boombergpark te Hilversum. Verleden, heden en toekomst van een monumentaal wandelgebied. Hilversum, Verloren, 2005. ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


4419 Bakker, T.W.M.; Klijn, J.A.; Zadelhoff, F.J. van Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Wageningen, Pudoc, 1979. 201 pp + bijlagen in hoes.

EUR 18,50


20503 Balen, C.L. van De wind als geologische factor in Het Gooi. Brill, 1908. pp 747 - 766, plaat X - XIV - Overdruk uit Tijdschrift van het KNAG, 2e serie XXV, afl. 4.

EUR 6,00


41575 Balk, J.Th. 't hek staat open. Het westfriese erf op. Wormerveer, Noord-Holland, 1989. vele ill, 63 pp - sofrcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,00


25671 Balk, J.Th. Een groet uit Noord-Holland. Een prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw. Amsterdam, Meijer Pers, 1977. Zeer vele ill, 158 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


40753 Balk, J.Th. Water, vriend en vijand. Het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier. Amsterdam, Meijer Pers, 1978. Prentbriefkaarten van Noord-Kolland rond 1900. vele ill, 72 pp - softcover.

EUR 7,50


42152 Ballegooijen de Jong, B. van Buurtschap. Een kroniek van zes eeuwen Voorhout- en Dennewegbuurt. Den Haag, Voorhoeve, 2005. 2e druk. Vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


6777 Balm, S.W. e.a. Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving. Den Haag, Kruseman, 1967. 158p.

EUR 20,00


9425 Bank, W.; Meer, I. van der; Pinkse, H. De Meer loopt vol. Haarlemmermeer in de laatste 25 jaar. Hoofddorp, Stichting Meer-Historie, 1997. vele ill,159 pp.

EUR 17,50


41874 Bant, K. (vw.) West-Friesland Oud & Nieuw. Hoorn, 2003. 70e bundel Westfries Genootschap, Ill, 24o pp - hardcover.

EUR 7,50


40097 Barbieri, U. e.a. (sam.) De Kop van Zuid. Ontwerp en onderzoek. Rotterdamse Kunststichting Uitgeverij, 1982. Vele ill, 191 pp - softcover.

EUR 17,50


4328 Barendse, J. Hollands Tuin. De Westlandse tuinbouw van vroeger tot nu. Bond Westland, 1951. Enkele foto's, 159 pp - linnen.

EUR 8,50


30659 Baumann, E.D. Drie opstellen over volksgeneeskunde. Scheveningen, Eigen Volk, 1934. 47 pp - orig. softcover.

EUR 8,50


37134 Becks, I. Schoonhoven, een stad vol zilverwerk. Schiedam, Scriptum, z.j. Foto's van Piet van Oostrom, 127 pp - hardcover.

EUR 10,00


7181 Beek, G. van; Mast, M. van der Van ambachtelijk tot ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heen. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij / Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1978. ill, 80p.

EUR 7,50


41887 Beelaerts van Blokland, F.W.A. e.a. Paviljoen Welgelegen 1789 - 1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland. Haarlem, Schuyt & Co, 1989. vele ill, twee uitslaande plattegronden, 232 pp - softcover.

EUR 14,50


30838 Beenakker, J.; Danner, H.S. (red.) Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied. Zutphen, Walburg / Zuiderzeemuseum, 1992. ill, kaartjes, 107 pp - softcover.

EUR 8,50


36694 Beenhakker, J.; Rutte, R. De duin- en bollenstreek in vogelvlucht. Landschap, leven en werken omstreeks 1800. Leiden, Primavera, 2003. Vele ill, 80 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


11672 Beeren, W. e.a. (red.) Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920 - 1960. Rotterdam / Delft, Boymans-van Beuningen / Delft University Press, 1982. Catalogus, talrijke afb, 175 pp.

EUR 20,00


29794 Beeren, W. e.a. (red.) Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920 - 1960. Rotterdam / Delft, Boymans-van Beuningen / Delft University Press, 1982. Catalogus, talrijke afb, 176 pp.

EUR 15,00


29795 Beeren, W. e.a. (red.) Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis. Rotterdam / Delft, Boymans-van Beuningen / Delft University Press, 1982. Catalogus, talrijke afb, 176 pp - softcover.

EUR 15,00


31097 Beker, R. e.a. (red.) School. Honderd jaar school. Een eeuw GHBS, MMS, Scholengemeenschap voor Mavo, Havo, VWO. A. Roland Holst College 1903 - 2003. Hilversum, 2003. Vele ill,87 pp - hardcover.

EUR 8,50


40075 Beld, T.A.M. van den Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het Jezuïeteninternaat te Katwijk aan den Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland. Nijmegen, valkhof Pers, 2009. Dissertatie KUN, ill, 410 pp - paperback.

EUR 27,50


17523 Beldt, G. van den, e.v.a. Spaarndam in de 19de eeuw. 'Van vrijheidsboom tot de stelling van Amsterdam'. Canaletto / Historische Werkgroep Spaarndam, 2000. ill, 160 pp.

EUR 18,50


6899 Belonje, J. e.a. Hollandse studiën 3. 's Gravenhage - Haarlem, Historische Vereniging voor Zuid-Holland, 1972. 190 pp - linnen.

EUR 14,50


3939 Belonje, J. De Schermer 1633-1933. Wormerveer, Meijer, [1933]. i.o.v. het waterschap, 119 pp.

EUR 20,00


7013 Bent, E.A.G. van den; Broek, C.M.P.F. van den Mijdrecht. Meer dan veen alleen. Mijdrecht, Gemeente, 1985. 240p.

EUR 17,50


30338 Berends, G. Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum. Arnhem, SHBO, 1978. SHBO-Monografieën 1. 4 fig, 11 pp - softcover.

EUR 7,50


42679 Berends, L. Onbewolkt Amsterdam 2. Bas Lubberhuizen / Het Parool, 2005. Zeer vele luchtfoto's van Peter Ellenbaas, 191 pp - softcover.

EUR 10,00


13896 Berens, H.; Camp, D'L DWL-terrein Rotterdam. Van waterfabriek tot woonwijk. Rotterdam, 010, 1991. vele ill, 109 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


30334 Berg, H.M. van den Westfriesland, Tessel en Wieringen. 's Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1955. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst VIII, de provincie Noordholland, tweede stuk. 289 afb. en 285 pp - linnen.

EUR 35,00


32302 Berg, R. van den e.a. Stoep op. Stoep af. Sliedrechtse vertellingen van 't Kaoichie tot de Rosmeule. Sliedrecht, Van den Dool, 1987. ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


12716 Berge, A.P. van den e.a. Van molen tot waterpomp. 35 jaar werkend aan een mooi Voorburg. Mooi Voorburg, 1994. vele ill, 96 pp.

EUR 18,50


17524 Berge, A.P. van den (vw.0 Het oudste keurboekje van het Hoogheemraadschap van Delfland, circa 1440 - 1445. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1981. Facsimile-herdruk met transcriptie, aantekeningen op de tekst en index, kaartje, 85 pp.

EUR 20,00


24000 Bergeijk, H. van; Meurs, P. Raadhuis Hilversum. W.M. Dudok. Naarden, V + K Publishing, 1995. ill. in kleur, 48 pp.

EUR 17,50


31096 Bergen, E. van Monster - Poeldijk - Ter Heijde. Historische bijzonderheden. Monster, Chr. Boddéus, 1929. 126 pp - softcover.

EUR 28,50


19984 Berkel, J.F. e.a. Delftsch Studenten Corps Honderdvijfentwintig jaar. 1973. Vele ill, 240 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


35016 Berkhout, J. e.a. De bruggen naar heden en verleden. Honderd jaar Feijenoord / Noordereiland. Rotterdam, BOF, 1984. 1e druk. Zeer vele foto's, 96 pp - softcover.

EUR 15,00


17287 Berkhout, J.G. e.a. Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap. Amsterdam, 1978. ill, pp 85-192 - Bij tentoonstelling Amsterdams Historisch Museum / Culturele Raad Noord-Holland.

EUR 8,00


30453 Bernet Kempers, A.J. De grutterij uit Wormerveer. Arnhem, Het Nederlands Openluchtmuseum, 1961. Serie Gebouwen en bedrijven 2. 1e druk, 33 ill, 39 pp - met drie uitlsaande (bouw-)tekeningen.

EUR 12,50


31090 Beroepenlijst van de telefoonabonnees van Hilversum. Amsterdam, De zaken- en beroepentelefoongids N.V., 1963. advertenties, 344 pp - los in orgin. band.

EUR 22,50


29434 Bertrand, J. De Runxputte en Onze Lieve Vrouw ter Noord. een bekend bedevaartsoord te Heiloo. Schoorl, Pirola, 1980. Vele ill, 108 pp - hardcover.

EUR 10,00


8976 Besteman, J.C. e.a. Hollandse studiën 8. Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1975. ill, 348 pp.

EUR 10,00


43243 Besteman, J.C.; Heidinga, H.A. Het klooster Gallilea Minor bij Monnickendam. een historisch en archeologisch onderzoek. 1975. Overdruk Hollandse Studiën 8 (pp 1-130) - softcover.

EUR 10,00


41638 Beukema, H. Te loevert en te lij. 120 jaar Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus. Delfzijl, Stichting Spiegel der Zeilvaart, 1996. Vele ill, 208 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


38182 Beukers, E.; Nijn, Th. de Het bijzondere van Holland. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen. Hilversum, Verloren, 2005. Ill, 156 pp - hardcover.

EUR 8,50


24848 Beumer, K. De Singers & de Dooijewaards. De geschiedenis van een vriendschap. Zwolle, Waanders, 2001. ill, platen, 190 pp.

EUR 12,50


12009 Beusekom, G. van; Kooimans, F.P.J.; Rutten, M.G.; Tinbergen, N. Het vogeleiland. Laren, Schoonderbeek, z.j. ill, 245 pp - gedc. linnen.

EUR 12,50


24143 Bezemer, H. Bergambacht zo het was en is. Lekkerkerk, Typco, 1984. vele ill, 127 pp -gebonden, stofomslag.

EUR 20,00


3463 Bicker Caarten, A. Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden. Leiden, Sijthoff, 1946. ill, 155 pp - linnen rug, gebruikt.

EUR 18,50


3994 Bicker Caarten, A. Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden. Arnhem, Gijsbers & Van Loon, 1979. Facsimile van Sijthof 1946, 155p.

EUR 23,00


31947 Bicker Caarten, A. e.a. Zuid-Hollands molenboek. Alphen a/d Rijn, Samson, 1965. 2e druk. ill, 343 pp - hardcover, stofomslag, met plakband gebonden in plastic.

EUR 10,00


42169 Bicker Caarten, A. (inl.) Leids volksleven. Leiden, Sijthoff. ill, 108 pp.

EUR 8,50


24287 Bie, W. de Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft. Delft, Gemeentearchief, 2002. 2e druk. Foto's van Tiemen van der Reijken en Willem de Bie. Zeer vele foto's, 223 pp - gebonden.

EUR 35,00


30714 Bierens de Haan, J.A. De geschiedenis van een verdwenen Haarlemsch Museum van Natuurlijke Historie. Het Kabinet van Naturaliën van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen 1759--1866. Haarlem, Bohn, 1941. 1 afb, 1 foto, 84 pp - softcover, vochtvlekjes.

EUR 10,00


17665 Bijhouwer, J.T.P. Geobotanische studie van de Berger duinen. Deventer, De IJssel, 1926. Dissertatie WUR, 40 kaarten, 202 pp - softcover.

EUR 35,00


38217 Bijl Mz., A. Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen. Vlaardingen, Boekhuis den Draak, 1967. ill, 25 pp - softcover.

EUR 7,00


20057 Bijll, H. van der, e.a. (sam.) Amsterdam bezongen. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 6,00


44440 Bitter, P. Geworteld in de bodem. Archeologisch en historisch onderzoek van een pottenbakkerij bij de Wortelsteeg in Alkmaar. Zwolle, Stichting Promotiec Archeologie, z.j. Vele ill, 184 pp - softcover.

EUR 10,00


24308 Blanker, P. (sam.) Breng mij naar Rotterdam terug. Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners. Donner Boeken. Een bloemlezing, 100 liedteksten, 2 CD's met 'Wat heb ik met Rotterdam' en historische opname.

EUR 12,50


9562 Bleeker, M. e.v.a. Liefhebbers. 13,5 jaar Toneelgroep Amsterdam. Amsterdam, International Theatre & Film Books, 2000. 's Lands grootste gezelschap in foto's, feiten, essays, artikelen en persoonlijke bijdragen, vele foto's, 272 pp.

EUR 17,50


42351 Blij, H.J. de Wartime encounter with geography. Sussex, The Book Guilt, 2000. Some plates, 129 pp - cloth, dust jacket, met gesigneerde opdracht van auteur (2001).

EUR 12,50


42050 Blijdenstein, S.(red.) Blaricum. Erfenis van Gooiers. Blystone, 2001. Zeer vele ill, 191 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


7019 Blijstra, R. Haarlem: heel oud, heel nieuw. Haarlem, Haarlems Dagblad / Damiate, 1971. ill, 319 pp - met stofomslag.

EUR 18,50


5562 Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam. Rotterdam, Meneba, 1965. 84 pp.

EUR 8,50


32019 Bloemgarten, S.; Velzen, J. van Joods Amsterdam in een bewogen tijd 1890 - 1940. Zwolle, Waanders, 1997. een beeldverhaal. 192 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


33337 Blokker, Jn. Kent u ze nog ... die van Winkel, Oude-Niedorp en Nieuwe-Niedorp. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974. 38 ill - hardcover, oblong.

EUR 15,00


35584 Bock, R.F. de; Klomp, R.G. Trams en tramlijnen. De Haagse paardetrams. Rotterdam, Wyt, 1975. kaartje, vele ill, 83 pp - softcover.

EUR 9,00


35585 Bock, R.F. de Bezuidenhout - toen. Rotterdam, Wyt, 1974. ill, 95 pp - softcover.

EUR 7,00


43849 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1982. Blad 30 West en Oost. 's-Gravenhage. Toelichting, 130 pp en twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43860 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1967. Blad 36. Goedereede. en blad 42 Oost (Goereese Deel). Toelichting, 70 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43861 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1984. Blad 37 West. Rotterdam. Toelichting, 134 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43863 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1984. Blad 38 West. Gorinchem. Toelichting, 98 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43864 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1981. Blad 38 Oost. Gorinchem. Toelichting, 118 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43873 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1964. Blad 43 West. Willemstad. Toelichting, 85 pp - één uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt).

EUR 14,50


43874 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1967. Blad 43 Oost. Willemstad. Toelichting, 129 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43902 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1970. Blad 59. Peer. plus Blad 60 West en 60 Oost. Sittard. Toelichting, 138 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


13642 Boeke, W. van den e.a. De Vechtstreek in bedrijf (Deel 1). Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1996. Midden-Holland in Bedrijf Reeks 6, ill, 78 pp.

EUR 15,00


6431 Boekenoogen, G.J. De Zaanse Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Zaandam, Heijnis, 1971. Heruitgave van 1897, 2 delen, 140 en 620 pp - linnen.

EUR 30,00


44289 Boekenoogen, G.J. De Zaanse volkstaal. Het Zaans Woordenboek. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Wormer, Noord-Holland, 2004. 3e druk, geheel herzien door Klaas Woudt.655 pp - linnen.

EUR 50,00


42151 Boer, A.H.F. de Tijdsbeeld. Toen Nu. 150 Jaar Laren 1850 - 2000. Historische Kring Laren, 2000. vele ill, 164 pp - gedec. hardcover.

EUR 19,50


41808 Boer, M.G. de Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921-1922. Twee delen in 3 banden. 140 en 412 pp - gedec. linnen, keurig.

EUR 70,00


17940 Boer, P. den Het huijs int Noorteynde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. Zutphen, Walburg, 1986. Vele ill, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14631 Boer, P.G.J. de Pioniers in De Meer. de betekenis van Mr. J.P. van Amersfoordt voor Haarlemmermeer. Hij en de anderen. Haarlemmermeer, Stiching Meer-Historie, 1980. ill, 167 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


3610 Boerboom, J.H.A. De plantengemeenschappen van de Wassenaarse duinen. Wageningen, Veenman, 1960. Dissertatie WUR, 1Uitslaande vegetatiekaarten, 5 foto's, 135 pp - softcover.

EUR 14,50


42637 Boers, O.; Brinkgreve, G. Nieuwe gevelstenen in Amsterdam. Een oude kunst herleeft. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, 1991. Vele ill, 29 pp - softcover, geniet.

EUR 7,50


17099 Boeve, E. De Googelaars. 300 jaar bewoners op en rond de Oude Goog. Ankeveen, Evert Boeve, 1997. 1e druk, vele foto's, 152 pp - hardcover.

EUR 35,00


31881 Bogaers, M.R. e.a. De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek. Utrecht - Antwerpen, Veen / Reflex, 1986. 303 ill (deels in kleur), 275 pp - softcover.

EUR 65,00


14992 Bogtman, R.W. e.a. Glans der Goudse glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer. Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990. 66 afb, 140 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


8413 Bokhorst, G. van Zo was Hilversum. Een serie tekeningen van Maarten Betlem. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1971. 99 pp - softcover.

EUR 12,50


35169 Bokhoven, J. Cobra in het Stedelijk Museum van Schiedam. Schiedam, 1984. Catalogus.127 nrs, 31 platen, 95 pp - gedec. band.

EUR 10,00


38675 Bollemeijer, J.G. e.a. Semper sempre. De geschiedenis van een muziekgezelschap. Leiden, 1981. Lustrumboek Sempre Crescendo. Ill, 150 pp - gedec. linnen.

EUR 15,00


34840 Bolman, Joh. Wilde planten in en om Amsterdam. Zutphen, Thieme, 1976. ill, foto's in kleur, 160 pp - softcover.

EUR 5,00


16213 Bolten, J. e.a. Het Leidse prentenkabinet. De geschiedenis van de verzameling. Baarn, De Prom, 1994. ill, 386 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


43288 Bonke, H. De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572 - 1795. Amsterdam, Historisch Seminarium, 1996. Dissertatie UvA.. 320 pp - vele aantekeningen in potlood.

EUR 10,00


32448 Bool, F. e.a. (sam) Ogenblikken. Een keuze uit het werk van twaalf Haagse fotografen. Den Haag, Hollands Negatief, 1989. 64 pp - softcover.

EUR 7,00


17401 Boomgaard, J.E.A. Portret van de Oude Rijn en Hollandsche IJssel. Zutphen, Terra, z.j. Foto's van Con Mönnich. vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


17406 Boomsma, H.; Mangé, J.B. Het land van de Goudse kazen, zoals het was. Dordrecht, History Book - bureau voor bedrijfshistorisch onderzoek, 1993. Vele ill, 128 pp - hardcover.

EUR 11,00


23795 Boon, H. de, e.a. Samen sterk. Naaldwijk, Bloemenveiling Westland. een foto-impressie tgv het passeren van de 1 miljard gulden omzet. Vele ill, 97 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


11970 Boon, J.G.M. IJsselstein. Uw woonstede in historische en hedendaagse beelden. IJsselstein, Ondernemingsvereniging De Baronie, 1977. Ongewijzigde herdruk naar 1971, vele ill, 127 pp.

EUR 8,50


36998 Boon, K.G.; Vermeeren, P.J.H. De meester van Virgo inter Virgines / Delftse verlichte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. Serie Oud Delft. ill, 72 pp - karton.

EUR 7,00


31742 Boon, P.; Saaltink, H. Van stad tot streek. De geschiedenis van vier Westfriese ziekenhuizen. Hoorn, Allgemeen Streekziekenhuis 'West Friesland', 1986. vele ill, 129 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


39809 Boonenburg, K. e.a. Enkhuizen. Hoeksteen van Westfriesland. Gemeente Enkhuizen, 1955. Propaganda-uitgave. Ill, 44 pp - softcover, geniet.

EUR 17,50


37061 Boorsma, P. Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig. Koog aan de Zaan, De Zaanlander, 1939. Enige ill, 175 pp - softcover.

EUR 12,50


37072 Boorsma, P. Het molenpanorama in de molen 'Het Pink'. Facsimile-herdruk van brochure 1947 - softcover, geniet.

EUR 7,00


36509 Boot, L. e.a. Van Hoogmade naar Arnhem. Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij Hoogmade 1600-2004. Arnhem, SHBO. ill, 79 pp - softcover.

EUR 12,50


25773 Boot, M. e.a. (red.) Rozenburg 1883 - 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek. Haags Gemeentemuseum / Vonk, 1983. 228 ill, 224 pp - gebonden.

EUR 50,00


31880 Boot, M. e.a. (red.) Rozenburg. Monographie einer Manufaktur 1883 - 1917.München, Haags Gemeentemuseum / Kunst und Antiquitäten, 1984. 228 ill, 224 pp - gebonden.

EUR 70,00


6240 Boot, R.G.A.; Dorp, D. van De plantengroei van de Duinen van Oostvoorne in 1980 en veranderingen sinds 1934. Rotterdam, St. Het Zuidhollands Landschap, 1986. ill, 119 pp + 2 uitslaande kaarten.

EUR 10,00


36920 Bootsman, K. Weet u nog... Edam, 600 jaar stad. Alphen a/d Rijn, repro-Holland, 1982. Vele ill, 216 pp - hardcover.

EUR 20,00


35267 Borger, G. e.a. Het groene hart. Een Hollands cultuurlandschap. Utrecht, Matrijs, 1997. Vele ill, 130 pp - softcover.

EUR 7,50


14683 Borger, G.J. De veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. Amsterdam, 1975. Dissertatie UvA. 18 fig, 35 afb, 242 pp - sofcover.

EUR 32,50


43793 Borsje, H. e.a. (red.) Beleef het duin. IVN, afdeling Leiden, KNNV, 1992. ill, 223 pp - softcover.

EUR 15,00


41048 Bos, H. 50 jaar C.S. Vitesse Delft. Jubileumboek 1933 - 1983. Christelijke Sportvereniging Delft, 1985. Vele ill, 80 pp - softcover, ezelsoren.

EUR 15,00


39599 Bos-Tolhuisen, A. (red.) De Plankeniers, 50 jaar open doek 1946 - 1996. Bussum, De Plankeniers, 1996. Vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 10,00


30752 Boschma, N.; Koolbergen, H. van Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ‘vierkant’ in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw. Arnhem / Amsterdam, SHBO / Meertens Instituut, 1988. SHBO-Monografieën 7. 36 ill,67 pp - softcover.

EUR 12,50


26698 Boschma-Aardnoudse, C. Renaissance-raadhuizen boven het IJ. 'Een huijs om te vergaderen ende 't gerecht te houden'. Zutphen, Walburg, 1992. Vele ill, 103 pp - softcover.

EUR 10,00


9551 Boschma-Aarnoudse, C. Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Den Oudgeworden Mensch, die men in dit huis laat woonen. Hoorn, Bas Baltus, 1998. Bouwhistorische Reeks Hoorn 8, vele ill, 272 pp.

EUR 35,00


16786 Bosma, E. e.a. (red.) De molens van Zuid-Holland. Den Haag, Pronciaal Bestuur van Zuid-Holland, 1980. Zeer vele ill, 247 pp - hardcover.

EUR 20,00


26852 Bosma, H. Berlage in de beurs. Stichting Wonen, 1987. Vele ill, 32 pp - softcover.

EUR 7,50


24028 Bosman, J.J.; Bosman, P.C. De polder onder water. Het verslag van de onderwaterzetting van de Wieringermeerpolder in 1945. Leeuwarden, Free Media, 1995. Vele ill, 150 pp - softcover.

EUR 10,00


42165 Bottenheim, S. Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1945. Enkele ill, 29 pp - softcover.

EUR 9,00


32204 Bouman, A.E. e.a. Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie. De studie in Meiendel. Utrecht, 1991. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 204, met foto's, 68 pp - softcover.

EUR 7,00


17289 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Middenbeemster, Waterschap de Beemster, 1977. Met het portret op staal, van Dirck van Oss, grondlegger van den Beemster, en drie uitslaande kaarten. Facsimile-herdruk van J. Schuitemaker, Purmerende, 1857 - linnen, 343 pp.

EUR 20,00


40248 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. 2e stuk. Purmerend, J. Schuitemaker, 1856. Met (uitslaande) kaart II. pp 97-192 - bibliotheekexemplaar.

EUR 32,50


40249 Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. 3e stuk. Purmerend, J. Schuitemaker, 1857. Met drie (uitslaande) kaartenI. pp 193 - 272 - bibliotheekexemplaar.

EUR 32,50


29636 Bouman, J. Dordrecht vroeger en nu. Rijswijk, Elmar, 1982. Vele ill, 114 pp - softcover.

EUR 9,00


24845 Bousema, A. Het Zaaneiland. Rotterdam, 010, 1998. Vele foto's - ringbandje.

EUR 8,50


36046 Bouw, D. e.a. De hofsteden van de Lopikerwaard. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1987. Vele ill, 99 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


43475 Bouwens, A.M.C.M.; Dierikx, M.L.J. Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol. Den Haag, Sdu, 1996. ill, 480 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


44288 Braam, A. van Zaandam in de middeleeuwen. Hilversum, Verloren, 1993. 50 afb, 223 pp - softcover.

EUR 15,00


30937 Brakel, J.P. van Katwijkse knip-sels. Grepen uit de geschiedenis van de beide Katwijken. Genootschap 'Oud-Katwijk', 1974. Vele ill, 144 pp - hardcover.

EUR 12,50


4416 Brand, H.; Brand, J. De Hollandse waterlinie. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1986. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


14684 Brandt, R.W. e.a. De Zaanstreek archeologisch bekeken. Zaanstad, AWN Zaanstreek e.o., 1983. vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 7,50


3934 Bregman, J. Schagen door de eeuwen heen. Wormerveer, Meijer, 1965. 271p.

EUR 30,00


8584 Bregstein, Ph.; Bloemgarten, S. Herinnering aan Joods Amsterdam. Amsterdam, De Bezige BIj, 1978. 340 pp.

EUR 10,00


11817 Breitner tussen de schilders van Amsterdam. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1957. Catalogus 178, ill, 91 nrs.

EUR 10,00


19342 Bremer, J.T. Wiringherlant. Deel 1. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen Deel 2. id. sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee. Schoorl, Pirola, 1979/1980. Ill. van Th. Mulder, 184 pp - linnen, stofomslag.

EUR 32,50


20297 Breugel, A. van Het dorp voorbij. Honderd jaar stedebouw en architectuur in Rijswijk. Gemeente Rijswijk, 1993. Rijswijkse Historische Reeks 10, vele ill, 84 pp.

EUR 12,50


16001 Breugelmans, R. (red.) Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Leiden, Universitietsbibliotheek / Leidse Universitaire Pers, 1987. Catalogus tentoonstelling t.g.v. 400 jaar Universiteitsbibliotheek Leiden.

EUR 10,00


16362 Brink, P. van den Haarlem in veelvoud. Haarlem, 1989. Opstellen t.g.v. 15 haar Gistorische Werkgroep Haerlem. Ill, 129 pp.

EUR 7,50


43200 Brinkgreve, C. (red.) Haarlemmerhout 400 jaar. Mooier is de wereld nergens. Haarlem, Schuyt & Co, 1984. 166 ill, 176 pp - softcover.

EUR 12,50


13903 Brinkgreve, G.; Röling, W.; Rooy, M. van Amsterdam verdient beter. Bussum, Toth, 1997. vele ill, 93 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


36094 Broeders, P.W.A. Tuinen in de Lopikerwaard. Stichting WBL, 1992. Waardenreeks 4. Twee delen in één band: Deel 1 Drie eeuwen geschiedenis van de kasteel- en buitenplaatstuinen in de Lopikerwaard, en van de tuinen bij het Huis te Linschoten. Deel 2 De verschijningsvormen van de boerentuinen in de Lopikerwaard. ill, 224 pp - softcover, oblong, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


40794 Broek, D. van den (tg.) Christelijk onderwijs te Nederhorst den Berg 1881-1981. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1981. ill, 40 pp - softcover, geniet.

EUR 9,00


20713 Brongers, E.H. De slag om de Residentie 1940. Baarn, Hollandia, 1968. 2e druk, enige foto's en kaarten, 267 pp - linnen.

EUR 10,00


7619 Brouwer, D. Beschrijving van de St. Comarus of Westerkerk en de St. Pancras of Zuiderkerk te Enkhuizen. 1949.

EUR 8,50


3409 Brouwer, T. Sleutelstad - Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden. Zutphen, Walburg, 1979. 192p.

EUR 15,00


30189 Bruijn, A. Spiegelbeelden. Werra-keramiek uit Enkhuizen 1605. Stichting Promotie Archeologie. 196 afb, 284 pp - linnen.

EUR 17,50


7017 Bruijn, C. Ons Hilversum. Hoe het onstond, hoe het groeide. Amsterdam, Ploegsma / Gemeente Hilversum, 1963. 2e druk, 204 pp.

EUR 7,00


33338 Bruin, J. de 'Ten nutte van U en Uwe huisgezinnen'. Spaarbanken in West-Friesland 1818 - 1995. VSB-Bank Westfriesland, 1998. ill, 79 pp - linnen.

EUR 8,50


28457 Bruin, M. de e.a. Eeuwig Gouda 1900 - 2000. Gouwenaars over hun stad. Club Gouda 2000, Vele ill, 164 pp - gebonden.

EUR 8,50


12091 Bruineman-Kaarsgaren, J.; Vliet, C.D. van Telkens weer het dorp. Hilversum, C. de Boer, 1966. ill, 160 pp.

EUR 13,50


44195 Bruinsma-Keijwgt, J. (vw.) Ach lieve tijd. Tien eeuwen Zaanstreek en de Zaankanters. Zwolle, Waanders, 992/1994. 19 afleveringen in map, 459 pp (inclusief register).

EUR 22,50


31413 Brunekreeg, H. De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht. Spiegel van een gemeente. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977. Loosdreacts Historische Reeks 2. ill, 128 pp - hardcover.

EUR 7,50


26268 Buck, P. e.a. De Betuweroute. Document van een historisch Nederlands bouwwerk. Projectorganisatie Betuweroute van Prorail, 2007. Vele ill, 220 pp - gebonden.

EUR 22,50


35753 Buddingh' , C.; Eijkelboom, J. Het eiland van Dordrecht. In tekst & beeld. Vianen, Kwadraat, 1982. Vele ill, 92 pp - softcover.

EUR 8,50


41287 Budel, H.J. (vw.) De kunst van het bewaren. Industrieel erfgoed in Leiden. Stichting Industrieel Erfgoed Leiden, 1992. ill, 128 pp - softcover.

EUR 7,00


3314 Burck, P. du Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geesterambacht. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1957. De bodemkartering van Nederland 17, 159p + bijlagen.

EUR 17,50


16555 Bureau Monumentenzorg van de Gemeente Amsterdam Bewaard in het hart. Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1965. Een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste 10 jaar van het bestaan van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd, vele ill, z.p. - linnen.

EUR 10,00


28681 Busch, A.J. Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen. Gorinchem, de mandarijn, 1978. Merewade 1. Ill, 63 pp.

EUR 12,50


31611 Buser, R. Haarlemmermeer door 'geprikt'. Vijfhuizen, Eigen uitgave, 2005. ill, 80 pp - hardcover.

EUR 9,00


42155 Buul, D. van e.a. (red.) Gedenkboek. 1941-1957 Rijks Middelbare Landbouwschool 1957-1962; Rijks Hogere Landbouwschool 1962-1966; Hogere Landbouwschool Van Het Koninklijk Nederland Landbouw-Comite. Dordrecht, KNLC, 1966. ill, 136 pp - linnen.

EUR 17,50


7136 Caerte vertoonende de Lande etc. van den Overwaert gelegen binnen den Ringdyk van den Alblasserwaert, 1706. Alphen a/d Rijn, Canaletto. facs, mapje met 4 bladen van 40 x 57 cm.

EUR 7,50


24122 Cahen, J. Beeld naar Buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt. Buijten & Schipperheijn / Repro Holland, 1982. Uit verzameling Jaap van Velzen, 106 ill - gebonden.

EUR 9,00


43588 Calkoen, H.J. Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland. IJmuiden, Vermande Zonen, 1967. ill, 143 pp - karton.

EUR 12,50


19724 Carasso, D.G. (Eindred.) Abcoude en Baambrugge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen. Stichting Historisch Boek Abcoude 900 jaar, 1985. Vele ill, 216 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


42638 Carasso-Kok, M. Amsterdam historisch. Een stadsgeschiedenis aan de hand van de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1975. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 7,50


40281 Carmiggelt, A.; Trierum, M. van Ontdekt! Vijftig jaar archeologie in Rotterdam en omgeving. Rotterdam, BOOR, 2010. vele ill, 140 pp - hardcover.

EUR 9,00


30735 Catalogus van de nationale en internationale landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage 29 augustus - 15 september 1913. Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging / Mouton, 1913. 722 pp plus advertenties - linnen, goud op snee.

EUR 40,00


13849 Cocheret, Ch. A. Roteroditjes en datjes. Een bundel Rotterdamse poëzy (met permissie). Rotterdam, Ad. Donker, 1956. 37 pp.

EUR 10,00


25006 Cohen, J. Amsterdam Zuidas. Wandeling door een historisch besluit. Amsterdam, Capita, 2003. Boekje, 80 pp, linnen, stofomslag, met drie brochres in doosje.

EUR 25,00


23047 Colenbrander, B.W. e.a. (red.) Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit. Amsterdam, Meijer Pers / Ideeboek, 1981. Vele ill, 171 molens, 264 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


37785 Colpaart, A. (sam.) Sail Amsterdam. Berghem, Kampert Print & Art, 2005. Sail 05. Zeer vele grote foto's van Nico Koster, z.p. - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


9398 Cordfunke, E.H.P. (red.) Van Spaans beleg tot Bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw. Zutphen, Walburg, 1980. Alkmaarse Historische Reeks IV, ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9451 Cordfunke, E.H.P. Alkmaar in de 19de eeuw. facetten van een stedelijke samenleving. Zutphen, Walburg, 1984. Alkmaarse Historische Reeks VI, ill, 167 pp.

EUR 10,00


31199 Cordfunke, E.H.P.; Hugenholtz, F.W.N. Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw. Zutphen, Walburg, 1990. 18 fig, 120 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


43184 Cordfunke, E.H.P. e.a. Alkmaarse Silhouetten. Zutphen, Walburg, 1982. Alkmaarse Historische Reeks V, 50 ill, 158 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


39393 Craandijk, J Wandelingen over Goeree en Overflakkee in grootvaders tijd. 's-Gravenhage, Kruseman, 1971. Facsimile-herdruk. 84 pp - softcover, beschadigd stofomslag.

EUR 7,00


39898 Cremers, E. Het bestuur van Delfland 1795 - 2007. Stuurlui aan de wal. Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, 2007. Vele ill, 256 pp - hardcover.

EUR 22,50


41199 Crince le Roy, R.; Dulm, F.J.L. van Jongere bouwkunst. Amsterdam binnen de Singelgracht (1850 - 1940). Zeist, Advies Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 1984. 50 afb, 80 pp - softcover.

EUR 7,00


16135 Croin Michilesen, N. (red.) Meijendel. Duin - water - leven. den Haag / Baarn, W. van Goeve, 1974. 275 (gekleurde) fig, 271 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


30833 Crone, E. Bladzijden uit de geschiedenis der jachthavens te Amsterdam. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1925sp. Gedenkschrift bij 4o jaar Zeilvereeniging "Het IJ" 1885 - 1925. Ill, 239 pp - half linnen.

EUR 12,50


30624 Cruyningen, P. van (vw.) De Graafschap. Landschap - landgoederen - landbouw - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2002. SHBO Jaarverslag 2001, ill, 100 pp - softcover.

EUR 15,00


42988 Daalder, R. Stadse beesten - een dierengeschiedenis. Amsterdam, Bas Lubberhuizeb, 2005. ill, 159 pp - hardcover.

EUR 8,50


4019 Dalen, J.L. van Geschiedenis van Dordrecht. Dordrecht, Morks, 1931/33. 2 dln, 1200p, genummerd 364/500.

EUR 275,00


44146 Dalsen, C. van Duinjagerschool 50 jaar - Zaandam. Zaandam, [1981]. 1e druk. vele ill, z.p. - linnen, oblong, oplage 500.

EUR 17,50


14849 Danner, H. Van water tot land. Van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster. Hoogheemraadschap Kennemerland en westfriiesland / Waterschap De Waterlanden, 1987. ill, 50 pp - softcover.

EUR 8,50


41525 Dauvellier, P. e.a. Linie in bedrijf. Ambitie & strategie 2020 en uitvoeringsprogramma. Utrecht, 2012. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie/. Ill, 87 pp - softcover, losse uitslaande kaart, oplage 500.

EUR 12,50


36773 Davilar, R.; Leenders, K. 100-jarig Jubileum WRV 'De Zaan' 1896 - 1998. Wormerveerse Roei Vereniging. ill, 126 pp - A4, softcover.

EUR 12,50


17446 De Delftsche Sport. Jaarboek 1946. DDS. ill, 120 pp.

EUR 20,00


20542 De haven van Rotterdam. Rotterdam, W.L. & J. Brusse / Uitgegeven door de Gemeente, [1913]. Beknopte geïllustreerde beschrijving der havenwerken van Rotterdam aan geboden ter herinnering. 3e druk, ill, 78 pp + tien uitslaande bijlagen - omslag licht beschadigd.

EUR 50,00


17319 De Helsdeur. Wapen in de strijd teen wateroverlast, watervervuiling en verzilting. De Helsdeur en zijn technische achtergronden. Edam, 1973. Uitgave van Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Twee boekjes (15 pp en 19 pp) in mapje.

EUR 15,00


25907 De indijking, droogmaking en sociale opbouw van de Wieringermeer. Alkmaar, Directie Wieringermeer, 1938. ill, 60 pp - softcover, bibliotheekstempel.

EUR 8,50


23233 De Kralinger hout. Ter herinnering aan de Rotterdamsche boomplantdagen gehouden in het voorjaar van 1928. Gemeente Rotterdam. 12 afb, 32 pp - keurig.

EUR 25,00


29555 De Plaspoelpolder. Rijswijk, Sijthoff, [ca 1985]. Vele ill, 96 pp.

EUR 9,00


12980 De stichtingen voor toevallijders te Harlem en Heemstede. 1882 - januari - 1932. 1e deel. klein fotoboekje met 48 foto's plus toelichtende tekst van o.a. Bethesda-Sarepta - Neerland Jubibeumgeschenk.

EUR 22,50


41618 Dedem, van; Brouwer, A. (vw.) Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande Zonen, 1891 - 1898. Eerste gedeelte, 78 pp. Tweede gedeelte, 234 pp - softcover.

EUR 22,50


39518 Deelstra, T. Beeldende vormgeving en landschap. Over een experiment met het inschakelen van kunstenaars bij een recreatieproject van regionale betekenis. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1098. 244 ill, 126 pp - softcover.

EUR 10,00


16694 Dekker, G. Een halve eeuw Zaanstreek 1933 - 1983. Terublik op wat aan romantiek en schoonheid verloren ging. Zaandam, Huisman, 1983. Als journalistiek tekenaar een halve eeuw op zoek naar romantiek en schoonheid in de Zaanstreek die thans verloren is. Tekeningen met voorwoord van de auteur - linnen.

EUR 12,50


35821 Dekker, P. Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met verwante families Jimmink, Veuger en Lanser. Schoorl, Pirola, 2004. Twee delen, 684 ppp - hardcover.

EUR 75,00


43371 Delft 1940 - 1945. Gedenkboek van het verzet der Deltsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945. Delftsche Studenten Raad, 1947. vele portretten, 222 pp - linnen.

EUR 27,50


36489 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1904. Delft, J. Waltman. 367 pp - linnen.

EUR 10,00


36490 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1913. Delft, J. Waltman. 417 pp - linnen.

EUR 10,00


36492 Delftsche studenten-almanak voor het jaar 1905. Delft, J. Waltman. 455 pp - linnen.

EUR 10,00


35796 Delleman, Th.A. Een rondleiding door de Grote of St. Bavo kerk te Haarlem. Aalten, Interland, 1974. Vele ill, 157 pp - pocket.

EUR 7,50


39758 Den Haag Sculptuur 2010 - Manolo Valdés & Kim de Ruysscher. Stichting Den Haag Sculptuur, Many ill, 79 pp - softcover.

EUR 9,00


37084 Derde jaarboek 1935-1942 van De Hollandsche Molen. Amsterdam, Vereeniging tot Behoud van Molens in Nederland. 227 pp.

EUR 10,00


17185 Deursen, A.Th. van Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 1995. 20 ill, 378 pp - paperback.

EUR 12,50


43124 Diederiks, H. Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Meppel, Krips, 1982. 25 kaartjes, 422 pp - softcover.

EUR 10,00


9515 Diepen, A. van; Fuhri Snethlage, H. Haarlem en Hals. Zwolle / Haarlem, Waanders / Frans Halsmuseum, 1990. vele ill, 159 pp - softcover.

EUR 7,50


14352 Dijk, J. van, e.a. Natuurgids voor de duin- en bollenstreek. Noordwijk, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 2000. vele ill. in kleur, 184 pp.

EUR 14,50


35260 Dijk, W.J. De haven van Scheveningen. Met toelichting en teekeningen. Gemeentebestuur van 's-Gravenhage, 1929. Niet in den handel. Ill, 54 pp - half linnen, karton.

EUR 40,00


27739 Dijkers, A. e.a. Paardetrams in het westen van Nederland. Rotterdam, Wyt, 1977. Trams en tramlijnen 27. vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,00


1912 Directie van de Wieringermeer Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder. Wageningen, Veenman, 1955. 177 afb, 805 pp - linnen.

EUR 75,00


38721 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 2: Marken en Volendam. Arnhem, NOM, 1961. 31 grote platen met documentatiekatern (30 ill, 20 pp) in kartonnen map.

EUR 55,00


38723 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 5. Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee. Arnhem, NOM, 1971. 29 grote platen met documentatiekatern (23 ill, 16 pp) in kartonnen map.

EUR 40,00


42848 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 1: Dertig opmetingen van boerderijen. Arnhem, NOM, 1961. 30 grote platen met een ten geleide - in kartonnen map.

EUR 40,00


42849 Documentatie landelijke bouwkunst. Map 3: Eenendertig opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen. Arnhem, NOM, 1963. 31 grote platen met documentatiekatern (33 ill, 20 pp) in kartonnen map.

EUR 50,00


16182 Doel, P. van den; Docter, C. Kleurrijk Rotterdam. De stad van Pieter van den Doel. Sijthoff, z.p. Twee delen, vele ill, z.p.van tweede deel is omslag beschadigd.

EUR 14,50


23021 Doelman, C. (vw) Keuze. Een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars. Den Haag, Bert Bakker / Daamen, 1960. Ooievaar 107, 143 pp.

EUR 8,50


7007 Doevendans, S.A. Als het zand langs de Noordzee stuift. Een historisch verhaal over Callantsoog. Alphen a/d Rijn, Repro Holland. 197 pp - softcover.

EUR 7,00


6238 Doing, H. Beschrijving van de vegetatie der duinen tussen IJmuiden en Camperduin. Wageningen, Landbouwhogeschool, 1966. 13 tab, 63p.

EUR 6,00


5828 Doing, H. Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en IJmuiden. Wageningen, Veenman, 1974. Mededelingen LH 74-12, 111p + 5 bijlagen in map.

EUR 9,00


16707 Dol, R. (vw.) Huisduiner getij. Huisduinen, 1980. Jubileumboek t.g.v. het 50-jarige bestaan van de vereniging 'Huisduiner Belang'. Vele ill, 98 pp.

EUR 14,50


31855 Donkersloot-de Vrij, M. De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap. Weesp, Heureka, 1985. 45 kaarten, 143 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


42832 Dool, H.G. van den e.a. (red.) Gebouwd op een stevig fundament. De geschiedenis van de sociale woningbouw in waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911 - 1999. Woonpartners Midden-Holland. Vele ill, 113 pp - softcover.

EUR 7,50


40367 Doorn, Z. van Kleiland, kleivletten en baksteenindustrie, voornamelijk in de Oude-Rijnstreek. Wageningen, 1961. 119 pp - gestencild, ringband. Alleen op dze wijze verschenen.

EUR 30,00


17580 Doorne, C. vcan, e.a. Gids voor schoolwandelingen door Amsterdam en omstreken. Eerste deel. De Stad. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1898. 338 + XX pp + uitslaande kaart - linnen.

EUR 32,50


41182 Doortmont, M.R. e.a. (red.) Van verre en nabij. Genealogische artikelen uit de regio Rotterdam. Rotterdam, 1983. 187 pp - softcover.

EUR 8,50


40857 Dröge, J. Het pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis. Leiden, Nationaal Natuurhistorisch Museum, 1989. 21 ill, 30 pp 0 softcover, geniet, oblong.

EUR 7,00


27619 Drost, Ae. De pestilentie te Katwijk. Amsterdam, G. Schreuders, 1906. Met inleiding van Albert Verwey, 250 pp - gebonden.

EUR 12,50


41568 Druijven, C.N. Boerderijen in Limmen. In het bijzonder de voormalige hofstede Clevesteijn en het armenhuisje De Kamers. Limmen, 2003. vele foto's, 271 pp - paperback, bibliotheeksticker.

EUR 17,50


9540 Dubiez, F.J. Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507 - 1553. Zijn leven en werken. Amsterdam, H.D. Pfann, 1969. 41 afb, 172 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


36921 Duif, A. Maassluis, stad aan de Waterweg. Den Haag, Mouton, 1964. Tekeningen van J. van Wessum, 271 pp - linnen.

EUR 8,50


39814 Duivesteijn, J. e.a. Sprekende muren die verstommen. De geschilderde muurreclames in Den Haag. Gemeente 's-Gravenhage, 1991. Vom-Reeks 1999-1. 51 ill, 52 pp - softcover.

EUR 10,00


38577 Duparc, H.J.A. e.a. Paardetrams in het centrum en het zuiden van Nederland. Rotterdam, Wyt, 1977. Trams en tramlijnen 29. vele ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


31546 Duparc, H.J.A. Trams en tramlijnen. De Amsterdamse paardetrams. Rotterdam, Wyt, 1973. Vele ill, 83 pp - softcover.

EUR 9,00


44059 Duran, L. (red.) Folly dock. 45 ontwerpen voor Heijplaat / Rotterdam. 45 designs for Heijplaat / Rotterdam. Rotterdam, Veenman, 2006. many ill, 126 pp - softcover.

EUR 20,00


41126 Duyvendak, L. Het Haags Damesleesmuseum 1894 - 1994. 's-Gravenhage, 1994. Ill, 249 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


7600 Eck, G. van (sam) Bloemendaal zoals niet iedereen het kent. Bloemendaal, De Wit, 1978. 121 foto's.

EUR 14,50


25173 Eck, G. van (sam.) Bloemendaal zoals niet iedereen het kent. Bloemendaal, Boekhandel J.M. de Wit, 1978. 2e druk, 121 foto's - softcover, oblong.

EUR 9,00


8193 Eeden, F.W. van Onkruid. Botanische wandelingen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1886. Twee delen in één band: I. Kennemerland (1872), 214 pp. II. De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel (1886), 240 pp - gedec. linnen.

EUR 60,00


19252 Eeden, F.W. van Onkruid. Botanische wandelingen van F.W. van Eeden. Haarlem, Schuyt & Co, 1996. Fotografiche herdruk twee delen in één band: I. Kennemerland (1872), II. De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel (1885), 441 pp. - softcover.

EUR 10,00


24982 Eeghen, I.H. van Rembrandt aan de Amstel. Genootschap Amstelodamum, 1969. Acht platen, z.p. - softcovert, stofomslag, oblong.

EUR 8,50


42350 Eeghen, I.H. van (inl.) Amsterdam in de tweede helft der XIXe eeuw, gezien door Jacob Olie Jacobsz. Amstelodanum, 1960. 33 pp en 202 foto's - linnen, oblong.

EUR 45,00


13026 Een speurtocht door Amsterdam. Langs de Nieuwezijds Voorburgwal naar het Begijnhof. Amsterdam, Gemeentelijke Commissie Heemkennis, z.j. vele (deel ingeplakte) foto's, 24 pp.

EUR 12,50


16723 Eenige mededeelingen over Rijksinrichtingen welke op de landbouwtentoonstelling te Roermond hebben ingezonden. 's Gravenhage, Van Langhuysen, 1909. Het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen, 19 pp; Rijksseruminrichting te Rotterdam, 15 pp; Het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, 19 pp; Rijkslandbouwwinterschool te Sittard, 7 pp.

EUR 22,50


37124 Eijsbouts, C.J.M. e.a. (red.) Jaarboek 1950 'Gezelschap Leeghwater' (laatstelijk verschenen 1910. Delft, Drukkerij Waltman A.J. Mulder, 1950. Enige ill, 125 pp - linnen.

EUR 12,50


38904 Eindrapport streekcommissie voor de Kop van Noord-Holland, waarim opgenomen de rpporten van de inspraakgroepen. Haarlem, 1974. 11 hoofdstukken plus 4 losse uitslaande kaarten - softcover, A4.

EUR 12,50


19715 Ekkart, R.E.O. Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575 - 1975. Universitaire Pers Leiden, 1975. 202 afb, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


43290 Elias, J.E. De vroedschap van Amsterdam 1578 - 1795. Amsterdam, N. Israel, 1963. Twee delen, 1410 pp - linnen.

EUR 350,00


27704 Emeis, M.G. Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers. Amsterdam, Elsevier, 1981. Vele ill, 201 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


23528 Emmerik, L.J. van e.a. Bloemendaal in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1989. 92 afb.

EUR 14,50


20296 Ende, W.P.C. van der e.a. Rijswijk te kijk. Verhalen en achtergronden bij een eeuw prentbriefkaarten. Gemeente Rijswijk, 19. Rijswijkse Historische Reeks 9, vele ill, 72 pp.

EUR 9,00


9771 Engels, J.Th. Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis. Aalmoezeniersweeshuis. Diakonieweeshuis. Sociaal-agogisch Centrum. Zutphen, Walburg, 1989. ill, 202 pp - softcover.

EUR 12,50


6241 Enige grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van 's Gravenhage. Gemeentebestuur 's Gravenhage, 1948. 95 afb, 370 pp.

EUR 10,00


6246 Enklaar, D.Th; Vrankrijker, A.C.J. de Geschiedenis van Gooiland. Amsterdam, Parnassus, 1939. I. De Middeleeuwen, 193 pp. II.Nieuwe geschiedenis,212 pp. III. Nieuwe en nieuwste geschiedenis, 394 pp. - gedec. linnen, keurig.

EUR 100,00


7615 Entius, S. 100 jaar Broeker veiling. 350 jaar tuinbouw en veiling geschiedenis in de Langendijk. Stichting Broeker Veiling, 1986. 95 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


27843 Eras, M.; Oosterbaan, J. (red.) Muiderberg anno 1840. 1992. Stichting Comit'e Oud Muiderberg, nr 56, 2 losse kaartjes, 15 afb, 77 pp - softcover.

EUR 14,50


6769 Eras, V.J.M. Sloten en sleutels door de eeuwen heen. Dordrecht, Lips, 1941. ill, 175 pp - linnen.

EUR 35,00


41201 Erkelens, J. Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dordtse meesters 1780 - 1840. Dordrechts Museum, 1980. vele ill, 119 pp - softcover.

EUR 10,00


6237 Es, A. van 50 jaar Centrale Aalsmeerse veiling. Amsterdam, De Bussy, 1962. ill, 356 pp - linnen.

EUR 25,00


43696 Es, J. van Collector's items. 100 + 1 werken in de collectie Moderne kunst van het Gemeentemuseum Den Haag. Zwolle, Waanders, 1998. Platen in kleur, 151 pp - in dutch and english.

EUR 10,00


22962 Ett, H.A. Het Delftse grachtenboek. Delft, Elmar, [1978]. Vele ill, 118 pp - hardcover, oblong.

EUR 37,50


38757 Evert, K. Zuid-Holland in kaart. Provincie Zuid-Holland, 1998. Bij tentoonstelling. ill, 36 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 7,50


29307 Fa Wed. P. Eveleens & Zonen. Aalsmeer (Holland) 1930. aalsmeer, 1930. catalogus. Duitse uitgave in Deutsch, Abb, 52 S. - orig, softcover.

EUR 20,00


29308 Fa Wed. P. Eveleens & Zonen. Aalsmeer (Hollande) 1930. aalsmeer, 1930. Catalogus por Horticulteurs. Franse uitgave en FrançaisDeutsch, Abb, 56 pp - orig, softcover.

EUR 20,00


35513 Farjon, A.; Linden, P. van der Herbarium Goylandicum. Hilversum / Huizen, Vereninging Leefmilieu het Gooi, 1992. 112 pp, 20 verspreidingskaartjes - A4, softcover.

EUR 15,00


40996 Farjon, A.; Linden, P. van der Atlas van de flora van het Gooi. Hilversum, Stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek e.o., 1996. Zeer vele verspreidingskaartjes, 354 pp - hardcover.

EUR 25,00


4317 Feekes, W. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder, de eerste groote droogmakerij van de Zuiderzee. Amsterdam, Muller, 1936. Dissertattie WUR. 32 afb, 11 kaartjes, 294 pp - softcover.

EUR 17,50


40576 Feijter, H. de Funeraire Cultuur. Amsterdam. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2002. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


7040 Feis, B.R. e.a. De Lopikerwaard. In het land van Herman de Man. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1985. ill, 99 pp.

EUR 10,00


10698 Feis, B.R.; Nijhof, P. Bedrijfsmonumenten in het groene hart van Holland. Zwolle, Waanders, 1983. Een verkenning van monumenten van bedrijf en techniek in Midden-Holland en west-Utrecht.

EUR 22,50


29790 Feis, B.R. Oude bedrijven in de Lopikerwaard. Industrieel erfgoed in een landelijk gebied. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1996. Waardenreeks 5 (WBL). ill, 96 pp - softcover, met losse kaart.

EUR 9,00


23108 Felix, N.A. (vw) Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hilversumse brandweer. Hilversum, 1947. ill, 69 pp - halflinnen.

EUR 24,50


29445 Fleischer, A. e.a. (sam.) Rond het 'Oude Hof'. Schilders en beeldhouwers in Bergen, 1910 - 1940. Stichting Museum Kranenburgh, 1993. 90 platen (deels in kleur), 110 pp - softcover.

EUR 17,50


3940 Flier, G. van der Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier 1920-1945. Wormerveer, Meijer, 1946. 3 kaarten, 203 pp - linnen.

EUR 30,00


37257 Floris Baltahsars Kaarten van Schieland 1611. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1972. Nieuwe uitgave. z.p. Gebonden in groene band.

EUR 25,00


3635 Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Peilinck, E. Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1974. Ongewijzigde herdruk van 1952, 106 afb, 107 pp - linnen.

EUR 12,50


44880 Fockema Andreae, S.J. Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1982. Facsimile-herdruk van Leiden, 1934. Uitslaande kaart, 494 pp - gebonden.

EUR 17,50


17263 Foto-atlas Noord-Holland. Den Ilp/Emmen, Robas, Topografische dienst. 334 foto's uit 1989.

EUR 37,50


17425 Foto-atlas Zuid-Holland. Den Ilp/Emmen, Robas, Topografische dienst. 376 foto's uit 1989.

EUR 37,50


18227 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 9 D. Den Helder. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18315 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 C. Petten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18316 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 C. Petten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18317 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 D. Schagen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18318 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 D. Schagen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18319 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 D. Schagen (en Petten). Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18321 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 E. Wieringerwerf. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18322 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 F. Oude Zeug. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946 / 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18323 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 F. Oude Zeug. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18324 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 F. Wieringerwerf. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18325 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 G. Middenmeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18326 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 G. Middenmeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18328 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 H. Medemblik. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18330 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 14 H. Medemblik. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18334 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 15 C. Andijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische prjectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18401 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 A. Bergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18402 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 A. Bergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1959. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18405 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 B. Alkmaar. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18406 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 B. Alkmaar. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18411 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 D. Wormerveer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1979. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18412 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 E. Berkhout. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18413 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 E. Obdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18414 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 E. Obdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18418 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 G. Purmerend. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18419 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 G. Purmerend. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18420 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 G. Purmerend. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18421 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 H. Edam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18422 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 H. Edam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1969. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18423 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 19 H. Edam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18428 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 20 B. Houtribdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18473 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 24 F. IJmuiderhaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18474 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 24 F. IJmuiderhaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1958. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18479 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 B. Zaandam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1958. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18480 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 B. Zaandam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18481 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 B. Zaandam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18486 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 D. Amstelveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18487 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 D. Amstelveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


18491 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 F. Monnikendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1938 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18492 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 F. Monnickendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18493 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 F. Monnickendam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18497 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 H. Bussum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1938 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18498 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 H. Bussum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18499 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 25 H. Bussum. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18503 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 26 C. Huizen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18505 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 26 D. Veen- en veldendijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18506 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 26 D. Veen- en veldendijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18508 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 26 E. Larsen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18509 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 26 E. Larserbos. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18559 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18560 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18561 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1962. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18562 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18563 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18564 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18565 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 D. Scheveningen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18582 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18583 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18584 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18585 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18586 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 E. Katwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18589 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 F. Leiden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1962. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18590 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 F. Leiden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18591 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 F. Leiden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18592 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 F. Leiden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18593 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 F. Leiden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18596 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 G. 's Gravenhage. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18598 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 G. 's-Gravenhage. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18599 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18600 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1939 / 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18602 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18603 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18604 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18605 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 30 H. Zoetermeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18606 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 A. Rijnsaterwoude. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18608 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 A. Roelofarendsveen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18609 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 B. Uithoorn. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18611 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 B. Uithoorn. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18612 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 B. Uithoorn. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18614 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 C. Alphen aan den Rijn. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18615 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 C. Alphen aan den Rijn. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18616 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 D. Bodegraven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1947. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18617 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 D. Bodegraven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18618 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 D. Bodegraven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18619 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 D. Bodegraven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18625 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 F. Oud-Loosdrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18626 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 F. Oud-Loosdrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18627 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 G. Woerden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1938 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18628 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 G. Woerden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1938 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18629 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 G. Woerden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18630 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 31 G. Woerden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18634 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 32 A. Soestdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18635 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 32 A. Soestdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18636 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 32 A. Soestdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18646 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 32 D. Woudenberg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18713 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 A. Hoek van Holland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18715 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 A. Hoek van Holland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18716 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 A. Hoek van Holland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18717 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 B. Naaldwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935/36. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 12,50


18718 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 B. Naaldwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1954/55. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18721 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 B. Naaldwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18722 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 B. Naaldwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18723 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 B. Naaldwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18725 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 C. Hellevoetsluis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18726 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 C. Hellevoetsluis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18727 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18728 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1954/55 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18729 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


18730 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18731 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18732 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18733 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 D. Brielle. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18734 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18735 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1954/55 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18736 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18737 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18738 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18739 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18740 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 E. Delft. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18743 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 F. Hillegersberg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18745 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 F. Hillegersberg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18746 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 F. Bleiswijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18750 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 G. Schiedam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18751 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 G. Schiedam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18752 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 G. Hoogvliet. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1971. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18753 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 G. Hoogvliet. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18754 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 G. Hoogvliet. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18756 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 H. Barendrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18757 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 H. Barendrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18759 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 H. Rotterdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18760 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 37 H. Rotterdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18762 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 A. Gouda. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18763 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 A. Gouda. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18764 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 A. Gouda. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18766 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 B. Schoonhoven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18770 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 C. Alblasserdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18771 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 C. Alblasserdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18772 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 D. Sliedrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18773 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 D. Sliedrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18774 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 E. Besnchop. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18775 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 E. Besnchop. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18776 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 E. Besnchop. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18783 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 G. Gorinchem. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18784 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18785 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18786 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18873 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 F. Brouwershaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 /1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18874 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 F. Brouwershaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 /1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18881 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 A. Dirksland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1941. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18883 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 A. Dirksland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18884 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 B. Middelharnis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1941. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18885 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 B. Middelharnis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18886 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 B. Middelharnis. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18892 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 D. Oude-Tonge. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18901 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 (1939). Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18902 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18903 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18904 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18905 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18906 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18907 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18908 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18909 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18913 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 A. Dordrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


26468 Francken, J.C. Rotterdam bevrijd. De meidagen van 1945. Herrijzend Rotterdam, z.j. [1945?]. Foto's van C. Kramer, 56 pp - orig. softcover.

EUR 7,00


10244 Frank, L.D.; Wiardi Beckman, H.B. Geschiedenis van het Leidsche studentencorps. Leiden, Van Doesburg, 1927. Beschreven i.o.v het Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum. 33 platen, 255 pp.

EUR 17,50


41478 Franke, S. Legenden langs de Noordzee. Zutphen, Thieme, 1934. Ill. van Willem Backer, 274 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


40827 Franken, H. Kunst in de Obrecht. Amsterdam, 1980. 55 ill, 61 pp - softcover.

EUR 10,00


42863 Franq van Berkhey, J. Le Natuurlyke historie van Holland. Compleet. Amsterdam, Yntema en Tiboel, 1769 - 1811. Negen delen in twaalf volumes. Eerste drie delen (zes volumes, 1769-1776) zijn gebonden (gemarmerd), de overige zes hebben (1799-1811) wit gebonden - vijf platen ontbreken: in deel 1 de derde plaat en het kaartje, in deel 3 plaat zes en in deel 9 plaat XXXXVII en LXI.

EUR 1.950,00


27954 Fransen van de Putte, Doorn, W.Th.V. van Voorloopig verslag van de Staats-Commissie tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar Zee. 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij, 1879. Commissie benoemd bij KB van 4 december 1877, no. 1. Met teekeningen, 221 pp, 12 bijlagen, vele uitslaande kaarten - bibliotheekexemplaren met veel losliggende pagina's, maar wel compleet.

EUR 60,00


26279 Freeke, J. De kunst van het vervoer. 's-Gravenhage, SDU. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer. Vele ill, 159 pp - slinnen.

EUR 10,00


13130 Freijser, V. (sam.) Het veranderend stadsbeeld van Den Haag. Plannen en processen in de Haagse stedebouw 1890-1990. Zwolle, Waanders, 1990. Bij 100 jaar Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, vele ill, 318 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


44237 Frencken, H. Leidse pleinen. Leiden, Stadslab Leiden / Ginkgo, 2011. Zeeer vele ill, 156 pp - hardcover.

EUR 10,00


15570 Fuchs, J.M. Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam 1678 - 1978. Het Evangelisch-luthers diaconie-weeshuis, 1978. ill, 189 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


13980 Gaarlandt-Kist, A.F. (red.) 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem. 1981. vele ill, 220 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 14,50


20274 Gagestein, A. Weer 10 jaar baas op eigen erf. Gemeente Vlaardingen, 1955. ill, 32 pp.

EUR 7,00


41093 Gans, M.H. De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900 - 1940. Baarn, Ten Have, 1974. Fotoboek, 131 pp - gedec. linnen.

EUR 7,00


6579 Gebhard, A.C.; Vet, A. van der Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt. Amsterdam, Van Munster, 1952. 520p.

EUR 20,00


29422 Gebuis, H. e.a. (red.) De avifauna van het eiland van Dordrecht. St. natuur- en Vogelwacht, Dordrecht, Vele foto's en verspreidingskaartjes, 296 pp - gebonden.

EUR 10,00


12301 Geïllustreerde gids met wandelkaart van het provinciaal landgoed te Castricum. Castricum a. Zee, De directie van het Badhotel, 1932. ill, 15 pp + kaart.

EUR 17,50


16764 Gelder, H. van Metropole orkest 60 jaar. Amsterdam, Nigh en van Ditmar, 2005. ill, 271 pp - met CD, hardcover, fluweel.

EUR 10,00


39447 Gelder, H.A.E. van De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam, 1547-1626. Amsterdam, Kruyt, 1918. Dissertatie UvA. Met portret, 240 pp - linnen.

EUR 10,00


7232 Gelder, H.E. van 's-Gravenhage in zeven eeuwen. Amsterdam, Meulenhoff, 1937. 1 kaart, 88 afb, 344 pp - linnen.

EUR 8,50


7045 Geldorp, F. van (sam) Santpoort, 't playsante buyten. Een aantal bijdragen tot de geschiedenis van het dorp Santpoort. Haarlem, Schuyt, 1971. ill, 79 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


44144 Genderen, J. van e.a. (red.) Bezetting en verzetin de Zaanstreek 1940 - 1945. Stichting Fotoboek Zaans Verzet, 1985. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


24975 Gerrits, A. Het verhaal verbeeld. Zes schetsontwerpen voor archeologische vondplaatsen in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland, z.j. Vele ill, 64 pp - gebonden, oplage 500.

EUR 10,00


33333 Gerritsen, J.D. Kolhorn. Jouw Zuiderzee werd gelukkig nooit IJsselmeer. Stichting Oud Kolhorn, 1989. ill, 47 pp - softcover.

EUR 10,00


14028 Gerstel, J.J.; Rogier, L.J. (red.) Gedenkboek der eerste H.B.S. 5-J.C. met gewijzigd leerplan (eerste handelsschool) te Rotterdam. Rotterdam, Nigh & Van Ditmar, 1925. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan - 154 pp.

EUR 14,50


16277 Gerwen, P. van De woon- werk- waterwereld tussen Jordaan en IJ. Een ekologisch stadsvernieuwingsproces voor een mogelijke toekomst. Delftse Universitaire Pers, 1981. Studenteneditie. vele ill, 301 pp.

EUR 12,50


19678 Geschiedenis van het Delftsche Studentencontact. Delftsche Studenten Raad, 1947. 112 pp - softcover.

EUR 9,00


30635 Geselschap, J.E.J. De Archieven berustende in de Archiefbewaarplaats der Gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen bewerkt. 1963. 127 pp - softcover.

EUR 7,50


13883 Geurtsen, R.; Rooy, M. van Een gat in de ruimte. Berlage's Mercatorplein en de reconstructie van een toren. Amsterdam, De Bali, 1991. vele ill, 100 pp.

EUR 10,00


39273 Gids voor Bergen, Egmond, Schoorl. Schoorl, Lions Club, 2007. vele ill, 212 pp - softcover.

EUR 8,50


44023 Gids voor de Wieringermeer. Het nieuwe land der zee ontrukt!. z.j. derde verbeterde druk Veel foto's, 29 pp - losse uitslaande kaart, geniet.

EUR 25,00


28436 Giebels, L. Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857. Utrecht, Matrijs, 2002. Vele ill, 320 pp - gebonden, geplatificeerd.

EUR 20,00


23932 Giele, J. (inl.) Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Amsterdam / Maastricht / De vlasindustrie, Tilburg, eindverslag. Nijmegen, Link, 1981. Drie delen 384, 308 en 373 pp - paperback.

EUR 30,00


16029 Giphart, J. Rijswijk in oude ansichten 2. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975. 154 ill.

EUR 12,50


16720 Gips, F.B.J. Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de houtbewerkingsbedrijven Gips. Leiden, Sijthoff, 1941. Verkorte uitgave. Ill, 112 pp - linnen.

EUR 40,00


37127 Glas, P. e.a. Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu... Hoorn, Westfriesland, 1971. ill, 272 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


14629 Glastra van loon, O. Onder de stenen lier. Het concertgebouworkest. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers. Amsterdam, Ploegsma, 1969. ill, 158 pp - gebonden.

EUR 7,50


16032 Goede, T.J. de Kent u ze nog ... de Uitgeesters. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1973. 38 ill.

EUR 15,00


33757 Goes, H. van der e.a. Duinrellen in Noord-Kennemerland. van Noordzeekanaal tot Hondbossche Zeewering. Schoorl, Conserve, 1986. ill, kaartjes, 48 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


7053 Gogelijn, A.J.F. e.a. Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Amsterdam, Rijksmuseum, 1975. Catalogus, ill, 186p.

EUR 12,50


31032 Golaris, W.J.J. Natuur van het Gooi. kansen voor duurzaam behoud. Amsterdam, 1998. Dissertatie UvA. 420 pp.

EUR 8,50


14458 Gordijn, A. Schiedam op schaal. Historische Vereniging Schiedam, 1976. Schiedamse Miniaturen. Vele ill, 56 pp.

EUR 7,50


7498 Gorris, G. e.a. Dorp an de vliet. Geschiedenis van Voorburg. Voorburg, Wattez, 1977. 3e dr, 318p.

EUR 20,00


28744 Goudappel, C.D. Delft rond de eeuwwisseling. Delft, Elmar, z.j. 2e druk. 93 pp - gebonden, oblong.

EUR 7,00


3460 Gouw, J.L. van der De regulieren van Rugge. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1986. 460p.

EUR 48,00


37247 Graaf, G.H. van de De Oude Kerk van Charlois. Rotterdam, 2007. ill, 115 pp - softcover.

EUR 8,50


12733 Graaf, H. van der Rockanje Allerhande. De families Vlielander, Hein en Vlielander-Hein in hun relaties met Rockanje. Alphen a/d Rijn, Canaletto, [z.j.]. 30 ill, 105 pp.

EUR 7,00


39821 Graaf, J. de Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850 - 1940. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1996. MIP, vele ill, 160 pp.

EUR 12,50


13897 Graaf, K. de (red.) Adres Prins Clausplein. Haags Architectuur Café, 2001. vele ill, 93 pp.

EUR 10,00


26281 Graft, C.C. van de Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749 - 1949. Amsterdam, Blikman & Satorius, 1949. Vele ill, 292 pp - linnen.

EUR 8,50


8906 Gragt, F. van der Stoomtram Hoorn-Medemblik. Gids en rollend materieel. Hoorn, 1979. vele ill, 95 pp.

EUR 8,00


30767 Greup, F.M. De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis. Amsterdam, Becht, 1952. ill, kaartjes, 203 pp - linnen, stofomslag - gesigneerd door auteur.

EUR 15,00


29993 Groen, A. Genealogie van de Westfriese familie Groen / Van Russen Groen. Soest, 1998. ill, 152 pp - gebonden.

EUR 24,50


7978 Groenhart, C. A. (vw) Gymnasium flos Alcmariae. 1979. bij het 75-jarig bestaan Murmelius Gymnasium Alkmaar, ill, 176 pp.

EUR 17,50


6907 Groentjes, M. (vw) Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten. Licht en water zijn mijn moedergrond ... Stichting Culturele Raad Noord-Holland, 1994. 295 pp - hardcover, naam op schutblad.

EUR 12,50


5140 Groesbeek, J.W. Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis. Amsterdam, De Lange, 1966. 118 ill, 9 ill in kleur, 338 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


8028 Groesbeek, J.W. Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis. Rijswijk, Elmar, 1981. ill, 335 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9887 Groesbeek, J.W. Heemstede in de historie. Leven, werken, handel en koehandel in de woonplaats van Emece. Heemstede, Gemeentebestuur, 1972. ill, 143 pp.

EUR 18,50


30704 Groneman, J.L.T. De proefneming op het gebied der zuivelbereiding vanwege de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, uitgevoerd te Berkhout in den zomer van 1880. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881. 52 pp met uitslaande plattegrond van tochthuis met boet en erf - softcover.

EUR 35,00


15387 Groot, H. (red.) Groeien en oogsten. De WFO veilt. Hoorn, 1983. t.g.v. opening veiling op 11 november.

EUR 10,00


11215 Groot, I. de Landscape. Etchings by the Dutch masters of the seventeeth century. Maarssen, Gary Schwartz, 1979. 250 ill, including 245 in true size, on occasion of 25 years Lummus Nederland BV,.

EUR 27,50


14558 Groot, N.J. e.a. (ed) Hoorn. Huizen, straten, mensen. Momenten uit de geschiedenis van monumenten. Hoorn, 1982. Jubleumuitgave Stichting Stadsherstel Hoorn en Vereniging Oud Hoorn. Talrijke ill, 366 pp - linnen.

EUR 150,00


43419 Groot, T.C. Plan voor de aanleg van een IJ-tunnel. Amsterdam, Eigen Uitgave, 1950. Tweede uitgave. Ill, advertenties, 119 pp - softcover.

EUR 10,00


8078 Grote Historische Atlas van Nederland I : 50.000. 1. West-Nederland 1939 - 1859. Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Groningen, 1990. 103 pp - hardcover.

EUR 24,50


13674 Grunwald, L. Rooie Hein de Zeejutter. Helder, Egner, 1924. 2e dr, 81 pp - ill. van L. Pinkhof.

EUR 5,00


2697 Gruyter, P. de; Molt, E.L. Rijnlands boezem. Hoogheemraadschap van Rijnland. 2 losse delen: II: De Hollandsche IJssel [1950], 72p + 25 bijlagen. III: De hoedanigheid van het boezemwater [1953], 332p + 47 bijlagen.

EUR 35,00


25358 Gruyter, W. Jos de J.J.P. Oud. Rotterdam, Museum Boymans, 1951. ill, foto's, 32 pp - softcover.

EUR 9,00


32761 Gulden boek der Gemeente Hilversum en Luidklokken Gemeentetoren. 1955. Mededeling van het Museum voor het Gooi en Omstreken. Enkele ill, 59 pp - softcover.

EUR 7,50


13898 Gulick, R.J.F. van Boomgaard van kennis. Structuurplan van Leiden. Beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leiden - juli 2003, 10 kaarten, 99 pp.

EUR 10,00


37073 Gunneweg, J. (red.) De Vrijheid maalt 1974-1979. Schiedam, Stichting Molen de Vrijheid, 1979.

EUR 8,50


37074 Gunneweg, J. De brandersmolens in schiedam. Schiedam, Stichting Molen De Vrijheid, 1974. ill, 20 pp - softcover, geniet.

EUR 6,00


30368 Haan, Tj.W.R. de; Hekker, R.C. Oud-Zandvoort. Bijdragen tot de geschiedenis en de volkskunde van een voormalig vissersdorp. Zandvoort, Hertenbachs, 1960. ill, 112 pp - softcover.

EUR 10,00


36563 Haan, Tj.W.R. de Waar Spaarne en Liê tezamen vloeit. Het een-en-ander over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en naaste omgeving. Volkskundecommissie van de gemeente Haarlem, z.j. ill, 50 pp - softcover, geniet.

EUR 10,00


3312 Haans, J.C.F.M. De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1954. De bodemkartering van Nederland 15, 154 pp + map bijlagen.

EUR 17,50


17423 Haartsen, A.; Brand, N. Amstelland. Land van water en veen. Utrecht, Matrijs, 2005. Vele ill, 140 pp - softcover.

EUR 15,00


41958 Haartsen, A. Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische Waarden in Noord-Holland. Haarlem, Provicie Noord-Holland, 2002. vele ill, 174 pp - hardcover.

EUR 10,00


25980 Haitsma, J. Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568 - 1973. Mijdrecht, Véwé, 1982. ill, 324 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


40805 Hak, E. Wijsheid is de moeder van de porselijnkast. (In memoriam Nicolaas Gijsbertus Johannes Schouten Mzn). Het leven ... een gedachte. Wassenaar, Eigen uitgave, 2001. vele foto's, 97 en 67 pp - softcover, A4 - gesigneerd door auteur.

EUR 30,00


23564 Ham, W. van der Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam - Haarlem. 's-Gravenhage, SDU, 1989. ill, 103 pp - softcover.

EUR 8,00


31395 Ham, W. van der Een dorp over de Maas. De Geschiedenis van boerderij De Kapel te Charlois en omgeving. Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht / SHPR, 1992. ill, 119 pp - softcover.

EUR 12,50


37119 Hana, K. (sam.) Zwerven benoorden het IJ. Kennemerland, Waterland, west-Friesland, De Noordhollandse eilanden. ANWB / Van Gorcum, 1942. Enige ill, 4 kaartjes, 92 pp - softcover.

EUR 7,50


30126 Hannema, D. Catalogue of the D.G. van Beuningen collection. Rotterdam, Ad. Donker, 1949. 207 pp and 255 platyes - cloth, slipcase.

EUR 65,00


41416 Hansen, R. Het entrepôtdok. Een historisch en bouwhistorisch onderzoek. Amsterdam, Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, 1981. vele ill, 26 pp plus 21 bijlagen - A4, softcover.

EUR 7,50


23729 Hardenberg, H. Het burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1964. Enige ill, 308 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 12,50


7592 Hardenberg, H. Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk. Den Haag, Kruseman, 1976. 39 afb, 135 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


10285 Harpen, N. van Menschen die ik heb gekend. Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1928. Ten bate van het rusthuis voor journalisten, foto rusthuis te Laren, 106 pp - linnen, bandversiering van lion cachet.

EUR 8,50


41856 Hart, G. 't; Hoek, J.A. van den Gids van Rijnlands archieven. Hoogheemraadschap Rijnland, z.j. Twee deeltjes. ill, uitslaande kaart, z.p. - softcover, geniet.

EUR 8,50


7042 Hart, G. 't Het gemeenlandhuis te Spaarnedam. Hoogheemraadschap van Rijnland, 1982. 24 afb, 47p.

EUR 8,50


30479 Hart, G. 't Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Oud-archief, 1957. Twee delen. I. Voorwoord, Inleiding, Inventaris. II. Inventaris, Lijst van plattegronden en prenten, Regestenlijst 1313 - 16574, Index. 722 pp - linnen.

EUR 17,50


30331 Hart, G. 't Rijnland's huis 1578 - 1978. Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1979. 25 ill, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


12130 Hart, J. de Groeten uit Volendam. Edam / Alphen a/d Rijn, De Kleine Librije / Repro-Holland, 1980. 118 ill + 'De Volendammer Visscherij' door J.W. van Hoogstraten.

EUR 14,50


41012 Hasperen, A.M.M. van Een wereld van verschil. landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Wageningen, 2009. Dissertatie WUR. 273 pp - softcover.

EUR 27,50


9868 Hausdorff, D. Jizkor. Platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de Joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot ca. 1960. Baarn, Bosch & Keuning, 1978. 303 afb, 191 pp.

EUR 10,00


28551 Haveman, B. Amsterdam, stad van mijn leven. Bas Lubberhuizen, 2003. 140 foto's, 143 pp - softover. Fotoboek van Eddy Posthuma de Boer met inleiding van jan Blokker.

EUR 15,00


42665 Hazewinkel, H.C. Geschiedenis van Rotterdam. Drie delen. Amsterdam, Joost van den Vondel, 1940-1942. Drie delen met platen. 413, 381 en 533 pp - gedec. linnen.

EUR 45,00


25965 Heekeren, C. van Trekkers en blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie. Franeker, Wever, 1980. Enige ill, 187 pp - paperback.

EUR 7,50


15168 Heemskerck Veeckens, L. van Zeden en gewoonten in Oud-Bergen. Alkmaar, v.h. Herms Coster & Zoon, [ca. 1934]. In het Museum, 21 pp.

EUR 8,50


11023 Heerding, A. Cement in Nederland. Cementfabriek IJmuiden, 1971. bij 40 jaar Nederlands hoogovencement, vele ill, 234 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


25035 Hees, C. van (fot.) Logboek woeste hoogte. De olieberg op Scheveningen. Vestia Den Haag Scheveningen, 2006. 416 pp kleur - hardcover, met CD 'Stemmen van de Woeste Hoogte'.

EUR 30,00


30843 Heide, G. van de, e.a. (red.) Hoorn: stad en platteland. Huizen van Kleine Noord en 't Keern. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1980. Het Peperhuis 1980. ill, 59 pp - softcover.

EUR 8,00


14772 Heijbroek, J.F.; Mönnich, C.R. Een bedrijf in beeld. De Leidse wagenmaker. Zutphen, Terra, 1981. vele ill, 80 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


41278 Heijbroek, J.F. Willem Witsen en Dordrecht. Wandelen en varen door de stad rond 1900. Bussum, Thoth, 2003. vele ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


25978 Heijdeman, W.J. Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School 'Amsterdam' (tevens kweekschool voor machinisten) 1878 - 1928. Amsterdam, 1928. ill, 115 pp - softcover.

EUR 10,00


23765 Heijden, H. van der; Klomp, B. Tuindorp Kethel Schiedam. Bussum, Thoth, 2004. ill, 95 pp - gebonden.

EUR 14,50


28923 Heijmink Liesert, P.M. De kathedraal van het Sticht. De parochiekerk van de heilige aartsengel Michael te Schalkwijk. Houten, Ibero, 1995. Vele ill, 168 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


32854 Heijningen, L. van Duizend jaren hofvijver. De hofvijvergeest spreekt. 's-Gravenhage, Hapax, z.j. 'Vele ill, 108 pp - softcover, oblong.

EUR 17,50


13873 Heijningen, L.A. van Gastenboek. Guests registered. Kurhaus Hotel Scheveningen 1885-1985. Rijswijk, Sijthoff, 1985. ill, 96 pp.

EUR 8,50


7178 Heijst, J. van; Royaards, C.W. Het Johan de Witt Huis. Den Haag, Levensverzekering Maatschappij Utrecht, 1966. ill, 64 pp - linnen.

EUR 14,50


44565 Heim, K. e.a. (red.) Met het vondelpark als decor. Publiek geheim. Amsterdam, Frissewind visule_communicatie. Vele foto's, 153 pp - softcover.

EUR 15,00


38257 Heimans, E.; Thijsse, Jac. P. In het vondelpark. Amsterdam, Versluys, 1901. ill, uitslaande kaart, 164 pp - gedec. linnen.

EUR 75,00


5365 Hekker, R.C. De Noord-Hollandse Stolphoeve. Assen, Torenlaan. Zaan-serie, 48p.

EUR 8,00


41342 Hekker, R.V. De ontwikkeling van de Gooise Hoeve. Uit: Oudheidkundig jaarboek 12 (1943), pp 47 - 58, 3 foto's, 8 ill.

EUR 7,00


6293 Helbers, G.C.; Goedewaagen, D.A. Goudsche pijpen. Goudaer Pfeifen. Pipes de Goud. Gouda, 1942. Monographiae Nicotianae 4. Helbers: De merken en het merkenrecht van de pijpmakers te Gouda (Helbers); De geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda (Goedewaagen), 273 ill, 252 pp - half linnen.

EUR 22,50


44303 Hellweg, C. (rerd.0 5e baan Schiphol. Een beeld van hoe het was. Amsterdam Airport Schiphol, 2000. Vele foto's van Aldwin Izarin e.a., 222 pp - softcover.

EUR 17,50


9372 Helsloot, P.N. Martinus Nieuwenhuyzen 1759 - 1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. ill, 110 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


7028 Hemert, M. van Zuid-Holland in 144 facetten. Rijswijk, Randstad Edities, 1981. Album, 107p.

EUR 18,50


9415 Henderikx, P.A. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1977. Hollandse Studiën 10. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen, ill, 249 pp - linnen.

EUR 15,00


37725 Hendriks, A. Willem Hofdijk. De minstreel van Kennemerland. Amsterdam, Paris, 1928. Dissertatie RUU. 299 pp, softcover.

EUR 10,00


13880 Hendrikse, M.; Wingerden, R. van De Haagse Hogeschool en de stedelijke vernieuwing van het Laakhavengebied. Rotterdam, NAi Uitgevers, 1997. vele ill, 95 pp.

EUR 8,50


30096 Hengst, J.A. van / Ittersum, F.A.R.A. Baron van De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 's-Gravnehage / Utrecht, De Swart / Van Druten, 1898 / 1906. Vier delen. I. 860 - 1648, 4 uitslaande kaarten in kleur, 336 pp. II. 1648 - 1795, 5 uitslaande kaarten in kleur, 408 pp. III. 1795 - 1905, 1 uitslaande kaarten in kleur, 338 pp - softcover, barst in rug deel één. Met toegevoegd deel vier (1978) over de periode 1905-1974 door A.H. Heuze.

EUR 375,00


13960 Henkels, F.R.A. Hilversumsch Haneboek. 's Gravenhage, Daamen, 1947. omslag en ill. van H. Berserik, 336 pp - linnen, met stofomslag.

EUR 7,50


7184 Herpel, J.C. Het oude Raadhuis van 's Gravenhage. Eerste deel. Dat Stedehuys van Die Haghe. 's Gravenhage, Gemeente, 1975. 400 afb, 446 pp - linnen.

EUR 7,50


23725 Herpel, J.C. Het oude raadhuis van 's-Gravenhage. Gemeente 's-Gravenhage, 1975. Twee delen: 1013 afb, 1056 pp - linnen, stofomslagen.

EUR 24,50


14125 Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946. vele fototjes en tekening, uitslaande kaart, 40 pp.

EUR 18,50


26291 Heusden, G.H. van Den Helder, stad van mijn dromen. Hilversum, De Mijlpaal, 1960. ill, 264 pp.

EUR 12,50


31929 Heusden, G.H. van De Helder. Ze noemden je vroeger Nieuwediep. Den Helder, De Mijnlpaal, 1975. ill, 304 pp - gebonden.

EUR 9,00


14160 Heuvel, A. v.d. Holland's glorie! Kaas. Gouda, 'De Producent'. 3 fig, 20 pp - Bijpraatboekje voor detaillisten, knik in voorkaft.

EUR 5,00


6307 Heynsbergen, H.L.M. van Zaansche brandweerschetsen. Herinneringen van een Vrijwillig Brandweerman. Zaandam, 1930. 3e dr, 204p.

EUR 22,50


40473 Hijmans, W. Van duin tot IJsselmeer. Amsterdam, Meijer, 1970. Gedenkboek 50 jaar PWN. ill, 121 pp - linnen.

EUR 8,50


11529 Hilten, W. van Noordwijk 125 jaar badplaats. Noordwijk, Stichting 125 jaar badplaats, 1991. fotoboek, 136 pp.

EUR 10,00


38969 Hinssen, J.J.P.; Haag, J. Het Rooms Kerkhuys te Diemen. Amsterdam, Van Soeren, 1993. 55 ill, 135 pp - softcover.

EUR 7,50


15885 Hintzen, P. Rotterdam en de eeuw van het goede geweten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1989. Ill, 264 pp - hardcover.

EUR 7,50


11214 Historische Werkgroep 'Haerlem' Brinkmann aan de grote markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem. Haarlem, De Vrieseborch, 1982. 106 afb, 128 pp.

EUR 17,50


7152 Hoeben. J. Zeven eeuwen Haarlem. Haarlem, Haarlems Dagblad / Opr. Haarlemsche Courant, 1966. 3e dr, 3 deeltjes 122+136+148p.

EUR 10,00


13045 Hoeben. J. Zeven eeuwen Haarlem. Haarlem, Haarlems Dagblad / Opr. Haarlemsche Courant, 1975. 5e druk,vele ill, 335 pp - hardcover.

EUR 10,00


41578 Hoed, J. den; Dijk, K. van (sam.) Een boerenstand die verdween. Boerderijen in en rond De Lier. Stichting Publicatiefonds De Lier. Kaart, vele ill, 127 pp - hardcover, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


36684 Hoek, A.P. van der Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard. Deel I. 'Eiland van Dordrecht'. Heinenoord, Eigen uitgave, 2006. Vele ill, kaart, 592 pp - hardcover.

EUR 70,00


40303 Hoek, A.P. van den Open boek '73. Jubleum en openingsuitgave van de R.H.S.T.L / R.M.R.S. te Boskoop. Boskoop, 1973. Rijks Middelbare Tuinbouw School - Rijks Hogere School voor Ruin- en Landschapsinrichting. ill, 73 pp - softcover.

EUR 10,00


6449 Hoek, S. van der Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1984. vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 17,50


38144 Hoeken, C.J. van Schevenings goed. Den Haag, Kruseman, 1984. vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 8,50


11219 Hoekstra, H.G. Dit is onze hoofdstad Amsterdam. Amsterdam/Antwerpen, Contact, 1960. Contact Foto Pocket, 6e dr, foto's Cas Oorthuys., 95 pp.

EUR 5,00


27538 Hoetink, H.R. (ed.) The Royal Picture Gallery. Mauritshuis. Amsterdam / New York, Meulenhoff/Landshoff - Abrams, 1985. Art Treasures of Holland. 104 col. plates, over 400 ill, 511 pp - cloth, dust jacket, very fine.

EUR 50,00


35713 Hoeve, J.A. van der e.a. Monumenten Inventarisatieproject Den haag 1850 - 1940. Dienst REO, afd. Monumentenzorg, 1992. vele kaartjes, 292 pp - grootformaat, hardcover, oblong.

EUR 20,00


26409 Hoeven, P.J.A. ter Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Leiden, Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden / Stenfert Kroese, 1963. Enkele foto's, 454 pp - linnen.

EUR 10,00


3484 Hof, J. De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573. 's Gravenhage-Haarlem, Hist. Vereniging voor Zuid-Holland, 1973. Hollandse Studiën 5, 527 pp.

EUR 39,00


8550 Hof, J. Niet schieten ... we are dutch! Ontsnapping aan de Nazi's in een watervliegtuig. Den Haag, Omniboek. ill, 196 pp.

EUR 6,00


5200 Hofman, W. (vw) Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heeregrachten der stadt Amsterdam. Amsterdam, Buijten en Schipperheijn/Repro-Holland, 1979. ruim 1400 gebouwen afgebeeld, heruitgave van Bernardus Mourik, 1768, met ten geleide van W. Hofman - linnen.

EUR 70,00


16025 Hofman, W. Amsterdam in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969. 157 pp + index.

EUR 10,00


33532 Hofman, W. Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969. Zeer vele ill, 157 pp - hardcover, oblong.

EUR 9,00


32732 Hofstede de Groot, C.P. De runderpest. Rede naar aanleiding van Jesaja XXVI. Purmerend, J. Schuitemaker, 1966. 20 pp - orig. omslag.

EUR 7,50


35419 Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Jaarboekje voor het jaar 1901. Schiedam, H.A.M. Roelants. 54e jaargang. 160 pp.

EUR 8,50


38338 Holleman, F.A. Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland. Leiden, 1928. Dissertatie RUL. uitslaande kaart, 252 pp - softcover.

EUR 15,00


17259 Holman, Th. e.a. Museumplein (werk in uitvoering / work in progress). Rotterdam, NAi. Foto's van Siebe Swart (vele uitklapbaar), 69 pp.

EUR 8,50


28360 Hooft Graafland, W.C. (vw.) Vijftigste jaarverslag van de Coöperatieve Boerenleenbank (Raiffeisenbank) te Amstelveen. Amstelveen, 1948. ill, 27 pp - softocver.

EUR 20,00


16221 Hooft, P. 't (vw.) Van kastelein tot directeur. Teylers Museum in de 20ste eeuw. Stichting Vrienden van Teylers Museum, 2000. Zes opstellen t.g.v. het afscheid van Eric Ebbinge als directeur. Ill, 96 pp.

EUR 10,00


7024 Hoogeboom, Th. Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren. Laren, Schoonderbeek, 1976. 223p.

EUR 14,00


17963 Hoogendijk, C.; Meischke, M.C.A. Het gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam van 1 mei 1973 tot 1 september 1935. Rotterdam, 1935. 53 foto's - beschadigd stofomslag.

EUR 37,50


7559 Hoogenraad, H.R.; Iterson, F.K. van Flora van de omstreken van 's Gravenhage. 's Gravenhage, Nijhoff, 1906. 194 pp - linnen.

EUR 20,00


41579 Hoogerdijk, W.; Oosten Slingeland, J.F. van De boerderij West-Vlisterdijk 43, 1584 - 1992. Schoonhoven, 1994. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 19-1. ill, 24 pp - oftcover, geniet, blliotheesticker.

EUR 7,50


4391 Hooghoudt, S.B.; e.a. Verdrogende veengonden in West-Nederland. Wageningen, Pudoc, 1960. 308p + tab.

EUR 14,50


16539 Hoogslag, C. Vastmaken. Geschiedenis van de Rotterdamse havensleepvaart. Bussum, De Boer Maritiem, 1979. Vele ill, 215 pp - linnen.

EUR 10,00


23532 Hordijk, L.W. Verslag van een grondboring in de polder Zuurland nabij Brielle. Brielle, 1985 - 1986. Twee delen: 1. Het trajekt van 0 tot 20 meter diepte, ill, 156 pp.; 2. Het trajekt van 20 tot 40 meter diepte, ill, 237 pp - gebonden, A4.

EUR 37,50


38139 Hornman, W. (sam.) Noord-Hollands platenboek. Goes, Pitman, 1988. vele getekende ill, 128 pp - linnen.

EUR 7,50


34153 Horsmans, Th. (red.) Natuur en landschap in de Lopikerwaard. Repro-Holland / WBL, 1989. Waardenreeks 2. Ill, 87 pp - softcover.

EUR 7,50


42081 Horstink, J. Op 't durp. 35 Portretten van inwoners van Voorne, Putten en Rozenburg. Rockanje, Monex, 1994. 144 pp - paperback.

EUR 8,50


44143 Hottentot, J. Kent u ze nog ... de Zaandammers. Zalbommel, Europese Bibliotheek, 1975. 2e druk.78 platen - hardcover, oblong.

EUR 10,00


25817 Houben, F. e.a. Mecanoo Architects. Bibliotheek Technische Universiteit Delft. Delft Univesity of Technology Library. Rotterdam, 010, 1998. Many ill, 58 pp - velvet binding.

EUR 17,50


41515 Hout, A.H.P.J. vn den e.a. (red.) Het Mirakel. 650 jaar Mirakel van Amsterdam 1345 - 1995. Stichting Museum Amsterkring. Catalogus. ill, 96 pp - softcover.

EUR 7,00


29908 Hout, B. in 't Rotterdam, voetbalstad nr. 1. Vogelvlucht over het rijke Rotterdamse voetballeven. Rotterdam, Wyt, 1969. ill, 136 pp - softcover.

EUR 7,50


31671 Houte, I.C. van Anderhalve eeuw onderwijs aan blinden 1808 - 1958. Huizen, Instituut tot onderwijs van Blinden te Houten, 1958. Vele ill, 169 pp - softcover.

EUR 7,50


29725 Houtzager, H.L. e.a. (red.) Delft en de Oostindische compagnie. Amsterdam, Rodopi, 1987. ill, 221 pp - softcover.

EUR 12,50


10177 Houtzager, M.E. (vw.) Catalogue Raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam. Utrecht, Centraal Museum, 1961. 2e herz. dr., 298 pp + 237 afb.

EUR 8,50


44533 Houwaart, D. Kehillo kedousjo Den haag. een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag. Den Haag, Omnuboek, 1986. ill, 344 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


44199 Huig, G.C. (sam) De Zaanstreek in droeve en blijde dagen, 1940 - 1945. Zaamdam, C. Huig, 1946. Herinneringsalbum met vele foto's, z.p. - softcover, oblong.

EUR 30,00


8592 Huijben, J.J. De abdij van Egmond en haar historische betekenis. Vrienden van Egmond, 1948. 3e dr,39 pp.

EUR 6,00


28679 Huijts, C.S.T.J. e.a. Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul dzn. Zutphen, Terra / SHBO, 1989. ca 250 platen en afbeeldingen van aquarellen, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


36701 Huijts, C.S.T.J. De ontwikkeling van de middendelflandse boerderij. Maasland, Bureau van Uitvoering Midden-Delfland, 1984. Een onderzoek in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland..ill, 85 pp, uitslaande kaart - A4.

EUR 25,00


17941 Huisken, J.E. 's Konings Paleis op den dam. Het Koninklijke paleis op de Dam historisch gezien. Zutphen, Walburg, 1986. Vele ill, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


23859 Huisman, H. Door wonen gedreven. De toekomst is het nu van Ymere. Bussum, 2004, Thoth. Vele foto's van Janine Schrijver, 131 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


35058 Huisman, J. (red.) Waar rook is, is vuur. De dynamiek van de Caballero fabriek. Gemeente Den Haag, 2009. Vele ill, 127 pp - hardcover, oplage 3000.

EUR 15,00


40944 Huisman, J. Stadbeeld. Kunst en woningbouw. Amsterdam, Fonds Kunst en Woningbouw, 1991. ill, 45 pp - karton, losse uitslaande kaart.

EUR 8,50


32713 Huizinga, G.B.W. Medemblik inzonderheid in verband met de Zuiderzeewerken. Alphen a/d Rijn, N. Samson, 1940. Enige foto's en kaartjes, 244 pp - softcover.

EUR 15,00


7944 Hulkenberg, A.M. 'Duinlust' tussen Hillegom en Lisse. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1991. ill, 30 pp.

EUR 6,50


40560 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Delft en Westland. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2003. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40561 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Bollenstreek. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2004. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40562 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Regio Leiden. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2004. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40566 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Voorne-Putten. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2003. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40567 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Rijnstreek. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2006. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40570 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Midden-Holland. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2002. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40571 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Regio Den Haag. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2006. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40572 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Hoekse Waar & Goeree-Overflakkee. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2003. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40575 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Drechtsteden. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2002. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


40577 Hulsman, R. Funeraire Cultuur. Regio Rotterdam. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2002. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


36096 Hundertmark, H. Arbeidershuis Tiengemeten 4, Goudswaard, gem. Korendijk. Arnhem, SHBO, 1999. Bouwhistorische waarneming 55. Verkenning Tiengemeten 2. 8 pp, 4 afb, uitslaande tekening.

EUR 7,50


40678 Huurdeman, P Drie en halve eeuw 'De Purmer'. Purmerend, Comité 350 jaar Purmer, z.j. ill, 136 pp - softcover.

EUR 8,00


17821 Huussen sr., A.H. Robert Fruin en het Stedelijk Gymnasium te Leiden 1850-1860. Leiden, Brill, 1963. Enkele ill, 40 pp.

EUR 7,00


28234 Huygelen, C.; Foreest, J. van Delfts water in spiegelbeeld. Poëtische fotografie. 2006. 2e druk, z.p. - gebonden.

EUR 15,00


24363 Ibelings, H. Van Gogh Museum Architecture. Rietveld to Kurokawa. Rotterdam, NAi, 1999. Many ill, 95 pp - softcover.

EUR 15,00


20279 IJsselstein, D.A. (vz.) G.Z.C. 1886 - 1926. 19 mei. Gouda, M. Mallon, 1926. Bij 40-jarig jublileum der Goudsche Zwemclub. Ill, 47 pp - orig. linnen.

EUR 37,50


9417 Ingwersen, A. De Amsterdamsche burgerij en haar stadhuis. Amsterdam, Nood-Hollandsche Uitgeversmij, [1938]. ill, 159 pp.

EUR 12,50


37082 Jaarboekje van De Hollandsche Molen 1923 - 1926. Amsterdam, Vereeniging tot Behoud van Molens in Nederland, 1927. Eerste jaarboek. 125 pp.

EUR 10,00


20234 Janse, H. Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord-Holland. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974. Cultuurgeschiedenis der Lage Landen IV. 3e druk. 65 afb, 140 pp - linnen, versleten stofomslag.

EUR 15,00


44665 janse, H. Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980. 's-Gravenhage, NVOB, 1980. ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


13104 Jansen, C. Thijs Asselbergs. Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994. Haarlem / Amsterdam, ABC Architectencentrum / Architectua & Natura, 1993. vele ill, 71 pp - linnen.

EUR 7,00


41853 Jansen, J.M.M.; Verkeijen, F.M. Inventarissen van de gemeentelijke, kerkelijke en verenigingsarchieven van Kethel, Spaland en Nieuwland. Gemeente-archief Schiedam, 1992. ill, 364 pp - bibliotheeksticker.

EUR 15,00


43281 Jansen, L. De koophandel van Amsterdam. Een critische studie over het koopmanshandboek van Jacques le Moine de l`Espine en Isaac le Long. Amsterdam, Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1946. Dissertatie UvA. 419 pp - softcover.

EUR 25,00


12641 Janson, E.M.Ch.M. De Archipelbuurt en het Willemspark. De geschiedenis van twee Haagse woonwijken. Den Haag, Kruseman, 1977. ill, 151 pp.

EUR 15,00


29396 Jas, M. Amsterdam Bevalt! Herinneringen van 30 bekende Nederlanders aan hun geboortestad. Amsterdam, Kapstok, 2008. ill, 127pp - karton.

EUR 8,50


43717 Jaspers, E. er.a. Inventarisatie Haagse hofjes. Den Haag, Dienst voor de Stadsontwikkeling, 1978. 110 nummers, enkele met foto, uitlsaande kaart - softcover, oblong.

EUR 17,50


42598 Jaspers, G. e.a. (red.) Zeehelden, kooplieden, lords en ladies op kasteel Keukenhof. Hilversum, Verloren, 2010. Jaarboek Kasteel Keukenhof IV. ill, 128 pp - hardcover.

EUR 10,00


37089 Jellema, H.; Mooy, P. O ja, dat was Bergen. Bergen, Boekhandel Thomas, 1992. 2e druk. Zestig oude prentbriefkarten 1930 - 1950, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


15170 Jellema, H. Bergen in Kennemerland. Bergen, VVV, 1968. ill, 56 pp.

EUR 7,50


5811 Jelles, J.G.G. Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat. Arnhem, Itbon, 1968. ill, 143 pp + 10 kaarten.

EUR 12,50


36693 Jeurgens, Ch. De Haarlemmermeer. Een studie naar planning en beleid 1836 - 1858. Amsterdam, Neha, 1991. 326 pp - paperback, bibliotheesticker.

EUR 24,50


11068 Jong, H. de; Herp, J. van 8 dagen cachot. Celstraf in het Dordtse Stadhuis. Dordrecht, Donker en Donker, 1985.

EUR 6,00


37793 Jong, J. de (sam.) Zuid van binnenuit. Rotterdam-Zuid familiealbum 1902-1978. Historisch Museum Rotterdam, 2010. Inclusief dvd met uniek 8mm-filmmateriaal.

EUR 18,50


30745 Jong, S. de 17de eeuwse landelijke bouwkunde in Amstelland. Een analyse van een aantal bouwbestekken, afrekeningen en contracten van agrarische gebouwen. Arnhem, SHBO, 1988. SHBO-Monografieën 8. Met ill. en bestekken.

EUR 12,50


17530 Jong, Th. de Goudse gevelstenen. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 2004. ill. in kleur, 128 pp.

EUR 15,00


43283 Jong-Keesing, E.E. de De economische crisis van 1763 te Amsterdam. Systemen Keesing, 1939. Dissertatie UvA. 235 pp - softcover.

EUR 35,00


23353 Jonge, C.H. de Delfts aardewerk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1965. Oud Delft 5,.

EUR 24,50


41893 Jongens, P. e.a. Sterck en weldoortimmert. Een kwart eeuw restaureren in Haarlem. Haarlem, De Vrieseborch, 1983. ill, 312 afb, 180 pp - hasrdcover, stofomslag.

EUR 12,50


44160 Jongepier, J. M.A.C. Mvnicipivm Avrelivm Cananefativm. Onderzoek naar het ontstaan van de vorm van de romeinse stad in Voorburg. Delftse Universitaire Pers, 1988. Vele ill, 80 pp - softcover.

EUR 10,00


16710 Kalee, H. Kijk. Den Helder in foto's. Bureau voorlichting Gemeente Den Helder, 1982. Vele ill,103 pp.

EUR 7,00


44320 Kamermans, J.A. Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit. Wageningen, WUR, 1999. 404 pp - softcover.

EUR 12,50


43305 Karsseboom, Jb. e.a. Stapel-recht gegeeven aan die van Dordrecht, By Jan den eersten, Jan den tweeden. Dordrecht, Pieter van Braam, 1780. [86 pp].

EUR 85,00


36671 Karsten, J. (vz.) Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker. Genootschap Oud-Pijnacker, 1975. ill, 163 pp - softcover, eerste pagina's los.

EUR 10,00


30481 Keijzer, C.; Jonker, H. De Anna Paulownapolder 1846 - 1946. Wormerveer, Meijer, 1946. Enige foto's, uitslaande kaart, 254 pp - gedc. linnen, band licht kromgetrokken.

EUR 24,50


29759 Keisers, J.Th. Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858 - 1992. 134 jaar plaatselijke landbouworganisatie. HML, Afdeling Haarlemmermeer, 1995. ill, 126 pp - hardcover, met losse kaart.

EUR 20,00


39446 Keizer, C. Geschiedenis van het stadhuis van Vlaardingen. Rijswijk-Vlaardingen, Gemeentebestuur, 1963. 50 pp plus vele foto's - linnen.

EUR 7,50


16028 Keizer, C. Rijswijk in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 152 pp.

EUR 10,00


16030 Keizer, C. Rijswijk in oude ansichten 1. Zaltbommel / Rijswijk, Europese Bibliotheek / Paagman, 1966. 2e dr, 141 ill.

EUR 12,50


1969 Kemmers, W.H. (red) Van crisis tot kracht. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfenzeventig-jarig bestaan van de bond Westland, 1889-1964. Bond Westland, 1964. Enkele ill, 218 pp - linnen.

EUR 15,00


42678 Kersbergen, A.Th.C. Rotterdamse standbeelden, monumenten en gedenktekens. Rotterdam, Donker, 1948. ill, 112 pp - half linnen.

EUR 14,50


9411 Kersbergen, L.C. Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1931. ill, 486 pp.

EUR 40,00

voorzijde gevlekt


42038 Kersbergen, R. Luchtfoto Atlas Noord-Holland. Loodrechtluchtfoto's provincie Noord-Holland, schaal 1:14.000. Uitgeverij 12 Provincië. 254 pp - gebonden.

EUR 12,50


15126 Kersten, M.C.C.; Plomp, M.C. Delftse meesters. Tijdgenoten van Vermeer. een andere kijk op perspectief, licht en ruimte. Zwolle / Delft, Waanders / Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1996. 205 afb, 224 pp.

EUR 15,00


6654 Kessler, W.P. 100 jaar in Hoorn, 1868-1968. Hoorn, Het Westfriese Lyceum/H.B.S., 1968. 229p.

EUR 20,00


16125 Ketner, F. Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw. Leiden, Brill, 1946. 1 kaart, 224 pp - linnen.

EUR 10,00


36794 Keuning, E.J.J. de Oude prenten en prentkaarten vertellen over Voorschoten. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1970. 77 platen. - gebonden.

EUR 10,00


24059 Keyser, M. Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw. Amsterdam / Rotterdam, Israël / Donker, 1976. 93 ill, 230 pp - paperback.

EUR 7,50


31652 Keyzer, P.I.J. (vw.) 'Monumenten' in de Krimpenerwaard. Kultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten in beeld. Berkenwoude, Stichting Krimpenerwaard, 1988. Zeer vele ill, 391 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


10617 Kievit, P. de; Lit, R. van De oude Pastorie aan de Schoolstraat. Vijf eeuwen historie van een Wassenaars woonhuis. Wassenaars Nieuwsblad, 1982. 55 afb, 96 pp.

EUR 8,50


36037 Kila, J.D.; Bos, H.D.E. (red.) Tekeningen van boerderijen in Koedijk door Gerrit Kooyman (1880/1958). Historische Vereniging Alkmaar, 2003. z.p. - geniet.

EUR 10,00


29635 Klaassen-Westra, T. e.a. (red.) Honderd jaar Christelijk onderwijs te Hoofddorp. Hoofddorp, 1986. Ill, 64 pp - softcover, met errata en apart liturgie herdenkingsdienst.

EUR 14,50


14368 Kleibrink, H.; Spruit, R. Leiden, een Hollandse erfenis. Leiden, Boekhandel de Kler. 3 delen. I. 5e druk, 1976, 184 pp. 2. 2e druk, 1975, 208 pp. 3. 1e druk, 1974, 304 pp. Vele ill, elk boek met uitklapbare kaart.

EUR 30,00


25464 Kleibrink, H. Leiden binnen de singels. Leiden, Louis H. Los, 1976. 137 foto's, uitslaande kaart - oblong.

EUR 10,00


38761 Kleij, E. van der Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-1940. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1993. Monumenten Inventarisatie Project, vele ill, 176 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 14,00


20545 Kleijn, F.J. Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het slot Spange. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 197o. Kroniek van al de merkwaardige Voorvallen , belangrijke Oirkonden, Privilegiën, Resolutiën, Publicatiën, Correspondentiën en verdere Stukken, op Delfshaven betrekking hebbende. Facsimile-herdruk naar 1873. Leren rug, 1 prent, 484 pp.

EUR 65,00


9996 Klerk, A. de Bouwen aan de hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250 - 1900 in sociaal en cultureel perspectief. Delft University Press, 1998. 28 afb, 205 pp - softcover.

EUR 10,00


14779 Klerk, L. de Mooi werk. Geschiedenis van de maatschappij voor Volkswoningen, Rotterdam, 1909-1999. Rotterdam, 010, 1999. ill, 164 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


4747 Klijnhout, C.C. Een eeuw Hollandsch Boerenleven. Hollandsche maatschappij van Landbouw, 1947. Gedenkboek bij 100 jaar HMvL, foto's, 288 pp - linnen.

EUR 10,00


35866 Kloos, M. e.a. (red.) Ring A10. Amsterdam, ARCAM/Architectura & Natura Press, 2010. Vele ill, 252 pp - softcover.

EUR 24,50


30982 Kluiters, J.; Daalen, F. van Zuid-Kennemerland natuurlijk. Vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders. Haarlem, Schuyt & Co, 1988. Haerlemia-reeks. Vele ill, 200 pp - softcover.

EUR 9,00


26190 Knaap, J.P.H. van der Oosterkerk, teken van tegenspraak. Horn, Edeca, 1976. Vele ill, 239 pp - gebonden, stofomslag, genummerd: 522, gesigneerd door auteur.

EUR 22,50


42890 Knaap, J.P.H. van der; Veerkamp, L.M.W. Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300 - 1636. Vereniging Oud-Hoorn, 1996. ill, 304 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


42946 Knaap, J.P.H. van der Orgels in Hoorn. Voorheen en nu. Hoorn, Bas baltus, 2001. Cultuur Historische Reeks Hoorn 1. Vele ill, 176 pp - softcover.

EUR 10,00


35440 Koch, J.E. Cricket in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1983. 53 ill. - linnen, oblong.

EUR 8,00


5287 Koeman-Poel, G.S. Weesper Molens. Weesp, Wind, Wieken, Werk. Hoogezand, Stubeg, 1982. 168p.

EUR 8,00


42010 Koenraads, J.P. Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff. Laren, Boekhandel Judi Kluvers, 1988. 3e druk. vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 30,00


42703 Koenraads, J.P. Gooise schilders. Amsterdam, Strengholt, 1969. Vele ill, 195 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


36510 Kok, H. de Boer en boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Noordeloos, Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijheerenlanden, 2003. Vele ill, 351 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 30,00


3238 Kok, M. Kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk. Kaartboek van de landerijen in de heerlijkheden Naaldwijk, Honselersdijk en het Honderdland, omstreeks 1620 door Floris Jacobsz vervaardigd. Alphen a/d Rijn, Canaletto / Genootschap Oud Westland, 1985. Facs. uitgave. 81 oblong. p met 18 gekleurde afbeeldingen + 27 p. geïll. toelichting.

EUR 50,00


7063 Kölker, A.J. Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Stede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw. Dordrecht, 1974. Hollandse Studiën 6, 244 pp - linnen.

EUR 14,50


24985 Konijn, E. Oude ansichten van de Egmonden. Pirola, 1972. 160 pp - linnen, oblong.

EUR 27,50


24145 Koning Gans, W. de Duinoord en Zorgvliet in oude foto's 1895 - 1955. 's-Gravenhage, De Koning Gans, 1999. Vele ill, 144 pp - gebonden.

EUR 20,00


23743 Koningsveld, A.; Jacobs, J.A. Een kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland. Leiden, 1992. ill, 284 pp - softcover.

EUR 10,00


25156 Konk Commandeur, G. Het land van jou en mij. Grootschermer, Nic Jonk, 1990. Tekeningen, 82 pp - gesigneerd door de auteur.

EUR 5,00


44675 Kooij, P. Van Haarlem naar Harvard. De Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting 1883 - 2008. Haarlem, 2008. ill, 116 pp.

EUR 10,00


44190 Kooijman, R. De Zaansche molen. Vijfenzeventig jaar behoud van insdustrieel erfgoed. Wormer, Immerc, 2000. Vele foto's van Jeroen Breeuwer e.a., 112 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


7032 Koolwijk, H. Alkmaar bij gaslicht. Den Haag, Kruseman, 1975. ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


12639 Koolwijk, H. Alkmaar verleden tijd. Rijswijk, Elmar, 1981. vele ill, 117 pp.

EUR 8,50


20295 Koolwijk, H. Alkmaarse geschiedenissen. Gemeente Alkmaar, 2004. Ill. van Willem Burgert, 143 pp - hardcover, gesigneerd door illustrator.

EUR 10,00


20464 Koolwijk, H. Alkmaar. Veranderd gezicht 1900 - 1982. Groningen, technipress, 1982. vele ill, z.p.

EUR 9,00


36553 Koorevaar, T. Rapport archeologisch onderzoek onder de boerderij Dorpsstraat 16 te Bleskensgraaf. AWN Lek- en Merwedestreek, 1995. 14 afb, 29 pp - A4, softcover.

EUR 7,50


38615 Koot, H. Opgegraven! Archeologisch onderzoek in Rijswijk. Stichting Rijswijkse Historische Projecten. Vele ill, 136 pp - softcover.

EUR 14,50


7022 Koot, T. Dat was te Muden. Te Muden hadde de Grave staende een huys. Geschiedenis van het Muiderslot. Wormerveer, Meijer, 1966. ill, 64 pp.

EUR 6,00


28415 Koot, T. Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. 's-Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, 1977. ill. van Willem G. Hofker, 175 pp - gebonden.

EUR 8,50


11975 Koot, T. Littera eget scheda. De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel 1877-1952. Amsterdam, Lutkie & Smit Papiergroothandel, 1952. deels gekleurde ill, 98 pp - in cassette.

EUR 8,50


41770 Koppers, G.P. De Amsterdamse brandweer vroeger en nu. Grave, HHS, 1988. ill, 209 pp + XXX pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


32077 Korf, J. Zaandam in oude ansichten. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1971. 160 ill - gebonden, oblong.

EUR 10,00


44145 Korf, J. Zaandam in oude ansichten. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1971. 6e druk. 160 ill - softcover.

EUR 7,50


20579 Kort, H.J. de Oude prentkaarten vertellen over Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1969. Vele ill, z.p.

EUR 15,00


31280 Kort, J.C. Het archief van de familie Van matenesse en van de heerlijkheid Matenesse 1251 - 1917. 's-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1988. Rijksarchieven in Holland. Inventarisreeks 51. 211 pp - softcover, A4.

EUR 10,00


39528 Kortenbach, C, Nieuwkoop en Noorden in de schilderkunst 1875 - 1940. Gemeente Nieuwkoop, 1982. Vele ill. z.p. - softcover.

EUR 12,50


34106 Kortenhoeven, J. Orchideeën in Diergaarde Blijdorp. Rotterdam, St. Kon. Rotterdamse Diergaarde, [1981]. Vele ill. in kleur, 48 pp - softcover, geniet.

EUR 7,00


41124 Koster, J. De glazen wagen en andere westfriese verhalen. Hoorn, Edeca, 1973. 95 pp - gebonden, stofomslag, bibliotheekstemep.

EUR 7,00


28386 Kouwenaar, G.; Mastenbroek, J. Amsterdam, onze hoofdstad. Een fotoboek van Cas Oorthuys. Amsterdam, Contact, 1963. 34 pp + 213 foto's - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


29879 Kouwenaar, G. Amsterdam, onze hoofdstad. Een fotoboek van Cas Oorthuys. Amsterdam, Contact, 1963. 14 pp + 306 foto's - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


35806 Krafft, F.Ch. L' eglise Walonne de Haarlem. St.Pierre et St. Paul ou le Béguinage devenu l'Église du refuge. Haarlem, Jean Enschd'e, 1936. ill, 30 pp - softcover.

EUR 7,50


37219 Kramer, W. Kent u ze nog ... de Medemblikkers. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972. 78 ill - hardcover, oblong.

EUR 17,50


6243 Kranenburg,-Lycklama à Nijeholt, M. e.a. (red) Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas. Amsterdam, Meijer, 1976. Zeer vele ill, 158 pp - linnen, stofomslag, in cassette.

EUR 17,50


41949 Kreuger, F.H. De tweede gouden eeuw. Hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde. Diemen, Veen Magazines, 2007. ill, 167 pp - paperback.

EUR 8,50


16367 Krol, H. Heemsteedse gemeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900. Vereniging Oud Heemstede - Bennebroek, 1989. 25 afb, 126 pp.

EUR 10,00


19798 Kronieken van de V.V.S.L. Opgetekend tussen de jaren 1900 en 1960. Leiden, 1960. Bij 12e lustrum. Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Ill, 104 pp - linnen.

EUR 10,00


3482 Kruisheer, J.G. De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. 's Gravenhage/Haarlem, Hist. Vereniging voor Zuid-Holland, 1971. Hollandse Studiën 2, Deel 1 & 2, 526 pp - linnen.

EUR 14,50


20048 Kruizinga, J.H. Amsterdam, stad der duizend bruggen. Naarden, A.J.G. Strengholt, 1973. 308 ill, 251 pp - hardcover.

EUR 11,00


31116 Kruizinga, J.H. Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. Amsterdam, Allert de lange, 1948. Heemscht Bibliotheek 2. 42 fig, 328 pp en 139 afb. (o.a. uitslaande kaart) - linnen.

EUR 15,00


7750 Kruyk, P.A. Vijftig jaar Westlandse bloemen. Hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte. Honselersdijk, CCWS, 1973. vele foto's, 375 pp.

EUR 18,50


6743 Kuile, E.H. ter Leiden en Westelijk Rijnland. 's Gravenhage, Algemene Landsdrukkerij, 1944. De monumenten van geschiedenis en kunst, Deel VII. De Provincie Zuidholland. Eerste stuk, 476 ill, 260p.

EUR 30,00


10210 Kuile, E.H. ter Delftse studieën. Assen, Van Gorcum / Prake & Prakke, 1967. EWen bundel historische opstellen over de stad Delft door Ter Kuile n.a.v. zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, vele ill, 431 pp.

EUR 45,00


7544 Kurtz, G.H. De straat waarin wij in Haarlem wonen. Geschiedenis en verklaring der Haarlemse straatnamen. Haarlem, Bohn, 1965. 225p.

EUR 17,50


33329 Kuyper, J. Gemeente-atlas van de provincie Noord-Holland. Leeuwarden, Suringar, 1984. Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1869 - linnen.

EUR 22,50


13157 Kuyper, R.R.P.A. Brons 1987 - 1992. Van verscheidene eenheden naar eenheid in verscheidenheid. Haagse Hogeschool, 1992. Bij eerste lustrum, ill, 93 pp - nr 1935/2500.

EUR 14,50


36676 Kuyper, W. Het monumentale hart van Holland. Deel I. Leiden, Stichting Arent van 's-Gravenhage, 2002. Leiden in de 16de en 17de Eeuw; Aarlanderveen, Oudshoorn en Zwammerdam; Tekeningen voor Amsterdamse torens en het stadhuis op de Dam. Zeer vele ill, 434 pp - linnen, stofomslag, bibliotheekstcker.

EUR 40,00


36675 Laat, L. de Lopikerwaard 1953-2003. Landinrichting voor boer en burger. Utrecht, Matrijs, 2002. ill, 120 pp - hardcover.

EUR 8,50


30938 Lange, B. de Purmerend 500 jaar Marktstad. Nieuwe Noordhollandse Courant, [1984]. Zeer vele ill, z.p. - softcover.

EUR 7,50


28730 Langelaan, M.; Augustijn, P. Natuur in beeld. Beeld in natuur 1997. Manifestatie landschapskunst vestingdriehoek Loevestein- Woudrichem - Gorinchem. Woudrichem, Atelier De Kazerne, 1997. Vele platen, 102 pp - gebonden.

EUR 15,00


8913 Langen, F. Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat. Amsterdam, Landré & Glinderman NV, 1963. Bij het honderdjarig bestaan, 83 pp - hardcover34.

EUR 8,50


6251 Langerak, G.Th Achter Hoogstraat en Noordeinde. Historie van het Haagse Hofkwartier. Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 1999. ill, 106 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


23277 Langeveld, C.M. Sint Willibrord. De wachter aan de Overtocht. 125 jaar H. Willibrorduskerk te Bodegraven. Kerkbestuur, 1990. 55 afb, 153 pp - softcover.

EUR 17,50


3962 Langeveld, L.A. Land- en waterwegen der Romeinen, voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Den Haag, Van Stockum, 1930. 68 pp + kaart - softcover, geplakte rug.

EUR 14,50


37661 Laren. A.J. van (red.) Gedenkboek der Xe groote keuring der Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde gehouden door de Afdeeling Amsterdam en Omstreken in samenwerking met de Vaste Keuringscommissie in het Concenrtgebouw te Amsterdam 25-29 Sept. 1918. Amsterdam, van Kreveld, 1918. 39 pp en vele foto's - gedec. softcover, oblong.

EUR 60,00


5723 Laurentous, Th. Een kabinet van Haarlemse gezichten. Alphen a/d Rijn, Fibila-Van Dishoeck & Canaletto, 1968. 79 prenten - kunstleer.

EUR 17,50


41570 Lee, N. van der; Teunis, M. Boerderij De Eenhoorn. Een monument in de Beemster. Haar eigenaars en bewoners. Pancras, Geneaboek, 1999. vele ill, 157 pp - hardcover.

EUR 22,50


42605 Leeflang, Th. De bioscoop in de oorlog. Amsterdam, Arbeiderspers, 1990. 352 pp - paperback.

EUR 8,50


30382 Leeman, F.W.G. Van barkschip tot Willem Ruys. 120 jaar zeevaart. Rotterdam, Wyt, [1961]. Gedenkschrift bij 75 jaar Rotterdamsche LLoyd en 100 jaar Eillem Ruys & Zonen. Uitslaande kaart, ill. (deels in kleur), 439 pp - gedec. linnen.

EUR 40,00


38518 Leemans- Prins, E.C.M. Zuid-Hollandse Studiën. Deel XII. Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. 's-Gravenhage, Albani / Historische Vereniging voor Zuid-Holland / Die Haghe, 1966. ill, 270 pp - linnen.

EUR 14,50


25875 Leer, A. e.a. (red.) Van stoom en wind naar chip en print. Honderdvijfentwintig jaar Van Rietschoten & Houwens. Rotterdam, Van Rietschoten & Houwens Elektronische Maatschappij B.V., 1985. ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


40090 Leest, A. van der. e.a. (red.) Grote historische Atlas Groningen. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2006. Topografische atlas 1:25.000 ca. 1900-1930. 21 pp + kaarten - gebonden.

EUR 20,00


14361 Leeuwen, B.L.J. van; Witte, H.C. Waterland. Zutphen, Thieme, 1977. Bibliotheek KNNV 26, platen, ill, 160 pp.

EUR 7,50


43134 Leeuwen, M.H.D. van Bijstand in Amsterdam. ca. 1800 - 1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie. Zwolle, Waanders, 1992. ill, 420 pp - linnen, stofomslag, met opdracht van auteur.

EUR 15,00


43186 Leeuwen, M.H.D. van The logic of charity. Amsterdam, 1800 - 1850. London, St. Martins Press, 2000. 12 plates, 242 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


13703 Leeuwen, S. van Theo van Houts. Fotojournalist. Leiden, Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit, 1990.

EUR 8,50


43118 Leeuwen, T.J. van Zwijgende stenen, spreende gtuigen. Oud-Scheveningen / Vereniging Vienden Schevinings Museum, 1959. 76 pp - softcoer - A4.

EUR 12,50


35878 Leeuwenberg, J. (sam.) Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1973. 928 afb, 545 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


11225 Leideritz, W.J.M. Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram (en bus) in vogelvlucht. Zandvoort aan Zee, Minerva, 1966. 123 afb, 176 pp.

EUR 10,00


29181 Leidsch jaarboekje 1950. Leiden, Sijthoff, Geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (42e deel), enige ill, 160 pp - gebonden.

EUR 9,00


29182 Leidsch jaarboekje 1949. Leiden, Sijthoff, Geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (41e deel), enige ill, 144 pp - gebonden.

EUR 9,00


29183 Leidsch jaarboekje 1949. Leiden, Sijthoff, Geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (40e deel), enige ill, 159 pp - gebonden.

EUR 9,00


28405 Lelij, K.J. van der (red.) De oude kerk van Delft. Een levend monument. Delft, Commissie Geldwerving Restauratie, 1996. ill, 89 pp - softcover.

EUR 7,50


6334 Lennep, F.J.E. van De tamme kastanje. De Hartekamp, Berkenrode, Spanderswoud. Haarlem, Tjeenk Willink, 1969. 252 pp.

EUR 10,00


24237 Lensink, B.M. Distributional ecology of some Acridae (Orthoptera) in the dunes of Voorne, Netherlands. Wageningen, Ponsen & Looijen, 1963. Dissertatie RUL, 5 platen,443 pp.

EUR 7,50


43308 Lesger, C.M. Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hilversum, Verloren, 1990. Dissertatie UvA. Hollandse Studiën 16. 26 afb, 240 pp - softcover.

EUR 17,50


41202 Leupen, J. Hildo Krop 1884 - 1970. Stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Herdenkingstentoonstelling. Stadsdrukkerij van Amsterdam, 1972. Enkele ill, 203 nrs [20 pp] - softcover, geniet.

EUR 12,50


14451 Leur, W.J. de; Feringa, R. Spoorwegen in Rotterdam. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 1980. bijcatalogus tentoonstelling, 281 nrs, 88 pp - A4.

EUR 7,00


10749 Levie, S.H. Amsterdam onder stoom. 1974. Overdruk uit 'Ons Amsetrdam'. Bij tentoonstelling van het Amsterdams Historisch Museum.

EUR 10,00


44262 Levy-van Halm, K. e.a. (red.) De trots van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie. Frans Halsmuseuym / Teylers Museum, 1995. 31 platen, 192 pp - spiraalband.

EUR 15,00


7174 Lieburg, M.J. van Dokter aan de waterkant. Een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezonheidszorg te Rotterdam. Rotterdam, Donia, 1979. ill, 159p.

EUR 15,00


9943 Lieburg, M.J. van Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892 - 1992. Rotterdam, Erasmus Publishing, 1992. ill, 392 pp.

EUR 15,00


31745 Lieburg, M.J. van Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975. Rotterdam, G.B. 't Hooft, 1975. ill, 207 pp.

EUR 7,50


20563 Lievaart, W.L. e.a. Kaarten en kaartmakers van Rotterdam. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 1984. Tentoonstelling. 114 nrs, 37 afb, 52 pp.

EUR 18,50


31065 Lievense-Pelser, E. e.a. Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk. Amsterdam, Ploegsma, 1980. Bij 350 jaar Oude Remonstrantse Kerk. Ill, 110 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


30818 Ligthart, A.G. De Vlaardingers hun haringvisserij. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 33 ill, 169 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


26401 Lipschitz, S. De Amsterdamse diamantbeurs. The Amsterdam Diamond Exchange. Stadsuitgevrij Amsterdam, 1990. ill, 158 pp - linnen, stofomslag, oblong.

EUR 8,50


32286 Lissenburg, B. Grienduilen en baggerboeren. Het wel en wee van Sliedrechtenaren. Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht, 1994. ill, 73 pp - softcove.

EUR 8,50


24074 List, Th. Een pionier vertelt... (De lotgevallen van Dirk Kunst). Waarland (N.H.), Gerla, [1983?]. Wieringermeer, ill, 182 pp - gebonden.

EUR 17,50


7736 Lodewijk, T. Goud op de klei. 50 jaar Bloembollenveiling Vereniging 'West Friesland'. Noordholland, 1969. foto's, 186p.

EUR 25,00


7728 Lodewijk, T. Van wildernisse tot bollenstreek. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks, 129p.

EUR 6,00


30992 Looijesteijn, H. Tranen en vreugdevuren. Vereniging Oud-Anna Paulowna, 2000. ill, 103 pp - hardcover.

EUR 17,50


17939 Loonstra, M. Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien. Zutphen, Walburg, 1985. Vele ill, 152 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


30318 Loosjes, A.; Brugmans, H. Amsterdam in beeld. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1936. 5e dr, 606 afb, 370 pp - gedec. band.

EUR 20,00


30449 Loosjes, A. Noord Holland in beeld **. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1967. 512 afb - orig. gedec. band.

EUR 30,00


30471 Lootsma, S. Historische studiën over de Zaanstreek. Eerste bundel. Koog a/d Zaan, P. Out, 1939. Enige platen, 224 pp - softcover.

EUR 25,00


8599 Lotgering-Hillebrand, R. Cacao de veelzijdige. Koog-Zaandijk, Cavaofabriek De Zaan. ill. van Tom de Heus,50 pp.

EUR 7,50


16496 Lugt, R. van der (vw.) Beelden in de stad. Rotterdam. Sculpture in the city. Utrecht, Veen / Reflex, 1988. Rotterdam '88. De stad als podium. Ill, 111 pp.

EUR 8,50


25866 Luiten, E. e.a. (sam.) Panorama Krayenhoff. Linieperspectief. Utrecht, Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2004. ill, 72 pp - gebonden.

EUR 12,50


3388 Lunsing Scheurleer, Th.H.; Fock, C.W.; Dissel, A.J. van Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel I: Groenhazenburch. Leiden, RUL, 1986. ill, 440 pp - softcover.

EUR 27,50


3389 Lunsing Scheurleer, Th.H.; Fock, C.W.; Dissel, A.J. van Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel II: De Paplepel. Leiden, RUL, 1987. ill, 647 pp - softcover.

EUR 30,00


3390 Lunsing Scheurleer, Th.H.; Fock, C.W.; Dissel, A.J. van Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVa en IVb: Leeuwenhorst. Leiden, RUL, 1989. 2 delen, ill, 700 pp - softcover.

EUR 50,00


41419 Lunsing Scheurleer, Th.H.; Fock, C.W.; Dissel, A.J. van Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IIIa en IIIb. Meyenburch. Leiden, RUL, 1988. 2 delen, ill, 844 pp - softcover.

EUR 50,00


19384 Lunsingh Scheurleer, Th.H.; Posthumus Meyjes, G.H.M. Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Leiden, Universitaire Pers / Brill, 1975. ill, 496 pp - linnen.

EUR 55,00


42530 Lutgers, P.J. Gezigten aan de rivier De Vecht en op steen overgebragt. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1970. Facsimile-herdruk vaqn 1863. Vele ill, z.p. - hardcover, oblong, exlibris, vochtvlekjes.

EUR 17,50


6787 Luttervelt, R. van De buitenplaatsen aan de Vecht. Lochem, Tijdstroom, 1948. uitslaande kaart, 103 afb. en 278 pp - linnen.

EUR 20,00


14448 Luttik, X.; Wilde, F. de Op pad langs Rijnlandse dorpskerken. Alphem a/d Rijn, Stichting Rijnlandse Historiën, 1990. ill, 219 pp.

EUR 17,50


42549 Lutz, H. De Biesbosch. Dood tij, levend water. Haren, Knoop & Niemeijer, 1974. ill, 98 pp - gebonden.

EUR 7,50


39795 Maarel, E. van der Over vegetatiestructuren, -relaties en -systemen, in het bijzonder in de duingraslanden van Voorne. Utrecht, 1966. Dissertatie RUU. 170 pp plus bijlagen - A4, gestencild, voorkaft los.

EUR 10,00


20871 Mallan, K. Als de dag van gisteren. Rotterdam 10-14 mei 1940. Weesp, De Gooise Uitgeverij, 1985. De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad, 255 ill, 253 pp - harde kaft.

EUR 32,50


23536 Manneke, N. Korps zonder kapsones. Geschiedenis van de Rotterdamse gemeentepolitie 1340 - 1993. Bussum, Thoth, 1993. ill, 119 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


41791 Mans, K.; Winden, W. van Architectuurgids van Delft 1992. Publicatieburo Bouwkunde, 992. 171 ill, 135 pp - softcover.

EUR 8,50


13902 Margry, P.J. (red.) Hofje van Brienen. Twee eeuwen Amsterdams hofjesleven. Amsterdam / Hilversum, St. Brienes Gesticht de Star / Verloren, 1997. ill, 155 pp.

EUR 8,50


32822 Maris, A.G. (t.g.) De Velsertunnels. Haarlem, Stam, 1957. Vele foto's, 164 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


37799 Marmelstein, J.W. Gedenkschrift ter eerbiedige nagedachtenis onzer gevallenen. Amsterdam, Chr. H.B.S., 1947. Vele foto's, z.p. softcover.

EUR 7,00


5568 Marrewijk, J.M. van (eindred) Blijvende dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB. Haarlem, LTB, 1991. 2 delen: ill, 128 + 259 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


12755 Mededeelingen en Berigten van het Hoofdbestuur en van de Afdeelingen der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Rotterdam / Schiedam, Kramers / Roelants, 1848-1978. Alle 31 jaargangen compleet.

EUR 600,00


13529 Meerkamp van Embden, A. Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Tweede deel (1424-1434). Amsterdam, Johannes Müller, 1914. 561 pp.

EUR 25,00


29632 Meertens, Ph. Maatwerk per kavel. dertig jaar provinciale agrarische structuurverbetering in Noord-Holland 1962-1992. Haarlem, STIVAS Noord-Holland, 1992. Vele ill, 168 pp - hardcover.

EUR 15,00


31380 Meijer, F.G. Stillevens uit de Gouden Eeuw/ Still Life Paintigs from the Golden Age. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1989. 32 col. plates, 61 ill, 144 pp - softcover.

EUR 20,00


8912 Meijer, J. Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams jodendom. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1961. ill, 180 pp.

EUR 14,50

Beschadigde stofomslag


12017 Meijer, W.; Wit, R.J. de Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied. Amsterdam, Cie voor de Vecht en het Oostelijk en westelijk plassengebied, 1955. ill, foto's, 128 pp - halflinnen.

EUR 14,50


29708 Meijer-Bergmans, M. (Inl.) Den Haag Sculptuur 2004 - Giganten. The Hague Sculptures. Giants. Stichting Den Haag Sculptuur, Many ill, 151 pp - softcover.

EUR 9,00


30122 Meijnders, P. (vw) 100 jaar Dordtse H.B.S. Gemeentelijk Lyceum Dordrecht 1865 - 1965. Dordrecht, 1965. Gedenkboek. Beschrijft periode 1940 - 1965. ill, 77 pp - linnen.

EUR 17,50


14170 Meinsma, E. (vw.) Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977. Rotterdam, Shell, 1977. Jubileumuitgave Onder de Vlam, vele ill, 184 pp.

EUR 17,50


7529 Meischke, R., Zantkuijl, H.J.Raue, W., Rosenberg, P.T.E.E., Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle, Waanders, 1993. vele ill, 336 pp - softcover.

EUR 17,50


2937 Meischke, R. Amsterdam Burgerweeshuis. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1975. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, de provincie Noordholland, de gemeente Amsterdam dl I. 420 afb, 374 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


24841 Meischke, R. Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht. 's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, de provincie Noordholland, de gemeente Amsterdam dl II. 312 afb, 290 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


15224 Melchers, M.; Daalder, R. Sijsjes en drijfsijsjes van Amsterdam. Haarlem, Schuyt & Co, 1998. vele afb, 256 pp - softcovee.

EUR 12,50


14249 Melchers, M.; Soesbergens, M.; Timmermans, G. Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amsterdam. Haarlem, Schuyt & Co, 1998. vele afb, 176 pp - softcover.

EUR 17,50


13145 Melchers, M.; Timmermans, G. Haring in het IJ. De verborgen dierenwereld van Amsterdam. Amsterdam, Stadsuitgeverij, 1991. ill, 243 pp.

EUR 12,50


13000 Melchior, A. De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk. Haarlem, Gottmer, 1944. 38 pp + vele tekeningen van de schrijver - or. linnen.

EUR 20,00


22931 Mengelberg, W. Dertiende concert ten bate van het Pensioenfonds voor de leden van het concertgebouw-orkest. Maatschappij tot Bevordering der Toonkumst. Afdeeling Amsterdam, 1918. Programma zaterdag 27 april 1918, 8 pp.

EUR 7,00


22926 Mengelberg, W. Programma van het abonnements-concert. Serie A en B 2. Zondag 27 januari 1918. Serie A, No. 28. pp 237-246.

EUR 8,50


22927 Mengelberg, W. Programma van het concertgebouw te Amsterdam. Donderdag 6 december 1917. Serie B 2, No. 8. pp 59-68.

EUR 8,50


32932 Mengelberg, W. Programma van het abonnements-concert. Serie A en B 2. Donderdag 13 maart 1919. pp 377 - 396.

EUR 8,00


22930 Mengelberg, W. Twaalfde concert ten bate van het Pensioenfonds voor de leden van het concertgebouw-orkest. Maatschappij tot Bevordering der Toonkumst. Afdeeling Amsterdam, 1917. Programma donderdag 24 mei 1917, 8 pp.

EUR 7,00


8309 Menkman, H. Grote steden van ons land. Leerboek voor de hoogste klassen der Lagere School en het V.G.L.O. Amsterdam, Spruyt, [ca 1950]. 3 delen: I. Amsterdam, 128 pp en 2 uitklapkaartjes. II. 's Gravenhage, 114 pp+ 1 uitklapkaart. III. Rotterdam, 96 pp + 1 uitklapkaart.

EUR 17,50


1993 Mens, J. De handen ineen! De geschiedenis van een coöperatie. Gedenkboek uitegegeven ter gelgenheid van het 25-jarig bestaan der coöperatieve zuivelfabriek 'West Friesland' te Lutjewinkel, 1916-1941. Schagen, Trapman, 1941. ill, z.p. - gebonden, bibliotheekstempel.

EUR 37,50


36063 Metselaar, B. De Bergweg. De 'Hoek' gezien uit vele hoeken. Rondleidingen door Bergschenhoek (deel 2). Historische Vereniging den Bergschen Hoek, 1998. 2e druk. ill, 52 pp - softcover.

EUR 7,00


43719 Metselaar, M. e.a. (red.) Anne Frank Huis. Een museum met een verhaal. Amsterdam, Anne Frank Stichting, 1999. eerste druk, vele ill, 268 pp - gedec. linnen, leeslint.

EUR 45,00


13025 Meuldijk, P. De Holiërhoekse en Zouteveens Polder. De rustieke eenvoud van een vergeten gebied in Midden-Delfland. Zalbommel, Europese Bibliotheek, 2002. vele ill, 125 pp.

EUR 8,50


26939 Meulen, C.L. ter De getijde-bewegingen op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen. Amsterdam, Bureau voor Watertoerisme van den ANWB / KVNWV, 1935. samengevat in 12 kaartjes, voor ieder uur van het getij één, 32 pp - groot formaat.

EUR 24,50


11976 Meulen, J. van der De gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. 33 afb, 120 pp.

EUR 12,50


37291 Meulenkamp, W. Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek. Overvloed en welbehagen. Weesp, Heureka, 1995. Vele foto's van Evert Boeve, kaartje, 167 pp. - linnen.

EUR 20,00


39822 Meurs, P.; Verheijen, M. In transit. Mobiliteit, stadscultuur en stedelijke ontwikkeling in Rotterdam. Rotterdam, NAi, 2003. Vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 14,50


17692 Meyer, H. Operatie Katendrecht. 'Demokratisering' van het sociaal beheer van de grote stad. Nijmegen, Sun, 1983. Vele ill, 96 pp.

EUR 6,00


40452 Meynink, J.Ph. e.a. Gedenkboek van de inwijding van het diaconie weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam. 15 december 1882. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1883. 3 chromlith. platen, uitslaande oorkonde, 89 pp - gedec. linnen - enig vocht.

EUR 24,50


25360 Middelkoop, J.J. (sam.) 60 jaar Reineveld. 1893 - 29 juni - 1953. Delft, Machinefabriek Reineveld. ill, 47 pp - linnen, bibliotheekplakkertje.

EUR 12,50


44187 Middelkoop, L. Paltrok-houtzaagmolen De Eenhoorn te Haarlem. Haarlem, New Times, 1993. ill, 19 pp - softcover.

EUR 10,00


4305 Miedema, H. De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem 1497-1798. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1980. 2 dln, 1234p.

EUR 70,00


42645 Mijksenaar, P.J. Amsterdam. Verleden 1275-1900 - heden 1900-1950 - toekomst 1950-2000. Amsterdam, Becht, 1951. ill, 326 pp - linnen.

EUR 8,50


30602 Milo, T.H. Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd. Wassenaar, Oud Wassenaer, 1965. Met bijdragen over de leden van het geslacht van Wassenaer in 's lands zeedienst en de gelijknamige oorlogsschepen. Ill, 76 pp.

EUR 8,50


26659 Mixtamorfose. Leiden, Lustrumcommissie Minerva, 1974. Vele ill, 230 pp - linnen.

EUR 17,50


9994 Modderman, J.F.A. Bodegraven in 1672. Bodegraven, 1972. Stichts-Hollandse bijdragen 14, 11 afb, 41 pp.

EUR 10,00


36020 Modderman, P.J.R. A native farmstead from the Roman period near Kethel, municipality of Schiedam. 1973. Overdruk Berichten ROB 23. 9 fig, 2 plates, pp 149-158.

EUR 7,00


35259 Moerkerk, H.; Asmann, H. N.V. Drukkerij Senefelder. Amsterdam. 1898 - 1948. Amsterdam, 1948. Gedenkboek. Ill. in kleur van Herman Moerkerk, 48 pp - linnen.

EUR 15,00


36388 Moerman, J.W. De kerk van 't Woudt. Hervomde Gemeente, 1983. ill, 34 pp - A5, geniet.

EUR 5,00


5199 Molen, J.R. ter; Ruempol, A.P.E.; Dongen, A.G.A. van (red) Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris. Amsterdam, Bataafsche Leeuw/Boymans van Beuningen, 1986. Catalogus, vele ill, 122 pp - softcover.

EUR 18,50


1906 Monchy, S.J.R. de Algemeen Reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland. Met de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften. Alphen, Samson, 1916. 157p.

EUR 13,00


3756 Monchy, S.J.R. de Algemeen Reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland. Met uitvoeringsvoorschriften en van aantekeningen voorzien. Alphen a/d Rijn, Samson, 1954. 5e druk, 244p.

EUR 20,00


25806 Moritz, B. Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling. Den Haag, Ulysses, 1981. ill, 78 pp - softcover.

EUR 14,50


40934 Moritz, J.W. Jan Willem Bosboom. Een Haags architect rond de eeuwwisseling. Den Haag, Ulysses, 1981. ill, 78 pp - softcover.

EUR 14,50


36475 Morriën, A. (inl.) Amsterdam. 68 fotografische impressies door Dick de Herder. Amsterdam, Allert de Lange, 1947. 18 pp plus 68 fotopagina's - ringbandje, karton, keurig.

EUR 85,00


41666 Moscoviter, H. (red.) Op de groei gemaakt. Gerieflijkheden voor een wel-ingerichte stad. Anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam. Rotterdam, 1996. vele ill, 296 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


31707 Moulin, D. de; Eeghen, I.H. van; Meischke, R. Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis. Wormer, Immerc, 1981. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


19368 Mourik, B.A. van (sam.) Universitas Leidensis. Leiden, Batteljee & Terpstra, 1949. (ca 100) foto's, 180 pp - linnen.

EUR 9,00


14220 Moussault, P. (red.) Brinkers' Margarinefabrieken 1878-1953. Zoetermeer, 1953. 50 pp.

EUR 17,50


43499 Mulder, H.J.A. (vz.) Verslag van de werkzaamheden der commissie, ingesteld op uitnodiging van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen te 's-Gravenhage ten einde te overwegen, langs welken weg het Visschersbedrijf te Scheveningen voor geheelen ondergang te behoeden. 's-Gravenhage, Belinfante, 1895. 46 pp plus drie losse platen met ontwerpen: Situatie, Binnenhaven en Buitenhaven - los in band met gebroken ruug.

EUR 75,00


36692 Mulder, J. e.a. Diemen buyten Amsterdam. Archeologie en historie. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1987. ill, 186 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


41194 Mulder, M. e.a. (red.) Blijven bouwen. Stadsvernieuwing in de jaren 90. Gemeente Amsterdam / Afdeling Coordianatie Stadsvernieuwing, 1987. vele ill, 204 pp - softcover.

EUR 12,50


16643 Munck, C.M. de Een samenleving in verandering. Naaldwijk 1890 - 1971. Delft, Eburon, 1989. ill, 94 pp.

EUR 9,00


41135 Muysken, C. e.a. Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage. Maatschappij tot Beverdering der Bouwkunst. 144 afb en 201 pp - gedec. linnen, goud op snee, keurig.

EUR 40,00


33987 N.V. Vereenigde Touwfabrieken (United Ropeworks). Afedeling: Staalkabels. Rotterdam, z.j. Fabrieken te: Leiderdorp, Maassluis, Vlaardingen, Steenwijk. Catalogus. Vele foto's, 112 pp.

EUR 12,50


24493 Naeff, J.P. (vw.) Geschiedboek van het Leidsch Studenten Corps ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de universiteit te Leiden 1575 - 1950. Leiden, H.E. Stenfert Kroese, 1950. Enkele ill, 318 pp - linnen.

EUR 22,50


41670 Nanninga, W.H. Grand hotel Huis ter Duin. Honderd jaar gastvrijheid 1887 - 1987. Noordwijk, 1987. vele ill, 141 pp.

EUR 10,00


31195 Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. 1928. Vele foto's met onderschrift - oblong, met koordje gebonden.

EUR 10,00


31464 Neuhaus, A.F. Molens in de Zaanstreek in oude ansichten, deel 1. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977. 116 afb.

EUR 12,50


42101 Neuhaus, A.F. Wormerveer in oude ansichten, deel 1. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1985. 5e druk, 76 foto's - hardcover, oblong.

EUR 10,00


28803 Neuhaus, T. Westknollendam in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1982. 38 afb - gebonden, geschreven op schutblad.

EUR 12,50


42545 Neven, C. Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233 - 1657. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1978. 19 ill, 155 pp - hardcover.

EUR 8,50


7135 Nieuwe kaart van het Dijkgraafschap van Dregterland 1775. Alphen a/d Rijn, Canaletto. facs, mapje met 4 bladen van 40 x 57 cm.

EUR 7,50


21853 Nieuwendijk, R. van den Doelwit Schiphol. De Amerikaanse aanvallen op de vliegbasis Schiphol in het najaar van 1943. Amsterdam, Van Soeren, 1993. ill, 200 pp - linnen, stofomslag.

EUR 35,00


16546 Nieuwenhuijzen, K. (sam.) Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw. Amsterdam, Van Gennep, 1974. 217 ill, 143 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


20055 Nieuwenhuijzen, K. (sam.) De vroegste foto's van Amsterdam. Amsterdam, Van Gennep, 1974. 218 foto's, 149 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


3383 Nieuwenhuis, G.M. De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen. Amsterdam, Holland, 1946. 47 ill, 461 pp.

EUR 22,00


7806 Nieuwenhuis, G.M. Stad van zeven eeuwen. Herinnering aan Haarlems jubelfeesten. Haarlem, [1946]. i.o.v. het Uitvoerend Comité voor de viering van Haarlems 700 jarig bestaan als stad, ill, 87 pp.

EUR 8,50


4001 Nieuwenhuis, J. Mensen maken een stad 1855-1955. Uit de geschiedenis van de dienst van gemeentewerken te Rotterdam. Rotterdam, Dienst van Gemeentewerken, 1955. 238p.

EUR 21,00


15009 Nieuwenhuys, W. Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens. Hoogovens Groep, 1993. ill, 160 pp.

EUR 7,00


41876 Nobel, V.J.; Bakker, C. Goed geboerd. St. Vrienden van het Wesrfries Museum. ill, 23 pp - softcover.

EUR 7,00


5313 Nobel, V.J. Verdwenen water. Gewonnen melk. Hoorn, U.-M. West-Friesland, 1968. Stolphoevereeks VI.

EUR 8,50


19650 Noë, Ch. (eindred.) Naar een nationaal landschapspark de Vechtstreek. Cie. voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassegebied, 1977. 109 pp + losse kaarten.

EUR 8,50


33046 Nolthenius, H. Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw - met een zesde variatie 'ad libitum' door Paul Cronheim. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1969. Zeer vele ill, 174 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


30613 Nooms, R. (alias Zeeman) Verscheyde Schepen en Gesichten van Amstelredam naar 't leven afgetekent en opt cooper gebracht. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum / Canaletto, 1970. Facsimile-uitgave. 36 platen - hardcover.

EUR 14,50


28585 Noord, J. van den De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888 - 2003. Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, 2003. ill, 199 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 12,50


15618 Noordam, D.J. Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Hilversum, Verloren, 1986. Hollandse Studiien 18. Ill, 262 pp - softcover.

EUR 18,50


30177 Noordegraaf, L. Daglonen in Alkmaar 1500- 1850. Historishe Vereniging Holland, 1980. Apparaat voor de geschiedenis van Holland 9. 180 pp - softcover.

EUR 8,50


7732 Noordeloos, P.; Morsink, Joh. Geschiedenis van den polder Het Grootslag. Heiloo, Kinheim, 1946. ill, 219 pp - linnen.

EUR 35,00


36098 Nuijten, H. Houten huis/schuur en arbeiderswoning Tiengemeten 10 en 12, Zuid-Beijerland, gem Korendijk. Arnhem, SHBO, 1999. Bouwhistorische waarneming 57. Verkenning Tiengemeten 4. 14 pp, 8 afb, uitslaande tekening.

EUR 8,50


25089 Numan, A.M. Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 750 - 1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie. Zutphen, Walburg, 2005. 79 afb, 232 pp - gebonden.

EUR 35,00


41642 Obbes, Ev.A. Capelle aan den IJssel. Op de grens van twee eeuwen. Muiderberg, Lorelax, 1999. vele ill, 96 pp - hardcover.

EUR 20,00


25372 Oever, M. van den Van Nelle fabriek in stereo / Van Nelle factory in stereo. Rotterdam, 010, 2002. Vele ill, z.p. - karton, stofomslag, met stereo-bril.

EUR 15,00


15810 Officiële Catalogus van de Zeemachttentoonstelling in de dierentuin - Den Haag van 26 juli - 14 augustus 1947. Den Haag, Publ. Bur. All-Round Service, 1947. ill, advertenties, 72 pp - geniet, zonder omslag.

EUR 12,50


29550 Okkema, J.C. Delfshaven in oude ansichten. Deel 2. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1983. 128 ill - gebonden, oblong.

EUR 12,50


30458 Olst, E. van (vw.) Tiengemeten. Ontwikkeling - Natuurwaarden - Landbouw - Bewoning - Boerderijen. Arnhem, SHBO, 2001. SHBO Jaarverslag 2000. ill, 140 pp - softcover.

EUR 10,00


14522 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Zuid-Holland. Arnhem, SHBO, 1994. 47 grote bladen in kartonnen map, ook in ringband.

EUR 25,00


39048 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Noord-Holland. Arnhem, SHBO, 1989. 44 grote bladen in ringband.

EUR 25,00


35409 Ons Den Haag. Gisteren en vandaag. Zwolle, Waanders, 1986/1987. 12 afleveringen, compleet in linnen band.

EUR 18,50


38180 Ons jubileum 1871 1946. Amsterdam, Amsterdamse bank N.V., 1946. Vele foto's van P. Glaudemans. 46 pp - softcover, oblong.

EUR 14,50


36696 Ontwerp streekplan voor Waterland 1973. Haarlem, Gedeputeerde Staten, 1973. Vier delen, 44, 62, 18 en 24 pp, met vier uitslaande kaarten - A4, softcover.

EUR 24,50


24829 Onze oude maasstad. Hillegersberg, v/h can Staal & Co. Aangeboden door v.h P. Dassen. z.p., ingeplakte foto's, ringbandje.

EUR 12,50


31767 Onze zangvogels. Weesperkaarspel, 1923. Julileumboekje NV P.Sluis Pluimvee- en vogelvoederfabrieken 1823 - 1923. Gekleurde platen van aantal rassen, gebonden met (orig.) koordje.

EUR 30,00


39584 Ooijevaar, P. De kust en te keur. Foto-impressie Bergen - Egmond - Schoorl. Schoorl, Pirola, 2001. Zeer vele foto's, 106 pp - hardcover.

EUR 8,50


36594 Oortwijn, M. Zaanstreek en Waterland. 3e serie van 50 tekeningen. Midden Noord-Holland, 1991. Oortwijns kijkboek III. - rinband, oblong.

EUR 12,50


16357 Oostendorp, H.E. Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen. 1987. 144 pp.

EUR 10,00


32207 Oosterbaan, F.F. Veranderingen in de Hollandse kustfauna. Utrecht, KNNV, 1989. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 193, ill, 60 pp - softcover.

EUR 7,00


44133 Oosterhoorn, P.J.; Kuijper, G.K. (inl.) Selden tyt sonder stryt. de geschiedenis van een dorpskerk. Knijnenberg, Krommenie, 1969. ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


33275 Oosterlaan, E.; Rietveld, D. (sam.) Libanon 1909 - 2009. Rotterdam, Libanon Lyceum, 2009. Vele ill, 128 pp - softcover.

EUR 17,50


10621 Oosterom, H.P. van Wat ons in het nieuwe jaar samen bindt. Leiden. Affice in linnen bandje, bij 75 jaar Boekbinderij P.M. Jansen BV in Leiden.

EUR 17,50


39172 Oosterwijk, B. Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen. Amsterdam, Van Soeren, 1998. Vele ill. (deels in kleur), 464 pp - linnen, stofomslag.

EUR 35,00


7097 Ooyevaar, R.J. Archeologie van de Lopikerwaard. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, Werkgroep Behoud Lopikerwaard, 1990. Waardenreeks 3, 100 pp.

EUR 8,00


23005 Osterholt, A.B. Breitner en zijn foto's. Amsterdam, Arbeiderspers, 1974. Zeer vele ill - hardcover.

EUR 10,00


12353 Ott, L. Van horen naar zien. Een halve eeuw Rotterdamse grammofoongeschiedenis. Rotterdam, De Jong, 1956. Bij 50 jaar firma Willem de Jong, ill, 99 pp.

EUR 18,50


30267 Ottevangers, F. De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Heemstede, De Toorts, 1943. 44 karen en garfieken,302 pp - linnen.

EUR 12,50


39053 Ottevangers, F. De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Heemstede, De Toorts, 1943. 45 kaarten en grafieken, 299 pp - linnen.

EUR 10,00


25653 Overman, R. Een welkom academisch gezelschap, Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007. Amsterdam, Aksant, 2008. Enkele ill, 407 pp - paperback.

EUR 10,00


41151 Overvoorde, J.C.; Haslinghuis, E.J. (vw.) Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V,I. De provincie Noordholland (uitegzonderd Amsterdam). Utrecht, Oosthoek, 1921. 416 pp - linnen.

EUR 14,50


9406 Paassen, Chr. van De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland. Assen, Van Gorcum / Hak & Prakke, 1955. Rapport uit het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, Sociaal Geografische Studies I,.

EUR 27,50


37126 Pannekeet, J.A. Konkeltoid. Van kerkies, kroegjes en kluisjes. Een bundel Westfriese verhalen. Hoorn, Westfriesland, 1969. 2e druk.124 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


6550 Papoesek, D.A. (vz) Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam. Amsterdamsch Studententen Corps, 1962. UvA, 227 pp.

EUR 10,00


37240 Pater, J.C.H. de Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymansium 1908 - 1958. Gedenkboek van het 50-jarig bestaan. 's-Gravenhage, 1958. Met foto's, 149 pp - linnen.

EUR 15,00


41959 Peer, H.F. van e.a. Gorcum. Een oude stad maar heerlijk jong. Den Haag, Voorhoeve, 1971. 119 foto's, z.p. - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


17541 Peters, D. De zeventien gebrandschilderde glazen in de Oudshoornse kerk. verbeelding van wereldlijke macht en Christelijke deugden. Alphen a/d Rijn, Stichting Rijnlandse Historiën, 2003. Vele ill, 176 pp.

EUR 30,00


14418 Piët, S.; Verhagen, E. Een park voor de 21ste eeuw. Vijf visies voor de Westergasfabriek in Amsterdam. Bussum, Thoth, 1998. vele ill, 95 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


42971 Planjer, B. Sportfondsen-spiegel. Sportfondsenbad Rotterdam-Noord, 1962. Bij 25-jarig bestaan. Foto's, 175 pp - gebonden, met losse prospectus obligatielening.

EUR 10,00


13136 Plantenga, J.H. De academie van 's Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land. 's Gravenhage, Raad van Bestuur, 1938. Gedenkboek van de Academie van Beeldende Kunsten bij de voltooiing van het nieuwe gebouw, 1682-1937, 84 pp + 180 afb.

EUR 7,50


42105 Platteel, S. Leiden voorheen en thans. Leisch Dagblad, z.j. Vele foto's van J. Holvast e.a., 104 pp - softcover.

EUR 10,00


25830 Ploeg, G. (red.) 100 jaar hoogbouw in Rotterdam. Zooiets Amerikaansch!. Rotterdam, Magazine De Slanke Stad 3, 1999. Vele ill, 215 pp - softcover.

EUR 12,50


11095 Ploeg, J.D. van der; Roep, D. Bedrijfsstijlen in de zuidhollandse veenweidegebieden. Nieuwe perspectieven voor beleid en belangenbehartiging. Haarlem / Wageningen, LTB / LUW, 1990. 96 pp.

EUR 7,50


7092 Plomp, N. Woerden 600 jaar stad. Woerden, St. Stichts-Hollandse Bijdragen, 1972. ill, 150 pp - linnen.

EUR 14,50


6239 Poelje, G.A. van Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting. Arnhem, Itbon, 1958. 108 pp + uitslaande kaarten.

EUR 10,00


39603 Poelstra, Th.J. Leidraad bij het indiceren der notariële archieven van Rotterdam. Rotterdam, Gemeente-archief, 1968. 65 pp - gestencild, linnen.

EUR 20,00


39608 Poelstra, Th.J. Een Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1968. Enkele platen, 197 pp - softcover.

EUR 7,00


39610 Poelstra, Th.J. Theoretische causerie voor beginnende lezers van oud schrift. Rotterdam, Gemeente-archief, 1974. 29 pp - gestencild, linnen.

EUR 20,00


39479 Polak, H. De zoom van Het Gooi. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 59 tek. van Toon de Jong, 314 pp - gedec. linnen.

EUR 18,50


37707 Polak, H. Tusschen Vecht, Eem en zee. Hilversum, Dagblad De Gooi- en eemlander, 1934. 70 tek. van Toon de Jong, 325 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


28810 Poll, F. van de; Bakker, S. Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden. Amsterdam, Stadsuitgevrij, 1991. Vele ill, 112 pp - softcover.

EUR 7,00


40865 Pontanus, J.I. Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam. Amsterdam, Facsimile Uitgaven Nederland N.V., 1968. Facsimile-herdruk van Amsterdam, 1614. 360 pp, met losse inleidng van H.H. Zwager - gebonden, goudopdruk.

EUR 20,00


29459 Poort, J. Hendrik Willem Mesdag, 'Artiste peintre à La Haye'. Grabowski & Poort, 1984. 2nd ed. with English summery.vele ill, 78 pp.

EUR 10,00


10707 Poortenaar, J. De stad in de wallen. 600 jaar Naarden. Naarden, In de toren, 1950. ill, 68 pp - karton.

EUR 12,50


40545 Pop, M.; Temminck, J. Kleverlaan. De geschiedenis van een begraafplaats. Haarlem, Schuyt & Co, 2002. 132 pp, 160 pp - softcover.

EUR 12,50


41320 Popma, M. Beelden van bollenschuren. Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850 - 1940. Lisse, Museum De Zwarte Tulp, 1998. Zeer vele ill, 111 pp - hardcover, met losse uitslaande kaart.

EUR 27,50


42324 Portengen, J. Gesprekken met Valkenburgers. Delft, Eburon, 1986. 188 pp - softcover.

EUR 12,50


2934 Posch, J. (vw) De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Symposiumverslag 425 jaar Schermerboezem. Edam, Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 1970. 87p.

EUR 13,00


42190 Post, W. Buitenplaatsen van Bloemendaal. Haarlem, Schuyt, 1992. Vele ill, 167 pp - softcover, lichte vochtschade.

EUR 10,00


42191 Post, W. Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats rot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal. Haarlem, Schuyt, 1988. 94 ill, 111 pp - softcover.

EUR 10,00


19934 Postema, J.L. Geschiedenis en ontwikkeling van de Purmerender markt. Purmerend, Nooy, 1940. 17 afb, 143 pp.

EUR 15,00


9543 Postma, A. e.a. (red.) Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 's Gravenhage, SDU, 1990. ill, 572 pp.

EUR 10,00


3382 Prak, M. Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. De Bataafsche Leeuw, 1985. Hollandse Historische Reeks 6,438 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


12512 Prechtl, G.Roodenburg, L. De ontdekking van Dordrecht. Zeven wandelingen over het eiland. Dordrecht, Ventrum Beeldende Kunst, 1995. vele ill,fotoboek, 84 pp.

EUR 10,00


9828 Prick van Wely, M.; Rabé, Chr. Haarlemse liedjes en versjes. Haarlem, De Toorts, 1981. Jubileumuitgave t.g.v. het 45-jarig bestaan van De Toorts, ill, 64 pp.

EUR 7,50


9102 Prins Hendrik der Nederlanden. Grepen uit het leven van den op 3 juli 1934 te 's Gravenhage overleden Prins-Gemaal. Amsterdam, Holdert, [1934]. vele foto's.

EUR 10,00


43082 Prins, E. (sam.) Buurten in trek. Tien aansprekende woonmilieus in Rotterdam. Rotterdam, NAi, 1998. ill,102 pp - softcover.

EUR 7,50


8717 Proost Prikkels nr. 351 Nieuwe Naatje. Amsterdam, huisorgaan Proost en Brandt, 197. uitklapfolder, tekst Jaap de Kreek.

EUR 8,50


23755 Putter, H. Van Langstraat tot Nieuwegein. Schoen Centrum Nedeland, 1984. Bij opening Schoenencentrum Nederland Nieuwegein. vele ill, 256 pp - linnen.

EUR 8,50


25641 Raap, J.W. Holland en de Hollanders. Hollandsche Maatschhappij van Landbouw. ill, 208 pp - softcover.

EUR 7,50


14513 Ratsma, P. e.a. Rotterdam tussen Spanjaard en Geus. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst, 1972. Herdenkingstentoonstelling 1972. Catalkogus, ill, 155 nrs, 36 pp.

EUR 8,50


7130 Ratsma, P. (inl) Historische plattegornden van Nederlandse steden. Deel 2. Rotterdam. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1984. Boekje met inleiding, 52 afb, 88p + 25 facs. kaarten op 65 (oblong.) platen (1540-1984) in map (57 x 41 cm).

EUR 80,00

Omslag licht beschadigd


20576 Ratsma, P. Rotterdam-Zuid in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969. 159 pp.

EUR 14,50


19545 Raven, M.J. Papyrus van bies tot boekrol. Zutphen, Terra, 1982. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling, 68 ill, 92 pp.

EUR 7,50


44441 Reeuwijk, G.F. van De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M. Alkmaar, De Alk, 1985. ill, 192 pp - hardcover.

EUR 12,50


42689 Regt, E. de Monumenten in Den Haag. 's-Gravenhage, StaatsuitgevrijGebouwen van de Rijksmonumentenlijst, 1986. ill, 176 pp - softcover.

EUR 8,50


38171 Regteren Altena, I.Q. van; Thiel, P.J.J. van De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673 - 1743. Amsterdam, UvA, 1964. 240 ill, 240 pp - linnen.

EUR 14,50


35037 Reitsma, M. e.a. Nieuwe landschappen. De cultuur van Noord-Holland. Amsterdam, Sun Transity / Proncie Noord-Holland, 2011. ill, 159 pp - softcover.

EUR 8,50


4013 Renaud, J.G.N. (red) Rotterdam Papers II. A contribution to medieval archaeology. Rotterdam, Coördinatie Comm. van Advies inzake arch. onderz. ressort Rotterdam, 1975. Many ill, 200 pp - cloth.

EUR 15,00


21656 Rens, A. Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het 'Hofregiment' 1672 - 1994. Amsterdam, Managements Press, 1994. Vele ill, 322 pp - softcover.

EUR 17,50


20544 Renting, R.A.D. Kralingen in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968. 176 pp.

EUR 12,50


39834 Renting, R.A.D. (red.) Mr. W.F. Lichtenauer 1900-1987. Een Rotterdammer van allure. Rotterdam, Stichting Historische Publicaties Roterodanum, 1991. ill, 316 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


19646 Reuchlin, M. e.a. (vw) Ingenieur - studie - praktijk. Delft, Centrale Commissie voor Studiebelangen. Leergang 1940, 201 pp.

EUR 7,00


41216 Révész-Alexander, M. Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie. Haag, Nijhoff, 1928. 130 Abb, 190 S. - dek. Leinen.

EUR 18,50


43311 Révész-Alexander, M. Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie. Haag, Nijhoff, 1928. 2. Aufl. 131 Abb, 188 S. - softcover.

EUR 15,00


42569 Reynhart, A.F.A. De modernisering van het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden. Bataafsche Petroleum Maatschappij, 1952. ill, uitslaande platen, 122 pp - linnen.

EUR 10,00


37615 Richthofen, K. von Untersuchungen über Frisische Rechtsgeschichte. Teil III. Abschnitt 1. Das Gau Kinnen oder Kennemerland. Berlin, Hertz, 1886. kaartje, 114 pp - softcore, bibliotheekstickers.

EUR 35,00


3197 Ridder, J.G. de De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1966. 270p.

EUR 19,00


7098 Ridder, J.G. de De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk. Den Haag, Kruseman, 1985. ill, 83p.

EUR 10,00


42945 Ridderikhoff, Joh. M. Kent u ze nog ... de Hoornsen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974. 78 foto's - geschreven op schutblad.

EUR 10,00


14358 Riezenkamp, J. (inl.) Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad. Maarssen / 's Gravenhage, Gery Schwartz / Sdu, 1990. 54 fig, 88 pp.

EUR 7,50


27028 Riezenkamp, J. (vw.) Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad. Maarssen / 's-Gravenhage, Gary Schwartz / Sdu, 1990. 54 ill, 88 pp - softcover.

EUR 7,50


8433 Rijk, J.A. de e.a. Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Van Loon, Arnhem, [1974]. Arnhemse herdrukken 8. Facsimile naar Klene, 1905, ill, 244 pp (+ 36 pp advertenties) - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


31103 Rijk, J.A. de e.a. Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Hilversum, Klene, 1905. ill, 244 pp - half linnen, gebroken in de rug.

EUR 27,50


5909 Rijksen, A.A.J. Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda. Lochem, Tijdstroom, 1947. ill, 337 pp - linnen.

EUR 10,00


10659 Rijnhout, B.M. Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerpen en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944. Zutphen, Walburg, 1979. vele ill, 207 pp.

EUR 14,50


16999 Roderkerk, E.C.M. Recreatie, recreatieverzorging en natuurbescherming in de Kennemerduinen. Delft, Hoogland & Waltman, 1961. Dissertatie WUR, 15 foto's, 223 pp.

EUR 14,50


38864 Roderkerk, E.C.M. De Kennemer duinen. Tussen duindoorns en kruipwilgen. Meppel, Roelofs van Goor, z.j. Foto's en ill, 181 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


42312 Roegholt, R. (ed.) Levend Amsterdam. Hoe een stad met haar monumenten omgaat. / Living Amsterdam. A city protects its historic past. Stichting Amsterdam Monumentenstad, 1987. many ill, 120 pp - softcover.

EUR 7,50


13909 Roelofs, P.; Veer, J. van der Beheerplan KNSM-eiland. Amsterdam, 1992. ill, 64 pp.

EUR 8,50


33269 Roetink, H.R. e.a. Jacob van Ruisdael 1628/29 - 1682. Den Haag, Mauritshuis, 1981. 2e herz. druk. Ill, Enige platen in kleur, 108 z/w platen, z.p. - linnen.

EUR 10,00


40581 Roever, M. de Een plaats van rust en bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats. Leiden, SMD, 1994. Fotoboek van Theo Baart, 107 pp - linnen.

EUR 10,00


44138 Roggeveen, P. Tussen kant en wat. Bruggen en veren over de Zaan, toen en nu. Wormer, Noord-Holland, 2006. Zeer vele ill, 144 pp - gedec. linnen, oblong.

EUR 15,00


17980 Rogier, L.J. Rotterdam. Rotterdam, Wyt, 1946. vele foto's, 85 pp - stofomslag, keurig.

EUR 6,00


8294 Roland Holst, A. Bezielde dorpen. Den Haag, Bert Bakker / Daamen, 1957. bij 10 jaar Kunstenaars Centrum Bergen, tek. van Edgar Fernhout, 15 pp.

EUR 7,50


9526 Romer, H. De mannetjesputters van Rotterdam. Een beknopte geïllustreerde geschiedenis van de Rotterdamse schutterij. 's Gravenhage, Kriseman, 1979. 63 afb, 104 pp.

EUR 10,00


44375 Romer, H. Passagieren op 'De Dijk' De Schiedamse dijk in Oud-Rotterdam. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986. Vele ill, 1112 pp - linnen.

EUR 10,00


29546 Romer, H. Rotterdam in mobilisatietijd 1939-1940. Rotterdam, Ad. Donker, 1992. Vele ill, 111 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


26400 Rood Rotterdam in de jaren '30. Rotterdam, Raket, 1984. ill, 384 pp - A4, softcover.

EUR 12,50


40055 Roodenburg-Schadd, C. 'Goed modern werk'. De collectie Regnault in Het Stedelijk. Zwolle, Waanders, 1995. Vele ill. en platen, 340 pp - softcover.

EUR 20,00


13628 Rooker, P.M. Enkhuizen. Waterstad. Enkhuizen, VVV, 1966. ill, 114 pp + kaart.

EUR 7,00


35018 Roose, J. Molens en molenaars van Koudekerke. Koudekerke, Eigen uitgave, 1983. ill, 84 pp - softcover.

EUR 9,00


7057 Roosendaal, C.J. van Dordrecht's Verleden op papier met penseel, pen en potlood. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1972. 2e druk, 76 afb.

EUR 10,00


5566 Roosenschoon, C.F. 100 jaar Van der Have 1879-1979. Kapelle, Van der have, 1979. foto's, 145 pp - linnen, met los portrettenboekje.

EUR 10,00


40417 Rosenberg, H.P.R. e.a. Architectuurgids van Den Haag, 1800 - 1940. 's-Gravenhage, SDU, 1988. vele ill, 360 pp - paperback.

EUR 18,50


43448 Rossem, V. van De stedelijke ruimte als architectonische opgave. Rob Krier: De Resident. Rotterdam, NAi, 1996. vele ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


38169 Rossum, J.W.M. van e.a. (red.) Gedenkboek uitgegeven bij de opening van de uitgebreide sociëteit Phoenix in 1958. Delft, 1958. Vele foto's, z.p. - linnen, oblong.

EUR 9,00


14637 Royaards, C.W. e.a. Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan. Haarlem, Erven Bohn / Tjeenk Willink, 1961. Uitslaande kaart, 46 fig, 173 pp - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 10,00


11404 Royen, H.J. van e.a. (red.) Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Zutphen, Walburg, 1989. 2e dr, 2 dln, I. Voorgeschiedenis 1888-1945, 254 pp. II.1945-1988, 286 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


37587 Rozennaamlijst 1881 - 1931. 1931. Jubileum-uitgave van de Vereeniging Boom- en Plantenbeurs te Boskoop 1881 - 1931 - gebonden, oblong.

EUR 10,00


7826 Ruitenbeek, W. e.a. (red) Broedvogels van Noord-Holland. St. Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, 1990. ill, 440 pp.

EUR 17,50


39895 Rups, A.H.D. Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam. Amsterdam, v/h. Roeloffzen-Hübner & van Santen, 1903. Vele foto's, 101 pp, uitslaande kaart - softcover, zwakke rug.

EUR 35,00


14585 Rus, P. Gids voor Bergen en Bergen aan Zee. VVV Bergen, 1909. Ill. van van J.G. Veldheer. 57 pp + losse 'spinnewebkaart der wandelwegen' (kaart vertoont scheuren op de vouwen), verstevigde rug, nieuwe schutbladen.

EUR 35,00


8815 Rust, W.J. De Gooische dorpen. Nieuwendijk, De Forel, 1970. ill, 108 pp + 2 kaartjes.

EUR 12,50


10623 Rutten, J. e.a. (red) Vrom Ministry. Rotterdam, 010. Serie Rijksgebouwen. Creation of Jan Hoogstad, many ill, 104 pp.

EUR 14,50


11075 Rutten, J. e.a. (red) Minsterie van Vrom. Rotterdam, 010. Serie Rijksgebouwen. creatie van Jan Hoogstad, many ill, 104 pp.

EUR 14,50


11283 Rutten, J. Nieuwbouw Tweede Kamer. Rotterdam, 010. Serie Rijksgebouwen, vele ill, 80 pp.

EUR 12,50


44643 Salomons, J.; Snel, J. Prentenboek van Weesp en Weesperkarspel. Herinneringen aan grootouders, ouders, en eigen tijd. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1983. Zeer vele foto's, 197 pp - gebonden.

EUR 15,00


37207 Schadee, N.I. Zilverschatten. Drie eeuwen Rotterdams zilver. Historisch Museum der Stad Rotterdam, 1991. Vele ill, 354 nrs, meesters, merken en jaarletters, 261 pp - softcover.

EUR 40,00


31074 Schaftenaar, H. Oude Naardense buitenplaatsen. De geschiedenis van Kommerrust en Berghuysen. Naarden, Stichting Vijverberg, 1995. ill, 127 pp - softcover.

EUR 12,50


28760 Schakel, M.W. Streekgenoten 1. Hoornaar, PR Sponsor Sport Publiciteit, 1991. nr 1-30, ill, 128 pp - softcover.

EUR 8,50


29631 Schans, P. van der (vw.) 75 jaar r.m.t.s. aalsmeer. Rijks Middelbare Tuinbouw School Aalsmeer, 1972. Vele foto's, 104 pp - softcover, oblong.

EUR 22,50


13881 Scheffer, C.; Niemeijer, A.F.J. Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1996. Monumenten Inventarisatie Project, vele ill, 176 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 15,00


31976 Scheper, H.H.J. (sam.) 153 jaar Oranje-Nassaukazerne 1814 - 1967. Amsterdam, 1967. t.g.v. restauratie. ill, 30 pp met uitslaand overzicht en dito plategronden -.

EUR 17,50


11014 Schey, L.T.C. Over het gebruik van reincultuur of zuursel bij de kazerij op de boerderij en in de kaasfabriek. Hoorn, Houdijk, [z.j.]. 12 pp + plaat en losse tabel - Houdijk is zuivelconsulent voor Noord-Holland.

EUR 5,00


3761 Scheygrond, A. Het plantendek van de Krimpenerwaard IV. Sociographie van het hoofd-associatiecomplex arundinetum-sphagnetum. Amsterdam, De Bussy, 1931. Dissertatie RUU,184 pp.

EUR 14,50


25214 Schilders, E. e.a. (red.) Grote historische Atlas Zuid-Holland. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland. Topografische atlas 1:25.000, ca. 1905. 13 pp + kaarten - gebonden.

EUR 18,50


40088 Schilders, E. e.a. (red.) Grote historische Atlas Noord-Holland. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2006. Topografische atlas 1:25.000, ca. 1894 - 1933. 17 pp + kaarten - gebonden.

EUR 18,50


26269 Schillemans, S.; Kruk, A. van der Delft verleden tijd. Rijswijk, Elmar, 2005. Vele ill, 119 pp - softcover.

EUR 7,50


4078 Schilstra, J.J. Wie water deert. Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1969. Wormerveer, Meijer, 1969. ill, 263 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


6655 Schilstra, J.J.; Brandts Buys, L.; Jong, C. de De stolp te kijk. Wogmeer, Lammes, 1978. ill, 124 pp - softcover.

EUR 7,50


11664 Schilstra, J.J. Schermerland. Mensen en molens. Waterschap De Schermeer, St. De Schermermolens, St Schermerland, 1971. Uitgegeven door Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap 'De Schermer' en de besturen van de stichtingen 'De Schermermolens' en 'Schermerland'. Ill, 226 pp + losse kaart - keurig, met stofomslag.

EUR 17,50


19722 Schilstra, J.J. e.a. De polder Oostzaan. De Polder Oostzaan, 1979. losse kaart in kleur, ill, 215 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


41243 Schilstra, J.J. De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert. Stichting 'Den Huygen Dijck', 1981. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


30480 Schiltkamp, A.M. Hoogezand-Sappemeer in oude ansichten. Deel 2. ook Foxham, Foxhol, Kalkwijk, Kiel-Windeweer en Westerbroek. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977. 76 afb - hardcover, oblong.

EUR 12,50


5939 Schmidt, I.R. Beginselen der hogere meetkunst, bevattende de toepassing van de stelkunst op bepaalde meetkundige vraagstukken; verder de theorie van de rechte lijn en den cirkel; benevens de kromme lijnen van den tweeden graad of de kegelsneden, en eindelijk eene korte verhandeling over de gebogene oppervlakten. Ten gebruike van de kadetten der Koninklijke Artillerie en Genieschool te Delft. 's Gravenhage / Amsterdam, Van Cleef, 1822. 262 pp + 8 platen.

EUR 125,00


12449 Schmidt, M. Het geheim van Naarden. Zwerftocht door een Matthäus-traditie. Impress, 1988. 96 pp.

EUR 10,00


4751 Schmitz, H. Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890. Schiedam, Eendracht, 1962. 255p.

EUR 19,00


17290 Schoorl, H. 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca 1250 - 1614. Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1977. Hollandse Studiën 11. 389 pp.

EUR 17,50


23439 Schorer, J.W.M. Profillen der Provincie Noordholland. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen, 1895. 80 pp + 7 uitslaande kaarten.

EUR 50,00


40811 Schouten, J. Zo zag Gouda eruit. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1970. 59 afb, gebonden.

EUR 14,50


42916 Schraver, J. (red.) Rotterdam. De poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam. Rotterdam, Ad. Donker, 1946. ill, 304 pp - half linnen.

EUR 10,00


42609 Schuiling, D.; Mulder, W. De vijfde gevel. De aantasting van het stedelijk daklandschap. Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, 1994. Vele ill, 48 pp - softcover.

EUR 7,50


7064 Schulte Nordholt, J.W. (sam) Gezicht op Zuid-Holland. Een bloemlezing. Alphen a/d Rijn, Samson, 1961. 175p.

EUR 6,00


3630 Schutte, G.J. Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft, 1770-1810. Franeker, Van Wijnen, 1989. 238p.

EUR 18,50


41213 Schütte, R. e.a. Bouwen aan de snelweg. Rotterdam, 0910 / Stadsgewest Haaglanden, 2002. Vele ill, 159 pp - softcover.

EUR 7,50


11815 Schuur, K. Het herinnerde landschap. Wormerveer, Meijer, 1965. ill. naar Han Mes, 35 pp.

EUR 10,00


1844 Schuurman, A.J. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, LUW, 1989. Dissertatie WUR, 450 pp - softcover.

EUR 15,00


16364 Schweitzer, A.; Linden, J. van der (sam.) Scholtens en Midden-Kennemerland. Werken van H.J.J. Scholtens (1895-1978). Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, 2005. ill, 479 pp + CD - hardcover.

EUR 24,50


39691 Schwencke, J. 's-Gravenhage in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978. 6e druk.172 ill - softcover.

EUR 14,50


7186 Schwencke, J. Nieuwe wandelingen door Oud-Den haag. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968. 400 afb, 221p.

EUR 13,50


7185 Schwencke, J. Wandelingen door Oud-Den haag. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1985. 5e dr, 53 afb, 324p.

EUR 12,50


19706 Sevenhuijsen, F. e.a. Studie over de ingenieursopleiding. Delft, Delftsche Studenten Raad, 1947. 45 pp - gestencild, orgineel omslag.

EUR 18,50


7180 Slechte, C.H. e.a. (sam.) 175 jaar Koninklijke Schouwburg 1804-1979. 's Gravenhage, Koninklijke Schouwburg, 1979. 119 ill, 159p.

EUR 7,50


43926 Slechte, C.H. Den Haag in pen en penseel. Drie eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografisch-historische atlas van het Gemeentearchief. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1977. Vele platen, 118 pp - linnen, in Nederlands and English.

EUR 8,50


41566 Slechte, H.; Bruyn, M.A. de Om de gunst van de koper. Markten in Schiedam 1270 - 1950.. 50 jaar Schiedamse centrummarkt 1950 - 2000. Fond Historische Publicaties Schiedam. Vele ill, 63 en 43 pp - hardcover.

EUR 12,50


7011 Sliggers, B. jr Dagelijckse aenrekeninge van Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655. Haarlem, Fibula - Van Dishoeck, 1979. 207p.

EUR 8,50


12053 Sliggers, B. Jr. Haarlem bij gaslicht (1837-1914). Den Haag, Kruseman, 1977. vele ill, 208 pp - hardcover.

EUR 17,50


4819 Sliggers, B.C. (red) De loop van het Spaarne. Geschiedenis van een rivier. Haarlem, Schuyt & co, 1987. Historische Werkgroep Haerlem, 168p.

EUR 14,50


43188 Sliggers, B.C. Westerveld. Van buitenplaats tot begraafplaats 1888 - 1988. Haarlem, De Vrieseborch, 1988. Haarlemse Miniaturen 13. 53 fb, 111 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 10,00


29630 Slob, W. De witte boerderij. Uitgave van de stichting 'Meerhistorie' ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan 1972 - 1982. 1982. Haarlemmermeer. Enkele ill, 37 pp - gestencild A4.

EUR 9,00


11183 Sloot, H. van der Tulp 400 jaar. Rijswijk, Elmar, 1994. vele ill, 159 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


29877 Sloot, H. van der Weergaloos Rotterdam. Delft, Elmar, [1970]. Een greep uit de onbelangrijke en belangrijke gebeurtenissen die het leven van een 250-jarige begeleidden. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke schouwtonelen en verlicht met prenten tot algemeen vermaak. Vele ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


32135 Smeding, S. (vw.) Rapport inzake het onderzoek en de ervaringen in den Kruininger-, Nieuw Olzende- en Sint Pieterspolder na de inundaties van 1939 en 1940. Zwolle, Tjeenk Willink, z.j. 71 pp + 4 grafieken - softcover.

EUR 20,00


13520 Smilde, H. Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. Groningen / Batavia, Wolters, 1938. 333 pp.

EUR 14,50


31820 Smit, C. Ondernemers en geleerden. Leiden 1778 - 2003. Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Departement Leiden, 2003. Bij 45ste lustrum.

EUR 15,00


16233 Smit, D. Planten uit de Bijbel. Hun herkomst en hun gebruik door de eeuwen heen. Gids voor het kweken. Amsterdam, Verening voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs / Vrouwen VU-Hulp, VUA, 1990. Vele ill, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


24889 Smit, J.F. De geschiedenis van de blauwe tram. Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam. Deventer, Kluwer Technische Boeken, 1979. 2e opl. Vele ill, 144 pp - gebonden.

EUR 17,50


34521 Smit, P. Artis. Een Amsterdamse tuin. Amsterdam, Rodopi, 1988. ill. (enkele in kleur), 392 pp - paperback.

EUR 9,00


17234 Smit, R. Gemakshalve. 150 jaar riolering in Amsterdam. Dienst Waterbeheer en riolering, 2000. Vele ill, 76 pp.

EUR 12,50


42828 Smit, S.E. Den Haag? Vertel mij wat! 60 Jaar in- en afdrukken van een Haagse fotojournalist. Voorburg, De Nieuwe Haagsche, 1996. vele foto's, 126 pp - softcover.

EUR 10,00


40793 Snel, J. (coörd.) Prentenboek van Nederhorst en herinneringen uit grootmoeders tijd. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1981. Vele ill, 196 pp - hardcover.

EUR 10,00


41500 Snelink, J.H. (red.) Waar vraag en aanbod samenkomen is handel. 75 jaar Amsterdamsche Kaasbeurs. Rijswijk, GemZu / Vereniging Nederlands Zuivelbeurs, 1998. ill, 44 pp - hardcover.

EUR 10,00


32183 Soethout, E.M. Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis. Baarn, Ambo, 1990. ill, 165 pp - softcover.

EUR 7,00


2997 Someren, C. van Het Vlistboek. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. Vele ill, 263 pp - hardcover.

EUR 27,50


40106 Souvenir de La Haye & Scheveningue. [ca 1900]. Gedecoreerd bandje met 35 foto's op 18 harmoica gevouwen pagina's, bovenkant rug ingescheurd.

EUR 70,00


37759 Souvenir de Rotterdam. Rotterdam, Maison Poot Frères. Harmonicaboek - 12 platen - gebonden.

EUR 22,50


35222 Spaan, K. Zo zag ik mijn dorp. Deel II. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1986. vele ill, 222 pp - hardcover [over Kortenhoef].

EUR 17,50


35801 Spanjaerdt Speckman, L.J. Men sagh Haarlem bestormen ... Haarlem, Schuyt, 1973. Tentoonstelling Vleeshal bij herdenking van het Beleg van Haarlem. Vle ill, 288 nrs, z.p. - softcover, oblong.

EUR 8,50


30949 Speet, B. (red.) Vijfhoek, Raaks en Doelen, met de bewoningsgeschiedenis van de panden rond de Botermarkt. Haarlem, De Vrieseborch, 1995. Haarlemse miniaturen 32. Vele ill, 150 pp - paperback.

EUR 15,00


7005 Speet, B.; Bulte, M. Haarlem in de jaren dertig. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1992. Vele ill, 179 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


7030 Speet, L.; Elte, B. In en om de Alkmaarsche Waag. Voorheen en thans. Alkmaar, NMB / Verenigde Noordhollandse Dagbladen, 1982. Aangevulde versie van 1929, 144p.

EUR 10,00


28601 Spek, P. Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro. Rotterdam, Dienst van Gemeentewerken / Rotterdamse Elektrische Tram, 1985. vele ill, 116 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,00


7033 Speur, N.J. Speur-tocht door Alkmaar. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977. 111p.

EUR 8,50


31477 Spier, J. Aan d'Amstel en het Y. 100 jaar bouwen en brouwen. Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij 1870 - 1970. Haarlem, Enschedé, 19700. Vele ill., z.p.- hardcover.

EUR 22,50


11213 Spijkerman, P. (red) Minsterie van VWS. Rotterdam, 010, 1999. Serie Rijksgebouwen. Het gebouw van Michael Graves en Sjoerd Soeters, vele ill, 76 pp.

EUR 15,00


13895 Spijkerman, P. e.a. Vooruit naar Cuypers. Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Blaricum / Den Haag, V+K / Rijksgebouwendienst, 2000. ill, 56 pp.

EUR 22,50


16777 Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. Leiden, Drukkerij De Brink, 1982. Ter gelegenheid van het 100-jarig betsaan van Drukkerij De Brink. Ill, 108 pp - Linnen, zonder stofomslag - genimmerd 0662/2000.

EUR 8,50


22989 Spruit, H.J. De Leidse hofjes. Leidsch Dagblad, [ca 1970]. Vele ill, 90 pp -hardcover, stofomslag, oblong.

EUR 17,50


44377 Stal, K. De storm van 1894. De ramp die Schevingen een nieuw gezicht gaf. Museum Scheveningen, 1994. ill, 79 pp - softcover.

EUR 10,00


43741 Stal, K. Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het gemeentearchief. Den Haag, Sdu, 1998. Vele ill, 160 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 20,00


17527 Steenmeijer, A. Kromhout. Mijnlocomotieven. Smalspoorlocomotieven. Normaalspoorlocomotieven. Alphen a/d Rijn, Canaletto. vele ill, 248 pp.

EUR 30,00


9377 Stellingwerff, J. Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1975. ill, kaart, 395 pp.

EUR 17,50


15707 Stelt, W. van der Maassluis, nog pas gisteren. Vlaardingen, De Draak, 1986. fotboekje, 32 pp - softcover.

EUR 7,50


23048 Steneker, H.H. (vw.) Het Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920-1950. Hilversum, 1950. ill, 163 pp - linnen.

EUR 20,00


30198 Steneker, H.H.; Aalders, H/G. (vw.) Christelijk Lyceum in 't Gooi 1920 - 1950. Hilversum, 1950. ill,163 pp - linnen.

EUR 17,50


36542 Steur, A.G. van der; Zon, J.H.M. van der Kadastrale atlas Zuid-Holland. Dee 2. Warmond. Utrecht, Matrijs, 1996. ill, 114 pp plus losse uitslaande kaarten - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 35,00


6647 Steussy, Jos. F. Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam. Laren, Schoonderbeek, 1951. 2e dr, 285p.

EUR 35,00


33241 Stiemer, F. Wout van Heusden. Graficus en schilder in Rotterdam. 1896-1982. Rotterdam, Stichting Kunstpublicaties, 1992. Vele ill. en platen, 128 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


23892 Stokvis, P.R.D. De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Zwolle, Waanders, 1987. ill, 360 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


6396 Stol, Ph. Th.; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland,319 pp + 5 kaarten, bibliotheekexemplaat.

EUR 10,00


35582 Stomps, Th.J. Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam. 1939. Uitslaande plattegrond. 154 pp - gebonden - 'niet in den handel'.

EUR 17,50


30844 Stoomschepen op de zuiderzee in zijaanzichten. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, 1980. Het Peperhuis 1982. vele ill, 56 pp - softcover.

EUR 8,50


24695 Stout, J. e.a. De Alblasserwaard. Den Haag, Voorhoeve, z.j. Vele ill, 192 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 14,50


42092 Stöver, J. e.a. Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. Zutphen, Walburg, 2000. Vele ill. en platen, 511 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 25,00


38892 Straalen, B. van; Oyen, B. van (red.) Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Schoorl, Pirola, 1990. Bij 150 jaar Noord- en Zuid-Holland. Ill, 175 pp - hardcover.

EUR 10,00


26426 Stratenboekje van de gemeente Hilversum. Hilversum, N. van Dam, z.j. 26 pp, met advertenties - orig. omslag.

EUR 9,00


10507 Strikwerda, R. Melkweg 2000. CR Delta, 1998. vele ill, 215 pp.

EUR 12,50


39609 Struys, M.A. Dagboekaantekeningen 1876-1882 van J.C.van Buüren van Heyst, koopman en reder te Vlaardingen. Vlaardingen, De Draak, 1981. Enkele ill,100 pp - softcover.

EUR 15,00


26465 Swaep, B. Brand in Rotterdam. Rotterdam, Wyt, 1969. foto's, 96 pp - softcover.

EUR 6,00


16518 Swigchem, C.A. van Huize van Brienen. Beeld van een Amsterdams grachtenpand uit de 18de eeuw. Zutphen, Walburg, 1984. ill, 60 pp.

EUR 7,00


38281 Tamis, P. Ruilverkaveling Obdam. Adransons, [1978]. ill, 202 pp - linnen.

EUR 17,50


35163 Tavensteijn, P.J. van e.a. Gedenkboek Hilversum 1424 - 1924 uitgegeven bij gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan als zelfstandige gemeente. Gemeente Hilversum, 1924. ill, 530 pp - gedec. linnen, geschept papier, met orig. ets en orig. litho, keurig.

EUR 80,00


29965 Tentoonstelling. De Amerikaansche luchtstrijdkrachten. Amsterdam 22. October - 22. November 1945. Amsterdam, Bijenkorf, 1945. Printed in Denmark. Ill, z.p. - softcover, oblong, geniet.

EUR 9,00


32081 Ter Beek, P.J. Historie van Diemen. Bussum, Emil Wegelin, 1934. Echte eerste druk. 4 ill, 144 pp - softcover.

EUR 30,00


12286 Terlouw, P.; Barendse, G. Het groene hart van Nederland. Lopikerwaard - Krimpenerwaard - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Alpen a/d Rijn, Repro-Holland, 1995. 2e dr, ill, 92 pp.

EUR 6,50


40349 Terlouw, P. De Vecht. Een stroom van verhalen. Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Triangelreeks. ill, 115 pp.

EUR 7,00


31862 Terlouw, W.J. Faïence de Purmerende. Een privé-collectie Brantjes aardewerk. Leeuwarden, Museum het Princessehof, 1993. 56 pp, deels in kleur, 67 pp - softcover.

EUR 30,00


2929 Terpstra, P. 50 jaar Wieringermeer. Leeuwarden, Ban Seijen, [1979]. 199 pp + vele kleurenfoto's - gebonden, stofomslag.

EUR 10,00


30634 Tex. P. den (vw) Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Zesde jaarverslag 1922. Amsterdam, 1923. 5 platen, 80 pp - softcover.

EUR 17,50


29996 Thomas, F. Gasten op het Leidseplein. 75 jaar American Hotel. Van der Valk. 1955. Omslag en lay-out van Mart. Kempers, foto's, ill., z.p.

EUR 10,00


4183 Tien jaar Wieringermeer 1930/40. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer. Directie van de Wieringermeer, 1940. 2 uitslaande kaarten, foto's, 62 pp.

EUR 12,50


8397 Tilborgh, L. van Monet in Holland. Zwolle, Waanders / Rijksmuseum Vicent van Gogh, 1986. genaaide edititie, t.g.v. ten tentoonstelling 1987, 46 afb, 21 col. ill, 184 pp.

EUR 10,00


29637 Tilburg, R. van (vw.) Een Aalsmeerse school. 100 jaar middelbaar tuinbouwonderwijs. Aalsmeer, Florens College. Ill, 111 pp - softcover.

EUR 8,50


40546 Timmermans, P. Historisch album Zuid-Holland. Zaltbommel, Robas, 1993. Zeer vele ill, 272 pp - softcover.

EUR 8,50


25368 Tomeï, K. e.a. Focus locus Oude Rijn. Aprillis, 2005. Boekblik met zeven boekjes/brochures en vier kaarten.

EUR 15,00


16284 Tongeren, B. van Groenendaal 1978. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 1978. Vele ill, 50 pp.

EUR 22,50


25966 Toorn, W. van Er moeten nogal wat halve-garen wonen. Schrijvers in en over Bergen. Amsterdam, Querido, 1988. 109 pp - paperback.

EUR 7,00


17505 Touw, L. Spijkenisse in beeld. Gemeente Spijkenisse, [ca 1985]. Fotoboek, z.p. - scheur in laatste foto.

EUR 8,50


16178 Traa, C. van (red.) Rotterdam. De geschiedenis van tien jaren wederopbouw. Rotterdam, Ad. Donker, 1955. Vele ill, 291 pp - linnen.

EUR 10,00


17445 Tromp, Th. P. (vw.) De Delftsche Sport. Jubileum jaarboek 1945. DDS. ill, 144 pp.

EUR 20,00


4490 Trouw, J. De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch-Planologisch. Amsterdam, De Lange, 1948. Heemschut Bibliotheek 4, ill, 220p.

EUR 18,50


14275 Tummers, T.; Sorgedrager, B. Het Olympisch Stadion. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2000. vele (gekleurde) ill, 143 pp.

EUR 14,50


7025 Tussen streek en randstad. Alkmaar in de twintigste eeuw. Zutphen, Walburg, 1990. Alkmaarse Historische Reeks VIII,.

EUR 12,50


9380 Twee honderd jaar bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769 - 1969. Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte, 1969. ill, 207 pp.

EUR 10,00


44132 valk, H. 375 jaar oud-Katholieken in Krommenie. 1987. ill, 47 pp - softcover.

EUR 7,50


10628 Veen, T. van; Es, H.J. van Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. Archief Chr. Stapelkamp. Zutphen, Walburg, 1989. 188 pp.

EUR 17,50


4224 Veendorp, H.; Baas Becking, L.G.M. Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937. The development of the gardens of Leyden University. Leiden, 1938. 218p.

EUR 46,00


4488 Veendorp, H.; Baas Becking, L.G.M. Hortus Academicus Lugduno Batavus 1587-1937. The development of the gardens of Leyden University. Leiden, Rijksherbarium/Hortus Botanicus, 1990. Reprint naar 1938, 218 pp.

EUR 20,00


40618 Veerman, E. Het verdriet van Volendam. 's-Gravenhage, Bzztôh, 2001. ill, 192 pp - paperback.

EUR 7,50


17535 Veld, A. in 't Petit à petit, l'oiseau fait son nid 1954-2004. Voorhout, 2004. Bij 50 jaar Theo de Boer BV, Voorhout, vele ill, 95 pp - hardcover.

EUR 10,00


25666 Veldhuizen, K. van Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey. Nieuwerbrug a/d Rijn, 2002. ill, 71 pp - softcover.

EUR 8,00


35362 Veldkamp, G.M.J. e.a. (red.) Carnaval des animaux. Den Haag Sculptuur 2001. Vele ill, z.p. - softcover.

EUR 8,50


41947 Veltman, P.S.M. Inventaris van de archieven van de polder 's-Graveland 1625 - 1979. Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, 1989. Archieventoegangen 2. 58 pp - A4, softcover.

EUR 7,50


7678 Venetien, J. van Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. IJmuiden, 1968. Bij 50 jaar Nederlandsche hoogovens en staalfabrieken, (gekleurde) ill, 248 pp - linnen.

EUR 17,50


38072 Verdoorn, J.A. Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw. Nijmegen, Sun, 1981. 465 pp - paperback.

EUR 9,00


36534 Verhagen, P. Van oude tuinen en boomgaarden. De Stroombaan, 1999. Vele foto's en tekeningen, 119 pp - hardcover, bibliotheekstickers.

EUR 10,00


20215 Verheul, Dzn., J. De Rotterdamsche Schie 1340 - 1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden. Arnhem, Gijsbers & Van Loon, 1970. Fotografische herdruk naar 1940. 19 afb, 107 pp.

EUR 12,50


33080 Verhoef, H. (ed.) The profusion of heaven. The organs of the Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zutphen, Walburg, 2005. 96 plates, 375 pp - cloth, dust jacket.

EUR 15,00


43501 Verhoef, H. (red.) 's Hemels overdaad. De orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Zutphen, Walburg / RvMZ, 2005. 96 ill, 375 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 17,50


4364 Verkade, M.A.; e.a. Honderd jaren Dekker's hout 1855-1955. Zaandam, 1955. Gedenkboek, ill, 121 pp - hardcover.

EUR 17,50


8396 Verkade, M.A.; Groesbeek, J.W.; Hart, S.; Mars, F. Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tor de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad. Zaandam, Gemeentebestuur, 1962. ill, 348 pp.

EUR 50,00


23719 Verkade, M.A. Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan. Waterschap het Lange Rond, 1982. Vele ill, 304 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


31472 Verkade, M.A. Een grafelijk huishouden. Een en ander uit de rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse Huis. Wormerveer, Meijer, 1955. 67 pp - linnen.

EUR 7,50


31050 Verkaik, J.P.; Royen, P.C. van 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Het openbaar lichaam in de Zuiderzee- en IJsselmeerpolders 1937 - 1987. Zutphen, Walburg, 1993. Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders nr. 57. ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


25752 Verkouw, H.J. Herinneringen van een Zwolse jongen. Zwolle, Waanders, 1985. 95 foto's en prenten, 112 pp - linnen.

EUR 8,50


9413 Vermaas, J.C.; Hoogenraad, P. Geschiedenis van Scheveningen. Het tijdperk 1795 tot en met 1813. Scheveningen, D. Koek, 1909. met platen, 193 pp.

EUR 37,50


41280 Vermaas, J.C. Geschiedenis van Scheveningen. Den Haag, Algemene Boekencentrale J. Couvreur, z.j. Facsimile-herdruk naar 1826. Twee delen, 552 en 488 pp in één band - linnen.

EUR 28,50


40035 Vermaat, H.C. (t.g.) Vijftig jaar welstandsadvisering. Rotterdam, Vereniging 'Dorp, Stad en Land', 1981. Enkele ill, 102 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


12337 Versprille, A. Leiden in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968. ill, 168 pp.

EUR 14,50


23419 Versprille, A. Leiden in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. 11e druk 162 ill.

EUR 12,50


29629 Verzaal, D. (vw.) Fotocatalogus van de expositie over de geschiedenis van het Aalsmeerse veilingwezen. Aalsmeer, Van Oorde, 1986. 56 pp - softcover.

EUR 20,00


35825 Vet-Wardenaar, A. de e.a. Kolhorn zoals het vroeger was. Schagen, z.j. 39 foto's - hardcover, oblong.

EUR 17,50


29393 Veurman, B.W.E. Volendammer schilderboek. Kruseman, 1979. 2e druk, 107 afb + 103 pp.

EUR 10,00


40611 Veurman, B.W.E. Volendammer schilderboek. Den Haag, Kruseman, 1972. 103 afb en 103 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


37085 Vierde jaarboek 1943-1952 van De Hollandsche Molen. Amsterdam, Vereeniging tot Behoud van Molens in Nederland. ill, 247 pp.

EUR 10,00


37086 Vijfde jaarboek 1953-1956 van De Hollandsche Molen. Amsterdam, Vereeniging tot Behoud van Molens in Nederland. ill, 144 pp.

EUR 8,50


24089 Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlandsch Lyceum 1909 - 1959. Groningen, Wolters, 1959. ill, 154 pp - linnen.

EUR 8,50


23890 Vijfwinkel, R. e.a. 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentewerken (1636-1986). 's-Gravenhage, Gemeentewerken, 1986. ill, 402 pp - gebonden.

EUR 10,00


1882 Vink, T. De Rivierstreek. Baarn, Bosche & Keuning, 1954. met kaart, 840 pp - gebonden.

EUR 27,50


27958 Vis, Joh. A. Het ontstaan van den polder De Biesbosch. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch. Dordrecht, Vereeniging ' De Biesbosch', 1936. 35 foto's, losse uitslaande kaart (met scheur), 111 pp - bibliotheekstempels.

EUR 60,00


11342 Visscher, H.A. Het eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek. Dordrecht, Nationaal Landschapskundig Museum, 1988. 2e dr, 120 pp.

EUR 20,00


28815 Visscher, M. Maasdam in de jaren 50. Klaaswaal, Deboektant, 1987. Vele ill, 88 pp - gebonden.

EUR 14,50


40328 Visser, A. (vw.) Veerdam 30. Kroniek van een familie. Amsterdam, Raddraaier, [ca 2000]. rond gezin van Arie Visser en Ottolien Dicke te Papendrecht. Ill, 132 pp - softcover, oplage 500.

EUR 10,00


3381 Visser, A. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954. Alkmaar, Curatorium, 1954. 235p.

EUR 18,00


12327 Visser, A. Het klooster van Sint Juriaan. Pauwhof-herinneringen. Utrecht / Antwerpen, Bruna, 1974. ill, 118 pp.

EUR 7,50


13906 Visser, S. e.a. Tegen de wind in. Ontwerpen, dromen, ideeën rond de tentoonstelling Groene Hart tussen Droom en Werkelijkheid. Baarn, Kasteel Groenveveld, 2001. 90 pp - ringbandje.

EUR 10,00


28834 Vlaardingen Kroniek 1909 en 1958. Vlaardingen, Drukkerij van Dooren, 1959. 2 uitslaande foto's, 72 en 36 pp - linnen.

EUR 8,00


8440 Vlugt, R. van der (ontwerp) Zo zie ik Amstelveen. Amstelveen, Gemeentelijke Dienst voor Cultuur, 1988. Catalogus tentoonstelling Aemstelle.

EUR 10,00


32965 Vogelaar, Chr. (red.) Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo. Zwolle / Leiden, Waanders / De Lakenhal, 1001. 76 platen, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


42634 Vondel, L. van den Gijsbrecht van Aemstel. d'ondergang van zyn stad en ballingschap. Treurspel. Twee delen. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1893. Eerste druk. Inleiding van L. Simons. Twee delen: I. boekversieringen van A.J. Derkinderen, 88 pp plus toneeldecoratieontwerp van H.P. Berlage in kleur. II. Muziek bij het treurspel door Bernard Zweers, 122 pp - gedec. linnen.

EUR 775,00


7187 Voo, B.P. van der In het polderland. Schetsen van het landschap en den plantengroei in de omstreken van Rotterdam. Amsterdam, Versluys, 1898. ill, 142 pp - bibliotheekexemplaar.

EUR 27,50


13014 Voorbeijtel Cannenburg, W. Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1947. ill, 98 pp.

EUR 10,00


30618 Vorsterman van Oijen, G.A. Beschrijving der Zuid-Hollandsche methode van zuivelbereiding. Middelburg, J.C. en W. Altorffer, 1883. 37 ill, 98 pp - softcover, kapotte rug.

EUR 14,50


38736 Vreeze, N. de (red.) Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland 1916 - 2006. Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 2006. Zeer vele ill, 188 pp - softcover.

EUR 10,00


41029 Vreumingen, L. van Van puntzak tot banderol. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland. van Vreumingen 1836 - 1911. Eigen uitgave, 2011. vele ill, 107 pp - hardcover (Gouda).

EUR 30,00


20399 Vries, G.J.P. de ('oom Gerrit') Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting. Rotterdam, Werkgemeenschap Publicon, 1945. enige foto's, 102 pp.

EUR 12,50


6395 Vries, H. de; Vrijhof, B. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Holland. TNO, 1958. Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland,159p + 5 kaarten.

EUR 10,00


29897 Vries, Joh. de Diergaarde Blijdorp. Ir. S. van Ravesteyn. Rotterdam, De Hef, 1986. 109 ill, 96 pp - softcover.

EUR 24,50


9310 Vries, Joh. de Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie. IJmuiden, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalindustrie, 1968. 737 pp.

EUR 20,00


5553 Vrijberghe de Coningh, E. van Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Amsterdam, Luthers Verpleeghuis Wittenberg, 1977. ill, 168 pp - linnen.

EUR 10,00


37609 Vuijsje, H. Langs de groene grens van Amsterdam. Baarn, Kasteel Groeneveld, 2002. Foto's van marian van de Veen - vn Rijk. 143 pp - paperback.

EUR 8,50


5635 Vuyk, A. Boskoop. Vijf eeuwen boomkwekerij. Boskoop, Plant Propaganda Holland, 1966. 318 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


38745 Waal, G.M. van der (coörd.) Boeren welstand in Zuid-Holland. Ruimtelijke kwaliteit van boerderijen. Rotterdam, Stichting Dorp, Stad en Land, 2003. Verslag en een onderzoek en symposium. Enige ill, 157 pp - A4, softcover, ringband.

EUR 8,50


10721 Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen, Visser, 1948. Bij 25 jaar drukkerij Visser, ill, 51 pp.

EUR 20,00


32237 Waffere momme? Meer dan 1250 woorden en uitdrukkingen in het Sliedrechts dialect. Uoudheidkundige Vereniging Sliedrecht, 1998. ill. van Hand de Bree, 127 pp - softcover.

EUR 7,50


16276 Wagenaar, J. Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Alphen a/d RIjn / Amsterdam, Repro-Holland / Buijten & Schipperheijn, 1971 - 1972. Vijf delen. Facsimiles naar Amsterdam, Tirion, 1670-1765 (2 delen); Amsterdam, Yntema & Tieboel 1767 (1 deel) en Harlingen, Van der Plaats, 1802 (1 deel), en 't Verheugd Amsterdam, Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1768. In gelijkvormige banden (28 x 20 cm) met houdopdruk. Zeer goed.

EUR 225,00


29869 Wagener, W.A. Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS met vijfjarige cursus te Rotterdam. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1965. Enkele ill, 180 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


23849 Wagt, W. de Functionaliteit en verbeelding. Architectuur op Leiduin 1853 - 1995. Gemeentewaterleidingingen Amsterdam, 1995. De gebouewen van de Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen. foto's van Jos Fielmich, 72 pp - linnen.

EUR 10,00


15597 Waiboer, A.J. (vw.) 100 jaar Waard en Groet 1844 - 1944. 1945. foto's, ill. van Anton Pieck, 111 pp - hlaflinnen, bibliotheeksticker.

EUR 20,00


29929 Wallast, M. 75 jaar autobussen in Rotterdam 1906 - 1981. Nieuwerkerk a/d IJssel, RET, 1981. Vele ill, 176 pp - hardcover.

EUR 22,50


5301 Wallenburg, C. van De bodem van Zuid-Holland. Toelichting bij blad 6 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Wageningen, Siboka, 1966. 101 pp + kaarten.

EUR 24,50


28343 Wallis de Vries, G. (red.) Krachtens De Bouwverordening Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986. Rotterdam, Ad. Donker, 1986. Vele ill, enkele uitslaand, 108 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


7192 Walsum, G.E. van (red) Rotterdam Europoort 1945-1970. Rotterdam, Donker, 1972. 77afb, 330p.

EUR 14,50


24183 Warmenhoven, J. e.a. Nieuw leven voor oude bollenschuren. Lisse, 2008. ill, 74 pp - softcover.

EUR 10,00


41857 Warning, M.M. Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw. Haarlem, Rijksarchief in Noord-Holland, 1982. Twee delen. I. Inleiding en inventaris II. Bijlagen. 457 pp - A4, softcover, bibliotheeksticker.

EUR 12,50


6475 Wartenbergh, H. Ik zie, ik zie... De bijbel langs Amsterdams straten. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1972. 111 afb.

EUR 10,00


43167 Wat Toonkunst aan den haag bracht in har eerste eeuw 1829 - 1929. 1929. Enkele platen, 76 pp en programma feestconcert - softcover.

EUR 15,00


30907 Weeda, E.J. Zandviooltje (Viola rupestris) in de Duinen van Noord-Kennemerland. Hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen. Utrecht, KNNV, 1992. Wetenschappelijke mededelingen 206. 7 fig, 88 pp - softcover.

EUR 7,50


36917 Weel, H. van der een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse toren. 's-Gravenhage, Kruseman, 1981. Vele ill, 145 pp - hardcover.

EUR 7,50


19995 Wegen in het westen des lands. Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland. 48 pp + bijlagen - gestencild A4.

EUR 14,50


40103 Wel, N. van der Ontdek de stadsbodem. Over oude en nieuwe bodems en de diensten die ze vervullen. Amsterdam, natuurMedia, 2010. ill, 95 pp - hardcover.

EUR 10,00


30485 Welker, P.M.H. Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen 1492 - 1892. Nijmegen, Thieme, 1892. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattenlande in Holland; getrokken in het vierhonderdste jaar na de Uitgifte en Leenheffing. 268 pp - linnen, goud op snee.

EUR 37,50


40378 Welker, P.M.H. Uit de vroegte. Gedenkboek. Vlaardingen / Oud-Beijerland, Nieuwe Vlaadingse Corant / Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde, 1903. Bij zilveren schrijverschap Welker. Portret, 378 pp - gedec. linnen, keurig, zwakke rug.

EUR 40,00


40422 Wendt, D. Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908 - 2008. Rotterdam, 010, 2008. 344 ill, 236 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


10113 Wennekes, W. e.a. Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf. Amsterdam, Albert Sijthoff Stichting / Thomas Rap, 1998. vele ill, 191 pp.

EUR 10,00


12951 Wentink Dzn, T. Requiem voor een polder. Een terugblik in de historie van de laatste eeuw van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek. Heemskerk, Pressofoon, 1976. Uitgegeven bij voorgenomen opheffing.

EUR 18,50


7935 Wereld, H. van der Tweehonderdvijftig jaar kerk aan de Does 1730-1980. Historie van de Nederlands Hervormde kerk te Hoogmade. Alphen a/d Rijn, Repro Holland, 1980. 28 ill, 80 pp.

EUR 6,00


9314 Wereld, H. van der Vijftig jaar parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte te Hoogmade. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1982. ill, 102 pp.

EUR 6,00


24110 Werkman, G. De schouwers van de Wendeldijk. Gouda, vh Koch & Knittel, 1958. kaart in kleur, ill, 19 pp.

EUR 9,00


26293 Westerbeke, Joh. Vissers van Noordwijk. Middelburg, Middelburg, 1993. Enkele ill, 161 pp - gebonden.

EUR 14,50


32760 Westermann, L.J.; Meijer, R.J.W.J. Gedenkt te sterven. De geschiedenis van Hilversums oudste begraafplaats. Hilversum, Stichting Hilversum, Pas op!, 1996. 21 afb, 63 pp - geniet.

EUR 7,50


12040 Westerop, R. Hoorns buiten-singel in rym beschreven, met kopere platen versiert. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1971. facsimile naar 1728, 121 pp + losse platen.

EUR 14,50


5812 Westhoff, V.; e.a. Vegetatie en fauna van Goeree. Een biologische inventarisatie van de Kop van Goeree door het RIVON. 's Gravenhage, St. Natuurmonument De Beer, 1961. Overdruk uit jaarboek Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee, 127p + bijlagen.

EUR 10,00


33798 Wiel, K. van der; Zijlstra, J. Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-Holland. Wormerveer, RON / Noord-Holland. vele ill, 424 pp - linnen, stofomslag.

EUR 24,50


12526 Wierenga, W.J. e.a. Wetenschap en rekenschap 1880 - 1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Kampen, Kok, 1980. 593 pp - met stofomslag.

EUR 12,50


30337 Wiersma, P. Een Amsterdams boerderijbestek uit 1647. Een bouwhistorisch onderzoek. Arnhem, SHBO, 1976. 8 afb, 32 pp - softcover.

EUR 8,50


40516 Wijk, J. van Het sierteeltcentrum Boskoop. Utrecht, Kemink, 1941. Dissertatie RUU. 119 pp - softcover. Met losse kart, grafieken en tabellen.

EUR 12,50


20350 Wijling, G. Ploegen en zaaien. een eeuw Haarlems middelbaar onderwijs. Haarlem, Tjeenk Willink, 1964. Lourens Costerlyceum. enkele ill, 94 pp - linnen, beschadigd stofomslag.

EUR 7,00


13015 Wijnand, J.H. (sam.) Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek. Baarn, De Boekerij, 1946. ill, 177 pp - linnen.

EUR 9,00


8923 Wijnand, J.H. Het gouden boek van A.F.C. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945. Amsterdam, AFC, 1945. ill, 244 pp.

EUR 37,50


4105 Wijnands, D.O.; Zevenhuizen, E.J.A.; Heniger, J. Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993. Amsterdam, University Press, 1994. Vele ill. (deels in kleur), 323 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


22733 Wijnen, A. van (vw.) Vereeniging Het Botercontrôlestation Zuid-Holland 1901-1951. BCZH. ill, 113 pp - linnen.

EUR 17,50


25377 Wijnstraat 153 Dordrecht. Hendrick de Keyser. Kruidvat fotoboeken.

EUR 8,50


37026 Wijs, H.J. de e.a. (vw.) Lustrum Jaarboek der Mijnbouwkundige Vereniging te Delft 1952-1953. Delftsche Uitgevers Maatschappij. ill, adverteinties, 422 pp - softcover.

EUR 15,00


31737 Wijsenbeek, Th. Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis. Amsterdam, Ploegsma, 1990. vele ill, 141 pp - hardcover.

EUR 7,50


14463 Wilde, F. de e.a. 40 Monumenten. Gemeente Alphen aan den Rijn. Gemeentebestuur, 1988. vele ill, 81 pp.

EUR 6,00


27749 Wilde, J.C. de Het trambedrijf van de NZH. Tussen spaarnestad en residentie. Deventer, Kluwer, 1985. Zeer vele ill, 176 pp - hardcover.

EUR 12,50


43421 Wilt al u dagen, dit wonder bysonder gedencken toch. 1955. Herdenkingsuitgave Gemeente Amsterdam aan alle Amsterdamse scholen. Ill, 68 pp - softcover. Met aanbiedingsbrief.

EUR 7,50


30153 Wisselink, L. Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. Haagse aquarellen 1985 - 1989. A painter in The Hague. Water-colours of The Hague 1985-1989. Bo-Art Producties, 64 plates, 144 pp - hardcover, dust jacket.

EUR 20,00


24971 Wit, A. de Het balkon. Op zoek naar lucht en licht. Amsterdam, Valiz, 2008. Zeer vele ill, 217 pp.

EUR 10,00


39925 Wit, A. de Nieuw Sloten. Van tuin tot stad. Amsterdam, Architectura & Natura, 1998. Vele ill, 152 pp - softcover.

EUR 8,50


33331 Wit, A. Historie van Niedorpen en Winkel. Callantsoog, 1982. Vele ill, 236 pp -linnen, stofomslag.

EUR 27,50


23827 Wit, B. de Op hoop van zaken. de industrialisatie van Gouda 1813 - 1913. Gouda, Boekhandel Verkaaik, 2004. ill, 472 pp - gebonden.

EUR 14,50


38825 Wit, J.N. de Leven en werken in en om De Stolpboerderij tussen 1650 en 1950. Renkum, 2003. 57 fig, 80 pp - softcover [Over De Beemster].

EUR 10,00


24229 Wolff, Ph. jr. Feijenoord. Rotterdam, NRC, 1965. 1e druk. foto's, 190 pp - pocket, keurig.

EUR 8,50


24612 Wortel, Th.P.H. Alkmaar in oude ansichten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1967. 1e dr, 160 pp - gebonden.

EUR 12,50


1815 Woude, A.M. van der A.A.G. Bijdragen 16. Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de lare middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LH, 1972. 3 dln, 858 pp.

EUR 25,00


26301 Woudt, K.; Nieuwenhuys, W. Honderd jaar Verkade 1886 - 1986. Wormer, Immerc. Vele ill, 133 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


8574 Wouters, A.Ph.F.; Abels, P.H.A.M. Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving de classis Delft en Delftland 1572-1621. Delft, 1994. Dissertatie KUN. 2 delen: I. De nieuwe kerk (Wouiters), 661 p. II. De nieuwe samenleving (Abels), 544 pp.

EUR 25,00


7093 Zande, H. van der Het Westland. De tuin van Europa. 's Gravenhage, Boekencentrum, 1978. Triangelreeks, 128p.

EUR 7,50


34359 Zanden, J.L. van De industrialisatie in Amsterdam 1825 - 1914. Bergen, Octavo, 1987. 7 afb, 159 pp - softcover.

EUR 7,50


40840 Zandstra, Giesen en Sijmons e.a. Bouwen van woning tot stad. Eenige aspecten van den stedenbouw, het woningbedrijf, de woningarchitectuur, de woningplattegrond en de technische voorzieningen van de woning, enz. Amsterdam, G.A. van oorschot, 1946. Zeer vele (bouw-)tekeningen, 486 pp - linnen, oblong, genummerd 569/1200.

EUR 40,00


3731 Zee, C.A. van der Matenesse en het huis te Riviere. Schiedam, Schiedam, 1939. ill, 104 pp.

EUR 20,00


17192 Zeelenberg, J. (sam.) Oudenhoorn. Een agrarisch dorp. Oudenhoorn, J. Zeelenberg, 1987. Vele ill, 221 pp - hardcover, bibliotheeksticker.

EUR 25,00


24550 Zeijlstra Fzn, H.H. Plantengids van den Hortus Botanicus te Amsterdam. 1905. 127 pp - lelijke band.

EUR 17,50


30839 Zijp, R.P. er.a. (red.) Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850. Zutphen, Walburg, Vele ill, 101 pp - softcover.

EUR 6,00


44476 Zimmerman, A.R. (inl.) Pallas Leidensis MCMXV. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1925. Gedenkboek bij 350 jaar Leidse Universiteit. 365 pp - linnen.

EUR 12,50


1985 Zinderen Bakker, E.M. van De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische en biologische Landschapsbeschrijving van het water- en moerasland. Amsterdam, De Lange, 1947. Heemschut Bibliotheek 1, ill, 134 pp - linnen.

EUR 17,50


3291 Zinderen Bakker, E.M. van Het Naardermeer. Een geologische, hostorische en botanische Landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument. Amsterdam, De Lange, 1942. 255 pp.

EUR 10,00


41767 Zoest, R. van; Eck, X. van Huis Schuylenburch. 's-Gravenhage, Sdu, 1988. 97 ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


29873 Zonneveld, F.J. van In Rotterdam gebeurde 't. Een wereldhaven herbouwd. Repro-Holland, 1994. 112 ill, gebonden.

EUR 9,00


31412 Zonneveld, P. van (red.) Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout ter gelegenheid van de honderdste verjaardag. Leiden, Athenae Batavae, 1985. ill, 45 pp.

EUR 8,00


7066 Zuid-Hollandse Studiën. Deel II. Voorburg, Historische Vereniging voor Zuid-Holland / Die Haghe, 1952. 195p.

EUR 8,50


7073 Zuid-Hollandse Studiën. Deel IX. Voorburg, Historische Vereniging voor Zuid-Holland / Die Haghe, 1961. 171p.

EUR 8,50


7075 Zuid-Hollandse Studiën. Deel XI. Voorburg, Historische Vereniging voor Zuid-Holland / Die Haghe, 19.

EUR 15,00


3227 Zuur, A.J, e.a. (red) Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk. Wageningen, Veenman, 1954. enkele ill, 443 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


5719 Zwaan, J. Een kabinet van Gooi- en Eemland. Bussum, Fibila-Van Dishoeck & Canaletto, 1973. 85 prenten - hardcover.

EUR 17,50


5722 Zwaan, J. Een kabinet van Westfriese gezichten. Bussum, Fibila-Van Dishoeck & Canaletto, 1969. 83 prenten - gebonden.

EUR 17,50


13671 Zwaan, J. Oude tekeningen vertellen over de eilanden rond Westlinge. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1971. 85 afb. + tekst.

EUR 15,00


3413 Zwart, J. Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932. Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, 1933. 110p.

EUR 17,50


20577 Zwieten, J.W. van Oude prentkaarten vertellen over Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1970. 3e druk, vele ill, z.p.

EUR 15,00


5187 Zyl, J. van; Schenk, J. Theatrum Machinarum Universale; of Groot Algemeen Moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen, en gronden. Franeker, Wever, 1979. Amsterdam en omgeving, en Amsterdamse modder-molens, I. Deel, facsimile van 1761, Schenk, Amsterdam, 18 + 4p, 56 platen + 6 tafels.

EUR 160,00


5468 Zyl, Johannis van; Schenk, Jan Theatrum Machinarum Universale; of Groot Algemeen Moolen-boek, behelzende de beschryving en afbeeldingen van allerhande soorten van moolens, der zelver opstallen, en gronden. Amsterdam, Petrus Schenk, 1761. Beschryving der gronden en opstallen der volgende molens. 18 pp, 56 tekeningen + 6 tafels.

EUR 3.540,00