Bergstraat 22
6701 CA Wageningen
The Netherlands
Tel. (+31) 0317-42 11 55
Mobiel (+31) 06 112 14 506
Email:
info@debeschte.nl

 
Oude & Zeldzame Boeken
Old & Rare Books


Terug naar Hoofdpagina / Back to Homepage       Bestelformulier / Orderform

 

Zeeland - Noord-Brabant - Limburg

 


30913 Aanen, P. Natuurtechniek en waterstaatswerken. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke mededelingen 199. ill, 143 pp - softcover.

EUR 8,50


36274 Aanvullingsrapport. Gebieden met bijzondere waarden. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 42 pp - softcover.

EUR 7,50


35503 Aartsen, N.; Peeters, L. Woest in orde. Identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de Lens van Noud Aartsen. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 2000. Vele foto's, 1132 pp - gebonden.

EUR 17,50


36655 Akerboom, J. e.a. Het Brabants boerderijenboekske. Stichting Federartie Noordbrabants Monumentenoverleg, 1993. ill, 54 pp - softcover, geniet, bibliotheeksticker.

EUR 7,00


4756 Alkhoven, P. The changing image of the city. A study of the transformation of the township using computer-Aided architectural design and visualisation techniques. A case study: Heusden. Canaletto, 1993. Disseration RUU, 287p.

EUR 10,00


24016 Allard, H.J. Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans, 1875. 431 pp - halfleder.

EUR 20,00


13102 Amelunxen, C.P. De geschiedenis van Curaçao. Amsterdam, Emmering, 1980. Antilliaanse Reeks V, Herdruk naar 1929, 227 pp + kaart.

EUR 12,50


37745 Anonymus Middel tot vermindering der armoede. Goes, wed. P. Crombouw, 1844. Mij. tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, 14 pp.

EUR 14,50


1914 Antonisse, R. De kroon op het Deltaplan. Stormvloedkering Oosterschelde. Het grootste waterbouwproject aller tijden. Amsterdam, Elsevier, 1986. Vele ill, 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 21,00


17284 Antonisse, R. Waterschapswerk. Eb en vloed op de Bevelanden. Goes, Pitmandruk, 1980. Waterschap Noord- en Zuid Beveland. Ill, 143 pp + 2 uitvouwbare kaarten - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


44342 Ariëns, C. Curaçao. Een eiland van zichzelf. Un isla di su mes. Zutphen, Walburg, 1999. Fotoboek, 136 pp - sofcover.

EUR 15,00


25577 Arts, A.W.P. Het brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch. Ontstaan en ontwikkeling 1399-1806. 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosche Fitalisten Vereniging, 1982. 192 pp + 24 afb. - softcover.

EUR 15,00


41095 As-Vijvers, A,M.W. Miniaturen en monnikenwerk. Middeleeuwse manuscripten uit een Brabantse collectie. Tilburg, Scyption, 1999. Vele ill. in kleur, 60 pp - softcover.

EUR 8,50


17481 Baardman, C. e.a. De ruige Biesbosch. Den Haag, Voorhoeve. 2e dr, ill, 102 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


33184 Baert, P.J. Oud Terneuzen. 100 foto's uit het oude Terneuzen. Terneuzen, Van Aken. 1e druk. Vele ill, 203 pp - linnen.

EUR 15,00


3303 Bakker, G. de De bodemgesteldheid van enkele zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1950. De bodemkartering van Nederland 6, 182p + map bijlagen.

EUR 10,00


4669 Bakker, J.G. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion Robori-Petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten zuiden van de Waal. Wageningen, Veenman, 1969. 144 pp + 8 tabellen - softcover.

EUR 10,00


12921 Bakker, P. e.a. Verloren land herwonnen. Amsterdam, Elseviers Weekblad, 1954. Bijdragen uit Elseviers Weekblad over de watersnood van 1 februari 1953, ill, 122 pp + kaart.

EUR 8,50


4419 Bakker, T.W.M.; Klijn, J.A.; Zadelhoff, F.J. van Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Wageningen, Pudoc, 1979. 201 pp + bijlagen in hoes.

EUR 18,50


34616 Ballintijn, G. Walcheren. The Isle of beauty. AVVV, z.j. ill, 40 pp - softcover.

EUR 17,50


4055 Bandel, K. The radulae of Caribbean and other mesogastropoda and neogastropoda. Leiden, Brill, 1984. Zoölogische verhandelingen 214, 22 plates, 188p.

EUR 16,00


33173 Bareman, W. e.a. Terneuzen. Van herindeling tot herindeling, 1970 - 2003. Gemeente Terneuzen, 2002. Vele ill, 252 pp - hardcover.

EUR 7,50


33557 Barth, A.J.; Moerland, L.J. Goes. Zo was het. Almere Haven, Christina, z.j. vele ill, z.p. - oblong.

EUR 10,00


33558 Barth, A.J.; Moerland, L.J. Goes. Zo was het - deel 2. Hoogeveen, Slingenberg. vele ill, z.p. - oblong.

EUR 11,00


35455 Beckford, W. Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787. Amsterdam, Contact, 1992. 270 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


14052 Beeldschoon Schijndel. Utrecht, Amev, 1988. Bij onthulling van het beeld Sirene van Nic Konk.

EUR 12,50


6671 Beenakker, A.J.M. Breda in de eerste storm van de opstand, 1545-1569. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1971. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XX, 187p.

EUR 17,00


40173 Beermann, V.A.M. Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode van het laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog. Utrecht, Dekker & van de Vegt, 1940. 264 pp - softcover.

EUR 10,00


13770 Beks, M.; Sipman, T. Een harnas met een zachte voering. Wandkleden en andere kunstwerken in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Den Bosch, Malmberg, 1983. 91 afb, 150 pp - linnen, stofomslag, oplage 1500.

EUR 15,00


17428 Berendsen, B. e.v.a. De taal van de stad. Burgers,bestuurders en architecten over (ge)bouwen in 's Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, Adr. hweinen. Vele ill, 353 pp.

EUR 10,00


8297 Beveren, P. van Een wandeling door Zieriksee. VVV, 1949. 21 pp + kaart - softcover.

EUR 7,50


9320 Beylen, J. Van De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden. Leeuwarden, Hedeby, 1993. 285 afb, 380 pp.

EUR 50,00


30827 Beylen, J. van Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde. 1961. Overdruk van de marine Academie van België XIII. 36 (deels uitslaande0 fig, pp 107 - 188 - softcover.

EUR 20,00


34756 Beylevelt, K. Natuurgids Nederlandse Antillen & Aruba. Haarlem, GMB, 1995. Vele ill, 112 pp - hardcover.

EUR 8,50


3443 Biemans, J. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. 't Hermenieke van Bergeijk. Hapert, De Kempen, 1986. 176p.

EUR 15,00


41498 Bierkens, B. Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, politicus, journalist 1877 - 1955. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 2000. ill, 238 pp - softcover.

EUR 12,50


24014 Biermasz, K.A. Katholyk Meyerysch memorieboek behelzende de oprigting van het bisdom van 's Hertogenbosch. 'sNosch, J.J. Arkesteyn, 1819. Beneffens de lijst der Bisschoppen, zoo van Luik, Camerijk en Utrecht, die ons land tot dien tijd, in het Kerkelijke bestuurd hebben; als ook de Bisschoppen van 's-Hertogenbosch; verders de lijst der algemeene Vicarissen, zoo capitulaire als apostelijke; eindelijk de lijst der Pastoors en Bestuurders van iedere Kerk van het Bisdom, in zoo verre die bekend zijn; en de namen der thans bedienende Capellanen, beneffens andere bijzonderheden en merkwaardige Kerkelijke gebeurtenissen. 577 pp, XIX pp inhoud, verbeteringen.

EUR 45,00


9804 Bläsing, J.F.E. Op het spoor van de Körver. Onstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken. Leiden, Nijhoff, 1986. ill, 396 pp - linnen, sofomslag.

EUR 10,00


32949 Bläsing, J.F.E. Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914 - 1985. Leiden, Nijhoff, 1992. foto's, 524 pp - linnen.

EUR 10,00


8870 Blink, H. Nederlandsch Oost- en West-Indië. Geografisch, etnographisch en economisch beschreven. Leiden, Brill, 1905/07. 2 delen, 576 + 586 pp [één titelpagina is fotocopy).

EUR 95,00


43873 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1964. Blad 43 West. Willemstad. Toelichting, 85 pp - één uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt).

EUR 14,50


43874 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1967. Blad 43 Oost. Willemstad. Toelichting, 129 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43877 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1969. Blad 45 West. 's-Hertogenbosch. Toelichting, 162 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43885 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1982. Blad 49 Oost. Bergen op Zoom. Toelichting, 137 pp - twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43886 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1964. Blad 50 West. Breda. Toelichting, 79 pp - één uitslaande kaart (top. kaart ontbreekt). Plus herziening 1983.

EUR 20,00


43887 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1985. Blad 50 Oost. Tilburg plus 51 West. Eindhoven. Toelichting, 99 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43894 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1980. Blad 54 Oost. Terneuzen. plus Blad 55. Hulst. plus Blad 48 Oost en Blad 40 West (Zeeuws Vlaamse deel). Toelichting, 133 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 20,00


43897 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1968. Blad 56 Oost. Turnhout. plus 57 West. Valkenswaard. Toelichting, 90 pp - Twee uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43899 Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 50.000. Wageningen, Stichting voor Bodemkartering, 1972. Blad 57 Oost. Valkenswaard. plus 58 West. Roermond. Toelichting, 172 pp - vier uitslaande kaarten.

EUR 17,50


43998 Boer, B.A. de Nos paranan. Onze vogels. Our birds. Curaçao - Bonaire - Aruba. Stichting Dierenbescherming Curaçao, 1993. vele fot's in kleur, 120 pp - softcover.

EUR 8,50


10884 Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw. 's Gravenhage, Nijhoff, 1935. Dissertatie WUR, 376 pp.

EUR 30,00


35537 Bollen, H.; Kuiper-Abee, J. Worstelen om Walcheren 1939 - 1945. Zutphen, Terra, 1985. Ill, kaartjes, 283 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


29432 Boois, H. de e.a. De Biesbosch na de 'grote verandering'. Amsterdam, Kosmos, 1980. Foto's van Toon Fey, 125 pp - hardcover.

EUR 8,50


39828 Boomen, T. van den De vierkante meter. Een Eindhovense geschiedenis 1934 - 1959. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2004. ill, 191 pp - paperback.

EUR 7,50


25009 Boon-Corthals, Th Schrijvers achterna, Een literaire wandeling door Breda. Breda, Stichting Letteren, 1989. ill, 185 pp - gebonden.

EUR 7,50


1806 Boonstra, O.W.A. De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, LUW, 1993. Proefschrift, 465 pp - softcover.

EUR 17,50


2105 Boonstra, O.W.A. A.A.G. Bijdragen 34. De waardij van een vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800 - 1920. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1993. 464 pp - softcover.

EUR 17,50


31066 Bos, K.; Oele, B. Vliedbergen. Tekens van de tijd in het Zeeuwse landschap. Middelbuerg, NRI, 1986. ill, 80 pp - softcover.

EUR 9,00


35994 Bosch, I.G.J. van den De veredelde schapenteelt, in verband gebragt met den landbouw in Zeeland in het belang zoowel van grondeigenaren als van landlieden. Middelburg, U.F. Auer, 1843. 39 pp - rug versleten, orgin. band.

EUR 125,00


19810 Bosse, P.G. van de De maand der bevrijding september 1944. Axel, Vink, 1975. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Enige ill, 280 pp - linnen, stofomslag.

EUR 32,50


20331 Bots, J.W.M. Valkenswaard. Momenten uit heden en verleden. Hapert, De Kempen, 1987. Zeer vele ill, 303 pp.

EUR 22,50


1827 Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943. Wageningen, Veenman, 1946. 594 pp.

EUR 22,50


11240 Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943. Wageningen, Veenman, 1946. 594 pp - gebonden.

EUR 25,00


33425 Boven, M. van; Segal, S. Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. Maarssen, Gary Schwartz, 1980. Vele ill, 40 kleurenplaten, 222 pp - softcover.

EUR 10,00


44867 Boven, M. van; Segal, S. Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. Maarssen, Gary Schwartz, 1988. 2e druk. Vele ill, 40 platen in kleur, 224 pp - hardcover.

EUR 12,50


13760 Boven, M.M.A. van e.a. Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis. 's Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, 1982. Catalogus, vele ill, 320 nrs, 168 pp.

EUR 10,00


44309 Boxtel, H. van e.a. Eelco Brand. Verf en elektronen. P°Pers Publishers, 2003. Vele platen, 80 pp / hardcover.

EUR 15,00


4416 Brand, H.; Brand, J. De Hollandse waterlinie. Utrecht/Antwerpen, Veen, 1986. vele ill, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


29413 Brand, M.J.P. van den Lief en leed in en over De Oude Peel. Venray, Rank Xerox, 1982. Speciale uitgave van Xerokrant. 298 afb, 207 pp - softcover.

EUR 8,50


38027 Bredero, B. Curaçao. Baranka den Laman. Curaçao, Intergrafia, 1994. 234 pp - paperback.

EUR 17,50


9937 Bree, J. de; Ham, J. van Walcherse klederdrachten. Walcherens Kleidertrachten. Middelburg, Den Boer, 1975. Zeelandreeks 3, fotboekje, 72 pp.

EUR 8,50


17447 Bree, J. de Kostuum en sieraad in Zeeland. Lochem, De Tijdstroom, 1967. 97 afb, 187 pp - linnen.

EUR 35,00


9295 Broby-Johansen, R. Kleding en het AaBe ervan. Met bijdragen van A. Coolen. Gedrukt bij herdenking 150 jaar textielbedrijvigheid van de familie Van den Bergh in Tilburg, vele ill, 411 pp - Omslag: originele wollen AaBee-ruit.

EUR 25,00


25913 Broecke, J.P. van den Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water. Delft, Elmar, z.j. ill, 127 pp - paperback.

EUR 9,00


10026 Broeders, A.N. (Fr. M. Arnoldo) Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen. Curaçao, Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, 1971. 2e herziene en vermeerderde druk. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 20, 3, 245 fig op 67 platen, 279 pp - linnen.

EUR 17,50


16854 Broeders, A.N. (Fr. M. Arnoldo) Wat in het wild groeit en bloeit op Curaçao, Aruba en Bonaire. Zakflora. Curaçao, Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, 1964. 2e herziene druk. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 16, 232 pp +156 fig - linnen.

EUR 8,50


2629 Broeders, M.A. Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen. 's Gravenhage, Nijhoff, 1954. Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen, nr 3, 225 fig op 63 platen + 149 pp.

EUR 22,00


2972 Broeders, M.A. Handleiding tot het gebruik van inheemse en ingevoerde planten op Aruba, Bonaire en Curaçao. Curaçao, St. Augustinus, 1967. 230 ill, 257 pp - linnen, stofomslag.

EUR 22,50


40556 Broeke, M. van den Funeraire Cultuur. Middelburg. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2006. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


3778 Brok, C.J.M. De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1964. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland I, 256p.

EUR 14,00


40565 Brouwer, R.; Goudsmit, J. Funeraire Cultuur. Regio Eindhoven. Soesterberg/Rotterdam, Aspekt / De Terebinth, 2003. ill, 64 pp - softcover.

EUR 7,50


3801 Brugmans, I.J. e.a. Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden. Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks 'Bijdragen', 's Hertogenbosch 23 april 1982. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1982. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LIV, 159p.

EUR 10,00


1978 Bruijn, J.H. de Vennen in Noord-Brabant. Eindhoven, Bura Boeken, 1981. 150p.

EUR 12,50


23191 Bruin, H.P. de e.a. Landbouwaktualiteiten in Zeeland. Rijkslandbouwconsulentschappen in Zeeland. ills, 199 pp - softcover.

EUR 12,50


42986 Bruin, M.P. de e.a. Tholen, Stad en Eiland. Middelburg, Van Benthem & Jutting, 1966. Groot formaat map. 12 pp tekst en 21 platen - kunstleder, losbladig.

EUR 40,00


37271 Bruin, M.P. de Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900. Pronincie Zeeland, 1994. ill, 95 pp - softcover.

EUR 8,50


17191 Bruin, M.P. de Waken en bewaren. 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881 - 1981. Middelburg, Provincie Zeeland, 1981. Vele ill, 312 pp + kaartbijlage - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


40530 Brusse, A.T. Curaçao en zijne bewoners. Amsterdam, Emmering, 1969. Facsimile-herdruk van 1992. 171 pp- hardcover, stofomslag.

EUR 12,50


40648 Buijks, H.G.J. 675 jaar waterschappen in De Masskant 1309 - 1984. Oss, 1984. Kaartjes, foto's, 67 pp - softcover.

EUR 15,00


44189 Buijks, H.G.J. Stellingmolen 'De Nijverrheid' Ravenstein. Stichting De Ravensteinse Molen, 1996. Vele ill, z.p. - softcover, geniet.

EUR 10,00


40725 Burg, M. van der; Duffhues, T. Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noordbrabantse Boerenbond. Tilburg, NCB, 1998. ill, 115 pp - hardcover.

EUR 10,00


26092 Cadetten-Almanak 1955. Breda, Uitgave van het Cadetten Corps, 1955. Marti Dicatus, ill, 222 pp.

EUR 15,00


26101 Cadetten-Almanak 1956. Breda, Uitgave van het Cadetten Corps, 1956. Marti Dicatus, ill, 211 pp.

EUR 15,00


28833 Cadetten-Almanak 1919. Breda, Uitgave van de Cadetten Corpsen van KMA en CS, 1919. Ill, 217 pp - gebonden.

EUR 17,50


5995 Campbell, J.M. A revision of the Alleculidae (Coleoptera) of the West Indies. Ottawa, 1971. Memois of The Entomological Society of Canada 81, 143 fig, 140p.

EUR 20,00


38264 Capelle, T. Die karolingischen Funde von Schouwen 1 und 2. Amersfoort, ROB, 1978. Nederlandse Oudheden 5 . 31 S. und 30 Tafeln - softcover.

EUR 10,00


37929 Catalogus der tentoonstelling van landbouw-werktuigen te houden ter gelegenheid van het XXIe Nederlndsch Congres te Breda. Breda, Junij 1867. 11 pp - softcover.

EUR 12,50


3981 Christ, M. P. De Brabantsche Saecke. Het vergeefse streven naar een gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1984. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXI, 319p.

EUR 10,00


15886 Cijsouw, K. Werken aan morgen. 150 jaar ZLM. Middelburg, Den Boer, 1993. 104 pp + vele foto's van Wim Riemens.

EUR 12,50


17502 Cleerdin, V. Sagen van Brabant. Rotterdam, Brusse, 1929. Met houtsneden van J. Franken Pzn, 90 pp - sofcover, stofomslag.

EUR 12,50


23763 Coelen, I. van der 100 jaar vrouwenarbeid bij Philips. Utrecht, Jan van Arkel, 1991. ill, 144 pp.

EUR 7,00


8442 Colpaart, A. Eindhoven Muziekstad. Kempen Pers, Hapert / Eindhoven, 1992. in cassette, 211 pp.

EUR 17,50


33163 Coolen, A. Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek. M. Jansen de Wits 1830 - 1966. Schijndel, 1955. Gedenkboek.ill, 189 pp - linnen.

EUR 8,50


38485 Coolhaas, J.H. Zeilen op zee. Varen op het IJsselmeer, Waddenzee, de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen, langs de kust en in volle zee. Amsterdam, Van Kampen, 1960. 3e druk (bew. W.P. Coolhaas). 180 fig, 406 pp - linnen.

EUR 10,00


3465 Cools, J.M.A. Atlas van de Noordbrabantse flora. Utrecht, KNNV, 1989. Natuurhistorische Bibliotheek 51, ill, vele verspreidingskaartjes, 370 pp - hardcover.

EUR 14,50


29405 Coomans, H.E.; Coomans-Eustatia, M. (red.) A.M. Chumaceiro Az. Praktizijn - Journalist Praktizijn - Journalist - Publicist. Onpartijdig pionier op Curaçao. Bloemendaal, Stichting Libri Antilliani, 1998. ill, 608 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


4159 Coomans, H.E. Antillean seashells. The 19th century watercolours of carribean molluscs painted by Hendrik van Rijgersma. Zutphen, Walburg, 1989. 1910.

EUR 8,00


32554 Coppens, J. (sam.) Een toekomst in de fotografie. Oud-studenten van de Academie Sint Joost te Breda. Eindhoven, Stichting Brabants Fotoarchief. Vele platen, 118 pp - softcover.

EUR 10,00


30271 Cornelissen, C.; Kakebeeke, A.D. (tg) Duizel, Eersel, Steensel. Volksleven en verleden. Deel I. Eersel, 1976. ill, 126 pp - softcover.

EUR 8,00


23374 Crijns, A.H. Van overgang naar omwenteling in de Brabantse land- en tuinbouw 1950 - 1985. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1998. Dissertatie KUB. ill, 255 pp - softcover.

EUR 25,00


34178 Cronk, Q.C.M. The endemic flora of St. Helena. Oswestry, Antony Nelson, 2000. 30 fig, 25 col. plates by Lesley Ninnes, 119 pp - cloth, dust jacket.

EUR 40,00


38823 Cruyningen, P. van (sam.) Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Provincie Zeeland, 2003. ill, 76 pp - hardcover.

EUR 10,00


3753 Cruyningen, P.J. van Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Wageningen, WUR, 2000. ill, 486 pp.

EUR 20,00


24170 Cruyningen, P.J. van A.A.G. Bijdragen 40. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Wageningen, Afdeling Agrarische Geschiedenis, 2000. ill, 486 pp - softcover.

EUR 20,00


23087 Cultivator De R.K. Boerenorganisatie N.C.B. 's-Hertogenbosch, N.V. Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1936. Enkele foto's, 100 pp + vragenboekje 11 pp.

EUR 17,50


8314 Daal, L.H.; Schouten, T. Antilliaans verhaal. Geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten. Zutphen, Walburg, 1988. ill, 160 pp.

EUR 11,00


3374 Daeter, B.; Weysters, A.K. Impressies van Bergen op Zoom, vanuit een andere hoek bekeken. Bergen op Zoom, Weysters, 1989. in cassette, 136p.

EUR 23,00


6181 Dam, B. van Oud-Brabants dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland. Eindhoven, St. Brabants Heem, 1972. Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen IV, 235 pp.

EUR 15,00


3780 Dam, J.P.A. van den Arnold Leo Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1966. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland V, 429p + bijlage.

EUR 8,50


32133 Damsté. P.H. Veere. Vier eeuwen markiezaat. De Bilt, Patist, 1955. 3e druk. Enkele ill, 78 pp - softcover.

EUR 6,00


10028 Davis, W. De slang en de regenboog. Amsterdam, Contact, 1986. 327 pp.

EUR 7,50


26998 De Gids - De Nederlandse antillen. Amsterdam, Meulenhof, 1990. 153e jaargang, nr 7/8.

EUR 10,00


36686 De typologie van het landschap in het gewest Helmond. Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt Wittermans Architekten en Stedebouwkundigen, 1969. Enige ill. en kaartjes, 37 pp - A4, softcover met grote uitslaande kaart 1:25.000.

EUR 15,00


38117 Deckers, J.H.F. De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas - voorheen en thans - uit een economisch en landbouwkundig oogpunt bezien. Tilburg, Bergmans, 1927. crie uitslaande bijlagen, 259 pp - softcover.

EUR 18,50


9933 Dekkers, F. Van Roosendaol nor Indië. Leven, werk en ideeën van C.J. Dekkers. 1987. Publicatie van de gemeentelijke archiefdienst Roosendaal en Nispen II, ill, 221 pp.

EUR 6,50


43491 Delft, L.G.A.M. van De schoenindustrie in Kaatsheuvel als hoofdmiddel van bestaan tussen de twee wereldoorlogen. Tilburg, 1949. Dissertatie KUB. 217 pp - softcover.

EUR 17,50


1929 Deltawerken. Driemaandelijks bericht. 1 t/m 123/24. 's Gravenhage, Deltadienst, 1957-1988. Nrs. 1 t/m 122/123. 32 jaargangen compleet. Vele ill, Deels gebonden deels in (originele) verzamelbanden.

EUR 75,00


7088 Dendermonde, M. Ordeal by water. What we did via the National Desaster Fund. Amsterdam, Bezige Bij, 1958. 197p.

EUR 14,50


26676 Developments towards self-government in the Caribbean. The Hague, W. van Hoeve, 1955. Symposium Nertherlands Universities Foundation fot International Cooperation. 276 pp - cloth, dust jacket.

EUR 17,50


3182 Dewez, W.J.; Slicher van Bath, B.H. De landbouw in Brabants westhoek in het midden van de achttiende eeuw; Een Fries landbouwbedrijf in de tweede helft van de zestiende eeuw (met de tekst-uitgave van het rekenboeck van Rienck Hemmema door dr P. Gerbenzon). Wageningen, Veenman, 1958. Agronomisch-Historische bijdragen 4, 208 pp - softcover.

EUR 15,00


3310 Diepen, D. van De bodemgesteldheid van de Maaskant. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1966. De bodemkartering van Nederland 13, 212p + map bijlagen.

EUR 15,00


5303 Diepen, D. van De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Wageningen, Siboka, 1968. 164 pp + kaart.

EUR 20,00


38759 Dijk, H. van e.a. Kookboek cultuurhistorie. Kwaliteit als grondslag. Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 2000. z.p. 18 ideeen met uitslaande afb. em kaartjes - softcover, ringband. cd's ontbreken.

EUR 7,00


28274 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Amsterdam, Hydrobiologische Vereniging, 1960. Publicatie 5. Enige ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


39301 Dijk, J. van e.a. Hydrobiologie van de Oisterwijkse vennen. Hydrobiologische Vereniging Amsterdam, 1960. Enkele ill, 90 pp - half linnen.

EUR 10,00


36296 Dijk, J.J.C. van e.a. (sam.) De archieven in Zeeland. Alphen a/d Rijn, Samson, 1979. 177 pp - paperback.

EUR 8,50


3980 Dijk, R. Th. M. van Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1982. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LIII, 219p.

EUR 10,00


19504 Dongen, D. van Niet verbleken. Een open boekje over de stichters en het stichten van een vrijmetselaarsloge in Breda. Breda, De Ster, 1991. enkele ill, 132 pp.

EUR 8,50


28615 Donselaar, J. van (inl.) Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen. 1903 - 2003. Vlissingen, Stichting Maritieme Boekerij Plaza, 2003. ill, 175 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


7172 Driest, F. van den; Visser, R. Zeeuws platenboek. Goes - Middelburg, Pitman - Fanoy, 1988. 3e dr, ill. z.p. - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


5434 Duffhues, T. Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996. Nijmegen, Valkhof Pers, 1996. 423p.

EUR 32,50


25137 Duijghuisen, M.J.M.; Klep, P.M.M. Geschiedenis van Breda III. Hoofdlijnen en accenten 1795 - 1960. Breda, Boekhandel Gianotten, 1990. ill, 363 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


41188 Duijnhouwer, J.A. 125 jaar Nut in Eindhoven. De geschiedenis van het departement Eindhoven der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1875 - 2000. 't Nut Eindhoven, 2000. ill, 174 pp - hardcover.

EUR 8,50


41189 Duijnhouwer, J.A. Nutskweekschool bezuiden de grote rivieren. de geschiedenis van een unieke onderwijzersopleiding op algemene grondslag te Eindhoven. Eigen uitgave, 2000. ill, 113 pp - softcover.

EUR 8,50


20566 Duncker, D.R.; Weiss, H. Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Bussum, Lannoo, Tielt en Fibula-Van Dishoeck, 1983. Vele platen, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 45,00


3072 Duursma, E.K.; Engel, H.; Martens, Th.J.M. (sam) De Nederlandse Delta. Eem compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. KNAW, 1982. Jubileumuitgave Natuur en Techniek, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Deltadienst van Rijkswaterstaat. 3 banden in cassette, 511p + De 'Zelandiae Descriptio' (Het panorama van Walcheren uit 1550) + English summery and captions, 48 pp.

EUR 45,00


20134 Eenige gegevens over den weerstand van het Demarara Greenhearthout, de mogelijkheid aantoonende van een meer algemeen gebruik van deze houtsoort coor den bouw van sluisdeuren. Middelburg, Houthandel voorheen G. Alberts, 1910 / 1904. 33 pp. met foto's. Ingebonden samen met 'Demarara Greenheart, 36 pp met foto's. Foto's van sluiten en andere waterwerken.

EUR 45,00


3786 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1968. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XIII, 207p.

EUR 21,00


3788 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's Hertogenbosch 1795-1810. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1970. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XVII, 136p.

EUR 12,00


3793 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Bestaan en bedrijvigheid. Aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en Meierij van 's Hertogenbosch 1750-1850. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1975. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXII, 252p.

EUR 16,00


3797 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1977. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XL, 170 pp.

EUR 10,00


3800 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1979. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLV, 151p.

EUR 21,00


3805 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1987. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LXXIII, 349p.

EUR 14,00


3988 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (red) Brabant gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1983. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LCI, 168p.

EUR 10,00


6499 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1965. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland III, 355p.

EUR 13,00


6672 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den; Harten, J.D. van der; Slicher van Bath, B.H. Op weg naar een visie op het verleden. Bespiegelingen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1964-1974. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1974. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXa, 44p.

EUR 7,00


13077 Eerste - zesde jaarlijksch verslag van het geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschap gevestigd te Willemstad Curaçao. Amsterdam, Emmering, 1985. Antilliaanse Reeks VII. Twee delen. Onveranderde herdruk naar 1997-1903, ca 900 pp.

EUR 12,50


35015 Egbers, H. Jan van den Thillart. Tekeningen. Bomen - landschappen - Kinderen. Noord Brabants Genoortschp, 1997. ill, 132 pp - softcover.

EUR 12,50


7105 Egeraat, L. van Zeg maar dàg tegen Brabant. Den Haag, Rijkhoek, 1973. 475 pp.

EUR 15,00


7987 Elemans. J. Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh. Eindhoven, Lecturis, 1979. Foto's van Martien Coppens, z.p. - gebonden.

EUR 20,00


23090 Elsen, A.M. van den 't Kloppend hart van Uden. 90 jaar landbouworganisatie 1897 - 1987. Uden, 1989. ill, 104 pp - softcover, gesigneerd door auteur, NCB.

EUR 20,00


20135 Esser, H. (vw.) Kielegats Kiekeboek1. Stichting Bredase Carnavalsviering, 1983. Fotoboekje.

EUR 9,00


20138 Esser, H. (vw.) Kielegats Kiekeboek 4. Stichting Bredase Carnavalsviering, 1986. Fotoboekje.

EUR 9,00


34206 Fawcett, W.; Rendle, A.B. Flora of Jamaica, containing descriptions of the ffowering plants known from the island. Vol. VII. Dicotyledons. Families Rubiaceae to Compositae. London, British Museum, 1936. 100 fig, 303 pp - cloth.

EUR 20,00


40806 Ferguson, H.A. Dialoog met de noordzee. 2000 jaar deltawerken. Hippolytushoef, AMAboeken, 1991. ill, 176 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


4590 Flora of the Netherlands Antilles. Vol. I: 85-203. Spermatophyta, Monocotyledoneae. Utrecht, 1963. Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Ned. Antillen 36, pp85-203.

EUR 8,50


4591 Flora of the Netherlands Antilles. Vol. I: 1-84. Pteridophyta. Utrecht, 1962. Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Ned. Antillen 25, pp1-84.

EUR 8,00


5193 Flora of the Netherlands Antilles. Vol. II: 1-96 Spermatophyta, Dicotyledoneae. Utrecht, 1966. Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Ned. Antillen 42, pp 1-96.

EUR 8,00


37005 Fokker, A.J.F. Onderzoek naar den toestand van Oester- en Mosselkweek- en bewaarplaatsen in Zeeland. Twweede deel: Bacteriologisch onderzoek en eindrapport. Tweede stuk: Oesterputten Bergen op Zoom. Zirikzee, Lakenman & Ochtman, 1906. 111 pp plus gekleurde kaart - versleten cover, bibliotheekstempels.

EUR 60,00


20333 Foole, D.F. Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000. Eindhoven, DFP, 1999. Vele ill, 280 pp - hardcover, leeslint.

EUR 20,00


18783 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 G. Gorinchem. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1978. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18784 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18785 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18786 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 38 H. Leerdam. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18811 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 39 G. Leeuwen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18812 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 39 G. Leeuwen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18813 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 39 G. Leeuwen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18864 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 B. Westerlichttoren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18865 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 B. Westerlichttoren. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18866 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 C. Huis ten Duin. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


18869 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 D. Westenschouwen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18871 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 E. Haamstede. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18872 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 E. Haamstede. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 12 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18873 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 F. Brouwershaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 /1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18874 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 F. Brouwershaven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 /1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18875 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 G. Colijnsplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18876 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 G. Colijnsplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18879 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 42 H. Zierikzee. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18880 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 A. Dirksland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1941. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18888 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 C. Bruinisse. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18889 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 C. Bruinisse. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18890 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 C. Bruinisse. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18892 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 D. Oude-Tonge. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18901 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 (1939). Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18902 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18903 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


18904 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18905 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 G. Willemstad. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18906 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18907 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18908 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18909 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 43 H. Klundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18913 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 A. Dordrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18920 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 C. Zevenbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18921 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 C. Zevenbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18922 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 C. Zevenbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18928 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 E. Almkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18929 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 E. Almkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18930 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 E. Almkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18931 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 E. Almkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18932 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 E. Almkerk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18934 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 F. Heusden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 /1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18935 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 F. Heusden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18936 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 F. Heusden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18938 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 G. 's Gravenmoer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1941. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18940 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 G. Dongen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18941 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 G. Dongen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18944 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 H. Loon op Zand. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18945 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 H. Waalwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1967. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18946 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 44 H. Waalwijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1977. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18947 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 A. Hedel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1953/542. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18948 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 A. Hedel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18949 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 A. Hedel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18950 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 B. Kerkdriel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1953/54. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18951 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 B. Kerkdriel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18954 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 C. 's Hertogenbosch. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18955 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 C. 's Hertogenbosch. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18956 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 D. Schijndel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1953. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18957 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 D. Schijndel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18958 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 D. Schijndel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18959 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 E. Oss. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1953. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18960 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 E. Oss. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18961 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 E. Oss. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18962 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 F. Grave. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1953. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18963 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 F. Grave. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18964 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 F. Grave. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18966 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 G. Veghel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18969 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 H. Uden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18970 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 45 H. Uden. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1974. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18971 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 A. Mook. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1954. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18972 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 A. Mook. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18973 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 A. Mook. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18974 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 B. Groesbeek. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18975 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 B + B. Goesbeek + Grenskantoor. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1954 / 1956. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18976 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 B + B. Goesbeek + Grenskantoor. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18977 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 C. Mill. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1954 / 1957. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18978 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 C. Mill. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18979 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 C. Mill. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18980 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 D. Boxmeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1954. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


18981 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 D. Boxmeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1964. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18982 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 D. Boxmeer. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18983 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 46 E. Grenskantoor. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1951. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


18992 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 47 H. Cadzand. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


18995 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 A. Domburg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


18999 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 C. Middelburg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19000 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 C. Vlissingen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19002 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 D. Hoofdplaat. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19004 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 E. Oostkerke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19005 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 E. Oostkerke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19006 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 E. Oostkerke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19007 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 F. Goes. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19008 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 F. Goes. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19009 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 F. Goes. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1960. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19011 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 G. Ellewoutsdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19012 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 H. Hansweert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936/37 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19013 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 H. Hansweert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19014 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 48 H. Hansweert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19015 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 A. St Maartensdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19016 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 A. St Maartensdijk. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19017 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 B. Bergen op Zoom. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1941. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19019 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 B. Bergen op Zoom. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19020 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 C. Krabbendijke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19021 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 C. Krabbendijke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19022 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 C. Krabbendijke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19024 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 D. Rilland. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19027 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 E. Wouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1958. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19029 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 E. Wouw. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19030 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 F. Roosendaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19031 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 F. Roosendaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19032 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 G. Huijbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19034 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 G. Huijbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19037 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 H. Achtmaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1958. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19038 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 H. Achtmaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19039 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 49 H. Achtmaal. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19040 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 A. Rijsbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19041 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 A. Rijsbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19042 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 A. Rijsbergen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19043 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 A. Etten-Leur. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19046 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 C. Zundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935 / 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19050 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 D. Ulicoten. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19053 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 E. Gilze. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19055 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 F. Tilburg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19056 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 F. Tilburg. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19059 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 G. Baarle-Nassau. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19060 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 G. Baarle-Nassau. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19061 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 C. Zundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1935. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19062 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 C. Zundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19063 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 C. Zundert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19066 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 50 H. Lage-Mierde. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19067 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 A. Oirschot. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19068 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 A. Oirschot. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


19069 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 A. Oirschot. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19070 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 A. Oirschot. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 6,00


19072 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 B. Best. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19073 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 B. Best. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19074 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 C. Hoogeloon. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19075 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 C. Hoogeloon. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19076 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 C. Hoogeloon. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19079 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 D. Veldhoven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19080 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 E. St. Oederode. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19081 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 E. St. Oederode. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19082 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 E. Son. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19083 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 E. Son. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19090 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 G. Eindhoven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19091 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 G. Eindhoven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19092 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 H. Mielo. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19093 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 H. Mielo. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19094 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 51 H. Mielo. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1980. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19095 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 A. Milheeze. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19096 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 A. Milheeze. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19097 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 A. Milheeze. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19098 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 A. Milheeze. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19099 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 B. Venraij. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1949. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19100 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 B. Venraij. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


19101 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 B. Venraij. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19104 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 C. Deurne. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19105 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 52 C. Deurne. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19126 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 B. IJzendijke. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19130 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 E. Terneuzen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19131 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 E. Terneuzen. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19133 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 F. Axel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19134 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 F. Axel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19136 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 G. Sas van Gent. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19137 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 H. Koewacht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1937 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19138 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 H. Koewacht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1958. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19139 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 54 H. Koewacht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1970. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19141 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 A. Hulst. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,50


19142 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 A. Hulst. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19144 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 B. Kieldrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1966. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19145 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 B. Kieldrecht. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1975. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19146 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 C. Grenspaal 282. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


19147 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 55 E. Putte. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1936 / 1946. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,50


19148 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 56 F. Reusel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1948. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19149 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 56 F. Reusel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1934 / 1955. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19150 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 56 F. Reusel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1965. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19151 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 56 F. Reusel. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1976. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19156 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 57 B. Westerhoven. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1961. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 8,00


19158 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 57 E. Valkenswaard. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1950. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


19161 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 57 F. Weert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1950. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 9,00


19162 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 57 F. Weert. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1981. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 7,00


19163 Fotogrammetrische Kaart van Nederland. 1:25.000. 57 G. Groot-Schoot. Dep. van Defensie / Topografische Dienst, Verkend in: 1950. Fotogrammetrische kaart in stereografische projectie, in kleur, 8 vlakken, linnen - bibliotheekstempels.

EUR 10,00


30972 Franken, H. Liederen en dansen uit de Kempen. Een optekening. Hapert, Stichting Brabants Heem, 1978. Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen VI. ill, bladmuziek, 607 pp - linnen.

EUR 15,00


31245 Franken, S. De transformatie van de Zeeuwse landbouw in de tweede helft van de negentiende eeuw. Goes, Heemkundige kring De Bevelanden, z.j. ill, 79 pp - A4.

EUR 7,00


3794 Franssen, J.J.M. De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1976. 2 dln, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXIII em XXXIV, 646p.

EUR 27,50


13012 Frenken, A.M. De oude schutsgilden van Helmond. Toronto, The van Lieshout Group, 1996. Heruitgave naar 1822, ill, 123 pp (oplage 150).

EUR 35,00


7108 Gaal, F.J. van Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's Hertogenbosch 1886-1923. Over organisatie en mentaliteit. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1989. Dissertatie KUB. 470 pp - softcover.

EUR 10,00


3986 Gast, C. de De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1984. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LX, 201p.

EUR 10,00


6669 Gast, C. de Godsdienst en samenleving in het Land van Heusden en Altena. Confessie, bevinding en verzuiling 1900-1961. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1993. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XCIV, 422p.

EUR 10,00


9739 Gastel, L.J.P. van Roosendaal tussen platteland en stad. Deel A. 1770-1900. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1995. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland C-A, 358 pp.

EUR 15,00


37699 Geerts, H.M.M.; Willems, J.M.J. BAAC. 10 jaar door het stof. 's-Hertogenbosch, BAAC. Onderzoeks- en adviesbureau voor bouwhistorie, cvele ill, 143 pp - hardcover.

EUR 8,50


36174 Gemeente 's-Hertogenbosch. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 19'93. Monumenten Inventarisatie Project. 129 pp, 50 afb, softcover.

EUR 20,00


36221 Gemeente Aalburg. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 56 pp, 235 afb - softcover.

EUR 20,00


36207 Gemeente Aarle-Rixtel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 34 pp, 294 afb - softcover.

EUR 20,00


36206 Gemeente Alphen en Riel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1986. Monumenten Inventarisatie Project. 32 pp, 129 afb - softcover.

EUR 20,00


36204 Gemeente Asten. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 53 pp, 202 pp - softcover.

EUR 20,00


36205 Gemeente Baarle-Nassae Baarle Kertog. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1986. Monumenten Inventarisatie Project. 52 pp, 154 afb - softcover.

EUR 20,00


36252 Gemeente Bakel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 45 pp, 102 afb - softcover.

EUR 20,00


36255 Gemeente Beers. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 24 afb, 104 afb - softcover.

EUR 20,00


36208 Gemeente Bergen op Zoom. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 86 pp, 103 afb - softcover.

EUR 20,00


36209 Gemeente Bergen op Zoom. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 63 pp, 73 afb - softcover.

EUR 20,00


36210 Gemeente Bergeyk. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 24 pp, 58 afb - softcover.

EUR 17,50


36261 Gemeente Berkel Enschot. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 72 pp, 295 afb - softcover.

EUR 20,00


36258 Gemeente Berlicum. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 42 pp, 150 afb - softcover.

EUR 20,00


36259 Gemeente Berlicum. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 44 pp - 150 afb - softcover.

EUR 20,00


36260 Gemeente Best. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1986. Monumenten Inventarisatie Project. 26 pp, 97 afb - softcover.

EUR 17,50


36253 Gemeente Bladel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 38 pp, 87 afb - softcover.

EUR 20,00


36257 Gemeente Boekel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 56 pp, 178 afb - softcover.

EUR 20,00


36264 Gemeente Boxmeer. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 62 pp, 386 afb - softcover.

EUR 22,50


36263 Gemeente Boxtel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 60 pp, 236 afb - softcover.

EUR 20,00


36275 Gemeente Breda. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1995. Monumenten Inventarisatie Project. 89 pp, 53 afb - softcover.

EUR 20,00


36262 Gemeente Chaam. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1985. Monumenten Inventarisatie Project. 25 pp, 77 afb - softcover.

EUR 17,50


36276 Gemeente Cuijk en Sint Agatha. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1986. Monumenten Inventarisatie Project. 29 pp, 151 afb - softcover.

EUR 20,00


36269 Gemeente Den Dungen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 43 pp, 148 afb - softcover.

EUR 20,00


36268 Gemeente Deurne. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 80 pp, 289 afb - softcover.

EUR 22,50


36267 Gemeente Drunen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 57 pp, 208 afb - softcover.

EUR 20,00


36266 Gemeente Dussen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 37 pp, 134 pp - softcover.

EUR 20,00


36246 Gemeente Eersel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 31 pp, 57 afb - softcover.

EUR 17,50


36245 Gemeente Erp. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1989. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 114 afb - softcover.

EUR 20,00


36244 Gemeente Esch. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1986. Monumenten Inventarisatie Project. 19 pp, 50 afb - softcover.

EUR 17,50


38990 Gemeente Fijnaart en Heijningen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 33 pp, 180 afb - softcover, losse kart ontbreekt.

EUR 20,00


36242 Gemeente Geertruidenberg. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 80 pp, 345 afb - softcover.

EUR 22,50


36273 Gemeente Geffen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 19. Monumenten Inventarisatie Project. 18 pp, 32 afb - softcover.

EUR 17,50


36272 Gemeente Geldrop. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 26 pp, 48 afb - softcover.

EUR 17,50


36271 Gemeente Gemert. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 68 pp, 278 afb - softcover.

EUR 20,00


36156 Gemeente Goirle. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 35 pp, 89 afb, softcover.

EUR 20,00


36150 Gemeente Grave. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1991. Monumenten Inventarisatie Project. 71 pp, 342 afb, softcover.

EUR 20,00


36148 Gemeente Haaren. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1987. Monumenten Inventarisatie Project. 32 pp, 97 afb, sotcover.

EUR 20,00


36147 Gemeente Halsteren. Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant. Monumenten Inventarisatie Project. 50 pp, 187 ill, softcover.

EUR 20,00


36149 Gemeente Haps. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 17 pp, 43 afb, softcover.

EUR 17,50


36180 Gemeente Heeze.Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 22 pp, 57 afbm softcover.

EUR 17,50


36177 Gemeente Helmond. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1991. Monumenten Inventarisatie Project. 100 pp, 608 afb, softcover.

EUR 24,50


36171 Gemeente Helvoirt. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant. Monumenten Inventarisatie Project. 30 pp, 99 afb, softcover.

EUR 20,00


36172 Gemeente Heusden. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 94 pp, 443 afb, softcover.

EUR 22,50


36179 Gemeente Hoeven. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 39 pp, 139 afb, softcover.

EUR 20,00


36160 Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 43 pp, 229 afb, softcover.

EUR 20,00


36152 Gemeente Hoogeloon. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 40 pp, 89 afbm softcover.

EUR 20,00


36151 Gemeente Huijbergen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 18 pp, 48 afb, softcover.

EUR 17,50


36153 Gemeente Klundert. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1987. Monumenten Inventarisatie Project. 32 pp, 117 afb, softcover.

EUR 20,00


36203 Gemeente Leende. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 23 pp, 50 afb, softcover.

EUR 17,50


36194 Gemeente Liempde. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 19. Monumenten Inventarisatie Project. 33 pp, 54 afb, softcover.

EUR 17,50


36193 Gemeente Lieshout. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 47 pp, 157 afb, softcover.

EUR 20,00


36195 Gemeente Lith. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 58 pp, 188 afb, softcover.

EUR 20,00


36161 Gemeente Luyksgestel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 22 pp, 42 afb, softcover.

EUR 17,50


36158 Gemeente Maarheeze. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 63 afb, softcover.

EUR 17,50


36155 Gemeente Made en Drimmelen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 46 pp, 173 afb, softcover.

EUR 20,00


36154 Gemeente Megen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant. Monumenten Inventarisatie Project. 25 oo, 85 afb, softcover.

EUR 20,00


36164 Gemeente Mierlo. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 36 pp, 101 afb, softcover.

EUR 20,00


36163 Gemeente Mill en Sint Hubert Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 124 afb, softcover.

EUR 20,00


36175 Gemeente Moergestel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1991. Monumenten Inventarisatie Project. 54 pp, 140 afb, softcover.

EUR 20,00


36162 Gemeente Nieuw-Hinneken. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 78 pp, 347 pp, softcover.

EUR 22,50


36167 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 33 pp, 59 afb, softcover.

EUR 15,00


36168 Gemeente Nuenen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 18 pp, 43 afb, softcover.

EUR 17,50


36165 Gemeente Oeffelt. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 20 pp, 71 afb, softcover.

EUR 17,50


36228 Gemeente Oirschot. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 61 pp, 414 afb - softcover.

EUR 22,50


36233 Gemeente Oisterwijk. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 19. Monumenten Inventarisatie Project. 71 pp, 473 pp - softcover.

EUR 24,50


36224 Gemeente Oost- West- en Middelbeers. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1987. Monumenten Inventarisatie Project. 25 pp, 86 afb - softcover.

EUR 20,00


36229 Gemeente Oosterhout. Twee delen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 109 pp, 522 afb - softcover.

EUR 35,00


36223 Gemeente Oss. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 32 pp, 329 afb - softcover.

EUR 22,50


36215 Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 40 pp, 218 afb - softcover.

EUR 20,00


36214 Gemeente Oudenbosch. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 56 pp, 238 afb - softcover.

EUR 20,00


36213 Gemeente Prinsenbeek. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 38 pp, 109 afb - softcover.

EUR 20,00


36212 Gemeente Putte. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1988. Monumenten Inventarisatie Project. 15 pp, 32 afb - softcover.

EUR 17,50


36217 Gemeente Raamsdonk. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 67 pp, 291 afb - softcover.

EUR 22,50


36184 Gemeente Reusel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1991. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 66 afb, softcover.

EUR 20,00


36190 Gemeente Riethoven. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 17 pp, 24 afb, softcover.

EUR 17,50


36192 Gemeente Rijsbergen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 38 pp, 124 afb, softcover.

EUR 20,00


36191 Gemeente Roosendaal en Nispen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 128 pp, 539 afb, softcover.

EUR 22,50


38991 Gemeente Rosmalen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 47 pp, 181 afb, softcover.

EUR 20,00


36201 Gemeente Rucphen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 77 pp, 241 afb, softover.

EUR 20,00


36202 Gemeente Schaijk. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 36 pp, 110 afb, softcover.

EUR 20,00


36196 Gemeente Schijndel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 78 pp, 366 afb, softcover.

EUR 24,50


36169 Gemeente Sint-Oderode. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 45 pp, 97 afb, softcover.

EUR 20,00


36198 Gemeente Someren. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1991. Monumenten Inventarisatie Project. 70 pp, 243 afb, softcover.

EUR 22,50


36197 Gemeente Son en Breugel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 21 pp, 29 afb, softcover.

EUR 17,50


36219 Gemeente Sprang-Capelle. Twee delen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 130 pp, 463 afb - softcover.

EUR 35,00


36218 Gemeente Staddaarbuiten. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1987. Monumenten Inventarisatie Project. 22 pp, 71 afb - softcover.

EUR 17,50


36294 Gemeente Steenbergen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1989. Monumenten Inventarisatie Project. 43 pp, 274 afb - softcover.

EUR 20,00


36199 Gemeente Terheijden. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1904. Monumenten Inventarisatie Project. 75 pp, 300 afbm softcover.

EUR 22,50


36200 Gemeente Teteringen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1989. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 172 afb, softcover.

EUR 20,00


38989 Gemeente Tilburg. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1904. Monumenten Inventarisatie Project. 136 pp, 72 afb, softcover.

EUR 20,00


36231 Gemeente Uden. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1989. Monumenten Inventarisatie Project. 42 pp, 230 afb - softcover.

EUR 20,00


36249 Gemeente Udenhout. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1984. Monumenten Inventarisatie Project. 29 pp, 53 afb - softcover.

EUR 17,50


36230 Gemeente Valkenswaard. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 35 pp, 73 afb - softcover.

EUR 20,00


36248 Gemeente Veghel. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbos90ch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 89, 362 afb - softcover.

EUR 22,50


36293 Gemeente Veldhoven. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 30 pp, 65 afb - softcover.

EUR 17,50


36232 Gemeente Vessem. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 42 pp, 98 afb - softcover.

EUR 20,00


36220 Gemeente Vierlingsbeek. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 43 pp, 149 afb - softcover.

EUR 20,00


36237 Gemeente Waalre. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1983. Monumenten Inventarisatie Project. 24 pp, 45 afb - softcover.

EUR 17,50


36251 Gemeente Wanroij. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1992. Monumenten Inventarisatie Project. 37 pp, 72 afb - softcover.

EUR 17,50


36240 Gemeente Westerhoven. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1985. Monumenten Inventarisatie Project. 17 pp, 35 afb - softcover.

EUR 17,50


36227 Gemeente Willemstad. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 19. Monumenten Inventarisatie Project. 41 pp, 213 afb - softcover.

EUR 20,00


36226 Gemeente Woensdrecht. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 28 pp, 161 afb - softcover.

EUR 20,00


36239 Gemeente Woudrichem. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 79 pp, 356 afb - softcover.

EUR 22,50


36234 Gemeente Zevenbergen. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 70 pp, 291 afb - softcover.

EUR 22,50


36241 Gemeente Zundert. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1993. Monumenten Inventarisatie Project. 78 pp, 330 afb - softcover.

EUR 22,50


6447 Ghijsen, Ha.C.M. Woordenboek der Zeeuwse dialecten bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag-Brussel, Van Goor, 1968. 2e dr, 1232 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 50,00


8353 Ghijsen, Ha.C.M. Woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Den Haag, Van Goor en Zonen, 1964. 4e dr, vele ill, 1232 pp - linnen, stofomslag.

EUR 50,00


37248 Ghijsen, Ha.C.M. e.a. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 1769 - 1969. Middelburg, 1969. Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 80 afb, 165 pp - softcover.

EUR 14,50


10452 Gids door Walcheren. Middelburg, VVV in Walcheren, 1949. 2e dr, vele ill, kaartje, 186 pp - half los in rug.

EUR 10,00


23932 Giele, J. (inl.) Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Amsterdam / Maastricht / De vlasindustrie, Tilburg, eindverslag. Nijmegen, Link, 1981. Drie delen 384, 308 en 373 pp - paperback.

EUR 30,00


40630 Gils, J. van Hilvarenbeek onder de koningen. Een Kempisch dorp in de 19e eeuw. Hilvarenbeek, Eigen uitgave, 2006. Vele ill, 268 pp - softcover.

EUR 30,00


23811 Gils, J. van Leven in de textielnijverheid. Stichting Cultureel Contact, 1989. Twee eeuwen Goirle. 3. ill, 48 pp.

EUR 7,50


37148 Gittenberger, F.; Weiss, H. Zeeland in oude kaarten. Tielt / Bussum, Lannoo, 1983. vele ill. in kleur, 160 pp - groot formaat.

EUR 75,00


6493 Glorius, F.J.J. F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugd Vereeniging. De zorg voor meisjes, met name in het bisdom Breda 1927-1940. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1979. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLVI, 146p.

EUR 12,00


29243 Goethem, D. van (fot.) De laatste wildernis van Nederland. De verstilde schoonheid van de Biesbosch. Papendrecht, De Stroombaan, 2002. Vele foto's, 112 pp - hardcover.

EUR 14,50


9156 Goslinga, C.Ch. The dutch in het Caribbean and in the Guianas. Assen, Van Gocum - Prakke & Prakke, 1985. 712 pp.

EUR 70,00


20423 Grever, M.; Veen, A. van der (red.) Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw. Walburg / St. Brabantse Regionale Geschiedoefening, 1989. Enige ill, 168 pp.

EUR 7,00


21561 Groen, P.Klinkert, W. (red.) Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828 - 2003. 's-Gravenhage, Sdu, 2003. Ill, 608 pp - linnen, stofomslag.

EUR 15,00


23036 Groet uit Vucht. 57 oude prentbriefkaarten uit Vught en Cromvoirt. Vucht, Boekhandel Brabant, 1994. Vele ill, 59 pp.

EUR 14,50


36495 Groot, G.C. de De Nederlandse Antillen. The Netherlands Antilles. Las Antillas Holandesas. Baarn, Bosch & Keuning, 1978. Vele foto's van Henk H. van Dalen, 191 pp - linnen, oblong.

EUR 8,50


7127 Grooten, J. (inl) Visscher-Romankaart van Zeeland. Alphen a/d Rijn, Canaletto. Inleiding (8p) + kaart in 12 bladen + 18 facs. bladen Speculum Zelandiae, alles in losse bladen van 39 x 48,5 cm.

EUR 35,00


4362 Groothuis, L.H.A. De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXVIII, 312p.

EUR 21,00


31770 Grote Provincie Atlas 1:25000. Noord-Branant/Oost. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1990. Topografische Dienst, 150 pp - hardcover.

EUR 10,00


41211 Grotenbreg, E.B.M. e.a. Deuren in Zeeland. Delft, 1979. Vele ingeplakte foto's van A. van der Zwan, 92 pp - groot formaat, oblong, half linnen, softcover.

EUR 75,00


29995 Gulick, J.J. van; Meijs, A.G. Geschiedenis van de Beerse Maas. Waterschap De Maaskant, 1950. Bij onthulling monument. Een uitslaande en een losse kaart, 11 pp - softcover.

EUR 12,50


41292 H. P.v. In Sluis. Sluis, 1937. 6 foto's, 16 pp, kaartje, enkele advertenties - softcover, geniet, ezelsoren.

EUR 8,50


19651 Haaren, A.H. van (vz.) Waterbeheersing in Noord-Brabant. Pronciaal Bestuur Noord-Brabant, 1957. Eerste rapport van de Commissie Waterbeheersing Noord-Brabant, 192 pp + losse kaart.

EUR 27,50


11079 Ham, W.A. van De straatnamen van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, Gemeentelijke Archiefdienst, 1995. ill, 156 pp.

EUR 17,50


40783 ham, W.A. van Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. een overzicht vanuit de bronnen van zijn geschiedenis tot 1795. Bergen op Zoom, 1986. Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Monografieën 5. 28 ill, 111 pp - softcover.

EUR 12,50


24349 Happel, H. e.a. De ondergang van de Tilburgse textielindustrie. Tilburg, Inst. voor Ontwikkelingsvraagstukken, 1980. Zes deeltjes in cassette: 1. Geschiedenis van de ondergang; 2. De familie-eigendom; 3. 't Fabriek; uitbuiting - onderdrukking - verzet; 4. De levensomstandigheden; 5. De sluiting van de wolfabrieken; 6. De gevolgen voor de textielarbeiders. ca 770 pp.

EUR 30,00


33158 Harkx, W.A.J.M. De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de huidige textielindustrie 1794 - 1870. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1967. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland VIII. 21 ill, 320 pp.

EUR 8,50


41139 Hartman, H.G.J. (vw.) De stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928. Gedeputeerde Staten van Zeeland, 1929. Bij honderd jaar Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Ill, 247 pp - linnen.

EUR 195,00


43389 Hartog, Joh. Aruba. Zoals het was, zoals het werd. Oranjestad, Aruba, Gebr. De Wit, 1962. Geschiedenis van de Nederlandse Antillen I. Tweede druk. 113 ill, 498 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


43390 Hartog, Joh. De Bovenwindse Eilanden. Sint Maarten - Saba - Sint Eusttius. eens gouden rots, nu zilveren dollars. Oranjestad, Aruba, De Wit N.V., 1964. Geschiedenis van de Nederlandse Antillen IV. 80 ill, 747 pp - linnen, stofomslag.

EUR 65,00


41012 Hasperen, A.M.M. van Een wereld van verschil. landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Wageningen, 2009. Dissertatie WUR. 273 pp - softcover.

EUR 27,50


16834 Hawkes, A.D.; Sutton, B.C. Wild flowers of Jamaica. Collins, 1974. An introduction and guide to 174 flowers, each one illustrated, 86 in col, 96 pp - boards.

EUR 12,50


12946 Heel, C. van Nieuwe Walcherse Arkadia. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1974. 86 ill.

EUR 10,00


6747 Heeringen, R.M. van; Koldeweij, A.M.; Gaalman, A.A.G. Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Zutphen, Walburg, 1987. Clavis Kunsthistorische Monografieën IV, ill, 152 pp - softcover.

EUR 10,00


38614 Heesewijk, R. van De Dommel. Waterlong van Brabant. Breda, Papieren Tijger, 2000. Fotoboek, 151 pp - linnen, stofomslag.

EUR 18,50


9758 Heide G. van der Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch. Rotterdam, Nijch & Van Ditmar, 1946. 32 foto's, 220 pp - half linnen.

EUR 17,50


37913 Heijden, C. van der; Rooijakkers, G. Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 1993. 246 ill, 192 pp - softcover.

EUR 17,50


41444 Heijden, C.G.W.P. van der Boterhandel in Zuidoost-Brabant 1870 - 1895. 1989. Overdruk Noordbrabants Historisch Jaarboek 6, pp 105-130.

EUR 7,00


29591 Hekker, R.C. De Schouwse stolp. Een verdwenen boerderijtype. Arnhem, SHBO, 1985. Monografieën 5. Vele ill, 31 pp - softcover.

EUR 8,00


30863 Hekker, R.C. De Zeeuwse hofstede. Middelburg, Altorffer, 1951. Overdruk uit Archief Zeeuws Genootschap 1951. 14 afb, 39 pp - softcover.

EUR 14,50


36225 Hemeente werkendam. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 64 pp, 292 afb - softcover.

EUR 24,50


9415 Henderikx, P.A. De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1977. Hollandse Studiën 10. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen, ill, 249 pp - linnen.

EUR 15,00


25011 Henk Werschkull. Fotograaf van het licht. Een selectie van Bredase foto's (1920-1987). Gemeentearchief Breda. Studies 12, z.p. - oblong.

EUR 12,50


6498 Hens, H. e.a. Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's Hertogenbosch 1381-1603. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1978. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLII, 726p.

EUR 10,00


30631 Hermans, C.R. Beredeneerd overzigt der landbouwkundige schriften, betrekkelijk de Provincie Noord-Braband. 's-Hertogenbosch, H. Palier en Zoon, 1845. 60 pp -.

EUR 45,00


25895 Het agrarisch welvaartsplan voor Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, Princiaal bestuur van Noord-Brabant, 1955. Enige foto's (Martien Coppens), 220 pp, uitslaande kaart - rug beschadigd, enkele passages met pen onderstreept.

EUR 20,00


7735 Heuvel, H. van den Landjuweel '80 Oirschot. Oirschot, Brabant Pers, 1980. vele foto's.

EUR 12,50


25885 Heuvel, L. v.d. De Berghemse Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. 1906 - 1981. Heesch, 1882. 75 jaar strijd en samenwerking voor het behoud van een zelfstandige positie. ill, 44 pp.

EUR 9,00


41348 Hoek, G. Oude boerderijen op Goeree-Overflakkee. Overdruk uit De Motte '8'/82, 25 fig, pp 57 - 83 - A4, softcover.

EUR 7,00


36317 Hoekstra, O. De hofstede Donkerzicht.Kamperland, H.A. Leendertse, 1995. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810 - 1995. vele ill, 64 pp - hardcover.

EUR 12,50


11330 Hoetink, H. Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Assen, Van Gorcum, 1958. 187 pp.

EUR 15,00


40721 Hollenberg, P. Gerlacus van den Elsen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand 1853 - 1925. 's-Hertogenbosch, Zuid-Nederlandsche Drukkerij, 1956. ill, 388 pp - half linnen.

EUR 17,50


42064 Homman, W.; Boom, J. van der Noord-Brabant. Platenboek. Lisse, R&B, 1990. Zeer vele ill, 117 pp - hardcover.

EUR 7,00


21866 Hoof, J.P.V.M. van; Roozenbeek, H. Grave als militaire stad. Den Haag, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1998. Brochure Reeks 19.

EUR 12,50


14761 Hoogerhuis, O.W. A.A.G. Bijdragen 42. Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigenlingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, WUR, 2003. Dissertatie WUR, 336 pp.

EUR 12,50


28254 Hooglugt, P.; Joosten, J. (sam.) Onder de kattenmeppers. Kostelijke 'verhalen' uit Helmonds verdene, en de 'belevenissen' vam honderd jaar Helomds mannenkoor. Helond Promotions, 1977. Bij 100 jaar helmonds mannenkoor. ill, 237 pp - linnen, stofomslag.

EUR 14,50


2628 Hoogstraten, M. van De Molens van Zeeland. Middelburg, Den Boer, 1964. ill, 263pp + uitslaande kaart.

EUR 30,00


33195 Hoogstraten, M. van Inventariatie molens Zeeland. 1961. Ontwerp/opzet voor het boek 'De molens van Zeeland' (eerste druk 1963). Gestencild, gesigneerd door auteur - softcover.

EUR 75,00


1805 Hoppenbrouwers, P.C.M. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515. Wageningen, LUW, 1992. Proefschrift, 2 dln, 997 pp - softcover.

EUR 25,00


1824 Hoppenbrouwers, P.C.M. A.A.G. Bijdragen 32. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360 - ca. 1515). Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1992. 2 dln, 997 pp - softcover.

EUR 25,00


3790 Horn-van Nispen, L.C.W.J.M. ten Jan B.M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1971. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXI, 242p.

EUR 16,00


33920 Hoven, F.J.J. van Flora van 's Hertogenbosch of Naamlijst van de planten welke in de stad 's Hertogenbosch en omstreken in het wild gevonden worden, met aanwijzing van derzelver groeiplaatsen. Amsterdam, Backhuys en Meesters, 1974. Facsimle-herdruk naar 1848. 36 pp - softcover, genummerd 248/300.

EUR 10,00


25563 Hugo, Hermannus / De Ville, Antonio Obsidio Bredana armis Philippi IIII auspiciis Isabellae Ductu Ambr. Spinolae perfecta. [Bound with:] Obsidio Corbeiensis Dicata Regi. Antwerpen / Paris, Officina Plantiniana / N. Buon, 1629 / 1637. Obsidio Bredana:Tweede druk. Plaat op titelpagina, 6 pp dedicatio + 129 pp + dubbelbladige kaart (pag. 130), in totaal acht enkelbladige en zeven dubbelzijdige kopergravures (kaarten en tekeningen van fortificaties). Samen gebonden met: Obsidio Corbeiensis . Gedrukt te Antwerpen, Officina Plantiniana, 1629. Obsidio Corbeiensis: Cum figuris à Michaële Van Lochom aenearum tabularum sculptore Regio calatis & excusis. Parisiis, apud N. Buon, 1637. With plate on frontpage, 51 pp and 14 plates (maps and fortifications). Together bound in leather [Breda is a town in the south of The Netherlands, Corbie is a place in Northern France (Picardie)].

EUR 2.200,00


38510 Hulsman, R.; Hulsman, M. Bouwen op de grens. Deel Zuid. Gids voor de funeraire architectuur in Nederland. Limburg - Noord Brabant - Zeeland. Rotterdam, Ger Guijs, 2008. Zeer vele foto's, 366 pp - hardcover, stofomslag.

EUR 30,00


4045 Hurk, W.J.C.C. van den Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1977. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXXIX, 276p.

EUR 10,00


30498 IJsseldijk, W.E.P. van Oude boerderijen in Zeeland. Nisse, 1975. 2e druk. ill, 255 pp - softcover.

EUR 10,00


33443 Iremonger, S. A guide to plants in the Blue Mountains of jamaica. Barbados, The University of the West Indies Press, 2002. many ill. and plates, 280 pp - paperback.

EUR 40,00


12008 Ising, A. Met vliegend vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg. Hapert, De Kempen, 1986. vele ill, 248 pp - hardcover.

EUR 15,00


36977 Ivaa, I. e.a. Dijkdoorbraken en bodemgesteldhei in Zeeland. Wageningen, Stiboka, 1968. Overdruk uit Zeeuws Tijdschrift 18, 4 en 5. 11 fig, 18 pp - softcover, geniet.

EUR 8,50


12839 Iven, W.; Bogaerts, J.; Gerwen, T. van Schuttersgilden in Noord-Brabant. Helmond, Helmond, 1983. vele ill, 128 pp + catalogus (40 pp) - softcover.

EUR 17,50


26616 J. Gids voor Zoutelande 1938. Zoutelande, VVV. Vele advertenties, 44 pp.

EUR 20,00


35319 Jacobusse, Ch. e.a. Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Heinkenszand, Stichting Het Zeeuwse Landfschap, 2001. Vele ill, 223 pp - hardcover.

EUR 7,50


40089 Jacobusse, Ch. e.a. (red.) Grote historische Atlas Zeeland. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2006. Topografische atlas 1:25.000 ca. 1904-1916. 17 pp + kaarten - gebonden.

EUR 20,00


28203 Jacobusse, Ch.; Decleer, M. Het verdronken land van Saeftinghe en de Westerschelde. Leuven, Davidsfonds / De Koperen Tuin, 2003. Vele ill. in kleur, 174 pp - gebonden.

EUR 25,00


43338 Janen , Th. Reizen door de oude Peel. Sevenum, 2004. vele ill,. 224 pp - linnen, stofomslag.

EUR 20,00


7086 Janse, H. Kerken en torens in Zeeland. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969. Cultuurgeschiedenis der Lage Landen V, 41 afb, 127p.

EUR 10,00


41766 Jansen, A.H.E.M. e.a. Arbeyd sere voert tot eere. Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst. Tilburg, SZHC, 1989. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXXX. 127 afb, 209 pp - linnen.

EUR 15,00


33160 Jansen, F.L. Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch. Oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen' 1889-1987. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1991. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LXXXVIII. ill, 449 pp - linnen.

EUR 9,00


38940 Janssen, J. Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000. Tilburg, Stichting Historisch Contact Tilburg, 2006. ill, kaartjes, 300 pp.

EUR 28,50


35512 Janzen, D.H. Costa Rican Natural History. The University of Chicago Press, 1983. many ill, 816 pp - softcover.

EUR 30,00


34701 Jegerings Oud-Nuenen achteraf bekeken. Hapert, De Kempen, 1984. ca 440 foto's, 191 pp - hardcover.

EUR 24,50


35918 Jong, L. de de werkvloer van het Koninkrijk. Over de samenwerking van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam, Rozenberg, 2002. 267 pp - paperback.

EUR 10,00


37878 Jong, Th.P.M. de De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch Zeegebied (1780-1830). Assen, Van Gorcum, etc., 1966. Dissertatie RUG. 352 pp - softcover.

EUR 15,00


41814 Jonge, J.A. de Het Zeeuwse goud. Geschiedenis van de mossel- en oestercultuur. Amsterdam, de Bataafsche Leeuw, 1990. ill, 144 pp - linnen.

EUR 12,50


11321 Jongh, P.de Van Den Bergh tot Den Bosch. Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat. Wijk en Aalburg, Picures Publishers, 1990. Vele foto's van Harrie Stokwielder, 160 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


9784 Jonker, R. Er zit muziek in Sint - Fidelis, al vijfenzeventig jaar... !. Breda, 1985. oplage 500, ill, 78 pp.

EUR 12,50


4793 Joosten, L.M.H. Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940. Hilversum/Antwerpen, Brand, 1964. 457 pp - paperback.

EUR 9,00


38882 Jozephs, K. e.a. Boerenleven in Wanroij. Heemkundevereniging Wanrode's Heem, 2004. ill, 76 pp - softcover, zonder CD.

EUR 10,00


7128 Kaarten van Walcheren. Alphen a/d Rijn / Utrecht, Canaletto / St. tot Bevordering van de uitgave van de Hattinga-atlassen, 1977. De Hattinga's en hun topografische atlassen door W.J.M. Hoogendoorn-Beks en J.C.M. Hattinga Verschure, 16 pp + Kaarten van Walcheren 3 pp + 9 oblong. facs. kaarten in kleur.

EUR 25,00


5728 Kalf, E. Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. Alphen a/d Rijn, Canaletto / St. Ned. Buitenplaatsen en Historische Landschappen, 1988. 268p.

EUR 23,00


3978 Kappelhof, A.C.M. Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648 1730). Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1986. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXIX, 419 pp - linnen.

EUR 10,00


43129 Kappelhof, T. Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350 - 1810. Utrecht, Matrijs, 1983. ill, 63 pp - softcover.

EUR 8,50


37266 Karhof, N.J. e.a. Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. 1e deel. Middelburg in bewogen dagen. Middelburg, Altorffer, 1945. 1e druk. Foto's van F.G.P. Bollen, 36 pp - enige vochtvlekken.

EUR 9,00


8057 Karhof, N.J. Gids voor Zeeland. Rotterdam / 's Gravenhage, Nijgh & van Ditmar. Foto's van P.H. Kuijt, 151 pp.

EUR 7,50


30205 Kautz, E.A. Der Hafen von Vlissingen. Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr. Jena, Fischer, 1933. 401 pp - softcover.

EUR 15,00


15198 Keikes, W.H. Zierikzee. Stad als een kasteel. Zierikzee, W. de Vries, 1971. Foto-impressie van Jan Krakeel en Johan Berrevoets - kreuk in kaft.

EUR 6,00


23923 Kemp, M. (red.) Het land van de Peel. Maastricht, Veldeke, 1955. Vele ill, 168 pp - hoek uit achterflap, verder keurig.

EUR 25,00


23806 Keune, L. De textiel voorbij. het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990. Tilburg, Boekhandel Ganotten, 1991. ill, 196 pp - softcover.

EUR 7,00


1766 Klaverstijn, B. Samentwijnen. Via fusie naar integratie. Arnhem, Enka, 1986. ill, 214 pp - hardcover.

EUR 12,50


3802 Kleijngeld, A.M.P. Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1983. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LVII, 209p.

EUR 10,00


5848 Klep, P.M.M. Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900. Nijmegen, SUN, 1981. 575 pp - paperback.

EUR 10,00


38800 Klep, P.M.M. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse kempen en de Baronie van Breda, 1750 - 1850. Tilburg, Zuidelijk Historisch Contact, 1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXVI. 211 pp - linnen.

EUR 8,50


38624 Klerk, A.P. de Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen. Utrecht, Matrijs, 2003. Dissertatie UvA.

EUR 14,50


11207 Knippenberg, W.H.Th (red) De teuten. Buitengaanders van de Kempen. Eindhoven, Stichting Brabants Heem, 1974. Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen V, ill, 240 pp.

EUR 17,50


5442 Koeckhoven, B.W.M. (vw) Viering van het eeuwfeest van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Den Haag, KNBTB, 1996. 31 pp.

EUR 5,00


11727 Kok, G.A. de; Verburg, M.C. Ontworsteld land. Over zee, land en Zeeuw. Middelburg, G.W. den Boer, 1960. vele ill, 179 pp.

EUR 10,00


3231 Kok, G.A. de Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing. ZLM, 1965. ill, 212 pp - linnen.

EUR 14,50


10710 Kok, Th.B.W. Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1696 - 1648. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1971. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXII, index, 441 pp.

EUR 10,00


42992 Koldeweij, A.M. De 'Keisnijding' van Hieronymus Bosch. Zutphen, Walburg, 1991. 14 ill, 32 pp - softcover.

EUR 7,50


31791 Koldewijn, B.W. Sediments of the Paria-Trinidad Shelf. Amsterdam, Fysisch-Geografisch Lab. UvA, 1958. figs, 11 plates, 109 pp - softcover, with folding maps.

EUR 8,50


31281 Kollenburg, H.M.M. van Archief van de heren van Oijen (1550 - 1899). 's-Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1969. Inventarisreeks 2. 84 pp - sodtcover, A4.

EUR 8,50


39922 Kooistra, M.J. Soil development in recent marine sediments of the intertidal zone in the Oosterschelde - The Netherlands. A soil micromorphological approach. Amsterdam, 1978. Dissertation UvA. 58 fig, 183 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


42379 Kool-Blokland, J.L. Van Bath tot Banjaard. Waterschap Noord- en Zuid-Beveland 1980-1995. Waterschap Zeeuwse Eilanden, 1997. ill, 160 pp - hardcover.

EUR 15,00


42380 Kool-Blokland, J.L. Van Rumoirt tot Razernij. Waterschap Tholen 1959-1995. Waterschap Zeeuwse Eilanden, 1996. ill, 160 pp - hardcover.

EUR 15,00


19343 Kools, F. Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats. Als een boer van Zundert. Zutphen, Walburg, 1990. ill, 154 pp - softcover.

EUR 7,50


23376 Korsten, J.; Duffhues, T. Ondernemen in kruiden. Kruiden- en groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997. Uden, 1997. ill, 95 pp - hardcover.

EUR 17,50


2055 Korteweg, A. Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van landbouw 1944-1969. [Goes], ZLM, 1982. 632 pp.

EUR 37,50


36687 Kraker, A.M.J. de Landschap uit balans. De invloed van natuur, economie en politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Utrecht, Matrijs, 1997. ill, 43 kaarten, 464 pp - softcover.

EUR 40,00


10712 Kriele, P.; Docter, L.; Monté, G. Den Heijman. De ontwikkeling van Heijmans 1923 - 1993. 's Hertgenbosch, Bastion Oranje, 1996. vele ill, 213 pp.

EUR 17,50


42596 Kriele, P. De Gruyter's Snoepje van de Week. 's-Hertogenbosch, Bastion Oranje, 1992. Vele ill, 320 pp - softcover.

EUR 17,50


24549 Kuijper, E. de Willemstad en het Brabants volksleven van weleer. Ljubljana, Van Geyt, 1995. tek. van janos Szikra, vele ill, 96 pp - hardcover.

EUR 17,50


30912 Kuijpers, J. e.a. De veranderende delta. Utrecht, KNNV, 1990. Wetenschappelijke mededelingen 198. ill, 14 fig, 88 pp - sofcover.

EUR 7,00


3316 Kuipers, S.F. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór. Wageningen, Pudoc, 1960. De bodemkartering van Nederland 19, ook als proefschrift, 192p + bijlagen.

EUR 8,00


4424 Kuipers, S.F. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór. Wageningen, Pudoc, 1960. De bodemkartering van Nederland 19, ook als proefschrift, 192 pp + bijlagen.

EUR 10,00


20559 Kuyper, J. Gemeente-atlas van de provincie Utrecht. Leeuwarden, Suringar, 1982. Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868.

EUR 22,50


26311 Kuyper, J. Gemeente-atlas van de provincie Utrecht. Leeuwarden, Suringar, 1968. Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1865/1867.

EUR 14,40


4461 Kuyt, R. Alarm voor de 830. Grave, HHS, 1999. 112p.

EUR 8,00


44817 Kuyvenhoven, F. (sam.) De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant. Zwolle, Waanders, 1988. 99 platen, 168 pp - softcover.

EUR 15,00


39388 Laarhoven, J. van (red.) Dorpen in Brabant. 's-Hertogenbosch, NBoordbrabants Museum, 1978. 69 ill, 30 tek, 80 pp - softcover.

EUR 12,50


42744 Laarhoven, J. van (red.) Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. 's-Hertogenbosch, Noorsbrabants Museum, 1979. Ill, 124 pp - softcover.

EUR 7,50


40462 Laere, R. van Driek. 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zicht en zessie maaide, stijf en oud werd. Stichting Kek Liemt, 1986. vele foto's, 258 pp - linnen.

EUR 12,50


3407 Laere, R. van Marinus. Liempde, St. Kêk Liemt, 1990. 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen, 'kwelen', 'n paddescheet en andere ongemakken, 179p.

EUR 16,00


43582 Lambrechts, R. Bezem en kruis. Grepen uit het Zuidkempische volksgeloof. Retie, Kempische Boekhandel, 1974. ill, 512 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 75,00


41996 Lamoen, J. van Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden. Baarn, In den Toren, 1987. Enkele ill, 83 pp - softcover.

EUR 7,00


11116 Langenhuyzen, T. Van den eerlijken handel. Een eeuw coöperatieve veehandel en vleesverwerking: Encebe Boxtel in historisch perspectief. Boxtel, Encebe, 1989. ill, 190 pp.

EUR 18,50


15185 Langenhuyzen, T. Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss. Oss, 1988. ill, 147 pp - softcover.

EUR 12,50


3962 Langeveld, L.A. Land- en waterwegen der Romeinen, voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Den Haag, Van Stockum, 1930. 68 pp + kaart - softcover, geplakte rug.

EUR 14,50


9099 Last, J.; Doolaard, A. den; Hoornik, Ed. Dit is Walcheren. Haarlem, Tjeenk Willink, 1945. tekeningen van C.A.B. Bantzinger, 30 pp.

EUR 6,50


26364 Latjes, P.J. Groeten uit Valkenswaard. Valkenswaard, 1982. Een wandeling langs de gebouwen en door de geschiedenis van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft tussen 1900 en 1940 aan de hand van prentbriefkaarten uit die tijd.

EUR 20,00


23815 Leeflang, S.A. e.a. Professioneel Profiel. Plilips. ill, z.p. - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


23736 Leeuwen, N. van; Wolff, W.; Wolff, I. Achter dijken en dammen. Zeeland en de Deltawerken. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Vele ill, 143 pp - gebonden.

EUR 8,50


37251 Lepoeter, G.J. De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord. Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden, 1996. 206 ill, 504 pp - hardcover.

EUR 14,50


15703 Levelt, H. De stad Bergen op Zoom in verleden en heden. Amsterdam, D.Y. Alta, 1924. 20 ill, 50 pp - softcover, voorkant stukje los.

EUR 30,00


43267 Liebergen, L.C.B.M. (red.) Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant. Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 1990. 242 afb, 187 pp - softcover.

EUR 15,00


23201 Lieshout, W.V. van De stamboom van een museum.. Deel 2: van slagveld naar vredeteken. Overloon, Nationaal oorlogs- en verzetsmuseum, 1994. Vel ill, 96 pp - softcover.

EUR 7,50


41288 Ligthart-Schenk, J. Westkapelle voor en na 3 october 1944. 1945. 16 foto's, 31 pp - softcover, geniet, beduimeld.

EUR 8,50


25351 Loon, A.J.A. van e.a. Het gemeente archief van Tilburg. Gemeente Tilburg, 1988. ill, 64 pp - softcover.

EUR 8,50


30755 Loon, P.J. van Honderd jaren Maatschappij van Landbouw in Noord-Brabant 1851 - 1951. Amsterdam, Alta, 1951. ill, advertenties, 140 pp - softcover.

EUR 35,00


44364 Loon-van de Mossdijk, P.I.J.H.M. Goet ende wael gheraect. Versieringsmotieven op luid- en speelklokken uit Middeleeuwen en Renaissance in het hertogdom Brabant (1300 tot 1559). Nijmegen University Press, 2004. Dissertatie KUN. 147 klokken, 523 pp - linnen, stofomslag.

EUR 40,00


41499 Loonen, J. Bestuurskracht bepalend voor de toekomst coöperaties. BDU, 2009. ill, 59 pp - hardcover.

EUR 10,00


10818 Loosjes, A. Noord Brabant en Limburg in Beeld. Amsterdam, Scheltema & Holkema. De steden van Noord-Brabant en Limburg, 244 afb, 148 pp.

EUR 35,00


10819 Loosjes, A. Noord Brabant in Beeld. Amsterdam, Scheltema & Holkema. Landelijk Noord-Brant, 285 afb, 176 pp.

EUR 35,00


26258 Loosjes, A. Zeeland in beeld **. Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. Landelijk Nederland in beeld. 239 afb, 128 pp - orig, band.

EUR 30,00


42597 Loot, W.H. e.a. (red.) H.K.I. Jubileumboek voor het personeel 1921 - 1946. Roosendaal, Van Poll Suykerbuyk. Hollandse Kunstzijde Industrie te Breda. Vele ill. van A. Beeftink, 158 pp - linnen.

EUR 20,00


20460 Louwe Kooijmans, L.P., e.a. Deae Nehalenniae. Stadhuis Middelburg, 1971. Gids bij de tentoonstelling Nehalennia de zeeuwse godin, Zeeland in de Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oosterschelde, 87 pp + 60 afb.

EUR 9,00


43143 Luckx, J. Theater in drie eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828 - 2003. 's-Hertogenbosch, Adr. Heinen, 2003. Vele ill, 327 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


42549 Lutz, H. De Biesbosch. Dood tij, levend water. Haren, Knoop & Niemeijer, 1974. ill, 98 pp - gebonden.

EUR 7,50


6062 Maas, P.J.M.; Westra, L.Y.Th.; Farjon, A. Neotropical plant families. A concise guide to families of vascular plants in the Neotropics. Koenigstein, Koeltz, 1993. 88 fig, 289 pp - paperback.

EUR 85,00


6670 Mähler, M. De Sint-Paulusabdij van Oosterhout 1907-1941. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1991. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LXXXV, 221p.

EUR 10,00


9824 Mallekoote, M. Huis aan huis in Heinkenszand. Een rondwandeling rond 1900. Goes, Gemeentearchief / Heemkundige Kring De Bevelanden, 1993. A4, ill, 40 pp.

EUR 6,00


17603 Marck, H.A.M. van der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. 1919. Overdruk Neerlands Welvaart, ill, 16 pp.

EUR 17,50


21160 Margry, K. De bevrijding van Eindhoven. Operatie Market Garden, September 1944. Eindhoven, Lecturis, [1982]. vele ill, 120 pp - softcover.

EUR 10,00


40922 Martis, A.; Smit, J. Arte. Dutch Caribean Art. Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam, KIT, 2002. 115 ill, 142 pp - hardcover.

EUR 15,00


6494 Meerendonk, L. van de Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1964. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland II, 191.

EUR 13,00


6495 Meerendonk, L. van de Tussen Reformatie en Contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en Meierij van 's Hertogenbosch en zijn verhouding tpt de samenleving tussen 1520 en 1570. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1967. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland IX, 295p.

EUR 12,00


28595 Meerman, A. e.a. (red.) Slopen of niet. De stadhuizen van Vlissingen. Vlissingen, den Boer / de Ruiter, 2005. Vekle ill, 255 pp - linnen, stofomslag, leeslint.

EUR 40,00


3348 Meertens, P.J. Zeeuwse familienamen. Zierikzee, Zeeuwsche Boekhandel, 1981. 224p.

EUR 10,00


38844 Meischke, R., Zantkuijl, Rosenberg, P.T.E.E. Huizen in Nederland. Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle, Waanders, 1993. vele ill, 464 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 22,50


38845 Meischke, R., Zantkuijl, Raue, W.; Rosenberg, P.T.E.E. Huizen in Nederland. Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle, Waanders, 1993. vele ill, 376 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 35,00


3990 Melief, P.B.A. Joannus van Hooydonk. Apostolisch administrator en vicaris van het vicaraat Breda, eerste bisschop van Breda. 1827 - 1853 - 1867. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1987. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXXI, 410p.

EUR 18,00


35635 Menkman, W.R. De Nederlanders in het Caraibische zeegebied, waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen. Amsterdam, Van Kampen, 1942. ill, uitslaand kaartje, 291 pp - half linnen.

EUR 10,00


43599 Merckx, R. 100.000 jaar steentijd in Nederland. Brabant levert de vondsten. Eindhoven, 'Het Klein Brabants Museum', 1994. vele ill, 103 pp - A4, softcover.

EUR 10,00


6666 Messing, F.A.M. Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920. Sapnningen tussen bevolking en materieel bestaan. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1980. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XLIX, 202 pp.

EUR 10,00


12978 Metzelaar, W. Zeeland in bewogen dagen 1940-1945. 4e deel. De droogmaking van Walcheren. Middelburg, Altorffer. Foto's van F.G.P. Bollen, pp 111-152.

EUR 14,50


44536 Metzsch, H. von La Santeria. Een acculturatie-studie naar Afrikaanse magico-religieuze retenties op Cuba. 105 pp - gestencild, gebonden.

EUR 35,00


26939 Meulen, C.L. ter De getijde-bewegingen op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche stroomen. Amsterdam, Bureau voor Watertoerisme van den ANWB / KVNWV, 1935. samengevat in 12 kaartjes, voor ieder uur van het getij één, 32 pp - groot formaat.

EUR 24,50


38763 Michels, J.C.M. Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant 1850 - 1940. Zwolle / Zeist, Waanders / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1993. Monumenten Inventarisatie Project, vele ill, 176 pp - softcover, bibliotheeksticker.

EUR 14,50


8288 Middelburg. Uitgave, gesteund door het gemeentebestuur van Middelburg. Amsterdam, Alta, 1925. ill, 60 + XIX pp.

EUR 10,00


11161 Mol, J.A. Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar 1847-1872. Overdruk uit het Archief van het koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1986, pp 73-108.

EUR 5,00


8947 Mooij, Ch. de; Weijer, R. van de (sam.) Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse volkscultuur ca 1700-1900. Zwolle, Waanders, 1992. 185 afb, 192 pp - softcover.

EUR 10,00


19881 Mooij, Ch.C.M.; Trappeniers, M.S. Piet Mondriaan. Een jaar in Brabant 1904-1905. Zwolle / 's-Hertogenbosch, Waanders / Noordbrabants Museum, 1989. 46 afb, 88 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


31416 Muls, J. Jacob Smits en de Kempen. Antwerpen, Die Poorte, 1936/37. Elf platen met vloeiblad, 31 pp - oeriig. omslag met koordje.

EUR 10,00


33161 Muntjewerff, H.A. De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Doornen 1825-1975. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1993. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XCV. Twee delen. Tekst plus bijlagen. ill,516 pp - linnen.

EUR 15,00


23999 Naamloze Vennootschap Philip's Gloeilampenfabrieken 1891 - 1916. Hoof Industriegroep Licht, 1979. Facsimile-herdruk naar 1916 bij 100 jaar gloeilamp. Ill, z.p. - gebonden, oblong, gedecoreerde band, rug enigszins beschadeigd.

EUR 27,50


3792 Nauwelaerts, M.A. Latijnse school en onderwijs te 's Hertogenbosch tot 1629. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1974. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXX, 326p.

EUR 19,00


22958 Niesen, E. (red.) Suikerbonen en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. 2006. ill, 180 pp.

EUR 17,00

Suikerbonen en beschuit met muisjes


43701 Nieuwenhuijs, H.G. (bew) Reiswijzer van den ANWB II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Schiedam, Roelants, 1908. 8e druk. 208 pp - softcover.

EUR 15,00


23341 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1921. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1922. 151 pp.

EUR 20,00


23342 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1922. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1923. 219 pp.

EUR 20,00


23343 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1923. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1924. 245 pp.

EUR 20,00


23344 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1924. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1925. 203 pp.

EUR 20,00


23345 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1925. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1926. 198 pp.

EUR 20,00


23346 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1926. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1927. 210 pp.

EUR 20,00


23347 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1927. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1928. 209 pp.

EUR 20,00


23348 Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Verslag over het jaar 1928. Tilburg, Het secretariaat van den N.C.B., 1929. 229 pp.

EUR 20,00


36092 Nuijten, H. Arbeiderswoning aan de Loostraat 16 te Eindhoven. Arnhem, SHBO, 1998. Bouwhistorische waarneming 34. ill, uitslaande tekening, 9 pp - A4, softcover.

EUR 7,50


42243 Oduber, V. Aruba Carnival. 1995. many plates, 120 pp - hardcover.

EUR 8,50


23804 Oirschot, A. van; Akerboom, J. 't is zonde van Brabant. Helmond, Helmond, 1978. Vele ill, 160 pp - gebonden.

EUR 12,50


43190 Oirschot, A. van Encyclopedie van Noord-Brabant. Baarn, Market Books, 1985. Vier delen. ill, 415, 432, 477 en 447 pp - gebonden, stofomslag.

EUR 20,00


16375 Oldenburger-Ebbers, C.S.; Backer, A.M.; Blok, E. Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Zuid. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. Rotterdam, De Hef, 1996. Vele ill, 462 pp - linnen, stofomslag.

EUR 25,00


31440 Olst, E.L. van Landelijke bouwkunst Noord-Brabant. Arnhem, SHBO, 1988. 45 grote bladen in kartonnen map, ook in ringband.

EUR 30,00


36708 Olsthoorn, A.C.J.M. Type of hybride? Traditionele boerenhuizen in de Langstraat, bekeken vanuit een historisch-geografisch oogpunt. Papendrecht, 1985. Doctoraalscriptie VUA. 75 pp plus ill. en uitslaande kaarten - softcover, A4.

EUR 22,50


36109 Oome, H. Boerderijen, het zal ons een zorg zijn. Zwartboek. Commissie voor Boerderijenzorg in Noord-Brabant. 41 platen 32 pp - softcover.

EUR 8,50


3982 Oord, C. J. A. van den Twee Eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450 - 1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1984. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXII, 494p.

EUR 12,50


3334 Oosten, M.F. van Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap rondom Wouw. Wageningen, Stiboka, 1975. Bodemkundige studies 12, 156p + bijlagen.

EUR 6,50


9762 Oostenhof, H. (red.) Mooie stukken 1958 - 1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederland Textielmuseum. Nijmegen, Sun, 1998. ill, 95 pp.

EUR 7,50


18041 Ortiz, C.B. Esperanza. An ethnographic study of a peasant community in Puerto Rico. Tucson, Arizona, The University of Arizona Press, 1973. 217 pp.

EUR 14,50


37918 Oudheusden, J. van; Trienekens, G. Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant 1770-1914. SBRG, 1993. ill, 315 pp - softcover.

EUR 24,50


40950 Oudheusden, J. van; Vos, A. (red.) De wereld van Bosch. 's-Hertogenbosch, Adr. Heinen, 2001. Historisch ABC 4. Vele ill, 161 pp - paperback.

EUR 10,00


3188 Oudheusden, J.A.F.M. van De Sint Jan van 's Hertogenbosch. Den Bosch / Zwolle, Heinen / Waanders, 1985. Vele ill, 128 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,00


3796 Oudheusden, J.L.G. van; Verboom, J.A.M. Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1977. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXVIII, 317p.

EUR 19,00


10716 Ouweneel, A. (sam.) Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika, vanaf 1520. Amsterdam, Thela Publishers, 1993. 32 afb, 483 pp.

EUR 35,00


16157 Ozinga, M.D. De Monumenten van Curaçao in woord en beeld. Stichting Monumentenzorg Curaçao, 1959. 295 ill + 278 pp - halfleder.

EUR 45,00


14592 Paridaans, A.F. 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband. Invloed van de stamboekorganisatie op de kwaliteitsverbetering van het varkens in (Zuid)Nederland. 1987. ill, 281 pp.

EUR 22,50


15996 Pel, J.A. Economische bedrijvigheid in transitie. Boxtel in de negentiende eeuw. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1994. Dissertatie, 351 pp - softcover.

EUR 10,00


41594 Peters, P.F.J. Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat. Heemkundekring Onsenoort, 1965. Vele ill, 52 pp - softcover, geniet.

EUR 7,00


23948 Philips Koerier. Jubileumuitgave. 5 septembner 1965. 22-ste jaargang, nummer 43, z.p.

EUR 12,50


41802 Piccardt, R.A.S. Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes. Goes, F. Kleeuwens & Zoon, 1864. 205 pp + register - opnieuw gebonden, gemarmerd.

EUR 50,00


30543 Pieter Gillis Meijers. De Zeeuwse Groninger. Groninger Maatschappij van Landbouw, 1956. ill, 30 pp.

EUR 7,50


38930 Plankeel, H.J. Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Seroe West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2. Middelburg, Stichting Kadastrale atlas Zeeland, 1996. Tevens opgenomen: het historisch kadaster 1610-1832. Ill, 3 uitslaande kaarten, 308 pp - softcover.

EUR 60,00


30796 Poel, J.M.G. van der De Wilhelminapolder 1809 - 1959. Wageningen, Veenman, 1959. 271 pp + foto's - blauw linnen.

EUR 80,00


9163 Poll, W. van de De Nederlandse Antillen. 's Gravenhage, Van Hoeve, 1960. 32 pp + 96 foto's.

EUR 7,50


9164 Poll, W. van de De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk. 's Gravenhage, Van Hoeve, 1953. 64 pp + 128 pp met foto's.

EUR 12,50


18082 Postma, C. Zierikzee 1. Stad van historie en monumenten. [ca 1960]. Vele foto's van J. Berrevoets en C. van Weele, z.p.

EUR 6,00


37259 Priester, L. Campen en Soelekerke. De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland. Middelburg, Ambachtsgerechtigden van Oud Campen en Soelekerke, 1994. (losse) kaarten, 120 pp - linnen, stofomslag.

EUR 35,00


2108 Priester, P. A.A.G. Bijdragen 37. Geschiedenis van de Zeeuwse Landbouw circa 1600-1910. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1998. 880 pp - softcover.

EUR 27,50


44066 Prins, T.G. e.a. Checklist of the birds of Aruba, Curaçao and Bonaire. South Caribbean. 2009. Special issue of Ardea 97(2), 94 col. plates, pp 137-268 - hardcover.

EUR 30,00


3787 Puijenbroek, F.J.M. van Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800 in de Brabantse klompenmakerij. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1969. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XVI, 259p.

EUR 22,00


25545 Putte, J.A. van de De stoomvaart op Middelburg. De veerdiensten van de zandkreek. Middelburg, Meulenberg, z.j. 92 ill, 83 pp.

EUR 18,50


23851 Quay, J.E. de (vz.) Rapport betreffende een technische hogeschool in het Industriële zuiden van Nederland. 1948. vele uitlaande kaarten, 539 pp - gedecoreerd linnen.

EUR 30,00


42043 Ragas, E. Baarle op de grens van twee eeuwen. Bruna, 1999. Vele ill, 96 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


7234 Ravestijn, H.P.W. van De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen. 's Hertogenbosch, Van Lanschot, 1942. Ill van Jo Spier, band van C.L.A. Kuijs, 2 uitslaande kaarten, 136 pp - linnen.

EUR 24,50


15517 Rawlins, R.G.; Kessler, M.J. (ed.) The Cayo Santiago Macaques. History, behavior and biology. Albany, State University of New York Press, 1986. 2 plates, 12 ill, 306 pp - hardcover.

EUR 18,50


36173 Regio 's-Hertogenbosch. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 38 pp plus enkele kaartjes, softcover.

EUR 15,00


36181 Regio Brabants kleigebied. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 42 pp plus kaartjes, softcover.

EUR 17,50


36189 Regio Brabants Peelgebied. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 39 pp plus kaarten, softcover.

EUR 10,00


36188 Regio Eindhoven. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 35 pp plus kaarten, softcover.

EUR 10,00


36186 Regio Kempenland. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 30 pp plus kaarten, softcover.

EUR 10,00


36187 Regio Maaskant. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 33 pp plus kaarten, softcover.

EUR 10,00


36185 Regio Tilburg. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 45 pp plus kaarten, softcover.

EUR 12,50


36182 Regio Zuid West Brabant. Cultuurhistorische Inventarisatie / M.I.P. 's-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 1990. Monumenten Inventarisatie Project. 47 pp plus kaarten, softcover.

EUR 15,00


38914 Roessel, J. van (vw.) Over d'n boerenstand. Een eeuw boerenleven in Udenhout en Biezenmortel. Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout Biezenmortel, 2002. Vele ill, 300 pp - hardcover.

EUR 14,50


32923 Römer, R.A. Cultureel mozaïek van de Nederlandse antillen. Constanten en varianten. Zutphen, Walburg, 1977. 358 pp - gebonden.

EUR 10,00


3580 Rooth, J. The flamingos on Bonaire (Netherlands Antilles). Habitat, diet and reproduction of Phoenicopterus Ruber Ruber. The Hague, Nijhoff, 1965. Uitg. 'Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname en de Ned. Antillen' no. 41, RIVON Verhandeling no. 1, 48 text ill, 20 plates, 151p.

EUR 16,00


27789 Russell, S.M. A distributional study of the birds of British Honduras. The American Ornithologists' Union, 1964. Ornithological Monographs 1. 2 col and 8 b/w plates, 195 pp - softcover.

EUR 15,00


2990 Saeijs, H.L.F. Changing estuaries. Leiden, 1982. Dissertation RUL, 412p.

EUR 8,00


5258 Sandberg, G.F. Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1978. 2e dr, 11 afb, 239p + kaart.

EUR 20,00


25451 Sapper, K. In den Vulcangebieten Mittelamerikas und Westindiens. Reiseschilderungen und Studien über die Vulcan-Ausbrüche der Jahre 1902 bis 1903, ihre geologischen, wirtschaftlichen und socialen Folgen. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagshandlung, 1905. 76 Abb, 334 S, 2 Karten - dekoriert Leinen.

EUR 50,00


38793 Scheepens-Jacobs Dagboek van een Brabantse boerin. Best, 2002. ill, 94 pp - softcover.

EUR 8,50


6496 Scheerder, J. Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de orde van het H.Kruis. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1976. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV, 311p.

EUR 12,50


23812 Schellens, Cl.F.J. Ondanks tegenwind vooruit! Iets over de industrieële ontwikkeling van oostelijk Noordbrabant in de decaden tusschen de twee wereldoorlogen 1918 - 1940. Eindhoven, Kamer van Koophandel, 1942. 2 kaarten, 97 pp - softcover.

EUR 14,50


38279 Schorer, J.A. De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791. Leiden, Eduard IJdo, 18977. Dissertatie RUL. 200 pp - linnen.

EUR 70,00


14736 Schrier, R.; Gijsouw, K. Portret van de Zeeuwse stromen. Zutphen, Terra, [z.j.]. Foto's van Con Mönnich, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


25481 Schuchert, Ch. Historical geology of the Anillean-Caribbean region or the lands bordering the Gulf of mexico and the caribbean Sea. New York, Wiley, 1935. 106 maps and fig, 811 pp - bound.

EUR 40,00


1822 Schuurman, A.J. A.A.G. Bijdragen 30. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, Agrarische Geschiedenis, LUW, 1989. 450 pp - softcover.

EUR 15,00


1844 Schuurman, A.J. Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant. Wageningen, LUW, 1989. Dissertatie WUR, 450 pp - softcover.

EUR 15,00


42741 Schwartz, G. Curaçao. Willemstad monumentenstad. Amsterdam, SDU / Stichting Koninklijk Paleis, 1990. vele ill, 124 pp - softcover.

EUR 10,00


36669 Sens, B. Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850 - 1945. Goes, De Koperen Tuin, 1998. 93 ill, 72 pp - softcover.

EUR 10,00


27758 Sheldon, F.H. e.a. Ornithology of Sabah: history, gazetteer, annotated checklist, and bibliography. Washington, The American Ornithologists'Union, 2001. Ornithological Monographs 52. 7 fig, 285 pp - softcover.

EUR 24,50


39197 Slager, K. De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953. Olympus, 2009. ill. en kaartjes, 556 pp - paperback.

EUR 10,00


19979 Slagter, K. De ramp. Een reconstructie. 200 ooggetuigen over de watersnood van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Goes, De Koperen Tuin, 1992. ill, 440 pp + uitslaande kaart - paperback.

EUR 10,00


3991 Slootmans, C.J.F. Paas- en Houdemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565, 1e t/m 3e stuk. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1985. 3 dln, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXIV t/m LXVI, 1789p.

EUR 27,50


27508 Slootmans, K. e.a. Uit stad en land van Steenbergen. Steenbergen, Gemeentebestuur, 1958. Gedenkbundel bij de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad, 1458 - 1958 - gedec. linnen.

EUR 12,50


29682 Slootmans, K. e.a. Uit stad en land van Steenbergen. Gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking van Steenbergen 500 jaar Nassaustad 1458 - 1958. Steenbergen, Gemeentebestuur, 1958. ill, 40 foto's, 196 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


3803 Sluyterman, K.E. Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijvigheid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1983. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LVIII, 319p.

EUR 17,50


38831 Smallegange, G. 'Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland. Goes, De Kopen Tuin, 2003. Vele ill, 144 pp - hardcover.

EUR 22,50


32135 Smeding, S. (vw.) Rapport inzake het onderzoek en de ervaringen in den Kruininger-, Nieuw Olzende- en Sint Pieterspolder na de inundaties van 1939 en 1940. Zwolle, Tjeenk Willink, z.j. 71 pp + 4 grafieken - softcover.

EUR 20,00


26419 Smits, J. Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant. Nijmegen, Sun, 2001. 297 ill, 225 pp - gebonden.

EUR 15,00


5416 Smits, M. Boeren met beleid. Honderd jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996. Nijmegen, Valkhof Pers, 1996. ill, 327 pp - hardcover.

EUR 17,50


13056 Snellen, P. De voertuigen van de Philipsbrandweer. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2002. vele ill, 72 pp.

EUR 7,00


4459 Snellen, P.F.G.H.; Pero, J.H.A.M. De brandweer van de lichtstad. Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven. Grave, HHS, 1992. 202p.

EUR 18,00


41599 Snels, A.D.C. Agrarische reconstructie van de oostelijke langstraat en Bovenland van Heusden (ruilverklaveling Heusden - Vlijmen). Nieuwkuyk, Heemkundige kring Onsenoort - Abdij Mariënkroon, 1960. ill, foto's, uitslaande kaarten, 176 pp - softcover.

EUR 15,00


3315 Sonneveld, F. De bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onderzoekingen in het land van Heusden en Altena. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1958. De bodemkartering van Nederland 18, 320 pp + map bijlagen.

EUR 15,00


44451 Sorgedrager, B. Vlissingen Breskens. Kruiningen Perkpolder. Het laatste jaar van de veren over de Westerschelde. Muzeeuw, 2003. Fotoboek, z.p. - hardcover.

EUR 12,50


23777 Soudijn, K. De Universiteit van Tilburg in beeld. Tilburg University: A portrait. Tilburg, 2005. Vele ill, 101 pp - linnen, stofomslag.

EUR 9,00


11694 Spaander, I.; Velde, P. van der Reünie op 't Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland. Zwolle / Middelburg, Waanders / Zeeuws Museum, 1994. 109 afb, 160 pp.

EUR 17,50


36670 Speetjens, F. (vw.) Het kleine bedreigde Brabantse monument. De Koerier van Brabants Heem 12-3, 1083. ill, 75 pp - softcover.

EUR 7,50


35011 Spierings, K. Wij waren nog stadje. Deel 2. Jeugdherinneringen aan de hand van oude ansichten. 's-Hertogenbosch, Moors, 1971. ill, z.p. - oblong. 'Herdruk (van 1966) in 500 ex.

EUR 8,50


3985 Spierings, M.H.M. Het schepenprotocol van 's Hertogenbosch 1367-1400. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1984. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland LIX, 309p.

EUR 10,00


16595 Spijkerman, P. (sam.0 Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch. Rotterdam, 010, 1998. Serie Rijksgebouwen. In vier talen, vele ill, 91 pp - karton, stofomslag.

EUR 22,50


36010 Stenvert, R. e.a. Monumenten in Nederland. Zeeland. Zeist / Zwolle, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders, 2003. vele ill, 320 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker.

EUR 30,00


36012 Stenvert, R. e.a. Monumenten in Nederland. Flevoland. Zeist / Zwolle, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Waanders, 2006. vele ill, 320 pp - linnen, stofomslag, bibliotheeksticker - met terugblik en registers voor de complete serie.

EUR 25,00


40873 Stockman, P.; Everaets, P. Versterckt Zeeland. Provincie Zeeland, 2001. 3e druk. velle ill, 144 pp, 3 losse uitslaande kaartjes - hardcover.

EUR 8,50


3732 Stoepker, H. Graven naar het kasteel van Tilburg. Waalre, St. Brabants Heem, 1986. 185 afb, 184 pp, losse uitslaande - softcover.

EUR 10,00


4311 Straaten, J. van der; Meijenfeldt, P.C. von Beken in Brabant. Hoe houden wij dit bezit. Tilburg, Brabantse Milieufederatie, [zj]. 150p.

EUR 8,00


13917 Stulemeijer, P.H. Honderd seizoenen van Land tot Stad. Breda, De Geus. Metamorfose van de Haagse Beemden, 123 pp + talrijke foto's.

EUR 30,00


16177 Stuvel, H.J. Drie eilanden één. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1963. Hoe de zee door menselijk vernuft en door eendracht werd verdreven uit de Zandkreek en het Veerse Gat. Vele ill, 64 pp.

EUR 7,50


38787 Swichem, C.A. van Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het landschap. Delft, Van Embden enz., 1969. kaartjes, 49 pp - softcover, oblong.

EUR 8,50


6325 Swigchem, C.A. van; Ploos van Amstel, G. Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576. Zwolle, Waanders, 1991. Vele platen, 160 pp - softcover.

EUR 10,00


19988 Swinkels, C.; Coppens, M. 's Hertogenbosch. Gemeentebestuur van 's Hertogenbosch, 1960. 105 foto's van Martien Coppens.

EUR 17,50


5517 Terlouw, F. Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland. 1969. Vele ill, 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 10,00


29435 Terstegge, A. Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven. Tilburg, H. Gianotten, 1984. ill, 203 pp.

EUR 9,00


12612 Teuling, W. Een reis door de tijd. 50 jaar Stork Boxmeer 1947 - 1997. 1997. vele ill, 96 pp.

EUR 8,50


3781 Theunisse, J.G.L. Jan Frederik Vlekke 184901903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1966. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland VI, 405p.

EUR 23,00


41387 Theuws, F. e.a. Medieval Settlement at Dommelen. Parts I and II. Amsterdam, UvA, 1990. IPP Publicatie 564, 129 fig, pp 229-430 and appendices - softcover.

EUR 14,50


3620 Thissen, P.H.M. Heideontginning en modernisering in het bijzonder in drie Brabantse Peelgemeenten 1850-1940. Utrecht, Matrijs, 1993. Proefschrift KUN, 332 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


44591 Thobem, P. (sam.) Theo Coenen. Beelden als tekens. Eindhoven, Museum kempenland, 1993. ill, 72 pp - softcover.

EUR 10,00


41863 Timmers, J. Gemertse boerderijen in soorten ofwel: De Mythe van de langgevelboerderij. 1997. Gemerts Heem 1997-4. pp145-180 - softcover, geniet.

EUR 7,50


11253 Toen de dijken braken ... De Spiegel. Christelijk Nationall Weekblad. Nummer van 14 februari 1953 over de watersnoodramp in Zeeland, 31 pp.

EUR 8,50


36602 Topografische kaart Curaçao 1:10.000. Bladen 5N en 5Z Willemstad. Nederlandse Antillen. Dienst van het kadaster, 1963. Twee grote uitvouwbare kaarten in kartonnen foudraaltje.

EUR 75,00


29206 Tuinstra, U. Bijdrage tot de kennis van holocene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noordbrabant. Groningen, 1951. Dissertatie UvA. 35 fig, 138 pp.

EUR 15,00


32915 Tummers, H. Priorij Soeterbeeck te Deursen. Nijmegen University Press, 2000. ill, 92 pp - softcover.

EUR 10,00


9777 Uit den Boogaart, P. Portret van de Maas. Zutphen, Terra, z.j. foto's van Con Mönnich, kaarten, 144 pp.

EUR 12,50


19816 Uitert, E. van (sam.) Van Gogh in Brabant. Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen. Zwolle / 's-Hertogenbosch, Waanders / Noordbrabants Museum, 1987. 134 ill, 102 afb. in kleur, 259 pp.

EUR 14,50


6661 Unger, W.S. De monumenten van Middelburg. Maastricht, Leiter-Nypels, 1941. Eerste druk, 108 afb, 226 pp - gedec. linnen.

EUR 10,00


1433 Vader, J. Een Oud-Walcherse boerderij. Arnhem, Ver. Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum, 1979. Monografieën 3, 52 ill, 80 pp - softcover.

EUR 7,50


42473 Vandenbergh, F. Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland. Ridderkerk, Kopub, 1986. Vele ill, 141 pp - half linnen.

EUR 10,00


16593 Vandenhove, Ch.; Wispelaere, P. de e.a. Verzachtende omstandigheden. Wandtapijten in het paleis van justitie 's-Hertogenbosch. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen / 010, 1998. Extenuating circumstances. Wall Hangings in the Hall of Justice in 's Hertogenbosch - fluwelen omslag.

EUR 22,50


39823 Vanduffel, F. Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914. Assen, Van Gorcum, 1983. Maaslandse Monografieën 37. 41 ill, 198 pp - linnen, stofomslag, bibliotheekstempels.

EUR 10,00


31677 Vanwesenbeeck, C. Bergen op Zoom. Stad aan het water. 100 jaar toerisme en recreatie 1894 - 1994. Bergen op Zoom, VVV, 1994. Vele ill, 147 pp - linnen, stofomslag.

EUR 8,50


23113 Veen, A. van der Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940. Zutphen, Walburg, 1989. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. Vele ill, 126 pp - softcover.

EUR 8,00


3799 Velden, G.M. van der Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1978. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLIII, 206p.

EUR 10,00


6492 Velden, G.M. van der De kosterij van Bokhoven 1369-1969. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1976. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXVI, 182p.

EUR 7,50


20141 Ven, D.J. van der Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken. Heerlen, Winants. 2e druk. 6 x 11 afb, 8 x 11 ill. enz, 246 pp - linnen.

EUR 20,00


16219 Ven, F. van der; Boon, C. Luc van Hoek. Gemeente Goirle, 1986. Vele ill, 104 pp - hardcover, oplage 1500.

EUR 7,50


29593 Vente, M.A. Die Brabanter Orgel, zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance. Amsterdam, H.J. Paris, 1963. 2. Aufl. 45 Abb, 275 S. - leinen, Umschlag.

EUR 17,50


11666 Verburg, G. Storm over Nederland. Nijkerk, Callenbach, 1992. 12e dr, 249 pp + kaartje - hardcover met stofomslag.

EUR 7,50


32972 Verhagen, A.; Chambon, A. Speuren naar het onverklaarbare. Archeologie in het Maasdal. Empel/Gewande, Museum Hertogsgemaal. ill, 134 pp - softcover.

EUR 14,50


10846 Verheem-Van Haagen, M. (sam.) Daer legt in het musyck ick weet niet wat verborgen. Muzikale speurtocht door de geschiedenis van Breda. Stichting Letteren Breda, 1991. Bredase letteren 2, ill, 59 pp.

EUR 5,00


36508 Verheijen, G.F. e.a. (red.) Horster historiën 3. Van boeren en ondernemers. Horst, Stichting Het Gelders Overkwartier, 1992. ill, 320 pp - paperback.

EUR 12,50


37245 Verkruijsse, P.J. (red.) Johan de Brune de Oude (1588-1658). een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw. Middelburg, 1990. Werken KZGW 6. 19 afb, 151 pp - softcover.

EUR 12,50


7112 Vermeulen, K. Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp. Den Haag, Kruseman, 1976. ill, 222p.

EUR 10,00


38520 Verstijnen, J.; Hoogbergen, Th. Nicolaaskerk Helvoirt. Huis vol symboliek. Helvoirt, Stichting tot Behoud Historisch Besef, 2008. Vele ill, 172 pp - hardcover.

EUR 20,00


44340 Verstraeten, Jos. Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, 1944. 31 pp - geniet.

EUR 7,50


3588 Vervoort, W. Caribbean Bomolochidae (Copepoda: Cyvlopoida). Curaçao, Caribbean Marine Biological Institute, 1969. Collected Papers 74, Reprinted from Studies Fauna Curaçao 28, 125p.

EUR 12,00


40081 Verwers, W.J.H. Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982. Waalre, Stichting Brabants Heem, 1986. 60 ill, 87 pp - softcover.

EUR 8,00


38887 Verzandvoort, E. Bekijk 't maar! Fotoboek Den Dungen. den Dungen, 1982. 601 ill, 227 pp - linnen, stofomslag.

EUR 12,50


29463 Veur, M.W.G. van der Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. Middelburg, G.W. den Boer, 1945. Enige ill., 196 pp - lelijk linnen.

EUR 10,00


40297 Visscher, H.A. Walcheren. Natuur, landschap en geschiedenis. Bussum, Romen, 1983. vele ill, 139 pp - gebonden.

EUR 10,00


43596 Vliebergh, E. Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw. Brugge, Davidsfonds. 207 pp - softcover.

EUR 20,00


29545 Vogels, P.; Scheepens, H. Wonen en werken in Oirschot. Toen en nu. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1995. Vele ill. z.p. - hardcover.

EUR 12,50


7989 Vriend, J.J. Bouwen als sociale daad. 50 jaar woningbouw Philips. [ca 1960]. stofomslag, vele ill, 123 pp - gebonden.

EUR 37,50


41284 Vries, J. de Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is. Terneuzen, Van Aken, 1977. ill, 143 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


42001 Vries, J. de Rondom 'Neusen' I. Terneuzen, Art. Groep Zeeland, 1980. Vele ill, z.p. - softcover, oblong.

EUR 12,50


10909 Vries, K. de; Winsemius, J.P. De Allerheiligenvloed van 1570. Leeuwarden, Miedema, 1970. Fryske Akademy 385, ill, 144 pp - linnen, stofomslag.

EUR 17,50


1852 Vries, W. de 150 jaar welstand. De maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden 1822-1972. Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1972. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXIII, 473 pp - linnen.

EUR 27,50


40394 Vrieze, J. de De maasheggen. Nijmegen, Srudiegroep Maasheggen, 1979. 2e drik. Ill, 107 pp.

EUR 8,50


2313 Vroman, M. The marine algal vegetation of St. Martin, St. Eustatius and saba (Netherlands Antilles). Utrecht, Kemink, 1968. Dissertation RUU, 10 plates, 120 pp.

EUR 10,00


7624 Waard, H. van Walcheren onder de zeegolven. Eerste golf, De Noord-Westkust; Tweede golf, Waar mensen wonen, leven en strijden; Derde golf, Door Walcheren's archipel. 's Gravenhage, Van Goor, 1945. 2 delen, 46 + 64p.

EUR 10,00


3807 Wagenmaker, A.J.M. Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1990. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LXXXIII, 313p.

EUR 10,00


2402 Walenkamp, J.H.C. Asteroida (Echinodermata) from the Guyana Shelf. Leiden, Brill, 1979. Zoölogische verhandelingen 170. 20 plates, 79p.

EUR 8,00


6497 Walle, C. van de Siardus Bogaerts. De prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1980. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XLVIII, 276p.

EUR 10,00


10216 Walle, J. van der De Nederlandse Antillen. Land Volk Cultuur. - The Netherlands Antilles. Country People Culture. Baarn, Het Wereldvenster, 1954. 50 photographs and drawings, 204 pp- librarystamp.

EUR 10,00


6721 Welten, J.B.V. Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1993. 216 pp.

EUR 12,50


44553 Wermenbol, P. Kees Bastiaans 1909 - 1986. Ontdekkingstocht door het atelier. Stichting Kees bastinaans 100 jaar, 2009. 130 platen, 159 pp - gebonden.

EUR 30,00


3733 Westendorp-Frikkee, D; Horst, A.J. van der; Jongepier, J.W. De tuinen en landschappen van Zeeland. Alphen a/d Rijn, Canaletto/Nederlandse Tuinenstichting, 1989. Vele ill, 160 pp - hardcover.

EUR 24,50


41277 Wezel, G. van De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda. Zeist / Zwolle, RDMZ / Waanders, 2003. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. 496 afb, 484 pp - linnen, stofomslag.

EUR 35,00


13462 Wieberdinks, G.L. (sam) Historische Atlas Noord-Brabant. Cromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000. Den Ilp, Robas Producties, 1991. 2e druk.

EUR 95,00


30783 Wintermans, J.J. Geschiedenis van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond 1896 - 1946. 's-Hertogenbosch, Zuid Nederlandsche Drukkerij, 1946. 615 pp plus ill. - linnen. oplage 1000.

EUR 80,00


5430 Wiskerke, J.S.C. Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuïteit. Een sociologische studie naar diversiteit in landbouwbeoefening, technologieontwikkeling en plattelandsvernieuwing. Wageningen, LU, 1997. Dissertatie WUR, 401 pp.

EUR 13,50


37765 Wolf, H.J. 25 jaar Petrus en Paulus-Parochie 1958 - 1983. Breda, Brabantia Nostra, 1983. 20 ill, 59 pp - softcover.

EUR 15,00


26088 Wolf, H.J. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 - 1978. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978. Vele ill, 302 pp - linnen.

EUR 15,00


31978 Wolf, H.J. (sam) Het kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1828 - 1958. 's-Gravenhage, Inrichting Uitgeven van Boekwerken, 1958. Bij 130 jaar KMA. Ill, 197 pp - linnen, uitslaande plattegrond met plakband verstevigd.

EUR 15,00


1889 Wolff, W.; Post J.K. Oosterschelde. Het leven in en om het water. Alphen aan den Rijn, Sijthoff / Natuurmonumenten, 1979. ill, 206 pp - linnen, stofomslag.

EUR 7,50


38788 Wolfs, J. Den herd nader beschouwd. Alphen & Riel, Carel de Roy, 1981. Tijdschrift De Runstoof. ill, 40 pp - softcover.

EUR 8,50


3785 Wouters, Th. A. Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's Hertogenbosch 1912-1965. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1968. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XII, 241p.

EUR 19,00


3784 Wouters, Th.A. Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's Hertogenbosch 1854-1912. Tilburg, St. Brabants Historisch Contact, 1968. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XI, 478p.

EUR 23,00


23884 Zandstra, E. VCS. Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen. 1957. 60 pp + 121 pp foto's van Hans de Boer) - linnen.

EUR 8,50


31435 Zoetmulder, S.H.A.M. (e.a.) De Brabantse molens. Helmond, uitgeverij Helmond, 1094. 121 molens met ill, uitslaande tekeningen, losse uitvouwbare kaart, 618 pp - linnen, stofomslag, plakbandsporen op schutblad.

EUR 20,00


3426 Zomerdijk, H.J. Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1981. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LI, 424p.

EUR 19,00


3434 Zomerdijk, H.J. Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914. Tilburg, St. Zuidelijk Historisch Contact, 1982. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland LV, 400p.

EUR 19,00


31180 Zonneveld, I.S. De Biesbosch een halve eeuw gevolgd. Van Hennip tot netelbos en verder. Abcoude, Uniepers / Staatsbosbeheer, 2000. De vierde dimensie van de vegetatie en de bodem in de Brabantsche Biesbosch ( 1948-1998). ill, platen, 223 pp - linnen, stofomslag.

EUR 27,50


13155 Zwart, K. (sam.) Uit het jaar honderd. Roosendaal, N.V. Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuik, 1960. hardcover - linnem stofomslag ingescheurd.

EUR 10,00


17757 Zwerfmans, B. Onder Zeelands hoge hemel. Natuurstudies. Middelburg, W. den Boer, 1950. ill, 159 pp.

EUR 8,50